Зміст список №1 icon

Зміст список №1
НазваЗміст список №1
Сторінка1/8
Дата конвертації29.11.2012
Розмір1.03 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8
1. /Законодавство з атестац_х/~$О С Т А Н О В А 442.doc
2. /Законодавство з атестац_х/~$тодичн_ рекомендац_х ь41.doc
3. /Законодавство з атестац_х/Г_г_єн_чна класиф_кац_я прац_ .doc
4. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/Внесен_ зм_ни та доповнення до Класиф_катора профес_й 2010 року.doc
5. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/ДК003 2010 Класиф_катор профес_й.doc
6. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/Наказ Держспоживстандарту про зм_ни класиф_катора профес_й.doc
7. /Законодавство з атестац_х/Документ 1290.doc
8. /Законодавство з атестац_х/Доплати осв_тянам по наказу 102.doc
9. /Законодавство з атестац_х/МЕТОДИКА АТЕСТАЦ_ф РОБОЧИХ М_СЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦ_.doc
10. /Законодавство з атестац_х/Методичн_ рекомендац_х ь41.doc
11. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь 16 М_нпрац_ додаток 2.doc
12. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь122 М_нпрац_ порядок скороченого тижня.doc
13. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь150 М_нпрац_ про порядок лодаткових в_дпцсток.doc
14. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь16 М_нпрац_ порядок додатков в_дпусток.doc
15. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь383 М_нпрац_ критер_х додатковох в_дпустки.doc
16. /Законодавство з атестац_х/П О С Т А Н О В А 442.doc
17. /Законодавство з атестац_х/Перел_к на скорочений тиждень ь163 в_д 21.02.2001 р.doc
18. /Законодавство з атестац_х/Перел_к на додатков_ в_дпустки ь679 в_д 13.05.2003 р.doc
19. /Законодавство з атестац_х/Порядок призначення п_льг _ компенсац_й за важк_ та шк_длив_ умови прац_.doc
20. /Законодавство з атестац_х/Постанова ь387 СРСР про порядок доплати за умови прац_.doc
21. /Законодавство з атестац_х/Постанова ь731 СРСР про видачу молока.doc
22. /Законодавство з атестац_х/Про перенесення терм_н_в атестац_х робочих м_сць.doc
23. /Законодавство з атестац_х/Список ь1.DOC
24. /Законодавство з атестац_х/Список ь2.DOC
Производственной среды, тяжести и напряженности
Дк 003: 2010 "Класифікатор професій", реалізація якого відбувається через видавництві «Соцінформ» Міністерства праці та соціальної політики України з 1 жовтня 2010 р
Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів
Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити: відповідно до частини першої статті 7 закон
Положення про порядок встановлення доплатза несприятливі умови праці
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Документ z0058-98, редакцiя вiд 18. 06. 2003 (1 сторiнка)
Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Документ z0496-03, редакцiя вiд 04. 06. 2003 (1 сторiнка)
Документ z0057-98, редакцiя вiд 18. 06. 2003 (1 сторiнка)
Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Постанова від 13 травня 2003 р. N 679 Додаток 1
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда
Про затвердження Роз'яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках
Зміст список №1
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування


ЗМІСТ

Список №1


І. Гірничі роботи………………………………………………………………… 1

ІІ. Підготовка руд, збагачення,окускування (агломерація,брикетування,

згрудкування),випалювання руд і нерудних копалин……………………… 6

ІІІ. Чорна металургія………………………………………………………………9

ІV. Виробництво коксопродуктів………………………………………………..15

V. Виробництво генераторного газу та одержання газів металургійному

виробництві…………………………………………………………………..17

VІ. Виробництво вогнетривів ( динасових виробів )……………………………17

VІІ. Виробництво кольорових металів…………………………………………..17

VІІІ. Хімічне виробництво………………………………………………………...31

ІX. Виробництво вибухових речовин…………………………………………..34

Х. Перероблення нафти,газу газового конденсату,вугілля та сланцю.36

ХІ. Оброблення металу………………………………………………………….36

ХІІ. Виробництво та ремонт електричних машин і апаратури………………..40

ХІІІ. Виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв’язку...40

ХІV. Виробництво неметалевих мінеральних виробів(будівельних

матеріалів)…………………………………………………………………...41

ХV. Виробництво скла та виробів із скла. Виробництво керамічних та

фарфоро-фаянсових виробів………………………………………………...43

ХVІ. Виробництво штучних або синтетичних волокон………………………...44

ХVІІ. Виробництво целюлози, паперу, картону та виробів з них………………44

ХVІІІ. Виробництво фармацевтичних препаратів……………………………….45

ХІХ. Охорона здоров’я…………………………………………………………....46

ХХ. Поліграфічне виробництво………………………………………………....46

ХХІ. Транспортні послуги………………………………………………………..47

ХХІІ. Роботи з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих

випромінювань і берилієм…………………………………………………47

ХХІІІ. Загальні професії ( у всіх галузях господарства )………………………..48

ХХІV. Атомна енергетика та промисловість…………………………………….49


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2003 р. № 36


СПИСОК № 1

виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах


Позиція

Виробництва, роботи, професії, посади і показники
I. ГІРНИЧІ РОБОТИ
Видобування корисних копалин. Геологорозвідувальні роботи. Будівництво, реконструкція, технічне переозброєння і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд
1. Підземні роботи в шахтах, рудниках і копальнях
на видобуванні корисних копалин, в геологорозвідці, на дренажних шахтах, на будівництві шахт,
рудників, копалень

1.1а

а) усі робітники, зайняті повний робочий день на підземних роботах

1.1б

б) керівники та фахівці підземних дільниць

1.1в

в) керівники шахт, шахтоуправлінь на правах шахт, рудників і копалень:

1.1в

головні енергетики

1.1в

головні інженери

1.1в

головні механіки

1.1в

директори (інші керівники)

1.1г

г) працівники, зайняті на підземних роботах 50 і більше відсотків робочого часу на рік (в обліковому періоді):

1.1г

газомірники

1.1г

гірники на геологічних роботах

1.1г

гірники на маркшейдерських роботах

1.1г

електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту устаткування, зайняті на роботах з обслуговування стовбурів, шурфів і підіймальних машин

1.1г

каротажники

1.1г

кріпильники

1.1г

робітники та фахівці, зайняті монтажем, демонтажем, ремонтом і налагодженням устаткування

1.1г

геологи, геологи дільничні

1.1г

геофізики

1.1г

гідрогеологи

1.1г

головні геологи

1.1г

головні енергетики шахтобудівних і прирівняних до них управлінь, їх заступники

1.1г

головні інженери шахтобудівних і прирівняних до них управлінь, їх заступники з виробництва, підземного будівництва і охорони праці

1.1г

головні маркшейдери, їх заступники

1.1г

головні механіки шахтобудівних і прирівняних до них управлінь, їх заступники

1.1г

диспетчери внутрішньошахтового (шахтового) транспорту

1.1г

диспетчери гірничі

1.1г

електрики (старші електрики) цеху

1.1г

електромеханіки (старші електромеханіки)

1.1г

електромонтажники-налагоджувальники з числа працівників спеціалізованих монтажних організацій, зайнятих на будівництві підземних споруд спеціального призначення

1.1г

енергетики (старші енергетики)

1.1г

завідувачі гірничих робіт

1.1г

завідувачі складів (підземних складів вибухових матеріалів)

1.1г

заступники головних інженерів з виробництва, буропідривних (бурових, підривних) робіт, вентиляції, підземного транспорту

1.1г

заступники головних технологів з виробництва, буропідривних (бурових, підривних) робіт, вентиляції, підземного транспорту

1.1г

заступники головних механіків

1.1г

заступники головних енергетиків

1.1г


заступники з виробництва (шахтобудівництва), техніки безпеки директорів (начальників) шахт, шахтоуправлінь на правах шахт, рудників і копалень

1.1г

інженери, зайняті в змінах

1.1г

інженери з налагоджування й випробувань з числа працівників спеціалізованих монтажних організацій, зайнятих на будівництві підземних споруд спеціального призначення

1.1г

інженери (провідні, 1–2 категорій та без категорій) з налагодження й випробувань

1.1г

інспектори гірничотехнічні дільничні на шахтах, рудниках, копальнях з підземними роботами

1.1г

маркшейдери, маркшейдери дільничні

1.1г

майстри виробничих дільниць

1.1г

майстри гірничі проходки шахти

1.1г

майстри, зайняті на роботах з водовідливу, зв'язку, в повітряному господарстві

1.1г

майстри (старші майстри) контрольні

1.1г

механіки з підіймальних установок (механіки з підіймання)

1.1г

механіки (старші механіки), зайняті в змінах

1.1г

начальники дільниць, їх заступники, які виконують роботи в підземних умовах

1.1г

начальники змін

1.1г

начальники проходки шахт (гірничих цехів), їх заступники

1.1г

начальники шахтобудівних і прирівняних до них управлінь, їх заступники з виробництва, підземного будівництва та охорони праці

1.1г

нормувальники гірничі

1.1г

нормувальники гірничі на підземних роботах (дільничні)

1.1г

техніки (1–2 категорій, без категорій) з налагодження та випробувань; техніки з налагодження та випробувань з числа працівників спеціалізованих монтажних організацій, зайнятих на будівництві підземних споруд спеціального призначення

1.1г

технічні керівники, їх заступники

1.1г

хронометражисти на підземних роботах (підземні)

1.1д

д) керівники та фахівці управлінь, партій, контор та інших підприємств і організацій та їх філій, зайняті на підземних роботах 50 відсотків і більше робочого часу на рік (в обліковому періоді):

1.1д

головні енергетики, їх заступники

1.1д

головні інженери, їх заступники з виробництва

1.1д

головні маркшейдери, їх заступники

1.1д

головні механіки, їх заступники

1.1д

електромеханіки

1.1д

енергетики

1.1д

інженери з охорони праці (гірничі)

1.1д

маркшейдери дільничні

1.1д

майстри

1.1д

майстри гірничі

1.1д

механіки

1.1д

начальники дільниць, їх заступники

1.1д

начальники управлінь (партій, контор підприємств і філій), їх заступники з виробництва

1.1д

нормувальники гірничі на підземних роботах (дільничні)
Примітка. Працівникам, переліченим у підпунктах "г" і "д", зайнятим на підземних роботах менше половини робочого часу на рік (в обліковому періоді), пенсія призначається за Списком № 2

1.1е

е) всі працівники, зайняті повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених вище робітників і службовців (медперсонал підземних пунктів охорони здоров‘я, працівники підземного телефонного зв'язку тощо)
2. Підземні роботи на будівництві, реконструкції,
технічному переозброєнні і капітальному ремонті
гірничих виробок: метрополітенів, підземних каналів,
тунелів та інших підземних споруд

1.2а

а) робітники

1.2а

арматурники

1.2а

бетоняри

1.2а

бурильники шпурів

1.2а

вибуховики

1.2а

водії автомобілів (самоскидів)

1.2а

гірники підземні

1.2а

електрогазозварники

1.2а

електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах

1.2а

електрозварники ручного зварювання

1.2а

електромонтажники вторинних ланцюгів

1.2а

електромонтажники з кабельних мереж

1.2а

електромонтажники з освітлення та освітлювальних мереж спеціалізованих монтажних організацій, зайняті на будівництві підземних споруд спеціального призначення

1.2а

електромонтажники з розподільних пристроїв

1-2а

електромонтажники силових мереж та електроустаткування

1.2а

електромонтери з обслуговування підстанцій, зайняті на проходках шахти

1-2а

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування спеціалізованих монтажних організацій, зайняті на будівництві підземних споруд спеціального призначення

1.2а

електрослюсарі з проходки

1.2а

електрослюсарі-монтажники підземного гірничопрохідницького устаткування

1.2а

електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту устаткування

1.2а

ізолювальники

1.2а

кріпильники

1.2а

лебідники

1.2а

машиністи бульдозерів

1.2а

машиністи бурових установок

1.2а

машиністи екскаваторів одноковшових, зайняті на проходці шахти

1.2а

машиністи електровозів

1.2а

машиністи електролебідок

1.2а

машиністи кранів (кранівники)

1.2а

машиністи мотовозів

1.2а

машиністи навантажувальних машин

1.2а

машиністи насосних установок

1.2а

машиністи підземних самохідних машин

1.2а

машиністи підіймальних машин, зайняті на "сліпих" стовбурах

1.2а

машиністи підіймально-пересувних риштувань

1.2а

машиністи прохідницьких комплексів

1.2а

машиністи скреперів

1.2а

машиністи скреперних лебідок

1.2а

монтажники зв'язку – спаювальники спеціалізованих монтажних організацій, зайняті на будівництві підземних споруд спеціального призначення

1.2а

монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, у тому числі спеціалізованих монтажних організацій, зайняті на будівництві підземних споруд спеціального призначення

1.2а

монтажники приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування спеціалізованих монтажних організацій, зайняті на будівництві підземних споруд спеціального призначення

1.2а

монтажники технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій спеціалізованих монтажних організацій, що зайняті на будівництві підземних споруд спеціального призначення

1.2а

мотористи вентиляційних установок, зайняті на проходках шахти

1.2а

прохідники

1.2а

роздавальники вибухових матеріалів

1.2а

стовбурові (підземні)

1.2а

транспортувальники

1.2а

чеканники

1.2б

б) працівники, зайняті на підземних роботах 50 відсотків і більше робочого часу на рік (в обліковому періоді)

1.2б

гірники на маркшейдерських роботах

1.2б

головні енергетики, їх заступники

1.2б

головні інженери, їх заступники з виробництва, підземного будівництва

1.2б

головні маркшейдери, їх заступники

1.2б

головні механіки, їх заступники

1.2б

директори (начальники) шахт, їх заступники

1.2б

електромеханіки підземних дільниць, їх заступники

1.2б

енергетики підземних дільниць

1.2б

інженери з гірничих робіт підземних дільниць

.2б

маркшейдери

1.2б

майстри гірничих дільниць

1.2б

механіки, зайняті в змінах

1.2б

механіки підземних дільниць

1.2б

монтажники гірничого устаткування, зайняті на проходках шахт

1.2б

начальники дільниць, їх заступники

1.2б

начальники змін

1.2б

начальники управлінь, їх заступники з виробництва, підземного будівництва

1.2б

нормувальники гірничі

1.2б

техніки підземних дільниць

1.2б

технічні керівники, їх заступники
Примітка. Працівникам, переліченим в пункті "б", зайнятим на підземних роботах менше половини робочого часу на рік (в обліковому періоді), пенсія призначається за Списком № 2.
3. Розрізи з видобування вугілля Коркинського, Вахрушівського
і Вовчанського вугільних родовищ, а також розрізи (кар'єри),
рудники і відвали з видобування корисних копалин
заглибшки 150 метрів і глибше

1.3-1

працівники, зайняті повний робочий день у розрізах, кар'єрах, рудниках і відвалах, крім зайнятих на поверхні
  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Зміст список №1 iconЗміст економічна теорія
Шкурупій О. В. Знання та інформація в системі корпоративних ресурсів: зміст і атрибутивні ознаки
Зміст список №1 iconЗміст вступ 3 Договір прокату в системі договорів майнового найму 6 Поняття та предмет договору прокату 12 Особливості договору прокату 17 Висновки 22 Список використаних джерел 25 Додаток 28 вступ
Договір прокату, врегульований Цивільним Кодексом України, відноситься до традиційних договорів цивільного права і завжди займав...
Зміст список №1 iconРекомендаційний список літератури «Здоровий спосіб життя»
Даний список літератури рекомендований вчителям, учням та всім небайдужим до свого здоров’я. Дану літературу можна використати при...
Зміст список №1 iconЗміст: Поняття юридичної особи Ознаки юридичної особи Види юридичних осіб Список літератури Поняття юридичної особи
Ознаки юридичної особи
Зміст список №1 iconЗміст Зміст цивільно-процесуальних правовідносин 8
Цивільна процесуальна правоздатність та цивільна процесуальна дієздатність як умови правосуб’єктності у цивільному процесі. 20
Зміст список №1 iconЗміст вступ розділ поняття та зміст правового регулювання екологічної безпеки
Забезпечення правового регулювання проблем авіаційного шуму та викидів авіаційних двигунів
Зміст список №1 iconНазвание работы название работы название работы название работы
Список Список Список Список Список Список Список Список Список Список Список Список
Зміст список №1 iconОпубликован список самых загадочных явлений в истории науки
Международное научное издание New Scientist опубликовало составленный экспертами список загадочных фактов и явлений, которые уже...
Зміст список №1 iconПофамильный список воинов-ивановцев
Пофамильный список воинов-ивановцев, погибших в 1942-1943г г и похороненных в братских могилах вблизи от них на поле боя в Городищенском...
Зміст список №1 iconКнига > Зміст освіти школи Програми діяльності закладу > Друковані роботи вчителів Діяльність гуртків 10. Випускники та батьки про школу
Харцизької міської ради Донецької області зміст освіти формує з урахуванням таких пріоритетів
Зміст список №1 iconМетодическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. К.: Вища школа. 1988. 258с
Аналіз навчальної програми: зміст навчання, вимоги до навчальних досягнень учнів, зміст практичних робіт, реалізація міжпредметних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи