Пояснювальна записка загальні засади Робочий навчальний план комунального закладу Світильнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» icon

Пояснювальна записка загальні засади Робочий навчальний план комунального закладу Світильнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»
Скачати 286.01 Kb.
НазваПояснювальна записка загальні засади Робочий навчальний план комунального закладу Світильнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»
Дата конвертації18.11.2013
Розмір286.01 Kb.
ТипПояснювальна записка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Загальні засади

Робочий навчальний план комунального закладу Світильнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» враховує основні вимоги Законів України „Про освіту”, «Про загальну середню освіту», “Про позашкільну освіту”, «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Державний стандарт повної загальної середньої освіти», «Державний стандарт початкової загальної освіти», закону України “Про охорону дитинства”, базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів, постанови Кабінету міністрів від 27.08.2010р. №779 “Деякі питання організації навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів у звязку з переходом на 11 річний строк навчання”, державних санітарних правил і норм влаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. Робочий навчальний план на 2013-2014 рік складається:

для 1-2-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток 1);

для 3-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 (додаток 1);

для 5-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 «Про затвердження типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» (додаток 1), зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 № 551;

для 6-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додаток 1);

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 2);

постанова Кабміну Україні від 23.11.11 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

постанова Кабміну України від 20.04.11 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;

лист МОНмолодьспорт № 1/9-349 від 20.05.13 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013-2014 навчального року»;

лист МОН України від 23.04.13 №1/9-300 «Щодо деяких питань підготовки до нового навчального року»

лист МОН України від 17.05.13 №1/9-326 «Щодо деяких питань підготовки до нового навчального року»

лист МОН України від 01.06.12 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»

наказ відділу освіти Броварської РДА від 29.05.13 № 318 «Про підготовку навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Броварського району на 2013/2014 навчальний рік»

лист МОН України від 16.05.13 №1/9-324 «Про вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2013-2014 навчальному році»

наказ Міністерства освіти і науки України від 06.05.01.№365 „ Прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів”;

лист МОН України від 20.05.13 №1/9-351 «Щодо надання інформації»

лист МОН України від 24.05.13 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і ввчення базових дисциплін у основній школі»;

лист Міністерства освіти і науки України від 27.10.99.№1\9-419 „Про тривалість уроків у початковій школі”;

наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08. №94 (у редакції наказу МОН від 21.12.2009 № 1151) „Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти”;

інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.01. №44);

наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.11 №329 „Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти ”


лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.01. №1\9-468 „Про обсяг та характер домашніх завдань для учнів початкової школи”


Структура 2013-2014 навчального року

У Світильнянському навчально-виховному комплексі 11 класів, в яких навчається 80 учнів та 38 вихованців ДНЗ «Світлячок».

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою : І - семестр з 2 вересня по 27 грудня , ІІ - семестр з 13 січня по 30 травня.

Навчальний рік закінчується проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (2-5 червня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (2-13 червня) і державною підсумковою атестацією випускників початкової (13-22 травня), основної (2 – 16 червня) і старшої (23-29 травня) школи.

Вручення документів про освіту для випускників 9-го класу відбудеться 18-19 червня, 11-го класу – 31 травня -1 червня.

Впродовж навчального року для учнів проводитимуться канікули: осінні - з 28 жовтня по 3 листопада, зимові - з 30 грудня по 12 січня, весняні - з 24 по 30 березня.


^ Навчальні плани

Навчальним планом Світильнянського НВК передбачено реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову. Години варіативної складової передбачаються на:

  • збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

  • упровадження курсів за вибором;

  • факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. До інваріантної частини належать обов’язкові предмети.

Інваріантна складова Типового навчального плану реалізовується в повному обсязі.


^ Варіативна складова навчального плану покликана поглиблювати знання учнів, здобуті при вивченні базових дисциплін, а також розвивати логічне мислення, допитливість і кмітливість.

Варіативна частина містить додатковий час на вивчення окремих предметів, курсів на вибір, індивідуальних та групових занять, факультативів.


Курс “Риторика” (1-4 класи) забезпечує формування особистості, яка б володіла знаннями, вміннями і навичками ефективного спілкування, збагачувала свій комунікативний досвід, розвивала зв’язне мовлення та навички читання,зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу (Риторика.1-3 класи. Програма В.Науменко, М.Захарійчук. Рекомендовано МОН України(лист №1/11-3861 від 03.06.2009р.).

Курс «Елементи геометрії» (4 клас) сприяє формуванню просторових уявлень молодших школярів, розвиває уміння аналізувати, синтезувати, оцінювати, порівнювати, активізує пізнавальну діяльність учнів (Елементи геометрії. 3-4 ткласи. Програма А.Седеревічене, Л.Нивидома Рекомендовано МОН України лист № 1/11-3633 від 21.05.2009 р.).

Курс за вибором “Світова література” (3 клас) має мету: ознайомлення школярів із творами світової літератури, виховання загальнолюдських та національних духовних цінностей, розширення культурно-пізнавального інтересу до навчання (Світова література (авторська програма Харсіка Л.І. „Зарубіжна література 2-4 кл.), Схвалено і рекомендовано комісією з педагогіки та методики початкового навчання науково методичної ради з питань освіти МОН України (лист №1/11-3761 від 12.08.08р.).


5 клас

З метою поглиблення знань про рідний край, формування національної самосвідомості учням пропонується для вивчення інтегрований курс „Київщинознавство” в 5 - 7 класах (програма курсу „Київщинознавство” рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист № 1/12 – 1717 від 30.04.2009 р.)

Курс «Етика» спрямований на поглиблення знань учнів про людину та моральні взаємини в суспільстві, основні моральні норми та цінності українського суспільства та людства, правила етикету, правила культури поведінки. (Етика.5-6 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено МОН України лист № 1/11-661 від 23.12.04)


6-9 класи

Мета факультативу «Рідний край (економічна і соціальна географія). 9 клас» - ознайомити учнів з природою, населенням, господарською діяльністю людей свого краю, сформувати в них природничі, соціальні, економічні знання та вміння як необхідні компоненти освіти (Рідний край (економічна і соціальна географія). 9 клас. Андрусяк Г.В., Гільберг Т.Г. Затверджено наказом МОН України від 28.10.10 № 1021).

З метою поглиблення знань про рідний край, формування національної самосвідомості учням пропонується для вивчення інтегрований курс „Київщинознавство” в 5 - 7 класах (програма курсу „Київщинознавство” рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист № 1/12 – 1717 від 30.04.2009 р.)

Мета факультативу «Рідний край (Фізична географія Київської області). 8 клас» - ознайомити учнів з природою, населенням, господарською діяльністю людей свого краю, сформувати в них природничі, соціальні, економічні знання та вміння як необхідні компоненти освіти (Рідний край (Фізична географія Київської області). 8 клас. Андрусяк Г.В., Гільберг Т.Г. Затверджено наказом МОН України від 28.10.10 № 1021).

Мета курсу “Російська мова”: забезпечити достатньо високий рівень мовного спілкування й грамотного письма російською мовою, необхідний для повноцінної соціальної діяльності, а також для розуміння діалогу російських і українських культур (програма «Російська мова. Факультативний курс. 5-11» Давидюк Л.В., протокол № 6 від 28.10.2010 р.


10-11 класи

Метою факультативу «Основи баз даних» (10-11 кл.) є формування однієї зі складових інформаційної культури учнів, а саме знань, умінь і навичок, необхідних для структурування даних, їх подання у табличній формі та подальшої обробки.(Програма курсу за вибором «Основи баз даних» І. О. Завадський, Київ - 2011).

Мета курсу “Російська мова” (10-11 клас): забезпечити достатньо високий рівень мовного спілкування й грамотного письма російською мовою, необхідний для повноцінної соціальної діяльності, а також для розуміння діалогу російських і українських культур (програма «Російська мова. Факультативний курс. 5-11» Давидюк Л.В., протокол № 6 від 28.10.2010 р.).

Метою курсу за вибором «Основи психології» (10 клас) є розвиток психологічної культури учнів, опанування учнями навичками самоаналізу і самоусвідомлення, розуміння почуттів і мотивів        поведінки оточуючих, вміння робити вибір і брати на себе відповідальність (програма Л.П. Пономаренко Л.П., Р.В. Білоусової “Основи психології ” 10 клас, протокол №6 від 3.02.2000р.).

Метою курсу «Гіди-перекладачі» (10 клас) є формування в учнів комунікативної компетенції, формування і розвиток уміння сприймати на слух та розуміти автентичні матеріали згідно з тематикою курсу, розвиток вмінь та навичок в усній формі вести синхронний та послідовний переклад з іноземної рідною мовою та навпаки (авторська програма спецкурсу «Гіди-перекладачі» Н.М.Нікішина, Т.В. Вочканова).

Метою курсу «Технологія ліплення» є ознайомлення учнів з технікою ліплення виробів із солоного тіста та розвиток практичних навичок роботи з даним матеріалом (програма «Технологія ліплення» Бабич І. затверджена листом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2009 р. №3).

Метою курсу «Комунікативно-функційний синтаксис української мови» є поглиблення і розширення знань учнів про функцій ні можливості синтаксичнихз одиниць у мовленні; сприяння формуванню комунікативної компетенції учнів процесі вивчення синтаксису української мови; розвиток свідомого ставлення школярів до своєї комунікативної діяльності (програма курсу «Комунікативно-функційний синтаксис української мови» рекомендована листом МОН України № 1/11-6287 від 17.11.06 р.).

Метою курсу «Психологія спілкування» є розвиток психологічної культури учнів, поглиблення здатності учнів до рефлексії, аналізу слабких та сильних власних рис, навчання учнів вмінню находити вихід в скрутних обставинах, долати, блокуючі неприємні почуття і власну невпевненість (програма Л.П. Пономаренко Л.П., Р.В. Білоусової “Психологія спілкування” 11 клас, протокол №6 від 3.02.2000р.).


Додаток 1 до наказу № 572 від 10.06.11

Інваріантна складова робочого навчального плану

Початкова школа

  1. 2 класи

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

Українська мова

7

7

Іноземна мова (англійська)

1

2

Математика

4

4

Природознавство

2

2

Я у світі

--

--

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Трудове навчання

1

1

Сходинки до інформатики

--

1

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3
Разом

18 + 3*

20 + 3*

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

22

Усього

20 + 3*

22 + 3*


^ Варіативна складова робочого навчального плану

Початкова школа

1-2 класи

Індивідуальні консультації та групові заняття

Клас

Кількість годин

1 клас

1

2 клас

1
Курси за вибором

Курс

Кількість годин

1 клас

2 клас

Риторика

1

1
Разом

2

2

Усього

23

25^ Додаток 1 до наказу № 682 від 29.11.05

Інваріантна складова робочого навчального плану

Початкова школа

3-4 класи

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3 клас

4 клас

Українська мова

7

7

Іноземна мова (англійська)

2

2

Математика

4

4

Я і Україна

2

2

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Трудове навчання

1

1

Фізична культура

3

3

Основи здоров’я

1

1
Разом

19 + 3*

19 + 3*

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

3

3

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

23

23

Усього

22 + 3*

22 + 3*


^ Варіативна складова робочого навчального плану

Початкова школа

3-4 класи

Індивідуальні консультації та групові заняття

Клас

Кількість годин на тиждень у класах

3 клас

1

4 клас

1
Курси за вибором

Риторика

1

1

Елементи геометрії
1

Світова література

1
Разом

3

3

Усього

25

255 клас

Додаток 1 до наказу МОН України № 409 від 03.04.12.

зі змінами, внесеними наказом МОН України

від 17.05.13 № 551

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5 клас

Українська мова

3,5

Українська література

2

Перша іноземна (англійська) мова

3

Друга іноземна (російська) мова

2

Світова література

2

Історія України

1

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Математика

4

Природознавство

2

Трудове навчання

2

Інформатика

1

Основи здоров’я

1

Фізична культура*

3
Разом

25,5 + 3*

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1,5Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

Усього

27 + 3*^ Варіативна складова робочого навчального плану

Базова школа

5 клас

Курси за вибором

Київщинознавство

0,5


Етика

1Додаток 1до наказу № 132 від 23.02.04 зі змінами,

внесеними наказом № 66 від 05.02.09

Інваріантна складова робочого навчального плану

Базова школа

6-9 класи

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Українська мова

3

3

2

2

Українська література

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

2

2

Світова література

2

2

2

2

Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Правознавство (практичний курс)

-

-

-

1

Етика

1

-

-

-

Музичне мистецтво

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

Художня культура

-

-

-

1

Математика4

-

-

-

Алгебра

-

2,5

2

2

Геометрія

-

1,5

2

2

Природознавство

1

-

-

-

Біологія

-

2

2

3

Географія

2

2

1,5

1,5

Фізика

-

1

2

2

Хімія

-

1

2

2

Трудове навчання

1

2

2

1

Інформатика

-

-

-

1

Основи здоров’я

1

1

0,5

0,5

Фізична культура

2,5*

2,5*

3*

3*
Разом

24 + 2,5*

27 + 2,5*

25,5 + 3*

27,5 + 3*

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

1,5

5,5

3,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

25

27

27

28

Усього

29

31

34

34^ Варіативна складова робочого навчального плану

Базова школа

6-9 класи

Додатковий час на вивчення окремих предметів
6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Історія України

1
0,5
Математика1

0,5
Факультативні курси

Російська мова

1

1

1

1

Київщинознавство

0,5

0,5Фізична географія Київської області1
Економічна і соціальна географія Київської області


1

Індивідуальні та групові заняття

Світова література1
Біологія


1

Українська мова1Разом

2,5

1,5

5,5

3,5Додаток 2 (до наказу № 834 від 27.08.10)

Інваріантна складова робочого навчального плану

^ Старша школа

10-11 класи

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10 клас

11 клас

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

Світова література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Правознавство

1

-

Економіка

-

1

Людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

3

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

1

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура*

2

2

Захист Вітчизни

1

1


Разом

27 + 2*

30 + 2*

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

9

6

Гранично допустиме навантаження на учня

33

33

Всього фінансується

38

38^ Варіативна складова робочого навчального плану

Старша школа

10-11 класи

Додатковий час на вивчення окремих предметів інваріантної складової
10 клас

11 клас

Художня культура

1

0,5

Економіка
0,5

Людина і світ
0,5

Історія України
0,5

Хімія

1
Курси за вибором

Основи психології

1
Психологія спілкування
1

Комунікативно-функційний синтаксис української мови

1
Гіди-перекладачі

1
Технологія ліплення

1
Факультативні курси

Російська мова

1

1

Основи баз даних
1


Індивідуальні та групові заняття

Інформатика

1
Географія

1
МАН
1
Разом

9

6

Усього

38

38
Гуртки

Назва

Години, клас

Баскетбол

4 (2-5, 6-11 класи)

Народні промисли

1 (2 клас)

Петриківський розпис

1 (3 клас)

Підготовка до МАНу

4 (7,8,11 класи)

Гурток «Пошук»

3 (8-10 класи)

Літературна студія

1 (7-11 класи)

Хореографічний

1 (3 клас)

Юний журналіст

3 (9-11 класи)

Разом

18Схожі:

Пояснювальна записка загальні засади Робочий навчальний план комунального закладу Світильнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» iconУчнівський проект як засіб формування навичок мислення високого рівня Ситник Лариса Іванівна Гуляйпільський навчально – виховний комплекс дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Сутність проектної технології
Гуляйпільський навчально – виховний комплекс дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Пояснювальна записка загальні засади Робочий навчальний план комунального закладу Світильнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» iconПетраківський навчально-виховний комплекс “ Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа і-іііступенів Без творчого вчителя не може бути ні нової школи, ні нового суспільства, ні вільної України” О. А. Захаренко
Петраківський навчально-виховний комплекс Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа і-іііступенів
Пояснювальна записка загальні засади Робочий навчальний план комунального закладу Світильнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» icon«Підготовка вчителів математики до інноваційної діяльності та реалізації завдань креативної освіти»
Комунальний заклад Навчально-виховний комплекс “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних...
Пояснювальна записка загальні засади Робочий навчальний план комунального закладу Світильнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» iconВ. О. Церковна 18. 10. 2013 План проведення семінару-практикум
Місце проведення – Чорнявський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Черкаської...
Пояснювальна записка загальні засади Робочий навчальний план комунального закладу Світильнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» iconСписок учасників ІІ етапу ХІV міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
Навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Пояснювальна записка загальні засади Робочий навчальний план комунального закладу Світильнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» icon«Навчально-виховний комплекс Межиріцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)»
Народження, освіта вища, закінчила Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського
Пояснювальна записка загальні засади Робочий навчальний план комунального закладу Світильнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» iconЗвіт про зміст науково-методичної роботи та рівень її організації Івангородський навчально виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа І ііі ступенів» у 2011-2012 навчальному році
Кількість комп'ютерів та наявність доступу до мережі Інтернет в методичному кабінеті закладу
Пояснювальна записка загальні засади Робочий навчальний план комунального закладу Світильнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» iconАхмерова Олена Умови навчання моєї дитини у 1 класі
Петраківський навчально-виховний комплекс (Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів) повідомляє про відгуки...
Пояснювальна записка загальні засади Робочий навчальний план комунального закладу Світильнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» iconВипускники Зареєстровані Оплачені
Знз; Білокамінський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад"...
Пояснювальна записка загальні засади Робочий навчальний план комунального закладу Світильнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» iconВерхньодніпровської районної ради
Комунальний заклад Верхівцевський навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа №1- дошкільний навчальний заклад»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи