Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Красо України, Поділля!» «Люби і знай свій рідний край», «Моя земля, земля моїх батьків» icon

Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Красо України, Поділля!» «Люби і знай свій рідний край», «Моя земля, земля моїх батьків»
Скачати 67.78 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Красо України, Поділля!» «Люби і знай свій рідний край», «Моя земля, земля моїх батьків»
Дата конвертації28.11.2012
Розмір67.78 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

щодо проведення Першого уроку у 2012 ­– 2013 навчальному році

за темою: «Красо України, Поділля!»

( «Люби і знай свій рідний край», «Моя земля, земля моїх батьків»,

«Мій рідний край, моя історія»…)

Новий 2012/2013 навчальний рік в освітніх закладах України розпочнеться з урочистостей, присвячених Дню знань. Використання розмаїття етнічних культурних надбань регіонів нашої країни: пісні, вірші, танці – прикрасить свято та надасть можливість скористатись нагодою ознайомлення з особливостями національного складу України.

Органічне поєднання національного і загальнолюдського – це необхідна передумова розвитку і збагачення кожної культури. У процесі взаємодії різних культур створюються нові культурні цінності. Подолання міжетнічних, міжконфесійних, міжособистісних суперечностей в державі, в першу чергу, має служити дотриманню прав людини на вільний вибір світоглядних переконань, вміння жити в багатонаціональному суспільстві.

Полікультурність майбутнього громадянина виховується шляхом встановлення доброзичливих, позитивних взаємовідносин між учнями різних національностей, відпрацювання навичок поведінки, які базуються на розумінні, терпимості, компромісі, самоповазі та повазі до оточуючих (лист МОНМСУ від 27.07.2012 № 1/9-530 «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи»).

Становлення суверенної держави і громадянського суспільства неможливі без розвитку регіонів з їхнім економічним і культурним розмаїттям. Хмельниччина – один із них.

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27 березня 2012 року № 88-р «Про відзначення 75-річчя від дня утворення Миколаївської області» рекомендуємо Перший урок у 2012 – 2013 навчальному році присвятити 75-річчю утворення Хмельницької області.

Метою Першого уроку у 2012 – 2013 навчальному році є: узагальнення знань історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів; розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації; виховання почуття патріотизму, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин; формування толерантного ставлення до представників інших народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релігій, традицій.

^ Зміст першого уроку в цьому навчальному році слід підпорядковувати реалізації таких завдань: поглиблення історичної пам`яті про минуле рідного краю і тим самим сприяти вихованню патріотизму учнівської та студентської молоді, зміцненню громадянських якостей; на прикладах основних подій показати становлення Хмельницької області як однієї з провідних областей незалежної Української держави, окреслити її вагому частку в історії, культурі, економіці, науці держави; формування в учнів етнічної та національної самосвідомості, мовної культури, духовної єдності населення усіх регіонів області, толерантне ставлення до інших народів, культур і традицій.

У процесі підготовки до Першого уроку для учнів початкової школи важливо добирати матеріал, що сприятиме формуванню здатності дитини усвідомлювати приналежність до української держави, шанувати історію і мову свого народу, поважати батьків, знати культуру свого краю, дотримуватись моральних й етичних норм спілкування.

Оскільки в молодшому віці у дітей домінує образне мислення, враховуючи психофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, бажано надати перевагу ігровим формам роботи, діалогічному спілкуванню. Під час проведення Першого уроку найхарактернішими можуть бути такі форми роботи: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, інсценування, гра-бесіда, екскурсія, ігрова вправа, уявна подорож, перекличка повідомлень.

Елементами уроку можуть бути вікторина «Хмельниччина в загадках, прислів’ях та приказках», конкурс на кращий віночок пісень рідного краю «Заспіваймо пісню веселеньку», виставка дитячих малюнків тощо.

Можна познайомити дітей з гербаріями рідного краю, організувати екскурсії в природу – «Зелен-світ Хмельниччини» тощо.

Використання наочності на Першому уроці в початковій школі є обов’язковим. Такими матеріалами можуть стати репродукції краєвидів Хмельниччини, національне вбрання свого регіону, портрети відомих діячів історії, політики, культури, фотокартки самих дітей, їхніх родин.


Зміст уроку для учнів основної школи рекомендуємо спрямувати на формування патріотичних почуттів, національної самосвідомості, правової й політичної культури, усвідомлення взаємозв’язку власної долі з долею Батьківщини, шанобливого ставлення до батьків, учителів, громади, символіки держави та свого краю, архітектурних пам’яток, об’єктів історичного і географічного краєзнавства.

На уроці в основній школі можна започаткувати проектну діяльність під гаслом «Велична і свята моя рідна земля», оголосити проведення акцій, творчих конкурсів пісень, творів, віршів, театральних композицій: «Хмельниччина неповторна, єдина, свята», збір інформації «Славні імена» (про видатних діячів Хмельниччини минулого та сьогодення, використати матеріали відкритої лекції Віталія Олуйко «Імітація бурхливої діяльності або з нічого й вийде ніщо»), турнір шкільних поетів.

Урок для учнів старшої школи доцільно розпочати коротким екскурсом в історію рідного краю, висвітлити сучасний спосіб організації життєдіяльності суспільства, спосіб життя і виховання в сім’ї. Підкреслити, що любов до рідного краю, повага до батьків, знання свого родоводу є джерелом, що живить патріотизм молодої людини, її любов до Батьківщини.

Презентація матеріалів про культурно-етнографічні особливості населення Хмельниччини, історичні події на її території, світоглядні уявлення, вірування свого регіону через призму загальноукраїнської й світової культури сприятиме формуванню ціннісного ставлення до Батьківщини та свого краю, рідної мови як духовної цінності, активної громадянської позиції, ідентифікації себе з українським народом.

Завданням учителя є максимальне використання потенціалу знань учнів, їхніх творчих здібностей та обдарувань. Педагог повинен звернути увагу на культуру спілкування, стимулювати розвиток гуманних якостей учнів. Вони повинні чітко засвоїти, що кожен має право висловити свою думку і бути почутим.

Форма проведення Першого уроку, методи, засоби та прийоми роботи мають відповідати віковим особливостям учнів (година спілкування, зустріч, конкурсно-ігрова програма, вікторина, турнір знавців, колективна творча справа, свято-презентація, усний журнал, конкурс-інсценізація, диспут, брейн-ринг, сократівська бесіда, презентація, круглий стіл, прес-конференція, відкрита кафедра, творчий портрет, тематичний діалог, інтелектуальна гра тощо).

Зміст, структура і план проведення уроку має стати творчим доробком кожного вчителя спільно з батьківським та учнівським активом, громадою.

Особливу увагу треба приділити проблемам усебічного розвитку культури міжетнічного спілкування, рішучого подолання проявів націонал-нігілізму та націонал-шовінізму, усунення причин, що їх породжують. Необхідно звернути увагу старшокласників, що свідомий громадянин України є насамперед морально стійкою людиною, яка веде здоровий спосіб життя, є працьовитою, милосердною людиною, без шкідливих звичок тощо.

Бажано ознайомити учнів з історією української національної символіки та символікою рідного краю.

Підбираючи матеріал до уроку, педагоги повинні врахувати і географічний принцип: використати історію свого села, міста, відомих земляків минулого та сучасності, звернутися до джерел народної пам’яті.

Рекомендуємо на першому уроці розкрити питання розвитку економіки, освіти, охорони здоров’я, духовної культури, туризму, надбань традицій.

Змістовно провести урок допоможуть запрошені гості: учасники історичних подій, політичні діячі, письменники, знавці і шанувальники історії рідного краю, вчені.

З метою підвищення емоційного сприйняття у процесі проведення Першого уроку рекомендується використовувати музичні та літературні твори, відеоролики, мультимедійні презентації, фрагменти документальних фільмів, які висвітлюють минуле та сьогодення Хмельниччини, рідного міста, селища, села.

Учителю варто звернути увагу на додаткове святкове оформлення класної кімнати, залучити до роботи учнів, батьків.

У бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладах рекомендуємо організувати ілюстровані виставки художньої та мемуарної літератури, присвячені 75-річчю утворення Хмельницької області.

Результатом уроку повинно стати розуміння учнями, що історія Хмельниччини не проста, яка йдучи тернистими шляхами, через століття крізь сутінки бездержавності та колючий дріт дозволила хмельничанам пронесли почуття національної ідентичності та єдності.


Підготувала методист РМК Хмиз Л.І.


Епіграфом до уроку можуть стати слова


^ Красо України, Подолля!

Розкинулось мило, недбало!

Здається, що зроду недоля,

Що горе тебе не знавало!

Леся Українка


Одна Батьківщина, і двох не буває.

Місця де родилися, завжди святі.

Хто рідну оселю забуває, Той долі не знайде в житті.

Марія Бакай


Цю землю серцем і руками

Зумій пізнать, зумій відчуть.

В думках з моїми земляками

На польових вітрах побудь

Микола Федунець


Там де Случ і Горинь

Чистим плесом грають,

Там судилась доля

Народитись нам

М. Воньо


Мій отчий дім, моя Хмельниччино!

Сади й поля, зелений гай…

В піснях народом возвеличена!

Привітний, щедрий рідний край.Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Красо України, Поділля!» «Люби і знай свій рідний край», «Моя земля, земля моїх батьків» iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Полтавщина мій рідний край»
Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з фізики та астрономії у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Красо України, Поділля!» «Люби і знай свій рідний край», «Моя земля, земля моїх батьків» iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012 - 2013 навчальному році за темою: «Полтавщина мій рідний край»
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Красо України, Поділля!» «Люби і знай свій рідний край», «Моя земля, земля моїх батьків» iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Полтавщина мій рідний край»
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Красо України, Поділля!» «Люби і знай свій рідний край», «Моя земля, земля моїх батьків» iconМетодичні рекомендації щодо проведення першого уроку в 2012 -2013навчальному році
М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012 ­– 2013 навчальному році за темою: «Полтавщина...
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Красо України, Поділля!» «Люби і знай свій рідний край», «Моя земля, земля моїх батьків» iconНаказ №112 смт. Добровеличківка Про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»
«Знай і люби свій край», наказу начальника відділу освіти райдержадміністрації від 2 лютого 2012 року №54, з 1 березня по 26 березня...
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Красо України, Поділля!» «Люби і знай свій рідний край», «Моя земля, земля моїх батьків» iconМетодичні рекомендації щодо проведення першого уроку в 2012-23013 навчальному році за темою: «Потавщина мій рідний край», присвячений 75- річчю утворення Полтавської області (Лист поіппо)
Проведено одне засідання методичного об’єднання 27 серпня 2012 року. На засіданні розглянуті питання
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Красо України, Поділля!» «Люби і знай свій рідний край», «Моя земля, земля моїх батьків» iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Полтавщина мій рідний край»
України розпочнеться з урочистостей, присвячених Дню знань. Використання розмаїття етнічних культурних надбань регіонів нашої країни:...
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Красо України, Поділля!» «Люби і знай свій рідний край», «Моя земля, земля моїх батьків» iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у школі І ступеня у 2011-2012 навчальному році Корень Л. О., методист ммц
України» та згідно з методичними рекомендаціями коіпопк, щодо проведення Першого уроку «Мій рідний край у незалежній Україні» рекомендуємо...
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Красо України, Поділля!» «Люби і знай свій рідний край», «Моя земля, земля моїх батьків» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс „ Мій рідний край моя земля
Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді за участю Українського товариства...
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Красо України, Поділля!» «Люби і знай свій рідний край», «Моя земля, земля моїх батьків» iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012 ­- 2013 навчальному році за темою: «Полтавщина мій рідний край», присвячений 75-річчю утворення Полтавської області
України розпочнеться з урочистостей, присвячених Дню знань. Використання розмаїття етнічних культурних надбань регіонів нашої країни:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи