Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці icon

Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці
НазваПорядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці
Дата конвертації29.11.2012
Розмір79.5 Kb.
ТипДокументи
1. /Законодавство з атестац_х/~$О С Т А Н О В А 442.doc
2. /Законодавство з атестац_х/~$тодичн_ рекомендац_х ь41.doc
3. /Законодавство з атестац_х/Г_г_єн_чна класиф_кац_я прац_ .doc
4. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/Внесен_ зм_ни та доповнення до Класиф_катора профес_й 2010 року.doc
5. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/ДК003 2010 Класиф_катор профес_й.doc
6. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/Наказ Держспоживстандарту про зм_ни класиф_катора профес_й.doc
7. /Законодавство з атестац_х/Документ 1290.doc
8. /Законодавство з атестац_х/Доплати осв_тянам по наказу 102.doc
9. /Законодавство з атестац_х/МЕТОДИКА АТЕСТАЦ_ф РОБОЧИХ М_СЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦ_.doc
10. /Законодавство з атестац_х/Методичн_ рекомендац_х ь41.doc
11. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь 16 М_нпрац_ додаток 2.doc
12. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь122 М_нпрац_ порядок скороченого тижня.doc
13. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь150 М_нпрац_ про порядок лодаткових в_дпцсток.doc
14. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь16 М_нпрац_ порядок додатков в_дпусток.doc
15. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь383 М_нпрац_ критер_х додатковох в_дпустки.doc
16. /Законодавство з атестац_х/П О С Т А Н О В А 442.doc
17. /Законодавство з атестац_х/Перел_к на скорочений тиждень ь163 в_д 21.02.2001 р.doc
18. /Законодавство з атестац_х/Перел_к на додатков_ в_дпустки ь679 в_д 13.05.2003 р.doc
19. /Законодавство з атестац_х/Порядок призначення п_льг _ компенсац_й за важк_ та шк_длив_ умови прац_.doc
20. /Законодавство з атестац_х/Постанова ь387 СРСР про порядок доплати за умови прац_.doc
21. /Законодавство з атестац_х/Постанова ь731 СРСР про видачу молока.doc
22. /Законодавство з атестац_х/Про перенесення терм_н_в атестац_х робочих м_сць.doc
23. /Законодавство з атестац_х/Список ь1.DOC
24. /Законодавство з атестац_х/Список ь2.DOC
Производственной среды, тяжести и напряженности
Дк 003: 2010 "Класифікатор професій", реалізація якого відбувається через видавництві «Соцінформ» Міністерства праці та соціальної політики України з 1 жовтня 2010 р
Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів
Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити: відповідно до частини першої статті 7 закон
Положення про порядок встановлення доплатза несприятливі умови праці
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Документ z0058-98, редакцiя вiд 18. 06. 2003 (1 сторiнка)
Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Документ z0496-03, редакцiя вiд 04. 06. 2003 (1 сторiнка)
Документ z0057-98, редакцiя вiд 18. 06. 2003 (1 сторiнка)
Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Постанова від 13 травня 2003 р. N 679 Додаток 1
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда
Про затвердження Роз'яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках
Зміст список №1
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування

Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

Одним з ефективних способів захисту прав, охорони праці, підвищення добробуту і заохочення категорій громадян, які працюють у досить важких і шкідливих для здоров'я умовах, є проведення заходів щодо надання пільг і компенсацій. Із цією метою законодавство України безоплатно забезпечує таких працівників лікувально-профілактичним харчуванням – молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, а також спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами. Такі працівники мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого тижня, щорічну додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, доплати та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.


Журнал «Вісник податкової служби України»

Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)

Е-mail: mail@visnuk.com.ua

Тел.: (044) 501-06-43

http://www.visnuk.com.ua


Зупинимося на призначенні таких пільг і компенсацій, як скорочена тривалість робочого тижня, щорічна додаткова відпустка, доплати. Зокрема, розглянемо, кому і в якому порядку призначаються зазначені пільги залежно від тих чи інших умов праці, професій і посад, звичайно ж, пам'ятаючи, що пільги стосуються виключно працівників, робота яких проходить у зазначених вище умовах.


Віднесення робіт до категорії зі шкідливими та важкими умовами праці можливе лише на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці, проведеної відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверженного постановою Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.92 р. № 442 (за текстом – Порядок № 442). Адже залежно від цих результатів підприємства і організації здійснюють заходи щодо поліпшення умов праці та встановлюють пільги і компенсації своїм працівникам.


Працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці відповідно до ст. 51 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. (за текстом – КЗпП України), передбачено, зокрема, скорочену тривалість робочого тижня – не більше 36 годин.


У Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, затверженного наказом Мінпраці та соціальної політики України «Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» від 23.03.2001 р. № 122 (за текстом – Порядок № 122), яким затверджено Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» від 21.02.2001 р. № 163 (за текстом – Перелік № 163), зазначено, що скорочена тривалість робочого тижня за роботу в шкідливих умовах установлюється працівникам виробництв, цехів, професій і посад незалежно від відомчого підпорядкування цих виробництв, цехів, а також форм власності відповідних підприємств, організацій та установ.


Крім того, працівникам, професії та посади яких не передбачено в Переліку № 163, але які в окремі періоди свого робочого часу виконують роботу на виробництвах, у цехах, за професіями і на посадах, визначених ним, скорочена тривалість робочого тижня встановлюється в ці дні тієї самої тривалості, як і працівникам, постійно зайнятим на даній роботі.


Нижче розглянемо категорії працівників, які можуть користуватися правом на скорочену тривалість робочого тижня.


Згідно з діючими нормами Порядку № 122 скорочена тривалість робочого тижня встановлюється працівникам, професії та посади яких передбачено в розділі «Загальні професії» незалежно від того, на яких виробництвах або в яких цехах вони працюють, якщо ці професії і посади спеціально не передбачено у відповідних розділах або підрозділах Переліку № 163.


Бригадирам, помічникам і підручним робітникам скорочена тривалість робочого тижня встановлюється тієї ж тривалості, як і робітникам відповідних професій, зазначених у Переліку № 163.


Однак якщо виробництва та цехи зазначено в Переліку № 163 без найменувань конкретних професій і посад, правом на скорочену тривалість робочого тижня користуються всі працівники цих виробництв, цехів незалежно від назви професії чи посади, яку вони займають.


У тих випадках, коли працівники протягом робочого часу були зайняті на роботах на різних виробництвах, у різних цехах, за професіями та на посадах, де встановлено скорочений робочий тиждень різної тривалості, і відпрацювали на цих роботах більше половини максимальної тривалості скороченого робочого часу, їх робочий день не повинен перевищувати шести годин. При цьому облік часу, відпрацьованого за кожним видом робіт, здійснюється власником або уповноваженим ним органом.


Якщо ж у Переліку № 163 зазначено «постійно зайнятий» або «що постійно працює», скорочена тривалість робочого тижня відповідно до зазначеної в цьому Переліку тривалості встановлюється працівникові лише в ті дні, коли він фактично був зайнятий в цих умовах протягом усього скороченого робочого часу, а у разі відсутності таких записів – лише в ті дні, коли працівник фактично був зайнятий в шкідливих умовах праці не менше половини тривалості робочого часу.


Робітники, які виконують «малярні роботи», «зварювальні роботи» тощо, мають право на скорочений робочий тиждень незалежно від того, на якому виробництві або в якому цеху виконуються відповідні роботи.


Нагадаємо, що скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним чи трудовим договором лише за умови віднесення робочого місця працівника до категорії зі шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці.


Щодо щорічної додаткової відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, передбаченої ст. 7 Закону «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (зі змінами та доповненнями), то така відпустка надається за Списком (додаток 1), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17.11.97 р. № 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 р. № 679 зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 р. № 1674, за текстом – Список № 1290 (додатки 1 та 2)). Конкретну її тривалість встановлюють колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівників на таких роботах і від результатів атестації, грунтуючись на результатах гігієнічної оцінки умов праці за показниками та критеріями, затвердженими наказом Мінпраці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів» від 31.12.97 р. № 383/55 (зареєстровано в Мінюсті України 28.01.98 р. за № 50/2490, за текстом - наказ № 383).


І хоча в деяких випадках тривалість додаткової відпустки за результатами атестації робочих місць за умовами праці може перевищувати максимальну тривалість, зазначену у Списку № 1290, вона може бути продовжена на кількість днів цієї різниці за рахунок власних коштів підприємства.


Крім того, відповідно до ст. 8 Закону № 504/96-ВР щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається також окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, за Списком 1290 (додаток 2).


Слід урахувати, що відпусткою за особливий характер праці є також відпустка, яка надається працівникам з ненормованим робочим днем. Вона надається тривалістю до семи календарних днів згідно зі списками посад, робіт і професій, визначених колективним договором, угодою. Натомість атестація робочих місць за умовами праці у такому випадку не потрібна.


У цілому до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховується лише час роботи, передбачений ст. 9 Закону № 504/96-ВР, а саме: час фактичної роботи зі шкідливими і важкими умовами праці або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади; час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці; час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.


Наприклад, час перебування працівника на лікарняному, на курсах підвищення кваліфікації, у відпустці у зв'язку з навчанням, у відпустці без збереження заробітної плати тощо не зараховується до стажу, що дає право на щорічні додаткові відпустки.


Зазначимо, що у перший рік роботи працівника на підприємстві лише через шість місяців безперервної роботи він має право отримати щорічні основну і додаткові відпустки повної тривалості, а у наступні роки роботи щорічні відпустки можуть надаватися працівникові в будь-який час відповідного робочого року, а їх тривалість визначається лише за нормами статей 7 та 8 Закону № 504/96-ВР.


Тривалість зазначених щорічних відпусток у разі надання їх працівникові до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених частиною сьомою ст. 10 Закону № 504/96-ВР.


У разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості власник або уповноважений ним орган проводить відрахування із заробітної плати за ті дні відпустки, які були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, крім випадків, зазначених у ст. 22 цього Закону, однак якщо він не використав певну кількість календарних днів щорічної відпустки, йому виплачується грошова компенсація.


Також заслуговує на увагу норма ст. 100 КЗпП України, якою передбачено, зокрема, що на важких роботах, на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці встановлюється підвищена оплата праці працівникам.


Кабінетом Міністрів України затверджено низку галузевих переліків робіт зі шкідливими і важкими умовами праці, згідно з якими може встановлюватися підвищена оплата праці.


Проте до розроблення і затвердження в установленому порядку відповідного переліку робіт, згідно з яким може встановлюватися підвищена оплата праці працівникам за умови праці, можливо встановлювати в межах чинного законодавства інший вид підвищеної оплати праці, або скористатися ст. 7 Закону «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII (зі змінами та доповненнями), згідно з якою роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати, за колективним договором (угодою, трудовим договором), працівникам пільги та компенсації, не передбачені законодавством.


Ще однією досить суттєвою нормою є доплата за умови праці, яка розраховується відповідно до постанови № 387 та проводиться на робочих місцях, на яких виконуються роботи, передбачені галузевими переліками робіт з важкими та шкідливими (особливо важкими та особливо шкідливими) умовами праці, у відсотках до тарифної ставки (окладу), лише за неможливості усунення шкідливих виробничих факторів організаційними або інженерно-технічними заходами: на роботах з важкими та шкідливими умовами праці – 4, 8, 12 %; на роботах з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці – 16, 20, 24 %.


Конкретні розміри доплат за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці визначаються за результатами атестації робочих місць за шкалою, передбаченою постановою № 387.


Водночас слід зауважити, що питання встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.), а також встановлення гарантій, компенсацій, пільг є предметом колективного договору (ст. 7 Закону «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 р. № 3356-XII (зі змінами та доповненнями)).


Ольга Чернетенко

Головний спеціаліст (експерт з умов праці)

відділу державної експертизи умов праці

Мінпраці та соціальної політики України


«Вісник податкової служби України», лютий 2009 р., № 6 (530), с. 34 (www.visnuk.com.ua)


Дата підготовки 16.02.2009

Журнал «Вісник податкової служби України»


З ресурсу Інформаційного агенства ЛІГАБізнесІнформ

Останє оновлення ( 15.Mar.2009 )Схожі:

Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці iconПро охорону праці
Стаття Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці 4
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці iconПоложення Закону Про охорону праці, Кодексу законів про працю та інших нормативних актів про охорону праці. Трудовий договір, робочий час та час відпочинку. Колективний договір (угода), пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці
Загальні відомості про навчально-виховний заклад, характерні особливості роботи у котельні
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці iconЗвіт про суми податкових пільг платником, який має право на пільгу з податку на прибуток та надає річну декларацію, надається один раз на рік
Оштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних...
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці iconПоложення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих
Раїни Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", постанов...
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці iconПоложення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих
Раїни Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", постанов...
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці iconПоложення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих
Раїни Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", постанов...
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці iconПоложення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих
Раїни Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", постанов...
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці iconПояснювальна записка до проекту рішення районної ради «Про надання згоди на централізоване перерахування субвенцій на надання пільг та житлових субсидій населенню»
Постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року №20 «Про затвердження Порядку перерахування у 2011 році деяких субвенцій...
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці iconМетодична розробка уроку з предмета «Охорона праці» Алла Приходько
Тема уроку: Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці iconРішення від січня 2014 року смт Краснокутськ «Про надання згоди на проведення централізованого перерахування в 2014 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню»
Повідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 №20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з...
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці iconТема. Здоров я і шкідливі звички
Мета: довести до свідомості учнів, що шкідливі звички є основною причиною порушення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи