І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування icon

І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування
НазваІ. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування
Сторінка1/24
Дата конвертації29.11.2012
Розмір2.13 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
1. /Законодавство з атестац_х/~$О С Т А Н О В А 442.doc
2. /Законодавство з атестац_х/~$тодичн_ рекомендац_х ь41.doc
3. /Законодавство з атестац_х/Г_г_єн_чна класиф_кац_я прац_ .doc
4. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/Внесен_ зм_ни та доповнення до Класиф_катора профес_й 2010 року.doc
5. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/ДК003 2010 Класиф_катор профес_й.doc
6. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/Наказ Держспоживстандарту про зм_ни класиф_катора профес_й.doc
7. /Законодавство з атестац_х/Документ 1290.doc
8. /Законодавство з атестац_х/Доплати осв_тянам по наказу 102.doc
9. /Законодавство з атестац_х/МЕТОДИКА АТЕСТАЦ_ф РОБОЧИХ М_СЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦ_.doc
10. /Законодавство з атестац_х/Методичн_ рекомендац_х ь41.doc
11. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь 16 М_нпрац_ додаток 2.doc
12. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь122 М_нпрац_ порядок скороченого тижня.doc
13. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь150 М_нпрац_ про порядок лодаткових в_дпцсток.doc
14. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь16 М_нпрац_ порядок додатков в_дпусток.doc
15. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь383 М_нпрац_ критер_х додатковох в_дпустки.doc
16. /Законодавство з атестац_х/П О С Т А Н О В А 442.doc
17. /Законодавство з атестац_х/Перел_к на скорочений тиждень ь163 в_д 21.02.2001 р.doc
18. /Законодавство з атестац_х/Перел_к на додатков_ в_дпустки ь679 в_д 13.05.2003 р.doc
19. /Законодавство з атестац_х/Порядок призначення п_льг _ компенсац_й за важк_ та шк_длив_ умови прац_.doc
20. /Законодавство з атестац_х/Постанова ь387 СРСР про порядок доплати за умови прац_.doc
21. /Законодавство з атестац_х/Постанова ь731 СРСР про видачу молока.doc
22. /Законодавство з атестац_х/Про перенесення терм_н_в атестац_х робочих м_сць.doc
23. /Законодавство з атестац_х/Список ь1.DOC
24. /Законодавство з атестац_х/Список ь2.DOC
Производственной среды, тяжести и напряженности
Дк 003: 2010 "Класифікатор професій", реалізація якого відбувається через видавництві «Соцінформ» Міністерства праці та соціальної політики України з 1 жовтня 2010 р
Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів
Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити: відповідно до частини першої статті 7 закон
Положення про порядок встановлення доплатза несприятливі умови праці
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Документ z0058-98, редакцiя вiд 18. 06. 2003 (1 сторiнка)
Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Документ z0496-03, редакцiя вiд 04. 06. 2003 (1 сторiнка)
Документ z0057-98, редакцiя вiд 18. 06. 2003 (1 сторiнка)
Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Постанова від 13 травня 2003 р. N 679 Додаток 1
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда
Про затвердження Роз'яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках
Зміст список №1
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування

Список №2


І. Гірничі роботи………………………………………………………………… 1

ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування(агломерація,брикетування,

згрудкування),випалювання руд і нерудних копалин……………………… 7

ІІІ. Чорна металургія……………………………………………………………..11

ІV. Виробництво коксопродуктів, вуглепідготовка……………………………19

V. Виробництво вогнетривів …………………………………………………..21

VІ. Виробництво метизів………………………………………………………..23

VІІ. Виробництво генераторного газу та одержання газів у процесі

металургійного виробництва………………………………………………..24

VІІІ. Виробництво кольорових металів…………………………………………..25

ІХ. Ртутно-перероблювальні підстанції………………………………………..41

Х. Хімічне виробництво………………………………………………………...42

XІ. Виробництво вибухових речовин…………………………………………..45

ХІІ. Буріння, видобування та перероблення нафти, газу та газового

конденсату, перероблення вугілля та сланцю…………………………….46

ХІІІ. Електростанції, енергопоїзди, паросилове господарство………………...51

ХІV. Оброблення металу…………………………………………………………54

ХV. Виробництво та ремонт електричних машин і апаратури………………..63

ХVІ. Виробництво устаткування для радіо,телебачення та зв’язку...65

ХVІІ. Виробництво неметалевих мінеральних виробів ( будівельних

матеріалів)…………………………………………………………………...68

ХVІІІ. Виробництво скла та виробів із скла. Виробництво керамічних,

фарфорових і фаянсових виробів………………………………………….73

ХІХ. Видобування торфу………………………………………………………...75

ХХ. Текстильна промисловість. Виробництво шкіри. Виробництво

готового одягу та хутра…………………………………………………… 76

ХХІ. Целюлозно-паперова промисловість. Виробництво деревини та

виробів з деревини ………………………………………………………...83

ХХІІ. Харчова промисловість…………………………………………………….86

ХХІІІ. Виробництво фармацевтичних препаратів…………………………….…91

ХХІV. Охорона здоров’я та соціальна допомога………………………………...93

ХХV. Поліграфічне виробництво та тиражування відеозаписів…………….... 95

ХХVІ. Виробництво поліграфічних фарб…………………………………….…95

ХХVІІ. Будівництво…………………………………………………………….…96

ХХVІІІ. Транспортні послуги…………………………………………………….98

ХХІХ. Зв’язок……………………………………………………………………100

ХХХ. Агрохімічне обслуговування сільського господарства. Збирання,

перероблення та утилізація трупів тварин…………………………....100

ХХХІ. Виробництво штучних або синтетичних волокон…………………….101

ХХХІІ. Роботи з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих

випромінювань ……………………………………………………………101

ХХХІІІ. Загальні професії ( у всіх галузях господарства )…………………….102

ХХХІV. Атомна енергетика та атомна промисловість………………………...105


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2003 р. № 36


СПИСОК № 2

виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими
та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах


Позиція

Виробництва, роботи, професії, посади і показники
I. ГІРНИЧІ РОБОТИ
Добування відкритим способом вугілля, руди, сланцю, озокериту, тальку, каоліну, графіту, доломіту, кварциту, вапняку, мергелю, магнезиту, польового та плавикового шпату, гіпсу, баратів, п'єзокварцу, агату, боритів, фосфориту, апатитів, сірки, алмазів, мармуру, граніту, андезиту, крейди, дорогоцінних і кольорових металів із пісків, діабазу, гранодіориту, базальту, піщанику, янтарю, слюди, азбесту, солі та інших нерудних копалин, що містять шкідливі речовини 1 і 2 класу небезпеки, а також шкідливі речовини 3 класу небезпеки. Будівництво шахт, рудників, розрізів, кар'єрів, копалень, драг, метрополітенів, тунелів, підземних каналів та інших підземних споруд. Гірничі роботи з рекультивації земель, буріння технічних свердловин, профілактики та гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і породних відвалах
1. Відкриті гірничі роботи та роботи на поверхні

1.1а

а) робітники кар'єрів, розрізів, копалень, гідравлік, драг, промивальних приладів.

Роботи на поверхні шахт, рудників і дренажних шахт. Роботи на промислових майданчиках будівництва шахт, рудників, розрізів, кар'єрів, копалень, драг, метрополітенів, тунелів, підземних каналів та інших підземних споруд. Гірничі роботи з рекультивації земель, буріння технічних свердловин, профілактики та гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і породних відвалах. Буровибухові роботи

1.1а- 3а

апаратники

1.1а

бункерувальники

1.1а

бурильники шпурі

1.1а

вагонетники

1.1а

вагонетники повітряно-канатної дороги

1.1а

вантажники

1.1а

вибуховики

1.1а

вивантажувачі на відвалах

1.1а

водії автомобілів

1.1а

водії навантажувачів, зайняті вантаженням гірничої маси

1.1а

гідромоніторники

1.1а- 3б

гірники, зайняті на виробничих дільницях, а також на маркшейдерських і геологічних роботах з відбирання проб і доставляння вибухових матеріалів

1.1а

грохотники

1.1а

доводжувачі

1.1а

долотозаправники

1.1а

драгери

1.1а

дренажисти з видобутку мірабіліту

1.1а

дробильники

1.1а

електромонтери диспетчерського устаткування та телеавтоматики, зайняті в кар'єрах та розрізах

1.1а

електромонтери з ремонту повітряних ліній електропередачі, зайняті в кар'єрах, розрізах і на відвалах

1.1а-3в

електромонтери з ремонту та обслуговування апаратури і пристроїв зв‘язку, зайняті в кар‘єрах, розрізах і на відвалах

1.1а

електромонтери з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування, зайняті в кар'єрах, розрізах і на відвалах

1.1а

електромонтери контактних мереж, зайняті в кар'єрах, розрізах і на відвалах

1.1а

електромонтери лінійних споруд телефонного зв'язку та радіофікації, зайняті в кар'єрах, розрізах і на відвалах

1.1а

електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту устаткування

1.1а

забійники

1.1а

заготівники слюди

1.1а

землекопи, зайняті на розкривних та очисних роботах

1.1а

каменотеси

1.1а

канавники

1.1а

ковалі-бурозаправники

1.1а

колії плит та блоків

1.1а

концентраторники

1.1а

кочегари паровозів у депо

1.1а

кріпильники

1.1а

лампівники

1.1а

лебідники

1.1а

люкові

1.1а

майстри-вибуховики

1.1а

матроси драг

1.1а

машиністи автогрейдерів, зайняті в кар'єрах, розрізах і на відвалах

1.1а

машиністи бульдозерів, у тому числі зайняті гасінням та розбиранням териконів і породних відвалів шахт, розрізів, збагачувальних та брикетних фабрик, що горять

1.1а

машиністи бурових установок

1.1а

машиністи виправно-підбивно-обробних машин

1.1а

машиністи виправно-підбивно-рихтувальних машин

1.1а

машиністи вібронавантажувальних установок

1.1а

машиністи відвалоутворювачів

1.1а

машиністи відвальних мостів

1.1а

машиністи дорожньо-транспортних машин, зайняті в розрізах, на усереднювальних вугільних складах і відвалах

1.1а

машиністи драг

1.1а

машиністи дробильних установок

1.1а

машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів

1.1а

машиністи екскаваторів

1.1а

машиністи залізнично-будівельних машин

1.1а

машиністи землесосних плавучих несамохідних снарядів

1.1а

машиністи землесосних установок

1.1а

машиністи каменерізних машин

1.1а

машиністи конвеєрів

1.1а

машиністи кранів (кранівники)

1.1а

машиністи кранів автомобільних

1.1

машиністи кратцерів

1.1а

машиністи млинів

1.1а

машиністи навантажувальних машин

1.1а

машиністи навантажувально-доставочних машин

1.1а

машиністи насосних установок, зайняті на дренажних роботах

1.1а

машиністи парових машин та локомобілів

1.1а

машиністи підіймальних машин

1.1а

машиністи підіймально-пересувних риштувань

1.1а

машиністи підіймачів щоглових, стоякових й шахтових

1.1а

машиністи поличкових плугів

1.1а

машиністи скреперів

1.1а

машиністи скреперних лебідок

1.1а

машиністи слюдопласторобних машин

1.1а

машиністи сортувалок

1.1а

машиністи тягових агрегатів

1.1а

машиністи установок для буріння стовбурів шахт повним перерізом

1.1а

машиністи установок для розщеплення слюди

1.1а

машиністи установок для руйнування негабаритів гірничої маси, зайняті в кар'єрах та розрізах

1.1а

машиністи установок з оброблення транспортних засобів, зайняті в кар'єрах і розрізах

1.1а

машиністи фрезагрегатів

1.1а

машиністи шляхоколієпересувачів

1.1а

монтажники гірничого устаткування

1.1а

монтери колії, зайняті в кар'єрах, розрізах і на відвалах

1.1а

мотористи механічних лопат

1.1а

мотористи промивальних приладів для вилучення металу

1.1а

наваловідбійники

1.1а

оббирачі гірничих виробок

1.1а

оператори товарні, зайняті в озокеритовому виробництві

1.1а

перекидальники

1.1а

постачальники кріпильних матеріалів у шахти

1.1а

пробовідбірники

1.1а

пробуторники малолітражних драг

1.1а

прохідники на поверхневих роботах

1.1а

розпилювачі каменю

1.1а

скруберники-насосники

1.1а

сортувальники

1.1а

стовбурові (підземні), зайняті на поверхні шахт

1.1а

стрічкові прибиральники, зайняті в кар'єрах і розрізах

1.1а

трактористи, зайняті в кар'єрах, розрізах і на відвалах

1.1а

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням слюди

1.1а

цементаторники гідромідьустановок

1.1а

шліхівники

1.1а

шлюзівники

1.1б

б) керівники та фахівці

1.1б

керівники та фахівці кар'єрів, розрізів, копалень, гідравлік і промивальних приладів, промислових майданчиків будівництва шахт, рудників, розрізів, розрізоуправлінь, кар'єрів, драг, метрополітенів, тунелів, підземних каналів та інших підземних споруд і шахт
Роботи на поверхні кар'єрів, розрізів, шахт і рудників

1.1б

геологи, дільничні геологи

1.1б

геофізики

1.1б

гідрогеологи, дільничні гідрогеологи

1.1б

головні геологи

1.1б

головні інженери, їх заступники

1.1б

головні маркшейдери, їх заступники

1.1б

головні механіки, їх заступники

1.1б

головні електрики, їх заступники

1.1б

головні електромеханіки, їх заступники

1.1б

головні енергетики, їх заступники

1.1б

директори (начальники), їх заступники (в розрізах, кар'єрах)

1.1б

інженери, зайняті в змінах на виробничих дільницях

1.1б

інженери з гірничих робіт, які виконують роботи в підземних умовах

1.1б

маркшейдери кар’єрів, рудників, шахт, маркшейдери дільничні

1.1б

майстри бурових свердловин

1.1б

майстри (старші майстри) бурових дільниць

1.1б

майстри гірничі

1.1б

майстри шляхові, зайняті в кар'єрах, розрізах і на відвалах

1.1б

майстри (старші майстри) контрольні

1.1б

майстри (старші майстри) з ремонту устаткування

1.1б

майстри (старші майстри) виробничих дільниць

1.1б

механіки, старші механіки

1.1б

начальники драг

1.1б

начальники відділів, пов'язані з роботами під землею: виробничого, виробничо-технічного, технічного, капітального будівництва, організації праці й заробітної плати, їх заступники

1.1б

начальники змін

1.1б

начальники розрізобудівних управлінь, їх заступники

1.16

начальники дільниць, їх заступники

1.1б

начальники цехів (гірничих), їх заступники

1.1б

виконавці робіт, їх заступники

1.1б

технічні керівники, їх заступники

1.1б

електрики дільниць

1.1б

електромеханіки

1.1б

енергетики

2. Роботи на поверхні з підземної газифікації вугілля

1.2а-3

а) робітники, зайняті на дільницях (в цехах): знесірчення, газогенераторних, газодувних та бурових, на підземній газифікації вугілля

1.2б

б) керівники та фахівці
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24Схожі:

І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування iconТематичний план самостійної роботи з дисципліни"Урологія" для студентів 4-го курсу медичного факультету на 2012/2013 навчальний рік
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування iconПлан роботи на листопад 2012 року № з/п Зміст роботи Термін виконання Форма узагаль нення
Підготовка матеріалів щодо результативності роботи педагогічних працівників, які атестуються, у між атестаційний період
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування icon7-б клас (І семестр) факультатив
Техніка безпеки під час роботи на комп'ютері. Правила поведінки в кабінеті інформатики. Надання першої допомоги. Санітарні норми...
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування iconПідготовка до роботи
Виконанням цієї роботи передбачається експериментальна пе­ревірка справедливості принципу й методу накладання (суперпозиції) дії...
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування iconПлан роботи нмц на лютий 2012 року № з/п Дата та час проведення Найменування заходу
Підготовка первинних довідок за результатами вивчення стану роботи днз №14 відповідно протоколів атестації
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування iconПлан роботи великосорочинської зош І-ІІІ ступенів на зимові канікули 2012-2013 н р. № з/п Дата проведення Зміст роботи Хто
Підготовка до обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, екології
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування iconПрограма «Дидактичні основи професійної освіти» Для студентів спеціальностей
Професійне навчання. Технологія та комплексна механізація видобутку корисних копалин та руд”
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування iconПлан роботи великосорочинської зош І-ІІІ ступенів на весняні канікули 2012-2013 н р. №з/п Дата проведення Зміст роботи Хто
Підготовка до IV етапу конкурсу «Найкращий клас», «Шкільні історії в журналі Єралаш» 5-10 класи
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування iconПланування роботи І облік роботи шкільного методичного обє’днання науково- мктодична проблема, над якою працює школа
Розвиток ключових життєвих компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування iconПідготовка спеціалістів, магістрів
Підвищення кваліфікації іноземних громадян (лікарів і провізорів) за акредитованими напрямами 1101 „Медицина”, 1102 „Фармація”, підготовка...
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування iconКонтрольна робота (для заочної)
Для студентів спеціальностей: 010100. 22 „Професійне навчання. Електромеханічне обладнання автоматизація процесів добування корисних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи