Реферат на тему: \"інтерпретація історичного процесу в книзі (автор, назва)\" icon

Реферат на тему: "інтерпретація історичного процесу в книзі (автор, назва)"
Скачати 37.81 Kb.
НазваРеферат на тему: "інтерпретація історичного процесу в книзі (автор, назва)"
Дата конвертації17.11.2013
Розмір37.81 Kb.
ТипРеферат


ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ: ПІДСУМКОВИЙ НАВЧАЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ РЕФЕРАТ на ТЕМУ: "ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ В КНИЗІ... (автор, назва)"


Основні проблеми для висвітлення:

- напрямок історичного процесу;

- його рушійні сили та причини;

- соціальні учасники;

- характеристика людини в історичному процесі;

- теоретико-методологічний підхід автора книги.

Література: будь-яка книга з №№ 1-13, 15-23 або вузівський підручник з історичних дисциплін.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


1. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М.,1987.

2. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.,1990.

3. Блок М. Апология истории или ремесло историка. М.,1986.

4. Вайнштейн О.Л. Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в ХІХ-ХХ вв. Л.,1979.

5. Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность. Социология М.Вебера и веберовский ренессанс. М.,1991.

6. Губман В.Л. Смысл истории: очерки современных западных концепций. М.,1991.

7. Данилевский Н. Россия и Европа. М.,1992.

8. Дорошенко Н.М. Становление и развитие методологии истории. Калинин, 1987.

9. Жуков Е.М. Очерки методологии истории. М.,1987.

10. Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М.,1980.

11. Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. М.,1989.

12. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. К.,1996.

13. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. У 2-х тт. К.,1994 /один із томів/.

14. Статьи И.Д.Ковальченко, В.Н.Кудрявцева, Н.И.Смоленского в журнале "Новая и новейшая история". 1995. № 1,3; І996. № 1.

15. Тойнбі А. Дослідження історії. У 2-х тт. К.,1995 /один із томів/

16. Тойнби А. Постижение истории. М.,1991.

17. Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999.

18. Трельч Э. Историзм и его проблемы. М.,1994.

19. Цивилизации. Вип.1. М.,1992 ; Вып.2. М., 1993 /один із випусків/.

20. Февр Л. Бои за историю. М.,1991.

21. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. М.,1999.

22. Яковенко Н. Вступ до історії. – К., 2007.

23. Ясперс К. Смисл и назначение истории. М.,1991.

24. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – К., 2002.

25. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987, 2003.

26. Закон України №2984-III «Про вищу освіту» // Голос України. - 2002.- №43 (2794), 5 березня. http://www.mon.gov.ua/

27. Указ Президента України № 832/95 «Про основні напрями реформування вищої освіти України» // Урядовий кур'єр. - 1995. - №141-142. http://www.mon.gov.ua/

28. Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні: Указ Президента України від 12.09.95 р. № 832; http://www.mon.gov.ua/

29. Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65. http://www.mon.gov.ua/

30. Державний класифікатор України: Класифікація видів економічної діяльності..

31. Державний класифікатор України: Класифікація видів науково-технічної діяльності.

32. Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра П О С Т А Н О В А КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27 серпня 2010 р. N 787
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=787-2010-%EF

33. Наказ Міністерства освіти України № 161 від 02.06.93 “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”. http://www.mon.gov.ua/

34. Наказ Міністерства освіти України № 153 від 08.04.93 “Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”. http://www.mon.gov.ua/

35. Про видавничу справу: Закон України. //Урядовий кур'єр.-1997, 19 липня.

36. Освітньо-професійні програми вищої освіти за професійними спрямуваннями. - Київ, 1994.

37. Студент і закон: Збірник законодавчо-правових документів. – К., 1997.

38. Казаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение: Учеб. пособие. – К.: Вища школа, 1990.

39. Шаповал В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и правильно написать конспект. – М., 2001.

40. Вища освіта в Україні: Навч. посіб./МОНУ; За ред. В.Г.Кременя, С.М.Ніколаєнка.-К., 2005.

41. Політологічні (політичні), економічні (політекономічні), соціологічні, культурологічні словники та енциклопедії; довідники, словники та енциклопедії з історії.


Вимоги до оформлення індивідуальних робіт. Обсяг роботи має складати 15-18 сторінок, складові елементи – зміст, вступ, основна частина, висновки, перелік використаних джерел та літератури. План може бути короткий (основна частина складається із 3-4-х пунктів) або розгорнутий ( в основній частині пункти включають і підпункти).

Вступ повинен містити пояснення актуальності обраної студентом теми, визначення об’єкта, предмета, мети та обґрунтування завдань дослідження. В основній частині питання мають викладатися в повній відповідності до плану роботи. Висновки (1-2 сторінки) мають узагальнювати результати проведеного дослідження. У списку використаних джерел та літератури мають бути вказані лише ті роботи, які дійсно використовувались, зокрема, на них є посилання в самій роботі. Слід вказати не лише автора, назву книги (статті), місце та рік видання, а й загальну кількість сторінок у кожній праці.

Важливою вимогою для самостійних та індивідуальних робіт є посилання – підрядкові, наскрізні чи окремо по кожному розділу чи підрозділу.

Оформлення робіт: кегль 14 Times New Roman, інтервал – 1,5, поля – по 2 см верхнє та нижнє поля, 3 см – ліве поле, 1,5 см – праве поле, основний текст роботи рівняється по ширині, нумерація сторінок – починаючи з першої, титульна сторінка та зміст – не нумеруються, але входять до загального об’єму роботи.
Схожі:

Реферат на тему: \"інтерпретація історичного процесу в книзі (автор, назва)\" iconРеферат На тему: "Державна символіка України "
України. Державні символи затверджуються Верховною Радою України. Характерними оз­наками їх є те, що вони: 1 виражають національний...
Реферат на тему: \"інтерпретація історичного процесу в книзі (автор, назва)\" iconРеферат на тему: Психологічне забезпечення навчально виховного процесу
України в ХХІ столітті” головною метою освітньо-виховного процесу вбачає у створенні умов для розвитку й самореалізації кожного громадянина...
Реферат на тему: \"інтерпретація історичного процесу в книзі (автор, назва)\" iconРеферат на тему: «Екологічна криза та форми її прояву» Перевірила: Ромащук В.І
Занепокоєність долями цивілізацій на планеті і усвідомлення масштабності цього процесу проявляється у розвитку руху за збереження...
Реферат на тему: \"інтерпретація історичного процесу в книзі (автор, назва)\" iconРеферат з курсу на тему

Реферат на тему: \"інтерпретація історичного процесу в книзі (автор, назва)\" iconРеферат на тему: Colorado

Реферат на тему: \"інтерпретація історичного процесу в книзі (автор, назва)\" iconРеферат на тему: Ukraine

Реферат на тему: \"інтерпретація історичного процесу в книзі (автор, назва)\" iconАвтор, назва підручника

Реферат на тему: \"інтерпретація історичного процесу в книзі (автор, назва)\" iconАвтор Назва книги

Реферат на тему: \"інтерпретація історичного процесу в книзі (автор, назва)\" iconАвтор Назва книги

Реферат на тему: \"інтерпретація історичного процесу в книзі (автор, назва)\" iconРосійська мова Назва, автор програми
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи