Наказ №544-но про проведення обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій icon

Наказ №544-но про проведення обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій
Скачати 87.78 Kb.
НазваНаказ №544-но про проведення обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій
Дата конвертації28.11.2012
Розмір87.78 Kb.
ТипНаказУКРАЇНА


ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел.(0382) 79 – 51 – 36


НАКАЗ

04.09.2012 №544-НО


Про проведення

обласного заочного конкурсу

з інформаційних технологій


Відповідно до Положення про обласний заочний конкурс з інформаційних технологій затвердженого наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 14.06.2011 №420-НО "Про затвердження Положення про обласний заочний конкурс з інформаційних технологій", зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області 22.06.2011 за №85/1664, плану роботи Хмельницького обласного центру науко-технічної творчості учнівської молоді на 2012 рік та з метою виявлення і підтримки обдарованої учнівської молоді, сприяння розкриттю її таланту, підвищення рівня знань, умінь та навичок у галузі комп'ютерних наук


НАКАЗУЮ:


1. Хмельницькому обласному центру науково-технічної творчості учнівської молоді (Гончарук Г.М.) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій.

2. Начальникам відділів/управлінь освіти райдержадміністрацій/міських рад, директорам спеціалізованих ліцеїв-інтернатів обласного підпорядкування:

2.1. Довести цей наказ та Умови проведення обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій, що додаються, до відома директорів загальноосвітніх навчальних закладів.

2.2. Сприяти участі в обласному заочному конкурсі з інформаційних технологій учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих ліцеїв-інтернатів обласного підпорядкування.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Начальник В.І. Очеретянко

Додаток

до наказу управління освіти і

науки облдержадміністрації

04.09.2012 №544-НО


Умови проведення

обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій

Обласний заочний конкурс з інформаційних технологій (далі – Конкурс) проводиться з 1 листопада по 27 грудня 2012 року з метою виявлення, підтримки та розвитку творчих здібностей талановитої учнівської молоді, зацікавленої у дослідженні інформаційних технологій, створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованої молоді, шляхом залучення її до науково-дослідницької діяльності.

Основні завдання обласного заочного Конкурсу учнівської молоді з інформаційних технологій є:

- організація змістовного дозвілля учнівської молоді;

- стимулювання зростання творчого, інтелектуального, духовного, самовдосконалення дітей та учнівської молоді;

- виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії;

- підвищення інтересу до поглибленого вивчення інформаційних технологій;

- виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів і методів навчання;

- пропаганда наукових та технічних досягнень в області науки і техніки.

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу, контроль за дотриманням вимог даного Конкурсу покладається на відділ науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю "Мала академія наук" Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

^ Напрями і зміст конкурсу

До розгляду на Конкурсі приймаються науково-дослідницькі роботи за напрямками:

 • основи інформаційно-комунікаційних технологій (історія ЕОМ,

покоління ЕОМ, історія мов програмування, складові частини ЕОМ, логічні та математичні завдання, комп’ютерні віруси);

- web-дизайн;

- програмування (системні програми, прикладні програми, навчально-контролюючі програми, ігрові програми, комп’ютерні мережі, бази даних).

^ Учасники конкурсу

Учасниками конкурсу можуть бути учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих ліцеїв-інтернатів обласного підпорядкування.

Кожний учасник представляє лише одну роботу в одній номінації.

Для участі у Конкурсі учасники мають подати до 26 листопада 2012 року за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 83, відділ науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю "Мала академія наук" (прислані поштою чи передані особисто) наступні матеріали:

- заявку на участь у Конкурсі (Додаток 1),

- тези роботи в друкованому вигляді та на електронних носіях (СD) (Додаток 2),

- науково-дослідницьку роботу або розробку в друкованому та електронному вигляді оформлені відповідно до вимог.

^ Умови проведення

Конкурс проводиться в заочній формі.

Учасники зобов’язані дотримуватися Умов проведення Конкурсу, правил його проведення, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету і журі.

Конкурсні роботи можуть бути розроблені в будь-якому середовищі, яке дає змогу оптимально реалізувати задум.

Роботи, які вміщують віруси знімаються з Конкурсу, у випадку використання спеціальних програмних продуктів, розробник має подати їх для перевірки виконаного завдання оргкомітету.

Не допускаються до конкурсу роботи, які змінюють параметри роботи операційної системи та основних програмних продуктів, встановлених на комп’ютері.

Категорично забороняється втручання сторонніх осіб в перебіг конкурсу.

Авторські матеріали Конкурсу після його завершення передаються в розпорядження організаторів конкурсу.

Роботи, які брали участь в інших конкурсах, подані несвоєчасно, не відповідають тематиці конкурсу, оформлені з порушенням встановлених правил, зняті з мережі Internet до участі в конкурсі не допускаються.

^ Вимоги до оформлення конкурсних робіт

У науково-дослідницькій роботі необхідно розкрити ідею роботи, зміст творчої частини розробки, обґрунтувати важливість дослідження.

При підготовці науково-дослідницької роботи пропонується наступна схема висвітлення:

 • історія питання;

 • попередні розробки з даної проблеми;

 • недоліки вже існуючих теорій, концепцій, конструкцій, технологічних процесів, методик і т.п.;

 • суть пропозиції, ідея автора;

 • переваги над існуючими теоріями, зразками, методиками;

 • можливість реалізації пропонованої ідеї;

 • список використаної літератури.

Обсяг науково-дослідницької роботи до 20 сторінок друкованого тексту.

Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези (дається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи (текст обсягом 1 сторінка)), зміст, перелік умовних позначень (за необхідністю), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки.

Технічне оформлення матеріалів, які подаються на конкурс.

Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Times New Roman, через 1,5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А-4. Всі береги (поля) - 20 мм. Текстова частина – чорного кольору. Всі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком (Додаток 3), на якій цифра 1 не ставиться.

^ Критерії оцінювання конкурсних робіт

Оцінювання конкурсних робіт проводиться членами журі за такими критеріями:

Основи інформаційно-комунікаційних технологій:

 • складність, науковість, новизна – 20 балів;

 • актуальність, теоретичне або практичне значення роботи - 25 балів;

 • повнота у розкритті теми – 20 балів;

 • обґрунтованість висновків власного дослідження – 25 балів;

 • стиль, грамотність, якість оформлення – 10 балів.

Web-дизайн:

 • творче розкриття задуму (креативність) – 20 балів;

 • художнє оформлення (краса, привабливість) – 10 балів;

 • зручність навігації – 10 балів;

 • надійність роботи в браузерах (Internet Explorer, Opera) – 20 балів;

 • коректність відображення при різній роздільній здатності екрану – 20 балів;

 • ефективність використання технічних та програмних можливостей (використання Java Script, VB Script) – 20 балів.

Програмування:

 • відповідність програмного продукту умовам завдання – 10 балів;

 • творчий підхід при створенні програм (креативність) – 20;

 • стиль програмування – 10 балів;

 • ефективність використання технічних та програмних можливостей – 10 балів;

 • актуальність, оригінальність задуму та змісту – 15 балів;

 • інтерфейс користувача та дизайн – 10 балів;

 • коректність роботи програми – 10 балів;

 • складність проекту, ефективність використання технічних та програмних можливостей – 15 балів.

Визначення переможців та нагородження

Призові місця визначаються членами журі по кожному напрямку. Переможці конкурсу, яким присуджено І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

Кількість призових (перших, других та третіх) місць становить 50 відсотків від кількості учасників з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.


Додаток 1

до Умов проведення

обласного заочного конкурсу

з інформаційних технологій


^ ЗАЯВКА

учасника обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій


Прізвище____________________________________________________________

Ім’я_________________________________________________________________

По батькові_______________________________________________________

        1. Рік народження____________________________________________________

Територіальне відділення МАН_______________________________________

Назва напрямку____________________________________________________

_________________________________________________________________

Тема роботи______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Навчальний заклад, клас____________________________________________

_________________________________________________________________

Науковий керівник (ПІБ, посада)______________________________________

_________________________________________________________________

Домашня адреса___________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактний телефон, електронна пошта________________________________

_________________________________________________________________


Додаток 2

до Умов проведення

обласного заочного конкурсу

з інформаційних технологій


ТЕЗИ

Назва роботи

Прізвище, ім’я, по батькові автора

Назва навчального закладу, клас

Населений пункт

Прізвище, ім’я, по батькові та посада наукового керівника


^ Зразок оформлення тез


Internet-технологія використання PHP B HTML-файлах

Лавро Владислав Михайлович

Хмельницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20, 10 клас

Науковий керівник: Лавро Світлана Володимирівна, вчитель інформатики


Додаток 3

до Умов проведення

обласного заочного конкурсу

з інформаційних технологій


Зразок оформлення титульного аркуша


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ МАН УКРАЇНИ
Напрямок:ТЕМА РОБОТИРоботу виконав:

Кухаренко Людмила Іванівна,

учениця 10 класу Хмельницького ліцею № 17


Науковий керівник:

Іванов Володимир Петрович, доцент Хмельницького національного університету, кандидат фізико-математичних наук
Хмельницький - 2012
Схожі:

Наказ №544-но про проведення обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій iconНаказ №1141 Про проведення обласного конкурсу учнівської молоді з інформаційних технологій
Кравченко Н. Д. забезпечити проведення обласного конкурсу учнівської молоді з інформаційних технологій серед учнів шкіл та вихованців...
Наказ №544-но про проведення обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій iconНаказ №594 -но Про проведення обласного заочного конкурсу комп’ютерної графіки та анімації
Головним управлінням юстиції у Хмельницькій області 23. 07. 2012 року №74/1810, плану роботи Хмельницького обласного центру науково-технічної...
Наказ №544-но про проведення обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій iconНаказ №550-но про проведення обласного заочного конкурсу «Юний математик»
Хмельницькому обласному центру науково-технічної творчості учнівської молоді (Гончарук Г. М.) здійснити організаційно-методичне забезпечення...
Наказ №544-но про проведення обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій iconНаказ №1411 Про підсумки обласного конкурсу учнівської молоді з інформаційних технологій
Луганського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді проводився обласний конкурс з інформаційних технологій...
Наказ №544-но про проведення обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій iconНаказ №1515 Про підсумки обласного конкурсу учнівської молоді з інформаційних технологій
Луганського обласного центру науково – технічної творчості учнівської молоді проводився обласний конкурс з інформаційних технологій...
Наказ №544-но про проведення обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій iconНаказ №1320 Про підсумки обласного конкурсу учнівської молоді з інформаційних технологій
Луганської обласної державної адміністрації 22-23 жовтня 2010 року на базі Луганського обласного центру науково – технічної творчості...
Наказ №544-но про проведення обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій iconРекомендації керівникам гуртків інформаційно-технічного профілю щодо підготовки до участі у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу з інформаційних технологій
За результатами проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу з інформаційних технологій у 2011 році розроблено низку рекомендацій...
Наказ №544-но про проведення обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій iconНаказ №32 м. Мала Виска Про участь у ІІ етапі (обласного) заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів „Моя Україно!
Довести даний наказ до керівників гуртків та забезпечити проведення І етапу заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів...
Наказ №544-но про проведення обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій iconНаказ №766 Про підсумки обласного етапу заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»
Луганського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді проводився обласний етап заочного конкурсу робіт юних...
Наказ №544-но про проведення обласного заочного конкурсу з інформаційних технологій iconПоложення про проведення обласного конкурсу учнівської молоді з інформаційних технологій І. Мета та завдання
Обласний конкурс з інформаційних технологій учнівської молоді планується провести 19-20 жовтня 2012р. Домашні роботи з заявкою згідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи