Закон україни про здійснення державних закупівель Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти icon

Закон україни про здійснення державних закупівель Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти
НазваЗакон україни про здійснення державних закупівель Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти
Сторінка1/7
Дата конвертації29.11.2012
Розмір0.87 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7ЗАКОН УКРАЇНИ


Про здійснення державних закупівель


Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.


Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення

раціонального та ефективного використання державних коштів.


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення основних термінів


1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції - прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лота). Пропозиція конкурсних торгів або цінова пропозиція вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений цим Законом строк письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції;

2) генеральний замовник - орган державної влади, державна, комунальна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами

місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель на засадах координації відповідно до цього Закону;

3) державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом;

4) державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, кошти загальнообов'язкового державного соціального

страхування, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та

похованням, кошти, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), кошти установ чи організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування,

кошти державних та місцевих фондів, кошти державного оборонного замовлення, кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб, кошти державного матеріального резерву, кошти Аграрного фонду, кошти Фонду соціального захисту

інвалідів, кошти, які надаються замовникам під гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими

організаціями або на умовах співфінансування разом з іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, кошти підприємств та їх об'єднань;

5) договір про закупівлю - договір, який укладається між замовником і учасником за результатами процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари за державні кошти;

6) документація конкурсних торгів - документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам;

7) забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за договором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит;

8) забезпечення пропозиції конкурсних торгів - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням пропозиції конкурсних торгів, у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит;

9) закупівля на засадах координації - проведення процедури закупівлі генеральним замовником, який діє в інтересах замовників, у порядку, визначеному цим Законом;

10) замовники - розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному цим Законом;

11) змова - домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника;

12) кваліфікаційна документація - документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення попередньої кваліфікації учасників фізичним/юридичним особам;

13) кваліфікаційна пропозиція - пропозиція, яка подається учасником попередньої кваліфікації замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації;

14) комітет з конкурсних торгів - службові (посадові) та інші особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом;

15) консультаційні послуги - інтелектуальна, нематеріальна діяльність, результати якої не є фізично осяжними, у тому числі аудиторські, юридичні, консалтингові послуги, послуги, пов'язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і

рекомендацій, послуги з навчання, підготовки спеціалістів;

16) найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та визнана найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій відповідно до статті 28 цього Закону;

17) оголошення про проведення процедури закупівлі - оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника;

18) оголошення про результати процедури закупівлі - оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного

учасника;

19) орган оскарження - Антимонопольний комітет України;

20) переможець процедури закупівлі - учасник, пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано у разі проведення торгів (конкурсних торгів), або учасник, пропозицію якого прийнято за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника;

21) підприємства - підприємства, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій

(часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам,

у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств);

22) пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з

наведених нижче ознак: юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури

закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;

фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;

службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової

(посадової) особи;

члени сім'ї посадової (службової) особи замовника, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.

Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника процедури закупівлі, або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника

процедури закупівлі.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу учасника процедури закупівлі (голосів в органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним

особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її

сім'ї.

Для цілей цього Закону членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх

постійного проживання разом із пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства;

23) послуги - будь-яка закупівля (крім товарів і робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, поточний ремонт, лізинг, найм (оренда), а також фінансові, банківські послуги;

24) предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі і на які учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах

у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника. Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Для проведення процедури закупівлі має бути не менше двох пропозицій, крім випадків застосування замовником

процедури закупівлі в одного учасника;

25) пропозиція конкурсних торгів - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів;

26) роботи - проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи із нормування у будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт;

27) розпорядник державних коштів - органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та іншими актами законодавства України, а також установи чи організації, утворені у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та

уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, а також підприємства та їх об'єднання;

28) строк дії пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції - встановлений замовником у документації конкурсних торгів або запиті цінових пропозицій строк, протягом якого учасник не має права змінювати свою пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію;

29) суб'єкт оскарження в органі оскарження (далі - суб'єкт оскарження) - фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що

суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок

яких порушено право чи законні інтереси такої особи;

30) товари - продукція, об'єкти будь-якого виду та

призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування,

технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а

також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо вартість таких

послуг не перевищує вартості самих товарів;

31) торги (конкурсні торги) - здійснення конкурентного

відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних

торгів) згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім

процедури закупівлі в одного учасника);

32) учасник попередньої кваліфікації - фізична особа, в тому

числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або

нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у

попередній кваліфікації та/або подала кваліфікаційну пропозицію;

33) учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична

особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа

(резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти

участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних

торгів, або цінову пропозицію, або пропозицію на переговорах у

разі застосування процедури закупівлі в одного учасника;

34) цінова пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі

або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до

запиту цінових пропозицій;


35) частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником

частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури

закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних

торгів, або цінові пропозиції, або пропозиції на переговорах у

разі застосування процедури закупівлі в одного учасника. Для

проведення процедури закупівлі на кожну окрему частину предмета

закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій, крім випадків

застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника.

2. Терміни "корупційне правопорушення" та "злочин" вживаються

в цьому Законі у значеннях, визначених відповідно в Законі України

"Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) та

Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ).


Стаття 2. Сфера застосування Закону


1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель

товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за

рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі

товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує

100 тисяч гривень, а робіт - 300 тисяч гривень.

2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і

послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або

змінюватися виключно цим Законом, крім випадків, передбачених цим

Законом.

Порядок закупівлі фінансових та консультаційних послуг

міжнародних фінансових установ визначається законом України.

Інформація щодо здійснення закупівель фінансових та

консультаційних послуг міжнародних фінансових установ

направляється замовником Уповноваженому органу, Рахунковій палаті

(у разі використання коштів Державного бюджету України), Головному

контрольно-ревізійному управлінню України у встановлені цими

органами строки та за визначеною ними формою. Таку інформацію

замовник також направляє до інших державних органів, які

здійснюють контроль у сфері закупівель, у разі наявності

відповідних запитів.

3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом

закупівлі є:

товари і послуги, пов'язані з розробленням дизайну,

виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет, їх зберіганням,

транспортуванням та обліком;

послуги, закупівля яких здійснюється державними банками та

банками, в капіталізації яких взяла участь держава, виключно для

проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України

"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 );

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється

замовниками, розташованими за межами України;

товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну

таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю"

( 3855-12 );

послуги, необхідні для здійснення державних запозичень,

обслуговування і погашення державного боргу.

4. Окремими законами України визначаються особливості

здійснення закупівлі таких товарів, робіт і послуг:

захищені фарби, папір та інші матеріали, які використовуються

для виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої

звітності (обліку) згідно із схемою їх захисту;

послуги з перевезення залізничним транспортом; природний і

нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу та

постачання;

послуги поштового зв'язку, поштові марки та марковані

конверти;

телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо-

та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг

Інтернет-провайдерів);

централізоване водопостачання та водовідведення;

електрична енергія, її передача та розподіл;

централізоване постачання теплової енергії; ядерне паливо,

неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;

послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів

трубопроводами, інших речовин трубопровідним транспортом;

нафта або нафтопродукти сирі;

послуги з підготовки кадрів вищими навчальними закладами

I-IV рівнів акредитації за державним замовленням.

5. Забороняється укладання договорів, які передбачають

витрачання державних коштів, та/або оплата замовником товарів,

робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.


Стаття 3. Принципи здійснення закупівель


1. Закупівлі здійснюються за такими принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

недискримінація учасників;

об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних

торгів;

запобігання корупційним діям і зловживанням.


Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення

процедур закупівель


1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний

план, зміни до нього надсилаються Державному казначейству України,

річний план, кошторис (тимчасовий кошторис), фінансовий план (план

асигнувань, план використання бюджетних (державних) коштів), зміни

до них надсилаються Уповноваженому органу протягом 5 робочих днів

з дня їх затвердження.

2. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини

з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або

застосування цього Закону.


Стаття 5. Недискримінація учасників


1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах

закупівель на рівних умовах.

2. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до

інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.

3. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до

учасників.


Стаття 6. Міжнародні зобов'язання України у сфері

закупівель


1. Якщо міжнародним договором України, згоду на

обов'язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено

інший порядок закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом,

застосовуються положення міжнародного договору України.

2. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів,

позик, що надані відповідно до укладених у встановленому порядку

міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та

розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім

агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією

розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку,

Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком,

а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями,

здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими

організаціями, а у разі невстановлення таких правил і процедур -

відповідно до цього Закону.
  1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Закон україни про здійснення державних закупівель Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти iconЗакон україни №2289-vі "Про здійснення державних закупівель" Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти
Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток...
Закон україни про здійснення державних закупівель Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затверджене Постановою км n 921 ( 921-2008-п ) від 17. 10. 2008 ) Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти
...
Закон україни про здійснення державних закупівель Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти iconЗакон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток...
Закон україни про здійснення державних закупівель Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти iconОргани державної влади, органи влади ар крим, органи місцевого
Мінекономіки на численні звернення щодо надання роз’яснення стосовно здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти...
Закон україни про здійснення державних закупівель Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти iconЗакон україни "Про здійснення державних закупівель" 2289-vi 01. 06. 2010 (діє з 30 липня 2010 )
Прийнято на заміну урядового Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
Закон україни про здійснення державних закупівель Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти iconЗакон україни №2900-vі про внесення змін до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо закупівель товарів та послуг у сфері природних монополій та суміжних ринків
Внести до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №33, ст. 471,...
Закон україни про здійснення державних закупівель Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти iconРозпорядження 13 грудня 2012 року смт. Близнюки №1441 Про надання дозволу для здійснення попередньої оплати закупівлі періодичних видань Відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
України «Про здійснення державних закупівель», пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2006 року №1404 «Питання...
Закон україни про здійснення державних закупівель Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти iconНа строк не більше 1 місяця послуг пошти та зв'язку, послуг з енергопостачання
«Про здійснення державних закупівель», пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2006 року №1404 «Питання попередньої...
Закон україни про здійснення державних закупівель Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти iconПоложення про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти Головного управління охорони здоров я Чернівецької облдержадміністрації
Тендерний комітет група спеціалістів, призначених замовником відповідальними за проведення процедур закупівель згідно з Положенням...
Закон україни про здійснення державних закупівель Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти iconРішення №379 від 28 лютого 2012 року Про здійснення закупівлі товарів, робіт І послуг за кошти обласного бюджету
Закону України від 08. 07. 2011 р. №3681-vі "Про здійснення державних закупівель", частини 2 статті 43 Закону України " Про місцеве...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи