Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради icon

Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради
Скачати 391.82 Kb.
НазваІнформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради
Дата конвертації29.11.2012
Розмір391.82 Kb.
ТипІнформація
1. /ДКТ в_дкрит_ торги/ДКТ - послуги - п.ф..doc
2. /ДКТ в_дкрит_ торги/ДКТ картопля .doc
3. /ДКТ в_дкрит_ торги/ДКТ колбаса .doc
4. /ДКТ в_дкрит_ торги/ДКТ масло .doc
5. /ДКТ в_дкрит_ торги/ДКТ молоко.doc
6. /ДКТ в_дкрит_ торги/ДКТ мясо.doc
7. /ДКТ в_дкрит_ торги/ДКТ овоч_ св_ж_ .doc
8. /ДКТ в_дкрит_ торги/ДКТ риба .doc
9. /ДКТ в_дкрит_ торги/ДКТ сири .doc
10. /ДКТ в_дкрит_ торги/ДКТхл_б.doc
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради
Конкурсних торгів по закупівлі овочі свіжі (01. 12. 1) Ізюм 2012 рік I
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради


Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Протокол від 20.12.2011 року

Голова комітету з конкурсних торгів

______________ Котенко В.В

м.п.


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

по закупівлі

МАСЛА ВЕРШКОВОГО

( код 15.51.3)

Ізюм – 2012 рікI. Загальна частина

1.Терміни, які вживаються в

документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-YI). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника

торгів:

повне найменування місцезнаходження

Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради


64300 Харківська обл., м. Ізюм,

вул. Васильківського, буд. 4

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Котенко Вікторія Віталіївна

заступник начальника відділу освіти,

голова комітету з конкурсних торгів;

64300 Харківська обл., м. Ізюм, вул. Васильківського, 4

телефон/факс (05743) 2-23-77

електронна пошта: mvoizuym@ukr.net

3. Інформація про предмет закупівлі:
найменування предмета закупівлі:

Масло вершкове, код 15. 51.3

вид предмета закупівлі

Товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Загальноосвітні, дошкільні навчальні заклади, дитячий будинок змішаного типу м. Ізюм, ПЗОВ «Орлятко» с. Червоний Оскіл Ізюмського р-ну Харківської обл.

Масло вершкове фасоване 72,5 % жирності – 4 500 кг

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

- загальноосвітні, дошкільні навчальні заклади, дитячий будинок змішаного типу м. Ізюм Харківської обл. – лютий – грудень 2012 року;

- позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Орлятко» в с. Червоний Оскіл Ізюмського р-ну Харківської обл. – червень - серпень 2012 року.

Постачання продуктів харчування проводити за графіком транспортом постачальника, який відповідає вимогам санітарних норм і правил, з виконанням розвантажувальних робіт в кожному закладі освіти відповідно до заявок комірників закладів або працівників господарчої групи відділу освіти, з наданням всіх супровідних документів в день поставки

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

1.Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

2. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.

3. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня. Розрахунки за товар здійснюється у національній валюті України згідно з Договором.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Всі документи, що мають відношення до конкурсних торгів, складаються українською мовою.


II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації

конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного надання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш, як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону ( 2289-YI )

2. Порядок проведення зборів

з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону ( 2289-YI )

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком

оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів______________ (зазначається відповідний документ).

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання);

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: "Не відкривати до _______ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів")

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, що подається Учасником, повинна містити:

Інформацію про ціну пропозиції конкурсних торгів:

Повну назву товару, одиницю його виміру , ціну за одиницю

 • заповнену форму «Пропозиція конкурсних торгів» (Додаток 1 документації конкурсних торгів),

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям Замовника.

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, оформлена відповідно до вимог документації конкурсних торгів. На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів .

Учасник може подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів, підготовлену відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів.

Учасник особисто або поштою подає пропозицію конкурсних торгів за адресою Замовника у термін, зазначений в документації конкурсних торгів.

Кожна одержана пропозиція конкурсних торгів вноситься Замовником до відповідного реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів з зазначенням часу надходження.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів

є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом

90 днів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні критерії до

учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.
Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують їх відповідність кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником. (таблиця 1 додатку № 2)

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником . Продукти харчування, які будуть постачатися до закладів освіти, повинні відповідати вимогам ДСТУ для даного виду продукту.

Постачання продуктів харчування і продовольчої сировини повинно здійснюватися спеціальним автотранспортом. Територіальною санітарно-епідеміологічною станцією на кожну автомашину видається санітарний паспорт. Водій цього транспорту, а також особи, що супроводжують продукти у дорозі і виконують навантажувально-розвантажувальні роботи, повинні мати при собі особову медичну книжку з результатами проходження обов’язкових медичних оглядів та бути забезпечені санітарним одягом (халатом, рукавицями).

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

Масло вершкове 72,5% жирності фасоване, відповідати вимогам ДСТУ, на момент поставки до закладів термін придатності товарів не повинен складати менше ніж 70 % від терміну, визначеного виробником для даного виду товару.

Постачальник здійснює постачання (передачу) товару Покупцеві протягом 5(п’яти) календарних днів з моменту заявки відповідальної особи в повному обсязі та у замовленій кількості, надаючи при цьому всі відповідні документи в день поставки.

При постачанні продуктів харчування до закладів освіти необхідно виконувати вимоги наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я № 298/227 від 17.04.2006року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 року за №523/12397 та №242/329від 01.06.2005 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005року за №661/10941, санітарних норм і правил, інших нормативних документів, які регулюють процес забезпечення продуктами харчування дітей і підлітків в організованих колективах

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1.Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою.2.місце подання пропозицій конкурсних торгів

64300 Харківська обл., м. Ізюм, вул. Васильківського, 4.

Кабінет голови комітету з конкурсних торгів Котенко В.В.

3.кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

19.01.2012 року до 8-30 (за Київським часом)

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

4. Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

64300 Харківська обл., м. Ізюм, вул. Васильківського, 4.

Кабінет голови комітету з конкурсних торгів

5.дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

19.01.2012 року о 10-40 (за Київським часом)

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону ( 2289-YI )

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону ( 2289-IY )

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі критерію – ціна.

Максимально можлива кількість балів по критерію "Ціна" дорівнює 100 балам. Оцінка проводиться згідно з наступною методикою: кількість балів за критерієм «Ціна» буде визначена наступним способом:

пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів – 100. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл = Цmin/Цобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Ц min – ціна найкращої пропозиції (мінімальна ціна);

Ц обчисл – ціна пропозиції, для якої розраховується кількість балів.

Найкращою по результатам оцінки визнається пропозиція, яка набрала найбільшу кількість балів та є найбільш економічно вигідною.

У випадку, коли декілька Учасників наберуть рівну кількість балів, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Інші учасники отримують місця відповідно до набраних ними сукупних оцінок

зразок

ФОРМА

оцінки пропозицій

п/п

Критерії оцінки

Одиниця виміру

Учасник №1

Учасник №2

Учасник №3

1

Ціна пропозиції

Максимум – 100балів

тис. грн.


балів


2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

3. Інша інформація

Замовник в документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону ( 2289-YI)

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону ( 2289-YI)

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом (2289-YI) - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через 5 (п'ять) днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

I. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується у 2012 році поставити Покупцеві згідно графіку постачання (додаток №2 до договору) до навчальних та оздоровчих закладів Масло вершкове фасоване 72,5 % жирності ( код 15. 51.3) а Покупець - прийняти і оплатити такі товари.

1.2. Найменування, номенклатура, ассортимент та кількість товару наведені у специфікації (додаток № 1 до договору).

1.3. Кількість, ассортимент та ціна кожної партії товару, що постачається, вказуються в накладній, відповідно до Специфікації (Додаток №1 до договору) на підставі замовлення Покупця

1.4. Ціна за одиницю товару може змінюватись не більш ,як на 10 відсотків у разі коливання ціни товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення.

Ціна за одиницю товару може змінюватись у зв'язку із застосуванням частини п'ятої і шостої статті 40 Закону N 3681-VI від 08.07.2011р..

1.5. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від потреби Покупця та реального фінансування видатків.

II. Якість товарів та умови поставки

2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Покупцеві товар (товари), якість яких повинна відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, які встановлюють вимоги до якості цього товару. При постачанні продуктів харчування необхідно дотримуватися вимог СНіП, керуватись наказами Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України №298/227 від 17.04.2006 року зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 року та №242/329 від 01.06.2005 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за №661/10941, інших нормативних документів, які регулюють процес забезпечення продуктами харчування дітей і підлітків в організованих колективах. Постачання продуктів харчування і продовольчої сировини повинно здійснюватися спеціальним автотранспортом. Територіальною санітарно-епідеміологічною станцією на кожну автомашину повинен бути виданий санітарний паспорт. Водій цього транспорту, а також особи, що супроводжують продукти у дорозі і виконують вантажно-розвантажувальні роботи, повинні мати при собі особову медичну книжку з результатами проходження обов’язкових медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халатом, рукавицями).

2.2. На момент поставки до закладів термін придатності товарів не повинен складати менше ніж 70 % від терміну, визначеного виробником для даного виду товару.

III. Сума визначена у договорі

3.1. Сума визначена у Договорі становить ________ (_________) гривен.

у тому числі: ПДВ 20% (якщо платник податку на додану вартість) - __________ (______) гривен.

3.2. Сума визначена у Договорі може бути зменшена за взаємною згодою Сторін залежно від потреби покупця та реального фінансування

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться протягом 30 днів з моменту отримання товару, шляхом перерахування Покупцем на розрахунковий рахунок Постачальника суми, зазначеної у відповідних накладних, що підтверджується підписами відповідальних осіб.

V. Поставка товарів

5.1. Постачальник здійснює постачання (передачу) товару Покупцеві протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту заявки відповідальної особи в повному обсязі та у замовленій кількості, надаючи при цьому всі відповідні документи в день поставки (видаткові накладні, документи, які підтверджують якість товару тощо).

5.2. Місце поставки (передачі) товарів – заклади освіти м. Ізюм , що підпорядковані Покупцеві, згідно графіку (додаток №2) та на літній період - ПЗОВ «Орлятко» в с. Червоний Оскіл Ізюмського району

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за поставлені товари

6.1.2. Приймати поставлені товари згідо замовлення: за кількістю - відповідно до видаткових накладних; за якістю - відповідно до сертифікатів якості виробника та інших нормативних документів до даного виду продуктів харчування.

6.1.3. У разі затримки поставки товару, поставки не в повному обсязі від заявленого Покупцем або поставки неякісного товару, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого або неякісного товару за кожний день затримки.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання договірних зобов'язань Постачальником, повідомивши, про це його у строк 10 календарних днів;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та суму, визначену у Договорі, залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів згідно замовлення у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом II цього Договору;

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари ;

6.4.2.На дострокову поставку товарів за письмовим або факсовим погодженням з Покупцем

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 календарних днів.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при поставці товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Покупцеві штрафні санкції (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ діючої на момент прострочення, від неоплаченої суми за кожний день прострочення.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту укладення і діє до 31.12. 2012 року.

10.2. Дія Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у цьому Договорі, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

10.3. Цей Договір укладається і підписується при повному розумінні сторонами його умов українською мовою у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Якщо права та обов'язки сторін не врегульовані в даному договорі, то до правовідносин, що випливають із даного договору, застосовуються відповідні положення Господарського й Цивільного кодексів у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 265 Господарського кодексу України.

XII. Додатки до договору

 1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

специфікація (додаток № 1).

графік поставки (додаток № 2),

 • «Покупець» « Виконавець»

Відділ освіти виконавчого

комітету Ізюмської міської

ради

64300,м.Ізюм Харківська обл.

вул. Васильківського, 4

р/р 35415002001484

р/р 35422017001484

р/р 35413004001484

р/р 35420019001484

р/р 35411006001484

р/р 35428033001484

р/р 35427023001484

р/р 35410007001484

МФО 851011

Код ОКПО 02146245

Начальник відділу освіти

______________Ю.І. Жувако

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом ( 2289-YI), замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

Учаснику торгів

ДОДАТОК 1

Форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю масла вершкового 72,5% фасованого жирності для відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції конкурсних торгів за наступною ціною:

№ п\п

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

(грн)


Ціна (грн)

з ПДВ

(якщо є платником податку)

Сума

( грн)


1

Масло вершкове фасоване 72,5 % жирності ( вага 1 шт.)

кг/шт

/

/
Вартість пропозиції:_________ грн.

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

2. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде прийнята, ми беремо на себе зобов’язання постачати масло вершкове фасоване 72,5 % жирності з дати підписання договору до 31 грудня 2012 року.

3. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання Договору у строк не раніше ніж через 5 днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.


МП __________________

ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Таблиця 1

№ п/п

Кваліфікаційні критерії

Документи, що надаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям

1

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

 • Копія висновку санітарної служби про відповідність підприємства санітарним вимогам для виробництва продукції (якщо Учасник – виробник продукції)

 • Копії посвідчення реєстрації автотранспорту або копії договорів оренди, підтверджуючі наявність у Учасника власного або залученого автотранспорту.

 • Копії документів, що підтверджують наявність у Учасника власних або орендованих складських приміщень.

2

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Довідка в довільній формі з наступним описом:

 • кількість робітників;

 • спеціальність;

 • кваліфікація;

 • стаж роботи.

3

Наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів

Довідка в довільній формі про виконання аналогічних договорів та копії договорів з Замовниками, інші документи, які підтверджують якісну співпрацю з типовими організаціями

4

Наявність фінансової спроможності учасника

 • копія балансу за 2011 рік з відміткою відповідного органу про його отримання (якщо це передбачено законодавством );

 • копія звіту про фінансові результати за 2011 рік (якщо це передбачено законодавством );

 • копія звіту про рух грошових коштів за 2011 рік (якщо це передбачено законодавством );

 • оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на грудень 2011р, дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів;

 • оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості за обов’язковими платежами до бюджету, дійсної на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Таблиця 2

№ п/п

Інші вимоги замовника

Документи, що надаються для підтвердження відповідності учасника іншим вимогам замовника

1

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника державним стандартам, технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановленим замовником, а саме:

- копії висновків державної санітарно – епідеміологічної експертизи щодо відповідності ДСТУ, копії сертифікатів відповідності на товар, який пропонується для постачання до закладів освіти;

- експлуатаційний дозвіл;

- копію сертифікату якості або посвідчення якості;

- копію санітарного паспорту на автотранспорт

2

Документи, підтверджуючі проходження у встановленому порядку медичного огляду працівниками, які будуть залучатись для виконання договору за результатами торгів

 • копії медичних книжок робітників, які будуть залучатись для виконання договору з результатами медичного огляду.

3

Документи, які повинен надати учасник – юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту

 • завірена копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб).

4

Інші документи

 • Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);

 • Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

 • Копія паспорту (для фізичних осіб).

5

Довідка, що містить в себе відомості про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

Довільна форма, підписана Учасником

6

Довідка, що містить в себе відомості про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Довільна форма, підписана Учасником

7

Довідка, що містить в собі відомості про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Довільна форма, підписана Учасником.* Примітки:

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі ст. 358 Кримінального кодексу.


ДОДАТОК № 3

Д И С Л О К А Ц І Я


загальноосвітніх. дошкільних закладів,

дитячого будинку змішаного типу та ПЗОВ «Орлятко»

відділу освіти м. Ізюм Харківської області


№ п/п

Найменування учбового закладу

Адреса

П.І.Б. керівника

Телефон

1

2

3

4

5

І. Загальноосвітні навчальні закладиІзюмська гімназія №1 Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм, вул.Соборна, 1

Стукаленко Дмитро Якович

2-17-51Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм, вул.Кірова, 12

Маслак Олексій Артемович

2-21-46Ізюмська гімназія №3 Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм, вул.К.Орлова, 5

Вербенко Сергій Борисович

2-30-13Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм, вул.Старопоштова, 22

Вєтрова Наталія Миколаївна

2-13-18Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм,

пр.Леніна, 57

Савченко Любов Григорівна

2-30-17Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм, вул.Червонопрапорна, 26

Полешко Лариса Вікторівна

2-10-16Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм, пров.Чапаєва, 134

Івженко Борис Михайлович

2-20-47Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм, вул.Петровського, 35-А

Сокол Людмила Григорівна

2-15-65Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм,

вул. Педагогічна, 4

Рябенко Ірина Володимирівна

2-13-44ІІ. Дошкільні навчальні закладиІзюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм,

вул. Педагогічна, 3

Дубинська Раїса Василівна

5-44-70Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм,

пр. Леніна, 29-а

Темна Вікторія Євгенівна

2-14-74Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм, пров.Московський, 11

Глуходід Лариса Вікторівна

2-25-46Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм, вул.Васильківсь-кого, 7

Бородавка Вікторія Миколаївна

2-14-49Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм, вул.Краснознамен-на, 25

Тарасенко Алла Віталіївна

2-79-84Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм, вул.К.Лібкнехта, 3

Єгорова Наталія Сергіївна

2-45-12Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №13 компенсуючого типу (санаторний) Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм, вул.Пушкінська, 81

Польова Ольга Олександрівна

2-87-54Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм, вул.Педагогічна, 5

Поліщук Наталія Василівна

2-31-11Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №16 Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм,

пр.Леніна, 38-а

Шиліна Марина Вікторівна

2-30-16Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 Ізюмської міської ради Харківської області

м.Ізюм,

вул.К.Маркса, 33а

Сирбу Лідія Олексіївна

54-0-86Ізюмський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку

м.Ізюм,

пр.Леніна, 89

Скобєлєва Ірина Алімовна

95-1-53

III. Позаміський закладПозаміський заклад оздоровлення та відпочинку (ПЗОВ «Орлятко»)

С.Червоний Оскіл Ізюмського р-ну Харківської обл

Бовдуй Сергій Григорович

2-86-11 (в.о.)

5-09-30


ДОДАТОК № 4

ГРАФІК

постачання масла вершкового до навчальних закладів

відділу освіти в 2012 році

Понеділок

Четвер

Дитячий будинок

5-30

Дитячий будинок

5-30

ІДНЗ №9

5-50

ІДНЗ №9

5-50

ІДНЗ№ 12

6-10

ІДНЗ№ 12

6-10

ІДНЗ №17

6-30

ІДНЗ №17

6-30

ІЗОШ № 11

6- 40

ІЗОШ № 11

6- 40

ІДНЗ №14

7-00

ІДНЗ №14

7-00

ІДНЗ №2

7-10

ІДНЗ №2

7-10

ІЗОШ № 12( поч)

7-20

ІЗОШ № 12 (поч)

7-20

ІЗОШ №12

7-30

ІЗОШ №12

7-30

ІЗОШ№10

7-45

ІЗОШ№10

7-45

ІЗОШ№2

8-00

ІЗОШ№2

8-00

ІДНЗ №6

8-15

ІДНЗ №6

8-15

ІДНЗ№10

8-30

ІДНЗ№10

8-30

ІЗОШ №6

8-45

ІЗОШ №6

8-45

ІЗОШ № 4

9-00

ІЗОШ № 4

9-00

ІДНЗ№ 13

9-20

ІДНЗ№ 13

9-20

ІДНЗ № 4

9-30

ІДНЗ № 4

9-30

ІДНЗ№ 16

9-45

ІДНЗ№ 16

9-45

ІЗОШ №5

10-00

ІЗОШ №5

10-00

Гімназія №3

10-20

Гімназія №3

10-20

Гімназія №1

10-40

Гімназія №1

10-40

Відділ освіти

11-00

Відділ освіти

11-00

На літній період (червень-серпень) графік постачання змінюється в зв’язку з функціонуванням ПЗОВ «Орлятко» та шкільними канікулами.

Протягом року можуть бути внесені зміни до графіку постачання в зв’язку з виробничою необхідністю.


Схожі:

Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради iconІнформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України n 2289-vi "Про здійснення державних закупівель" (далі...
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради iconІнформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України n 2289-vi "Про здійснення державних закупівель" (далі...
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради iconІнформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України n 2289-vi "Про здійснення державних закупівель" (далі...
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради iconІнформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України n 2289-vi "Про здійснення державних закупівель" (далі...
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради iconІнформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України n 2289-vi "Про здійснення державних закупівель" (далі...
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради iconІнформація про замовника торгів повне найменування Відділ освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області місцезнаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України n 2289-vi "Про здійснення державних закупівель" (далі...
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради iconІнформація про замовника торгів 2 повне найменування 2 місцезнаходження 2 посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі 1
«Код дк 016-97 65. 22. 1 «Послуги з надання кредиту інші» (фінансові послуги з організації та залучення запозичення)»
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради iconІнформація про замовника торгів 2 повне найменування 2 місцезнаходження 2 посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі 1
...
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради iconУкраїна харківська область виконавчий комітет ізюмської міської ради відділ освіти
Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради надсилає методичні рекомендації, які необхідно врахувати при складанні...
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради iconІнформація про замовника торгів: повне найменування: Державне територіально галузеве об’єднання «Львівська залізниця» місцезнаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi...
Інформація про замовника торгів: повне найменування місцезнаходження Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради iconІнформація про замовника торгів: повне найменування: Державне територіально галузеве об’єднання «Львівська залізниця» місцезнаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи