Охоронипраці в закладах освіти icon

Охоронипраці в закладах освіти
НазваОхоронипраці в закладах освіти
Сторінка2/17
Дата конвертації29.11.2012
Розмір3.86 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
1. /ОП в навчальних закладах/_нструкц_х з охорони прац_ в закладах осв_ти.doc
2. /ОП в навчальних закладах/Альп_н_зм навчальна програма.doc
3. /ОП в навчальних закладах/Наказ МОН ь 563 Положення про орган_зац_ю роботи з ОП учасник_в навчально-виховного процесу в установах _ навчальних закладах.doc
4. /ОП в навчальних закладах/Наказ ь 102 про оплату прац_ прац_вник_в осв_ти.doc
5. /ОП в навчальних закладах/Охрана труда в школе.doc
6. /ОП в навчальних закладах/ПРАВИЛ~1.DOC
7. /ОП в навчальних закладах/ПРИМIР~1.DOC
8. /ОП в навчальних закладах/Положення про навчання з ОП в закладах осв_ти наказ МОН ь304.doc
9. /ОП в навчальних закладах/Положення про розсл_дування НВ у навчальних закладах.doc
10. /ОП в навчальних закладах/Проект положення про ф_зкультуру.doc
11. /ОП в навчальних закладах/Ц_КАВЕ.doc
Охоронипраці в закладах освіти
Навчальна програма
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах
Документ z0056-93, редакцiя вiд 30. 06. 2007 (5 сторiнок)
Инструкция по от в общеучебном кабинете Инструкция по от в кабинете географии
Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30 серпня 2000 року n 1035/2000, наказую
Про затвердження Примірної інструкції з охорони праці під час виробничого навчання за професією слюсар з ремонту автомобілів для учнів професійно-технічних навчальних закладів На виконання законів України "Про охорону праці", "Про освіту" наказую
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знаньз питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти І науки України
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять
Постанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ " 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району" з доповненням необхідними д

Викидання (подавання) вогнегасної речовини в різних типах вогне-­
гасників здійснюється:


 • під тиском газу-витискувача, який міститься в окремому малоліт-­
  ражному балоні;

 • під тиском газу-витискувача, який постійно знаходиться в корпусі
  (такі вогнегасники називають закачними);

 • під тиском газів, що утворюються у результаті хімічної реакції.

У назві вогнегасника великими літерами зазначається тип вогнегасни­ка, а через дефіс - цифрами -- об'єм заряду (для водних, пінних та повітряно-пінних) або маса заряду (для порошкових, газових та комбіно­ваних) із зазначенням номера відповідних технічних умов, наприклад: «ВОГНЕГАСНИК ПОРОШКОВИЙ ВП-5 ТУ У 538885-003-95». Інструкції щодо застосування вогнегасників містять пояснювальний текст і піктограми. Піктограми до способу приведення будь-якого


КЛАСИ ПОЖЕЖ

А – горіння твердих речовин

А1 – горіння твердих речовин, що супроводжуються тлінням (наприклад деревини , паперу, соломи, вугілля, текстильних виробів.)

А2 -– горіння твердих речовин, що супроводжуються тлінням (наприклад пластмаси ).

В – горіння рідких речовин

В1 – горіння рідких речовин що не розчиняються у воді (наприклад бензину, ефіру, нафтового палива), а також зріджуваних твердих речовин (наприклад парафіну).

В2 – горіння газоподібних речовин (наприклад спиртів, метанолу, гліцерину).

С - горіння газів .

С – горіння газоподібних речовин (наприклад побутового газу, водню, пропану).

D – горіння металів

D1 – горіння легких металів, за винятком лужних ( наприклад алюмінію, магнію та їх сплавів

D2 – горіння лужних та інших подібних металів ( наприклад натрію, калію).

D3 – горіння метало містких сполук ( наприклад металоорганічних сполук, гідридів металів).


вогнегасника до дії зображуються безпосередньо на корпусі вогне­гасника. При маркуванні позначаються також класи пожеж, які можна гасити цим вогнегасником.

Пінні вогнегасники бувають хімічні і повітряно-хімічні і застосо­вуються для гасіння твердих матеріалів і горючих речовин невеликої площі. Найбільш поширеними є пінні вогнегасники ОХП-10, ОП-М, ОП-9ММ.Вогнегасник хімічно-пінний ОХП-10:

1 - корпус; 2 - сприск; 3 - важіль запуску; 4 - кільце ущільнювальне; 5 - кришка; 6 - шток; 7 - пружина; 8 - шайба упорна; 9 - клапан; 10 - стакан; 11 - ручка.

Вогнегасник ОХП-10 являє собою сталевий балон об'ємом 10л. Балон закінчується горловиною з різьбою і отвором (сприском). На горловину нагвинчено кришку із штоком і ручкою. Отвір закрито мембраною, яка запобігає витіканню рідини і розривається під дією тиску 0,08.. .0,14 МПа. В балоні знаходиться лужна частина заряду - водний розчин двовуг­лекислої соди (бікарбонату натрію) з невеликою домішкою піноутво-рювача і кислотна частина -- суміш сірчаної кислоти з сульфатом заліза і алюмінію, яка знаходиться в поліетиленовому стакані всередині вогне­гасника і закрита кришкою запірного пристрою. Щоб привести вогне­гасник у дію, необхідно повернути ручку запірного пристрою на 180°, перевернути вогнегасник догори дном і направити сприск у вогнище пожежі. При повороті ручки відкривається кислотний стакан, і кислотна частина заряду виливається у балон, змішуючись з лужною частиною заряду. В результаті їх взаємодії утворюється діоксид вуглецю, який


інтенсивно перемішує рідину і піну. Тиск у балоні підвищується, і піна викидається через сприск назовні. Довжина струменя 6...8 м, термін дії- 60 с.

Якщо при використанні вогнегасника ОХП-10 на поверхню шкіри потрапила хімічна піна, то для запобігання подразненням та хімічним опікам необхідно промити це місце великою кількістю води.

Випускаються також густопінні хімічні (ОП-М) і хімічно-повітряні вогнегасники (ОХВП-10).

Повітряно-пінні вогнегасники бувають переносні ОВП-5, ОВП-9, ОВП-10.01 і стаціонарні ОВП-100.01, ОВПУ-250. Заправ­ляються вони 6%-ним водним розчином піноутворювача (ПО-1, ПО-6, ПО-11). Тиск в корпусі 1 утворюється стисненим діоксидом вуглецю, який знаходиться в спеціальних балонах 2 усередині вогнегасника. Вогне­гасник приводиться в дію натиском пускового важеля 3, при цьому проко­люється мембрана балону і діоксид вуглецю надходить у корпус. По­вітряно-механічна піна утворюється в розтрубі 4, який виходить з корпусу.

Вогнегасники ОВП-5 і ОВП-10.01 мають відповідно такі основні технічні дані: продуктивність - 170 і 540 л; довжина струменя - 4...5 м; час дії - 20 і 45 с; повна маса - 7,5 і 14,0 кг.

До газових вогнегасників відносять вуглекислотні аерозольні і вуг-лекислотно-брометилові. Вуглекислотні аерозольні вогнегасники випускаються переносні - ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-8 і пересувні - ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400.

Вуглекислотні вогнегасники застосовуються для гасіння пожежі кла­су В (горіння рідких речовин, крім тих, що можуть горіти без доступу повітря) та електроустаткування під напругою до 1 кВ.Вогнегасники вуглекислотні ОУ-2 та ОУ-5:

1 - корпус; 2 - головка; 3 - розтруб; 4 - гайка; 5 - запобіжна мембрана; 6 - шайка; 7 - кільце ущільнювальне; 8 - запобіжна чека; 9 - важіль керування клапаном; 10-ручка; 11 -кулачок; 12-шток; 13-клапан; 14-пружина; 15 - трубка сифонна.


Для приведення в дію таких вогнегасників потрібно:

 • розтруб вогнегасника 3 спрямувати на осередок пожежі (розтруб
  легко фіксується в зручній позиції для викидання вогнегасної речовини);

 • видалити запобіжну чеку 8;

 • натиснути на важіль керування клапаном 9, одночасно тримаючись
  за ручку 10.

Далі розпочати викидання вогнегасної речовини на осередок пожежі.

Під час гасіння пожежі класу В розтруб вогнегасника має бути срямо-ваний в основу осередку пожежі, що знаходиться найближче до опера­тора. Не можна братися руками за розтруб, тому що температура снігопо­дібної вуглекислоти, що викидається, становить мінус 78 °С.

У балонах знаходиться рідкий діоксид вуглецю під тиском 6,0 МПа для переносних вогнегасників і 15,0 МПа -- для пересувних. Для приведення в дію переносний вогнегасник перевертають догори дном, розтруб направляють на вогнище і натискають на важіль затвору. Стиснений діоксид вуглецю виходить з балону, в результаті зниження тиску і розширення в розтрубі перетворюється в сніжну масу з темпе­ратурою -ЗО °С. Дія такого вогнегасника комбінована -- охолоджує вогнище пожежі та ізолює його від кисню повітря.

Вогнегасник брометило-хладоновий ОБХ-3, хладоновий ОХ-3, вуглекислото-брометилові вогнегасники ОУБ-ЗАд і ОУБ-7А застосо­вують для гасіння невеликих вогнищ, пожеж горючих речовин і матеріалів, електроустановок під напругою 380 В, у складських приміщеннях, на авто­мобілях, які перевозять пально-мастильні матеріали (ПММ), на бензоко­лонках. Вогнегасники ефективно працюють при температурі -60... +55 °С.

Вуглекислотно-брометилові вогнегасники за конструкцією подібні до вуглекислотних. Вогнегасним зарядом є суміш ЧНД - 97 % брометилу і З % діоксиду вуглецю. Термін дії вогнегасників - 20...ЗО с, довжина струменя - 3...4 м. Для викиду заряду у вогнегасник накачують повітря під тиском 0,86...0,9 МПа.

Порошкові вогнегасники застосовують для гасіння невеликих за площею пожеж горючих рідин, газів, електроустановок під напругою до 1000 В. Вони випускаються таких типів: ОП-1 «Момент», ОП-1Б «Момент», ОП-1 В «Момент», ОП-2А, ОП-2М, ОП-5.01; ОП-5.02, ОП-5А, ОП-5В; ОП-9, ОП-ІО(з), ОП-50, ОПС-10А, ОПС-10, ОП-100, ОППС-10, СП-120, ОП-250, вогнегасники порошкові уніфіковані ОПУ-2 і ОПУ-5.

Для приведення в дію вогнегасника ОП-9 потрібно: видалити запобіжну чеку 19; натиснути та відпустити кпопку 17, у результаті чого голка руйнує мембрану балона 4 та газ-витискувач надходить через отвори в голівці 2 та сифонну трубку 5 в корпус 1 вогнегасника, створю­ючи в ньому надлишковий тиск та виконуючи спущення вогнегасного порошку; натиснути на важіль керування 7, при цьому відкривається клапан 10 та вогнегасна речовина крізь сифонну трубку 5, рукав 3 та насадку-розпилювач 6 подається на вогнище пожежі.

Вогнегасник порошковий уніфікований ОІЇУ-5:

1 - корпус; 2 - ручка; 3 - головка; 4 - гайка накладна; 5 - рукав; 6 - пістолет-розпилювач; 7 - голка; 8 - шайба; 9 - перехідник; 10 - підхват голки; 11 - запобіжна чека; 12 - вісь; 13 - штифт; 14 - кільце ущільнювальне; 15 - кільце гумове; 16 -балон з робочим газом; 17 - трубка сифонна; 18 - трубка газопідвідна; 19 - кільце ущільнювальне; 20 - пружина; 21 - шайба упорна; 22 - кільце ущільнювальне.

Вогнегасник порошковий ОП-9:

1 - копус; 2 - головка; 3 - рукав; 4 - балон з робочим газом; 5 - трубка сифонна; 6— насадка-розпилювач; 7 - важіль керування клапаном; 8 - ручка; 9 - кільце ущільнювальне; 10 - клапан; 11 - перехідник; 12 - гайка накидна; 13 - кільще ущільнювальне; 14-штифт; 15-пружина; 16-вісь; 17 - кнопка з голкою; 18-пру­жина; 19 - запобіжна чека; 20- кільце ущільнювальне; 21 - запобіжний клапан.


Вогнегасник порошковий уніфікований ОП-10 (з):

1 - корпус; 2 - сифонна трубка; 3 - гайка; 4 - кільце ущільнювальне; 5 - клапан; 6 - головка; 7 - рукоятка; 8 - важіль; 9 - пружина; 10 - рукав; 11 - запобіжна чека; 12 - вісь; 13 - заклепка; 14 - манометр; 15 - насадка.Для припинення викидання вогнегасної речовини необхідно відпустити важіль 7.

Переміщення голки для руйнування мембрани балону з газом-витискувачем може здійснюватися в інших моделях вогнегасників, наприклад, ОПУ-5, не натисненням кнопки, а підійманням ручки 2.

Для приведення закачного вогнегасника ОП~10(з) в дію необхідно взяти за ручку 7 та піднести до місця пожежі; опустити вогнегасник на землю та висмикнути запобіжну чеку 11; взяти вогнегасник за ручку 7, спрямувати насадку 15 на охоплену полум'ям поверхню та натиснути на важіль 8.

При цьому опускається клапан 5, і газопорошкова суміш надходить під дією тиску через сифонну трубку 2, канал у голівці 6, шланг 10 і наса­док 15 і подається у вигляді струменя на вогнище пожежі. Для припинення викидання порошку необхідно важіль 8 відпустити.

Для створення тиску в корпусі встановлено балон з азотом, діоксидом вуглецю або повітрям, який знаходиться під тиском 15 МПа. Порошкові вогнегасники відрізняються один від одного сумішшю порошку, ємністю і пристроєм для подачі вогнегасного порошку.

Вогнегасник ОП-1В «Момент-2» найбільш поширений і представляє собою поліетиленовий корпус з запірно-пусковою головкою, всередині якого розміщений балон з діоксидом вуглецю. Для приведення в дію вогнегасник треба перевернути догори дном, вдарити запірно-пусковою головкою об тверду поверхню, при цьому пробка балона розкривається, діоксид вуглецю створює в корпусі тиск, і порошок викидається назовні. Час дії вогнегасника 10 с.


Крім вищеописаних вогнегасників промисловість випускає багато інших типів: аерозольний хладоновий (ОАХ-0,5), хладонові (ОХ-3, ОХ-7), рідинні (ОЖ-5, ОЖ-10), автоматичні вогнегасники (УАП-А5, УАП-А8, УАП-А16).

Принцип дії ВХПП ґрунтується на хімічній реакції змішування лугу та кислоти, які розміщуються ізольовано один від одного всередині корпусу вогнегасника. В основу дії ВПП покладено реакцію зміщування води з піноутворювачем. Особливі переваги в експлуатації ВХПП та ВПП виділити досить складно, але є ряд негативних моментів: гранична температура їх використання (5...40 °С); вони призначені для первин­ного гасіння тільки пожеж класу А (горіння твердих речовин) та В (горіння рідких речовин).

В основу порошкового вогнегасника покладено дію порошка, викинутого з допомогою стисненого повіртя. Ці вогнегасники бувають двох типів: балонні (до абревіатури додається літера Б: ВП-5Б...) та закачувальні (ВП-3, ВП-5). Для користування ними необхідно: пробити балон із стисненим повітрям (за допомогою чеки чи продавлюванням клапана), почекати кілька секунд (якщо вогнегасник балонного типу) і спрямувати струмінь на вогнище. Порошок, потрапляючи на вогонь, утворює повітронепроникну плівку, під якою й припиняється горіння через відсутність кисню.

Вогнегасники цього виду рекомендується використовувати на об'єк­тах народного господарства, на транспортних засобах і в побуті при пер­винному гасінні пожеж класу А, Б та С (газоподібні речовини). При техобслуговуванні цих вогнегасників першу перезарядку треба робити через 2 роки з моменту їх виготовлення, а потім щорічно.

Дія вуглекислотного вогнегасника ґрунтується на викиданні під висо­ким тиском вуглекислоти, яка витісняє кисень з вогнища пожежі, створюючи так званий вакуумний ефект і охолоджуючи місце горіння. Ці вогнегасники дуже надійні в експлуатації, мають миттєву готовність і не потребують техобслуговування (розраховані на 10 років з моменту виготовлення), їх рекомендується використовувати в офісних примі­щеннях, на транспорті чи в електроустановках напругою до 1 кВ.

Пінні вогнегасники (рис.1) використовують для гасіння загорянь майже всіх твердих речовин і деяких рідин (бензин, нафта та ін.). Одним вогнегасником можна загасити рідину на площі 0,75... 1 м2. Для запуску вогнегасника в роботу необхідно шпилькою прочистити сприск, повернути важіль до відказу (на 180° у вертикальній площині), взяти вогнегасник лівою рукою за бокову ручку, а правою - за дно і швидко перевернути його кришкою вниз (вогнегасник не вимагає яких-небудь ударів для приведення його в дію). Енергійно струснути вогнегасник і спрямувати струмінь піни в сторону полум'я. Довжина струменя піни -близько 8 м, тривалість роботи -- 60...65 с. Пінним вогнегасником забороняється гасити електроустановки, які знаходяться під напругою, тому що піна є провідником електричного струму.Вогнегасники ОХП-10 та ОХВП-10 мають бути знятими з виробництва як такі, що не відповідать вимогам державного стандарту України ДСТУ 3675-98, введеного в дію з 01.01.1999 р. (не обладнані пристроями для переривчастого викидання вогнегасної речовини).

Для гасіння вогню на електричних установках, які знаходяться під напругою, застосовують газові вогнегасники (рис.2). Довжина вики­даючого струменя досягає 2...2,5 м, тривалість гасіння вогню - ЗО...40 с.

Газовий вогнегасник ОУ-2 (рис. З, б):

а) взяти вогнегасник за рукоятку і піднести його як можна ближче до
вогнища пожежі;

б) повернути розтруб в сторону вогнища (рис. З, б -1);

в) за допомогою маховичка відкрити вентиль (рис. З, б - II);

г) енергійно струснути вогнегасник і спрямувати струмінь білого
порошку ("снігу") в сторону вогнища.

Порошковий вогнегасник ОПС-6 (ОПС-10) (рис. З, в):

а) піднести вогнегасник як можна ближче до вогнища пожежі;

Рис. 3. Прийоми гасіння пожежі вогнегасниками:

а) пінним, б) газовим, в) порошковим


б) різко повернути пусковий важіль на 180° (рис. З, в -1)
в) спрямувати сопло в основу полум'я;

г) натиснути на пусковий гачок (рис. З, в - II).

Вогнегасники слід встановлювати у коридорах, біля входів або вихо­дів з приміщень, а також у пожежонебезпечних місцях, безпосередньо на технологічному обладнанні, транспортних засобах так, щоб виключа­лась можливість прямого попадання на них сонячних променів і безпо­середній вплив опалювальних та нагрівальних приладів.

Введенні в експлуатацію вогнегасники повинні мати:

 • інвентарні номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації;

 • пломби на пристроях ручного пуску;

 • бірки та маркірування на корпусі;

 • червоне сигнальне фарбування згідно з державними стандартами.
  Після використання, а також у випадку, коли у вогнегасників зірвані


пломби, їх необхідно негайно направити на перезарядження або перевірку.

ПІ. Правила гасіння пожежі.

Своєчасні і точні дії під час пожежі допомагають рятувати людей і матеріальні цінності. Пам'ятайте: попередити пожежу легше, ніж її загасити.

При появі вогню, диму чи запаху гарива слід терміново повідомити по телефону 01 пожежну охорону та організувати евакуацію людей. Одно­часно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей. Потерпілому, який втратив свідомість, роблять штучне дихання.

Під час пожежі слід дотримуватись таких правил:

 1. При загорянні ізоляції проводів або обмоток електродвигунів перш
  за все вимикають їх з електричної мережі. Гасити електроустановки під
  напругою за допомогою води або пінного вогнегасника забороняється.

 2. Під час гасіння верхніх частин стін, стелі або високих предметів
  вогнегасник потрібно тримати під кутом до підлоги не менше 15°.

 3. Якщо пінним вогнегасником гасять горючі рідини, то струмінь
  спочатку спрямовують на краї утвореної калюжі, а потім поступово
  покривають піною всю її поверхню.

 4. Переміщуватись у задимленому приміщенні необхідно вздовж стіни
  і зігнувшись, оскільки внизу диму менше. Рот і ніс перекривають хустин­
  кою, змоченою у воді.

 5. У цілях запобігання швидкому розповсюдженню пожежі до при­
  буття пожежної охорони не рекомендується відкривати вікна.

Під час пожежі слід остерігатися впливу високих температур, задим­лення та загазованості, завалення будівельних конструкцій, вибухів ба­лонів з газами, технологічного обладнання та приладів, ураження електричним струмом, падіння в неогороджені отвори, падіння підпа­лених дерев та провалу в ґрунт, що прогорів.

Небезпечно входити в зону задимлення, якщо видимість менше 10 м.

Необхідно пам'ятати, що малі діти у разі пожежі від страху часто ховаються під ліжка, в шафах, забиваються в куток.


При рятуванні потерпілих з будівель, що горять, та при гасінні пожежі необхідно дотримуватись таких правил:

- перед тим, як увійти в палаюче приміщення, накритися з головою
мокрим покривалом, пальтом, плащем, цупкою тканиною;

-двері в задимлене приміщення відкривати обережно, поволі, прикри­ваючи корпус тіла дверним полотном, для того щоб уникнути спалаху полум'я від швидкого припливу свіжого повітря;

- у сильно задимленому приміщенні пересуватися поповзом або схи­-
лившись;

-для захисту від чадного газу по можливості дихати крізь зволожену тканину;

 • якщо виникло займання одягу, лягти на землю (підлогу) та перекачу­-
  ватися для збиття полум'я (бігти не можна, тому, що полум'я може ще
  збільшитися);

 • побачивши людину в одязі, що горить, треба накинути на неї пальто,
  плащ або будь-яке покривало (кошму) та щільно притиснути;

 • при гасінні пожежі використовувати вогнегасники, пожежні крани,
  а також воду, пісок, землю, покривала та інші засоби;

 • вогнегасні речовини спрямовувати в місця найбільш інтенсивного
  горіння та не в полум'я, а на поверхню, що горить;

 • якщо горить вертикальна поверхня (конструкція), воду треба пода-­
  вати в її верхню частину.

На персонал об'єктів та населення покладені функції тільки первин­них дій у разі пожежі, тобто до прибуття підрозділів пожежної охорони. Тому викликати пожежну охорону слід негайно у всіх випадках виник­нення пожежі.

Розроблено:

Учителем трудового виховання __

(підпис) (прізвище, ініціали) .

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності

(підпис) (прізвище, ініціали)

Заступником директора

з адміністративно-господарської роботи

(підпис) (прізвище, ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки

(підпис) (прізвище, ініціал)


Затверджено:

Наказом директора школи
від « » 200 р., №

Директор:

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інструкція №__

з охорони праці під час роботи

з електричною праскою І. Загальні положення

1.1. До роботи з електричною праскою допускаються учні, які
пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж
на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами і навичками праці
та засвоїли вимоги даної інструкції.

 1. Робоче місце необхідно організовувати згідно з вимогами НОП,
  щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.

 1. Виконувати необхідно тільки доручену роботу.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Одягніть спецодяг (халат чи фартух, зав'яжіть волосся косинкою
  чи стрічкою).

 2. Приготуйте своє робоче місце, приберіть усі сторонні предмети,
  які можуть заважати в процесі роботи.

 3. Перевірте справність електропраски (справність шнура, вилки,
  розетки) -- при виявленні несправностей повідомте про це вчителя.
  Працювати несправною електропраскою забороняється.

 4. Штепсельна вилка повинна щільно входити в гніздо розетки.

 5. Необхідно перевірити положення терморегулятора, встановити
  його у відповідне з видом тканини, що обробляється, положення.

 6. У приміщеннях з бетонними підлогами перевірити наявність
  гумового килимка під ногами.

 7. Прасувальний стіл чи дошку встановіть на такій висоті, щоб
  зручно було працювати.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. Під час роботи електричною праскою обов'язково стояти на
  діелектричному килимку.

 2. Вмикати і вимикати електропраску тільки сухими руками три­
  маючи за корпус вилки, а не за шнур.

 3. Необхідно стежити за тим, щоб підошва електропраски не
  доторкалась до шнура.

 4. Ступінь нагріву праски не перевіряйте рукою.

 5. Не залишайте електропраску ввімкнутою в електромережу без
  нагляду і не займайтеся сторонніми справами (розмовами).3.6. Стежте за нормальною роботою електропраски, про всі несправ­-
ності повідомте вчителя.

Учням забороняється самим ремонтувати електропраску і шнур.

 1. Ставити електропраску під час роботи необхідно на мармурову,
  керамічну або металеву підставку.

 2. Провід живлення електропраски повинен закріплюватись на
  кронштейні, який розміщений над серединою прасувального стола чи
  дошки і бути захищеним від механічних пошкоджень. Провід (шнур)
  живлення електропраски не можна скручувати у кільце і намотувати на
  електропраску. Працювати електропраскою, у якої шнур скручений у
  кільце, - забороняється.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Після закінчення волого-теплової обробки тканин електропраску
  необхідно вимкнути з електромережі за корпус вилки.

 2. Поставте електропраску на підставку, слідкуйте за тим, щоб поряд
  не було легкозаймистих матеріалів.

 3. Провід живлення електропраски закріпіть на кронштейні, щоб
  він не скручувався у кільце.

 1. Необхідно дати електропрасці повністю охолонути.

4.5. Не можна охолоджувати електропраску водою, тому що в
результаті таких дій можна отримати опіки від утворення пари.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні пробивання електричного струму на корпус
електропраски необхідно негайно вимкнути електропраску з електро-­
мережі, припинити роботу і повідомити про це вчителя.

5.2. У разі виникнення пожежі або загоряння необхідно:

 • вимкнути електромережу;

 • вивести учнів з майстерні у безпечне місце;
 • зачинити вікна й двері, щоб вогонь не поширювався у сусіднє приміщення;

 • приступити до ліквідації осередку вогню. Якщо це не можливо зробити
  своїми силами, то необхідно викликати пожежну службу за тел. 01.

5.3. При одержанні травми необхідно звернутись до вчителя. Вчитель
надасть необхідну першу медичну допомогу, а в разі необхідності викличе
швидку медичну допомогу за тел. 03. Розроблено:

Учителем трудового виховання _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності _______________


Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки

(підпис) (прізвище, ініціали)


Затверджено:

Наказом директора школи
від « » 200 р., №

Директор:

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інструкція №__

з охорони праці під час роботи

на швейній машинці з електроприводом І. Загальні положення

1.1. До роботи на швейній машинці з електроприводом допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами і навичками праці та засвоїли вимоги даної інструкції.

1.2.Робоче місце необхідно організовувати згідно з вимогами НОП,
щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.

1.3.Виконувати необхідно тільки доручену роботу.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Одягніть спецодяг (халат чи фартух, зав'яжіть волосся косинкою
чи стрічкою).

2.2.Приготуйте своє робоче місце, приберіть усі сторонні предмети,
які можуть заважати в процесі роботи.

2.3.Перевірте справність швейної машинки з електроприводом (справність вилки, з’єднувальних шнурів, ножної педалі, електричного приводу швейної машинки ); при виявленні несправностей повідомте про це вчителя. Працювати на несправній швейній машинці з електроприводом забороняється .

2.4.Необхідно перевірити наявність і справність захисного заземлення у швейній машинці з електроприводом, захисного огородження електродвигуна, кнопкового пускача, наявність лапки з запобіжниками, які оберігають пальці від проколів.

2.5.Усі струмопровідні частини електроприводу мають бути ізольованими, без пошкодження ізоляції проводів.

2.6. Штепсельна вилка повинна щільно входити в гніздо розетки.

2.7. Перевірити наявність гумового килимка на металевій педалі промислової машини, правильність заправки шпулькового ковпачка.

2.8. Перед вмиканням машинки необхідно перевірити її роботу вручну .

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.Вмикати і вимикати швейну машинку з електроприводом в електромережу необхідно тільки сухими руками за корпус вилки, а не за шнур. 1. Педаль або кнопка пускового реостата повинна вмикати або
  вимикати електродвигун плавно без заїдання і повторного вмикання.

 2. Під час роботи необхідно стежити за роботою електродвигуна,
  при найменшій несправності припиніть роботу, вимкніть машинку з
  електромережі і повідомте про це вчителя.

 3. Не можна зберігати на платформі швейної машинки сторонніх
  предметів, зокрема ножиці.

 4. Під час роботи сидіти за швейною машинкою потрібно рівно, з
  невеликим нахилом, не сутулячись.

 5. Не тримайте пальці рук біля лапки, щоб не проколоти їх голкою.

 6. Уважно заправляйте нитки, не можна ставити котушки з полама­-
  ними краями.

 7. Перед шиттям не забувайте опускати лапку.

 8. Перед зшиванням переконайтесь у відсутності шпильок чи голок
  на лінії шва виробу.
 1. Не приводьте в рух швейну машинку, якщо під лапкою немає
  тканини.

 2. Під час шиття -- не тягніть тканину і не підштовхуйте її під
  лапкою.

 3. Якщо необхідно провести чищення і змащення швейної машинки
  з електроприводом, то її необхідно вимкнути з електромережі.

З Л 3. Проводити регулювання строчки, чищення і змащення машинки, встановлювати голку, заправляти нитки, надягати пас на шків машинки можна лише після того, як вимкнули машинку з електромережі.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи на швейній машинці з електричним
приводом необхідно:

 • вимкнути машинку з електромережі, беручи рукою за пластмасовий
  корпус вилки, а не за провід;

 • підняти у верхнє положення голку і прижимну лапку, підкласти
  клапоть тканини і опустити голку й лапку у нижнє положення, щоб
  уникнути пошкодження лапки;

 • при потребі почистити і змазати машинку.

4.2. Скласти машинку, а виріб здати вчителю на перевірку.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні пробивання електричного струму на корпус
швейної машинки необхідно негайно вимкнути машинку з електро-­
мережі, припинити роботу і повідомити про це вчителя.

5.2. При пораненні рук чи інших частин тіла негайно припиніть роботу
і повідомте про це вчителя. Вчитель надасть необхідну першу медичну
допомогу, а в разі необхідності викличе швидку медичну допомогу за
тел. 03.

І

5.3, При загорянні електропроводів необхідно вимкнути рубильник, учнів вивести з приміщення у безпечне місце і приступити до ліквідації осередку вогню. В разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 01.

Розроблено:

Учителем трудового виховання

(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності

(підпис) (прізвище, ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки

(підпис) (прізвище, ініціали)


Затверджено:

Наказом директора шкоди
від « » 200 р., №

Директор:

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інструкція №

з охорони праці під час роботи з тканиною

І. Загальні положення

 1. До роботи з тканиною допускаються учні, які отримали інструк-­
  таж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами праці та
  засвоїли вимоги даної інструкції.

 2. Робоче місце треба організувати так, щоб виключити будь-яку
  можливість одержання травми учнями.

 3. Робота несправними інструментами забороняється.

 4. Усе обладнання в майстерні повинно бути справним і надійно
  закріпленим.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Одягніть спецодяг (халат чи фартух), зав'яжіть волосся косинкою
  чи стрічкою.

 2. Приготуйте робоче місце залежно від виду робіт (розкрій, ручна
  обробка, машинні та прасувальні роботи).

 3. Перевірте справність та гостроту ножиць.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. Під час роботи не слід доторкатися грудьми до краю столу.

 2. Не слід сильно нахилятись над столом; сидіти необхідно прямо.

 3. Лікті знаходяться на відстані 10 см від столу.

 4. Ноги повинні опиратись на перекладину, підставку, так працю­
  вати зручніше.

 5. Під час проведення розкрою і ручних робіт із тканиною необхідно
  дотримуватись наступних правил техніки безпеки:

Під час роботи з голками й шпильками:

 1. Шийте з наперстком. Вушко голки повинно впиратись у наперс-­
  ток, а гострий кінець виступати з пальців приблизно на чверть довжини
  голки.

 2. Не кидайте голку. Не встромляйте її в тканину чи свій одяг.

 3. Зберігайте голки і шпильки в певному місці (спеціальній коро­
  бочці, подушечці тощо), не залишайте їх на робочому місці (столі), ні в
  якому разі не беріть голки і шпильки в рот.

 4. Не використовуйте голку замість шпильки.

3.10. Не використовуйте для шиття іржаві голки.

 1. Викрійку і тканину прикріплюйте гострими кінцями шпильок у
  напрямку від себе.

 2. При ручному шитті не беріть нитку довше, ніж 80-90 см.

Під час роботи з ножицями:

 1. Тримайте ножиці у визначеному місці.

 2. Під час роботи уважно слідкуйте за напрямом різця (леза).

 3. Під час роботи не тримайте ножиці лезом вгору.

 4. Не працюйте тупими ножицями.

 5. Не ріжте ножицями на ходу.

 6. Не підходьте до товариша під час різання.

 7. Передавайте товаришу закриті ножиці кільцями вгору (вперед).

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Ножиці скласти у спеціально відведене місце.

 2. Голки здати для зберігання вчителеві.

 3. Прибрати своє робоче місце.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. При пораненні рук чи інших частин тіла негайно припиніть роботу
  і повідомте вчителя. Вчитель надасть необхідну першу медичну допомогу,
  а в разі необхідності викличе швидку медичну допомогу за тел. 03.

 2. При загорянні електропроводів - вимкніть рубильник. Електро-­
  обладнання, що знаходиться під напругою, гасіть порошковим вогнегас­-
  ником, сухим піском. При потребі викличте пожежну службу за тел. 01.
  Учнів необхідно вивести з майстерні у безпечне місце.

Розроблено:

Учителем трудового виховання

(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності

(підпис) (прізвище, Ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки

(підпис) (прізвище, ініціали)


Затверджено:

Наказом директора школи
від « » 200_ р., №

Директор:

(підпис) {прізвище, ініціали)

Інструкція №

з охорони праці при користуванні електроплитою І. Загальні положення

 1. До роботи з електроплитою допускаються учні, які пройшли
  медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому
  місці, оволоділи безпечними прийомами і навичками праці та засвоїли
  вимоги даної інструкції.

 2. Робоче місце необхідно організувати згідно з вимогами НОП,
  щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.

 3. Виконувати необхідно тільки доручену роботу і згідно з вимогами
  даної інструкції.

 4. Сила напруги в електромережі повинна відповідати позначеній
  на електроплитці (127 або 220 В).

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Одягніть спецодяг (халат чи фартух, шапочку або косинку), заховайте
  волосся під шапочку чи косинку, зав'язану так, щоб не було звисаючих кінців.

 2. Перевірте справність електроплити, шнура, вилки, розетки та
  наявність і справність захисного заземлення.

При виявленні несправностей - повідомте про це вчителя.

 1. Необхідно протерти сухою ганчіркою поверхню електроплити,
  щоб вона була чистою.

 2. Перед тим, як вмикати електроплиту в електромережу, необхідно
  спочатку приєднати шнур до електроплити, а потім вставити штепсельну
  вилку в гніздо розетки.

 3. Штепсельна вилка повинна щільно входити в гніздо розетки.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. Вмикати електроплиту в електромережу і вимикати її необхідно
  тільки сухими руками і за корпус вилки, а не за шнур.

 2. Забороняється користуватися у шкільній майстерні електро­-
  плитою, яка має відкриту спіраль.

 3. Ставте електроплитку на вогнетривку підставку (мармурову або
  керамічну).

 4. Не ставте електроплиту поряд із легкозаймистими матеріалами,
  це може призвести до виникнення пожежі.

 5. Не залишайте електроплиту ввімкнутою в електромережу без нагляду.
 1. Не користуйтеся несправними електроплитами.

 2. Для приготування їжі на електроплиті користуйтеся тільки емальо­-
  ваним посудом.

 3. Щоб не виникла пожежа - не вішайте над електроплитами для
  сушіння одяг та інші предмети ближче, ніж на 0,5 м від плити.

3.9. Не витирайте мокрою ганчіркою поверхню електроплити.
ЗЛО. Під час користування електроплитою необхідно уникати її пере-­
грівання.

3.11. Плита повинна бути чистою, не допускати заливання її поверхні рідиною. Щоб під час кипіння не виливалась вода чи інша рідина -каструлю наповнюють не до самої кришки.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Вимикаючи електроплиту з електромережі, спочатку необхідно
  вийняти штепсельну вилку з розетки сухою рукою, а потім від'єднати шнур.

 1. Поставити терморегулятори в положення "нуль".

 1. Перевірити, чи виключені всі терморегулятори; дочекавшись
  охолодження електроплити, вимити її поверхню порошком.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. При виявленні пробивання електричного струму на корпус
  електроплити необхідно негайно вимкнути її з електромережі і повідо-­
  мити про це вчителя.

 2. При одержанні травм - припиніть роботу і повідомте вчителя.
  Вчитель надасть першу медичну допомогу, а в разі необхідності викличе
  швидку медичну допомогу за тел. 03.

 3. При загорянні електропроводів необхідно вимкнути рубильник,
  учнів вивести у безпечне місце і приступити до ліквідації осередку вогню.
  В разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 01.

Розроблено:

Учителем трудового виховання __

(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності

(підпис) (прізвище, ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки

(підпис) (прізвище, ініціали)


«


Затверджено:

Наказом директора школи
від « » 200 р., №

Директор:

(підпис) (прізвище, ініціали)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Схожі:

Охоронипраці в закладах освіти iconПро проведення у 2012році двомісячника благоустрою в закладах освіти району
Провести в закладах освіти та установах освіти з 20 березня по 20 травня 2012 року двомісячник благоустрою
Охоронипраці в закладах освіти iconНаказ №464 Про підсумки проведення в закладах освіти району місячника "Всеобуч"
Про проведення в закладах освіти району місячника „Всеобуч” в закладах освіти району проведено місячник “Всеобуч”. Під час проведення...
Охоронипраці в закладах освіти iconНаказ №48 Про вивчення стану викладання фізики в закладах освіти району у 2011-2012 навчальному році
Згідно з планами роботи відділу освіти, районного методичного кабінету, з метою здійснення контролю за станом викладання фізики у...
Охоронипраці в закладах освіти iconПостанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ " 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району" з доповненням необхідними д
РК, мк профспілки працівників освіти І науки України, керівникам І головам профкомів закладів освіти, на яких накладено відповідальність...
Охоронипраці в закладах освіти iconНаказ №31 м. Енергодар Про звітування керівників закладів освіти за результатами експериментально-дослідницької діяльності
Міністерства освіти і науки України від 23. 11. 2009 №1054 з метою поширення інноваційного досвіду та подальшого удосконалення пошукової...
Охоронипраці в закладах освіти iconПлан роботи відділу освіти на квітень місяць 2012 року
Про дотримання Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом...
Охоронипраці в закладах освіти iconНаказ №54 Про проведення Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних, дошкільних та позашкільних закладах освіти району у 2011 році
Міністерства освіти І науки України та президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України та з метою подальшого поліпшення...
Охоронипраці в закладах освіти iconРішення колегії відділу освіти від 23. 06. 2011 року, протокол №6 «Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району.
«Про дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах району. Організація навчально-виховного...
Охоронипраці в закладах освіти iconМетодичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затвердженого...
Охоронипраці в закладах освіти iconІV. Організація експериментальної, науково-дослідницької роботи в закладах освіти
Організація інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти міста, її методичний супровід
Охоронипраці в закладах освіти iconМетодичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році. Біла Церква: коіпопк, 2005. С. 305-309
Перелік програм виховної роботи, рекомендованих науково-методичною радою коіпопк до використання в закладах освіти області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи