Кз підгородненська середня загальноосвітня школа №3 icon

Кз підгородненська середня загальноосвітня школа №3
Скачати 180.48 Kb.
НазваКз підгородненська середня загальноосвітня школа №3
Дата конвертації24.04.2013
Розмір180.48 Kb.
ТипДокументи

КЗ Підгородненська середня загальноосвітня школа №3


Робота з дитячою книжкою

Позакласне читання

1 - 4 класи


Позакласне читання.

Робота з дитячою книжкою.


Вирішення першочергового завдання сучасної школи сучасної школи – створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості – потребує використання нових резервів її початкової ланки. Особливо актуальною стала проблема розвитку читацької самостійності молодших школярів, оскільки саме сформованість навичок самостійної роботи з книжкою є однією з передумов інтелектуального й духовного розвитку.

Основними завданнями уроків роботи з дитячою книжкою, позакласного читання в 1-4 класах є формування читацької самостійності учнів, сприяння розвитку інформаційної культури молодших школярів. Їх реалізація здійснюється поетапно. На кожному етапі навчання визначаються завдання, які враховують особливості даного вікового мікроперіоду, обумовлюються методика роботи та організація навчальної діяльності учнів, вимоги до навчального матеріалу, види бібліотечно-бібліографічної допомоги, типи, структура уроку.

Підвищення ефективності уроків позакласного читання залежить від якості підготовки вчителя до проведення такого роду занять. Ця підготовка має бути поетапною та цілеспрямованою і повинна включати 4 етапи:

І - ознайомлення з науково-методичною та психолого–педагогічною

літературою з проблем формування навичок читацької самостійності;

ІІ - ознайомлення зі списком рекомендованої літератури для учнів

1-4 класів, вивчення фондів шкільної та міської бібліотек, добір

творів для позакласного читання;

ІІІ - перспективне планування: тематика уроків позакласного читання;

типи уроків – традиційний (основний) і нетрадиційний (уроки-звіти,

інтегровані уроки, уроки КВК);

ІV – складання конспектів уроків з урахуванням системного підходу та

оптимальних психолого-педагогічних умов.

-1-

Уроки позакласного читання мають свої навчально-виховні цілі. Полягають вони в тому, щоб:

  1. забезпечити систематичне ознайомлення дітей із широким колом

книг, що відповідають їхньому віковому розвитку;

  1. допомогти учням засвоїти загальні особливості та закономірності, за якими ґрунтуються книги й упорядковується їх різноманітність;

  2. навчити дітей вільно й безпомилково знаходити необхідну книжку, визначати своє коло читання.

Отже, головне завдання уроків позакласного читання в початкових класах – виховання активних читачів шляхом розвитку їхньої читацької самостійності.

Коло дитячого читання розширюється шляхом представлення нових різножанрових творів та книжок, книжок нових авторів, ознайомлення з науково-художньою, науково-пізнавальною літературою, новими періодичними виданнями. Учні спочатку за завданням вчителя, а далі – з власної ініціативи, самостійно вибирають та читають дитячі книжки поза класом. У 3-4 класах самостійне читання учнів стає істинно позакласним. А на уроках відбувається колективне обговорення того, що діти прочитали заздалегідь. Відповідно передбачається робота з освоєння змісту прочитаного.

Під час навчання на уроках роботи з дитячою книжкою в 1-2 класах в учнів сформувався певний читальний кругозір, вони навчились усвідомлювати фактичний зміст твору, виділяти основних персонажів, практично розрізнювати текст за жанровими ознаками, прогнозувати орієнтований зміст незнайомої книжки, спираючись на такі основні показники поза текстової інформації: прізвище письменника, заголовок твору, ілюстрації, зміст творів. Ознайомлення з новою книжкою та текстом художнього твору відбувалось на уроці під керівництвом педагога.


-2-

Таким чином, школярі оволоділи комплексом знань, практичних умінь, навичок, що дозволяє їм у 3-4 класах переважно самостійно розв'язувати спеціальні навчальні завдання, які складають сутність читацької діяльності.

Помітною ознакою, яка вирізняє уроки позакласного читання в 3-4 класах, є планування навчального матеріалу, який опрацьовується на одному уроці, а також під час проведення серії уроків, об'єднаних між собою спільною темою.

У 4-х класах переважає тематичний або жанрово-тематичний принцип планування навчального матеріалу. Так, педагог організовує проведення серії уроків, на яких колективно обговорюються різні книжки, об'єднанні між собою близькістю тематик проблематики, яка для дітей у цей віковий мікроперіод є особливо значущою. Крім того, він планує проведення уроків, під час яких школярі глибше засвоюють ознаки певного літературного жанру (повістей, казок, легенд), вчаться з допомогою вчителя узагальнювати історичний, морально-естетичний досвід, відображений у змісті цих творів.

Читацьке коло школярів у 4 класі інтенсивно поповнюється науково-пізнавальною та довідковою літературою.

Коло читання, окреслене програмою, є орієнтованим. Визначаючи твори для позакласного читання, педагог враховує умови забезпечення дитячою літературою районних, шкільних, домашніх бібліотек.

Зміст програми реалізується на спеціально відведених уроках, бібліотечних заняттях, шляхом проведення літературних ранків, вікторин, екскурсій.

Методичні рекомендації:

Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, поліпшення якості знань учнів рекомендую:

  • працювати над розвитком читацької культури учнів, розкриваючи їхні творчі здібності, таланти;


-3-

  • розвивати зв'язки мовлення школярів, стимулюючи саморозвиток і самовдосконалення кожного;

  • на уроках використовувати різноманітні методи і прийоми роботи: розповідь вчителя, переказ учнів, бесіда, постановка проблемних питань, самостійна робота з текстом, аналіз твору, словникова робота, ігрові моменти, інсценізація, різні види завдань творчого характеру, використання відео і фонозаписів;

  • для активізації навчальної діяльності учнів на уроці застосовувати такі форми роботи: фронтальні, групові, парні, індивідуальні;

  • здійснювати особистісно-орієнтований підхід до навчання, враховуючи індивідуальні, психологічні та вікові особливості дитини.-4-

Планування уроків позакласного читання

1 клас


Урок 1. «Ріпка» (українська народна казка).

Формувати вміння слухати, відтворювати прочитане.

Урок 2. «Пан-Коцький» (українська народна казка).

Формувати уявлення про однотемну дитячу книжку.

Урок 3. Т. Коломієць «Наймиліше слово».

Усвідомлювати поняття «обкладинка книжки», «назва книжки»,

«малюнки», формувати вміння виділяти основні написи на

обкладинці.

Урок 4. В. Сухомлинський «Не хочу бути слабшим».

Усвідомлювати поняття «обкладинка книжки», «назва книжки»,

«малюнки», формувати вміння виділяти основні написи на

обкладинці.

Урок 5. В. Сенцовський «На кладці».

Формувати вміння виділяти та розрізняти написи на обкладинці,

правильно називати книжку.

Урок 6. Н. Забіла «Вересень. Усвідомлювати взаємозв'язки: ілюстрація –

заголовок – зміст твору.

Урок 7. Віра Карасьова «Чий апельсин більший?». Формувати вміння

знаходити твір за головною ілюстрацією.

Урок 8. Василь Слапчук «Дмитриків страх». Розвивати здібності оцінювати

героя за вчинками, відповідати на запитання «Хто сподобався?»,

«Хто не сподобався?».

Урок 9. І. Малкович «Отакий роззява!» Формування вміння знаходити твір

у книжці-збірці з опорою на її назву та ілюстрації всередині книжки.

Урок 10. Наталя Остапенко. «Господиня осінь». Уміння правильно називати

твір, брати участь у колективній декламації.

-5-

Урок 11. А. М'ястківський. «Наш рід». Формувати вміння сприймати

громадянський і патріотичний текст.

Урок 12. М. Познанська. «Про нашу Україну»,

М. Сингаївський «Я все люблю». Формувати уміння висловлювати

своє ставлення до прочитаного через декламацію, читання й

розучування віршів за вчителем.

Урок 13. Загадки на згадку. Т. Коломієць «Кмітливим для початку»

Г.Бойко «До квіточки» Л.Повх «Ужаки». Формувати вміння

правильно орієнтуватися в книжці та уміння відгадувати загадки.

Урок 14. А. Григорук «Чим хата багата». Формувати поняття про

багатотемну книжку різних авторів.

Урок 15. Іван Нехода «Ялинонька».

Валентина Малишко «Веселий Новий рік». Формувати уявлення

про різновид книжок для дітей.

Урок 16. О. Буцень «Гуля». У. Сенченко «Пастух рогатий».

Формувати уявлення про однотемність книжки різних авторів.

Урок 17. «Пшеничний колосок» (Білоруська народна казка).

Формувати оцінні судження, вміння переказувати казку з опорою

на ілюстрацію.

Урок 18. Книжка – збірка казок «Мішок хитрощів»

Брати Грімм «Мішок хитрощів», Шарль Перро «Червона шапочка».

Формувати вміння слухати і відтворювати зміст прочитаного за

ілюстраціями.

Урок 19. Ознайомлення з дитячими журналами «Пізнайко», «Соняшник».

Формувати вміння правильно користуватися журналом.

Урок 20. Н. Забіла «Про півника та Курочку».

Формувати в учнів уміння давати характеристику дійовим особам.


-6-

Урок 21. Н. Забіла «Сорока – білобока». Формувати вміння слухати,

запам'ятовувати, оцінювати вчинки дійових осіб, робити перші

узагальнення за прочитаним.

Урок 22. Варвара Гродська. «Вчуся у бабусі».

Іванна Блажкевич «Богданко». Формувати вміння робити

узагальнення за прочитаним.

Урок 23. Марія Пономаренко. «Ведмедикова малина».

Формувати уміння орієнтуватися в книжці.

Урок 24. Бібліотечний урок. Екскурсія до шкільної бібліотеки. Ознайомлення

першокласників з бібліотекою, читальною залою, книгосховищем,

книжковими полицями.

В.Моруга. «Коник і сонечко».

Урок 25. «Як Квітень до Березня в гості їздив» (українська народна казка).

Формувати навички орієнтування в книжці.

Урок 26. Книжка-збірка «Весна-чарівниця». А.Камінчук «Весняна пісенька».

«Вийди, вийди, Іванку» (з народного). «Ой весна, весна – днем

красна». Формувати вміння відтворювати послідовність дій,

розглядати книжку з дотриманням усіх правил розгляду.

Урок 27. Олег Буцень «Зараз». Формувати вміння елементарно

характеризувати дійових осіб.

Урок 28. Василь Моруга «Коник і Сонечко». Формувати навички орієнтації

в книгах, заохочувати до самостійного читання.

Урок 29. Григорій Усач. «Слонятко, у якого була коротка пам'ять».

Формувати оцінні судження, вміння переказувати текст з опорою

на ілюстрацію.

Урок 30. Н.Забіла «Хатинка на ялинці». Розвивати здібності оцінювати героя

за вчинками, відповідати на запитання.

уявлення про багатство і різноманітність книжкового світу.

Галина Чубач. «Жук малий і волохатий».

-7-


Урок 31. Бібліотечний урок. Відвідування бібліотеки. Ознайомлення з

книжковою виставкою, тематичною полицею. Розширення

Урок 32. Ено Рауд «Мишка, Кіт і гарбуз». Формувати уміння висловлювати

своє ставлення до прочитаного.

Урок 33. Божена Немцова. «Старий пес і вовк». Формувати оцінні судження,

викликати бажання творити добро, заохочувати до самостійного

читання.

Урок 34. Василь Симоненко. «Подорож в країну Навпаки».

Формувати вміння оцінювати героя за вчинками, відповідати на

запитання, заохочувати до самостійного читання.


-8-

2 клас


Урок 1. М. Підгірянка «Школа». В.Нестайко «Про комарика Зюзю».

Практичне ознайомлення учнів з книгознавчими поняттями:

передмова, післямова, підзаголовок, зміст, умовні, графічні

позначки, виноска.

Урок 2. О. Коваленко. «Пори року». «Ворона» (білоруська народна казка).

Практичне ознайомлення учнів з книгознавчими поняттями: збірка

Авторська, збірка тематична.

Урок 3. Бібліотечний урок. Екскурсія до бібліотеки. Ознайомлення учнів

з принципами розстановки книжок на полицях у відкритому фонді,

з рекомендаційним списком дитячої літератури, книжковою

виставкою. О.Вишня «Любіть книгу!».

Урок 4. С.Прудник «Лелечник». І. Сенченко. «Хліб святий».

Формувати в учнів умінь самостійно виділяти та зіставляти

позатекстову інформацію (написи на обкладинці, ілюстрації, зміст)

в одній книжці, в кількох книжках на одну тему, одного автора,

одного жанру.

Урок 5 . «Журавель сватає Чаплю» (українська народна казка).

«Лисичка-суддя» (українська народна казка).

Формування початкових умінь самостійно добирати дитячі книжки

на певну тему дитячого читання.

Урок 6. Читаймо разом дитячу періодичну літературу. Організація виставки

«Журнали для дітей». Читання творів із журналів для дітей.

Розвиток умінь самостійно працювати з дитячими періодичними

виданнями. Практичне ознайомлення з поняттям «періодика»,

«рубрика».


-9-

Урок 7. Р. Скачко. «Подарунок від Святого Миколая». «Як зустрічають

Новий рік у різних країнах». Формування умінь орієнтуватись у

групі дитячих книжок.

Урок 8. В. Сухомлинський «Найгарніша мама»,

О. Буцень «Добрий Василько». Розвиток умінь самостійно

орієнтуватися в групі книжок за допомогою книжкової виставки.

Урок 9. Н.Забіла «Київ». Г. Черінь «Пишіть українські листи».

Формувати уміння добирати книжки на певну тему дитячого

читання.

Урок 10. В. Сухомлинський «Пихата Жаба».

В. Сухомлинський «Найледачіший у світі Кіт». Формування умінь

самостійно добирати дитячі книжки на певну тему.

Урок 11. Бібліотечний урок. Практичне ознайомлення учнів з поняттям

«абонемент» та роботою бібліотекаря на абонементі.

С. Жупанин «Я-бібліотекар». І. Блажкевич «Чому постаріли

книжки?».

Урок 12. С. Васильченко «Широкий шлях». Т. Шевченко «Сестрі»,

«Мені тринадцятий минало». Самостійний добір назви до

книжкової виставки у «Куточку читача».

Урок 13. Веселі вірші Грицька Бойка.

Г.Бойко «Сашко», «Подружки-говорушки». Ознайомлення з

книжковою виставкою (авторською).

Урок 14. І. Прокопенко. «Сонце, сонечко та соняшник».

Б. Вовк «Квіткова аптека». Розвиток умінь визначати структурні

елементи дитячої книжки: обкладинка, корінець, ілюстрації,

назва (заголовок) книжки, зміст (перелік творів).


-10-


Урок 15. Б.Н. Головкін, А.А. Мінін.

Енциклопедична книга «Чудеса живої природи».

Практичне ознайомлення учнів з особливостями систематизації

пізнавального матеріалу в дитячих енциклопедіях.

Урок 16. «Лисичка та Горобець» (словацька казка). «Як сороконіжку

до лікаря посилали» (японська казка). Формування умінь

розрізняти дитячі книжки за типом видання.

Урок 17. Л. Волкова. «Дарунки літа», І. Сенченко «Яке ж це сіно – сама

суха трава». Виставка книжок «Що читати влітку?».

Ознайомлення зі списком рекомендованої літератури для

самостійного читання влітку.


-11-

3 клас


Урок 1. Книги, які читали влітку. Виставка книг «Ми читали влітку».

Розвиток умінь самостійно читати дитячу літературу.

Урок 2. Леся Українка «Три метелики». Наталя Забіла «Про білочку та

зайчика, веселих пустунів». Практичне ознайомлення школярів

з поняттями «титульний аркуш», «при книжна анотація», «відомості

про письменника».

Урок 3. Олег Буцень «Хитра квітка». Формування умінь самостійно

ознайомлюватись з новою книжкою з опорою на поза текстову

інформацію, вміщену на обкладинці, титульному аркуші, у

при книжній анотації.

Урок 4. Микола Носов «Живий капелюх». Формування умінь самостійно

орієнтуватись у дитячих книжках за рекомендаційним

бібліографічним списком.

Урок 5. Бібліотечний урок. Екскурсія до бібліотеки. Формування умінь

здійснювати пошук потрібної книжки у відкритому фонді дитячої

бібліотеки, користуючись каталожними роздільниками.

В. Нестайко «Тореадори з Васюківки» (уривок).

Урок 6. В.З.Нестайко «Незвичайні пригоди в лісовій школі».

Формування умінь складати найпростішу анотацію на прочитану

книгу.

Урок 7. «Язиката Хвеська» (українська народна казка). Формування в учнів

умінь розмірковувати над змістом прочитаного, висловлювати

оцінні судження, спираючись на факти, події, вчинки персонажів.

Урок 8. Н.Забіла «Зима». Сергій Козлов «Їжачок у тумані».

Удосконалення вмінь самостійно ознайомлюватись з новою

книжкою з опорою на поза текстову інформацію, вміщену на

обкладинці, титульному аркуші, у при книжній анотації, передмові.

-12-

Урок 9. Шарль Перро «Попелюшка, або соболевий черевичок».

Формування в учнів умінь самостійно добирати і читати дитячі

книжки за темами, рекомендованими вчителем.

Урок 10. Читаймо разом дитячу періодичну літературу (журнали «Барвінок»,

«Пізнайко».

Розвиток у школярів умінь самостійно читати дитячу періодику.

Практичне ознайомлення з поняттями «число журналу»,

«рік видання», «примірник», «комплект».

Урок 11. Г.К.Андерсен «Снігова королева». Формування умінь складати

найпростішу анотацію на прочитану книжку.

Урок 12. Брати Грімм «Король Дроздобород».

Удосконалення вмінь самостійно ознайомлюватись з новою

книжкою.

Урок 13. З книжкою-до лісу, на луки, у поле (Енциклопедична книга).

Формування умінь за потребою звертатись та самостійно

користуватись довідковою літературою (дитячими енциклопедіями,

словниками).

Урок 14. А.Ліндгрен «Малий і Карлсон, що живе на даху».

Виховання у школярів культури спілкування під час колективного

обговорення прочитаних творів (уміння слухати думки, міркування

однолітків).

Урок 15. Алан. А.Мілн «Вінні-Пух». Формування умінь самостійно

ознайомлюватись з новою книжкою з опорою на поза текстову

інформацію.

Урок 16. Роальд Дал «Чарлі та шоколадна фабрика».

Формування в учнів умінь самостійно добирати і читати дитячі

книжки за темами, рекомендованими вчителем.

Урок 17. М.Пригара «Пахне літо». Борис Вовк «З днем народження, ягідко!».

Виставка книжок «Що читати влітку?». Ознайомлення зі списком

рекомендованої літератури для самостійного читання влітку.

-13-

4 клас


Урок 1. Книжкова виставка за матеріалами літнього читання. Урок-звіт.

«Що ми читали влітку».

Удосконалення умінь самостійно ознайомлюватись з новою

книжкою, визначати її орієнтований зміст.

Урок 2. Елла Давиденко «Хмари». «Це цікаво…»

Удосконалення умінь розрізняти види інформації (наукова,

художня), спираючись на зовнішні показники книжки та її

довідково-ілюстративний апарат.

Урок 3. Євген Шморгун «Некоронована королева».

Удосконалення умінь самостійно складати коротку анотацію до

прочитаної книжки (усно).

Урок 4. Редіярд Кіплінг «Як у леопарда з'явились плями».

Удосконалення умінь самостійно ознайомлюватись з новою

книжкою, визначати її орієнтований зміст.

Урок 5. Чарівні українські народні казки. «Казка двері відчиняє».

Інсценізація казки «Лисичка, Котик і Півник».

Формування умінь підтримувати колективну дискусію за змістом

прочитаного, дотримуватись норм культури спілкування.

Урок 6. Микола Носов. «Фантазери». Формування умінь коротко і цікаво

розповідати про зміст прочитаного твору, вільно висловлюватись на

тему «Чим і чому мені подобається цей твір».

Урок 7. Ернст Теодор Амадей Гофман «Лускунчик і мишачий король».

Формування умінь самостійно та з допомогою вчителя читати й

усвідомлювати фактичний зміст, основний смисл значних за

обсягом творів (повістей-казок).


-14-


Урок 8. Екскурсія до бібліотеки. Формування умінь самостійно

орієнтуватись у світі дитячих книжок, здійснювати пошук потрібної

книжки, користуючись відкритим книжковим фондом бібліотеки,

бібліографічними покажчиками.

Урок 9. Міфи Давньої Греції в переказах для дітей. «Пандора» (викладено

за поемою Овідія «Метаморфози»).

Формування умінь підтримувати колективну дискусію за змістом

прочитаного: враховувати різні думки, міркування однокласників,

співвідносити їх, доповнювати власними.

Урок 10. Читаймо разом дитячу періодичну літературу. Читаємо дитячі

журнали «Пізнайко», «Барвінок», «Соняшник».

Удосконалення умінь самостійно та за завданнями вчителя

знаходити потрібну інформацію, користуючись періодичними

виданнями для дітей.

Урок 11. Іван Франко. «Три міхи хитрощів», «Заєць та Їжак».

Формування умінь самостійно орієнтуватись у світі дитячих книжок,

користуючись рекомендаційними списками, книжковими

виставками.

Урок 12. Л.Глібов «Щука», «Бджола і мухи».

«Не випусти рака з рота» (народна байка).

Формування у школярів умінь самостійно та з допомогою вчителя

читати й усвідомлювати фактичний зміст творів, визначати

головних та другорядних персонажів, групувати їх за ознакою

ставлення до них письменника та власного ставлення.

Урок 13. Джанні Родарі «Пригоди Цибуліно».

Формування умінь самостійно читати й усвідомлювати зміст творів,

розуміти цілісний зміст твору та окремих його частин, пояснювати

як вони пов'язані між собою.


-15-

Урок 14. Енциклопедична книга про природу.

Удосконалення умінь самостійно та за завданням учителя

знаходити потрібну інформацію, користуючись енциклопедією.

Урок 15. В.Сухомлинський «Ледача подушка». Іван Сенченко «Хліб святий».

Удосконалення умінь самостійно складати коротку анотацію до

прочитаної книжки (усно).

Урок 16. Ліман Френк Баум «Чарівник країни Оз».

Формування умінь коротко й цікаво розповідати про зміст

прочитаного твору.

Урок 17. Хочу все знати. Знайомство з науково-популярними книжками.

Удосконалення умінь самостійно знаходити потрібну інформацію,

користуючись різними джерелами друкованої продукції.


-16-

Література.


  1. В.Мартиненко. «Позакласне читання»

(ж. «Початкова школа» - №12, 2003;с.39-43).

2. Г.Підлужна. «Позакласне читання молодших школярів: реалії та перспективи.»

(ж. «Початкова школа» - №6, 2004;с.56-59).

3. О.Я. Савченко. «Навчання і виховання учнів 1 класу», Київ, 2002 .

4. О.Я. Савченко. «Навчання і виховання учнів 2 класу», Київ, 2003 .

5. О.Я. Савченко. «Навчання і виховання учнів 3 класу», Київ, 2004 .

6. О.Я. Савченко. «Навчання і виховання учнів 4 класу», Київ, 2005 .

7. О.Я. Савченко «Методика читання у початкових класах», Київ, 2007.

8. Упорядник В. Мартиненко «Читаю сам», Київ, 2003.

9. Г.О. Жук «Чарівна читалочка» ( «Книга для позакласного читання», Харків, 2009; 1 кл.)

10. Н.М. Гордієнко «Позакласне читання», 2 кл., Харків, 2008.

11. Н.М. Гордієнко «Позакласне читання», 3 кл., Харків, 2008.

12. Н.М. Гордієнко «Позакласне читання», 4 кл., Харків, 2010.

13. О.В. Джежелей. А.А. Ємець «Позакласне читання», 1-4 кл.,

Харків, 2007.


-17-Схожі:

Кз підгородненська середня загальноосвітня школа №3 icon«З’єднання деталей фартуха»
Відділ освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації Комунальний заклад Підгородненська середня загальноосвітня школа...
Кз підгородненська середня загальноосвітня школа №3 iconВідділ освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації Комунальний заклад Підгородненська середня загальноосвітня школа №3
Мета: Показати на конкретних прикладах, як можна провести тиждень англійської мови у школі
Кз підгородненська середня загальноосвітня школа №3 iconБілицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 середня загальноосвітня школа

Кз підгородненська середня загальноосвітня школа №3 iconКомунальний заклад «нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23» Використання інтерактивних методів навчання на уроках зарубіжної літератури. Кейс-метод. З досвіду роботи учителя зарубіжної літератури кз«нсзш №23» Дьяченко Н. П
Комунальний заклад «нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23»
Кз підгородненська середня загальноосвітня школа №3 iconВідділ освіти Солонянської районної державної адміністрації кзо «Солонянська середня загальноосвітня школа №» І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області»
Мельник Галина Іванівна вчителька фізики кзо „Солонянська середня загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради...
Кз підгородненська середня загальноосвітня школа №3 iconІнформація про Львівську лінгвістичну гімназію
З вересня 1939 року – середня школа №4 (з 1946 до 1954 – чоловіча, з 1954 до 1956 р – змішана). Із жовтня 1956 до грудня 2006 року...
Кз підгородненська середня загальноосвітня школа №3 iconВергун Тетяна Іванівна, вчитель української мови та літератури,, Новоселівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Спецкурс з української мови «Ділове мовлення» Система урок
Вергун Тетяна Іванівна, вчитель української мови та літератури,, Новоселівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст
Кз підгородненська середня загальноосвітня школа №3 iconРежим роботи Миньковецького навчально-виховного комплексу “дошкільний навчальний заклад – середня загальноосвітня школа І ііі ступенів “
Миньковецького навчально-виховного комплексу “дошкільний навчальний заклад – середня загальноосвітня школа І ііі ступенів “
Кз підгородненська середня загальноосвітня школа №3 iconНаказ №256 Про підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково дослідницьких робіт учнів членів Хорольського районного наукового товариства у 2011-2012навчальному році
Грушинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 2 учасники, Ковалівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 2 учасники, Новачиська...
Кз підгородненська середня загальноосвітня школа №3 iconОснови економіки
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Івана Франка смт. Івано-Франкове
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи