Задача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8 icon

Задача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8
Скачати 96.81 Kb.
НазваЗадача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8
Дата конвертації29.05.2013
Розмір96.81 Kb.
ТипЗадача


Ваше ім’я _______________


Випробувальні завдання з дисципліни

ЕКОНОМІКА


ПЛАН

Економіка підприємства 2

Задача 1 2

Задача 2 2

Фінансово-економічний аналіз 4

Задача 2 5

Інвестиції 6

Задача 1 6

Задача 2 6

Економіка праці 7

Задача 1 7

Маркетинг 8

Задача 1 8

Задача 2 8Якщо Ви не володієте певним напрямком дисципліни,

ПРОСТО ПРОПУСТІТЬ ЗАВДАННЯ


Економіка підприємства
Задача 1Діяльність виробничого підприємства, що займається виробництвом сільськогосподарської продукції, характеризується такими даними:

Показники

Базисний період

Звітний період

Валова продукція, тис. грн.

2500

2600

Кількість працівників, осіб

340

330

Середньорічна вартість основних фондів; тис. грн.

2615

2452

Розрахувати показники: продуктивності праці, фондоозброєності, фондовіддачі.

Визначити вплив на зміну фондовіддачі наступних факторів: продуктивності праці, кількості працівників та середньорічної вартості основних фондів.

Задача 2Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році за даними таблиці:

Показник

Значення, тис. грн.

На початок року

На кінець року

АктивI. Необоротні активи

3562,6 

3677,3

II. Оборотні активи

 1851,1

2041,3

III. Витрати майбутніх періодів

3,6

7,4

Баланс

5417,3

5726,0

ПассивI. Власний капітал

3776,9 

4193,3

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

992,1 

941,4

III. Довгострокові зобов'язання

 
IV. Поточні зобов'язання

648,3 

591,3

V. Доходи майбутніх періодів

 
Баланс

5417,3

5726,0

Визначити необхідний середній розмір власних обігових коштів на плановий рік виходячи з того, що розмір виручки від реалізації продукції у звітному році складав 4361,8 тис. грн., а виручка від реалізації продукції у плановому році складатиме 5100 грн., та коефіцієнт уповільнення оборотності обігових коштів у плановому році – 0,99


^

Фінансово-економічний аналізЗадача 1


У процесі розробки фінансового плану на І квартал планового періоду підприємство розрахувало потребу в сировині і визначило джерела покриття грошових коштів для придбання сировини виходячи з проектних ринкових цін. Фактично постачання сировини було здійснено за цінами, вищими, ніж планові На основі даних, наведених у таблиці, виконати такі завдання:

1) розрахувати додаткову потребу підприємства в грошових коштах через підвищення індексу цін;

2) яку суму банківського короткострокового кредиту необхідно залучити підприємству, якщо власні джерела можуть покрити потребу в грошових коштах на 40%.

3) яку суму процентів за цей кредит необхідно сплатити підприємству кредиторові при користуванні кредитом протягом І кварталу, якщо ставка проценту за кредит прогнозується на рівні 24% річних?

№ nop.

Показник

1

Надходження сировини згідно з договором постачання, т:

А

Б

В


170

40

90

2

Проектна ціна придбання сировини, тис. грн. за 1т

А

Б

В


3

16

23

3

Фактична ціна поставленої сировини, тис. грн. за 1 т.

А

Б

В


8

18

25Задача 2У звітному році підсумок Балансу підприємства складав 5700 тис. грн.., виручка від реалізації продукції – 3600 тис. грн.., прибуток – 520 тис. грн.. Визначити, чи потрібне підприємству додаткове зовнішнє джерело фінансування у плановому році при збільшенні обсягів виробництва та реалізації продукції на 1500 тис. грн.. або вистачить власного чистого прибутку для поповнення активів. Прийняти для розрахунку, що у прямій залежності від змін обсягів виробництва та реалізації продукції перебуває 80% активів та 60% пасивів підприємства, а рівень рентабельності продажу (відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації) планується такий, як у звітному році.


^

Інвестиції
Задача 1Розрахуйте цінність акцій, якщо ринкова ціна акції становить 11 грн., дохід на акцію – 3 грн., дивіденд – 1,2 грн.

Задача 2Підприємство має можливість зробити депозитний вклад під 24 % річних. Якого розміру має бути перший внесок, якщо підприємство планує через 10 років мати на депозитному рахунку 600 тис. грн.. за умови:

  1. нарахування простих відсотків

  2. нарахування складних відсотків (відсотки нараховуються один раз на рік)^

Економіка праці
Задача 1Визначити зростання продуктивності праці при виготовленні окремих виробів та за всією номенклатурою продукції, якщо у плановому періоді обсяг виробництва виробу А становить 80 тис. грн.., виробу Б – 20 тис. грн.., виробу В – 10 тис. грн.. Чисельність робітників, що виготовляють виріб А – 40 осіб, виріб Б – 20 осіб, виріб В – 8 осіб. У звітному періоді випуск продукції становив: виробу А -88 тис. грн., Б – 36 тис. грн., В – 15 тис. грн., чисельність працюючих над випуском виробу А – 40 осіб, Б – 30 осіб, В 14 осіб.

Задача 2


Необхідно:

  • проаналізувати рух робочої сили підприємства;

  • розрахувати коефіцієнти обороту з приймання і вибуття, коефіцієнт плинності;

  • визначити причини змін коефіцієнта плинності, розробити заходи, спрямовані на його зниження;

  • зробити відповідні висновки.

^ Вихідна інформація:

Рух робочої сили по ТзОВ «Берг» за останні три роки характеризується наступними показниками, чол.:

Показник

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Прийнято на підприємство, осіб

150

163

110

Вибуло з підприємства, осіб, в тому числі:

275

358

187

- на навчання, осіб

5

6

3

- у збройні сили, осіб

22

18

15

- за пенсією та з інших причин, передбачених законом, осіб

20

30

27

- за власним бажанням, осіб

215

260

115

- за порушення трудової дисципліни, осіб

13

44

27

Середньоспискова чисельність працівників, осіб

1700

1758

1140
^

Маркетинг
Задача 1Визначити рівень інтенсивності конкуренції між підприємствами галузі, використовуючи індекс Херфіндаля, зробити відповідні висновки.

Таблиця 1

Обсяг реалізації в діючих цінах, $ тис.

Роки

ВАТ «Альфа

трейд»

ВАТ «Велігс

тон»

ВАТ «Зенон»

ВАТ «Колапс»

ВАТ «Одісей»

ВАТ «Модерн»

ВАТ «Магасто»

ВАТ «Каліпсо»

2006

415750

398550

443011

231920

80499

388168

487650

425250

Доля фірми

0,14

0,14

0,15

0,08

0,03

0,14

0,17

0,15

2007

400560

387450

45100

324465

67589

115132

491838

424465

Доля фірми

0,18

0,17

0,02

0,14

0,03

0,05

0,22

0,19Задача 2У номенклатурі продукції  фірми є три модифікації товару.

Відомі такі дані:

№ періоду

Вид модифікації товару

Ціна за одиницю продукції, грн.

Фактична кількість продаж, тис. шт.

1 період

А

18

80

1 період

Б

14

52

1 період

В

11

44

2 період

А

16

38

2 період

Б

14

96

2 період

В

12

50


Визначити:

1. Обсяг реалізації продукції та його динаміку у кожному періоді.

2. Ринкову долю кожного товару та основний у кожному періоді.Схожі:

Задача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8 icon10 клас Задача Див. Лабораторна робота №2 (10 клас). Задача Див. Задача 2 (9 клас) 11 клас
Кладемо диск на міліметровий папір і визначаємо внутрішній і зовнішній його діаметри. Тоді
Задача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8 iconЗадача пошуку найкоротшого шляху. Обгрунтування та аналіз алгоритму Дейкстри
Змістовні постановки задач та їх математичні моделі. Задача про перехрестя доріг
Задача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8 iconЗадача 1
Задача На систему двох тонких лінз падає світловий промінь, який виходить із збиральної лінзи так, як показано на малюнку. Яка відстань...
Задача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8 iconПоложення про проведення конкурсу на створення оригінал-малюнків поштових марок Конкурсне завдання Тема: «з різдвом Христовим!». Задача
Задача: Створити художню композицію, яка відображатиме народні традиції святкування Різдва
Задача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8 iconЗадача 25 c = c + c Di c автономнее споживання с = 5 + (0,6 20) = 17 Ответ: 17 Задача 26 y дохід економіки c споживання

Задача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8 iconЗадача Геодезическая задача математического вида задача, связаная с определением взаимного положения точек земной поверхности и подразделяется на прямую и обратную задачу
Геодезическая задача – математического вида задача, связаная с определением взаимного положения точек земной поверхности и подразделяется...
Задача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8 iconЗадача по «строительству» личности, причём иногда приходится заниматься укреплением и перестраиванием самого фундамента
Воспитание детей – старейшее из человеческих дел. Зависит оно от трех переменных: взрослые, дети и отношения между ними. Домашнее...
Задача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8 iconЗадача Побудувати таблицю значень аргумента
Задача Побудувати таблицю значень аргумента х і функції y=f(х), якщо х змінюється від 1 до 12 з кроком 1, n — порядковий номер комп’ютера,...
Задача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8 iconЛабораторная работа №1 Двойственная задача линейного программирования по дисциплине " Математические методы исследования операций "
В этом случае задача отыскания решения, предпочтительного по всем признакам, будет некорректной, т е не будет иметь ни одного решения....
Задача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8 iconЗадача № «Ортоцентрический треугольник»
Задача № «Ортоцентрический треугольник». Основания высот остроугольного треугольника авс служат вершинами другого треугольника, периметр...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи