Наказ №371/01 Про участь в обласному щорічному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько краєзнавчого маршруту icon

Наказ №371/01 Про участь в обласному щорічному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько краєзнавчого маршруту
НазваНаказ №371/01 Про участь в обласному щорічному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько краєзнавчого маршруту
Дата конвертації23.02.2013
Розмір102 Kb.
ТипНаказМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ


НАКАЗ


10.10.2012 м. Миргород № 371/01


Про участь в обласному щорічному конкурсі

на кращий навчально-методичний матеріал

туристсько-краєзнавчої тематики,

розробку туристсько – краєзнавчого маршруту.


Згідно Положення «Про обласний конкурс на кращий методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики», затвердженого наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 24.01.2001 року №34 та з метою надання методичної допомоги педагогам в організації туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю як важливого напряму позашкільної освіти,


НАКАЗУЮ:


  1. Провести 26 жовтня 2012 року в приміщенні Миргородської районної станції юних туристів (далі – райСЮТур) за адресою вул.. Сорочинська, 88/205 відбір кращих робіт для участі в обласному щорічному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько - краєзнавчої тематики, розробку туристсько – краєзнавчого маршруту (далі – Конкурс).

  2. РайСЮТур забезпечити якісну підготовку та проведення Конкурсу. Безпосередню відповідальність за проведення заходу покласти на райСЮТур (директор В.В.Чугуй).

  3. Директорам шкіл призначити відповідальних за організацію та участь навчальних закладів в Конкурсі.
  1. Контроль за виконанням наказу покласти на директора райСЮТур

Чугуя В.В.


В.о. начальника відділу Ф.І.Бізюков


Положення

про щорічний конкурс на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько – краєзнавчого маршруту.

Мета і завдання конкурсу

Щорічний конкурс на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько – краєзнавчого маршруту (далі - Конкурс) проводиться з метою надання методичної допомоги педагогам в організації туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю як важливого напряму позашкільної освіти.

Завдання конкурсу:

- оновлення програми методичного забезпечення розвитку дитячо-юнацького туризму і краєзнавства;

- виявлення нових педагогічних технологій позашкільного і позакласного навчання і виховання учнів засобами туризму і краєзнавства, ефективних форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю;

- розробка туристсько – краєзнавчих маршрутів по яких учнівська молодь в майбутньому зможе здійснювати подорожі;

- вибір і підготовка до видання кращих авторських методичних матеріалів, програм, навчальних посібників тощо для подальшого використання у діяльності навчальних закладів;

- пропаганда і популяризація дитячо-юнацького туризму і краєзнавства як ефективних засобів пізнання і успадкування історичних і культурних надбань свого народу, формування національної свідомості, любові до рідної землі.

Керівництво конкурсом

Загальне керівництво Конкурсом здійснює Відділ освіти Миргородської райдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво підготовкою і проведенням Конкурсу покладається на районну станцію юних туристів

Умови проведення Конкурсу та склад журі, до якого входять педагогічні працівники та творчий актив станції юних туристів, інших навчальних закладів, затверджується Відділом освіти Миргородської райдержадміністрації.

Учасники конкурсу

У конкурсі беруть участь керівники гуртків райСЮТур, тур організатори, педагогічні працівники та творчий актив навчальних закладів Миргородського району - автори методичних матеріалів туристсько-краєзнавчої тематики та розробок туристських маршрутів.

Термін проведення конкурсу

Конкурс має довгостроковий характер і проводиться щороку. Конкурсні матеріали подаються за адресою Миргородської районної станції юних туристів (37600, м.Миргород, вул.Сорочинська, 88/205) протягом року. Останній термін подачі матеріалів - 10 листопада поточного року.

Підсумки Конкурсу підводяться до 15 грудня поточного року.

Вимоги до конкурсних матеріалів

На конкурс приймаються методичні рекомендації з питань організації туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи серед дітей та юнацтва за різними напрямами, програми туристсько-краєзнавчих гуртків, методичні матеріали, які висвітлюють досвід туристсько - краєзнавчої роботи з учнівською молоддю, туристські маршрути у вигляді брошури, буклету, машинописного тексту, в 3-х примірниках, з обов'язковим зазначенням даних автора (прізвище, ім'я та по батькові - повністю; місце роботи, посада), з поміткою у правому верхньому куті титульної сторінки "На конкурс".

Методичні рекомендації повинні складатися орієнтовно з таких розділів: вступ (актуальність теми, мета і завдання роботи, на яке коло читачів розраховані рекомендації), основна частина (розкриття теми), висновки, додатки, список рекомендованої літератури.

Програми гуртків мають містити пояснювальну записку (актуальність введення програми, новизна; мета і завдання програми; характеристика зв'язку із загальною освітою; можливості програми для розвитку творчих здібностей особистості, рекомендації щодо організації та форм проведення занять): навчально-тематичний план з зазначенням кількості годин на теоретичні і практичні заняття; безпосередню програму - детальне розкриття навчально-тематичного плану; вимоги щодо рівня знань, вмінь та навичок гуртківців; список рекомендованої літератури.

Матеріали, що висвітлюють досвід організації туристсько-краєзнавчої роботи окремими педагогами або педагогічними колективами, мають показувати об'єктивний аналіз, методику і систематичність роботи, її результативність і ефективність, можливість подальшого практичного застосування.

Туристські маршрути повинні висвітлювати привабливість маршруту з краєзнавчої і спортивної точки зору та обґрунтування вибору маршруту; містити коротку фізико-географічну характеристику району подорожі, довідкові дані про маршрут ("нитка" маршруту, протяжність, тривалість подорожі у днях, категорія (ступінь) складності тощо), технічну характеристику маршруту, список рекомендованої літератури; доповнюватися картографічними та ілюстративними матеріалами.

Конкурсні матеріали мають бути написані державною мовою. Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, а також матеріали інструктивного характеру (накази, положення, умови проведення різних масових заходів і т.д.), не розглядаються.

Підведення підсумків та нагородження

Підведення підсумків Конкурсу здійснюється згідно з цим Положенням та Умовами проведення конкурсу. У ході конкурсу журі визначає кращі роботи.

Робота вважається кращою, якщо набрала не менше 80% від максимальної кількості балів у відповідному розділі методичних матеріалів.

Автори кращих методичних матеріалів визнаються лауреатами Конкурсу.

Автори, роботи яких набрали 85% від максимальної кількості балів, нагороджуються грамотами Відділу освіти Миргородської райдержадміністрації. Автори, роботи яких набрали 80% від максимальної кількості балів, нагороджуються грамотами (дипломами) Миргородської районної станції юних туристів

Кращі методичні матеріали рекомендуються до видання.

Фінансування

Фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу та виданням кращих методичних матеріалів, здійснюється за рахунок бюджетних коштів Відділу освіти Миргородської райдержадміністрації.

Видатки на підготовку та видання методичних матеріалів на місцях здійснюють адміністрації навчальних закладів та керівники гуртків, що направляють матеріали на Конкурс.


^ Умови проведення щорічного конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько – краєзнавчого маршруту.

Матеріали, що надійшли на конкурс, за рішенням журі, об’єднуються в такі розділи (орієнтовно):

1. Методичні рекомендації за напрямами:

- туристсько-краєзнавча і пошукова робота з учнями як засіб виховання особистості;

- зміст, форми і методи роботи з учнівською молоддю з різних напрямів краєзнавства (історичного, географічного, геологічного, фольклорно-етнографічного та інших) та видів туризму (пішохідного, водного, велосипедного, гірського тощо);

- туристсько-краєзнавча робота на дитячих туристських базах і в таборах;

- зміст і форми роботи музеїв навчальних закладів;

- особливості організації пошуково-дослідницької роботи учнів в рамках Малої академії наук;

- підготовка та проведення туристських подорожей та екскурсій з учнівською молоддю.

2. Програми туристсько-краєзнавчих гуртків за різними напрямами.

3. Методичні матеріали, які висвітлюють досвід туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю за різними напрямами діяльності.

4. Туристські маршрути.

Кращі матеріали Конкурсу визначаються у кожному розділі.

Конкурсні матеріали оцінюються за такими критеріями:

^ 1. Методичні рекомендації:

- новизна форм і методів роботи, викладених у матеріалі (10 балів);

- повнота змісту матеріалу (8 балів);

- можливість подальшого практичного застосування матеріалу (7 балів);

- стиль та грамотність (3 бали);

- видавничий рівень (2 бали) - оцінюється в разі якісного тиражованого видання.

Максимальна оцінка – 30 балів.

^ 2. Програми туристсько-краєзнавчих гуртків:

- педагогічна доцільність і актуальність (4 бали);

- спрямованість програми на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів (3 бали);

- новизна змісту і форм роботи (6 балів);

- послідовність викладення змісту програми (6 балів);

- відповідність вимогам щодо структури (4 бали);

- можливість подальшого практичного застосування в інших регіонах (5 балів);

- видавничий рівень (2 бали).

Максимальна оцінка - 30 балів.

^ 3. Методичні матеріали, які висвітлюють досвід роботи;

- новизна досвіду (10 балів);

- ефективність та результативність досвіду (8 балів);

- можливість подальшого практичного застосування в інших регіонах (7 балів);

- стиль та грамотність (3 бали);

- видавничий рівень (2 бали).

Максимальна оцінка - 30 балів.

^ 4. Туристські маршрути:

- повнота довідкових даних про маршрут (3 бали);

- технічна характеристика маршруту (8 балів);

- пізнавальна та спортивна цінність маршруту (4 бали);

- наявність картографічного та ілюстративного матеріалів (3 бали);

- можливість подальшого включення до Переліку туристських маршрутів з метою практичного застосування іншими туристськими групами (7 балів);

- стиль та грамотність (3 бали);

- видавничий рівень (2 бали);

Максимальна оцінка - 30 балів.

Кожний конкурсний матеріал оцінюють два члени журі. Кінцевий оцінюючий бал матеріалу визначається як середнє арифметичне балів, що виставили члени журі. При значних розбіжностях в оцінках членів журі матеріал додатково оцінюється третім членом журі.

Матеріали, подані на конкурс, не повертаються.


Вимоги до методичних матеріалів (доповнення до Положення про обласний щорічний конкурс на кращий методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, затвердженого наказом управління освіти і науки № 34 від 24.01.2001р.)

На конкурс приймаються методичні рекомендації з питань організації туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи серед дітей та юнацтва, програми туристсько-краєзнавчих гуртків, методичні матеріали, які висвітлюють досвід туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю, туристсько-краєзнавчі та туристсько-спортивні маршрути в межах області України та за її межами тощо, у вигляді брошури, буклету, машинописного тексту, в 3 примірниках, з обов'язковим зазначенням даних автора (прізвище, ім'я та по батькові - повністю; місце роботи, посада), з поміткою у правому верхньому куті титульної сторінки "На конкурс".

Методичні рекомендації повинні складатися орієнтовно з таких розділів: вступ (пояснювальна записка, анотація, передмова тощо), основна частина (виклад теми), висновки, додатки, список рекомендованої літератури.

Програми гуртків мають містити пояснювальну записку (мета і завдання програми; характеристика зв'язку із загальною освітою;

можливості програми для розвитку творчих здібностей особистості), навчально-тематичний план з зазначеннями кількості годин на теоретичні і практичні заняття, безпосереднє програму - детальне розкриття навчально-тематичного плану, вимоги щодо рівня знань та навичок гуртківців, список рекомендованої літератури,

Матеріали, що висвітлюють досвід організації туристсько-краєзнавчої роботи окремими педагогами або педагогічними колективами, мають показувати об'єктивний аналіз, методику і систематичність роботи, її результативність і ефективність, можливість подальшого практичного застосування.

Туристсько-краєзнавчі та туристсько-спортивні маршрути повинні містити коротку фізико-географічну характеристику району подорожі, довідкові дані про маршрут (нитка маршруту, протяжність, тривалість подорожі у днях, категорія (ступінь) складності тощо), рекомендації щодо його проходження, список рекомендованої літератури, висвітлювати привабливість маршруту з краєзнавчої і спортивної точки зору, обґрунтування вибору маршруту, доповнюватися картографічним та ілюстративним матеріалами.

Конкурсні матеріали мають бути написані українською мовою.

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, а також матеріали інструктивного характеру (накази, положення, умови проведення різних масових заходів і т.п.), не розглядаються.Схожі:

Наказ №371/01 Про участь в обласному щорічному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько краєзнавчого маршруту iconНаказ №401 Про участь в обласному щорічному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько-краєзнавчого маршруту
Миргородської районної станції юних туристів (далі – райсютур) за адресою вул Сорочинська, 53 відбір кращих робіт для участі в обласному...
Наказ №371/01 Про участь в обласному щорічному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько краєзнавчого маршруту iconНаказ №372 Про проведення щорічного конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько краєзнавчого маршруту
Миргородської районної станції юних туристів(далі – райсютур) за адресою вул Сорочинська, 88/205 провести щорічний конкурс на кращий...
Наказ №371/01 Про участь в обласному щорічному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько краєзнавчого маршруту iconНаказ №207 Про проведення районного конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики
Хмельницької райдержадміністрації районний конкурс на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, згідно...
Наказ №371/01 Про участь в обласному щорічному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько краєзнавчого маршруту iconПлан роботи Центру дитячої та юнацької творчості
Участь в обласному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики
Наказ №371/01 Про участь в обласному щорічному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько краєзнавчого маршруту iconПоложення про районний щорічний конкурс на кращий методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики Мета І завдання конкурсу
Районний щорічний конкурс (далі Конкурс) на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики проводиться з метою...
Наказ №371/01 Про участь в обласному щорічному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько краєзнавчого маршруту iconНаказ №402 м. Київ Про підсумки обласного конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» підведено підсумки обласного конкурсу на...
Наказ №371/01 Про участь в обласному щорічному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько краєзнавчого маршруту iconНаказ №80 Про підсумки обласного конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики 2012 року
Про затвердження плану обласних туристсько-краєзнавчих та євро інтеграційних масових заходів для учнівської молоді та педагогічних...
Наказ №371/01 Про участь в обласному щорічному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько краєзнавчого маршруту iconПлан роботи Центру дитячої та юнацької творчості
Заочний конкурс на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики
Наказ №371/01 Про участь в обласному щорічному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько краєзнавчого маршруту iconПлан роботи Центру дитячої та юнацької творчості
Конкурс на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики (заочний)
Наказ №371/01 Про участь в обласному щорічному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, розробку туристсько краєзнавчого маршруту iconПротокол засідання журі по підведенню підсумків
Рябих С. М. про проведення міського конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики. На конкурс...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи