Додаток до листа монмолодьспорту від 20. 09. 2011 №1/9-719 Умови проведення icon

Додаток до листа монмолодьспорту від 20. 09. 2011 №1/9-719 Умови проведення
Скачати 105.67 Kb.
НазваДодаток до листа монмолодьспорту від 20. 09. 2011 №1/9-719 Умови проведення
Дата конвертації28.11.2012
Розмір105.67 Kb.
ТипДодаток

. Заявка надсилається до 31 жовтня 2011 року включно.

Додаток

до листа МОНмолодьспорту

від 20.09.2011 № 1/9-719


Умови проведення

Всеукраїнської Інтернет-олімпіади Малої академії наук України

“Відкрита природнича демонстрація” в 2011/2012 навчальному році


1. Загальні положення


1.1. Всеукраїнська Інтернет-олімпіада Малої академії наук України “Відкрита природнича демонстрація” (далі – Олімпіада) проводиться для учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованців позашкільних навчальних закладів відповідного віку згідно з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 18.08.1998 № 305.

1.2. Олімпіада є пропедевтичним заходом щодо діяльності учнів у Малій академії наук України (далі − МАН).

1.3. Олімпіада проводиться Національним центром “Мала академія наук України” спільно з Інститутом обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України та Всеукраїнською громадською організацією “Асоціація учителів фізики − ХХІ”.

1.4. Мета Олімпіади − виявлення, розвиток та підтримка обдарованих дітей; підвищення інтересу школярів до поглибленого вивчення природничих дисциплін та інформатики; залучення учнів середнього та старшого шкільного віку до науково-дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень МАН.

Завдання Олімпіади:

  • створення інтерактивного освітнього середовища на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для задоволення інтелектуальних потреб обдарованих дітей та молоді;

  • поглиблення знань учнів із природничих наук й інформатики;

  • формування пізнавальних інтересів школярів, організація їх самостійної та групової пізнавальної діяльності;

  • розвиток творчих здібностей, асоціативного та креативного мислення учнів;

  • формування навичок роботи в команді, створення умов для плідного творчого спілкування обдарованих учнів;

  • активізація науково-дослідницької діяльності учнів;

  • розвиток дистанційної форми навчання в системі МАН.


2. Організація проведення Олімпіади


2.1. Для проведення Олімпіади створюється організаційний комітет (далі − Оргкомітет), що здійснює підготовку, проведення та підбиття підсумків Олімпіади.

Оргкомітет:

 • встановлює дату проведення дистанційного та очного турів Олімпіади;

 • забезпечує підготовку й розміщення завдань дистанційного туру, інструкцій та інших додаткових матеріалів на сайті олімпіади і ресурсах Серверу;

 • здійснює реєстрацію учасників і координаторів Олімпіади;

 • формує склад журі Олімпіади;

 • забезпечує перевірку завдань дистанційного та очного турів Олімпіади;

 • визначає призерів дистанційного та переможців очного туру Олімпіади;
 • визначає порядок нагородження та заохочення переможців, призерів та учасників Олімпіади;

 • готує та подає інформацію про проведення й підсумки Олімпіади для засобів масової інформації.

Електронна адреса Оргкомітету: vpdman2011@gmail.com.

2.2. Для участі в Олімпіаді команди у загальноосвітньому чи позашкільному навчальному закладі створюється координаційна рада, до складу якої входять педагоги, що викладають природничі дисципліни та основи інформатики, ведуть гуртки природничого напряму. Координаційну раду очолює координатор.

2.3. Учні, які виявили бажання брати участь в Олімпіаді, реєструються в координатора, який складає список учасників заходу.

2.4. Координатор та члени координаційної ради навчального закладу визначають склад кожної команди в кількості 5-6 осіб. Кожен із членів команди має володіти знаннями в одній із галузей природничих наук. Головним критерієм створення команди є бажання та здатність учнів співпрацювати разом та виконувати завдання Олімпіади.

Кількість команд від одного навчального закладу не обмежується.

2.5. Інформаційні матеріали Олімпіади розміщуються на сайтах (далі − сайти підтримки): www.man.gov.ua (сайт МАН); www.vpd.inhost.com.ua (сайт олімпіади), www.chis.kp.km.ua (сайт Всеукраїнської громадської організації “Асоціація учителів фізики «Шлях освіти – ХХІ»”).

2.6. Координатор команди відкриває поштову скриньку команди на порталі www.gmail.com, заповнює та надсилає реєстраційну форму на сайті Олімпіади www.vpd.inhost.com.ua. Заявка надсилається до 31 жовтня 2011 року включно.


3. Порядок проведення Олімпіади


3.1. Олімпіада проводиться в два тури – дистанційний та очний.

3.2. Дистанційний тур проводиться у два етапи – кваліфікаційний і основний. Кваліфікаційний етап проходить у вересні-жовтні 2011 року. Основний етап проводиться 24 листопада.

Дистанційний тур проводиться на базі сайту Олімпіади www.vpd.inhost.com.ua та ресурсів серверу підтримки навчальної взаємодії (далі − Сервер) www.inhost.com.ua.

3.3.Порядок проведення кваліфікаційного етапу дистанційного туру.

3.3.1. Під час проведення кваліфікаційного етапу дистанційного туру команди учнів знайомляться із завданнями, розміщеними на сайті Олімпіади, та розв’язують їх. Розв’язання усіх завдань кваліфікаційного етапу дистанційного туру мають бути виконані командою та надіслані координатором до Оргкомітету до 31 жовтня 2011 р. включно.

3.3.2. Спільну роботу членів команд доцільно організувати за таким алгоритмом:

 • завантаження з сайту Олімпіади бланків для відповідей команди та бланків із завданнями;

 • завантаження з сайту Олімпіади відеозаписів із завданнями;

 • ознайомлення із змістом завдань та їх аналіз;

 • генерування максимальної кількості ідей-гіпотез щодо вирішення завдань;

 • аналіз гіпотез;

 • формулювання ключової ідеї;

 • внесення відповіді до бланку-відповіді;

 • надсилання бланків із відповідями за допомогою спеціальної форми на сайті Олімпіади.

3.3.3. Сума балів, набраних командою, визначає її рейтинг на кваліфікаційному етапі та можливість участі в основному етапі туру. Рейтинг команд на кваліфікаційному етапі з детальним звітом щодо набраних балів розміщується на сайті Олімпіади після завершення перевірки. Розв’язки завдань розміщуються на сайті Олімпіади після 31 жовтня 2011 р.

3.4. Порядок проведення основного етапу дистанційного туру.

3.4.1. До участі в основному етапі дистанційного туру допускаються всі команди, які вчасно надіслали свої розв’язки та набрали не менше 75% балів на кваліфікаційному етапі дистанційного туру. У разі неможливості участі в очному турі Олімпіади одного з учасників команди за рішенням координаційної ради навчального закладу допускається його заміна. У цьому випадку командою поновлюється реєстраційна форма на сайті Олімпіади. Кількість учасників команди − не менше 5 осіб.

3.4.2. Завдання основного етапу дистанційного туру Олімпіади розміщуються на сайті Олімпіади та відкриваються в день проведення етапу.

3.4.3. Для роботи команди на основному етапі дистанційного туру обов’язковою умовою є виділення окремої навчальної аудиторії, забезпеченої вільним доступом до мережі Інтернет, за можливості обладнаної веб-камерою.

3.4.4. Самостійність роботи команди обов’язково контролюється координатором навчального закладу.

3.4.5. Спільна робота членів команди організовується за таким алгоритмом, визначеним у пункті 3.3.2. цього Положення:

3.4.6. Під час виконання завдань допускається використання додаткових джерел інформації: навчальної літератури, довідників, Інтернету тощо.

3.4.7. Розв’язання усіх завдань основного етапу дистанційного туру команди мають бути виконані та надіслані до Оргкомітету до 24.00 години 24 листопада 2011 р. включно. Форма прийняття відповідей після зазначеного терміну буде недоступна.

3.4.8. Сума набраних балів визначає рейтинг команди на основному етапі. Рейтинг команд на основному етапі з детальним звітом щодо набраних балів розміщується на сайті Олімпіади після завершення перевірки. Розв’язки завдань розміщуються на сайті Олімпіади 25 листопада 2011 р.

3.4.9. За результатами основного етапу дистанційного туру визначаються переможці, призери та учасники дистанційного туру.

3.5. Порядок проведення очного туру Олімпіади.

3.5.1. До участі в очному турі Олімпіади допускаються шість команд – переможців дистанційного туру Олімпіади з найбільшою кількістю балів, набраних під час проведення основного етапу дистанційного туру. Команди будуть викликані на очний тур Олімпіади листами НЦ “Мала академія наук України”.

3.5.2. Спільна робота членів команди організовується за таким алгоритмом:

 • творча візитка команди – до 5 хв.;

 • ознайомлення з демонстрацією або інтерактивним завданням – протягом 5 хв.:

 • генерування максимальної кількості ідей-гіпотез щодо вирішення завдання;

 • аналіз гіпотез;

 • формулювання ключової ідеї;

 • внесення відповіді до бланку-відповіді;

 • передача бланку з відповіддю журі.

3.5.3. Під час виконання завдань допускається використання додаткових джерел інформації (навчальна література, довідники, Інтернет тощо).

3.6. Переможець і призери Олімпіади визначається за сумою балів, набраних у очному турі. Підсумки Олімпіади розміщуються на сайті Олімпіади.


4. Структура, зміст завдань та їх оцінювання


4.1. Завдання Олімпіади складаються за такими напрямами:

 • демонстрація з астрономії;

 • демонстрація з біології;

 • демонстрація з географії;

 • демонстрація з фізики;

 • демонстрація з хімії.

За кожним напрямом під час дистанційного туру Олімпіади виконуються по 20 завдань на кожному етапі. За виконання кожного завдання учень може отримати до 5 балів. Максимальна сума балів – 100.

4.2.  Завдання дистанційного туру можуть бути представлені у такому вигляді:

- відеозапис аудиторного експерименту;

- відеозапис або фото природного явища;

- відеозапис або фото об’єкта природи;

- відеозапис або фото приладу, який використовується для вивчення природного середовища або який було створено на основі вивчення того чи іншого об’єкта (суб’єкта) природи;

- відеозапис або фото антропогенних дій (результатів дій чи наслідків їх реалізації) у природному середовищі;

- відеозапис або фото об’єктів, що стосуються або спричинили те чи інше відкриття в області природничих наук або в інших галузях пізнання чи сферах життєдіяльності людини;

- моделювання природного явища (комп’ютерне моделювання).

4.3. Завдання очного туру Олімпіади можуть бути представлені у будь-якій з вище зазначених форм, у формі аудиторної демонстрації або інтерактивного завдання, яке передбачає сумісну діяльність членів команди.

4.4. За виконання кожного завдання учень може отримати до 5 балів. Кількість балів за кожне завдання наводиться в текстовому супроводі до завдань та оголошується при проведенні очного туру.


5. Вимоги до відповідей, їх оформлення та надсилання


5.1. Відповіді на завдання дистанційного туру оформлюються виключно на бланках для відповідей, які завантажуються із сайту Олімпіади.

5.2. Вимоги до оформлення відповідей::

- на бланку відповідей у титульній частині та у формі на сайті зазначаються: назва команди; її ідентифікаційний номер ID, який команда отримує під час реєстрації; електронна адреса команди (на вказану адресу під час реєстрації та подальшої подачі розв’язків автоматично буде надходити бланк підтвердження);

- кожна назва задачі супроводжується умовним символом, який вказано на бланку і не підлягає зміні;

- відповіді на завдання на бланку та у формі передує поле для введення ключових слів або словосполучень відповіді. Воно є обов’язковим для заповнення;

- ключові слова або словосполучення обираються з відповіді як опорні слова, які передають зміст відповіді;

- кількість ключових слів або словосполучень – 4-5;

- формули до ключових слів не включаються;

- відповідь на завдання має бути лаконічною та виключно по суті завдання;

- якщо у відповіді використовуються зображення, їх розміри мають бути оптимальними;

- загальний об’єм файлу бланку з відповідями – до 1 Мб;

- формат бланку відповіді: *.doc або *.docx.

5.3. Кожний бланк з відповідями команди (на кожен напрям – свій бланк, усього – по 5 на кожний етап) має бути названо у відповідності з маскою:

- на кваліфікаційному етапі:

- фізика – phykID.doc або phykID.docx;

- астрономія – astkID.doc або astkID.docx;

- біологія – biokID.doc або biokID.docx;

- географія – geokID.doc або geoID.docx;

- хімія – chmkID.doc або chmkID.docx.

- на основному етапі:

- фізика – phymID.doc або phymID.docx;

- астрономія – astmID.doc або astmID.docx;

- біологія – biomID.doc або biomID.docx;

- географія – geomID.doc або geomD.docx;

- хімія – chmmID.doc або chmmID.docx.


6. Визначення та нагородження переможців і учасників


6.1. Під час підведення підсумків Олімпіади визначається командна першість.

6.2. Визначення переможців та призерів Олімпіади здійснюється шляхом підрахунку сум балів, які набрала кожна команда під час проведення основного етапу дистанційного туру.

6.3. Переможцями визнаються команди, які набрали 85 і більше балів. Команди-переможці нагороджуються дипломами І ступеня.

Призерами визнаються команди, які набрали від 80 до 84 балів (нагороджуються дипломами ІІ ступеня) або від 75 до 79 балів (нагороджуються дипломами ІІІ ступеня).

6.4. Команди-учасниці очного туру отримують дипломи та нагороджуються цінними подарунками.


7. Журі Олімпіади


7.1. Журі Олімпіади формується з числа науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих і загальноосвітніх навчальних закладів, досвідчених фахівців у галузі астрономії, біології, географії, фізики, хімії та інформатики.

7.2. У дистанційному турі члени журі складають завдання та перевіряють надіслані розв’язки завдань, визначають рейтинг учасників туру.

7.3. Під час проведення очного туру члени журі проводять аудиторні он-лайн демонстрації, перевіряють та коментують розв’язки завдань, визначають переможців та призерів очного туру.


8. Фінансування Олімпіади


8.1. Витрати на проїзд, харчування в дорозі учнів та відрядження супроводжуючих осіб здійснюються організацією, яка відряджає делегацію на очний тур Олімпіади.

8.2. Витрати на проживання, харчування та культурне обслуговування учасників під час заходу здійснюються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в межах видатків, передбачених кошторисом, затвердженим в установленому порядку.Схожі:

Додаток до листа монмолодьспорту від 20. 09. 2011 №1/9-719 Умови проведення iconДодаток до листа монмолодьспорту від 23. 02. 2012 №1/9-138 Терміни проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

Додаток до листа монмолодьспорту від 20. 09. 2011 №1/9-719 Умови проведення iconОсобливості навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/13 навчальному році Додаток до листа монмолодьспорту від 01. 06 2012 р. №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»
Додаток до листа монмолодьспорту від 01. 06 2012 р. №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»
Додаток до листа монмолодьспорту від 20. 09. 2011 №1/9-719 Умови проведення iconПрограма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2012-2015 роки
Монмолодьспорту №436 від 11. 05. 2011 (п 18), листа монмолодьспорту №1/9-493 від 24. 06. 2011 року, відповідних листів Хмельницької...
Додаток до листа монмолодьспорту від 20. 09. 2011 №1/9-719 Умови проведення iconДодаток до листа монмолодьспорту від 06. 12. 2012 №

Додаток до листа монмолодьспорту від 20. 09. 2011 №1/9-719 Умови проведення iconДодаток 1 до листа уоно від 08. 12. 2010 №1/9-891 Умови проведення
Екософт-2011” (далі – Чемпіонат) проводиться з 1 до 3 лютого 2011 року в рамках Тижня всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх...
Додаток до листа монмолодьспорту від 20. 09. 2011 №1/9-719 Умови проведення iconДокументи
1. /прогнозован_ 2011/prognoz_1-7.08.2011.doc
2. /прогнозован_...

Додаток до листа монмолодьспорту від 20. 09. 2011 №1/9-719 Умови проведення iconДокументи
1. /451.2012-р.doc
2. /452.2012.doc
Додаток до листа монмолодьспорту від 20. 09. 2011 №1/9-719 Умови проведення iconДокументи
1. /393.2012-р.doc
2. /394.2012-р.doc
Додаток до листа монмолодьспорту від 20. 09. 2011 №1/9-719 Умови проведення iconДокументи
1. /100.2012-р.doc
2. /101.2012-р.doc
Додаток до листа монмолодьспорту від 20. 09. 2011 №1/9-719 Умови проведення iconДодаток до листа монмолодьспорту від 03. 02. 2012 №4/9-152 Умови Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) 1
Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи