Производственной среды, тяжести и напряженности icon

Производственной среды, тяжести и напряженности
Скачати 133.03 Kb.
НазваПроизводственной среды, тяжести и напряженности
Дата конвертації29.11.2012
Розмір133.03 Kb.
ТипДокументи
1. /Законодавство з атестац_х/~$О С Т А Н О В А 442.doc
2. /Законодавство з атестац_х/~$тодичн_ рекомендац_х ь41.doc
3. /Законодавство з атестац_х/Г_г_єн_чна класиф_кац_я прац_ .doc
4. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/Внесен_ зм_ни та доповнення до Класиф_катора профес_й 2010 року.doc
5. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/ДК003 2010 Класиф_катор профес_й.doc
6. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/Наказ Держспоживстандарту про зм_ни класиф_катора профес_й.doc
7. /Законодавство з атестац_х/Документ 1290.doc
8. /Законодавство з атестац_х/Доплати осв_тянам по наказу 102.doc
9. /Законодавство з атестац_х/МЕТОДИКА АТЕСТАЦ_ф РОБОЧИХ М_СЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦ_.doc
10. /Законодавство з атестац_х/Методичн_ рекомендац_х ь41.doc
11. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь 16 М_нпрац_ додаток 2.doc
12. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь122 М_нпрац_ порядок скороченого тижня.doc
13. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь150 М_нпрац_ про порядок лодаткових в_дпцсток.doc
14. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь16 М_нпрац_ порядок додатков в_дпусток.doc
15. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь383 М_нпрац_ критер_х додатковох в_дпустки.doc
16. /Законодавство з атестац_х/П О С Т А Н О В А 442.doc
17. /Законодавство з атестац_х/Перел_к на скорочений тиждень ь163 в_д 21.02.2001 р.doc
18. /Законодавство з атестац_х/Перел_к на додатков_ в_дпустки ь679 в_д 13.05.2003 р.doc
19. /Законодавство з атестац_х/Порядок призначення п_льг _ компенсац_й за важк_ та шк_длив_ умови прац_.doc
20. /Законодавство з атестац_х/Постанова ь387 СРСР про порядок доплати за умови прац_.doc
21. /Законодавство з атестац_х/Постанова ь731 СРСР про видачу молока.doc
22. /Законодавство з атестац_х/Про перенесення терм_н_в атестац_х робочих м_сць.doc
23. /Законодавство з атестац_х/Список ь1.DOC
24. /Законодавство з атестац_х/Список ь2.DOC
Производственной среды, тяжести и напряженности
Дк 003: 2010 "Класифікатор професій", реалізація якого відбувається через видавництві «Соцінформ» Міністерства праці та соціальної політики України з 1 жовтня 2010 р
Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів
Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити: відповідно до частини першої статті 7 закон
Положення про порядок встановлення доплатза несприятливі умови праці
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Документ z0058-98, редакцiя вiд 18. 06. 2003 (1 сторiнка)
Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Документ z0496-03, редакцiя вiд 04. 06. 2003 (1 сторiнка)
Документ z0057-98, редакцiя вiд 18. 06. 2003 (1 сторiнка)
Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Постанова від 13 травня 2003 р. N 679 Додаток 1
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда
Про затвердження Роз'яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках
Зміст список №1
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування


12 августа 1986 г. N 4137-86


ГИГИЕНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУДА

(ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВРЕДНОСТИ И ОПАСНОСТИ ФАКТОРОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ, ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ


ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА)


Термины и определения основных понятий, используемых в классификации

Опасными и вредными факторами условий труда могут быть физические, химические, биологические факторы производственной среды, психофизиологические факторы в организации труда, устройстве рабочего места и оборудования.

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к заболеванию или стойкому снижению работоспособности.

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность.

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на центральную нервную систему.

Область применения


Классификация предназначена для гигиенической оценки существующих условий и характера труда на рабочих местах, установления приоритетности в проведении оздоровительных мероприятий.

Принципы и основы гигиенической классификации


В основу гигиенической классификации положены наличие и выраженность вредных факторов производственной среды, уровни тяжести и напряженности трудового процесса.

Принцип дифференциации условий и характера труда предусматривает степень отклонения параметров производственной среды и трудового процесса от действующих гигиенических нормативов и влияния на функциональное состояние и здоровье работающих. По этим показателям выделяются три класса условий и характера труда.

I класс - оптимальные условия и характер труда, при которых исключено неблагоприятное воздействие на здоровье работающих опасных и вредных производственных факторов, создаются предпосылки для сохранения высокого уровня работоспособности (отсутствие либо соответствие уровням, принятым в качестве безопасных для населения).

II класс - допустимые условия и характер труда, при которых уровень опасных и вредных производственных факторов не превышает установленных гигиенических нормативов на рабочих местах, а возможные функциональные изменения, вызванные трудовым процессом, восстанавливаются во время регламентированного отдыха в течение рабочего дня или домашнего отдыха к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство.

III класс - вредные и опасные условия и характер труда, при которых вследствие нарушения санитарных норм и правил возможно воздействие опасных и вредных факторов производственной среды в значениях, превышающих гигиенические нормативы, и психофизиологических факторов трудовой деятельности, вызывающих функциональные изменения организма, которые могут привести к стойкому снижению работоспособности и/или нарушению здоровья работающих.


Выделяются 3 степени вредных и опасных условий и характера труда:

1 степень - условия и характер труда, вызывающие функциональные нарушения, которые при раннем выявлении и после прекращения воздействия носят обратимый характер;


2 степень - условия и характер труда, вызывающие стойкие функциональные нарушения, способствующие росту показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности и в отдельных случаях - появлению признаков или легких форм профессиональных заболеваний;

3 степень - условия и характер труда с повышенной опасностью развития профессиональных заболеваний, повышенной заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

При наличии двух или более вредных и опасных производственных факторов и факторов трудовой деятельности условия труда следует оценить по наиболее высоким классу и степени.

Классификация не включает работы, выполняемые в экстремальных условиях, при которых совокупность условий и характера труда создает высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных поражений, увечий, угрозу для жизни. Степень риска при экстремальных условиях труда не может быть охарактеризована количественными показателями вредности, опасности, тяжести и напряженности труда.

КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ И ХАРАКТЕРА ТРУДА


ПО СТЕПЕНИ ВРЕДНОСТИ И ОПАСНОСТИ ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ

┌───┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐


│ N │ Факторы │ Классы условий и характера труда │


│п/п│ ├───────┬────────┬───────────────────────────────────┤


│ │ │I. Оп- │II. До- │ III. Вредные и опасные │


│ │ │тималь-│пустимые├───────────┬─────────────┬─────────┤


│ │ │ные │ │ 1 степень │ 2 степень │3 степень│


├───┼────────────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤


│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │


├───┼────────────────┼───────┼────────┼───────────┴─────────────┴─────────┤


│1. │Вредные химичес-│ │ │Превышение ПДК │


│ │кие вещества: │ │ │ │


│ │1 класс опаснос-│- │<= ПДК │До 2 раз │2,1 - 4 раз │> 4 раз │


│ │ти │ │ │ │ │ │


│ │2 класс опаснос-│- │<= ПДК │До 3 раз │3,1 - 5 раз │> 5 раз │


│ │ти │ │ │ │ │ │


│ │3 - 4 классы │- │<= ПДК │До 4 раз │4,1 - 6 раз │> 6 раз │


│ │опасности │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │Превышение ПДК │


│ │ │ │ │ │


│2. │Пыль преимущест-│- │<= ПДК │До 2 раз │2,1 - 5 раз │> 5 раз │


│ │венно фиброген- │ │ │ │ │ │


│ │ного действия │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │Превышение ПДУ │


│ │ │ │ │ │


│3. │Вибрация (общая │- │<= ПДУ │До 3 дБ │3,1 - 6 дБ │> 6 дБ │


│ │и локальная) │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │Превышение ПДУ │


│ │ │ │ │ │


│4. │Шум │- │<= ПДУ │До 10 дБА │11 - 15 дБА │> 15 дБА │


│ │ │ │ │ │ │ │


│5. │Инфразвук │- │<= ПДУ │Выше ПДУ │- │- │


│ │ │ │ │ │ │ │


│6. │Ультразвук │- │<= ПДУ │Выше ПДУ │- │- │


│ │ │ │ │ │ │ │


│7. │Неионизирующие │ │ │ │ │ │


│ │излучения: │ │ │ │ │ │


│ │- радиочастотный│- │<= ПДУ │Выше ПДУ │- │- │


│ │диапазон │ │ │ │ │ │


│ │- диапазон про- │- │<= ПДУ │Выше ПДУ │- │- │


│ │мышленной часто-│ │ │ │ │ │


│ │ты │ │ │ │ │ │


│ │- оптический │- │<= ПДУ │Выше ПДУ │- │- │


│ │диапазон (лазер-│ │ │ │ │ │


│ │ное излучение) │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│8. │Микроклимат в │ │ │ │ │ │


│ │помещении: │ │ │ │ │ │


│ │температура │Опти- │Допусти-│Выше максимальных допустимых вели- │


│ │воздуха, °C │мальные│мые по │чин в теплый период или ниже мини- │


│ │ │по са- │санитар-│мальных допустимых величин в холод-│


│ │ │нитар- │ным нор-│ный период │


│ │ │ным │мам │до 4° │4,1 - 8° │выше 8° │


│ │ │нормам │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │скорость движе- │-"- │-"- │Выше уровней допустимых величин в │


│ │ния воздуха, м/с│ │ │холодный и теплый периоды года или │


│ │ │ │ │ниже минимально допустимых в теплый│


│ │ │ │ │период года │


│ │ │ │ │до 3 раз │более 3 раз │- │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │относительная │-"- │-"- │Превышение уровней допустимых сани-│


│ │влажность возду-│ │ │тарными нормативами в теплый период│


│ │ха в % │ │ │года │


│ │ │ │ │до 25% │более 25% │- │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │инфракрасное │Опти- │Допусти-│141 - 350 │351 - 2800 │свыше │


│ │излучение, │мальные│мые по │Вт/кв. м │Вт/кв. м │2800 │


│ │Вт/кв. м │по са- │санитар-│ │ │Вт/кв. м │


│ │ │нитар- │ным нор-│ │ │ │


│ │ │ным │мам │ │ │ │


│ │ │нормам │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │температура на- │ │ │ │ │ │


│ │ружного воздуха │ │ │ │ │ │


│ │(при работе на │ │ │ │ │ │


│ │открытом возду- │ │ │ │ │ │


│ │хе), °C: │ │ │ │ │ │


│ │ летом │-"- │-"- │до 32 │32,1 - 40 │выше 40 │


│ │ зимой <*> │-"- │-"- │-(10 - 14) │-(15 - 20) │ниже -20 │


│ │ │ │ │ │ │ │


│9. │Атмосферное │ │ │ │ │ │


│ │давление: │ │ │ │ │ │


│ │повышенное │Естест-│До 1,2 │1,3 - 1,8 │1,9 - 3,0 │более 3 │


│ │(атм.) │венный │ │ │ │ │


│ │ │фон │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │пониженное │- │600 - │1100 - 2000│2100 - 4000 │выше 4000│


│ │(м над уровнем │ │1000 │ │ │ │


│ │моря) │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│10.│Биологические │ │ │ │ │ │


│ │факторы │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │


│ │Микроорганизмы │ │ │Превышение ПДК │


│ │<**>: │ │ │ │


│ │1 класс опаснос-│- │<= ПДК │До 2 раз │2,1 - 4 │> 4 │


│ │ти │ │ │ │ │ │


│ │2 класс опаснос-│- │<= ПДК │До 3 раз │3,1 - 6 │> 6 │


│ │ти │ │ │ │ │ │


│ │3 - 4 классы │- │<= ПДК │До 5 раз │5,1 - 10 │> 10 │


│ │опасности │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │


│ │Белковые препа- │ │ │Превышение ПДК │


│ │раты: │ │ │ │


│ │1 класс опаснос-│- │<= ПДК │До 3 раз │3,1 - 5 │> 5 │


│ │ти │ │ │ │ │ │


│ │2 класс опаснос-│- │<= ПДК │До 5 раз │5,1 - 10 │> 10 │


│ │ти │ │ │ │ │ │


│ │3 - 4 классы │- │<= ПДК │До 10 раз │10,1 - 20 │> 20 │


│ │опасности │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │


│ │Естественные │ │ │Превышение ПДК │


│ │компоненты орга-│ │ │ │


│ │низма (аминокис-│ │ │ │


│ │лоты, витамины │ │ │ │


│ │и др.): │ │ │ │


│ │1 класс опаснос-│- │<= ПДК │До 5 раз │5,1 - 10 │> 10 │


│ │ти │ │ │ │ │ │


│ │2 класс опаснос-│- │<= ПДК │До 7 раз │7,1 - 15 │> 15 │


│ │ти │ │ │ │ │ │


│ │3 - 4 классы │- │<= ПДУ │До 10 раз │10,1 - 20 │> 20 │


│ │опасности │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│11.│Тяжесть труда │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │Динамическая │ │ │ │ │ │


│ │работа │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │Мощность внешней│М. │41 - 90 │Более 90 │- │- │


│ │работы (в ват- │до 40 │ │ │ │ │


│ │тах) <***> при │Ж. │37 - 63 │Более 63 │- │- │


│ │работе с участи-│до 36 │ │ │ │ │


│ │ем мышц нижних │ │ │ │ │ │


│ │конечностей и │ │ │ │ │ │


│ │туловища │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │То же, при рабо-│М. │23 - 45 │Более 45 │- │- │


│ │те с преимущест-│до 22 │ │ │ │ │


│ │венным участием │Ж. │18 - │Более 30,5 │- │- │


│ │мышц плечевого │до 17,5│30,5 │ │ │ │


│ │пояса │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │Масса поднимае- │М. │До 30 │31 - 35 │Более 35 │- │


│ │мого и перемеща-│Ж. │До 10 │11 - 15 │Более 15 │- │


│ │емого груза в кг│ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │Мелкие стерео- │До │20001 - │40001 - │60001 - 80000│Более │


│ │типные движения │20000 │40000 │60000 │ │80000 │


│ │кистей и пальцев│ │ │ │ │ │


│ │рук (количество │ │ │ │ │ │


│ │за смену) │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │Статическая │ │ │ │ │ │


│ │нагрузка: │ │ │ │ │ │


│ │величина нагруз-│ │ │ │ │ │


│ │ки за смену │ │ │ │ │ │


│ │(кг.с) при удер-│ │ │ │ │ │


│ │жании груза: │ │ │ │ │ │


│ │ одной рукой │До │18001 - │43001 - │Свыше 97000 │- │


│ │ │18000 │43000 │97000 │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │ двумя руками │До │43001 - │97001 - │Свыше 208000 │- │


│ │ │43000 │97000 │208000 │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │ с участием │До │61001 - │130001 - │Свыше 260000 │- │


│ │ мышц корпуса и│61000 │130000 │260000 │ │ │


│ │ ног │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │Рабочая поза │Свобод-│Нахожде-│Нахождение │Нахождение в │- │


│ │ │ная │ние в │в наклонном│наклонном по-│ │


│ │ │ │наклон- │положении │ложении свыше│ │


│ │ │ │ном по- │до 30° │30° более 50%│ │


│ │ │ │ложении │26 - 50% │времени сме- │ │


│ │ │ │до 30° │времени │ны. Пребыва- │ │


│ │ │ │25% │смены. Пре-│ние в вынуж- │ │


│ │ │ │времени │бывание в │денной позе │ │


│ │ │ │смены │вынужденной│(на коленях, │ │


│ │ │ │ │позе (на │на корточках │ │


│ │ │ │ │коленях, на│и т.п.) более│ │


│ │ │ │ │корточках и│25% времени │ │


│ │ │ │ │т.п.) до │смены │ │


│ │ │ │ │25% времени│ │ │


│ │ │ │ │смены │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │Наклоны корпуса │Отсут- │Вынуж- │Вынужденные│Вынужденные │- │


│ │ │ствуют │денные │наклоны │наклоны более│ │


│ │ │ │наклоны │более 30° -│30° и свыше │ │


│ │ │ │более │101 - 300 │300 раз за │ │


│ │ │ │30° 50 -│раз за сме-│смену │ │


│ │ │ │100 раз │ну │ │ │


│ │ │ │за смену│ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │Перемещение в │До 4 │4,1 - 10│10,1 - 17 │Свыше 17 км │- │


│ │пространстве │км за │км за │км за смену│за смену │ │


│ │(переходы, обус-│смену │смену │ │ │ │


│ │ловленные техно-│ │ │ │ │ │


│ │логическим про- │ │ │ │ │ │


│ │цессом) │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│12.│Напряженность │ │ │ │ │ │


│ │труда │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │Внимание: │ │ │ │ │ │


│ │а) длительность │До 50 │51 - 75 │Свыше 75 │- │- │


│ │сосредоточения │ │ │ │ │ │


│ │(% времени сме- │ │ │ │ │ │


│ │ны) │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │б) плотность │До 175 │176 - │Свыше 300 │- │- │


│ │сигналов в сред-│ │300 │ │ │ │


│ │нем за час │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │Напряженность │ │ │ │ │ │


│ │анализаторных │ │ │ │ │ │


│ │функций: │ │ │ │ │ │


│ │а) зрение (кате-│Грубая │Точная │Высокоточ- │Особоточная с│- │


│ │гории зрительных│и мало-│ │ная │применением │ │


│ │работ по СНиП │точная │ │ │оптических │ │


│ │II-4-79) │ │ │ │приборов │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │б) слух (при │Разбор-│Разбор- │Разборчи- │- │- │


│ │производственной│чивость│чивость │вость слов │ │ │


│ │необходимости │слов и │слов и │и сигналов │ │ │


│ │восприятия речи │сигна- │сигналов│менее 70% │ │ │


│ │или дифференци- │лов от │от 90 │ │ │ │


│ │рованных сигна- │100 до │до 70% │ │ │ │


│ │лов) │90% │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │Эмоциональное и │Работа │Работа │Решение │Личный риск, │- │


│ │интеллектуальное│по ин- │по уста-│трудных │опасность, │ │


│ │напряжение │дивиду-│новлен- │задач в │ответствен- │ │


│ │ │альному│ному │условиях │ность за │ │


│ │ │плану │графику │дефицита │безопасность │ │


│ │ │ │с воз- │времени и │других лиц │ │


│ │ │ │можнос- │информации │ │ │


│ │ │ │тью его │с повышен- │ │ │


│ │ │ │коррек- │ной ответ- │ │ │


│ │ │ │тировки │ственностью│ │ │


│ │ │ │по ходу │ │ │ │


│ │ │ │деятель-│ │ │ │


│ │ │ │ности │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │Монотонность: │ │ │ │ │ │


│ │а) число элемен-│Более │10 - 4 │3 - 2 │ - │- │


│ │тов в многократ-│10 │ │ │ │ │


│ │но повторяющейся│ │ │ │ │ │


│ │операции (прие- │ │ │ │ │ │


│ │ме) │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │б) продолжитель-│Более │100 - 20│19 - 2 │ - │- │


│ │ность выполнения│100 │ │ │ │ │


│ │повторяющихся │ │ │ │ │ │


│ │операций в с │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │в) время наблю- │До 80 │81 - 95 │96 и более │ - │ │


│ │дения за ходом │ │ │ │ │ │


│ │производственно-│ │ │ │ │ │


│ │го процесса без │ │ │ │ │ │


│ │активных дейст- │ │ │ │ │ │


│ │вий (в % к про- │ │ │ │ │ │


│ │должительности │ │ │ │ │ │


│ │смены) │ │ │ │ │ │


│ │ │ │ │ │ │ │


│ │Сменность │Одно- │Трех-, │Нерегуляр- │- │- │


│ │ │сменная│двух- │ная смен- │ │ │


│ │ │работа │сменная │ность с │ │ │


│ │ │(без │работа │работой в │ │ │


│ │ │ночной │с ночной│ночную сме-│ │ │


│ │ │смены) │сменой │ну │ │ │


└───┴────────────────┴───────┴────────┴───────────┴─────────────┴─────────┘


--------------------------------


<*> При ветре нижние границы температур воздуха должны быть смещены в сторону более высоких температур из расчета 2 °C на 1 м/с увеличения скорости движения воздуха.


<**> Включая патогенные микроорганизмы.


<***> Подъем и перемещение тяжести вручную женщинами за 1 раз не должны превышать: при чередовании с другой работой - 15 кг, постоянно в течение смены - 10 кг.Схожі:

Производственной среды, тяжести и напряженности iconПравила техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов (Утверждены Президиумом ЦК профсоюза рабочих машиностроения 12 октября 1965 г)
Все предприятия, проектные, научно-исследовательские и конструкторские организации обязаны выполнять (предусматривать в проектах)...
Производственной среды, тяжести и напряженности iconFundacja Wody
Лимузен, Центр чистой воды из Дании (обучающая компания) а также с польской стороны: Министерство окружающей среды, Маршальское управление...
Производственной среды, тяжести и напряженности icon29. Передающие среды: коаксиальные передающие среды
Величина импеданса прямо завысит от отношения размеров внутреннего и внешнего проводников и связана обратной зависимостью с диэлектрической...
Производственной среды, тяжести и напряженности iconОпределение центра тяжести самолёта Выдающиеся конструкторы и авиастроители

Производственной среды, тяжести и напряженности iconС и относительной влажности не более 85%
С до +25оС и относительной влажности не более 85%. При температуре окружающей среды ниже +200С рекомендуется работа с включенным...
Производственной среды, тяжести и напряженности iconТехническое задание на изготовление изделия Наименование изделия*: Назначение изделия*: Количество изделий*: шт
Исходные характеристики окружающей среды (размещение изделия в помещении или вне, температура окружающей среды, возможность установки...
Производственной среды, тяжести и напряженности iconЛабораторная работа №4 Измерение магнитострикции ферромагнетика
Цель работы: определение продольной магнитострикции никеля в зависимости от амплитуды напряженности магнитного поля
Производственной среды, тяжести и напряженности iconЛекции по бжд. Лекция №1 бжд наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека и окружающей среды. История возникновения научной и учебной дисциплины. Объекты и цели
Бжд – наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека и окружающей среды
Производственной среды, тяжести и напряженности iconПрактические рекомендации по расследованию несчастного случая
Для успешного использования его положений в обстановке повышенной психологической напряженности, связанной с происшествием, хотелось...
Производственной среды, тяжести и напряженности iconДокументи
1. /ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ.rtf
Производственной среды, тяжести и напряженности iconЗаявка на участие в Международной школе-семинаре молодых ученых «Научные чтения памяти Н. Ф. Реймерса и Ф. Р. Штильмарка. Антропогенная трансформация природной среды»
«Научные чтения памяти Н. Ф. Реймерса и Ф. Р. Штильмарка. Антропогенная трансформация природной среды»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи