К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78 icon

К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78
Скачати 140.03 Kb.
НазваК Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78
Дата конвертації29.11.2012
Розмір140.03 Kb.
ТипДокументи
1. /Законодавство з атестац_х/~$О С Т А Н О В А 442.doc
2. /Законодавство з атестац_х/~$тодичн_ рекомендац_х ь41.doc
3. /Законодавство з атестац_х/Г_г_єн_чна класиф_кац_я прац_ .doc
4. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/Внесен_ зм_ни та доповнення до Класиф_катора профес_й 2010 року.doc
5. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/ДК003 2010 Класиф_катор профес_й.doc
6. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/Наказ Держспоживстандарту про зм_ни класиф_катора профес_й.doc
7. /Законодавство з атестац_х/Документ 1290.doc
8. /Законодавство з атестац_х/Доплати осв_тянам по наказу 102.doc
9. /Законодавство з атестац_х/МЕТОДИКА АТЕСТАЦ_ф РОБОЧИХ М_СЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦ_.doc
10. /Законодавство з атестац_х/Методичн_ рекомендац_х ь41.doc
11. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь 16 М_нпрац_ додаток 2.doc
12. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь122 М_нпрац_ порядок скороченого тижня.doc
13. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь150 М_нпрац_ про порядок лодаткових в_дпцсток.doc
14. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь16 М_нпрац_ порядок додатков в_дпусток.doc
15. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь383 М_нпрац_ критер_х додатковох в_дпустки.doc
16. /Законодавство з атестац_х/П О С Т А Н О В А 442.doc
17. /Законодавство з атестац_х/Перел_к на скорочений тиждень ь163 в_д 21.02.2001 р.doc
18. /Законодавство з атестац_х/Перел_к на додатков_ в_дпустки ь679 в_д 13.05.2003 р.doc
19. /Законодавство з атестац_х/Порядок призначення п_льг _ компенсац_й за важк_ та шк_длив_ умови прац_.doc
20. /Законодавство з атестац_х/Постанова ь387 СРСР про порядок доплати за умови прац_.doc
21. /Законодавство з атестац_х/Постанова ь731 СРСР про видачу молока.doc
22. /Законодавство з атестац_х/Про перенесення терм_н_в атестац_х робочих м_сць.doc
23. /Законодавство з атестац_х/Список ь1.DOC
24. /Законодавство з атестац_х/Список ь2.DOC
Производственной среды, тяжести и напряженности
Дк 003: 2010 "Класифікатор професій", реалізація якого відбувається через видавництві «Соцінформ» Міністерства праці та соціальної політики України з 1 жовтня 2010 р
Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів
Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити: відповідно до частини першої статті 7 закон
Положення про порядок встановлення доплатза несприятливі умови праці
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Документ z0058-98, редакцiя вiд 18. 06. 2003 (1 сторiнка)
Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Документ z0496-03, редакцiя вiд 04. 06. 2003 (1 сторiнка)
Документ z0057-98, редакцiя вiд 18. 06. 2003 (1 сторiнка)
Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Постанова від 13 травня 2003 р. N 679 Додаток 1
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда
Про затвердження Роз'яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках
Зміст список №1
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування


Приложение

к Постановлению Госкомтруда СССР

и Секретариата ВЦСПС

от 3 октября 1986 г. N 387/22-78

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ,

НА КОТОРЫХ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДОПЛАТЫ РАБОЧИХ

ЗА УСЛОВИЯ ТРУДА

В целях обоснованного определения размеров доплат за работу с

тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями

труда рекомендуется следующий порядок оценки фактического

состояния условий труда на рабочих местах и применения отраслевых

перечней работ, на которых могут производиться указанные доплаты.

1. Оценка состояния условий труда на рабочих местах

1.1. Фактическое состояние условий труда оценивается на

рабочих местах, где выполняются работы, предусмотренные отраслевым

перечнем работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо

вредными условиями труда, на которых могут устанавливаться доплаты

рабочим за условия труда, утвержденным министерством, ведомством

по согласованию с ЦК профсоюза.

1.2. Оценка фактического состояния условий труда производится

на основе данных аттестации рабочих мест или специальных

инструментальных замеров уровней факторов производственной среды,

которые отражаются в Карте условий труда на рабочем месте <*>

(Приложение N 1).

--------------------------------

<*> В дальнейшем именуется Карта условий труда.

Если показатели фактического состояния факторов

производственной среды равны или ниже показателей ПЦД и ПДУ, то в

Карте условий труда (гр. 4) против соответствующих факторов

ставится прочерк "-".

1.3. Степени вредности факторов производственной среды и

тяжести работ устанавливаются в баллах по критериям, приведенным в

Гигиенической классификации труда, утвержденной Министерством

здравоохранения СССР 12 августа 1986 г. N 4137-86

(Приложение N 2).

Превышение ПДК и ПДУ на рабочих местах считается нарушением

норм и правил по охране труда, что не исключает возможности

использования техническими инспекторами труда профсоюзов

представленных им прав.

Количество баллов по каждому значимому фактору проставляется в

Карте условий труда (гр. 6). При этом для оценки влияния данного

фактора на состояние условий труда учитывается продолжительность

его до действия в течение смены. Баллы, установленные по степеням

вредности факторов и тяжести работ, корректируются по формуле:

Xфактич. = Xст. x T,

где Xст. - степень вредности фактора или тяжести работ,

установленная по показателям Гигиенической классификации труда

(Приложение N 2 к настоящему Типовому положению), которая

указывается в графе 5 Карты условий труда;

T - отношение времени действия данного фактора к

продолжительности рабочей смены. Если время действия этого фактора

составляет более 90 процентов рабочей смены, то T = 1.

Пример оценки фактического состояния условий труда приводится

в Приложении N 3.

1.4. Министерства и ведомства могут по согласованию с

соответствующими центральными комитетами профсоюзов вводить в

отраслевые положения об оценке условий труда, разрабатываемые на

основе настоящего Типового положения, дополнительно к факторам,

предусмотренным в Карте условий труда (Приложение N 1), другие

факторы, наиболее полно учитывающие специфику работ, выполняемых

на предприятиях данной отрасли.

1.5. Для предприятий, имеющих ограниченные возможности

проводить инструментальные замеры уровней факторов

производственной среды допускается, в порядке исключения,

применение метода экспресс - оценки состояния условий труда по

критериям, приведенным в Приложении N 4.

1.6. Размеры доплат в зависимости от фактического состояния

условий труда устанавливаются руководителями объединений,

предприятий и организаций по согласованию с профсоюзным комитетом

по следующей шкале:

---------------------------T----------------T--------------------¬

¦ На работах ¦ Xфактич., ¦Размеры доплат в ¦

¦ ¦ баллов ¦процентах к тарифной¦

¦ ¦ ¦ставке (окладу) ¦

+--------------------------+----------------+--------------------+

¦С тяжелыми и вредными ¦ до 2 ¦ 4 ¦

¦условиями труда ¦ 2,1 - 4,0 ¦ 8 ¦

¦ ¦ 4,1 - 6,0 ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦С особо тяжелыми и особо ¦ 6,1 - 8,0 ¦ 16 ¦

¦вредными условиями труда ¦ 8,1 - 10,0 ¦ 20 ¦

¦ ¦ более 10,0 ¦ 24 ¦

L--------------------------+----------------+---------------------

1.7. Доплаты устанавливаются по конкретным рабочим местам и

начисляются рабочим только за время фактической занятости на этих

местах.

1.8. Руководители объединений, предприятий и организаций при

переводе рабочих на новые условия оплаты труда могут, в порядке

исключения, устанавливать по согласованию с профсоюзным комитетом

на отдельных рабочих местах, где производилась оплата труда по

повышенным тарифным ставкам (окладам) и на которых выполняются

работы, предусмотренные в отраслевом перечне работ, указанном

в п. 1.1 настоящего Типового положения, временно сроком до одного

года размеры доплат за условия труда выше, чем они определены по

шкале, приведенной в п. 1.6 настоящего Типового положения. При

этом размеры доплат не должны превышать 12 процентов тарифной

ставки (оклада) на работах с тяжелыми и вредными условиями труда и

24 процентов - на работах с особо тяжелыми и особо вредными

условиями труда.

2. Порядок применения отраслевых перечней работ,

на которых могут устанавливаться доплаты рабочим

за условия труда

2.1. Министерства и ведомства на основе Типовых перечней работ

с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями

труда, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия

труда, утвержденных Госкомтрудом СССР и ВЦСПС по отраслям

народного хозяйства, разрабатывают и по согласованию с

центральными комитетами профсоюзов утверждают соответствующие

отраслевые перечни работ.

2.2. Объединения, предприятия, организации с учетом

отраслевого перечня работ, указанного в п. 2.1 настоящего Типового

положения, и результатов аттестации рабочих мест разрабатывают

перечень рабочих мест и конкретных работ, на которых

устанавливаются доплаты рабочим за условия труда с указанием

размеров этих доплат в соответствии с п. 1.6 настоящего Положения.

Указанный перечень утверждается по согласованию с профсоюзным

комитетом, включается в коллективный договор с мероприятиями по

улучшению условий труда и ежегодно пересматривается с учетом

проведенной работы по рационализации рабочих мест, механизации

ручного труда, совершенствованию его организации и условий. При

последующей рационализации рабочих мест составляются новые Карты

условий труда, на основании которых доплаты уменьшаются или

отменяются полностью.

2.3. Трудовые коллективы объединений, предприятий, организаций

в случаях устранения на рабочих местах вредных производственных

факторов или улучшения условий труда могут принимать решения о

переводе соответствующих видов работ из раздела с особо тяжелыми и

особо вредными в раздел с тяжелыми и вредными условиями труда, или

относить их к работам с нормальными условиями труда, независимо от

того, что они предусмотрены в отраслевом перечне работ, указанном

в п. 2.1 настоящего Типового положения.

2.4. Министерства и ведомства на основании предложений

объединений, предприятий, организаций в случаях внедрения новых

технологических процессов могут вносить совместно с

соответствующими центральными комитетами профсоюзов и по

согласованию с Госкомтрудом СССР и ВЦСПС в отраслевой перечень

работ, указанный в п. 2.1 настоящего Типового положения,

дополнительно работы, на которых современными техническими и

другими средствами и методами не представляется возможным

устранить вредные производственные факторы.


Приложение N 1

КАРТА

УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ N _____

Предприятие ______________________________________________________

Производство ____________________ Цех ____________________________

Участок _____________________ Профессия __________________________

Количество аналогичных рабочих мест _____ Численность рабочих ____

----T------------------------T--------T--------T------T---T------¬

¦ N ¦Факторы производственной¦Норматив¦Фактич. ¦ Xст.,¦ T ¦Xфакт.¦

¦п/п¦ среды ¦ПДК, ПДУ¦состоя- ¦ балл ¦ ¦балл ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ние ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦факторов¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+--------+--------+------+---+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+---+------------------------+--------+--------+------+---+------+

¦ ¦Вредные химические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вещества, мг/куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 1 класс опасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2 класс опасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 3 - 4 класс опасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пыль, мг/куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Вибрация, дБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Шум, дБА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Инфракрасное излучение,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Вт/кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Неионизирующее излучение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ВЧ (высокочастотное),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Вт/кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ УВч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(ультравысокочастотное) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Вт/кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ СВЧ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(сверхвысокочастотное), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мкВт/кв. см ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Температура воздуха на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рабочем месте (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помещении), град. C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Тяжесть труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------------+--------+--------+------+---+-------

Сумма значений факторов производственной среды (СУМ Xфактич.)

балл _____________________________________________________________

Размер доплаты за условия труда, процент _____________________

Подпись ответственного за заполнение Карты ___________________

Подпись начальника цеха (участка) ____________________________

Дата заполнения ______________________________________________


Приложение N 2

Утверждена

Министерством

здравоохранения СССР

12 августа 1986 г. N 4137-86

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУДА

(ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВРЕДНОСТИ И ОПАСНОСТИ ФАКТОРОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ, ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ

ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА)

(Извлечение)

-----T-----------------------T-------------------------------------¬

¦ N ¦Факторы условий труда ¦III класс <*> - вредные условия труда¦

¦п/п ¦ +----------T------------T-------------+

¦ ¦ ¦I степень ¦ II степень ¦ III степень ¦

¦ ¦ ¦ (1 балл) ¦ (2 балла) ¦ (3 балла) ¦

+----+-----------------------+----------+------------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+----+-----------------------+----------+------------+-------------+

¦ Санитарно - гигиенические факторы условий труда ¦

+----T-----------------------T-------------------------------------+

¦1. ¦Вредные химические ¦ Превышение ПДК ¦

¦ ¦вещества ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1 класс опасности ¦до 2 раз ¦до 4 раз ¦более 4 раз ¦

¦ ¦2 класс опасности ¦до 3 раз ¦до 5 раз ¦более 5 раз ¦

¦ ¦3 - 4 класс опасности ¦до 4 раз ¦до 6 раз ¦более 6 раз ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Превышение ПДК ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. ¦Пыль в воздухе рабочей ¦до 2 раз ¦до 5 раз ¦более 5 раз ¦

¦ ¦зоны ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Превышение ПДУ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. ¦Вибрация, дБ ¦до 3 дБ ¦до 6 дБ ¦более 6 дБ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Превышение ПДУ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. ¦Шум, дБа ¦до 10 дБА ¦до 15 дБА ¦более 15 дБА ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5. ¦Инфракрасное излучение,¦141 - 350 ¦351 - 2800 ¦свыше 2800 ¦

¦ ¦Вт/кв. м ¦Вт/кв. м ¦Вт/кв. м ¦Вт/кв. м ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6. ¦Неионизирующее ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦излучение <**> ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦радио- ¦ВЧ (высоко- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦частот-¦частотное), ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ный ¦Вт/кв. м ¦выше ПДУ ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦диапа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зон ¦УВЧ (ультра- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦высокочастот- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ное), Вт/кв. м ¦выше ПДУ ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦СВЧ (сверх- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦высокочастот- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ное), ¦выше ПДУ ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦мкВт/кв. см ¦Выше максимальных допустимых величин ¦

¦ ¦ ¦в теплый период или ниже минимальных ¦

¦ ¦ ¦допустимых величин в холодный период ¦

¦ ¦ ¦года: ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7. ¦Температура воздуха ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(эффективная эквивален-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тная) на рабочем месте ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в помещении, град. C ¦до 4 град.¦до 8 град. ¦выше 8 град. ¦

+----+-----------------------+----------+------------+-------------+

¦ Тяжесть ручного физического труда ¦

¦ (по методике НИИ труда Госкомтруда СССР) ¦

+----T-----------------------T----------T------------T-------------+

¦8. ¦Физическая перегрузка ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(по одному из следующих¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показателей) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦8.1.¦Статическая нагрузка ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦<***> за смену (кг. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сек) при удерживании ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦груза: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦одной рукой ¦44000 - ¦свыше 97000 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦97000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦двумя руками ¦98000 - ¦свыше 208000¦ - ¦

¦ ¦ ¦20800 ¦ ¦ ¦

¦ ¦с участием мышц корпуса¦131000 - ¦ ¦ ¦

¦ ¦и ног ¦260000 ¦свыше 260000¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦8.2.¦Динамическая нагрузка ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за смену (кгм): ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦при общей нагрузке на ¦104000 - ¦126000 - ¦более 170000 ¦

¦ ¦мышцы рук, ног и ¦125000 ¦170000 ¦ ¦

¦ ¦корпуса ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦при региональной ¦52000 - ¦63000 - ¦более 85000 ¦

¦ ¦нагрузке на мышцы ¦62000 ¦85000 ¦ ¦

¦ ¦плечевого пояса ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦8.3.¦Максимальная разовая ¦30 - 35 ¦36 - 40 ¦более 40 ¦

¦ ¦величина груза, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поднимаемого вручную ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦при подъеме с пола ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦более 100 раз или с ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рабочей поверхности ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦более 200 раз в смену ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(кг) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦8.4.¦Сменный грузооборот ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦при среднем пути ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перемещения груза за ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦смену 9 м и более (т): ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦при общей нагрузке на ¦12,1 - ¦15,1 - 18,0 ¦более 18,0 ¦

¦ ¦мышцы рук, ног и ¦15,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦корпуса ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦при региональной ¦5,1 - 7,0 ¦7,1 - 9,0 ¦более 9,0 ¦

¦ ¦нагрузке на мышцы ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плечевого пояса ¦ ¦ ¦ ¦

L----+-----------------------+----------+------------+--------------

--------------------------------

<*> I и II классы (оптимальные и допустимые условия труда)

здесь не приводятся.

<**> По фактору "неионизирующее излучение" условия труда для

определения размеров доплат оцениваются не более 1 балла.

<***> По фактору "статическая нагрузка" условия труда для

определения размеров доплат оцениваются не более 2 баллов.


Приложение N 3

ПРИМЕР

ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

В результате рационализации рабочих мест условия труда на

участке улучшились. Однако на отдельных рабочих местах содержание

аэрозоля вещества 3 класса опасности все еще превышает ПДК до

5 раз. Не удалось также снизить до установленных норм

производственный шум и он превышает ПДУ до 15 дБА. Температура

воздуха на этих рабочих местах сохраняется на уровне 27 град. C. В

условиях повышенного содержания аэрозоля и повышенной температуры

воздуха рабочие находятся 460 минут, или 96% смены (остальные 4%

рабочего времени рабочие отдыхают в комнате отдыха с нормальным

микроклиматом); в условиях повышенного уровня шума рабочие

находятся 360 минут, или 75% продолжительности смены (остальное

время установки, генерирующие шум, не работают).

Определяем фактическое состояние условий труда на рабочих

местах по факторам с учетом гигиенической классификации труда и

времени работы в указанных выше условиях в течение рабочей смены

(480 мин.):

460 мин.

Xфактич. (аэрозоль) = 2 балла x -------- = 2 балла

480 мин.

360 мин.

Xфактич. (шум) = 2 балла x -------- = 1,5 балла

480 мин.

460 мин.

Xфактич. (микроклимат) = 1 балл x -------- = 1 балл

480 мин.

Условия труда для определения конкретных размеров доплат

оцениваются по сумме значений Xфактич.:

SUM Xфактич. = 2 + 1,5 + 1 = 4,5 балла

По шкале, указанной в п. 1.6 Типового положения, в данном

случае размер доплаты составит 12 процентов тарифной ставки.

Аналогичным образом ведется подсчет SUM Xфактич. и размеров

доплат при применении метода экспресс - оценки.


Приложение N 4

КРИТЕРИИ

ДЛЯ ЭКСПРЕСС - ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА

--------------T--------------------------------------------------¬

¦ Факторы ¦ Описание производственной ситуации ¦

¦ +--------------------T--------------------T--------+

¦ ¦ 1 балл ¦ 2 балла ¦3 балла ¦

¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦

+-------------+--------------------+--------------------+--------+

¦Вредные ¦а) Воздух на рабочем¦Воздух на рабочем ¦ ¦

¦химические ¦месте загрязняется ¦месте загрязняется ¦ ¦

¦вещества ¦веществами 1 - 2 ¦веществами 1 - 2 ¦ ¦

¦ ¦классов опасности ¦классов опасности, ¦ ¦

¦ ¦<**>, имеется вытяж-¦вытяжная вентиляция ¦ ¦

¦ ¦ная вентиляция (об- ¦отсутствует ¦ ¦

¦ ¦щеобменная или мест-¦ ¦ ¦

¦ ¦ная) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦б) Воздух на рабочем¦ ¦ ¦

¦ ¦месте загрязняется ¦ ¦ ¦

¦ ¦веществами 3 - 4 ¦ ¦ ¦

¦ ¦классов опасности, ¦ ¦ ¦

¦ ¦вытяжная вентиляция ¦ ¦ ¦

¦ ¦отсутствует ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Пыль ¦а) Воздух загрязня- ¦Воздух загрязняется ¦ ¦

¦ ¦ется пылью, содержа-¦пылью, содержащей ¦ ¦

¦ ¦щей SiO2, при нали- ¦SiO2 при отсутствии ¦ ¦

¦ ¦чии вытяжной венти- ¦вытяжной вентиляции ¦ ¦

¦ ¦ляции ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦б) Воздух загрязня- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ется пылью, не со- ¦ ¦ ¦

¦ ¦держащей SiO2, при ¦ ¦ ¦

¦ ¦отсутствии вытяжной ¦ ¦ ¦

¦ ¦вентиляции ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Вибрация ¦Работа с инструмен- ¦Работа с инструмен- ¦ ¦

¦ ¦том, генерирующим ¦том, генерирующим ¦ ¦

¦ ¦вибрацию, не более ¦вибрацию, более по- ¦ ¦

¦ ¦половины рабочей ¦ловины рабочей смены¦ ¦

¦ ¦смены ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Температура ¦ Выше максимальных допустимых величин в теплый ¦

¦воздуха (эф- ¦ период или ниже минимальных допустимых величин ¦

¦фективная эк-¦ в холодный период года ¦

¦вивалентная) ¦ ¦

¦на рабочем ¦до 4 град. ¦до 8 град. ¦ ¦

¦месте в поме-¦ ¦ ¦ ¦

¦щении, град. ¦ ¦ ¦ ¦

¦C ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+--------------------+--------------------+---------

--------------------------------

<*> Оценка в 3 балла дается только на основании

инструментальных замеров.

<**> Пары и (или) газы, аэрозоли или смесь паров и аэрозолей.

Примечания. 1. Для определения степени вредности (баллов)

условий труда по шуму, инфракрасному и неионизирующему излучениям

экспресс - оценка условий труда не применяется. Необходимо

производить инструментальные замеры.

2. При оценке степени тяжести работ используются критерии,

указанные в Приложении N 2.

3. При применении экспресс - оценки Карта условий труда на

рабочем месте (Приложение 1) заполняется также, как и при

инструментальных замерах факторов производственной среды.Схожі:

К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78 iconРазработаны Центральным Нормативно-исследовательским бюро (цниб) Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководство
Ссср, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных...
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78 iconПравил а пожарной безопасности для киностудий системы госкино СССР ппбо-144-86 Согласованы Утверждены гупо мвд СССР приказом Госкино СССР 3 декабря 1986 г. 30 января 1987г
Утвердить и ввести в действие с 1 марта 1987 года прилагаемые Правила пожарной безопасности для киностудий системы Госкино ссср,...
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78 iconСтроительные нормы и правила мелиоративные системы и сооружения
СНиП 08. 03 85 Мелиоративные системы и сооружения/Госстрой СССР. — М.: Цитп госстроя СССР. 1986
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78 iconГосударственный стандарт СССР гост 26967-86 (ст сэв 5183-85) "Гидромелиорация. Термины и определения" (утв постановлением Госстандарта СССР от 30 июля 1986 г. N 2303)
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к гидромелиорации
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78 iconМинистерство монтажных и специальных строительных работ СССР (Минмонтажспецстрой ссср) указания по расчету железобетонных дымовых труб
Указания разработаны институтами ниижб, цнииск им. Кучеренко, нииосп госстроя СССР и внипи теплопроект Минмонтажcпецстроя СССР
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78 iconСтроительные нормы и правила нормы проектирования котельные установки снип ii-35-76
Котельные установки” разработана институтом Сантехпроект Госстроя СССР при участии институтов внипииэнергопром Минэнерго ссср, икти...
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78 iconГосударственный стандарт союза сср сооружения водозаборные, водосбросные и затворы термины и определения гост 26966-86
Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 июля 1986 г. №2301
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78 iconНормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности часть I. Хлебозаводы внтп 02-92
Согласованы со следующими организациями: Министерством здравоохранения СССР (письмо от 10. 91 №122-12/614-6); ЦК профессионального...
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78 iconМинистерство энергетики и электрификации СССР утверждаю заместитель министра энергетики и электрификации СССР
Нормокомплекты разработаны для ремонтно-строительных подразделений Минэнерго СССР. Их использование позволит, повысить производительность...
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78 iconИздание официальное
СНиП 01. 07-85. Нагрузки и воздействия/Госстрой СССР. — М.: Цитп госстроя ссср, 1988. 36 с
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78 iconИнструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов сн 481-75 Утверждена постановлением
Государственный комитет совета министров СССР по делам строительства (госстрои ссср)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи