Статут про Асоціацію дитячо-юнацьких icon

Статут про Асоціацію дитячо-юнацьких
Скачати 57.05 Kb.
НазваСтатут про Асоціацію дитячо-юнацьких
Дата конвертації29.11.2012
Розмір57.05 Kb.
ТипРішення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням установчої

Конференції

від 16 березня 2007 року


СТАТУТ

про Асоціацію дитячо-юнацьких

організацій

навчально-виховних закладів м.Ізюма

«Нове покоління»


СТАТУТ

Асоціація дитячо-юнацьких організацій

навчально-виховних закладів «Нове покоління»

м. Ізюма


1.ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Асоціація дитячо-юнацьких організацій навчально-виховних закладів м.Ізюма «Нове покоління» (далі Асоціація) – добровільне об’єднання учнів-членів шкільних організацій, утворене для вироблення навичок самоврядування, вміння працювати на засадах партнерства, гласності, демократизму.

  2. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Законодавчих актів, що регулюють і визначають діяльність дитячих та молодіжних організацій: Загальної Декларації прав людини (1948р., ст..25 п.2), Міжнародного пакту про громадські та політичні права (від 16.12.1966р.), Конвенції про права дитини (1989р.), Конституції України (ст..36, 37, 52), Закону України «Про об’єднання громадян» (1992р.), Декларації про загальні засади державної молодіжної політики в Україні (від 15.12.1992р.), Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (від 05.02.1993р., ст..13, 14,15), Закону «Про дії Кабінету Міністрів щодо реалізації державної молодіжної політики», Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (01.12.1998р., ст..3,7,8,9,10,11), Закону «Про позашкільну освіту» (2002р.), Закону «Про освіту» (1999р.).

  3. Учнівське самоврядування Асоціації пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями, шкільними організаціями м.Ізюма на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами та батьками.

  4. Асоціація утворюється та діє на основі добровільності та рівноправ’я її членів, законності та гласності. Асоціація вільна у виборі напрямів своєї діяльності.

  5. Асоціація має свою назву, Положення, символіку, атрибути. Повна назва Асоціації: Асоціація дитячо-юнацьких організацій навчально-виховних закладів м.Ізюма «Нове покоління». Скорочена назва: Асоціація «Нове покоління».

  6. Асоціація діє на території м.Ізюма.

  7. Асоціація створена при відділі освіти Ізюмської міської ради.
 1. ^ ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1 Головною метою Асоціації є:

 • активізація роботи кожної шкільної дитячо-юнацької організації м.Ізюма (шляхом обміну досвідом роботи, забезпечення інформаційного обміну та ділових контактів);

 • формування активної громадянської позиції, почуття власної гідності, готовності відповідати за свої дії, рішення;

 • виховання свідомого громадянина, готового в майбутньому взяти участь у вирішенні важливих політичних і державних завдань;

 • соціалізація школярів, навчання їх науці управління через участь у місцевому самоврядуванні і представництво інтересів школярів в органах державної влади;

 • робота за програмою «Обдарована молодь».^ 2.2 Принципи міської молодіжної асоціації

 • повага до особистої думки і гідності кожного члена Асоціації;

 • колективність у роботі Асоціації та її органів у поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена Асоціації за виконання своїх обов’язків та доручень;

 • виборність усіх керівних органів Асоціації знизу доверху;

 • свобода дискусії в поєднанні з дисципліною і підпорядкованістю меншості більшості;

 • виховання підростаючого покоління в дусі цінностей демократичного, відкритого, гуманного суспільства.
 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА КЕРІВНА ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

  1. Найвищим керівним органом Асоціації є Конференція, яка скликається 1 раз на рік.

  2. Позачергова Конференція скликається за вимогою не менш 2/3 членів Координаційної ради.

  3. Конференція вважається чинною, якщо в її роботі брали участь не менш 2/3 делегатів громадських шкільних організацій, які входять до складу Асоціації. Рішення Конференції є дійсним, якщо за нього проголосувала більшість делегатів.

  4. Конференція:

 • приймає, вносить зміни та доповнення до Положення про Асоціацію;

 • за поданням Координаційної ради обирає Голову Асоціації та двох заступників із числа членів Координаційної ради строком на 1 рік;

 • заслуховує та затверджує звіти;

 • затверджує символіку та атрибутику;

 • вирішує інші важливі питання, пов’язані з діяльністю Асоціації.

  1. В період між Конференціями керівництво діяльністю Асоціації здійснюється Координаційною радою.


^ 4. КООРДИНАЦІЙНА РАДА

Вищим керівним органом Асоціації на період між Конференціями є Координаційна рада Асоціації.

До Координаційної ради входять по 1 представнику від кожної шкільної організації, яка є членом Асоціації. Кожна шкільна організація має право замінити свого представника в Координаційній раді. До Координаційної ради Асоціації також можуть входити консультанти із правом дорадчого голосу.

Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться 1 раз на місяць. Позачергові засідання скликаються Головою Координаційної ради Асоціації або на вимогу половини її членів. Засідання Координаційної ради веде Голова Координаційної ради Асоціації. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів за умови, якщо на засіданні присутні 2/3 членів Координаційної ради.

Координаційна рада Асоціації:

 • визначає основні напрями діяльності Асоціації;

 • висуває пропозиції для затвердження Конференцією Асоціації;

 • вирішує питання зовнішньої та внутрішньої діяльності Асоціації;

 • передає заяви, рішення, резолюції Конференції Асоціації відповідним компетентнісним органам;

 • розробляє програми-проекти, упроваджує їх в життя;

 • розробляє символіку та атрибути Асоціації із подальшим затвердженням цього рішення Конференцією Асоціації;

 • висуває пропозиції щодо посад Голови та двох його заступників для затвердження Конференцією Асоціації.


^ 5. ГОЛОВА КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

    • веде засідання Конференції Асоціації та Координаційної ради;

    • здійснює оперативне керівництво роботою Асоціації;

    • затверджує внутрішні документи Асоціації за рішенням більшості Координаційної ради;

    • видає розпорядження у межах своєї компетенції;

    • виконує інші функції, покладені на нього рішенням зборів Координаційної ради Асоціації;

    • у разі необхідності приймає рішення про позачергове скликання Координаційної ради.


^ 6. КОНСУЛЬТАНТИ АСОЦІАЦІЇ

Асоціація (Координаційна рада) може мати консультантів. Консультантами Асоціації є особи, які є спеціалістами в тій чи іншій сфері діяльності Асоціації. Консультанти затверджуються Координаційною радою. Вони можуть брати участь у засіданні Координаційної ради з правом дорадчого голосу.


^ 7. ЧЛЕНСТВО У АСОЦІАЦІЇ

Членами Асоціації є члени дитячо-юнацьких організацій та організацій учнівського самоврядування навчально-виховних закладів м.Ізюма.

Педагогічну підтримку діяльності Асоціації здійснює відділ освіти м.Ізюма.

Члени Асоціації мають право:

 • обирати та бути обраними до Координаційної ради Асоціації,

 • звертатися до Асоціації за захистом своїх прав та інтересів;

 • брати участь у всіх заходах, які проводить Асоціація;

 • мати будь-яку інформацію про діяльність Асоціації;

 • захищати свою позицію при вирішенні будь-якого питання;

 • вносити пропозиції до Координаційної ради Асоціації з питань, пов’язаних з її діяльністю.

Члени Асоціації повинні:

 • дотримуватися Положення;

 • брати участь у роботі Асоціації;

 • виконувати рішення Координаційної ради Асоціації.

Вихід із Асоціації здійснюється на підставі заяви – для індивідуальних членів та рішенням Конференції – для колективів.


8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

Припинення діяльності Асоціації може бути здійснено шляхом реорганізації або її ліквідації.

Реорганізація проводиться згідно з рішенням Конференції.Схожі:

Статут про Асоціацію дитячо-юнацьких iconПрограма для дитячо юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо юнацьких шкіл олімпійського резерву
...
Статут про Асоціацію дитячо-юнацьких iconНаказ №1624 Про організацію навчально Зареєстровано в Міністерстві тренувальної роботи дитячо юстиції України юнацьких спортивних шкіл 25 серпня 2009 року за №797/16813
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05. 11. 2008 №993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну...
Статут про Асоціацію дитячо-юнацьких iconКерівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Харківського обласного управління з фізичного виховання та спорту від 30. 03. 2011 №112 та Харківської обласної федерації футболу...
Статут про Асоціацію дитячо-юнацьких iconПрограма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності Міністерство освіти і науки України
Ш а ш к и навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності
Статут про Асоціацію дитячо-юнацьких iconПро затвердження переліку нежитлових приміщень, що використовуються для роботи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів у районах м
Про затвердження переліку нежитлових приміщень, що використовуються для роботи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів у районах м....
Статут про Асоціацію дитячо-юнацьких iconПерелік нежитлових приміщень, що використовуються для роботи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів у районах м. Львова, які не підлягають приватизації

Статут про Асоціацію дитячо-юнацьких iconНаказ №2987 Про типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки

Статут про Асоціацію дитячо-юнацьких iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від " " вересня 2012 року № Фактична мережа дитячо-юнацьких спортивних шкіл Чемеровецького району на 2012-2013 навчальний рік № п/п

Статут про Асоціацію дитячо-юнацьких iconРозпорядження "14" січня 2013 р. №8 Про затвердження Статуту Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи
Про місцеве самоврядування в Україні", згідно з рішенням І – ї сесії обласної ради XXIV скликання від 10 травня 2002р. №13-1/02 "Про...
Статут про Асоціацію дитячо-юнацьких icon24. Про затв переліку нежитл приміщень, що використов для
Про затвердження переліку нежитлових приміщень, що використовуються для роботи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів у районах м....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи