Рецензенти: Н. В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член напн україни; Н. О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти І науки України Науковий редактор icon

Рецензенти: Н. В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член напн україни; Н. О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти І науки України Науковий редактор
НазваРецензенти: Н. В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член напн україни; Н. О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти І науки України Науковий редактор
Дата конвертації22.10.2013
Розмір64.4 Kb.
ТипДокументи

Національна академія педагогічних наук України


Український науково-методичний центр

практичної психології і соціальної роботи


Збірник програм факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів

для застосування в роботі працівників психологічної служби загальноосвітніх навчальних закладів


Київ

2013


ББК 88.4

УДК 159.9:316.6


Авторський колектив: В.Г. Панок, А.М. Вієвський, К.І. Лепеха, Н.В. Лунченко, Ю.А.Луценко, В.Д. Острова, Н.В. Сосновенко, О.Л. Мельник, О.Л. Морін, Л.А. Гуцан, І.І.Ткачук, М.І. Божко, Н.Д. Бойко, Л.В.Бура, З.Г. Вітульська, В.І. Денисенко, Л.В.Доманська, М.Г. Глушко, А.В. Заворотнюк, Н.М. Костецька, О.Г. Луценко, М.В.Лемак, В.Ю. Петрище, Д.Д. Романовська, Н.Ю. Сасюк, Т.В. Сідляр, Н.В. Свірчкова, Ю.М.Талаєва, І.Є.Хронюк, Л.І. Черноусова О.М. Чурбанова, А.Л. Ціось.


Рецензенти:

Н.В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України;

Н.О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки України

^ Науковий редактор:

В.Г. Панок, доктор психологічних наук.

Упорядники: І.Ю. Гобод, Н.В. Лунченко, Ю.А. Луценко.


Збірник програм з викладання факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівників психологічної служби загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник. / за наук. ред. В.Г. Панка.


Збірник містить найкращі програми факультативів, спецкурсів і курсів за вибором, які були розроблені працівниками психологічної служби системи освіти і пройшли апробацію у загальноосвітніх навчальних закладах та рецензування науковців і практиків.

Для практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.


ББК 88.8.4

УДК 159.9.316.6


Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013


ISBN

Зміст


Передмова

1.

Л.І. Черноусова «Сходинками до школи» фкультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату


2.

Л.І. Черноусова «Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату

3.

Л.В. Бура «Цікаве спілкування» факультативний курс для учнів початкових класів

4.

Л.В. Бура «Цікаве спілкування» спецкурс для учнів початкових класів

5.

Л.В.Доманська «Пізнай себе» спецкурс з психології для учнів 2-3 класів

6.

О.М.Курбанова «Таємниці спілкування» факультативний курс для учнів 3-4 класів

7.

З.Г. Вітульська, В.І. Денисенко «Швидка самодопомога» факультативний курс для учнів 5-х класів

8.

М.Г. Глушко «Вчись думати» факультативний курс (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів

9.

А.В. Заворотнюк «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» факультативний курс для учнів 5-х класів, додатковий матеріал до програми «Щоденник розвитку особистості»

10.

Л.І. Черноусова «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5-6 класів

11.

О.Г. Луценко «Розвиваючі ігри» курс за вибором для учнів 5-7 класів

12.

І.Є. Хронюк «Психологія спілкування» спецкурс для учнів 5-7 класів

13.

А.В. Суворова «Аранжування особистості» програма факультативного курсу з психології для учнів 6-7 класів

14.

Н.М. Костецька «Сходинки до вершини «Я»» факультативний курс з психології для учнів 7-8 класів

15.

Л.І. Черноусова «Основи психології» факультативний курс для учнів 7-8 класів

16.

Н.Ю. Сасюк «Психологія спілкування» факультативний курс для учнів 8-х класів

17.

А.Л. Ціось «Цікава психологія» факультативний курс для учнів 8-х класів

18.

М.В. Лемак, В.Ю. Петрище «Обираю професію» спецкурс для учнів 8-10 класів

19.

В.Ю. Петрище «Самопізнання та соціалізація підлітка» програма спецкурсу для учнів 8-10 класів

20.

Т.В. Сідляр, Н.В. Свірчкова «Настає час вибору» факультативний курс для учнів 8-11 класів

21.

В.Г. Панок, О.В. Мельник, О.Л. Морін, Л.А. Гуцан, І.І. Ткачук «Моя майбутня професія: правила вибору» курс за вибором для учнів 9-х класів

22.

Л.І. Черноусова «Етика і психологія сімейного життя» факультативний курс для учнів 9-10 класів

23.

М.І. Божко «Психологія особистості» спецкурс для учнів 10-х класів

24.

О.В. Мельник, О.Л. Морін, Л.А.Гуцан, І.І. Ткачук «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)- х класів

25.

Н.Д. Бойко «Психологія особистісного вдосконалення» факультативний курс для учнів 10-11 класів

26.

С.В. Вареник «Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів

27.

Г.В. Іванова «Конфліктологія у школі» курс за вибором для учнів 10-11 класів

28.

В.М. Островська «Я і психологія» факультативний курс для учнів 10-11 класів

29.

Д.Д. Романовська, О.В. Ілащук «Основи психології та педагогіки» спецкурс для підготовки учнів 10-11 класів до олімпіади з педагогіки і психології

30.

І.С. Ропацька «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів

31.

Л.А. Пєтушкова, А.В. Аносова «Психологія» факультативний курс для учнів 10-11 класів

32.

Ю.М. Талаєва, Д.Д. Романовська «Основи психології особистості» спецкурс для учнів 10-11 класів

33.

О.П. Чухілевич «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 класів

34.

Н.І. Андруша «Основи етики та психології сімейного життя» факультативний курс для учнів 11-х класів

35.

М.І. Божко «Особистість та міжособистісні відносини» спецкурс для учнів 11-х класів

36.

Л.М. Журомська спецкурс для учнів 11-х класів «Я і моя професія»

37.

А.М. Вієвський, К.І. Лепеха, Н.В. Лунченко, Ю.А. Луценко, В.Д. Острова, В.Г. Панок, Н.В. Сосновенко «Відверта розмова» факультативний курс для учнів 7-8 класівВступ


Одним із пріоритетних завдань діяльності психологічної служби системи освіти є «підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу» - вихованців, учнів, студентів, вчителів, викладачів, батьків (Положення про психологічну службу системи освіти України).

Підвищення психологічної культури учнів має бути забезпечено в діяльності психологічної служби навчального закладу – практичного психолога і соціального педагога. Цей напрям роботи має бути відображений у щорічному плануванні і має здійснюватися у всіх класах і навчальних групах у відповідності до вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів.

Одним з найважливіших засобів розвитку психологічної культури учнів є їх участь у факультативних та інших заняттях і тренінгах, що проводяться працівниками психологічної служби. Такі заняття не тільки розширюють обізнаність дітей у проблемах наукової психології, дозволяють відділити психологію від псевдорелігійних, містичних чи езотеричних «вчень», а й сформувати навички спілкування з однолітками і дорослими, уміння розв’язувати чи уникати конфліктних ситуацій, адекватно ставитися до збереження власного здоров’я, подолати шкідливі звички та ін..

У цьому збірнику вміщені найкращі програми факультативів, спецкурсів і курсів за вибором, що були розроблені працівниками психологічної служби системи освіти і пройшли апробацію у навчальних закладах та рецензування науковців і практиків. Укладачі сподіваються, що запропоновані до уваги читачів програми будуть застосовані у практичній роботі працівників психологічної служби різного типу навчальних закладів.


В.Г. ПанокСхожі:

Рецензенти: Н. В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член напн україни; Н. О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти І науки України Науковий редактор iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Психологія 11клас Профільний рівень Автор-укладач
Максименко Сергій Дмитрович дійсний член напн україни доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології ім. Г. С....
Рецензенти: Н. В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член напн україни; Н. О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти І науки України Науковий редактор iconПрограма 2012
Напн україни; І. Ю. Ненашев, учитель фізики, лауреат Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-1996"; Н. А. Охрименко, методист Донецького...
Рецензенти: Н. В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член напн україни; Н. О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти І науки України Науковий редактор iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням фізики
Напн україни; І. Ю. Ненашев, учитель фізики, лауреат Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-1996"; Н. А. Охрименко, методист Донецького...
Рецензенти: Н. В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член напн україни; Н. О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти І науки України Науковий редактор iconНавчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів
Рецензенти: Німчук bjb., доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент hah україни; Козачук Г. О., кандидат філологічних...
Рецензенти: Н. В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член напн україни; Н. О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти І науки України Науковий редактор iconПрограма 2012
Ляшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, академік напн україни, академік-секретар Відділення загальної середньої...
Рецензенти: Н. В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член напн україни; Н. О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти І науки України Науковий редактор iconМіністерство освіти І науки україни національний університет водного господарства та природокористування автотранспортний технікум
Рецензенти: Зінь А. А. доктор економічних наук, професор, зав кафедрой регіонального управління нувгп
Рецензенти: Н. В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член напн україни; Н. О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти І науки України Науковий редактор iconМетодичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст
Ольга малишева, головний спеціаліст відділу прогнозування розвитку середньої освіти департаменту загальної середньої та дошкільної...
Рецензенти: Н. В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член напн україни; Н. О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти І науки України Науковий редактор iconПосадові обов’язки заступника директора з виховної роботи
України, міжнародними правовими актами, Загальною Декларацією прав людини, Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини, Законом...
Рецензенти: Н. В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член напн україни; Н. О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти І науки України Науковий редактор iconПосадові обов’язки заступника директора з виховної роботи
України, міжнародними правовими актами, Загальною Декларацією прав людини, Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини, Законом...
Рецензенти: Н. В. Чепелєва доктор психологічних наук, професор, дійсний член напн україни; Н. О. Березіна головний спеціаліст відділу освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти І науки України Науковий редактор iconПосадові обов’язки заступника директора з виховної роботи
України, міжнародними правовими актами, Загальною Декларацією прав людини, Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини, Законом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи