Стандарт надання адміністративної послуги icon

Стандарт надання адміністративної послуги
Скачати 107.64 Kb.
НазваСтандарт надання адміністративної послуги
Дата конвертації29.11.2012
Розмір107.64 Kb.
ТипДокументи

Стандарт надання адміністративної послуги


видача експертного заключення (висновку) щодо: підтвердження (скасування) права працівників на пенсію на пільгових умовах; надання працівникам підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці; якості проведення атестації робочих місць за умовами праці та віднесенням їх до категорії з шкідливими і важкими умовами праці


1. Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради , відділ з питань праці та соціально трудових відносин, головний спеціаліст з питань охорони праці-експерт з умов праці.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги:

Підприємства, установи та організації.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги:

Для підприємств, установ та організацій:

I. Відношення від підприємства, установи, організації на виконання експертизи якості проведення атестації робочих місць за умовами праці.

II. Матеріали попередньої атестації робочих місць за умовами праці.

III. Матеріали чергової атестації робочих місць за умовами праці, у тому числі:

1. Наказ по підприємству, установі, організації про проведення атестації робочих місць за умовами праці і затвердження складу атестаційної комісії.

2. Протоколи засідання атестаційної комісії;

3. План організаційно-технічних заходів з проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4. Штатний розпис підприємства, установи, організації.

5. Перелік робочих місць, які підлягають атестації робочих місць за умовами праці.

6. Показники за якими необхідно провести лабораторні дослідження санітарно-гігієнічного стану на робочих місцях для проведення атестації робочих місць за умовами праці;

7. По кожному робочому місці, або групі аналогічних робочих місць:

- протоколи вивчення шкідливих факторів виробничого середовища по робочих місцях проведені атестованою лабораторією;

- розрахунки важкості та напруженості трудового процесу;

- карти умов праці;

- розрахунки тривалості дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів у відсотках від тривалості робочої зміни (карти хронометражу, фотографії робочого дня);

- розрахунки доплат до тарифних ставок за роботу у несприятливих умовах праці;

- розрахунки тривалості додаткових відпусток за роботу у шкідливих умовах праці.

8. Перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, працівникам на яких безоплатно видається спецхарчування (молоко або інші рівноцінні харчові продукти; фруктовий сік, кефір та ін.).

9. Перелік робочих місць, працівникам яких встановлюються додаткові відпустки за особливий характер праці.

10. Перелік робочих місць, працівникам яких встановлюються скорочена тривалість робочого тижня.

11. Організаційно-технічні заходи з покращання умов праці.

IV. Наказ по підприємству, установі, організації про результати проведення атестації робочих місць.

Для установ охорони здоров’я, ветеринарної медицини та соціального забезпечення:

I. Відношення від установи на виконання експертизи якості проведення атестації робочих місць за умовами праці.

II. Матеріали попередньої атестації робочих місць за умовами праці.

III. Матеріали чергової атестації робочих місць за умовами праці , у тому числі:

1. Наказ по установі про проведення атестації робочих місць за умовами праці і затвердження складу атестаційної комісії.

2. Протоколи засідання атестаційної комісії;

3. План організаційно-технічних заходів з проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4. Штатний розпис установи.

5. Перелік робочих місць, які підлягають атестації робочих місць за умовами праці.

6. Необхідні документи по кожному робочому місці при визначенні права на пільгове пенсійне забезпечення згідно розділу ХІХ «Охорона здоров’я» Списку № 1:

- розрахунок тривалості дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів у відсотках від тривалості робочої зміни (карта хронометражу, фотографія робочого дня);

- посадова інструкція або функціональні обов’язки працюючого;

- витяг з журналу обліку проведених робіт і рентгеноскопічних досліджень та порівняння їх з розрахунковими нормами часу на проведення рентгенологічних досліджень, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 року № 340;

- наказ по установі про закріплення рентгенобладнання за відповідними особами;

- витяг із штатного розкладу рентгенвідділення або рентгенкабінету;

- копії санітарних паспортів на установку чи джерело іонізуючого випромінювання;

- протоколи замірів на робочих місцях еквівалентної дози;

- документ про допуск працівника до роботи з іонізуючим випромінюванням і віднесенням його до категорії «А» згідно вимог НРБУ-97;

- санітарно-гігієнічна характеристика робочого місця, складена атестованою лабораторією;

- протокол засідання атестаційної комісії про визначення права на пільгове пенсійне забезпечення.

7. Необхідні документи по кожному робочому місці при визначенні права на пільгове пенсійне забезпечення згідно розділу ХХІV «Охорона здоров’я та соціальна допомога» Списку № 2:

- розрахунок тривалості дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів у відсотках від тривалості робочої зміни (карта хронометражу, фотографія робочого дня);

- посадова інструкція або функціональні обов’язки працюючого;

- протокол засідання атестаційної комісії щодо оцінки стану умов праці на робочому місці.

8. По інших робочих місцях, або групі аналогічних робочих місць:

- показники за якими необхідно провести лабораторні дослідження санітарно-гігієнічного стану на робочих місцях для проведення атестації робочих місць за умовами праці;

- розрахунки важкості та напруженості трудового процесу;

- карти умов праці;

- розрахунки тривалості дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів у відсотках від тривалості робочої зміни (карти хронометражу, фотографії робочого дня);

- розрахунки доплат до тарифних ставок за роботу у несприятливих умовах праці;

- розрахунки тривалості додаткових відпусток за роботу у шкідливих умовах праці.

9. Перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, працівникам на яких безоплатно видається спецхарчування (молоко або інші рівноцінні харчові продукти; фруктовий сік, кефір та ін.).

10. Перелік робочих місць, працівникам яких встановлюються додаткові відпустки за особливий характер праці.

11. Перелік робочих місць, працівникам яких встановлюються скорочена тривалість робочого тижня.

12. Організаційно-технічні заходи з покращання умов праці.

ІV. Наказ по установі про результати проведення атестації робочих місць.


4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги:

? подання головному державному експерту з умов праці області головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації матеріалів атестації робочих місць за умовами праці;

? отримання експертного заключення (висновку) щодо: підтвердження (скасування) права працівників на пенсію на пільгових умовах; надання працівникам підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці; якості проведення атестації робочих місць за умовами праці та віднесенням їх до категорії з шкідливими і важкими умовами праці.


5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги:

Строк проведення того чи іншого виду експертизи – в залежності від обсягу роботи, від одного місяця – до одного року.

За результатами експертизи в десятиденний термін головний державний експерт з умов праці області складає висновок, в якому формулюються прийняті ним рішення.


6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

У випадках виявлення порушень чинного законодавства головний державний експерт з умов праці області складає припис про їх усунення.


7. Опис результату, який повинен отримати одержувач:

За результатами експертизи головним державним експертом з умов праці області складається висновок, а у випадках виявлення порушень чинного законодавства – припис про їх усунення, в окремих випадках – подання про припинення дії неправильно прийнятих рішень з питань надання пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці.


8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена:

Безоплатно.


9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації:

Головний державний експерт з умов праці призначається розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Кваліфікаційні вимоги: особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування. Стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.


10. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається у міру надходження звернень підприємств, установ та організацій і подання матеріалів атестації робочих місць за умовами праці.


11. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

Інформація щодо готовності експертного заключення надається за усним запитом представників підприємств, установ та організацій за тел.

12. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Адміністративна послуга не надається фізичним особам, а надається лише за зверненнями підприємств, установ та організацій.


13. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Скарга щодо недотримання стандарту може адресуватися Головному державному експерту з умов праці України або Державній експертизі умов праці України Міністерства праці та соціальної політики України і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштою Міністерству праці та соціальної політики України на адресу: 01001, м. Київ-001, вул. Еспланадна 8/10 або на особистому прийомі Головного державного експерта з умов праці України.


14. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу:

Порядок виявлення недоліків наданої адміністративної послуги визначається керівництвом Державної експертизи умов праці України Міністерства праці та соціальної політики України залежно від виявлених недоліків.


15. Інше:

Перелік нормативно-правових актів, які використовуються при проведенні атестації робочих місць за умовами праці:

1. Закон України «Про пенсійне забезпечення».

2. Закон України «Про охорону праці».

3. Закон України «Про відпустки».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 «Про затвердження списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці та за особливий характер праці».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня».

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».

8. Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

9. Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

10. Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку.

11. Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота в яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці.

12. Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.

13. Класифікатор професій ДК 003-2005.

14. Єдині тарифно-кваліфікаційні довідники робіт і професій робітників.

15. Довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників.

16. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

17. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені 1 вересня 1992 року Міністром праці України та Головний державним санітарним лікарем України.

18. Інструкція по заповненню карти умов праці при проведенні атестації робочих місць за умовами праці, затверджена в листопаді 1992 року Головним державним експертом з умов праці України та заступником Головного державного санітарного лікаря України (із змінами і доповненнями від 22 березня 1993 року № 06-960 та від 3 травня 1993 року № 06-1663).

19. ДСТУ 2293-93 Охорона праці. Терміни та визначення.

20. ДСТУ 2300-93 Вібрація. Терміни та визначення.

21. ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення.

22. ГОСТ 12.0.003-88 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

23. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

24. ГОСТ 12.1.003-88 Система стандартов безопасности труда. Шум. Требования безопасности.

25. ГОСТ 12.4.002 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие технические требования.

26. ГОСТ 12.4.013 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические требования.

27. ГОСТ 12.4.034 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

28. ГОСТ 12.4.051 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования и методы испытаний.

29. ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.

30. СанПиН № 3044-84 Санитарные нормы вибрации на рабочих местах.

31. СанПин № 3223-85 Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах.

32. Типове Положення про оцінку умов праці на робочих місцях та порядок застосування галузевих переліків на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 3 жовтня 1986 року № 387/22-78.

33. Гігієнічна класифікація праці № 4237-86.

34. Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 року № 16.

35. Порядок застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота в яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 року № 16.

36. Порядок застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23 березня 2001 року № 122.

37. Показники та критерії умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31 грудня 1997 року № 383/55.

38. Перелік хімічних речовин, затверджений Міністерством охорони здоров’я СРСР 4 листопада 1987 № 4430-87, відповідно до постанови Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16грудня 1987 року № 731/П-13 «Про порядок безплатної видачі молока або інших харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці».Схожі:

Стандарт надання адміністративної послуги iconІнформація про адміністративні послуги, що надаються районною державною адміністрацією № з/п Суб’єкт надання адміністративної послуги Назва адміністративної послуги
Розмір плати за надання адміністративної послуги (у разі надання її на платній основі)
Стандарт надання адміністративної послуги iconСтандарт адміністративної послуги «Державна реєстрація технічних умов та змін до них»
Нормативно-правовий акт, яким встановлено розмір плати за надання адміністративної послуги
Стандарт надання адміністративної послуги iconСтандарт адміністративної послуги: «Надання дозволу щодо правочинів з житлом в інтересах дітей»
Прийом одержувачів в адміністративному органі з питань, пов'язаних із наданням адміністративної послуги, проходить у понеділок з...
Стандарт надання адміністративної послуги iconСтандарт адміністративної послуги з надання дозволу на проведення робіт, пов’язаних з діяльністю щодо охорони І вивчення археологічної спадщини Загальні положення
Одержувачем адміністративної послуги є фізична або юридична особа (далі – Одержувач)
Стандарт надання адміністративної послуги iconРозпорядження Від 21. 02. 2012р. №31-р стандарт адміністративної послуги: «Надання дозволу на перепланування, переобладнання житлових будинків»
Прийом одержувачів в адміністративному органі з питань, пов'язаних із наданням адміністративної послуги, проходить з понеділка по...
Стандарт надання адміністративної послуги iconРозпорядження від № стандарт адміністративної послуги: «Надання громадянам містобудівних умов І обмежень забудови земельних ділянок»
Прийом одержувачів в адміністративному органі з питань, пов'язаних із наданням адміністративної послуги, проходить з понеділка по...
Стандарт надання адміністративної послуги iconРозпорядження від 2013р. № ТехнологічнА карткА адміністративної послуги «Надання ордеру на проведення земляних робіт» ( назва адміністративної послуги)
Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги та строки їх виконання
Стандарт надання адміністративної послуги iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи (далі – адміністративна...
Стандарт надання адміністративної послуги iconРозпорядження від 2013р. № ТехнологічнА карткА адміністративної послуги «Надання погодження на розміщення та встановлення технічних елементів» ( назва адміністративної послуги)
Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги та строки їх виконання
Стандарт надання адміністративної послуги iconІнформація про адміністративні послуги що надаються виконавчим комітетом Знам’янської міської ради № з/п Суб’єкт надання послуги Назва адміністративної послуги
Розмір плати за надання адміністративної послуги (у разі надання її на платній основі)
Стандарт надання адміністративної послуги iconРозпорядження від 2013р. № інформаційнА карткА адміністративної послуги «Надання ордеру на проведення земляних робіт» ( назва адміністративної послуги)
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи