Про стан та завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області icon

Про стан та завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області
Скачати 91.95 Kb.
НазваПро стан та завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області
Дата конвертації28.11.2012
Розмір91.95 Kb.
ТипДокументи
1. /На сайт про конференц_ю/Виступ начальника УОН.doc
2. /На сайт про конференц_ю/Рекомендац_х.doc
3. /На сайт про конференц_ю/Тематика виступ_в.doc
Про стан та завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області
Рекомендації обласної науково-практичної конференції
Тематика виступів на

Виступ

начальника управління освіти і науки

Жолобок Н.В.

на обласній конференції

по обдарованих 2010

Про стан та завдання впровадження

сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій

в систему загальної середньої освіти області

Шановні колеги!Перехід до інформаційного суспільства, необхідність переходу до безперервної освіти та впровадження особистісно-орієнтованих методів навчання приводять до істотних якісних і кількісних змін у функціонуванні освітньої системи. Сучасний педагогічний процес вимагає розробки освітніх технологій, що передбачають широке використання сучасних засобів комунікації для розвитку особистості, розкриття її творчих і інтелектуальних можливостей, професійного становлення.

Крім того, інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, характерний для нашого часу, сприяє інтелектуалізації всіх видів діяльності у всіх суспільних сферах, і в першу чергу, в системі освіти. Особливе місце у цьому процесі займають інформаційні ресурси, і як один з них - розвиток системи дистанційного навчання.

Саме цей органічний, тісний взаємозв"язок таких сучасних проблем і завдань суспільного розвитку як підтримка і розвиток обдарованих дітей та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, необхідність вже сьогодні освітній системі зробити реальний крок уперед у вирішенні цих задач поставили на порядок денний тему сьогоднішньої конференції.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій дистанційних форм навчання та дистанційних форм підтримки традиційного навчання є основною тенденцією розвитку інноваційних освітніх процесів, в тому числі на рівні загальної середньої освіти.

Безумовно, Інтернет-технології не замінять традиційний навчальний процес у загальноосвітніх навчальних закладах. Водночас, школа не може не підкоритися трансформаціям, що відповідають сучасному рівню розвитку людської цивілізації, де Інтернет є потужним джерелом навчальної інформації в області практично всіх навчальних дисциплін.

Тому питання організації ефективного навчального середовища та застосування у навчальному процесі дистанційної форми навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах є сьогодні одним із найактуальніших.

За експертними оцінками в Україні потребують навчання за дистанційною формою до 50 тис. учнів.  Для когось найважливішим фактором є те, що дистанційна форма навчання забезпечує високу швидкість оновлення знань, для когось – розширяє аудиторію викладачів, для певної категорії дітей та молоді - максимально наближає якісну освіту до спеціальних потреб. Все це, безумовно, вірно і важливо. Водночас, сьогодні хочу наголосити на тому, що суттєвою перевагою дистанційної форми навчання є додаткова свобода учня у виборі та реалізації своєї навчальної траєкторії. Саме цей фактор є виключно важливим в роботі з обдарованими учнями, це – величезні додаткові можливості в роботі з такими дітьми, а, враховуючи сформовану вже технічну базу навчальних закладів, сьогодні задачу розвитку дистанційної форми навчання необхідно перевести в практичну площину і вирішувати вже тепер.

Практична реалізація системи дистанційного навчання в реальній педагогічній практиці сприятиме також розвитку профільної освіти у загальноосвітньому навчальному закладі, комунікативній діяльності на базі спільних інтересів.

На сьогодні – це задача для загальної середньої освіти непроста. Адже ми констатуємо, на жаль, і відсутність повноцінної нормативно-правової бази, і атестованих дистанційних курсів для окремих дисциплін. На жаль, досить актуальними для проекту є проблеми з фінансуванням. Для практичної організації навчально-виховного процесу за дистанційною формою у загальноосвітніх навчальних закладах необхідно здійснити адаптації існуючих робочих навчальних планів до дистанційної форми навчання. Щодо практично реалізованих позицій, то на даний час можна говорити про застосування у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл лише елементів технологій дистанційного навчання.

Проте, вже сьогодні загальноосвітні навчальні заклади можуть і повинні запроваджувати дистанційне навчання, поєднуючи дистанційну форму з іншими, а в окремих випадках, наприклад для обдарованих дітей або дітей з особливими потребами, – повністю за дистанційною формою навчання.

Так управління освіти і науки ставить задачу сьогодні. Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій на даний час - пріоритетний напрямок розвитку освіти області, який потребує суттєвої активізації та руху вперед нашими спільними зусиллями, що і стало головним чинником розгляду даної теми на нашому семінарі.

А тепер дозвольте - певний аналіз готовності системи освіти області до такої роботи.

З 2006 року діє Державна програма «Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і на­уці», відповідна обласна програма та регіональні програми.

Як результат її реалізації - у загальноосвітніх навчальних закладах області функціонує 894 навчальні комп’ютерні комплекси, це - в середньому по одному НКК на кожну ЗОШ І-ІІ та І-ІІІ ст. Забезпеченість комп'ютерною технікою із розрахунку кількості учнів на 1 комп’ютер по області зросла з 23 учнів в 2006 році - до 16 учнів у 2010 році (при середньому по Україні - 25 учнів).

В області системно здійснюється підготовка вчителів до використання в навчальному процесі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та засобів навчання:

 • працюють очно-дистанційні курси вчителів інформатики,

 • здійснюється безкоштовне навчання вчителів інформатики та системних адміністраторів регіональних освітніх мереж за дистанційним курсом «Адміністратор»;

працюють постійно діюче віртуальне обласне методичне об'єднання, клуб керівників пілотних шкіл, постійно діючий семінар керівників ЗНЗ з питань інформаційного забезпечення управління, створено клуб „Інформатик”.

Необхідно відзначити активізацію використання інформаційно-комп’ютерних технологій в практичній управлінській діяльності на всіх рівнях. Так:

 • для інформаційної підготовки керівників в ХОІППО впроваджено навчальні курси „Інформаційне забезпечення управління школою” та „Інформаційна культура менеджера освіти”,

 • організовано курси підвищення кваліфікації керівників з цієї проблеми,

 • проводиться навчання управлінців технологіям роботи з прикладними програмами Microsoft Office для організації автоматизованого робочого місця керівника.

В області сформована мережа пілотних шкіл з питань впровадження інформаційних і комунікаційних технологій (іх понад 30), головним завданням яких є відпрацювання новітніх інформаційних технологій навчання.

Удосконалюється єдина інформаційно-комунікаційна система управління освітою області. З метою організації єдиного інформаційного простору в області створено портал «Освіта Хмельниччини», корпоративну комп'ютерну освітню мережу, яка інтегрується в Українську науково-освітню телекомунікаційну мережу УРАН. Створено сайти управління освіти і науки та Хмельницького ОІППО, дистанційної школи олімпійського резерву, «Обдаровані діти», Хмельницького територіального відділення «МАН», багатьох навчальних закладів.

У справі упровадження дистанційної освіти в області певних успіхів досягли Вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку спеціалістів. Прикладом тут може служити Хмельницький Національний університет, на факультеті дистанційного навчання якого навчається 2700 студентів.

Але дистанційної освіти сьогодні потребують не тільки студенти та дорослі - фахівці. Вона також необхідна дітям. І особливо обдарованим, чиї запити та інтереси виходять далеко за межі шкільного курсу інформатики та інших дисциплін.

Сьогодні ми можемо говорити про те, що розпочато практичну реалізацію дистанційного навчання в системі загальної середньої освіти:

 • налагоджено ефективну роботу дистанційної школи олімпійського резерву,

 • розпочато впровадження дистанційного навчання при організації профільної освіти старшокласників,

 • формується система дистанційної освіти обдарованих дітей через створення базового та локальних центрів дистанційної освіти в системі Хмельницького територіального відділення МАН.


Приємно констатувати, що загальноосвітні школи області також виявляють ініціативу щодо дистанційного педагогічного керівництва розвитком творчих здібностей учнів та самоосвіти вчителів. Це:

 • Інтранет в школах,

 • шкільні та персональні сайти та сторінки,

 • шкільні інтелектуальні Інтернет-конкурси,

 • використання електронних навчальних програмових засобів з різних предметів,

 • електронні бібліотеки,

 • доступ до ресурсів дистанційної освіти України (зокрема, курсів, розташованих на сайтах Інтернет університету інформаційних технологій, Українського інституту інформаційних технологій) тощо.

Отже, можна з упевненістю сказати, що в області здійснюється чимала робота щодо дистанційної освіти обдарованих учнів.


Водночас, задач, які необхідно вирішити для забезпечення повноцінного впровадження інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області, - ще чимало.

Так, зберігається потреба навчальних закладів у комп»ютерній техніці, не ліквідована нерівність інформаційного доступу до освіти між регіонами області, що залишається для нас соціально значимою проблемою.

На жаль, поступається загальноукраїнському рівень підключення загальноосвітніх навчальних закладів області до мережі Internet: при середньому по Україні показнику у 70% (у тому числі 55% - у сільській місцевості), в області до Всесвітньої мережі підключено тільки 62% , у сільській місцевості - 47%. (ЦЕ – 583 школи, з них: 434 ЗОШ І-ІІІ ст. (92%), 148 ЗОШ І-ІІ ст. (46 %) та 4 ЗОШ І ст.(2 %).

Необхідно активізувати спеціальне навчання вчителів щодо використання інформаційних технологій, на сьогоднішній день тільки 24% вчителів області (4678 осіб) пройшли навчання за програмами "Intel навчання для майбутнього", "Партнерство у навчанні", "Користувач ПК".

Зберігається кадрова проблема - плинність та нестача вчителів інформатики в сільських школах.

В контексті удосконалення процесу впровадження інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти назрілими завданнями є також наступні:

 • збільшення доступу вчителів і учнів до комп'ю­терних класів у навчальному процесі школи;

 • підвищення рівня інформаційної культури керівників закладів освіти та вчителів-предметників;

 • упровадження в навчальних закладах посад лаборанта НКК, системного адміністратора;

 • потребує системної організаційної роботи на регіональному рівні використання потенціалу опорних шкіл з поглибленою комп'ютерною підготовкою учнів та організація відповідного навально-виховного процесу в них.

Реалізація цих завдань дозволить створити умови рівного доступу до інформаційних ресурсів незалежно від місця проживання та досягти підвищення якості освіти, що є кінцевою метою будь-яких освітніх трансформацій.


Сподіваюсь, що сьогоднішня науково-практична конференція дасть відповідь на ряд проблемних аспектів і тим сприятиме покращенню діяльності галузі в такому важливому напрямку, як роботи з обдарованими дітьми.

Бажаю вам результативної роботи.


.


Однак зазначені здобутки, на жаль, ще не дозволяють зробити висновки про те, що дистанційна освіта обдарованих учнів є системною та повноцінною. Наявна позивна практика здійснення дистанційної освіти обдарованих дає підстави для ствердження: в області є потужності для її створення!

У цій програмі слід врахувати такі складові, як:

 • створення обласного освітнього порталу;

 • подолання «інформаційної нерівності» всіх учасників навчального процесу;

 • системотехнічне та змістове забезпечення дистанційної освіти;

 • здійснення безперервної освіти засобами дистанційної освіти;

 • розвиток пілотних проектів дистанційної освіти; накопичення та поширення кращого досвіду упровадження дистанційної освіти учнів;

 • створення базового та локальних центрів дистанційної освіти на базі районних/міських філій Хмельницького територіального відділення МАН;

 • організація предметних олімпіад, конкурсів в режимі дистанційної освіти;

 • здійснення дистанційної освіти дітей з особливими потребами;

 • кадрове забезпечення дистанційної освіти;

 • експертиза інновацій дистанційної освіти;

 • керівництво, координація та регулювання дистанційною освітою;

 • фінансування обласної програми дистанційної освіти тощо.

Нині перед нами — нові завдання, вирішення яких є передумовою виходу на сучасний рівень вимог у контексті дистанційної освіти, впровадження в освіту інформаційних і комунікаційних технологій.

Сподіваюсь, що на пленарному та секційних засіданнях конференції будуть висвітлені нові теоретичні підходи до організації дистанційної освіти, окреслено проблеми створення умов до поліпшення її якості, обговорено практичні надбання освітян.Схожі:

Про стан та завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області iconПро створення Центру інформаційно комунікаційних технологій навчання
Вінницької області в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, наказу управління освіти облдержадміністрації «Про впровадження...
Про стан та завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області iconНаказ №151 Про впровадження інформаційно комунікаційних технологій в закладах освіти Теофіпольського району
Хмельницької обласної державної адміністрації від 05 липня 2011 р. №479/но Про впровадження інформаційно-комунікаційних технологій...
Про стан та завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області iconНаказ №150 Про проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах
України, впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій
Про стан та завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області iconПоложення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів
Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999-2012 роках” та з метою впровадження в...
Про стан та завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Про стан та завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області iconНаказ №151 Про проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах району
Азу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 10. 04. 2012 №210 та з метою вивчення стану...
Про стан та завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів 1 Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Про стан та завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Про стан та завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Про стан та завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області iconНаказ №87 м. Шахтарськ Про проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах міста Шахтарська
Донецької області, з метою вивчення стану створення сучасного навчального середовища у загальноосвітніх навчальних закладах, впровадження...
Про стан та завдання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій в систему загальної середньої освіти області iconПро затвердження вимог до специфікації навчального комп’ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно- комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи