Положення > Дане положення про конкурс «Кращий викладач факультатив) з ядерної фізики та енергетики» (далі Конкурс) серед вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл icon

Положення > Дане положення про конкурс «Кращий викладач факультатив) з ядерної фізики та енергетики» (далі Конкурс) серед вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл
Скачати 106.65 Kb.
НазваПоложення > Дане положення про конкурс «Кращий викладач факультатив) з ядерної фізики та енергетики» (далі Конкурс) серед вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл
Дата конвертації29.11.2013
Розмір106.65 Kb.
ТипПоложення
1. Загальні положення

1.1. Дане положення про конкурс «Кращий викладач факультатив) з ядерної фізики та
енергетики» (далі - Конкурс) серед вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл
регіону розміщення Хмельницької АЕС визначає мету і завдання та встановлює порядок
проведення Конкурсу.

1.2. Конкурс проводиться за ініціативи та підтримки:

-ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП НАЕК «Енергоатом» (ВП АПІ):

- Українського Ядерного товариства (УкрЯТ):

- Асоціації територіальних громад 30-км зони ХАЕС (Асоціація);

 1. Терміни проведення: вересень - грудень 2011 року.

 2. Місця проведення: навчальні заклади регіону розміщення Хмельницької АЕС.

 3. Інформація про Конкурс, про учасників, порядок і терміни проведення Конкурс) та про результати розміщаються на офіційному Інтернет-сайті Українського Ядерного товариства. ДП НАЕК ”Енергоатом”- та Інших сайтах організаторів.

^ 2. Мета і завдання Конкурсу

2.1. Метою Конкурсу є підтримка та стимулювання активності працівників освіти регіону розміщення ХАЕС в організації та проведенні просвітницьких та освітніх заходів в школах регіону за темою «ядерна фізика та енергетика» для підвищення рівня знань учнів про ядерну енергію та АЕС, профорієнтації, формування громадської думки в молодіжному середовищі про значущість та престижність професії атомника, а також сприяння розвитку та популяризації атомної енергетики, формування позитивного ставлення жителів регіону до атомної енергетики й будівництва нових енергоблоків на ХАЕС.

2.2. Завдання Конкурсу:

 • підтримка ініціативи працівників освіти в організації «атомних» факультативів для старшокласників;

 • виявлення, підтримка, стимулювання, публічне визнання і заохочення талановитих, творчих викладачів, що мають високий професійний рейтинг, інформаційно компетентні та здатні провести цикл факультативних занять.

 • залучення найбільшої кількості учнів до отримання «атомних» знань:

 • формування у молоді особистої думки про атоми} енергетику;

 • виявлення нових методичних підходів у викладенні теми та підтримка прогресивних форм та методів освіти:

 • сприяння популяризації та подальшому впровадженню у практику учбового процесу передового досвіду викладання «атомного» факультативу в учбових закладах;

 • активізація діяльності ЗМІ щодо популяризації та пропаганди «атомної» освіти.

3. Учасники Конкурсу

 1. Конкурс проводиться серед викладачів природничих дисциплін: фізики, хімії, біології і т.д. (далі Викладачі), що виявили ініціативу в проведенні факультативних занять з ядерної фізики та енергетики для учнів старших класів.

 2. У Конкурсі можуть приймати участь Викладачі шкіл без обмеження віку та стажу педагогічної діяльності.

 3. Висунення кандидата на Конкурс здійснюється керівництвом освітнього закладу. Допускається висунення кандидатів для участі в Конкурсі в ініціативному порядку.

 4. Під час надання кандидатур для участі в Конкурсі обмежень по кількості учасників немає.^ 4. Організація та проведення Конкурсу

Для організації та проведення Конкурсу створюються робочі органи:

 • Організаційний комітет:

 • Експертна група:

 • Журі.

Конкурс проводиться в чотири етапи:

 • 1 етап - підготовчий (вибірковий);

 • 2 етап - проведення курсу факультативних занять;

 • 3 етап - презентація педагогічної концепції та педагогічної майстерності;

 • 4 етап - підведення підсумків Конкурсу і нагородження.

^ ПЕРШИЙ ЕТАП підготовчий (відбірковий) (вересень).

1. Учбовий заклад відбирає Викладачів згідно з критеріями Конкурсу і готує

документи для Організаційного комітету Конкурсу.

Заявка і документи на участь в Конкурсі з необхідними матеріалами надаються до

Організаційного комітету не пізніше 26 вересня 2011 р.

Документи:

• Заявка учбового закладу на участь у Конкурсі (крім кандидатів, які приймають участь
у Конкурсі в ініціативному порядку) (Додаток №1);

 • Особиста заявка претендента про згоду на участь у Конкурсі (Додаток №2);

 • Анкета учасника (Додаток №3 );

 • Фотографія учасника на електронному носії;

• Презентація учбового закладу з розгорнутою характеристикою учасника (крім кандидатів, які приймають участь у Конкурсі в ініціативному порядку). В презентації повинні бути відображені: назва і коротка характеристика педагогічного досвіду, мотивоване обгрунтування актуальності, результативності, практичної вагомості педагогічної діяльності викладача, інші позитивні сторони професійного досвіду.

Оргкомітет Конкурсу вправі вимагати додаткові відомості про учасника Конкурсу, шо характеризують результати його професійної діяльності.

Документи на Конкурс приймаються за адресою, встановленою Організаційним комітетом.

Кожен конкурсант розробляє авторську Програму' факультативних занять, складає план роботи і графік проведення занять, визначає склад навчальної групи.

^ ДРУГИЙ ЕТАП - проведення курсу факультативних занять (жовтень – листопад).

Викладачі-конкурсанти проводять з групою учнів курс факультативних занять, згідно з наміченою Програмою і надаюсь до Оргкомітету конкурсні документи:

1. ^ Персональний творчий звіт конкурсанта:

авторська програма;
посібники;

методичні розробки;

кращі творчі роботи учнів.

^ 2. Есе на тему «Ядерні» знання - в школу!».

Есе лавинно дути не більше 2 аркушів, шрифт " Times New Roman ", розмір шрифту - 14 пунктів, інтервал між рядками "полуторний".


Надані матеріали оцінюються по 10-балній шкалі згідно з розробленими критеріями:

- актуальність;

- практична значущість;


- нестандартні методи і прийоми навчання; - апробація досвіду;

- культура оформлення.

Термін надання конкурсних документів до 01 грудня 2011р.

Документи, надані після закінчення вказаного терміну, не розглядаються.

Всі матеріали надаються до Оргкомітету Конкурсу в друкованому та електронному вигляді. Матеріали, надані на Конкурс, не повертаються.

^ ТРЕТІЙ ЕТАП - презентація учасників Конкурсу (листопад - грудень).

Представники експертної групи повинні бути присутніми на презентації учасника за розкладом.

Для експертної оцінки роботи Викладача можуть запрошуватися спеціалісти атомної галузі, що не входять до складу експертної комісії

^ Під час презентації учасникам Конкурсу надається можливість розкриття свого

педагогічного кредо, професіоналізму, творчих можливостей та інтересів.

^ Оцінка презентації здійснюється експертною групою Конкурсу, згідно встановлених

критеріїв.

Презентація педагогічної майстерності проводиться у вигляді навчального заняття, відкритої лекції, семінару або практичного заняття, інтелектуальної командної гри і т.п. Учасник Конкурсу має право вибору виду, форми, теми заняття, а також контингенту учнів.

Під час уроку оцінюються:

- вміння ввести учнів у діловий ритм;

- точне і зрозуміле пояснення мети навчального заняття;

 • відбір та реалізація змісту занять;

 • використання різних методик викладання;

 • професійна компетентність;

 • стиль спілкування;

- наявність елементів творчості;

- адекватність відібраного навчального матеріалу вимогам освітньої програми, меті і завданням заняття;

- практична направленість навчального матеріалу, що сприяє формуванню емоційно вольової сфери, цінних відносин і творчих здібностей учнів;

 • задавання активуючих питань, що спонукають до активності, діяльності та уваги учнів, дискусія;

 • повідомлення найновіших фактів і даних;

- виділення головного, підкреслення важливості інформації;

 • проблемна ситуація, аналіз конкретної ситуації;

 • підкреслення зв 'язку з життям, практикою, професією, зв 'язок з іншими дисциплінами;

 • знання навчальної дисципліни, високий рівень педагогічної майстерності, висока якість мови викладача (оптимальність темпу, дикція, образність, емоційність і т.д.);

- ефективність та доцільність використання наочних посібників, сучасних інформаційних технологій.


^ ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП - підведення підсумків Конкурсу і нагородження (грудень).

Підсумки Конкурсу підводить журі після оцінки експертної групи та оголошує результати Конкурсу. Результати роботи експертної групи і журі оформлюються протоколом. Переможці Конкурсу визначаються за найбільшою кількістю набраних балів за всіма критеріями оцінки роботи Викладача.

Учасник Конкурсу, який отримав найбільшу кількість балів оголошується переможцем конкурсу «Кращий викладач факультативу з ядерної фізики та енергетики» серед вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл в регіоні розміщення Хмельницької АЕС та

нагороджується Почесним дипломом, цінним подарунком та грошовою премією в розмірі 1,5

посадових окладів.

Переможці конкурсу в нижченаведених номінаціях нагороджуються Почесними дипломами, грамотами, цінними подарунками і грошовими преміями в розмірі 1 посадового окладу:

 • Викладач-дослідник;

 • Викладач-лідер (у використанні інноваційних та інформаційних технологій); Викладач-творець життєвого успіху;

 • Педагогічна надія;

 • Викладач-вихователь;

 • Педагог-новатор;

 • Натхнення і педагогічний професіоналізм;

 • Традиції і новаторство;

 • Педагогічна філософія.

Інші учасники Конкурсу стають дипломантами і нагороджуються грамотами і грошовими

преміями. Всі переможці Конкурсу отримують рекомендації Організаційного комітету Конкурсу про підвищення ними кваліфікаційної категорії.

Крім того, журі Конкурсу може виступити з ініціативою про визначення переможців серед освітніх закладів, громадських і державних діячів, соціальних партнерів середньої освіти за

номінаціями :

 • за державну підтримку системи середньої освіти;

 • за систематичне освітлення та пропаганду досвіду роботи закладів системи середньої освіти.

На основі конкурсу будуть визначені найактивніші навчальні заклади, яким будуть вручені грамоти й цінні подарунки.

Організаційним комітетом Конкурсу можуть впроваджуватися додаткові форми заохочення переможців та учасників Конкурсу.

Засновники учбових закладів, спонсори та приватні особи можуть організовувати свої призи переможцям та учасникам Конкурсу.

Підсумки Конкурсу публікуються в засобах масової інформації.

Списки переможців Конкурсу направляються до державного й територіальних органів управління освіти.

Урочисте нагородження переможців Конкурсу буде приурочено до святкування Дня енергетика (кінець грудня 2011 року).


^ 5. Оцінка діяльності учасників Конкурсу

 1. Для оцінки діяльності учасників Конкурсу експертною групою Оргкомітету Конкурсу розробляються критерії.

 2. На основі розроблених критеріїв експертна група виставляє оцінки (бали) конкурсантам за кожен етап конкурсу.

 3. Конкурсант, що набрав найбільшу кількість балів стає переможцем Конкурсу, йому присуджується звання «Кращий викладач факультативу з ядерної фізики та енергетики» серед вчителів загальноосвітніх шкіл в регіоні розміщення Хмельницької АЕС.

6, Організаційний комітет Конкурсу

6.1. Для організації і проведення Конкурсу створюється Організаційний комітет. До складу
оргкомітету входять представники:

 • ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП НАЕК «Енергоатом»;

 • Українського Ядерного товариства;

 • Асоціації територіальних громад 30-км зони ХАЕС;

 • Місцевих органів управління і освіти.

6.2. Оргкомітет:

 • планує та координує роботу з підготовки і проведення Конкурсу;

 • здійснює контроль за його проведенням;

 • затверджує загальний план підготовки і проведення Конкурсу;

 • затверджує склад експертної групи і журі Конкурсу;

 • вирішує організаційні питання Конкурсу;

 • надає консультаційну та методичну допомогу у викладанні факультативу;

 • проводять анкетування навчальних груп, в яких проводитимуться заняття факультативу, за результатами якого буде визначений рейтинг Викладача.

6.3. Рішення Організаційного комітету рахується прийнятим, якщо за нього проголосувало
більше половини складу. Рішення оформляється протоколом. Організаційний комітет
розглядає всі спірні питання, що виникли у процесі проведення Конкурсу,
та приймає рішення, які є незаперечними і кінцевими.

^ 7. Експертна група

 1. Експертна група формується Організаційним комітетом Конкурсу.

 2. До складу експертної групи входять працівники учбових закладів, органів управління та освітніх закладів, викладачі яких не приймають участі в конкурсі, а також спеціалісти атомної галузі,

 3. Члени експертної групи, присутні на відкритих заняттях конкурсантів, формують критерії, які розкривають професійні і творчі здібності учасників Конкурсу, надають матеріали аналізу і експертизи узагальненого досвіду для журі Конкурсу.

^ 8. Журі Конкурсу

 1. Склад журі формується Організаційним комітетом Конкурсу.

 2. До складу журі входять представники:
 • ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП НАЕК «Енергоатом»;

 • Українського Ядерного товариства;

 • Асоціації територіальних громад 30-км зони ХАЕС.9. Контакти організаторів

9.1. С'екретаріат УкрЯТ
65005, м. Одеса, а/с 135

тел./факс: (048)777-90-23.

Е-mаіl: ukrns@ tе.nеt.uа


Барбашев Сергій Вікторович (м. Одеса): (067) 485-87-23,

Кириленко Анна Вікторівна (м. Нетішин): (068) 202-33-20,

Чумак Дмитро Вікторович (м. Київ): (044) 464-53-08.

9.2. Відділ роботи з громадськістю
ВП «Атомпроектінжиніринг»
01033. м. Київ, вул. Гайдара, 6

тел./факс: (044)201-09-03

Е-mаіl: i.lovtaova@direkcy.atom.gov.ua

Ловцова Ірина Олегівна (м. Київ): (067) 902-87-52


  1. Асоціація територіальних громад 30-км зони ХАЕС


Управління освіти Славутської міської ради

Тел. (03842) 2-21-51 (нач.), факс (03842) 2-27-20 (прийм.), (03842) 2-16-34 (ІМЦ),


Е-mаіl:slavuta_mvo@meta.ua

Сабінська Валентина Василвана

Язловецька Людмила Миколаївна

Сиропятова Зоя Іванівна (0978124107)Схожі:

Положення > Дане положення про конкурс «Кращий викладач факультатив) з ядерної фізики та енергетики» (далі Конкурс) серед вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл iconКонкурс для вчителів початкових класів «Мій кращий конспект» І. Загальні положення
Міський конкурс для вчителів початкових класів «Мій кращий конспект» (далі – Конкурс) проводиться згідно з наказом відділу освіти...
Положення > Дане положення про конкурс «Кращий викладач факультатив) з ядерної фізики та енергетики» (далі Конкурс) серед вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл iconПоложення про огляд-конкурс творчих робіт серед учнів загальноосвітніх шкіл Томаківського району на тему: «Правові шляхи подолання насильства в сім’ї»
Це положення визначає порядок організації та проведення огляду-конкурсу творчих робіт серед учнів загальноосвітніх шкіл Томаківського...
Положення > Дане положення про конкурс «Кращий викладач факультатив) з ядерної фізики та енергетики» (далі Конкурс) серед вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл iconДодаток 1 до наказу №122 від 19. 09. 2012 Положення про міський конкурс-захист
Дане Положення про міський конкурс-захист «Електронне портфоліо вчителя-методиста» (далі – Положення) визначає цілі і завдання, права...
Положення > Дане положення про конкурс «Кращий викладач факультатив) з ядерної фізики та енергетики» (далі Конкурс) серед вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл iconНаказ №18 Про проведення районного конкурсу-огляду навчальних кабінетів, майстерень
Провести з 1 лютого по 26 серпня 2013 року районний конкурс-огляд «Кращий навчальний кабінет з базових дисциплін, краща шкільна майстерня»...
Положення > Дане положення про конкурс «Кращий викладач факультатив) з ядерної фізики та енергетики» (далі Конкурс) серед вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл iconПротокол від 14 вересня 2009 року №3 положення про проведення обласного конкурсу серед учнів загальноосвітніх шкіл Черкаського району «Світ моїх прав»
Це положення визначає порядок організації та проведення обласного конкурсу серед учнів загальноосвітніх шкіл Черкаського району з...
Положення > Дане положення про конкурс «Кращий викладач факультатив) з ядерної фізики та енергетики» (далі Конкурс) серед вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл iconПоложення про конкурс на кращий малюнок до Міжнародного дня захисту дітей оголошується Конкурс на кращий малюнок до Міжнародного дня захисту дітей Роботи в рмк подати до 10 травня 2011 року Положення про конкурс на кращий малюнок
Головного управління юстиції у Хмельницькій області та управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації №100/од/171-но...
Положення > Дане положення про конкурс «Кращий викладач факультатив) з ядерної фізики та енергетики» (далі Конкурс) серед вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл iconПоложення про районний огляд-конкурс методичних кабінетів загальноосвітніх шкіл району та на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами Загальні положення
Районний огляд-конкурс методичних кабінетів загальноосвітніх шкіл району та на кращу організацію методичної роботи з педагогічними...
Положення > Дане положення про конкурс «Кращий викладач факультатив) з ядерної фізики та енергетики» (далі Конкурс) серед вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл iconПоложення про Всеукраїнський Інтернет-турнір із природничих дисциплін І. Загальні положення > Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського Інтернет-турніру з природничих дисциплін (далі Турнір)
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського Інтернет-турніру з природничих дисциплін (далі Турнір)
Положення > Дане положення про конкурс «Кращий викладач факультатив) з ядерної фізики та енергетики» (далі Конкурс) серед вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл iconПоложення про учнівський конкурс-2013 На виконання
Національної академії педагогічних наук України Рибалка Валентина Васильовича пропонується провести в листопаді/грудні 2013 року...
Положення > Дане положення про конкурс «Кращий викладач факультатив) з ядерної фізики та енергетики» (далі Конкурс) серед вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл iconПоложення про районний щорічний конкурс на кращий спортивний туристсько-краєзнавчий похід серед учнівської молоді загальноосвітніх закладів району І. Мета та завдання
Районний щорічний конкурс на кращий спортивний туристсько-краєзнавчий похід має за мету подальший розвиток масового туризму й краєзнавства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи