Відділ освіти Ізюмської міської ради Методичний кабінет Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012 н р. (методичні рекомендації) icon

Відділ освіти Ізюмської міської ради Методичний кабінет Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012 н р. (методичні рекомендації)
НазваВідділ освіти Ізюмської міської ради Методичний кабінет Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012 н р. (методичні рекомендації)
Сторінка1/6
Дата конвертації29.11.2012
Розмір0.75 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6


Відділ освіти Ізюмської міської ради

Методичний кабінет


Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма

на 2011/2012 н.р.


(методичні рекомендації)

м.Ізюм

2011


Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012н.р. (методичні рекомендації): - м.Ізюм, 2011. – 24стор.Укладач: Жувако І.В., методист методичного кабінету


В даному посібнику містяться рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів закладів освіти на 2011-2012 н.р., а також каталог програм інваріантної та варіативної складових. Каталог складено на підставі Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у 2010/2011 н.р., відповідних наказів і листів МОН, рекомендацій ГУОН ХОДА та КВНЗ «ХАНО».


Комп’ютерну верстку та оригінал-макет здійснено методичним кабінетом відділу освіти Ізюмської міської ради

64600, Харківська область, м. Ізюм, вул. Васильківськог,5


^ Формування робочих навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів м.Ізюма

на 2011-2012 навчальний рік


Порядок розроблення робочих навчальних планів.


Інваріантна складова

При розробленні робочих навчальних планів закладу освіти слід користуватись Типовими навчальними планами.

Для початкової школи:

 • Типові навчальні плани для ЗНЗ з українською мовою навчання, затверджені наказом МОН від 29.11.2005 р. №682

Для основної школи (5-9 класи), в тому числі в гімназіях, класах з поглибленим вивченням окремих предметів:

 • Типові навчальні плани ЗНЗ, затверджені наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66

 • Для 8-9-х класів ЗНЗ з поглибленим вивченням окремих предметів – Типові навчальні плани, затверджені наказом МОН України від 18.02.2008 р. № 99

5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов можуть користуватися варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та навчальних закладів листом МОН України від 14.06.2005 р. №1/9-321. За цим варіантом можуть також складатись робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини);

Для старшої школи (10-11 класи):

 • Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затверджені наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834

 • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов- додаток 13

 • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу - додаток 22

 • для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів - додаток 23

Для вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл:

5-9 класи – Типові навчальні плани, затверджені наказом МОН України від 23.02.2004 р. №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66;

10-11 (12) класи – Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затверджені наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додаток 24)

Розподіл навчального часу між навчальними предметами розробляється для кожного класу окремо. За основу при розподілі навчальних годин береться інваріантна складова обраного для класу Типового навчального плану


Варіативна складова.

Години варіативної складової Типових навчальних планів передбачаються на:

 1. збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

 2. упровадження курсів за вибором;

 3. факультативи, індивідуальні та групові заняття.

При розподілі варіативної складової навчального плану слід враховувати, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

За рахунок збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової можна також вивчати ці предмети за програмами академічного рівня, а не рівня стандарту, як це передбачено Типовими планами. Зазначені години заносяться до класного журналу на сторінці відповідного предмета інваріантної складової

^ Курси за вибором – це навчальні курси, що доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного навчання. Курси варіативної складової мають забезпечити індивідуальні інтереси кожного учня:

 • поглиблене та розширене вивчення профільних предметів у старших класах,

 • формування індивідуальної освітньої траєкторії школярів,

 • орієнтацію на усвідомлений та відповідальний вибір майбутнього профілю навчання, а в подальшому і професії.

Водночас вони повинні сприяти вивченню непрофільних предметів і бути зорієнтованими на певний вид діяльності поза профілем навчання, забезпечувати учням умови для здобуття якісної середньої освіти.

У випадку, коли години варіативної складової відводяться на курси за вибором, у першому рядку колонки класного журналу «Варіативна складова» зазначаються ці курси та вказується кількість годин на їх вивчення. Курси можуть бути 9-ти, 18-ти, 36-ти, 72-ох годинні. За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на окремих сторінках класного журналу або у окремому журналі. Спецкурси або курси за вибором є обов’язковими для відвідування учнями від початку навчального року до завершення, робота учнів у кінці навчального року має бути оцінена. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів приймається навчальним закладом

^ Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів чи груп учнів. При цьому слід зазначати, з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів, та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради

Для вчителя-практика важливим залишається організаційний аспект у використанні програм курсів за вибором або факультативів. Насамперед пропонуємо чітко визначитися з поняттям факультатив та спецкурс. Факультативи мають “статус” необов’язковості, коли учень може перевірити власні нахили і здібності, опановуючи факультативний курс. Відповідно до наказу МОН від 20. 02. 2002р. № 128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах” мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять у ЗНЗ міської місцевості становить 8 учнів.

При формуванні варіативної складової робочих навчальних планів необхідно керуватись наказами Головного управління освіти і науки

 • від 04.08.08 № 380 «Про затвердження заходів з виконання галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки»,

 • від 13.07.09 № 392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»,

 • від 24.12.10 № 698 «Про впровадження у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області курсу за вибором «Ми господарі Євро - 2012»

Відповідно до завдань галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних на 2008-2011 роки у ЗНЗ з навчанням російською мовою та мовами національних меншин частину годин варіативної складової рекомендується використовувати для паралельного вивчення окремих предметів українською мовою.

Необхідно забезпечити виконання заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки. В зв’язку з цим в загальноосвітніх навчальних закладах, педагогічні працівники яких пройшли відповідну курсову підготовку, рекомендується введення факультативних курсів:

 • для учнів 10-х класів - «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ\СНІДу» за проектом «Школа проти СНІДу»;

 • для учнів 7-11 класів - «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»;

 • для учнів 5-6 класів -«Я – моє здоров'я – моє життя».

В І семестрі 2011-2012 навчального року необхідно запровадити програму курсу за вибором «Ми господарі Євро – 2012» у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності в обсязі 9 годин та забезпечити контроль за її впровадженням.

У загальноосвітніх навчальних закладах, педагогічні працівники яких пройшли відповідну курсову підготовку, забезпечити викладання у 5-6-х класах факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини».

Викладання спецкурсів, курсів за вибором, факультативів необхідно проводити за відповідними програми.


^ Реалізації варіативної складової

Типових навчальних планів в школі І ступеня

Основними завданнями школи І ступеня, визначеними Державним стандартом початкової загальної освіти, є всебічний розвиток молодших школярів та повноцінне оволодіння всіма компонентами навчальної діяльності. У змісті освіти враховуються наступність і неперервність, доступність і науковість, потенційні можливості для взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку, реалізації принципів індивідуалізації, гуманізації навчально-виховного процесу.

Повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових навчального плану, які обов’язково фінансуються з відповідних бюджетів. Години варіативної складової можуть бути використані:

 • на підсилення предметів інваріантної складової;

 • на проведення індивідуальних і групових занять;

 • на вивчення курсів за вибором за наявності відповідного програмового та навчально-методичного забезпечення .

Вибір предметів варіативної складової та години на їх вивчення визначаються рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу в межах сумарного гранично допустимого навантаження.

Рекомендуємо додаткові години варіативної складової у наступному 2011-2012 навчальному році використати на вивчення курсів за вибором, які реалізуються навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. З цією метою можна скористатися чинними навчальними програмами: Наголошуємо, що упровадження у навчально-виховний процес школи І ступеня програм курсів за вибором забезпечить створення оптимальних умов для подальшого становлення особистості дитини, формування вміння й бажання вчитись та самовираження її в усіх видах діяльності.


^ Каталог програм для предметів інваріантної та варіативної складових

робочого навчального плану початкової школи

в 2011-2012 н.р.


^ Назва програми

Автор

Класи

Видавництво

Рік

Інваріантна складова

Програми для середньої загальноосвітньої школи

 

1-4 кл

Початкова школа

2006

Програма “Фізична культура”

 

1-4 кл

Ранок

2006

Програма «Математика»

 

1-4 кл

Початкова школа

2006

Програма інтегрованого курсу з математики, читання, «Я і Україна», «Основ здоров’я» («Горішок»)

 

1

Початкова школа

2006
^ Варіативна складова

Програми для ЗНЗ «Українознавство»

 

1-4 кл

УАІ та Д «Рада»

2008

Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова типових навчальних планів.

Риторика. Поетика. Зарубіжна література. Логіка. Азбука споживача. Христ етика в укр культурі. Елементи геометрії. Хореографія. Права дитини. Цікава економіка. Кроки до інформатики Шукачі скарбів. Сходинки до інформатики..

Щербакова Л.Ф., Древаль Г.Ф.

1-4 кл

Мандрівець

2009, 2010

Комп’ютерна азбука. Основи комп’ютерної грамотності та ознайомлення з навколишнім світом

Бєлкіна Е.В., Козленко О.Т.

1

КМПУ ім.Б.Д. Грінченка

2005

Основи комп’ютерної грамотності

Ривкінд Ф.М., Рівкінд Й.Я.

3-4 кл

Освіта, Мандрівець

2005, 2009

Основи споживчих знань

Гільберт Т.Г. та інш.

1-12 кл

Навчальна книга

2008

Зарубіжна література

Мовчун А.І., Харсіка Л.І.

2-4 кл

АВДІ, Мандрівець

2009,

2010

Поетика

Петровська Т.В.

2-4 кл

Інститут сучасного підручника, Мандрівець

2009, 2010

Логіка

Митник О.Я.

2-4 кл

Інститут Споживчих програм, Мандрівець

2009, 2010

Програма навчального курсу з розвитку продуктивного мислення учня

Гісь О.

1-4 кл

Інститут сучасного підручника, Мандрівець

2009,

2010

«Азбука споживача» для І-ІІ року навчання

Бородачова Н.В., нститутва Г.І.

 

Інститут Споживчих програм, Мандрівець

2009,

2010

«Християнська етика в українській культурі»

Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е.В.

1-4 кл

КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, Мандрівець

2010
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Відділ освіти Ізюмської міської ради Методичний кабінет Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012 н р. (методичні рекомендації) iconМетодичні рекомендації щодо формування робочих навчальних планів закладів освіти області на 2011/2012 н р
Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних...
Відділ освіти Ізюмської міської ради Методичний кабінет Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012 н р. (методичні рекомендації) iconПеревезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів м.Ізюма
Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради на чисельні звернення громадян інформує жителів міста про перевезення учнів...
Відділ освіти Ізюмської міської ради Методичний кабінет Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012 н р. (методичні рекомендації) iconМетодичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області на 2013/2014 н р
Згідно із Концепцією профільного навчання у 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів,...
Відділ освіти Ізюмської міської ради Методичний кабінет Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012 н р. (методичні рекомендації) iconНаказ №190 Про формування робочих навчальних планів на 2012-2013 н р
З метою якісної організації роботи закладів освіти по формуванню робочих навчальних планів на 2012-2013 н р та ефективного використання...
Відділ освіти Ізюмської міської ради Методичний кабінет Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012 н р. (методичні рекомендації) iconНаказ №119 Про організацію державної атестації Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Ізюмської міської ради Харківської області
Харківської області», наказу відділу освіти Ізюмської міської ради від 17. 01. 2012 року №47 «Про організацію державної атестації...
Відділ освіти Ізюмської міської ради Методичний кабінет Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012 н р. (методичні рекомендації) iconМетодичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області на 2011/2012 н р
Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29. 11. 2005р. №682. Додаткові години...
Відділ освіти Ізюмської міської ради Методичний кабінет Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012 н р. (методичні рекомендації) iconМетодичні рекомендації щодо викладання захисту Вітчизни в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році Віктор Качуровський, завідуючий навчально-методичним
Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки...
Відділ освіти Ізюмської міської ради Методичний кабінет Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012 н р. (методичні рекомендації) iconУкраїна харківська область виконавчий комітет ізюмської міської ради відділ освіти
Мону від 22. 10. 2010 року №1/9-750 відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради звертається з проханням провести відповідну...
Відділ освіти Ізюмської міської ради Методичний кабінет Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012 н р. (методичні рекомендації) iconВідділ освіти Ізюмської міської ради 70 кроків до Перемоги
До збірки увійшли твори учнів 7-11 класів знз міста Ізюма, підготовлені для участі у конкурсі творчих робіт серед учнів старших класів...
Відділ освіти Ізюмської міської ради Методичний кабінет Формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюма на 2011/2012 н р. (методичні рекомендації) iconУкраїна хмельницька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
Знз (додаток на 8 арк.), просимо наказ довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів та дотримуватись рекомендацій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи