Постанова верховної ради україни про порядок введення в дію Закону України \"Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності\" icon

Постанова верховної ради україни про порядок введення в дію Закону України "Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності"
Скачати 195.27 Kb.
НазваПостанова верховної ради україни про порядок введення в дію Закону України "Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності"
Дата конвертації29.11.2012
Розмір195.27 Kb.
ТипПостанова
1. /Норм-прав документи щодо _нновац_й/_НФОРМ впровадж _нновац_й.doc
2. /Норм-прав документи щодо _нновац_й/ЗУ Про наукову _ науково-техн_чну експ.rtf
3. /Норм-прав документи щодо _нновац_й/Закон про заг серед осв_ту.doc
4. /Норм-прав документи щодо _нновац_й/Закон про осв_ту.doc
5. /Норм-прав документи щодо _нновац_й/Нац док роз осв_ти.doc
6. /Норм-прав документи щодо _нновац_й/Нормат прав докум зд_йснення _нновац_й.doc
7. /Норм-прав документи щодо _нновац_й/Р_шення колег_х.rtf
8. /Норм-прав документи щодо _нновац_й/закон про _н д_яльн_сть.doc
9. /Норм-прав документи щодо _нновац_й/закон про автор право.doc
10. /Норм-прав документи щодо _нновац_й/закон про нук _ наук-тех д_яльн_сть (_з зм_нами).doc
11. /Норм-прав документи щодо _нновац_й/нак МОНУ про експ знз.doc
12. /Норм-прав документи щодо _нновац_й/нак МОНУ про зд_йсн _н д_яльност_.doc
13. /Норм-прав документи щодо _нновац_й/пол про екс знз.doc
14. /Норм-прав документи щодо _нновац_й/пол про поряд зд_йсн. _нновац.doc
Інформація щодо впровадження в практику роботи дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів
Закон україни про наукову І науково-технічну експертизу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1995, n 9, ст. 56 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Закон україни про загальну середню освіту
Закон україни про внесення змін І доповнень до Закону Української рср "Про освіту"
Президента україни про Національну доктрину
Закон України „Про освіту : затверджено Указом Президента України від 23. 03. 1996 р. №100/96 вр. К.: Ґенеза, 1996. 36 с
Рішення 29. 05. 2003 n 6/4-13 Про затвердження середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня у сфері освіти та в науковій І науково-технологічній сфері
Закон україни про інноваційну діяльність
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про авторське право І суміжні права"
Постанова верховної ради україни про порядок введення в дію Закону України "Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності"
Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад На виконання пункту 2 статті 8 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), з метою установлення порядку
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності Відповідно до п. 3 Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 n 773/2000 773/2000
Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад На виконання пункту 2 статті 8 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), з метою установлення порядку
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності Відповідно до п. 3 Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 n 773/2000 773/2000

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ


Про порядок введення в дію Закону України

"Про основи державної політики у сфері науки

і науково-технічної діяльності"


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 12, ст. 166 )


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


1. Ввести в дію Закон України "Про основи державної політики

у сфері науки і науково-технічної діяльності" ( 1977-12 ) з дня

його опублікування.


2. До приведення законодавства України у відповідність із

Законом України "Про основи державної політики у сфері науки і

науково-технічної діяльності" чинні законодавчі та інші нормативні

акти України застосовуються, оскільки вони не суперечать цьому

Закону.


3. Закон України "Про основи державної політики у сфері науки

і науково-технічної діяльності" застосовується до правовідносин у

сфері науки і науково-технічної діяльності, що виникли після

введення в дію Закону.

У правовідносинах у сфері науки та науково-технічної

діяльності, що виникли до введення в дію цього Закону,

права та обов'язки, які виникнуть після введення його в дію,

визначаються відповідно до цього Закону.


4. Доручити Кабінету Міністрів України:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про

приведення законодавчих актів України у відповідність з прийнятим

Законом;

привести рішення Уряду України у відповідність із Законом

України "Про основи державної політики у сфері науки і

науково-технічної діяльності", забезпечити перегляд і скасування

міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що

суперечать цьому Закону;

до 1 січня 1992 року внести на розгляд Верховної Ради України

пропозиції про перелік пріоритетних напрямів розвитку науки і

техніки та про обсяги відрахувань бюджетних коштів до Державного

фонду фундаментальних досліджень, Державного інноваційного фонду,

а також розмірів державного резерву матеріально-технічних і

сировинних ресурсів для забезпечення науково-технічної діяльності;

у двомісячний строк розробити порядок реалізації базової,

цільової та контрактної форм бюджетного фінансування

науково-технічної діяльності, а також формування і здійснення

державних науково-технічних програм, визначити роль і місце

галузевої науки та її потенціалу при реалізації державної

науково-технічної політики;

визначити порядок формування і використання позабюджетних

фондів для науково-технічної діяльності, створити економічний і

правовий механізми, що стимулюють прискорення науково-технічного

прогресу;

у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної Ради

України проекти законодавчих актів:


"Про патентно-ліцензійну діяльність" (патентний закон);

"Про систему наукової інформації";

"Про статус наукового та науково-технічного працівника і

наукової та науково-технічної організації";

"Про наукову та науково-технічну експертизу";

"Про товарні знаки і промислові зразки".


Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ


м. Київ, 13 грудня 1991 року

N 1978-XII


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до Закону України

"Про наукову і науково-технічну діяльність"


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 14, ст.198 )


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


I. Внести до Закону України "Про наукову і науково-технічну

діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України,

1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2002 р., N 12-13,

ст. 92, N 30, ст. 205; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 158,

N 37, ст. 300; 2004 р., N 6, ст.38) такі зміни:


1. В абзаці восьмому статті 1 слова "вищу освіту" замінити

словами "повну вищу освіту".


2. У частині другій статті 16 слова "Закону України "Про

освіту" замінити словами "законів України "Про освіту"

( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).


3. Доповнити статтями 22-1, 22-2 і 22-3 такого змісту:


"Стаття 22-1. Посади наукових працівників


Посадами наукових працівників наукових установ та організацій

(їх філіалів, відділень тощо) є:


керівник (президент, генеральний директор, генеральний

конструктор, директор, начальник);


заступник керівника (віце-президент, заступники генерального

директора, генерального конструктора, директора, начальника) з

наукової роботи;


академік-секретар (його заступники);


головний учений секретар, учений секретар (їх заступники);


керівник (завідувач) та заступники керівника (завідувача)

наукового підрозділу (відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи);


головний конструктор, головний інженер, головний технолог з

основного напряму діяльності наукової установи, організації,

закладу та їх заступники;


провідний конструктор, провідний інженер, провідний технолог

з основного напряму діяльності наукової установи, організації,

закладу;


головний науковий співробітник;


провідний науковий співробітник;


старший науковий співробітник;


науковий співробітник;


науковий співробітник-консультант;


молодший науковий співробітник;


докторант.


До наукових працівників належать також особи, які мають

науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи

спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь.


Стаття 22-2. Посади науково-педагогічних працівників


Посади науково-педагогічних працівників вищих навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації визначаються відповідно до

частини другої статті 48 Закону України "Про вищу освіту"

( 2984-14 ).


Стаття 22-3. Стаж наукової роботи


До стажу наукової роботи зараховується:


час роботи на посадах наукових працівників, визначених

статтею 22-1 цього Закону;


час роботи на посадах науково-педагогічних працівників вищих

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, визначених у

частині другій статті 48 Закону України "Про вищу освіту"

( 2984-14 );


час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю

відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено

науковий ступінь, з дня зайняття посади за цією спеціальністю;


час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на

посадах, зазначених у статті 118 Кодексу законів про працю

України ( 322-08 ), якщо цій роботі безпосередньо передувала і

після неї слідувала робота, передбачена абзацами другим, третім і

четвертим цієї статті;


час навчання в аспірантурі чи ад'юнктурі за денною (очною)

формою навчання випускникам аспірантури, ад'юнктури".


4. Частину другу статті 23 викласти у такій редакції:


"Заробітна плата наукових працівників складається з посадових

ставок (окладів), премій, доплати за наукові ступені, вчені

звання, надбавки за стаж наукової (науково-педагогічної) роботи та

інших надбавок, доплат та винагород за наукову

(науково-педагогічну) діяльність, передбачених законодавством".


5. Текст статті 24 викласти у такій редакції:


"Держава встановлює для наукових (науково-педагогічних)

працівників, які мають необхідний стаж наукової роботи, пенсії на

рівні, що забезпечує престижність наукової праці та стимулює

систематичне оновлення наукових кадрів.


Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику

призначається при досягненні пенсійного віку:


чоловікам - за наявності стажу роботи не менше 25 років, у

тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років;


жінкам - за наявності стажу роботи не менше 20 років, у тому

числі стажу наукової роботи не менше 15 років.


Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам

призначаються у розмірі 80 відсотків від сум заробітної плати

наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається

відповідно до частини другої статті 23 цього Закону та статті 40

Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне

страхування" ( 1058-15 ) та на яку відповідно до законодавства

нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

(внески). За кожний повний рік роботи понад стаж наукової роботи,

визначений частиною другою цієї статті, пенсія збільшується на

один відсоток заробітної плати, але не може бути більше 90

відсотків середньомісячної заробітної плати.


Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників

підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів

III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на

призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на

пенсію відповідно до цієї статті, затверджується Кабінетом

Міністрів України з урахуванням положень статей 22-1, 22-2 цього

Закону.


Різниця між сумою призначеної пенсії за цим Законом та сумою

пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку

має право науковий працівник, фінансується:


для наукових (науково-педагогічних) працівників державних

бюджетних наукових установ, організацій та вищих навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації - за рахунок коштів державного

бюджету;


для наукових (науково-педагогічних) працівників інших

державних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації - за рахунок коштів цих

підприємств, установ, організацій та закладів, а також коштів

державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів

України. При цьому за рахунок коштів державного бюджету науковим

(науково-педагогічним) працівникам оплачується з розрахунку на

одну особу 50 відсотків різниці пенсії, призначеної за цим

Законом;


для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних

наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів

III-IV рівнів акредитації - за рахунок коштів цих установ,

організацій та закладів.


При обчисленні пенсії, крім випадків, коли заробітна плата

враховується за два роки перед зверненням за призначенням або

перерахунком пенсії, середньомісячна заробітна плата визначається

за формулою:


Зп = Зс х (Ск : К), де:


Зп - заробітна плата наукового працівника для обчислення

пенсії, у гривнях;


Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях

економіки України, за календарний рік, що передує року звернення

за призначенням пенсії;


Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати наукового працівника

за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзп);


К - кількість місяців наукового стажу, за які розраховано

коефіцієнти заробітної плати наукового працівника.


У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про

середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки

України, за попередній рік для визначення заробітної плати

враховується наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих

у галузях економіки України, за місяці попереднього року з

наступним перерахунком заробітної плати для обчислення пенсії

після отримання даних про середню заробітну плату працівників,

зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що

передує року звернення за призначенням пенсії.


Коефіцієнт заробітної плати за кожний місяць наукового стажу,

який враховується для обчислення пенсії, визначається за формулою:


Кз = Зв : Зс, де:


Кз - коефіцієнт заробітної плати наукового

(науково-педагогічного) працівника;


Зв - сума отриманої науковим (науково-педагогічним)

працівником заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та

яка відповідно до цього Закону враховується при обчисленні пенсії,

за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати;


Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях

економіки України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт

заробітної плати.


У разі подання науковим (науково-педагогічним) працівником

для обчислення розміру пенсії даних про заробітну плату за період

до 1 січня 1992 року при визначенні коефіцієнта заробітної плати

величина середньої заробітної плати за рік (квартал) у

відповідному періоді вважається щомісячною середньою заробітною

платою працівників, зайнятих у галузях економіки України,

відповідного року (кварталу).


У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про

щомісячну середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях

економіки України, за попередні місяці для визначення коефіцієнта

заробітної плати враховується щомісячна середня заробітна плата

працівників, зайнятих у галузях економіки України, за наявний

попередній місяць з наступним перерахунком коефіцієнта заробітної

плати після отримання даних про щомісячну середню заробітну плату

працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць

(місяці), що передує (передують) зверненню за призначенням пенсії.


Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях

економіки України, у тому числі в сільському господарстві,

визначається спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади у галузі статистики.


При цьому заробіток для обчислення пенсії в усіх випадках не

може перевищувати граничну суму заробітку (доходу), з якої

справляється збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.


У разі зростання заробітної плати в Україні з 1 березня

кожного року проводиться підвищення розміру пенсії на коефіцієнт,

який відповідає 20 відсоткам зростання середньої заробітної плати

в Україні порівняно з попереднім роком.


При визначенні середньомісячного заробітку наукових

(науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ,

організацій та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

для обчислення пенсії враховується заробітна плата, яку вони

отримували під час перебування на посадах, зазначених у Переліку

посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств,

установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії

та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до

цієї статті, затвердженому Кабінетом Міністрів України, розмір

якої не перевищував:


для керівників, заступників керівників недержавних наукових

установ, організацій - максимального розміру посадового окладу

(ставки) керівника, заступника керівника науково-дослідної

установи Національної академії наук України з урахуванням доплати

за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із

законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру

посадового окладу (ставки), а для керівників, заступників

керівників недержавних вищих навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації - максимального розміру посадового окладу (ставки)

ректора, проректора відповідного державного вищого навчального

закладу III-IV рівнів акредитації, з урахуванням доплати за

науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із

законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру

посадового окладу (ставки);


для інших наукових працівників недержавних наукових установ,

організацій, закладів - максимального розміру посадового окладу

(ставки) старшого наукового співробітника науково-дослідної

установи Національної академії наук України з урахуванням доплати

за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із

законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру

посадового окладу (ставки), а для науково-педагогічних працівників

недержавних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації -

максимального розміру посадового окладу (ставки) аналогічних посад

відповідного державного вищого навчального закладу III-IV рівнів

акредитації, з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки

за стаж наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із

зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки).


Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів із

числа наукових працівників, яким пенсія призначена до набрання

чинності цим Законом.


Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно

до цього Закону призначається за умови звернення за призначенням

пенсії та звільнення з посади наукового (науково-педагогічного)

працівника.


Пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до цього

Закону працювали за контрактом на посадах наукових

(науково-педагогічних) працівників не менш як два роки і мали

більш високий заробіток, ніж той, з якого було обчислено пенсію,

встановлюється, за їх заявою, новий розмір пенсії виходячи з більш

високого заробітку за два роки підряд після призначення пенсії

відповідно до частини третьої цієї статті.


Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону

поширюється також і на осіб, які на момент звернення за

призначенням пенсії працюють на будь-яких посадах на

підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та

мають стаж наукової роботи, передбачений частиною другою цієї

статті.


При виході на пенсію з посади наукового

(науково-педагогічного) працівника відповідно до цього Закону

науковому (науково-педагогічному) працівнику видається грошова

допомога у розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з

урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу роботи на

посадах, зазначених у Переліку посад наукових

(науково-педагогічних) працівників підприємств, установ,

організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,

перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату

грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до цієї

статті, затвердженому Кабінетом Міністрів України, не менше:


для чоловіків - 12,5 року;


для жінок - 10 років.


Пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи

професійного захворювання, а також внаслідок каліцтва чи

захворювання у зв'язку з Чорнобильською катастрофою науковому

(науково-педагогічному) працівнику призначається в таких розмірах:


інвалідам I групи - 80 відсотків заробітної плати наукового

(науково-педагогічного) працівника;


інвалідам II групи - 60 відсотків заробітної плати наукового

(науково-педагогічного) працівника;


інвалідам III групи - 40 відсотків заробітної плати наукового

(науково-педагогічного) працівника.


Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які стали

інвалідами I, II, III групи внаслідок загального захворювання,

призначається пенсія по інвалідності у розмірі пенсії наукового

(науково-педагогічного) працівника незалежно від віку:


чоловікам - за наявності стажу роботи не менше 25 років, у

тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років;


жінкам - за наявності стажу роботи не менше 20 років, у тому

числі стажу наукової роботи не менше 15 років.


Пенсія в разі втрати годувальника призначається

непрацездатним членам сім'ї померлого наукового

(науково-педагогічного) працівника (годувальника), які були на

його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від

того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі:


80 відсотків пенсії наукового (науково-педагогічного)

працівника на трьох непрацездатних членів сім'ї;


60 відсотків - на двох непрацездатних членів сім'ї;


40 відсотків - на одного непрацездатного члена сім'ї.


До непрацездатних членів сім'ї померлого наукового

(науково-педагогічного) працівника належать особи, зазначені в

статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне

пенсійне страхування" ( 1058-15 ).


Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону

поширюється на всіх осіб, які вийшли на пенсію до набрання

чинності цим Законом та мають стаж наукової роботи, передбачений

частиною другою цієї статті. Призначення пенсій таким працівникам

здійснюється відповідно до частини третьої цієї статті за умови

звернення за призначенням пенсії відповідно до цього Закону та

звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника.


Після призначення пенсії відповідно до цього Закону наукові

(науково-педагогічні) працівники можуть працювати за строковим

трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах,

організаціях усіх форм власності та займатися підприємницькою

діяльністю.


Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону

поширюється також на непрацездатних членів сім'ї наукового

(науково-педагогічного) працівника, який помер до набрання

чинності цим Законом. Пенсія встановлюється у розмірах,

передбачених частиною двадцять другою цієї статті.


Для осіб, які працюють на посадах, що згідно із

законодавством відносяться до посад державного службовця,

попередній стаж наукової роботи, набутий в державних установах,

організаціях, закладах, зараховується до стажу державної служби

незалежно від наявності перерв у роботі, а для осіб, які працювали

(працюють) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників,

попередній стаж державної служби зараховується до стажу наукової

роботи незалежно від наявності перерв у роботі.


Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику

виплачується в повному розмірі незалежно від його доходів,

одержуваних після виходу на пенсію.


Науковим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток

науки, можуть встановлюватися державні стипендії, а для підтримки

наукової молоді - стипендії для молодих учених відповідно до

законодавства.


Науковим працівникам, які мають науковий ступінь кандидата

або доктора наук, для забезпечення умов для наукової діяльності

надається в установленому законодавством порядку додаткова жила

площа у вигляді кімнати (кабінету) або в розмірі до 20 кв. метрів.

Зазначена додаткова жила площа оплачується в одинарному розмірі.


Окремим категоріям наукових (науково-педагогічних)

працівників (за переліком, затвердженим спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки,

президіями національної та галузевих академій наук) науковими

організаціями та установами можуть надаватися службові жилі

приміщення.


Дія цієї статті поширюється на наукових

(науково-педагогічних) працівників наукових установ та організацій

недержавної форми власності, які пройшли державну атестацію згідно

з цим Законом, недержавних вищих навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації, що діють відповідно до Закону України "Про вищу

освіту" ( 2984-14 ), міжнародних наукових організацій, відкритих

на території України відповідно до міжнародних договорів,

установчі документи яких затверджено Кабінетом Міністрів України,

а також на наукових (науково-педагогічних) працівників наукових

установ і вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що

належали партійним та громадським організаціям колишніх

Української РСР, інших республік СРСР та СРСР".


II. Прикінцеві положення


1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.


2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня

опублікування цього Закону:


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим

Законом;


забезпечити відповідно до компетенції прийняття

нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;


забезпечити перегляд і скасування центральними органами

виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому

Закону.


3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня

набрання чинності цим Законом забезпечити проведення перерахунку

раніше призначених пенсій відповідно до вимог цього Закону.


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 20 листопада 2003 року

N 1316-IVСхожі:

Постанова верховної ради україни про порядок введення в дію Закону України \"Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності\" iconПостанова від 3 листопада 1993 р. N 896
На виконання Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про освіту" (1144-12) та з метою забезпечення...
Постанова верховної ради україни про порядок введення в дію Закону України \"Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності\" iconРішення Тростянецької селищної ради «Про введення в дію грошової оцінки земель селища»
Ої оцінки земель смт. Тростянець підготовлений згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері...
Постанова верховної ради україни про порядок введення в дію Закону України \"Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності\" iconРозпорядження від 20 жовтня 2011 року №318 Про порядок діяльності Дозвільного центру Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
«Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», з метою реалізації державної...
Постанова верховної ради україни про порядок введення в дію Закону України \"Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності\" iconПоложення про земельний сервітут та порядок визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту, а також Типових договорів про встановлення земельного сервітуту
Ткового кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України “Про землеустрій“, Закону України...
Постанова верховної ради україни про порядок введення в дію Закону України \"Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності\" iconРішення 1 1 200 9 №809/21 м. Чернівці Про доповнення до Плану реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в м. Чернівцях
Відповідно до статті 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 1, 7 Закону України “Про засади державної регуляторної...
Постанова верховної ради україни про порядок введення в дію Закону України \"Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності\" iconРішення 13. 10. 200 9 №732/19 м. Чернівці Про доповнення до плану реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в м. Чернівцях
Відповідно до статті 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 1, 7 Закону України “Про засади державної регуляторної...
Постанова верховної ради україни про порядок введення в дію Закону України \"Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності\" iconРішення 24. 02. 200 9 №154/4 м. Чернівці Про доповнення до плану реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в м. Чернівцях
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 1, 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері...
Постанова верховної ради україни про порядок введення в дію Закону України \"Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності\" iconРішення 2 0 200 9 №61 0/16 м. Чернівці Про доповнення до плану реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в м. Чернівцях
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 1, 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської...
Постанова верховної ради україни про порядок введення в дію Закону України \"Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності\" iconРішення №6/13 "25" лютого 2011 р м. Кремінна Про здійснення регуляторної політики Кремінською міською радою
З метою здійснення регуляторної політики у сфері господарчої діяльності, керуючись ст. 31 Закону України “ Про засади державної регуляторної...
Постанова верховної ради україни про порядок введення в дію Закону України \"Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності\" iconРішення від 26 березня 2012 р. №10 с. Шульгинка Про затвердження Положення про порядок видачі дозволу на експлуатацію об’єкта поводження
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст. 33 Закону України «Про...
Постанова верховної ради україни про порядок введення в дію Закону України \"Про основи державної політики у сфері науки І науково-технічної діяльності\" iconРішення виконавчого комітету міської ради 27. 10. 2009 №7 79/20 Доповнення до Плану реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в м. Чернівцях на 2009 рік
Забезпечення виконання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи