Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка1/7
Дата конвертації29.11.2012
Розмір1.13 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7
1. /Технолог_х проф_ль Програми/bud_sp.doc
2. /Технолог_х проф_ль Програми/derevo.doc
3. /Технолог_х проф_ль Програми/diz.doc
4. /Технолог_х проф_ль Програми/hud_obrobka.doc
5. /Технолог_х проф_ль Програми/kulin.doc
6. /Технолог_х проф_ль Програми/legka_pr.doc
7. /Технолог_х проф_ль Програми/model.doc
8. /Технолог_х проф_ль Програми/shveina_sp.doc
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх

Міністерство освіти і науки України


ТЕХНОЛОГІЇ
10–11 класиПрограма для профільного навчання учнів
загальноосвітніх навчальних закладівТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ


ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ


Спеціалізація
«ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ»


Пояснювальна записка


Дана програма розроблена згідно вимог до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія».

Особливістю навчальної програми є те, що навчальний заклад з запропонованих окремих видів декоративно-ужиткового мистецтва самостійно обирає один на кожен рік навчання у залежності від поділу класів на групи, матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення.

Мета, яка закладена в освітню галузь «Технологія», може бути досягнута шляхом залучення учнів до декоративно-прикладного ми­стецтва. Тому розроблена програма спрямована на послідовне оволодіння техніками декоративно-прикладного мистецтва, а саме – художня обробка матеріалів (шкіри, деревини, текстильних мате­ріалів).

В результаті засвоєння програми учні повинні знати: історичні відомості про виникнення та розвиток художньо-декоративної обробки шкіри, деревини, текстильних матеріалів; виробництво виробів з цих матеріалів; інструменти та обладнання для роботи з ними; організацію робочого місця; властивості матеріалів; особливості їх обробки та фарбування; технологію виготовлення виробів та їх оздоблення; основні правила безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог.

Учні повинні вміти: визначати види матеріалів в залежності від їх призначення для конкретних виробів; підбирати і готувати інст­рументи для роботи; організовувати робоче місце; виготовляти шаблони або трафарети деталей; визначати форми і розміри основних конструктивних елементів виробів; складати технологічну послідовність виготовлення виробів; економно розкроювати деталі виробів; виконувати основні з’єднувальні та декоративні шви; виконувати декорування окремих деталей та готових виробів; дотримуватись правил безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ.
ФЛОРИСТИКА (175 год.)


Розділи, теми

Кількість годин

ВСТУП

5

0.1.

Історія виникнення та розвитку флористики
як виду декоративного мистецтва

2

0.2.

Екскурсія

3

Розділ 1. організація робочого місця,
інструменти та обладнання


4

1.1.

Організація робочого місця до роботи.
Санітарно-гігієнічні вимоги.

2

1.2.

Інструменти та обладнання для заготівлі,
підготовки та обробки рослинного матеріалу.
Правила техніки безпеки

2

Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ
РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ РОБОТИ


14

2.1.

Заготівля рослинного матеріалу

7

2.2.

Засушування рослин

7

Розділ 3. Технологія виготовлення
виробів у флористиці


97

3.1.

Основи композиції у флористиці

5

3.2.

Техніка виконання робіт у флористиці

6

3.3.

Техніка виконання натюрморту у флористиці

8

3.4.

Техніка виконання пейзажу у флористиці

11

3.5.

Техніка виконання портрету у флористиці

9

3.6.

Оформлення готових робіт

7

3.7.

Технологія виконання об’ємних композицій

12

3.8.

Сучасні стилі флористики

42

Творчий проект

52

Всього годин

175

Резерв часу

35

Разом

210

з/п


К-ть
год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
профільної підготовки
учнів

5

ВСТУП
1

2

Тема 0.1. Історія виникнення та розвитку флористики як виду декоративного мистецтва
Флористика як один із видів декоративного мистецтва. Історичні відомості про виникнення, розвиток та становлення промислу. Види та жанри флористики (живопис, графіка, натюрморт, пейзаж, портрет) та їх характеристика. Осередки флористики в Україні. Цент­ри, курси флористики даного регіону. Сучасний стан розвитку ремесла. Майстри флористики в Україні.

Характеризує флористику як один із видів мистецтва;
пояснює особливості виробів з рослинного матеріалу;
аналізує етапи розвитку промислу;
називає регіональні осередки флористики, майстрів, які займаються даним видом мистецтва;
оцінює сучасний стан розвитку ремесла.

2

3

Тема 0.2. Екскурсія
Вступний інструктаж з правил вуличного руху, пово­дження в музеї, на виставці.
Орієнтовний перелік закладів для проведення екскурсії: краєзнавчий музей, музей декоративно-приклад­ного мистецтва, майстерня народного майстра з флористики.

Розпізнає і називає види та жанри флористики;
висловлює судження щодо застосування композицій із засушених квітів;
спостерігає за етапами формування композиції із засушених квітів.
4

Розділ 1. організація робочого місця,
інструменти та обладнання


3

2

Тема 1.1. Організація
робочого місця до роботи. Санітарно-гігієнічні вимоги


Вимоги до стола, стільця та робочого одягу. Вимоги до допоміжних меблів. Вимоги до розміщення матеріалів та інструментів. Специфічні вимоги до робочої зони (температура, вологість повітря, вентиляція, освітлення тощо).
Відомості про санітарію, гігієну праці, особисту гігі­єну. Санітарні вимоги до виробничих приміщень та робочих місць з художньої обробки рослинного мате­ріалу.
Практична робота
Ознайомлення з вимогами до організації робочого місця та санітарно-гігієніч­ними вимогами.

Знає вимоги до органі­зації робочого місця, види інструментів та обладнання, яке використовується у флори­стиці;
дотримується правил користування інструментом та обладнанням;
виконує підготовку робочого місця.

4

2

Тема 1.2. Інструменти та обладнання для заготівлі, підготовки та обробки рослинного матеріалу. Правила техніки безпеки
Основні інструменти та обладнання для заготівлі, під­готовки та обробки рослин­ного матеріалу, їх призначення. Правила використан­ня інструментів та облад­нання.
Загальні вимоги до інструментів та допоміжного обладнання. Правила техніки безпеки в процесі художньої обробки рослинного матері­алу. Основні правила та інструкції з безпеки праці, електробезпеки, їх виконання та дотримання. Пожежна

безпека в навчальних майстернях. Причини пожеж, заходи запобігання їх виникненню. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Перша допомога при виникненні нещасних випадків.
Практична робота
Ознайомлення із інструментами та обладнанням майстерні.
Вивчення правил внутріш­нього розпорядку в майстерні і правил безпечної праці.

Знає правила техніки безпеки; правила надання першої допомоги при виникненні нещасних випадків;
відтворює поняття гігі­єни праці, особистої гігієни, виробничої санітарії;
володіє знаннями з санітарно-гігієнічних умов праці;
характеризує причини виникнення пожеж; засоби захисту пожежо­гасіння;
дотримується основних правил безпеки праці та протипожежної безпеки, правил внутріш­нього розпорядку.
14

Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ
РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ РОБОТИ


5

7

Тема 2.1. Заготівля рослинного матеріалу
Характеристика рослинного матеріалу, який використовується у флористиці.
Класифікація рослин за тривалістю збереження кольору (стійкі, середньо стійкі, мало стійкі). Характеристика представників кожної групи.
Види форм листків і квітів.
Вимоги до збору рослин.
Загальні правила заготівлі рослин. Етапи заготівлі рослин (збір рослинного матеріалу, сортування, обробка, засушування, зберігання), їх характеристика.
Практична робота
Заготівля рослинного мате­ріалу для роботи.

Знає класифікацію рослин за тривалістю збереження кольору;
розпізнає та наводить приклади види рослин за тривалістю збереження кольору, форми листків і квітів;
характеризує рослинний матеріал, який застосовується у флори­стиці;
дотримується правил заготівлі та зберігання рослинного матеріалу;
пояснює основні етапи заготівлі рослин;
виконує правила заго­тівлі рослин.

6

7

Тема 2.2. Засушування рослин

Засушування, як один із важливих етапів заготівлі рослин. Види засушування.
Правила та способи площинного засушування. Особливості засушування різних видів рослин та їх частин.
Засушування рослин із збереженням об’єму. Правила та способи об’ємного засушування. Характеристика способів об’ємного засушування (природній, в піску, в тонких шарах вати, консервування в розчині гліцерину, засушування у бджолиному воску або парафіні, під пресом, з використанням праски). Схема каркасу для розміщення коробок з піс­ком при об’ємному засушуванні. Основні види рослин придатних для об’ємного засушування. Особливості їх засушування.
Правила зберігання засушених рослин.
Практична робота
Засушування рослинного матеріалу

Характеризує засушування як один із важливих етапів заготівлі рослин;
знає та розпізнає види засушування;
пояснює технологію виконання засушування рослинного матеріалу різними способами;
обґрунтовує правила зберігання засушених рослин;
виконує засушування рослинного матеріалу;
дотримується основних правил безпеки праці та протипожежної безпеки, правил внутрішнього розпорядку.
97

Розділ 3. Технологія виготовлення
виробів у флористиці


7

5

Тема 3.1. Основи композиції у флористиці
Композиційні особливості флористики. Основи кольорознавства. Значення ко­льорового тону у флори­стиці. Способи змішування

кольорів (оптичний і просторовий). Простір у флори­стиці, правила його заповнення. Вимоги до фону.
Етапи створення композиції.
Практична робота
Розробка ескізу для виробу.

Пояснює композиційні особливості флористики;
розпізнає способи змішування кольорів;
обґрунтовує значення кольорового тону у флористиці, особливо­сті заповнення простору у флористиці;
виконує розробку ескізу для композиції із засушених рослин.

8

6

Тема 3.2. Техніка виконання робіт у флористиці
Особливості композицій із цілих квітів та листя. Техніка її виконання.
Техніка використання засушених частин рослинного матеріалу для створення композиції.
Особливості використання крихт із рослинного матері­алу.
Використання нестандартних рослинних матеріалів (пух, шкірка від цитрусових, банана, дині, шелушиння цибулі, мох тощо)
Практична робота
Виготовлення вітальної листівки.

Пояснює особливості композиції із цілих кві­тів та листя
обґрунтовує доціль­ність використання різних технік для виконання робіт у флори­стиці;
пояснює застосування нестандартних рослинних матеріалів;
виконує виготовлення вітальної листівки;
дотримується правил організації робочого місця, безпеки праці.

9

8

Тема 3.3. Техніка виконання натюрморту у флористиці
Поняття про натюрморт. Особливості виконання натюрморту у флористиці.
Практична робота
Виконання ескізу для майбутнього натюрморту.
Виконання натюрморту.

Пояснює особливості виконання натюрморту у флористиці;
виконує натюрморт із засушеного рослинного матеріалу;
дотримується правил організації робочого місця, безпеки праці.

10

11

Тема 3.4. Техніка виконан­ня пейзажу у флористиці
Поняття про пейзаж.

Особливості виконання пейзажу у флористиці.
Практична робота
Виконання ескізу для майбутнього пейзажу.
Виконання пейзажу із засушеного рослинного матері­алу.

Пояснює особливості виконання пейзажу
у флористиці;
виконує пейзаж із засу­шеного рослинного матеріалу;
дотримується правил організації робочого місця, безпеки праці.

11

9

Тема 3.5. Техніка виконання портрету у флори­стиці
Поняття про портрет. Особливості виконання портрету у флористиці.
Практична робота
Підготовка ескізу для майбутнього портрету.
Виконання портрету.

Пояснює особливості виконання портрету у флористиці;
виконує портрет із засушеного рослинного матеріалу;
дотримується правил організації робочого місця, безпеки праці.

12

7

Тема 3.6. Оформлення готових робіт
Послідовність оформлення площинних готових робіт у флористиці.
Матеріали що використовуються для паспарту. Вимоги до розмірів паспарту.
Дефекти та способи їх усунення.
Практична робота
Оформлення готових робіт.

пояснює основні мате­ріали, які використовуються для паспарту;
характеризує дефекти та способи їх усунення;
виконує оформлення готової роботи;
дотримується правил організації робочого місця, безпеки праці.

13

12

Тема 3.7. Технологія виконання об’ємних композицій
Види об’ємних композицій (засушені букети, підвісні та настінні композиції тощо). Основа для об’ємних композицій.
Правила розміщення
об’ємних композицій

в інтер’єрі та екстер’єрі.
Практична робота
Виготовлення об’ємної композиції.
Виготовлення підвісної чи настінної композиції.
Об’єкти праці: букет, панно, картина.

Називає та розпізнає види об’ємних композицій;
обґрунтовує правила розміщення об’ємних композицій в інтер’єрі та екстер’єрі;
виконує об’ємні композиції;
дотримується основних правил безпеки праці та протипожежної безпеки, правил внутрішньо­го розпорядку.

14

42

Тема 3.8. Сучасні стилі флористики
Характеристика сучасних стилів флористики (вегетативний, декоративний, формо лінійний, паралельний, бізнес-напрям: весільна і ритуальна флористика). Композиційні вимоги до стилів флористики. Особ­ливості та види композицій з однією та декількома точками росту рослин.
Мова квітів, їх відповідність знакам зодіаку.
Техніка флоражу, особливості його виконання.
Поняття про ікебану. Історія розвитку ікебани як стилю флористики. Стилі ікебани (морібана, нагеіре, сейка, хейка, чабана). Конструк­тивні елементи класичної ікебани (рікка). Технологія виконання ікебани.
Рекомендації для тривалого збереження свіжості композицій.
Практична робота
Виготовлення флоражу.
Виготовлення композиції
у декоративному стилі.

Виготовлення композиції
у формо лінійному стилі.
Виготовлення композиції
у паралельному стилі.
Виготовлення композиції
у бізнес-напрямі: весільної.

Розпізнає та характеризує сучасні стилі у флористиці;
пояснює особливості композиції виконаних у техніці флоражу, техно­логію виготовлення ікебани;
називає та аналізує наявність основних конструктивних елементів класичної ікебани;
обґрунтовує рекомендації для тривалого збереження свіжості композицій;
виконує композиції у різних стилях;
дотримується основних правил безпеки праці та протипожежної безпеки, правил внутрішньо­го розпорядку.
52

Творчий проект


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Художня обробка матеріалів.
Розпис на тканині.Розділи, теми

Кількість
годин


Розділ 1. Знайомство з розписом на тканині

5

Тема 1.1. Історія виникнення, розвитку та поширення художнього розпису по тканині на території України.

1

Тема 1.2. Матеріали, що використовуються
для розпису на тканині. Інструменти.

1

Тема 1.3. Барвники та резервуючі суміші,
що використовуються для розпису на тканині.

2

Тема 1.4. Правила техніки безпеки.
Організація робочого місця.

1

Розділ 2. Основи зображення

8

Тема 2.1. Поняття про композицію.

4

Тема 2.2. Колорування.

4

Розділ 3. Основні види техніки розпису на тканині

42

Тема 3.1. Техніка вузликового розпису на тканині.

4

Тема 3.2. Техніка холодного розпису на тканині.

8

Тема 3.3. Техніка гарячого розпису на тканині.

10

Тема 3.4. Вільний розпис на тканині.

8

Тема 3.5. Трафаретний розпис.

12

Розділ 4. Оформлення робіт

8

Тема 4.1. Способи оформлення робіт.
Підбір рам, паспарту.

6

Тема 4.2. Презентація робіт.

2

Розділ 5. Виконання проекту

58

Тема 5.1. Вибір теми проекту.
Аналіз вимог до виробу, що проектується.

4

Тема 5.2. Аналіз джерел творчості.

6

Тема 5.3. Художня розробка проекту.

10

Тема 5.4. Виконання розпису на тканині
обраною технікою за розробленим ескізом.

28

Тема 5.5. Завершення проекту,
його кінцеве оформлення.

8

Тема 5.6. Захист проекту.

2

Екскурсії

4

Всього годин

125

Резерв часу

85

Разом

210
  1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів
Ністрів України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, К. Н. Баліна, Г. В. Бітківська, І. А. Тригуб, О. О. Покатілова
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи