Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології icon

Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології
Скачати 299.59 Kb.
НазваРішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології
Дата конвертації29.11.2012
Розмір299.59 Kb.
ТипРішення
1. /Законодавство з атестац_х/~$О С Т А Н О В А 442.doc
2. /Законодавство з атестац_х/~$тодичн_ рекомендац_х ь41.doc
3. /Законодавство з атестац_х/Г_г_єн_чна класиф_кац_я прац_ .doc
4. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/Внесен_ зм_ни та доповнення до Класиф_катора профес_й 2010 року.doc
5. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/ДК003 2010 Класиф_катор профес_й.doc
6. /Законодавство з атестац_х/ДК003 2010/Наказ Держспоживстандарту про зм_ни класиф_катора профес_й.doc
7. /Законодавство з атестац_х/Документ 1290.doc
8. /Законодавство з атестац_х/Доплати осв_тянам по наказу 102.doc
9. /Законодавство з атестац_х/МЕТОДИКА АТЕСТАЦ_ф РОБОЧИХ М_СЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦ_.doc
10. /Законодавство з атестац_х/Методичн_ рекомендац_х ь41.doc
11. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь 16 М_нпрац_ додаток 2.doc
12. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь122 М_нпрац_ порядок скороченого тижня.doc
13. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь150 М_нпрац_ про порядок лодаткових в_дпцсток.doc
14. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь16 М_нпрац_ порядок додатков в_дпусток.doc
15. /Законодавство з атестац_х/Наказ ь383 М_нпрац_ критер_х додатковох в_дпустки.doc
16. /Законодавство з атестац_х/П О С Т А Н О В А 442.doc
17. /Законодавство з атестац_х/Перел_к на скорочений тиждень ь163 в_д 21.02.2001 р.doc
18. /Законодавство з атестац_х/Перел_к на додатков_ в_дпустки ь679 в_д 13.05.2003 р.doc
19. /Законодавство з атестац_х/Порядок призначення п_льг _ компенсац_й за важк_ та шк_длив_ умови прац_.doc
20. /Законодавство з атестац_х/Постанова ь387 СРСР про порядок доплати за умови прац_.doc
21. /Законодавство з атестац_х/Постанова ь731 СРСР про видачу молока.doc
22. /Законодавство з атестац_х/Про перенесення терм_н_в атестац_х робочих м_сць.doc
23. /Законодавство з атестац_х/Список ь1.DOC
24. /Законодавство з атестац_х/Список ь2.DOC
Производственной среды, тяжести и напряженности
Дк 003: 2010 "Класифікатор професій", реалізація якого відбувається через видавництві «Соцінформ» Міністерства праці та соціальної політики України з 1 жовтня 2010 р
Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів
Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити: відповідно до частини першої статті 7 закон
Положення про порядок встановлення доплатза несприятливі умови праці
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Документ z0058-98, редакцiя вiд 18. 06. 2003 (1 сторiнка)
Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Документ z0496-03, редакцiя вiд 04. 06. 2003 (1 сторiнка)
Документ z0057-98, редакцiя вiд 18. 06. 2003 (1 сторiнка)
Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Постанова від 13 травня 2003 р. N 679 Додаток 1
Порядок призначення пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці
К Постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата вцспс от 3 октября 1986 г. N 387/22-78
Постановление От 16 декабря 1987 г. N 731/П-13 о порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда
Про затвердження Роз'яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках
Зміст список №1
І. Гірничі роботи ІІ. Підготовка руд,збагачення,окускування агломерація,брикетування

МЕТОДИКА АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

Основною метою атестації є регулювання відношень між власником підприємства і працюючими в сфері реалізації їхніх прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації за роботу у небезпечних і шкідливих умовах.

Атестація проводиться на підприємствах, установках і організаціях, незалежно від форм власності, видів діяльності, де технологічний процес, використовуване устаткування і матеріали можуть бути причиною виникнення небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів.

Атестація передбачає:

- виявлення на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників і з'ясування причин їх виникнення; дослідження санітарно-гігієнічних чинників виробничого середовища, тяжкості і напруженості трудового процесу на робочому місці;

- комплексну оцінку чинників виробничого середовища і характеру праці на відповідність їхніх рівнів вимогам нормативних документів;

- обгрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії шкідливості умов праці;

- встановлення або підтвердження права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, на інші пільги і компенсації в залежності від умов праці, вирішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій;

- розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих;

- встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології.

Періодичність атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу в 5 років.

Перелік документів, необхідний для проведення

атестації робочих місць за умовами праці

(Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовах праці» від 01.08.1992 р. № 442 і «Методичний рекомендацій з проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджених постановою Міністерства праці України і Головним санітарним лікарем України від 01.09.1992р. № 41).

1. Наказ «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці». Безпосередньо атестацію проводить атестаційна комісія, до складу якої мають входити головні фахівці, працівники відділу кадрів, праці і зарплати, охорони праці, представники громадських організацій та ін.

2. Встановлення відповідності назв професій класифікатору ДК 003-05, визначення робочих місць, на яких повинна проводитися атестація за умовами праці для підтвердження права на пільги і компенсації відповідно до чинного законодавства (наявність робочого місця в одному з нижчеперелічених списках):

- Право на пенсію на пільгових умовах, згідно ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких надає право на пенсію на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 36 від 16.01.2003 р. зі змінами;

- Право на додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці згідно ст.7 Закону України «Про відпустки» надається працівникам, які зайняті на роботах з негативним впливом на здоров'я шкідливих факторів за відповідними Списками виробництв, цехів, професій і посад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1290 (у редакції постанови № 679 від 13.05.2003 р. зі змінами) та наказу № 150 від 04.06.2003 р. «Про внесення змін до порядків, затверджений наказом Мінпраці від 30.01.1998 р . № 16 »;

- Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і тяжкими умовами праці, робота на яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» та наказу № 122 від 23.03.2001г. «Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»;

- Доплата працюючим за умовами праці встановлюється згідно галузевих переліків робіт, на яких передбачені доплати за шкідливі умови праці;

- Видача працівникам молока та інших рівноцінних продуктів здійснюється на підставі «Переліку хімічних речовин, при роботі з якими з профілактичною метою рекомендується вживання молока», затвердженого Міністерством охорони здоров'я СРСР 04.11.1987 р. № 4430 -87 і є доповненням Постанови Державного комітету з питань праці і соціальних питань і Президії ВЦРПС від 16.12.1987 р. № 731 / П - 13;

3. Перелік робочих місць, які підлягають атестації.

4. Протокол засідання атестаційної комісії по проведенню атестації робочих місць. Розподіл обов'язків, складання графіка проведення роботи з атестації робочих місць.

5. План розташування обладнання по кожному підрозділу з їх експлікацією, визначення межі робочих місць (робочих зон) і присвоєння їм відповідного номера.

6. Обсяг необхідних досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища (фактори враховуються тільки ті, які впливають при виконанні технологічного процесу).

7. Договір, укладений з лабораторією на проведення лабораторно-інструментальних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу; свідоцтво щодо атестації санітарної лабораторії на право проведення санітарно - гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці із вказівкою галузі атестації.

8. Протоколи вимірів параметрів шкідливих і небезпечних виробничих факторів, дослідження важкості та напруженості трудового процесу, певних форм, затверджених Міністерством охорони здоров'я України наказом № 91 від 21.04.1999 р. «Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм права проведення санітарно - гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці ».

9. Спостережні карти, баланс робочого часу, визначення % зайнятості в даних умовах.

10. Карти умов праці заповнюються відповідно до Інструкції щодо заповнення Карт умов праці при проведенні атестації робочих місць, затвердженої Міністерством праці України 20.11.1992 р. № 06 -41 - 48 і Міністерством охорони здоров'я України від 27.11.1992 р.

11. Показники та критерії умов праці, за якими працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, надається додаткова відпустка, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.12.1997 р. № 383/55.

12. Оцінка фактичного стану умов праці на робочих місцях для визначення доплат працівникам за шкідливі умови праці, згідно порядку, затвердженого постановою Держкомітету СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.1986 № 387/22 - 78 «Про затвердження Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких установлюються Доплати робітникам за умови праці ».

13. Протокол засідання атестаційної комісії за результатами атестації.

14. Наказ «Про підсумки атестації робочих місць за умовами праці» з доповненнями:

- першочергові заходи, щодо поліпшення умов праці на робочих місцях з несприятливими умовами праці;

- перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;

- перелік робочих місць, професій і посад, працівникам яких не підтверджене право на пенсію за віком на пільгових умовах;

- перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства.

15. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії і посади яких внесено до переліку.

Роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства та колективного договору.

Матеріали атестації зберігаються протягом 50 років.

Під час проведення атестації варто пам'ятати, що у процесі трудової діяльності на працівника можуть впливати такі групи небезпечних і шкідливих виробничих чинників (НШВЧ):

1) НШВЧ, джерелом яких є безпосередньо обладнання й інші технічні засоби, використовувані в роботі;

2) НШВЧ, зв'язані з виробничим середовищем;

3) НШВЧ, обумовлені безпосередньо трудовим процесом.

Під час підготовки до виконання роботи необхідно знати, що виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці розподіляються на чотири класи:

1 клас - оптимальні умови праці - такі умови, при яких зберігається не лише здоров'я працюючих, а створюються передумови для підтримування високого рівня працездатності.

2 клас - допустимі умови праці - характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров'я працюючих і їх потомство в найближчому та віддаленому періоді.

3 клас - шкідливі умови праці - характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та/або його потомство.

1-й ступінь - умови праці, що характеризуються такими відхиленнями від гігієнічних нормативів, які, як правило, викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань та найчастіше сприяють зростанню захворюваності з тимчасовою втратою працездатності;

2-й ступінь - умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати стійкі функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, підвищення частоти загальної захворюваності, появи окремих ознак професійної патології;

3-й ступінь - умови праці, що характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які призводять до підвищення рівнів захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та розвитку, як правило, початкових стадій професійних захворювань;

4 клас - небезпечні (екстремальні) - умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни створює високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв, загрозу для життя.


Дослідження чинників виробничого середовища та трудового процесу

Для заданого робочого місця необхідно:

1) виділити характерні для конкретного робочого місця НШВЧ, зразковий перелік наведений у графі 1 Карти;

2) використовуючи нормативну документацію та додатки до методичних вказівок, визначити нормативні значення параметрів, що характеризують небезпечну і шкідливу дію на людину чинників виробничого середовища і трудового процесу і занести їх у графу 2 Карти;

3) визначені фактичні значення чинників виробничого середовища і трудового процесу шляхом лабораторних досліджень, інструментальних вимірів, розрахунків занести в графу 3 Карти;

4) визначити відносну тривалість дії чинників протягом зміни, результати занести в графу 7 Карти.

При визначені важкості та напруженості праці слід мати на увазі, що згідно з Гігієнічною класифікацією праці N 4137-86:

«Важкість (тяжкість) праці» - характеристика трудової діяльності людини, яка визначає ступінь залучення до роботи м'язів і відображає фізіологічні витрати внаслідок фізичного навантаження.

«Робоча поза» - це тривалість знаходження робітника у відхиленому від вертикальної площини положенні. Визначається шляхом хронометражу (в % від робочої зміни).

«Переміщення в просторі» визначається шляхом підрахунку кількості пройдених кроків або крокоміром. Кількість кроків множиться на 50 см (довжина кроку).

«Напруженість праці» - характеристика трудового процесу, що відображає переважне навантаження на центральну нервову систему. Оцінка напруженості праці заснована на аналізі трудової діяльності та її структурі, що вивчаються шляхом хронометражних спостережень протягом всього робочого дня, тижня.

«Розбірливість слів» визначається подачею мовних сигналів (як мінімум 10 слів) на відстані одного метра, голосом без напруги, які повинні бути відтворені обстежуваним робітником.

«Увага» - ураховується у випадках, коли є виробнича необхідність в активному спостереженні за технологічним процесом з виконанням певних робочих операцій: ручна пай. Визначається хронометражем зосередження уваги (в %) за зміну.

«Щільність сигналів у середньому за годину» - підраховується кількість зорових, слухових й інших сигналів, що надходять робітникові за зміну. Результат ділиться на кількість фактично витрачених годин. Використається при оцінці праці операторів, диспетчерів й інших професій.

«Емоційна й інтелектуальна напруга»- визначається, виходячи зі складності роботи відповідно до посадової інструкції.


Гігієнічна оцінка умов праці

Для гігієнічної оцінки умов праці необхідно: порівняти фактичні результати лабораторних досліджень, інструментальних вимірів, розрахунків і нормативними значеннями, застосовуючи критерії, встановлені гігієничною класифікацією праці, результати порівняння занести в графи 4, 5, 6 Карти; потім у Карті зробити гігієнічну оцінку умов праці.

При гігієнічній оцінці необхідно враховувати таке:

- шум і вібрація оцінюються за еквівалентними рівнями;

- за наявності у повітрі робочої зони двох або більше шкідливих речовин різнонаправленої дії, кожну з яких варто враховувати самостійним чинником, для котрого необхідно проводити кількісну оцінку, а у разі двох або більше небезпечних речовин однонаправленої дії їхні відносні концентрації підсумовуються;

 • оцінка умов праці за наявності двох або більше небезпечних і шкідливих виробничих чинників оцінюється по чиннику з більшим класом і ступенем.

Якщо на робочому місці відсутні шкідливі виробничі фактори й фактори трудового процесу або вони не перевищують допустимих і не віднесені до 1-го ступеня 3-го класу шкідливості й небезпеки, то умови праці варто визнати відповідними гігієнічним вимогам. Наявність хоча б одного фактора виробничого середовища й трудового процесу 1-го ступеня 3-го класу шкідливості вказує на невідповідність робочого місця вимогам Гігієнічної класифікації. Запис, наприклад, робиться так: «Умови праці відносяться до 3-го класу 2-го ступеня».


Оцінка технічного й організаційного рівня робочого місця

Для оцінки технічного й організаційного рівня робочого місця необхідно провести аналіз:

1) відповідності устаткування нормативно-технічної документації, а також характеру й об'єму виконуваних робіт;

2) технологічної оснащеності робочого місця (устаткування, інструменту, приладів і їхнього технічного стану);

3) відповідності технологічного процесу, устаткування, інструменту, засобів контролю вимогам стандартів безпеки і нормам охорони праці;

4) раціональності планування робочого місця (відповідність площі й об'єму, що зайняті робочим місцем, нормам), раціональності розміщення устаткування на робочому місці (відповідність висоти робочої поверхні, розмірів столу, сидіння, їхніх функціональних можливостей нормам, та іншого устаткування у моторному полі й у зоні зорового спостереження у відповідності зі стандартами безпеки і санітарними нормами і правилами);

5) впливи технологічних процесів, що відбуваються на інших робочих місцях, на дане робоче місце, включаючи аналіз відповідності розміщення робочих місць у помешкані нормам;

6) забезпеченість засобами колективного та індивідуального захисту.

Атестація робочих місць


На підставі виконаних оцінок (розділи 1 і 2 Карти), якщо наявні шкідливі виробничі фактори, що перевищують гігієнічні нормативи, необхідно робоче місце віднести до одного з видів умов праці:

1) з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці;

2) із шкідливими і важкими умовами праці:

3) із шкідливими умовами праці, внаслідок чого варто зробити запис у розділі 3 Карти.

Для атестації робочого місця з особливо шкідливими й особливо тяжкими умовами праці, а також шкідливими й тяжкими умовами праці в розрахунок приймаються фактори, що впливають на працівника в процесі праці не менш 80% робочого часу. При цьому виконання підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, а також робіт поза своїм робочим місцем з метою забезпечення своїх трудових функцій не позбавляє працівника права на пільгове пенсійне забезпечення.

Зі шкідливими умовами праці оцінюються робочі місця за наявності НШВЧ, тривалість дії яких становить менш 80% робочого часу, у цьому випадку пільгове пенсійне забезпечення може бути за рахунок коштів підприємства.

Аналіз результатів

Використовуючи результати досліджень (див. Карту), необхідно:

1) встановити право працівників на пільгове пенсійне забезпечення, на інші пільги.

2) оцінити середній час скорочення тривалості життя у залежності від ступеня шкідливості умов праці за 1, 5, 10 років роботи на робочому місці, що атестується.

3) заповнити інші розділи Карти.


КАРТА УМОВ ПРАЦІ


Підприємство_____________________________________________ Номер робочого місця __________________ Професія (посада)____________________________________Цех(відділ, ділянка) ____________________________

Номери аналогічних робочих місць___________________________________________________________________


Чинники виробничого

середовища і процесу праці

Значення чинника

(ГДК, ГДР)

3-й клас

небезпечні та шкідливі умови, характер праці

Тривалість дії чинника, в % за зміну

Норма

Факт

1 ст.

2 ст.

3 ст.

1

2

3

4

5

6

7

1.Шкідливі хімічні речовини:

1-й клас небезпеки2-й клас небезпеки3-й клас небезпеки2. Вібрація3. Шум4. Інфразвук5. Ультразвук6.Неіонізуючі випромінювання:

 • промислової частоти • радіочастотного діапазону7.Рентгенівське випромінювання8. Мікроклімат:

 • температура повітря • швідкість руху повітря • відносна вологість9.Атмосферний тиск10. Освітлення:

 • природне • штучне11.Тяжкість праці:-дрібні стереотипні рухи кісток і пальців рук (кількість за зміну) • робоча поза (перебування у нахи-леному положенні впродовж зміни)- нахили тулуба (разів за зміну)переміщення у просторі,км за зміну12.Напруженість праці

а)увага:

 • тривалість зосередження (в % від тривалості зміни); • щільність сигналів, у середньому за годину;б)напруженість аналізаторів:

 • зір (категорія робіт); • слух (розбірливість, %);в)емоційна та інтелектуальна напруга;г)одноманітність праці:

 • кількість елементів в операціях, що повторюються; • тривалість виконання операцій, що повторю­ються; • час спостереження за ходом виробничого процесу без активних дій (в % від тривалості зміни)13. ЗмінністьЗагальна кількість чин­ників

х

х


х1.Гігієнична оцінка умов праці ____________________________________________________________

2. Оцінка технічного та організаційного рівня________________________________________________

3. Атестація робочого місця_______________________________________________________________

4.Рекомендації щодо поліпшення умов праці та їхнє економічне обгрунтування___________________ _______________________________________________________________________________________

5. Пільги і компенсації

Найменування

Діючі

Запропоновані

Витрати, грн.

Пенсійне забезпечення


Доплати


Додаткові відпустки


ІншіГолова атестаційної комісії

____________________________________

Члени атестаційної комісії

____________________________________

З атестацією ознайомлені

___________________________________


Показники для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпеченняКатегорія права

Зміст

1.


Право на пенсію

по старості

на пільгових умовах

За списком 1:

 • не менше двох чинників 3-го ступеня відхилення від норм

або

 • одного чинника 3-го ступеня та трьох чинників 1-го або 2-го ступеня відхилення від норм

або

 • чотирьох чинників 2-го ступеня відхилення від норм

або

 • наявність у повітрі робочої зони хімічних речовин гостронаправленої дії 1-го або 2-го класу небезпекиЗа списком 2:

 • одного чинника 3-го ступеня відхилення від норм

або

 • трьох чинників 1-го або 2-го ступеня відхилення від норм

або

 • чотирьох чинників 1-го ступеня відхилення від норм

2.

Право на вста­новлення

до­строкових пенсій

Показники, як орієнтовні, можуть бути використані при встановленні дострокових пенсій за кошти підприємства


Середній очікуваний час скорочення тривалості життя

в залежності від шкідливості умов праці (по Р 2.2.01394)


Клас і ступінь шкідливості умов праці

Середній час скорочення тривалості життя за рік

3-й клас ступінь 1

від 2,5 до 5,0 діб

3-й клас ступінь 2

від 5,0 до 12,5 діб

3-й клас ступінь 3

від 12,5 до 25,0 діб

Значення середнього часу скорочення тривалості життя за рік відповідають граничним значення показників чинників виробничого середовища і трудового процесуКласифiкацiя умов i характеру працi за ступенями

шкiдливостi та небезпечностi, тяжкостi та напруженостi


Фактор


3-й клас; шкiдливi i небезпечнi умови, характер працi

1-й ступінь

2-й ступінь

3-й ступінь

1.

Шкiдливi хiмiчнi речовини:

Перевищення ГДК
1-й клас небезпеки

до 2 разiв

2,1 - 4 разiв

>4 разiв
2-й клас небезпеки

до 3 разiв

3,1 - 5 разiв

>5 разiв

3-й - 4-й клас небезпеки

до 4 разiв

4,1 - 6 разiв

>6 разiв

2.

Вiбрацiя (загальна та локальна)

Перевищення ГДР

до 3 дБ

3,1 - 6 дБ

>6 дБ

3.

Шум


Перевищення ГДР

до 10 дБА

10 - 15 дБА

>15 дБА

4.

Iнфразвук


вище ГДР

-

-

5.

Ультразвук

вище ГДР

-

-

6.

Неiонiзуючi випромiнюван­ня- радiотехнiчний дiапазон

вище ГДР

-

-
- дiапазон промислової частоти

вище ГДР

-

-

7

Рентгенівське випромінювання


вище ГДР8.

Мікроклімат у приміщенні


Вище граничних значень у теплий період або нижче мінімально допустимих значень у холодний період

- температура повітря, С0


до 40

4,1 - 80

>80

- швiдкiсть руху повiтря, м/с

Вище рiвнiв допустимих величин - холодний i теплий перiод року або нижче мiнiмально допустимих у теплий перiод року
- вiдносна вологiсть повiтря, %

Перевищення рiвнiв допустимих сан. нормативами у теплий перiод року
до 25%

>25%

-

9.

Атмосферний тиск:

Пiдвищений, атм,

Знижений (м над рiвнем моря)


1,3 - 1,8

1100 - 2000


1,9 - 3,0

2100 - 4000


>3

>4000

10.

Освітлення:

природне, еMIN

0,5 - 1

<0,5

-
штучне, ЕН

11.

Тяжкість праціДрібні стереотипні рухи кісток і пальців рук, кількість за зміну

40001 - 60000

60001 - 80000

Більше 80000
Робоча поза

Перебування у нахиленому положенні до 300

26-50% тривалості зміни

Перебування у нахиленому положенні за 300 понад

50% тривалості зміни

-

Нахил тулуба

Вимушені нахили понад 300

101 - 300 раз за зміну

Вимушені нахили понад 300 більше 300 разів за зміну

-

Переміщення у просторі

10,1 - 17 км за зміну

Понад 17 км за зміну

-

12.

Напруженiсть працi


Увага:

а) тривалiсть зосередження, (% до тривалостi змiни)

Вище 75

-

-
б) щiльнiсть сигналiв, у середньому за годину

Вище 300

-

-

Напруженiсть аналiзаторних функцiй:

а) зiр (категорiя зорових робiт за ДБН В.2.5-28-2006)

Високоточна

Особливо точна iз застосуван-ням оптичних приладiв

-
б) слух (при виробничiй потребi сприйняття мови або диференцювання сигналiв)

Особливiсть слiв i сигналiв менше 70%

-

-

Емоцiйна та iнтелектуальна напруженiсть

Вирiшення важких завдань в умовах дефiциту часу i iнформаiї з пiдвищеною вiдповiдальнiстю

Особлива небезпека, вiдповiдальнiсть за безпеку iнших осiб

-

Одноманiтнiсть:

а)кiлькiсть елементiв у багаторазово повторюваних операцiях

3 - 2

-

-
б) тривалiсть виконання повторюваних операцiй

2 - 19

-

-
в) час спостереження за ходом виробничого процесу без активних дiй (у % до тривалостi змiни)

96 i бiльше

-

-

13.

Змiннiсть


Нерегулярна з роботою у нiчну змiну

Схожі:

Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології iconПоложення про районний громадський огляд конкурс стану умов І охорони праці в установах освіти
Переможцями в огляді рахуються колективи установ освіти, які виконали заходи по охороні праці передбачені угодою, колдоговором, не...
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології iconРеферат на тему: Охорона праці План Поняття охорони праці за трудовим правом Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії
В поняття охорони праці входять і всі ті заходи, що спеціально призначені для створення особливих по­легшених умов праці для жінок...
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології iconЗвіт про нещасні випадки невиробничого характеру за ІІІ квартал 2011 року. Краснокутська райдержадміністрація Головне управління праці та соціального захисту населення, відділ охорони праці та експертизи умов праці
Управління праці та соціального захисту населення краснокутської районної державної адміністрації
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології iconНаказ №88 Про впорядкування умов оплати праці працівників освітньої галузі
України від 26 вересня 2005 року №557", наказу головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації...
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології iconСтандарт надання адміністративної послуги
Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради, відділ з питань праці та соціально трудових відносин, головний...
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології iconПовноваження профспілок з питань охорони праці
Здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцем законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці, належного...
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології iconРішення обласної ради від 04. 07. 06 р. №37 Про присвоєння рангу та встановлення умов оплати праці голові обласної ради
Київської та Севастопольської міських рад", постанови Кабінету Міністрів України від 09. 03. 06 р. №268 "Про упорядкування структури...
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології iconЛабораторна робота №1 «Дослідження умов зорової праці на робочих місцях» Мета роботи: • вимірювання освітлення на робочих місцях за допомогою люкс­метра ю -116
Раціонально виконане освітлення виробничих приміщень надає позитивного психофізіологічного впливу на працюючих, сприяє підвищенню...
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології iconРішення спільного засідання колегії
Угоди сприяли розвитку соціального діалогу та соціального партнерства і забезпеченню соціально-економічних та трудових прав і гарантій...
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології iconНаказ №172 м. Мала Виска Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11. 05. 2011 року №524 “Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій...
Рішення суперечок між власником і працюючим, що можуть виникати щодо умов праці, пільг і компенсацій; розробку заходів для оптимізації характеру й умов праці, оздоровлення працюючих; встановлення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології iconНаказ №57/35 Про проведення місячника організації роботи з охорони праці в загальноосвітніх навчальних закладах району
Міністерства освіти і науки України, з метою підвищення уваги керівників закладів і профспілкових організацій до створення належних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи