Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда icon

Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда
Скачати 89.56 Kb.
НазваПостановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда
Дата конвертації29.11.2012
Розмір89.56 Kb.
ТипПостановление
1. /Законодавство з атестац_х/~$О С Т А Н О В А 442.doc
2. /Законодавство з атестац_х/~$тодичн_ рекомендац_х ь41.doc
3. /Законодавство з атестац_х/Г_г_єн_чна класиф_кац_я прац_ .doc
4. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/Внесен_ зм_ни та доповнення до Класиф_катора профес_й 2010 року.doc
5. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/ДК003 2010 Класиф_катор профес_й.doc
6. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/Наказ Держспоживстандарту про зм_ни класиф_катора профес_й.doc
7. /Законодавство з атестац_х/Документ 1290.doc
8. /Законодавство з атестац_х/Доплати осв_тянам по наказу 102.doc
9. /Законодавство з атестац_х/МЕТОДИКА АТЕСТАЦ_ф РОБОЧИХ М_СЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦ_.doc
10. /Законодавство з атестац_х/Методичн_ рекомендац_х ь41.doc
11. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь 16 М_нпрац_ додаток 2.doc
12. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь122 М_нпрац_ порядок скороченого тижня.doc
13. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь150 М_нпрац_ про порядок лодаткових в_дпцсток.doc
14. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь16 М_нпрац_ порядок додатков в_дпусток.doc
15. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь383 М_нпрац_ критер_х додатковох в_дпустки.doc
16. /Законодавство з атестац_х/П О С Т А Н О В А 442.doc
17. /Законодавство з атестац_х/Перел_к на скорочений тиждень ь163 в_д 21.02.2001 р.doc
18. /Законодавство з атестац_х/Перел_к на додатков_ в_дпустки ь679 в_д 13.05.2003 р.doc
19. /Законодавство з атестац_х/Порядок призначення п_льг _ компенсац_й за важк_ та шк_длив_ умови прац_.doc
20. /Законодавство з атестац_х/Постанова ь387 СРСР про порядок доплати за умови прац_.doc
21. /Законодавство з атестац_х/Постанова ь731 СРСР про видачу молока.doc
22. /Законодавство з атестац_х/Про перенесення терм_н_в атестац_х робочих м_сць.doc
23. /Законодавство з атестац_х/Список ь1.DOC
24. /Законодавство з атестац_х/Список ь2.DOC
Производственной среды, тяжести и напряженности
Дк 003: 2010 "Класифікатор професій", реалізація якого відбувається через видавництві «Соцінформ» Міністерства праці та соціальної політики України з 1 жовтня 2010 р
Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів
Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити: відповідно до частини першої статті 7 закон
Положення про порядок встановлення доплатза несприятливі умови праці
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Документ z0058-98, редакцiя вiд 18. 06. 2003 (1 сторiнка)
Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Документ z0496-03, редакцiя вiд 04. 06. 2003 (1 сторiнка)
Документ z0057-98, редакцiя вiд 18. 06. 2003 (1 сторiнка)
Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Постанова від 13 травня 2003 р. N 679 Додаток 1
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда
Про затвердження Роз'яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках
Зміст список №1
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 16 декабря 1987 г. N 731/П-13


О ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С

ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА


1. Установить, что предприятия (объединения) самостоятельно решают все вопросы, связанные с бесплатной выдачей рабочим и служащим молока или других равноценных пищевых продуктов, на основе Перечня химических веществ, при работе с которыми в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов <*>, утвержденного Министерством здравоохранения СССР 4 ноября 1987 г. N 4430-87 (прилагается), и с учетом следующих условий: <*> В дальнейшем указывается только слово "молоко".


а) молоко выдается по 0,5 литра за смену независимо от ее продолжительности в дни фактической занятости работника на работах, связанных с производством или применением химических веществ, предусмотренных в Перечне, указанном в пункте 1 настоящего Постановления;

б) выдача и употребление молока должны осуществляться в буфетах, столовых или в специально оборудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями помещениях;

в) не допускать оплату молока деньгами, замену его другими товарами и продуктами (кроме равноценных - кефира, простокваши, мацони и т.д.), выдачу молока за одну или несколько смен вперед равно как и за прошедшие смены, и отпуск его на дом;

г) работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое питание в связи с особо вредными условиями труда, молоко не выдается.

2. Расходы, связанные с бесплатной выдачей молока, могут производиться по решению трудового коллектива как за счет себестоимости выпускаемой продукции, строительно-монтажных и наладочных работ, так и за счет фонда социального развития. В бюджетных организациях - за счет ассигнований по бюджету.

3. Трудовые коллективы, проявляя заботу об улучшении условий труда работающих, должны настойчиво добиваться от администрации предприятия (объединения) осуществления эффективных мер по ликвидации загрязнения воздушной среды на рабочих местах, где установлена выдача молока, вредными химическими веществами и приведению условий труда в полное соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил.

При обеспечении нормальных условий труда администрация и профсоюзный комитет по согласованию с Советом трудового коллектива предприятия (объединения) принимают решение о прекращении выдачи молока.

4. Настоящее Постановление вводится в действие с 1 марта 1988 г.

5. Признать утратившими силу Правила бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым в производствах, цехах, на участках и в других подразделениях с вредными условиями труда, утвержденные Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 13 ноября 1969 г. N 446/П-21.


ПЕРЕЧЕНЬ

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПРИ РАБОТЕ С КОТОРЫМИ В


ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ

МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,

УТВЕРЖДЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

4 НОЯБРЯ 1987 Г. N 4430-87


1. Алифатические и алициклические углеводороды (насыщенные и ненасыщенные):

а) углеводороды ряда метана: бутан, изобутан, пентан, изопентан, гексан, октан, изооктан, нонан;

б) углеводороды ряда этилена: бутилены, амилены, изобутилен;

в) циклические непредельные углеводороды: циклопентадиен, дициклопентадиен, циклопентадиенилтрикарбонил марганца;

г) ароматические углеводороды одно- и многоядерные: бензол, ксилол, толуол, этилбензол, кумол (диизопропиленбензол), ксилолы, стиролы, дифенил, нафталин и их производные.


2. Галогенопроизводные углеводороды жирного ряда:

а) фторпроизводные: фторэтилен, дифторэтилен, трифторэтилен, тетрафторэтилен, трифторпропилен, дифторэтан, декафторбутан;

б) хлорпроизводные: хлористый метил, хлористый метилен, хлороформ, четыреххлористый углерод, хлористый этил, дихлорэтан, трихлорэтан, тетрахлорэтан, трихлорпропан, тетрахлорпентан, хлористый винил, дихлорэтилен, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, гексахлорциклопентадиен, аллодан, хлоропрен, хлористый аллил, хлористый бутилен, гексахлорбутадиен и остальные этого ряда;

в) бромпроизводные: бромистый метилен, бромистый метил, бромистый этил, дибромэтан, тетрабромэтан, дибромпропан, бромоформы и остальные;

г) йодопроизводные: йодистый метил, йодоформ, йодистый этил и др.;

д) смешанные галогенопроизводные: дифторхлорметан, фтордихлорметан и др.


3. Галогенопроизводные углеводородов ароматического ряда: хлорбензол, дихлорбензол, трихлорбензол, тетрахлорбензол, гексахлорбензол, хлористый бензил, бензотрихлорид, хлорстирол, бромбензол, бромистый бензил и остальные галогенопроизводные этого ряда.


4. Хлорпроизводные одноциклических многоядерных углеводородов: хлорированные дифенилы, хлорокись дифенила, хлориндан, хлорнафталины, гептахлор, ДДТ, гексахлорциклогексан, полихлорпинен, полихлоркамфен, хлортен, симазин, артазин.


5. Спирты:

а) спирты и гликоли жирного ряда предельные и непредельные: спирт метиловый, аллиловый, кротониловый и остальные;

б) галогенопроизводные спиртов жирного ряда: спирт октафторамиловый, тетрафторпропиловый и остальные;

в) спирты алициклического и ароматического ряда: бензиловый спирт, циклогексанол и остальные.


6. Фенолы: фенол, хлорфенолы, пентахлорфенол, крезолы, гидрохинон, пентахлорфенолят натрия и остальные.


7. Эфиры алициклического и алифатического ряда и их галогенопроизводные: диметиловый, диэтиловый, диизопропиловый, дубитиловый, винилбутиловый, дивиниловый, монохлордиметиловый, дихлордиэтиловый, тетрахлордиэтиловый, эфиры этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, полигликолевые эфиры.


8. Эфиры фенолов: гваякол, монобензиловый эфир гидрохинона, динил и остальные этого ряда.


9. Органические окиси и перекиси: окись этилена, пропилена, эпихлоргидрина, гидроперекись изопропилбензола, перекись бензоила, перекись метилэтилкетона, циклогексанона и остальные представители соединений данной группы.


10. Тиоспирты, тиофенолы и тиоэфиры: метил - и этилмеркаптаны, трихлортиофенол и пентахлортиофенол; 2,4-Д, соли

трихлорфеноксиуксусной кислоты.


11. Альдегиды и кетоны замещенные и незамещенные: ацетальдегид, формальдегид, бензальдегид, акролеин, ацетон, бромацетон, хлорацетон, пентахлорацетон, гексахлорацетон, хлорацетофенон и остальные этого ряда.


12. Органические кислоты, их ангидриды, амиды и галогеноангидриды: малеиновый, фталевый ангидрид, кислоты: муравьиная, уксусная, пропионовая и их ангидриды, нафтеновые кислоты, хлористый бензоил, хлорфеноксиуксусная кислота, соединения карбаминовой кислоты, тио- и дитиокарбаминовой кислоты, диметилформамид и остальные этой группы, а также диазосоединения, диазокетоны и диазоэфиры.


13. Сложные эфиры: эфиры азотистой, азотной, серной, хлорсульфоновой, муравьиной, уксусной, пропионовой, акриловой, метакриловой кислот и их галогенопроизводные.


14. Сложные эфиры и амиды кислот фосфора: трикрезилфосфат, тиофос, метафос, метилэтилтиофос, меркаптофос, метилмеркаптофос, карбофос, препараты М-81, М-74, ДДВФ, фосфамид, хлорофос, табун, зоман, зарин, октаметил, диэтилхлормонофосфат, метилдихлортиофосфат, диметилхлортиофосфат и остальные фосфорорганические ядохимикаты.


15. Нитро- и аминосоединения жирного полиметиленового ряда и их производные: нитроолефины, нитрометан, нитроэтан, нитропропан, нитробутан, нитрофоска, хлорпикрин, нитроциклогексан, метиламин, диметламин, триметиламин, этиламин, диэтиламин, триэтиламин, этиленимин, полиэтиленимин, полиэтиленполиамин, гексаметилендиамин, этаноламин, циклогексиламин, дициклогексиламин и остальные этого ряда.


16. Нитро- и аминосоединения ароматического ряда и их производные: нитробензолы, нитротолуолы, нитроксилол, динок, диносеб, нитронафталины, нитрохлорбензолы, нитрофенолы, нитро- и аминоанизолы, анилин, ацетонанилин, хлоранилины, фенилендиамины, бензидин, парафентидин.


17. Бензохиноны, нафтахинон, антрахинон, бензатрен, парабензохинон и дихлорнафтахинон.


18. Органические красители: антрахиноновые, нитро- и нитрозокрасители, азокрасители, азиновые, 2-метилфуран (силван).


19. Гетероциклические соединения: фуран, тетрагидрофуран, фурфурол, тиофен, индол, пиридин, пиразалан, пурин, пиридиновые и пуриновые основания, пиколины, никотиновая кислота, диоксаны, пинеридин, морфолин, гексоген, барбитураты, их полупродукты и другие при производстве этих препаратов.


20. Алкалоиды: атропин, кокаин, опий, морфин, кодеин, стрихнин, пилокарпин, скополамин, сальсолин, омнопок, папаверин, никотин, анатазин и остальные при производстве этих препаратов, а также сырье и готовая продукция, содержащие указанные алкалоиды (табачно-махорочное, сигарное, сигаретное производство, ферментация табака).


21. Бороводороды.


22. Галогены и галогенопроизводные: фтор, хлор, бром, йод, хлористый, бромистый, фтористый водород, плавиковая, кремнефтористоводородная кислоты, окись фтора, окись и двуокись хлора, трифторид хлора, хлористый йод, хлорокись углерода (фосген).


23. Соединения серы: сероводород, сероуглерод, хлорсульфоновая кислота, хлорангидриды серы, сернистый и серный ангидриды.


24. Селен и его соединения: селенистый ангидрид, селенистая кислота, селеновая кислота, их соли, хлорокись селена, органические соединения селена.


25. Теллур и его соединения.


26. Соединения азота: гидразин и его производные, окислы азота, азотная кислота, азид натрия, аммиак, нитрит натрия, хлористый азот, хлористый нитрозил, гидроксиламин.


27. Желтый (белый) фосфор и его соединения: фосфорный ангидрид, фосфорная кислота и ее соли.


28. Мышьяк и его соединения: мышьяковистый и мышьяковый ангидриды, арсенит кальция, арсенат кальция, арсенит натрия, парижская зелень, осарсол, иприт.


29. Сурьма и ее соединения: сурьмянистый и сурьмяный ангидриды, сурьмянистый водород, хлориды сурьмы.


30. Цианиды: цианистый водород, цианиды натрия и калия, дициан, хлорциан, бромциан, цианамид кальция, цианурхлорид, цианистый бензил.


31. Нитролы: ацетонитрил, ацетонциангидрин, акрилонитрил, этиленциангидрин, бензонитрил и другие.


32. Изоцианаты, фенилизоцианат, гексаметилендиизоцианат, толуилендиизоцианат и другие.


33. Соединения кремния в виде аэрозоля с содержанием свободной кристаллической двуокиси кремния свыше 10%.


34. Ртуть и ее неорганические и органические соединения - ртуть металлическая, цианид ртути, нитрат ртути, гремучая ртуть, диметилртуть, этилмеркурхлорид, этилмеркурфосфат, диэтилртуть, хлорфенолртуть, меркурацетат, меркуран и остальные соединения ртути.


35. Марганец и его соединения: окислы марганца, сульфат, хлорид марганца, аэрозоли остальных его соединений.


36. Бериллий и его соединения: окись бериллия, гидрат окиси бериллия, карбид бериллия, сульфат бериллия, хлорид бериллия, фторокись бериллия и аэрозоли остальных соединений бериллия.


37. Таллий и его соединения: хлорид таллия, сульфат таллия, ацетат таллия, нитрат таллия, карбонат таллия и другие.


38. Титан и его соединения.


39. Ванадий и его соединения: пятиокись, трехокись ванадия, ванадаты аммония, натрия и кальция, хлориды ванадия.


40. Хром и его соединения: трехокись хрома, окись хрома, хромовые квасцы, бихромат натрия и остальные.


41. Молибден и его соединения: трехокись молибдена, молибден аммония.


42. Никель и его соединения: закись никеля, окись никеля, гидрат закиси никеля.


43. Метанол.


44. Оловоорганические, борорганические и кремнийорганические соединения.


45. Свинец и его соединения <*>.

<*> Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями свинца, необходимо

дополнительно к молоку выдавать 2 г пектина в виде обогащенных им консервированных растительных пищевых продуктов, фруктовых соков, напитков (фактическое содержание пектина указывается заводом изготовителем). Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми соками с мякотью в количестве 250 - 300 мг. При постоянном контакте с неорганическими соединениями свинца рекомендуется вместо молока употребление кисломолочных продуктов.

Выдача обогащенных пектином пищевых продуктов, фруктовых соков, напитков, а также натуральных фруктовых соков с мякотью должна быть организована перед началом работы, а кисломолочных продуктов - в течение рабочего дня.


46. Карбонилы металлов: никеля, кобальта, марганца.


47. Литий, цезий, рубидий, остальные щелочно-земельные элементы и их соединения.


48. Редкоземельные элементы (лантаниды) и их соединения.


49. Кадмия оксиды и другие его соединения.


50. Антибиотики: биомицин, тетрациклин, синтомицин, левомицетин и другие <*>.

<*> При работе в производстве и переработке антибиотиков вместо свежего молока следует выдавать кислое молоко или приготовленный на основе цельного молока колибактерин.


51. Компоненты микробиологического происхождения: бактериальные токсины, микотоксины, токсины одноклеточных водорослей и другие.


52. Аэрозоли сильнодействующих ядовитых веществ списка А и Б Фармакопейного комитета Минздрава СССР при их производстве.


53. Производство всех видов сажи.


54. Пестициды.


Примечания.


1. К равноценным молоку пищевым продуктам относятся кефир, простокваша, мацони и т.д.


2. Молоко или другие равноценные пищевые продукты выдаются также работникам, занятым на работах с применением радиоактивных веществ в открытом виде, используемых по первому и второму классам работ.Схожі:

Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда iconЛ и с т n 1/9-348 від 22. 08. 2000 м. Київ vd20000822 vn1/9-348 о порядке выдачи дубликатов аттестатов и свидетельств в связи с многочисленными запросами о порядке выдачи гражданам, закон
Украине, который зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 18. 05. 98 под n 325/2765, дубликат
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда iconПредназначен для измерения показателей преломления жидких и твердых (прозрачные стекла, кристаллы, полимеры) веществ и массовой доли сахарозы в химически чистых растворах сахарозы в воде
Рефрактометр применяется для контроля технологических процессов на предприятиях пищевой, перерабатывающей, фармацевтической, химической...
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда icon31 декабря 2006 г. N 1805 об утверждении положения о порядке переустройства и
Положение о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда iconРазработаны Центральным Нормативно-исследовательским бюро (цниб) Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководство
Ссср, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных...
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда iconНе причинять вредных помех радиослужбам или связи других Членов Союза или признанных эксплуатационных организаций и других правомочных эксплуатационных организаций,
Членов Союза или признанных эксплуатационных организаций и других правомочных эксплуатационных организаций, которые обеспечивают...
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда iconДокументи
1. /Постановление КМУ ь 731 от 28.12.1992 (редакция 23.05.2009).doc
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда iconПостановление см арк №29 14 февраля 2012 года
Аэс категории 1-А, участников боевых действий на территории других государств, в том числе тех, которые стали инвалидами вследствие...
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда iconБезопасность труда при сварочных работах
Место работ освободить от взрывопожароопасных веществ, очистить и промыть, отключить коммуникации, обеспечить вентиляцию
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда iconГост р 51705. 1-2001 Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов хассп. Общие требования
Название анг.: Quality systems. Haccp principles for food products quality management. General requirements
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда iconДокументи
...
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда iconВопросы охраны труда в коллективном договоре
Гост 12 004-90, Постановление Минтруда рф, Минобразования РФ от 13. 01. 2003г №1/29
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи