Положення про обласний огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет математики icon

Положення про обласний огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет математики
Скачати 189.67 Kb.
НазваПоложення про обласний огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет математики
Дата конвертації25.11.2012
Розмір189.67 Kb.
ТипПоложення


ПРОЕКТ ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти і

науки облдержадміністрації

.11.2012. №


ПОЛОЖЕННЯ

про обласний огляд-конкурс

на кращий навчальний кабінет математикиI. Загальні положення

1.1. Обласний огляд-конкурс на кращий кабінет математики (далі-Конкурс) проводиться раз на три роки з метою активізації та вдосконалення діяльності загальноосвітніх закладів із забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу з математики та реалізації завдань, визначених Державними стандартами базової і повної середньої освіти, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004року № 24 та від 23 листопада 2011року № 1392, на виконання заходів Обласної програми розвитку освіти Хмельницької області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 02 березня 2011 року № 40-3/2011.

1.2. Організатором обласного огляду-конкурсу є Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Огляд-конкурс проводиться на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за місцезнаходженням: м. Хмельницький, вул. Озерна,14.

1.3. Завданнями Конкурсу є:

виявлення стану функціонування навчальних кабінетів математики щодо забезпечення якісного рівня освітніх послуг з математики в загальноосвітніх навчальних закладах області;

пошук та апробація сучасних та ефективних форм і методів організації навчально-виховного процесу з математики в умовах компетентнісного підходу до розвитку особистості школяра;

вивчення та популяризацію кращого досвіду організації навчально-виховного процесу і оснащення навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів освіти області;

виявлення оптимальних масових, колективних, групових та індивідуальних форм роботи з школярами, в тому числі з використанням сучасних інформаційно-комунікативних технологій;

виявлення кращого навчального кабінету.


1.4. Використання та обробка персональних даних здійснюється згідно вимог Закону України «Про захист персональних даних».


^ II. Умови проведення Конкурсу


2.1. Керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу покладається на оргкомітет, склад якого затверджується наказом управління освіти і науки обласної державної адміністрації.


2.2. Усі конкурсні роботи оцінює журі Конкурсу, до складу якого входять представники Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, працівники районних( міських) методичних кабінетів, директори та заступники директорів, вчителі математики навчальних закладів області.


2.3. Склад журі Конкурсу затверджується наказом управління освіти і науки обласної державної адміністрації.


2.4. У Конкурсі беруть участь усі загальноосвітні навчальні заклади Хмельницької області різних форм власності та підпорядкування.


2.5. Конкурс проводиться в три етапи, терміни проведення яких визначаються оргкомітетом конкурсу:

І етап – районний (міський),

ІІ етап – обласний (заочно-очний) на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

ІІІ етап – обласний (очний) на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


Заочний - визначаються 12 кращих кабінетів районів (міст), які допускаються до очного етапу. Журі обласного етапу проводить очний огляд-конкурс кабінетів, під час якого визначає 6 найкращих кабінетів, робота яких презентується на заключному (третьому) етапі в терміни, визначені оргкомітетом.

2.6. Для організації Конкурсу та підведення підсумків 1-го етапу на місцях створюються оргкомітети та формується склад журі.

Журі здійснює огляд матеріалів та кабінетів і визначає переможців для участі в наступних етапах Конкурсу.

2.7. Роботи переможців 1-го етапу Конкурсу направляються на II-й етап Конкурсу в терміни, визначені наказом управління освіти і науки облдержадміністрації.

2.8. Контроль за своєчасним поданням матеріалів в обласний інститут педагогічної післядипломної освіти покладається на управління/відділи освіти районів(міст), районні (міські) методичні кабінети, які беруть участь у Конкурсі.

2.9. Витрати за доставку, повернення матеріалів та відрядження працівників здійснюються за рахунок організацій, що відряджають.


2.10. Підсумки огляду-конкурсу та визначення переможця і призерів проводяться відповідно до критеріїв оцінювання.


III. Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються на огляд-конкурс


3.1. До матеріалів подаються такі документи:

копія підсумкового наказу за результатами 1-го етапу Конкурсу;

заявка на участь в конкурсі-огляді «Кращий навчальний кабінет математики» (додаток 1);

лист-подання, що містить Довідку про кадрове забезпечення кабінету математики навчального закладу (додаток 2);

атестаційний лист кабінету математики (додаток 3);

висновок (4-5 аркушів) про стан та результативність навчально-методичної роботи в кабінеті, моніторинг навчальних досягнень учнів навчального закладу, проведення масових заходів, в тому числі семінарів, конкурсів, проектів тощо;

план роботи кабінету за поточний навчальний рік;

бібліографія та відповідна друкована продукція кабінету (плакати, опорні схеми, навчальні комп`ютерні програми тощо);

матеріали, що розкривають зміст роботи кабінету як творчої лабораторії вчителя та учня.


3.2.Матеріали повинні відображати:

якість та ефективність навчальної та методичної роботи з учасниками навчально-виховного процесу;

організацію і проведення досліджень з питань впровадження сучасних методик, технологій навчання і виховання;

впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду з питань розвитку компетентнісної особистості школяра.


3.3. Оргкомітет Конкурсу, за згодою учасника, може використовувати надіслані на Конкурс матеріали для розміщення на сторінках періодичних видань, оформлення обласних виставок, а також надсилати на інші конкурси з обов’язковим вказуванням автора.


3.4. За відсутності вище перерахованих документів, неправильного їх оформлення або порушення строку їх подання роботи, представлені на Конкурс, розглядатися не будуть.


^ IV. Критерії оцінювання


4.1. Матеріали оцінюються членами журі заочного етапу за критеріями, вказаними в Атестаційному листі кабінету математики.

4.2 На очному етапі Конкурсу завідуючі кабінетами презентують роботу кабінету математики, як творчої лабораторії вчителя . Оцінювання членами журі проводиться відповідно Критеріїв оцінювання очного етапу обласного конкурсу (додаток 4).

4.3 При підведенні підсумків Конкурсу враховуються бали набрані учасниками на обох етапах.


^ V. Підведення підсумків


5.1. Під час Конкурсу визначаються переможці в особистій першості. Особиста першість визначається за максимальною кількістю балів, отриманих кабінетом відповідно до критеріїв. При однаковій кількості балів, набраних двома чи кількома учасниками в Конкурсі, перевага надається учаснику, що має кращі досягнення в навчально-виховному процесі.


5.2. Якщо учасником Конкурсу не набрано 85% максимально можливих балів, то перше місце не присуджується. Якщо не набрано 80% максимально можливих балів, то друге місце не присуджується. Якщо не набрано 75% максимально можливих балів, то третє місце не присуджується.


^ VI. Нагородження переможців


6.1. Кабінети, що стали переможцями і призерами обласного огляду-конкурсу, нагороджуються дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації із розрахунку: 1-перше місце, 2-других і 3-третіх місця.


6.2. Керівники навчальних закладів і завідувачі кабінетами математики,які стали переможцями, нагороджуються грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації.


Т.в.о. ректора Хмельницького

обласного інституту післядипломної

педагогічної освіти С. Білошицький


Додаток 1 до Положення про обласний огляд-конкурс на кращий кабінет математики

З А Я В К А

на участь в конкурсі-огляді

«Кращий навчальний кабінет математики»


Повна назва навчального закладуАдреса навчального закладуКонтактний телефон/факсПрізвище, ім’я, по батькові завідуючого кабінетуДані про завідуючого кабінетом:Педагогічний стажСтаж роботи в даному навчальному закладіКваліфікаційна категорія, званняПеріод роботи завідуючим кабінетом
Перелік матеріалів, що подаються на огляд-конкурс.

З Положенням про проведення обласного конкурсу-огляду на кращий кабінет математики ознайомлений. Достовірність інформації, що вказана в заявці та матеріалах, поданих на конкурс-огляд, гарантую.


Завідуючий кабінетом підписДиректор навчального закладу підпис

М.П.


Начальник відділу/управління освіти підпис

М.П.


Додаток 2

до Положення про обласний огляд-конкурс

на кращий кабінет математики

.


ДОВІДКА

про кадрове забезпечення

кабінету математики навчального закладу


№ п/п/

ПІБ вчителів

Посада

Педстаж

На даній посаді

Кваліфікаційний рівень спеціалістів

спеціаліст

друга

перша

вища

Додаток 3

до Положення про обласний огляд-конкурс

на кращий кабінет математики


^ АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ КАБІНЕТУ МАТЕМАТИКИ

Район (Місто) ________________________________________________

Школа ______________________________________________________

Зав. Кабінетом ________________________________________________


^ Оціночний показник

Найменування показника

Оцінка в балах

так

ні

Q1

^ Оформлення інтер’єру кабінету.1.

В кабінеті дотримано санітарно-гігієнічні вимоги до:  • вентиляції

1

0

  • освітлення

1

0

  • опалення

1

0

  • електричної мережі

1

0

  • фонового оформлення стін

1

0

  • озеленення

1

0

1.2.

В кабінеті наявні постійні експозиції  • Таблиця квадратів натуральних чисел

1

0

  • Таблиця основних формул математики

1

0

Таблиця степенів натуральних чисел

1

0

Правила роботи в кабінеті математики

1

0

Портрети видатних вчених

1

0

Змінний стенд «Сьогодні на уроці»

1

0

Інший стенд (вказати назви)

1

0

Загальна сума балів по Q1

13
Q2

^ Організація робочих місць учнів2.1.

Робочі місця:укомплектовані однаковими меблями

1

0

відповідають вимогами з ТБ

1

0

укомплектовані необхідними посібниками

1

0

маркіровані

1

0
^ Загальна сума балів по Q2

4
Q3

Організація робочого місця вчителя3.1

комп’ютер

3

0

телевізор

1

0

проектор

2

0

мультимедійне обладнання

2

0

3.2

розкладна дошка з трьох частин

дошка оснащена рухомим екраном

1

1

0

0
^ Загальна сума балів по Q3

10
Q4


4.1.

^ Збереження макетів, моделей


систематизовані відповідно до переліку

1

0

4.2

^ Збереження друкованих та електронних посібників:таблиці систематизовані і маркіровані

1

0

наявність електронних посібників

1

0
^ Загальна сума балів по Q4

3
Q5

Дидактичне оснащення кабінету5.1.

наявність програмного забезпечення за інваріативною та варіативною частинами

3

0

наявність методичної літератури і посібників, фахових видань.

4

0

наявність літератури для учнів (енциклопедії, збірники для оцінювання навчальних досягнень учнів, ЗНО, довідники, науково-популярна література з грифом МОН)

5

0
наявність систематизованого матеріалу, розробленого вчителем

2

0

5.2

^ Документація кабінету математикиперспективний план роботи кабінету

1

0

план роботи на рік

1

0

інвентарна книга кабінету

1

0

графік роботи кабінету (розклад уроків, факультативів, гуртків)

1

0

^ Загальна сума балів за Q5

18
Q6

Дотримання техніки безпеки в кабінеті6.1.

акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті

1

0

загальна інструкція з техніки безпеки

1

0

інструкції з ТБ при проведенні навчальних занять, практичних робіт, екскурсій, навчальної практики

1

0

журнал інструктажів з ТБ

1

0

наявність електромаркування

1

0

6.2

Наявність в кабінеті:вогнегасника

1

0
медичної аптечки,укомплектованої відповідно до переліку

1

0
^ Загальна сума балів за Q6

7Загальна сума балів за Q1- Q6

55

При атестації кабінет може отримати оцінку:

50-55 – відмінно; 45-49 – дуже добре; 40-44 – добре; 35-39 – задовільно;

34 і менше балів – незадовільно.

Додаток 4

до Положення про обласний огляд-конкурс

на кращий кабінет математики


Критерії оцінювання очного етапу обласного Конкурсу
^ Зміст діяльності

Оцінка в балах

1

Організація роботи вчителів і учнів на науковій основі

5-1

2

^ Участь у методичних заходах:
Засідання (обєднання);

5-1

творчі групи;

5-1

Семінари , конференції

10-1

3

^ Використання сучасних освітніх технологій
В урочний час

5-0

В позаурочний час

5-0

4

^ Забезпечення варіативної складової викладання математики
курси за вибором

10-1

факультативи

10-1

5

Організація
Науково-досліднодної роботи учнів;

10-1

Експериментальної роботи учнів

10-1

6

^ Проектна діяльність
Учителя;

5-1

Учнів

5-1

7

^ Результативність роботи вчителя. Участь у конкурсах, виставках, експериментах тощо (за три останні роки).
Всеукраїнських

10-8

Обласних

7-5

Районних(міських)

4-0

8

^ Результативність роботи учнів.Участь учнів у олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН, тощо (за три останні роки).
Всеукраїнських

10-8

Обласних

7-5

Районних(міських)


4-0

9


Створення можливостей для самоосвітньої роботи


10-5

10


Якісне і раціональне використання сучасних педагогічних засобів спільно з традиційною наочністю

10-5

11

Видавнича діяльність учителя

5 -1

12

Інші показники

8-0
Загальна сума балів

Максимально можлива кількість набраних балів 160.
Схожі:

Положення про обласний огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет математики iconКонкурс на кращий навчальний кабінет математики в загальноосвітніх навчальних закладах. Огляд-конкурс провести в 3 етапи
Державним стандартом базової і повної середньої освіти, забезпечення оптимальних умов організації навчально-виховного процесу, оснащення...
Положення про обласний огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет математики iconНаказ №17 Про проведення районного конкурсу-огляду «Кращий методичний кабінет»
Провести з 1 лютого по 26 серпня 2013 року районний конкурс-огляд «Кращий методичний кабінет навчального закладу» (далі-Конкурс)...
Положення про обласний огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет математики iconНаказ №09 Про підсумки проведення районного огляду-конкурсу на «Кращий навчальний кабінет математики»
Відповідно до наказу відділу освіти Волочиської райдержадміністрації №209 від 07. 12. 2012 року з 05 грудня 2012 року по 05 січня...
Положення про обласний огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет математики iconНаказ №18 Про проведення районного конкурсу-огляду навчальних кабінетів, майстерень
Провести з 1 лютого по 26 серпня 2013 року районний конкурс-огляд «Кращий навчальний кабінет з базових дисциплін, краща шкільна майстерня»...
Положення про обласний огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет математики iconКонкурс на кращий кабінет (куточок) правознавства навчального закладу
Кременчуцької міської ради повідомляє, що з метою реалізації Програми правової освіти населення м. Кременчука на 2011-2015 р р. Кременчуцьке...
Положення про обласний огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет математики iconКонкурс на кращий зошит 26 кабінет 1-4 кл з математики Виховний захід «Математика і поезія» 26 кабінет 7-9 кл

Положення про обласний огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет математики iconНаказ №138 Про проведення районного огляду-конкурсу на кращий кабінет української мови та літератури навчальних закладів
Провести районний огляд-конкурс на кращий кабінет української мови та літератури навчальних закладів району
Положення про обласний огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет математики iconПоложення про конкурс-огляд на кращу навчально-екологічну стежку
Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді проводить обласний конкурс-огляд на кращу навчально-екологічну...
Положення про обласний огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет математики iconРозпорядження від 14 вересня 2011 року №77 Про відзначення з нагоди Дня міста
Положення „Про огляд-конкурс на кращі садибу та багатоквартирний будинок м. Валки” та 21 липня 2011 року №116 „Про затвердження Положення...
Положення про обласний огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет математики iconРозпорядження від 05 вересня 2012 року №83 Про створення оглядової комісії з підведення підсумків оглядів-конкурсів у 2012 році
Про затвердження Положення про огляд-конкурс на кращі садибу та багатоквартирний будинок у м. Валки” та від 21 липня 2011 року №116...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи