План-конспект заняття правового гуртка «Дебати» за темою «Україна – наш спільний дім» icon

План-конспект заняття правового гуртка «Дебати» за темою «Україна – наш спільний дім»
Скачати 67.18 Kb.
НазваПлан-конспект заняття правового гуртка «Дебати» за темою «Україна – наш спільний дім»
Дата конвертації06.01.2013
Розмір67.18 Kb.
ТипПлан-конспект

Управління освіти й науки

Білоцерківської міської ради

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №12

з поглибленим вивченням інформаційних технологій


План-конспект заняття

правового гуртка «Дебати»

за темою

«Україна – наш спільний дім»


Автор:

вчитель історії та правознавства

Щербина Раїса Георгіївна


М. Біла Церква

Тема заняття: «Україна – наш спільний дім»


Очікувані результати

Після цього заняття учні зможуть:

 • пояснювати, що таке полікультурне суспільство і чому Україна є багатокультурною державою;

 • якими є права національних меншин на Україні;

 • обґрунтувати необхідність толерантних міжетнічних та міжкультурних відносин в Україні.


ПЛАН ТЕМИ 1. Що таке культура і полікультурне суспільство.

2. Що таке національні меншини.


Обладнання Папір, дошка, маркери


Основні етапи заняття

 1. Представлення теми та очікуваних результатів навчального заняття (робота в парах, бесіда) – 3-5 хв.

 2. Формування поняття «полікультурне суспільство» (бесіда, інформація вчителя) – 7-10 хв.

 3. Формування поняття «національні меншини» (індивідуальна робота, робота в групах, робота в парах) – 25-30 хв.

 4. Підсумки заняття – 5-7 хв.


Хід заняття


 1. Представлення теми та очікуваних результатів навчального заняття


Дайте учням завдання.

- Працюючи в парах, складіть перелік тих страв, які ви і ваш сусід або сусідка вживали вчора. Проаналізуйте його та визначіть: котрі з цих страв є традиційними для української кухні, а котрі – ні. Як часто ви вживаєте страви, традиційні для інших народів? Коли?

^ Чи вдягаєте ви традиційне українське вбрання? Чи можна судити за одягом сучасної людини про її походження? Про що свідчить цей факт?


Вислухайте 2-3 відповіді. Зазначте, в цьому разі ми маємо справу з тим, як різні народи, різні культури впливають одна на одну і змінюються внаслідок цього впливу. Такі процеси дуже характерні для сучасного інформаційного суспільства з високим рівнем сучасних новітніх технологій, засобів транспорту і зв’язку. Весь світ загалом і окремі його частини – країни стають полікультурними. Представте тему та очікувані результати заняття.


 1. ^ Формування поняття «полікультурне суспільство»
  1. Запропонуйте учням назвати складні слова із часткою «полі-» і запишіть на дошці всі приклади. Учні зможуть назвати такі слова, як «поліклініка», «поліглот», «Полінезія». Поясніть значення цих слів («поліклініка» - заклад, де надають багатобічну медичну допомогу, «поліглот» - людина, яка знає декілька мов, «Полінезія» - «багато островів»). Можете доповнити цей список своїми прикладами («поліфонія» - багатоголосся, «поліхромія» - багатоколірність, «політеїзм» - багато богів тощо). Після цього поставте учням запитання: що означає частка «полі-»? (від грецького «poli» - багато), тобто багатоманітність. Як ви можете пояснити слово «поліетнічна»?
  1. Проведіть бесіду за питаннями, не коментуючи відповіді учнів.

- ^ Чи відоме вам поняття «полікультурне суспільство»?

- Звідки походить термін «полі культурність»?

- Яке визначення ви можете дати поняттю «полікультурне суспільство»?


  1. Розкажіть про те, що сьогодні в світі не можна знайти держави з однорідним складом населення ( у расовому, етнічному чи релігійному сенсі). Суспільства, які мають у своєму складі різні національні, етнічні, релігійні групи населення, в яких існують різні соціальні групи, культурні течії (професійні, молодіжні тощо), називають полікультурними. Україна також є полікультурною державою. Носіями культур в Україні переважно є пізні етноси. Тому Україну ще називають полі етнічною державою. Коротко повідомте, як формувалося полікультурне та полі етнічне суспільство в Україні.
 1. ^ Формування поняття «національні меншини»
  1. Поставте учням запитання:

- Які ви знаєте етноси в Україні?

- Які етноси найчисельніші?

- Як ви розумієте поняття «національна меншина»? Коли вам доводилося чути таке словосполучення?

3.2. Повідомте, що національні меншини у в Україні – це групи громадян, які не є українцями за національністю і яким властиве почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

3.3. Запропонуйте учням індивідуально відповісти на запитання:

- Про які національні меншини, що живуть на Україні, ви знаєте з:

а) інформаційних джерел;

б) власного досвіду;

в) ніколи не чули;

росіяни;

азербайджанці;

євреї;

білоруси;

вірмени;

кримські татари;

цигани;

румуни;

німці;

угорці;

греки;

гагаузи.


Обговоріть результати цієї роботи за запитаннями:

- ^ Якого висновку про етнічний склад населення України можна дійти, аналізуючи ваші відповіді?

- Чи може бути ця інформація важливою для вас? В якому випадку?


4. Попросіть учнів прочитати дані про багатоетнічний склад населення України.

За переписом України населення 1989 року, в Україні проживають представники понад 130 національних меншин. Найчисельнішою з них є росіяни (близько 11 млн.), 7 - налічують понад 100 тис. осіб кожна: євреї, білоруси, молдавани, болгари, поляки, угорці, румуни. Кримських татар, німців, циган, азербайджанців, грузин, литовців від 50 до 100 тис.; чехів, словаків, корейців, латишів 510 тис. Найменшими за чисельністю є національні групи, що налічують від 1 до 5 тис. осіб.


Потім запропонуйте виконати праву та обговоріть її результати.

- ^ Подумайте і дайте відповідь.

Позначте «+» речення, з якими ви згодні, «-« ті, з якими ви не погоджуєтесь. Зверніть увагу на те, щоб ваші відповіді не містили суперечностей.

 1. ^ Національними меншинами називають групи громадян неукраїнського походження, котрі становлять більшість у певній частині території держави.

 2. В окремих регіонах України росіяни не є національною меншиною, бо їх більше, ніж українців.

 3. Голландці в Україні не є національною меншиною, адже їх лише кілька осіб.

 4. Олександр Іванов вважав себе росіянином, одначе він українець, бо народився і виріс в Україні, володіє українською мовою, його мати українка.

 5. Тарас Кальченко вважає себе українцем, але він росіянин, тому що його мати росіянка, в його сім’ї не спілкуються українською мовою.

 6. Особа не може змінити національність, успадковану від батьків.

 7. Кожному і кожній треба надати можливість вибирати національність незалежно від національності батьків.


5. Прочитайте разом з учнями документи і запитайте, чи згодні вони з їхніми положеннями. Завершіть вивчення нового матеріалу опрацюванням та обговоренням останніх абзаців тексту.

^ Стаття 2 Загальної декларації прав людини

Кожній людині надаються всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, соціального чи станового походження, майнового чи іншого стану.

^ Стаття 7 Загальної декларації прав людини

Усі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якого розрізнення, на рівний захист законом. Усі люди мають право на однаковий захист від будь-якої дискримінації, що порушує цю декларацію, і від будь-якого підбурювання до такої дискримінації.

^ Стаття 30 Конвенції ООН про права дитини

У тих державах, де існують етнічні, релігійні або мовні меншини чи особи з числа корінного населення, дитині, котра належить до таких меншин або корінного населення, не може бути відмовлено у праві спільно з іншими членами її групи користуватися своєю культурою, сповідувати її релігію і виконувати її обряди, а також користуватися рідною мовою.

^ Зі статті 24 Конституції України

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних або інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.


^ 4. Підсумки навчального заняття

Підведіть підсумки за матеріалам и рубрики «Перевірте себе», влаштувавши коротку дискусію щодо положень вправи. Пропонуйте учням аргументовано (методом «Прес») висловлювати свої думки, користуючись матеріалами уроку.


^ Перевірте себе

Прочитайте наведені приклади ситуацій та визначте, в яких з них, на ваш погляд, порушено права національних меншин:

- певній національній групі місцева влада заборонила відкрити школу з рідною мовою навчання;

- міністерство освіти і науки видано наказ, за яким у школах національних меншин українську мову викладатимуть 5 разів на тиждень;

- випускники шкіл національних меншин мають складати обов’язків іспит з державної мови;

- усі надписи в громадських місцях мають бути державною мовою;

- міністерство юстиції відмовило в реєстрації громадській організації національної меншини, мотивуючи тим, що на території країни мешкає лише кілька сотень представників цієї меншини;

- органи державної влади заборонили брати участь у міжнародній конференції, оскільки вони не представляють національну більшість.Схожі:

План-конспект заняття правового гуртка «Дебати» за темою «Україна – наш спільний дім» iconТема уроку: Україна – наш спільний дім
Мета: розширити знання учнів про Україну, як наш спільний дім; формувати громадянські якості: патріотизм, людяність,повагу до людей...
План-конспект заняття правового гуртка «Дебати» за темою «Україна – наш спільний дім» iconНаказ №39 Про проведення районного конкурсу «Земля-наш спільний дім» серед учнівських колективів
Всеукраїнський конкурс «Земля-наш спільний дім», з метою активізації участі учнівської молоді в природоохоронній роботі та екологічному...
План-конспект заняття правового гуртка «Дебати» за темою «Україна – наш спільний дім» iconКонспект Першого уроку " Україна-наш спільний дім" Мета
України, шляхом становлення незалежності Української держави; розширити і поглибити поняття громадянсь¬кості, розвивати в дітей прагнення...
План-конспект заняття правового гуртка «Дебати» за темою «Україна – наш спільний дім» iconТема: Україна – наш спільний дім Мета
Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів про Україну, її історію, державні та народні символи
План-конспект заняття правового гуртка «Дебати» за темою «Україна – наш спільний дім» iconТема уроку: Україна – наш спільний дім. Мета
Обладнання: символіка України, вишитий рушник, колосся і калина, карта України, мультимедія
План-конспект заняття правового гуртка «Дебати» за темою «Україна – наш спільний дім» iconНаказ №55 Про проведення районного конкурсу колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (агітбригад) «Земля наш спільний дім»
Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (агітбригади) «Земля...
План-конспект заняття правового гуртка «Дебати» за темою «Україна – наш спільний дім» iconМетодичні рекомендації щодо проведення першого уроку в загальноосвітніх навчальних закладах, що буде проведений 1 вересня
Перший урок в українських школах буде присвячений темі "Україна наш спільний дім"
План-конспект заняття правового гуртка «Дебати» за темою «Україна – наш спільний дім» iconУрок «Україна наш спільний дім» Мета
Поглибити знання учнів про нашу державу – Україну; продовжувати вивчати історію рідного краю та його героїчне минуле; формувати громадянські...
План-конспект заняття правового гуртка «Дебати» за темою «Україна – наш спільний дім» iconУрок- «Україна наш спільний дім» Мета
Мета: Поглибити знання учнів про нашу державу – Україну; продовжувати вивчати історію рідного краю та його героїчне минуле; формувати...
План-конспект заняття правового гуртка «Дебати» за темою «Україна – наш спільний дім» iconКонспект заняття гуртка
Привітання з членами гуртка; емоційна установка, зняття психологічної напруженості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи