Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика
Сторінка5/10
Дата конвертації31.12.2012
Розмір1.58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


^ Програма курсу для 5-9 класів складається з трьох тематичних блоків. Метою першого блоку “Бог та людина” є введення школяра у світ Біблії, в якому на основі вивчення та осмислення вчинків людей, описаних у Старому та Новому Заповітах, особлива увага приділяється формуванню основних морально-етичних цінностей особистості. Метою другого тематичного блоку “Віра та людина” є ознайомлення учнів з видатними постатями в історії українського народу, чия діяльність справила визначний вплив на формування, становлення і розвиток української державності; духовними святинями, які відіграли вирішальну роль у розвитку культури та духовності українського народу; Заповідями Божими як основою морального життя людства та християнським вченням про людину. Третій тематичний блокХристиянська культура та людина” ознайомлює учня з тією традиційною духовною та етнографічною культурою, яка свідчить про значення у житті українського народу храму, постів та свят, таїнств та обрядів, християнських традицій, а також християнських коренів культурних надбань українського народу, норм поведінки в суспільстві у світлі християнської моралі.


5 КЛАС (34 год.)
п/п

К-ть

год.

Зміст навчального матеріалу


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня


^ Розділ І. Біблійна історія: сторінками Старого Заповіту (18 год.)


11

Вступ.

Тема 1.

Біблія, її структура та зміст. Біблія як предмет біблійної історії та християнської етики.

Учень/ Учениця:

 • ознайомлюється зі змістом поняття «Біблія», «біблійна історія» та «християнська етика»;

 • визначає головні змістовні лінії нового курсу;

 • розуміє зміст тлумачення предмета біблійної історії та його відмінність від інших історичних дисциплін;

 • пояснює зміст християнської етики та називає характерні ознаки відмінності від світської етики.

2


1

Тема 2.

Світ як Боже творіння. Премудрість Творця.

Біблійний опис створення світу (Бут. 1- 2, 6).

Проблеми захисту світу як Божого творіння.

Учень/ Учениця:

 • пояснює етапи формування світу як Божого творіння;

 • розуміє значення для людини потреби вивчати та захищати світ Божих створінь, сприяти його життєвій безпеці та збереженню тривалості життя на землі;

 • формулює основи духовного захисту людей та живих істот нашої планети;

 • характеризує проблеми, що стоять сьогодні перед людиною.

3


1

Тема 3.

Покликання людини у світі.

Створення людини.Учень/ Учениця:

 • володіє початковими поняттями про створення Богом нашого всесвіту та людини на землі;

 • пояснює зміст основних вимог щодо збереження цілісної краси людини, що явлена в дотриманні нею Божих настанов;

 • розвиває уявлення про навколишній світ та про красу людини, яка створена за Образом і за подобою Божою;

 • аналізує різні теорії щодо походження людини (відомі з інших навчальних курсів);

 • намагається відповісти на питання «для чого була створена людина».

41

Тема 4.

Свідомий вибір між добром і злом.

Гріхопадіння перших людей.


Учень/ Учениця:

 • пояснює поняття «добро», «зло», «Божі настанови», «гріх», «свідомий і несвідомий вибір»;

 • розуміє, яка характерна ознака порушення гармонії в людині (коли людина обирає зло);

 • пояснює вплив зовнішніх факторів на вибір людини на прикладі гріхопадіння перших людей;

 • називає основні причини існування гріховних станів у сучасному світі;

 • виявляє уміння ставити питання щодо свідомого й несвідомого вибору людиною свого місця, свого життєвого шляху.

5


1

Тема 5.

Наслідки зла.

Заздрість. Каїн та Авель.

Учень/ Учениця:

 • розуміє наслідки зла, що несе сучасне людство (приклади з суспільного та особистого життя);

 • пояснює зміст понять «заздрість», «гордість», «зухвалість», «зневага», «невдячність» тощо;

 • називає характерні риси Каїна та Авеля, як риси сучасних людей;

 • оцінює власні потреби у самовдосконаленні (бути схожим на Авеля чи Каїна).

6

1

Тема 6.

Необхідність втечі від зла.

Праведний Ной.

Потоп.


Учень/ Учениця:

 • усвідомлює необхідність перебування в добрі та доброму оточенні для праведної людини;

 • має уявлення про шляхи подолання перепон зла людиною, яка любить Бога;

 • формулює (за допомогою вчителя) змістовний план «втечі від зла» в сучасному світі та розмірковує про перепони на цьому шляху;

 • дотримується правил духовної безпеки на прикладі вірності Ноя настановам від Бога.
7


1

Тема 7.

Повага до батьків.

Прокляття Хама.


Учень/ Учениця:

 • розуміє зміст порушення п’ятої заповіді (поваги до батьків) на прикладі вчинків дітей Ноя;

 • пояснює зміст прокляття Ноя та небезпеки від того для його дітей;

 • називає сучасні прояви неповаги до батьків та вияви нелюбові до них як небезпеку в сучасному світі.

8


1


Тема 8.

Гордість і зарозумілість. Вавилонська вежа.

Учень/ Учениця:

 • розуміє зміст понять «гордість», «зарозумілість», «пиха» тощо для пояснення найбільшого гріха у ставленні людей до Бога та інших людей (як антагоніста поняття «любов»);

 • пояснює причини побудови й руйнування Вавилонської вежі;

 • роздумує над поняттям сучасних «вавилонських веж».

9

1

Тема 9.

і вірність. Праведність

Історія Авраама.


Учень/ Учениця:

 • усвідомлює поняття «праведність» як фундаментальне поняття християнської етики;

 • має уявлення про вірність як прояв праведності у людини, вірної Богові;

 • формує уявлення про зміст праведних вчинків на прикладі історії Авраама.

10

1

Тема 10.

Протистояння неправді.

Лот. Загибель міст Содом і Гоморра.

Учень/ Учениця:

 • аналізує зміст випадків нечестя в стародавньому й сучасному світах (порушення чистоти сімейних стосунків і цнотливості);

 • пояснює відмінність вчинків Лота та його оточення, місцевих жителів Содому і Гоморри;

 • називає причини загибелі згаданих міст і проводить паралелі із сьогоденням.

11

1

Тема 11.

Любов як готовність до

пожертви. Авраам та Ісаак.


Учень/ Учениця:

 • розуміє зміст поняття «любов», «кохання», «відданість», «пожертва» тощо;

 • пояснює вчинок Авраама як прояв любові до Бога й несуперечність цього вчинку християнської моралі;

 • називає приклади самопожертви людей щодо виконання своїх обов’язків перед Богом і перед людьми.

12

1

Тема 12.

Батьківське благословення.

Яків та Ісав.

Учень/ Учениця:

 • розуміє зміст вчинків Якова та Ісава як прояви намагання бути ближче до Бога і Його благодаті чи нехтування цим;

 • пояснює роздуми над поняттям «батьківське благословення» у порівнянні з поняттям про «батьківське прокляття»;

 • наводить приклади з сучасного життя стосовно вчинків, що супроводжуються батьківським благословенням (християнський зміст благословення).

13

1

Тема 13.

Уміння прощати.

Йосиф і його брати.


Учень/ Учениця:

 • ставить собі питання й відповідає на запит душі «чи умію я прощати?»;

 • розмірковує над почуттями від уміння прощати й не прощати;

 • називає характерні риси Йосифа як людини, яка вміє прощати;

 • наводить приклади із власної поведінки, в проявах якої є риси братів Йосифа.

14

1

Тема 14.

Людина та її завдання на Землі. Мойсей.


Учень/ Учениця:

 • з’ясовує для себе місце людини на землі стосовно Божого плану, про завдання людей як Божих створінь;

 • пояснює головні причини відступу людей від Бога;

 • називає характерні риси людини, яка обирає Бога;

 • має уявлення про вчинки, гідні віруючої в Бога людини (на прикладі Мойсея);

 • наводить приклади богоспілкування Мойсея.

15

1

Тема 15.

Стійкість у досягненні мети. Мойсей і фараон.

Вихід з Єгипту

Учень/ Учениця:

 • порівнює та пояснює зміст вчинків Мойсея й фараона стосовно іудейського народу як вірного Богові;

 • проводить паралелі з сучасними вчинками людей («мойсеївські» та «фараонівські» вчинки);

 • роздумує про зміст поняття «стійкість у досягненні мети» (світський та християнський погляди);

 • розвиває свої уявлення про поняття «вихід із Єгипту» як символічного опису відходу людини від спокус розбурханого в пристрастях життя.

16

1

Тема 16.

Моральний закон людства.

Синайське законодавство.

Учень/ Учениця:

 • має перше уявлення про Синайське законодавство як про моральний закон Бога людям;

 • розуміє значення окремих положень цього закону;

 • вказує на прикладах з власного життя на відповідність власних вчинків моральному закону від Бога.

17

1

Тема 17.

Уміння переборювати труднощі. Сорокарічна подорож пустелею.

Смерть Мойсея.

Учень/ Учениця:

 • застосовує найголовніші поняття попередніх уроків щодо пояснення причин, чому Бог дав людям таку тривалу мандрівку пустелею;

 • пробує визначати прихований (символічний) зміст мандрівки людей пустелею впродовж 40 років;

 • наводить приклади з власного життя стосовно змісту виразу «переборювання труднощів» (світське і християнське тлумачення).

18

1

^ Тематичне оцінювання. Підсумкове узагальнення вивченого.

Учень/ Учениця:

 • надає своє розуміння прикладів з біблійної історії щодо описів богоугодних рис і ознак справжнього християнина (віруючої в Бога людини);

 • наводить приклади з життя сучасників, що нагадують нам приклади з біблійної історії;

 • робить перші кроки на шляху власної спостережливості за вчинками інших людей і своїми вчинками (формує культуру самовиховання та удосконалення за християнськими зразками моралі).
^

Розділ ІІ. Святі люди української землі (7 год.)


19


1

Тема 1.

Кирило та Мефодій –

просвітителі слов’ян.

Церковнослов’янська абетка.

Учень/ Учениця:

 • розуміє зміст праці й натхненного подвигу братів Кирила та Мефодія – просвітителів слов’ян;

 • ставить питання відповідності вивчення церковнослов’янської мови й смислів слов’янських слів сьогодні;

 • розмірковує над відповідальністю за кожне своє вимовлене слово (як вияв духовної культури людини).

20


1

Тема 2.

Свята рівноапостольна велика княгиня Ольга.

Поширення християнства

на Русі.


Учень/ Учениця:

 • формулює християнське уявлення про чесноти жінки (керівника держави, дружини, матері, бабусі);

 • має уявлення про історичну постать княгині Ольги та про її внесок у християнізацію Русі;

 • наводить приклади з життя княгині, що вказують на її християнські чесноти;

 • розуміє зміст понять «подвижництво», «святість», «просвітительство», «апостольство», «рівноапостольний».

211

Тема 3.

Святий рівноапостольний князь Володимир.

Хрещення Русі.Учень/ Учениця:

 • виявляє уміння описувати головні передумови хрещення Русі (сприятливі історичні умови, психологічні складники вдачі слов’ян, звитяга та завзятість в подоланні перешкод тощо);

 • намагається знайти Божественний Промисел стосовно прийняття віри християнської нашим народом;

 • відрізняє людський і Божественний план хрещення Русі;

 • розуміє значення для нащадків слов’ян Київської Русі такого рішення (прийняття віри).

22


1

Тема 4.

Перші руські святі –

Святі благовірні князі-страстотерпці Борис і Гліб.


Учень/ Учениця:

 • пояснює зміст поняття «святість», «святі», подвигу святих;

 • дає характеристику святих людей (на прикладі перших руських святих – князів Бориса і Гліба);

 • наводить приклади з життя святих (улюблених і тих, чиї імена носять).

23


1

Тема 5.

Преподобні Антоній і

Феодосій Печерські.

Роль Києво-Печерського

монастиря у духовному житті

Київської Русі.


Учень/ Учениця:

 • розуміє зміст понять «преподобний», «чернець», «монастир»;

 • знає про роль Києво-Печерського монастиря у духовному житті Київської Русі;

 • пояснює духовний зміст чернечого життя у відношенні до Бога, до ближніх і до себе;

 • намагається передати власні переживання від знайомства з постатями преподобних Антонія та Феодосія Печерських.

24


1

Тема 6.

Преподобний

Нестор Літописець.

“Повість минулих літ”.

Учень/ Учениця:

 • вирізняє поняття «літописець» від поняття «історик», «автор історичної праці» тощо;

 • вміє давати характеристики таких жанрів літератури, як літопис, житія, історичні документи тощо;

 • дає історичну оцінку постаті Преподобного Нестора Літописця та його твору “Повість минулих літ ”.

25


1

^ Урок узагальнення.

Тематичне оцінювання.

Учень/ Учениця:

 • розуміє значення прикладів подвижницького життя святих людей української землі для наступних поколінь, для збереження духовної чистоти та мужності у протистоянні випробуванням часу;

 • пояснює роль цих прикладів для виховання в собі кращих моральних християнських рис;

 • називає приклади з біблійної історії, які певним чином відображені у життєвих випробуваннях названих вище святих.
^

Розділ ІІІ. Сучасна людина й духовна культура Україні (9 год.)

26


1

Тема 1.

Основи християнської культури в духовному житті українського народу.


Учень/ Учениця:

 • розуміє поняття «християнська культура» та її значення і місце в житті народу України;

 • наводить приклади морального та аморального в житті сучасного суспільства;

 • характеризує історичні події, що сприяли становленню християнської моралі в духовному житті нашої спільноти.

27


1

Тема 2.

Традиційний храм в Україні. Символіка храму.

Учень/ Учениця:

 • пояснює основні елементи будови храму та їх сакральний зміст;

 • розуміє символіку храмових споруд та деяких елементів церковних служб;

 • називає особливості церковних архітектурних стилів України.

28


1

Тема 3.

Ікони у храмі та вдома.

Іконостас.

Найвідоміші іконостаси України.


Учень/ Учениця:

 • пояснює значення іконостасу для храму, сакральний зміст його частин;

 • називає, що є «іконою», основні вимоги до розміщення ікон в іконостасі;

 • може розповісти про найвідоміші іконостаси України.

29

1

Тема 4.

Фрески й мозаїка в храмі. Декоративно-прикладне мистецтво в оздобленні храму.

Оклади, прикраси, рушники.

Учень/ Учениця:

 • розуміє значення церковних оздоблень у храмі та використання церковної символіки у декоративно-прикладному мистецтві;

 • пояснює церковну символіку та особливості українських художніх творів декоративно-прикладного жанру;

 • вміє відрізнити серед інших українські стилі в церковному декоративно-прикладному мистецтві.

30

1

Тема 5.

Найвідоміші храми України.

Учень/ Учениця:

 • розуміє призначення храмових споруд і співвідносить їх призначення з іншими історичними й художніми пам’ятками;

 • називає та дає характеристику найвідоміших храмів України;

 • розповідає про головні святині та місцеві звичаї, пов’язані з ними.

31-33

3

Тема 6.

Регіональний компонент.

Храми та святі місця рідного краю (екскурсії чи перегляд відеофільмів).

Учень/ Учениця:

 • вміє пояснити на прикладі храму, в якому проводять екскурсію, використання основних оздоблень та їх духовний зміст;

 • намагається відчути внутрішню гармонію християнського храму, красу люблячого Бога серця.

34

1

^ Заключний урок.

Тематичне оцінювання. Підсумкове узагальнення вивченого.

Учень/ Учениця:

 • пояснює на основі біблійних, житійних та власних життєвих прикладів існування потреби в богопошануванні та богоспілкуванні віруючої людини;

 • називає головні християнські моральні риси та їх прояви (або відсутність таких проявів) у житті звичайних людей, називає причини духовного зубожіння сучасних людей.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconПлан роботи бзш І-ІІІ ступенів №4 з 24. 09. 2012 р по 01. 10. 2012
Секційно-лекційні заняття викладачів курсу „Біблійна історія та християнська етика” з проблеми „Програмно-методичне забезпечення...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconІнформація про підготовку до конкурсу у 2013-2014 н р
Конкурс проводився для учнів 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України з курсів: «Я і Україна» 3-4 клас, «Громадянська...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість
Християнська етика і журналістська творчість. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»
Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»
Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 11 класи Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів в її основу покладено вимоги Закону...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни біблійна та християнська археологія
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія профільний рівень 10 клас (70 годин) Історія філософії Пояснювальна записка
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я Бойченко Т.Є
Програма факультативного курсу «Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи