Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика
Сторінка9/10
Дата конвертації31.12.2012
Розмір1.58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

10 КЛАС (34 год.)


Християнський світогляд і життя особистості в подружньому союзі


№ п/п

К-ть

год

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


^ Розділ І. Християнська мораль. Формування особистості (14 год.)


1

1

Вступ.

Тема 1.

Поняття про моральність.

Дії моральні і аморальні.

Закон моральності.

Важливість Закону Мойсейового й Закону Новозавітного.

Учень/учениця:

 • наводить приклади морального та аморального в житті людей (на прикладах Святого Письма та сучасної історії);

 • розуміє зміст Закону Мойсейового й Закону Новозавітного;

 • пробує давати характеристику запропонованих вчителем подій, ситуацій, явищ з погляду моральних критеріїв Закону Новозавітного.

2

1

Тема 2.

Гріховність роду людського.

Відображення гріховності в душі людини, у сфері розуму, почуттів, волі. Витоки гріха.

Учень/учениця:

 • знає і може навести приклади гріховних дій і витоки їх з загальної гріховності людського роду впродовж століть;

 • розмірковує про власне розуміння «гріх у тілі», «гріх у душі», «гріх у дусі»;

 • дізнається про види гріховності в душі людини, в сфері розуму, почуттів та волі;

 • аналізує види гріховності на прикладах зі Святого Письма та сучасності.

3

1

Тема 3.

Протиставлення гріху – християнські добрі справи. Шлях прагнення до добра й удосконалення особистості.

Учень/учениця:

 • виявляє сутність протистояння гріховним звичкам засобами християнських чеснот;

 • може назвати і дати характеристики деяким з них;

 • розуміє важливість дотримання прагнення до добра та удосконалення особистості;

 • наводить приклади зі Святого Писання та зі скарбниці християнської думки.

4

1

Тема 4.

Свобода волі – наша здатність самовизначення стосовно добра і зла.

Усвідомлення своєї свободи і необхідності каяття. Таїнство покаяння. Значення й сила таїнства покаяння.

Учень/учениця:

 • узагальнює творення добрих справ як загальну тенденцію до досконалості свободи волі (на прикладах);

 • усвідомлює, що деякі наші дії підлягають каяттю (на прикладах сучасності);

 • дає належну оцінку власним діям, що є не проявами свободи, а нашої залежності від гріха;

 • може дати опис значення й сили впливу на людину таїнства покаяння (на прикладах зі святого Письма та Передання).

5

1

Тема 5.

Виховання і розвиток сили волі людини. Самодисципліна.

Хороші звички.

Значення принципів для виховання волі.

Учень/учениця:

 • ознайомлюється з поняттями «виховання сили волі» та «самодисципліна»;

 • визначає хороші й погані звички сучасних людей з погляду загальноприйнятої та християнської моралі;

 • визнає високий духовний потенціал Святого Письма й досвіду духовних отців у справі виховання волі та самодисципліни.

6

1

Тема 6.

Моральні обов’язки людини (стосовно Бога, ближнього та самого себе).

Розвиток духовної особистості.

Ідеал християнського вдосконалення.

Учень/учениця:

 • аналізує розвиток духовності людей на сучасному етапі та прояв її в справах (приклади сьогодення);

 • визначає витоки загальних проблем гріховності у відступі від моральних обов’язків людини (відношення до Бога, ближнього й до самого себе);

 • має на меті ознайомитись із різними виявами християнського вдосконалення у наш час (на прикладах подвижників 19-20 ст.).

7

1

Тема 7.

Обов’язки людини щодо ближнього.

Справедливість.

Лояльність і коректність. Християнська справедливість.

Учень/учениця:

 • визнає необхідність і душевну корисність виконання обов’язків людини щодо ближнього;

 • наводить приклади прояву справедливості, лояльності та коректності у стосунках між людьми та протилежні їм дії в стосунках;

 • розуміє зміст поняття «християнська справедливість» (на прикладах зі Святого Письма).

8

1

Тема 8.

Обов’язки людини перед Богом.

Учень/учениця:

 • вміє навести приклади виконання людьми обов’язків перед Богом із Святого Письма та сучасного життя;

 • визнає можливим об’єднання зусиль людей для примноження благочестя у сім’ї та державі (врятуй себе і тисячі врятуються навколо тебе);

 • розуміє причини існування труднощів;

 • наводить перелік і дає характеристику труднощів, які заважають виконанню обов’язків перед Богом.

9

1

Тема 9.

Взаємозв’язок і єдність любові до Бога, ближнього й самого себе.

Обов’язок Богопізнання.

Учень/учениця:

 • усвідомлює, що намагання здобути знання про Бога є нагальною потребою та життєвим обов’язком особистості;

 • дає опис знань про Бога і практичних навичок, що повинна осягнути людина (на рівні звичайної віруючої людини);

 • знає про взаємозв’язок і єдність любові до Бога, ближнього й самого себе, що реалізується в кожному вчинку та дії людини;

 • оберігає себе від зухвалості та зарозумілості у намаганнях сучасних людей осягнути глибини Божої Премудрості (техніка безпеки щодо містичних експериментів).

10

1

Тема 10.

Турбота про душу.

Розвиток розуму.

Поняття про стан оманливості розуму («прелесть» рос. мовою).

Учень/учениця:

 • з’ясовує для себе важливість турботи про душу, як власну, так і своїх ближніх;

 • визначає можливості людини щодо розвитку розуму як однієї із вищих сил душі;

 • ознайомлюється із засобами, що сприяють розвитку розуму через виконання християнських чеснот;

 • може навести різні приклади з життя стосовно правильного й неправильного розвитку розуму (житія святих та сучасні методики).

11

1

Тема 11.

Значення світської та духовної освіти.

Необхідність духовної освіти для розвитку особистості.

Учень/учениця:

 • розрізняє значення для особистості світської та духовної освіти за змістом і методами впливу;

 • може окреслити переваги однієї та іншої для себе (практична робота);

 • ставить за мету розвиток своєї особистості на прикладах Святого Письма та житій святих подвижників віри.

12

1

Тема 12.

Естетичні почуття. Християнська краса живопису, іконопису, музики, церковного співу, богослужінь.

Зв’язок краси і моральності у розвитку особистості.

Учень/учениця:

 • ознайомлюється з різноманіттям естетичних почуттів та їхнім впливом на формування особистості (на прикладах естетики світської та духовної);

 • може навести приклади почуттів, які викликають кращі зразки живопису, іконопису, музики, церковного співу, богослужінь тощо;

 • пробує розібратися у зв’язку краси і моральності для розвитку особистості.

13

1

Тема 13.

Християнська любов як основа моральності.

Характерні прояви християнської любові.

Учень/учениця:

 • подає і аналізує приклади вищих зразків любові як основи моральності людини;

 • може розрізняти різне тлумачення поняття «любов» відносно того, яке функціональне забарвлення надає цим почуттям людина;

 • наголошує на необхідності підвищення статусу любові від сприймання її як прояву суто людського почуття (натомість розуміти Божественний зміст поняття «любов»).

14

1

^ Узагальнюючий урок. Практичне заняття (круглий стіл з проблем сьогодення).

Учень/учениця:

 • висловлює власні думки з приводу вивчених понять та прикладів;

 • ставить питання до однолітків та бере участь у спільному вирішенні запропонованих проблемних ситуацій;

 • узагальнює набуті знання і дає належну оцінку значення цих знань для формування власної особистості.


^ Розділ ІІ. Християнська віра як основа життя християнина (11 год.)

15

1

Тема 1.

Поняття про християнську віру.

Символ віри.

Сутність віри.

Бог-Отець.

Створення світу, людини. Ангели.

Властивості Божі.

Гріх.

Учень/учениця:

 • отримує загальні уявлення про зміст понять «християнська віра», «Символ віри», «Бог-Отець», «властивості Божі»;

 • може навести приклади властивостей Божих, властивостей ангелів та людей (порівняльна характеристика);

 • дає загальну характеристику поняття «гріх» і наводить приклади гріха в наші часи.

16

1

Тема 2.

Син Божий – друга Божественна іпостась. Бесіда про передвічне народження Сина Божого.

Учень/учениця:

 • ознайомлюється зі значенням другої Божественної іпостасі – Сина Божого;

 • відчуває потребу у висловленні щирих почуттів щодо особистості Бога Сина, захоплення Його самовідданим служінням людям (колись і тепер);

 • роздумує над величчю Божественного Одкровення про Сина Божого Ісуса Христа.

17

1

Тема 3.

Втілення Сина Божого.

Божа Мати.

Учень/учениця:

 • розуміє важливість особистісного подвигу Божої Матері та важкість випробувань на її життєвому шляху;

 • висловлює власні почуття з приводу возвеличення Божої Матері українським народом (духовна пісенна творчість, іконопис, свята тощо);

 • виконує вірші, пісні про Божу Матір;

 • знає історії шанування Божої Матері, Її святих ікон та святих місць в Україні.

18

1

Тема 4.

Хрест Христовий.

Учень/учениця:

 • розуміє зміст вислову «Хрест Христовий» як прояв величчі духу Боголюдини Ісуса Христа і як відображення подвигу кожного християнина, який йде за Христом;

 • знає приклади і може розповісти про несення «Хреста Христового» із життя Ісуса Христа та житій святих;

 • наводить уривки з художніх та духовних творів на тему «Хреста Христового».

19

1

Тема 5.

Воскресіння Христове.

Учень/учениця:

 • розуміє і може пояснити зміст Пасхальних свят у житті віруючих людей;

 • переповідає історію Воскресіння Христового;

 • може навести приклади художньої та поетичної творчості вітчизняних і зарубіжних авторів;

 • знає про сакральний зміст свята.

20

1

Тема 6.

Вознесіння Христове.

Учень/учениця:

 • переповідає історію Вознесіння Христового, знає духовний зміст цієї події;

 • може навести приклади з життя святих апостолів, які були свідками цієї події;

 • знає про великий вплив на людей останніх слів Христа та чекання повернення Спасителя.
21

1

Тема 7.

Друге пришестя Ісуса Христа.

Учень/учениця:

 • може розповісти, що відомо про друге пришестя Христа;

 • має уявлення про необхідність бути готовим за будь-яких обставин гідно предстати перед Спасителем (риси цієї готовності за Святим Письмом).

22

1

Тема 8.

Святий Дух –

третя Божественна іпостась.

Учень/учениця:

 • має початкові уявлення про третю Божественну іпостась – Дух Святий;

 • наводить приклади про Духа Святого зі Святого Письма;

 • може вказати ознаки прояву в людях дарів Духу Святого (за Святим Письмом та Святим Переданням).

23

1

Тема 9.

Віра апостольська – єдина істинна віра.

Хрещення.

Таїнства Христової Церкви.

Учень/учениця:

 • може навести причини, за яких необхідно було відстоювати чистоту віри;

 • знає, як утверджувалась віра Христова як істинна віра;

 • має загальні уявлення про таїнства Христової Церкви;

 • може навести приклади хрещення, яке мало великі наслідки в історії цілого народу (наприклад, хрещення Русі).

24

1

Тема 10.

Загальне воскресіння мертвих.

Піклування про безсмертя душі.

Учень/учениця:

 • може дати загальну характеристику вчення про воскресіння мертвих;

 • визнає за необхідне піклування кожного про власну душу та її спасіння;

 • дізнається про засоби християнської доброчесності, що ведуть до правильних вчинків і до спасіння нас і наших близьких для вічного життя.

25

1

^ Узагальнюючий урок

Учень/учениця:

 • узагальнює та надає перевагу тим засобам, які сприяють народженню в нас істинної віри;

 • намагається навести приклади з життя святих та їх вислови про віру, яку вони несли у собі.


^ Розділ ІІІ. Християнська традиція. Християнська сім’я (9 год.)


26

1

Тема 1.

Образ сім’ї у Старому і Новому Заповіті.

Учень/учениця:

 • наводить приклади зі Святого Письма різних проявів сімейних стосунків, що відображають різні етапи формування сучасної сім’ї;

 • аналізує і розглядає зміст висловів Ісуса Христа та апостолів про значення сім’ї, сімейних стосунків;

 • може навести приклади із життя святих (приклади зразкових християнських сімей).

27

1

Тема 2.

Шлюб як таємниця і як таїнство любові в християнській культурі.

Учень/учениця:

 • розглядає шлюб як таємницю і як таїнство любові (зі святоотцівської спадщини);

 • вивчає сучасні вислови авторитетів Християнської Церкви про сім’ю, її проблеми в наш час та вирішення цих проблем у дусі християнської традиції;

 • може навести приклади зразкової любові у християнській культурі різних народів і актуальність навернення до них у наш час.

28

1

Тема 3.

Християнські традиції української сім’ї.

Батько і мати.

Ієрархічна будова сім’ї.

(Творча робота).

Учень/учениця:

 • наводить приклади з української літератури описів сімей і традицій української сім’ї (на християнських засадах);

 • може дати узагальнені характеристики батька, матері та інших членів української родини;

 • висловлює свої спостереження за змінами в розподілі обов’язків у сучасній українській родині.

29

1

Тема 4.

Готовність до шлюбу. Ранній шлюб: “за” і “проти”.

Поняття про щасливий шлюб. (Дискусія).

Учень/учениця:

 • обґрунтовує власні уподобання щодо варіанту прийнятного для себе особисто шлюбу;

 • може розрізняти переваги традиційного християнського шлюбу;

 • піднімає питання щасливого шлюбу та аналізує вислови про це сучасних духовних письменників та церковних авторитетів.

30

1

Тема 5.

Міцність шлюбу як ідеальний принцип існування сім’ї. Благочестиві праведні сім’ї в історії.

Учень/учениця:

 • висловлює власні міркування про ідеал шлюбу на прикладі благочестивих праведних сімей;

 • знає риси характеру та особистої вдачі, які сприяють щасливому шлюбу;

 • визначає риси особистості та гріховні схильності, що заважають тривалості та злагоді у шлюбі.

31

1

Тема 6.

Полігамний і моногамний шлюб: погляд сьогодення.

Учень/учениця:

 • розмірковує про нехристиянські види шлюбу та статевих стосунків, їх прояв у сьогоднішньому світі та застереження про це у Святому Письмі;

 • ставить перед собою мету дотримуватися схваленої Богом доктрини про моногамний шлюб.

32

1

Тема 7.

Дитина – дар і благословення.

(Творча робота).

Учень/учениця:

 • уникає зверхності у ставленні до дитини як до істоти малорозвиненої духовно, спираючись на твердження Святого Письма про особливу турботу Христа про дітей;

 • може навести приклади з життя святих, які засвідчують великий духовний потенціал кожної дитини (необхідність оберігати дітей від гріховних звичок);

 • розказує про життя святих родин, які виховували дітей як дар від Бога, присвячували їх Богові та надавали особливого значення їхньому духовному вихованню.

33


1

Тема 8.

Огляд духовної християнської літератури на теми подружнього життя.

(Круглий стіл).

Учень/учениця:

 • відстоює особисту думку про своє уявлення майбутньої сім’ї та духовний розвиток кожного з членів родини;

 • наводить улюблені місця з християнської духовної літератури на теми подружнього життя;

 • розмірковує над причинами непорозумінь і тим, як їх уникати.

34

1

^ Підсумковий урок.

Учень/учениця:

 • ставить перед собою питання вдосконалення своєї особистості задля подальшої реалізації своїх талантів і здібностей душі для інших людей (в родині, в майбутнього подружньому житті);

 • використовує набуті знання для підтвердження своїх думок у вирішенні основних проблем часу (руйнація традиційної форми сімейних стосунків, бездуховність і нерозвиненість особистості, духовна неміч і відсутність вірності).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconПлан роботи бзш І-ІІІ ступенів №4 з 24. 09. 2012 р по 01. 10. 2012
Секційно-лекційні заняття викладачів курсу „Біблійна історія та християнська етика” з проблеми „Програмно-методичне забезпечення...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconІнформація про підготовку до конкурсу у 2013-2014 н р
Конкурс проводився для учнів 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України з курсів: «Я і Україна» 3-4 клас, «Громадянська...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість
Християнська етика і журналістська творчість. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»
Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»
Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 11 класи Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів в її основу покладено вимоги Закону...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни біблійна та християнська археологія
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія профільний рівень 10 клас (70 годин) Історія філософії Пояснювальна записка
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я Бойченко Т.Є
Програма факультативного курсу «Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи