Протокол № від 2010 року положення про комісію з питань охорони праці icon

Протокол № від 2010 року положення про комісію з питань охорони праці
Скачати 45.62 Kb.
НазваПротокол № від 2010 року положення про комісію з питань охорони праці
Дата конвертації29.11.2012
Розмір45.62 Kb.
ТипПротокол
1. /_нструкц_х, положення з ОП по Управл_нню/Для прац_вник_в УПСЗН ь2.doc
2. /_нструкц_х, положення з ОП по Управл_нню/Для роботи на компьютерах.doc
3. /_нструкц_х, положення з ОП по Управл_нню/З охор. прац_ ь1 вступний _нструктаж.doc
4. /_нструкц_х, положення з ОП по Управл_нню/Наказ про охорону прац_ в Управл_нн_ червень 2010.doc
5. /_нструкц_х, положення з ОП по Управл_нню/ПК _ Ксерокс.doc
6. /_нструкц_х, положення з ОП по Управл_нню/ПК.doc
7. /_нструкц_х, положення з ОП по Управл_нню/Положення про ком_с_ю з питань охорони прац_ Управл_ння.doc
8. /_нструкц_х, положення з ОП по Управл_нню/Положення про навчання та _нструктаж_ з ОП по Управл_нню.doc
9. /_нструкц_х, положення з ОП по Управл_нню/Положення про службу ОП Управл_ння.doc
10. /_нструкц_х, положення з ОП по Управл_нню/Программа прведення вступного _нструктажу з ОП в Управл_нн_.doc
11. /_нструкц_х, положення з ОП по Управл_нню/ксерокс.doc
12. /_нструкц_х, положення з ОП по Управл_нню/текст _нструкц_х.doc
Положення > Ця інструкція розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці", який визначає основні положення по реалізації конституційного права громадян на охорону життя І здоров'я в процесі трудової діяльності
Управління праці та соціального захисту населення ізюмської міської ради інструкція з охорони праці №2
М. ізюм 2010 р. Управління праці та соціального захисту населення ізюмської міської ради затверджено
Положення про службу охорони праці" Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (далі Управління); "Положення про порядок проведення інструктажів, навчання
Затверджено: Наказ директора тов „Семенівка-Цукор
Інструкція з охорони праці № При роботі з персональним комп’ютером (ПК) Загальні положення
Протокол № від 2010 року положення про комісію з питань охорони праці
Положення про порядок проведення інструктажів, навчання І перевірки знань з питань охорони праці в Управлінні праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради
Положення про службу охорони праці Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради
Положення Закону України „ Про охорону праці, Кодексу Законів про працю
Інструкція з охорони праці № При роботі на копіювальних апаратах
Положення щодо охорони праці та організаційні і технічні вимоги безпеки, що визначаються на основі


Затверджено”

рішенням загальних зборів

трудового колективу Управління

праці та соціального захисту населення

Ізюмської міської ради

протокол № ____ від _____________2010 року


ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань охорони праці

Управління праці та соціального захисту населення

Ізюмської міської ради


1. Загальні положення


1.1. Це Положення визначає основні завдання, права та організацію діяльності Комісії з питань охорони праці (далі - Комісія) Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради ( далі – Управління).

1.2. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом. Метою створення Комісії в Управлінні є забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

1.3. Рішення про кількісний та персональний склад Комісії приймається трудовим колективом на загальних зборах (конференції) за поданням керівника Управління і професійної спілки. Положення про комісію з питань охорони праці Управління затверджується ухвалою загальних зборів (конференції) трудового колективу.

1.4. Комісія формується на засадах рівного представництва осіб від адміністрації Управління (спеціалісти з безпеки, гігієни праці та інших служб підприємства) та професійної спілки, а у разі її відсутності - уповноважених працівниками Управління осіб.

1.5. Комісія у своїй діяльності керується Кодексом законів про працю України , Законами України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", нормативно-правовими актами з охорони праці та цим Положенням.

1.6. Комісія діє на принципах взаємної поваги, довіри, рівноправності, відповідальності сторін за виконання ухвалених рішень і досягнутих домовленостей та обов'язкового додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.


2. Завдання і права Комісії


2.1. Основними завданнями Комісії є:

- захист законних прав та інтересів працівників Управління у галузі охорони праці;

- підготовка на основі аналізу стану безпеки та умов праці в Управлінні рекомендацій адміністрації та працівникам щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, практичної реалізації принципів державної політики в галузі охорони праці в Управлінні;

- узгодження через двосторонні консультації позицій сторін у вирішенні практичних питань у галузі охорони праці для забезпечення поєднання інтересів адміністрації та трудового колективу, кожного працівника, запобігання конфліктним ситуаціям

в Управлінні;

- вироблення пропозицій щодо включення до колективного договору найбільш важливих питань з охорони праці, визначення достатніх асигнувань на Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці та ефективний контроль за цільовим витрачанням цих коштів;

- захист прав та інтересів потерпілих працівників під час розгляду питань щодо призначення їм страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- надання додаткових пільг і компенсацій згідно з положеннями колективного договору за рахунок роботодавця.

2.2. Комісія має право:

- звертатись до керівника Управління, трудового колективу, профспілкового комітету, відповідних служб Управління з пропозиціями щодо регулювання відносин у сфері охорони праці;

- створювати робочі групи з числа членів Комісії для розробки узгоджених рішень з питань охорони праці із залученням спеціалістів різних служб Управління, фахівців експертних організацій, страхових експертів;

- одержувати від працівників, керівників структурних підрозділів Управління та профспілкового комітету інформацію та мати доступ до документації, що є необхідною для виконання завдань, передбачених цим Положенням;

- здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з охорони праці безпосередньо на робочих місцях, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

- ознайомлюватися з будь-якими матеріалами з охорони праці, аналізувати стан умов і безпеки праці в Управлінні, виконання відповідних програм і колективних договорів;

- вільного доступу в усі приміщення Управління і обговорення з працівниками питань охорони праці;

- відповідно до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007р. № 24, приймати рішення про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому (але не більше ніж на 50%), якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'я працівника настало не тільки з вини роботодавця, а й унаслідок порушення потерпілим

нормативно-правових актів з охорони праці.


3. Організація роботи Комісії


3.1. Комісію очолює голова, який обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу Управління. На засіданні Комісії обирається заступник голови та секретар Комісії.

На посаду секретаря може бути обраний працівник служби охорони праці.

3.2. Члени Комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах. У разі залучення до окремих перевірок вони можуть увільнятись від основної роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку.

3.3. Комісія здійснює свою діяльність на основі планів, що розробляються на певний період (квартал, півріччя, рік) і затверджуються головою Комісії.

3.4. Комісія проводить засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

3.5. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів від кожної сторони.

Якщо під час голосування кількість голосів "за" та "проти" однакова, голова Комісії має право вирішального голосу.

3.6. Рішення Комісії оформлюється протоколом і має рекомендаційний характер.

У випадку незгоди керівника Управління з рішенням Комісії він повинен надати протягом 5 днів з дня одержання зазначеного рішення письмове аргументоване пояснення.

3.7. Комісія раз на рік звітує про виконану роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

3.8. Загальні збори (конференція) трудового колективу мають право вносити зміни до складу Комісії; розпустити Комісію у випадку визнання її діяльності незадовільною та провести нові вибори.


Головний спеціаліст з питань

охорони праці - експерт з умов праці Ю. Семоненко
Схожі:

Протокол № від 2010 року положення про комісію з питань охорони праці iconНаказ №118 Про створення служби охорони праці, безпеки життєдіяльності
«Про затвердження Типового положення про службу охорони праці» та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого...
Протокол № від 2010 року положення про комісію з питань охорони праці iconПоложення про розробку інструкцій з охорони праці ", „Положення про навчання з питань охорони праці ", "Правила охорони праці, для підприємств громадського харчування"
Дія інструкції поширюється на працівників кухні навчальних закладів відділу освіти Сквирської рда
Протокол № від 2010 року положення про комісію з питань охорони праці iconПоложення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці"
Днаоп 00 03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, днаоп...
Протокол № від 2010 року положення про комісію з питань охорони праці iconПоложення "Про організацію охорони праці у закладі" 9 Положення "Про службу охорони праці" 15 Положення "Про навчання з питань охороні праці" 19 Положення "Про медичний огляд працівників певних категорій" 32
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Протокол № від 2010 року положення про комісію з питань охорони праці iconРішення від 2012 року № Про районну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012 2016 роки
Контроль за виконанням рішення покласти на потійну комісію з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села (Додь...
Протокол № від 2010 року положення про комісію з питань охорони праці iconНаказ №29 Про заходи по щорічному проведенню в загальноосвітніх навчальних закладах району Дня охорони праці в рамках Всесвітнього дня охорони праці
України «Про охорону праці», Указу Президента України від 18 серпня 2006 року №685\2006 «Про День охорони праці» та з метою реалізації...
Протокол № від 2010 року положення про комісію з питань охорони праці iconНаказ № Про створення служби охорони праці, безпеки життєдіяльності
«Про затвердження Типового положення про службу охорони праці» та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 11. 02....
Протокол № від 2010 року положення про комісію з питань охорони праці iconПоложення про навчання з питань охорони праці інструкції з питань безпечного ведення робіт; Положення про службу охорони праці (за необхідності)
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Протокол № від 2010 року положення про комісію з питань охорони праці iconПоложення про службу охорони праці в закладі
Призначення наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах та розробка для них посадових обов’язків...
Протокол № від 2010 року положення про комісію з питань охорони праці iconРозпорядження від 08. 11. 2011 р. №46-р м. Чернівці Про призначення відповідальної особи та затвердження інструкцій з охорони праці в Садгірській
України "Про охорону праці", на підставі Положення про розробку інструкції з охорони праці, затвердженого Наказом Комітету по нагляду...
Протокол № від 2010 року положення про комісію з питань охорони праці iconПоложення про службу охорони праці закладу освіти та посадової інструкції керівника служби охорони праці
Питань, які необхідно вивчити в закладі освіти при проведенні перевірки та наданні допомоги адміністрації і профспілковому комітету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи