Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять icon

Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять
Скачати 299.79 Kb.
НазваПро затвердження Правил безпеки під час проведення занять
Дата конвертації29.11.2012
Розмір299.79 Kb.
ТипРішення
1. /ОП в навчальних закладах/_нструкц_х з охорони прац_ в закладах осв_ти.doc
2. /ОП в навчальних закладах/Альп_н_зм навчальна програма.doc
3. /ОП в навчальних закладах/Наказ МОН ь 563 Положення про орган_зац_ю роботи з ОП учасник_в навчально-виховного процесу в установах _ навчальних закладах.doc
4. /ОП в навчальних закладах/Наказ ь 102 про оплату прац_ прац_вник_в осв_ти.doc
5. /ОП в навчальних закладах/Охрана труда в школе.doc
6. /ОП в навчальних закладах/ПРАВИЛ~1.DOC
7. /ОП в навчальних закладах/ПРИМIР~1.DOC
8. /ОП в навчальних закладах/Положення про навчання з ОП в закладах осв_ти наказ МОН ь304.doc
9. /ОП в навчальних закладах/Положення про розсл_дування НВ у навчальних закладах.doc
10. /ОП в навчальних закладах/Проект положення про ф_зкультуру.doc
11. /ОП в навчальних закладах/Ц_КАВЕ.doc
Охоронипраці в закладах освіти
Навчальна програма
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах
Документ z0056-93, редакцiя вiд 30. 06. 2007 (5 сторiнок)
Инструкция по от в общеучебном кабинете Инструкция по от в кабинете географии
Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30 серпня 2000 року n 1035/2000, наказую
Про затвердження Примірної інструкції з охорони праці під час виробничого навчання за професією слюсар з ремонту автомобілів для учнів професійно-технічних навчальних закладів На виконання законів України "Про охорону праці", "Про освіту" наказую
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знаньз питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти І науки України
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять
Постанова президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти І науки України № від „ " 2007 р. „Про досвід Миргородського районного відділу освіти та рк профспілки працівників освіти І науки України щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти району" з доповненням необхідними д

Про затвердження Правил безпеки

під час проведення занять

з фізичної культури і спорту

в загальноосвітніх навчальних закладах
На виконання рішення спільної колегії Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 11 листопада 2008 року № 13/1-2/10/11/1 та наказу Міністерства освіти і науки України від 27 листопада 2008 року № 1078, з метою поліпшення здоров’я учнівської молоді та профілактики травматизму під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах


Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (далі – Правила), що додаються.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій запровадити в дію та забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил.

3. Надрукувати ці Правила в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б.М.


Міністр Д.В.Табачник


ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (далі - Правила) поширюються на учасників навчально-виховного процесу під час занять з фізичної культури і спорту на уроках, в гуртках, спортивних секціях, заняттях у групах (далі – заняття з фізичної культури і спорту) у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (далі - навчальні заклади) незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту, які є обов’язковими для виконання керівниками, педагогічними, медичними працівниками навчальних закладів, особами, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу (тренери, керівники гуртків тощо) під час навчання і відпочинку, та учнями навчальних закладів.

1.3. Ці Правила узгоджені з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерством надзвичайних ситуацій України та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, ЦК профспілки працівників освіти і науки України.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах проводяться відповідно до навчальних програм освітньої галузі „ Здоров’я і фізична культура” Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717, та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24.

Заняття з фізичної культури і спорту повинні проводитися вчителем фізичної культури або особами, які мають відповідну освіту та кваліфікацію і пройшли медичний огляд відповідно до Правил проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язаних з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за № 639/6927.

2.2. Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160 (далі – Положення про організацію роботи з охорони праці), комісія, створена за наказом відповідного органу управління освітою, під час приймання навчального закладу до нового навчального року надає висновок про можливість проведення навчання, у тому числі навчання з фізичної культури і спорту в спортивних спорудах і на майданчиках.

2.3. До занять з фізичної культури і спорту допускаються учні, які пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2009 за № 772/16788 (далі – Положення про медико-педагогічний контроль), не мають протипоказань щодо стану здоров’я, у яких визначений рівень фізичного розвитку і група для занять фізичною культурою.

Організація медичного обслуговування учнів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.4. Перед початком навчального року вчитель фізичної культури повинен попередити, що всі учні незалежно від рівня фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, а також тимчасово звільнені від занять, зобов’язані бути присутніми на уроках фізичної культури.

2.5. Загальне керівництво організацією медико-педагогічного контролю за станом здоров’я учнів у навчальних закладах, здійснюють місцеві органи охорони здоров’я та органи управління освітою відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль.

2.6. Наказом керівника навчального закладу списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.2009 за № 772/16788, затверджуються на поточний рік і доводяться до відома класного керівника, вчителя фізичної культури або особи, яка проводить заняття з фізичної культури і спорту.

Класний керівник спільно з медичним працівником веде „Листок здоров’я”, який знаходиться в журналі обліку навчальних занять на окремій сторінці, де зазначається група та особливості щодо фізичного навантаження для підготовчої та спеціальної груп.

2.7. Заняття з фізичної культури для учнів, які за станом здоров’я та фізичного розвитку віднесені до спеціальної групи, учитель повинен проводити з розрахунку не менше 2 год. на тиждень за рахунок варіативної частини Типового навчального плану. Учитель фізичної культури або особа, яка проводить заняття з фізичної культури, повинен забезпечити допустиме навантаження на уроці для тих учнів, які за станом здоров’я віднесені до таких груп і відвідують уроки фізичної культури.

2.8. Учитель проводить заняття з фізичної культури і спорту для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів окремо для юнаків і дівчат відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517.

За умови неможливості розподілу вчитель фізичної культури може давати окремі навантаження для юнаків і дівчат.

2.9. Під час проведення занять з фізичної культури і спорту учні повинні користуватися спеціальним спортивним одягом та спортивним взуттям, а під час занять на відкритому повітрі взимку - бути вдягнені в повітрозахисні куртки, шапочки, рукавички. Проводити заняття без спортивного одягу і спортивного взуття не дозволяється.

2.10. Заняття з фізичної культури і спорту, а також користування спортивним обладнанням та інвентарем в спортивній залі проводяться за дозволом учителя, який перед початком занять знайомить учнів з правилами поведінки в спортивному залі та безпеки користування обладнанням, які розроблюються відповідно до цих Правил учителем фізичного виховання.

2.11. Місця для занять фізичною культурою і спортом мають обладнуватися аптечкою (відкриті спортивні майданчики - переносною аптечкою) з набором медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь (додаток 1) та інструкцією щодо надання першої долікарської допомоги у разі травм та пошкоджень з адресою і телефоном найближчої лікувально-профілактичної установи, де можуть надати медичну допомогу (додаток 2). Аптечка має знаходитися у вчителя фізичної культури в кабінеті для інструкторів.

2.12. Порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів здійснюється відповідно Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.98 №2025.

2.13. До початку занять з фізичної культури при потребі учні мають повідомити вчителя:

про наявність документу про тимчасове звільнення після хвороби;

про погане самопочуття.

2.14. Про всі випадки несправності спортивного обладнання та травмування під час уроку необхідно повідомити вчителя або особу, яка проводить заняття з фізичної культури і спорту.


3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


3.1. Вимоги до спортивних споруд (спортивних залів) навчальних закладів

3.1.1. Приміщення спортивних залів, розміщення в них обладнання повинні відповідати вимогам:

Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу”, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 (далі – ДСанПіН 5.2.2.008-01);

СП 1567-76 “Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту”, затверджених Міністерством охорони здоров’я СРСР 30.12.76 №1567-76;

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98);

НАПБ В.01.050-98/920 “Правила пожежної безпеки для закладів, установ та організацій системи освіти України”, затверджених спільним наказом Міністерства освіти України та Головного управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30.09.98 № 348/70, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.98 за № 800/3240 (далі – НАПБ В.01.050-98/920)..

3.1.2. Відповідно до ДСанПіН 5.2.2.008-01 спортивний зал розміщується на першому поверсі. У навчальному закладі розміри фізкультурно-спортивного залу приймаються не менш як 18х9 м відповідно до кількості учнів. У спортивному залі розміром до 288 м² допускається одночасне заняття не більше, ніж одного класу.

3.1.3. Підлоги спортивних залів повинні бути пружними, без щілин і застругів, мати рівну, горизонтальну й неслизьку поверхню. Підлоги не повинні деформуватися від миття і до початку занять мають бути сухими й чистими.

Матеріали, що використовуються для обладнання і оздоблення спортивних залів, повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів, які узгоджені з Міністерством охорони здоров’я України.

3.1.4. Стіни спортивного залу мають бути рівними, гладенькими, на висоті 1,8 м не повинні мати виступів, а ті з них, що обумовлені конструкцією залу, слід закривати панелями на ту ж висоту. У спортивному залі не повинно бути колон, перегородок.

Стіни спортивних залів мають бути пофарбованими в світлі пастельні тони на всю висоту панелей фарбами, що дають змогу легко виконувати вологе прибирання приміщення. Пофарбування має бути стійким до ударів м’ячем, не обсипатися і не бруднити у разі дотикання до стін.

Стеля залу повинна мати пофарбування, що не обсипається, стійке до ударів м’ячем.

3.1.5. Освітлювальна арматура, вікна та опалювальні прилади у спортивному залі слід закривати металевими сітками. Опалювальні прилади не повинні виступати з площини стіни. На вікнах треба мати фрамуги, що можна відчинити з підлоги, і сонцезахисні пристрої.

3.1.6. Приміщення горища спортивного залу потрібно утримувати в чистоті і замикати на замок. Ключі від приміщень горища повинні зберігатися в певному місці, доступному для одержання їх у будь-який час доби. У приміщеннях горища не дозволяється влаштовувати склади спортивного інвентарю та навчального обладнання.

3.1.7. Освітленість спортивного залу має відповідати вимогам СНиП ІІ-4-79 “Естественное и искусственное освещение”.

3.1.8. Природне і штучне освітлення закритих спортивних споруд має забезпечувати достатнє освітлення спортивного залу.

Коефіцієнт природної освітленості спортивних залів, який показує, у скільки разів освітленість у приміщенні менше освітленості ззовні будівлі, повинен бути не нижчим за 2,0 %.

Оптимальний рівень штучного освітлення спортивного залу складає 400 лК на рівні підлоги.

3.1.9. Як джерело світла для залів треба використовувати або люмінесцентні світильники типу стельових плафонів, що мають безшумні пускорегулювальні апарати, або світильники з лампами розжарювання повністю відбитого чи переважно відбитого світлорозподілу; при цьому застосовувати світильники із захисними кутами менше як 300 не дозволяється.

3.1.10. Вентиляція спортивних споруд повинна здійснюватися природним наскрізним способом провітрювання залу через вікна і фрамуги в теплу пору року, а також за допомогою спеціальних вентиляційних припливно-витяжних пристроїв, які мають бути у робочому стані.

3.1.11. Вентиляція та опалення повинні забезпечувати повітрообмін під час занять з фізичної культури 80 м3/год на одну людину і температуру повітря не нижчу за 150С відповідно до ДСанПіН 5.2.2.008-01.

3.1.12. Електрична мережа, що забезпечує спортивний зал електроенергією, повинна бути обладнана рубильниками або двополюсними вимикачами відповідно до НПАОП 40.1-1.21-98.

Рубильники повинні встановлюватися поза приміщенням - у коридорі, на сходовій площадці тощо.

На всіх штепсельних розетках мають бути встановлені запобіжні заглушки і зроблені написи про величину напруги.

3.1.13. Відповідно до ДСанПіН 5.2.2.008-01 температура повітря в спортивному залі має бути 15-170С, роздягальнях при спортивному залі – 19-230С; у душових - 250С.

3.1.14. У приміщеннях основних спортивних споруд на видному місці повинен бути розміщений план евакуації учнів на випадок пожежі згідно з НАПБ В.01.050-98/920. У ньому має передбачатись виведення учасників навчально-виховного процесу з території та усіх приміщень і місць проведення занять з фізкультури і спорту, в тому числі з усіх допоміжних приміщень.

3.1.15. У спортивному залі має бути не менше двох дверей, одні з яких виходять на земельну ділянку навчального закладу. Двері евакуаційних виходів у спортивних залах дозволяється замикати тільки зсередини за допомогою засувок, защіпок або засувів, що легко відкриваються. Не дозволяється забивати наглухо або захаращувати двері запасних виходів із спортивного залу.

3.1.16. Відповідно до НАПБ В.01.050-98/920 спортивний зал у прилеглих до нього рекреаціях має бути обладнаний пінними або порошковими вогнегасниками у кількості не менше двох на приміщення.


3.2. Вимоги до відкритих спортивних майданчиків

3.2.1. Відкриті спортивні майданчики повинні бути розміщені в спортивній зоні на відстані не меншій як 25 м від навчальних та навчально-допоміжних приміщень і відповідати вимогам ДСанПіН 5.2.2.008-01.

3.2.2. Спортивна зона земельної ділянки навчального закладу має бути огороджена по периметру на висоту 0,5 – 0,8 м, дозволяється як огорожу використовувати чагарники з неотруйними, неколючими плодами.

3.2.3. Майданчики для рухливих ігор повинні бути встановлених розмірів, які визначаються правилами проведення змагань з різних видів спорту, затвердженими національними федераціями.

3.2.4. Відповідно до ДСанПіН 5.2.2.008-01 відкриті майданчики повинні мати покриття із рівною і неслизькою поверхнею.

3.2.5. Майданчики не можна огороджувати канавами, влаштовувати дерев’яні або цегляні бровки. Не менше ніж на 2 м від майданчика не повинно бути дерев, стовпів, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму.

3.2.6. Бігові доріжки треба спеціально обладнувати без бугрів, ям, слизького ґрунту. Доріжка має продовжуватися не менше як на 15 м за фінішну позначку.

3.2.7. Ями для стрибків мають бути заповнені піском, розпушеним на глибину 20 - 40 см. Пісок повинен бути чистим, розрівняним, дозволяється змішувати пісок у ямі для стрибків з тирсою. Перед кожним стрибком пісок слід розрихлювати і вирівнювати. Для поштовху перед стрибком слід обладнати тверде покриття перед ямою.

3.2.8. Метання спортивних снарядів (м’яч, граната) має проводитися за дотриманням заходів безпеки, які унеможливлюють їх попадання за межі майданчика. Довжини секторів для приземлення спортивного інвентарю повинні бути не менше як 60 м.

3.2.9. Місце проведення занять з лижної підготовки (профіль схилів, рельєф місцевості, дистанцію та умови проведення) треба вибирати відповідно до вікових особливостей і фізичної підготовленості учнів.

3.2.10. Навчальний майданчик для початкового навчання катання на лижах повинен бути захищений від вітру, мати ухил не більший як 0,015. Розмір майданчика вибирають з таким розрахунком, щоб постійна дистанція між лижниками була не менша ніж 10 м.

3.2.11. Навчальний і тренувальний схил повинен мати ущільнений сніг без будь-яких схованих під ним каменів, пеньків, дерев, глибоких ям і вибоїн, що утворюють трампліни. Схил не повинен мати зледенінь та ділянок землі без снігу.

3.2.12. Освітленість відкритих спортивних майданчиків згідно зі СНиП ІІ-4-79 “Естественное и искусственное освещение” має забезпечувати оптимальну освітленість, яка складає 50 лК на поверхні майданчика.

3.2.13. Катки та ковзанярські доріжки повинні мати рівну поверхню, без тріщин і вибоїн. Усі пошкодження поверхні льоду, що виникають, негайно огороджують палицями з червоними прапорцями на кінцях.

На катках і ковзанярських доріжках на одного учня має припадати не менше як 8 м2 площі.


4. ВИМОГИ ДО СПОРТИВНОГО ІНВЕНТАРЮ Й ОБЛАДНАННЯ

4.1 Усі спортивні снаряди й обладнання, які використовуються під час проведення занять з фізичної культури і спорту згідно з Переліком типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту та Міністерства освіти і науки України від 28/30.05.2003 №1364/340, повинні бути справними і надійно закріпленими.

4.2. Надійність установлення і результати випробувань інвентарю та обладнання встановлює постійно діюча технічна комісія з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання навчального закладу, роботу якої визначає керівник навчального закладу відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці.

4.3. Результати перевірки і висновок комісії фіксуються вчителем фізичної культури у спеціальному журналі у вигляді таблиці, де зазначаються назва спортивного інвентарю і спортивного обладнання, інвентаризаційний номер, дані випробувань (прогин тощо) та результати випробувань – надійно чи ненадійно вони закріплені.

4.4. Гімнастичні снаряди не повинні мати у складальних одиницях і з’єднаннях люфтів, коливань, прогинів; деталі кріплення (гайки, гвинти) мають бути надійно закручені.

4.5. Жердини брусів перед початком навчального року треба перевіряти по всій довжині. У разі виявлення тріщини жердину необхідно замінити.

4.6. Робоча поверхня перекладини, брусів повинна бути гладенькою. Пластини для кріплення гаків розтяжок перекладини повинні бути щільно пригвинчені до підлоги і заглиблені врівень з підлогою.

Перед виконанням вправ на перекладині і після їх закінчення необхідно протирати сухою тканиною гриф перекладини.

4.7. Колода гімнастична не повинна мати тріщин і задирок на брусі, помітного викривлення.

4.8. Опори гімнастичного козла міцно закріплюються в коробках корпусу.

Під час висування ніжки козла повинні вільно встановлюватися і міцно закріплюватися в заданому положенні.

4.9. Гімнастичні мати повинні впритул укладатися навколо гімнастичного снаряду так, щоб вони перекривали площу зіскоку та можливого зриву або падіння.

4.10. Місток гімнастичний має бути підбитий гумою, щоб запобігти ковзанню під час відштовхування.

4.11. М’ячі набивні використовують за номерами відповідно до віку і фізичної підготовленості учнів.

4.12. Маса і розміри спортивних снарядів для метання повинні відповідати віку і статі учня відповідно до чинних нормативних актів, що регулюють питання проведення зазначених змагань з легкої атлетики.

4.13. Для стрибків у висоту допускається використання стояків будь-якого типу за умови їх достатньої жорсткості. Планка має бути виготовлена з деревини, металу чи іншого матеріалу з круглим поперечним перерізом.

4.14. Лижний інвентар необхідно підбирати відповідно до зросто-вікових даних учнів згідно з чинними нормативними актами, що регламентують питання проведення змагань з лижного спорту. Поверхня лиж має бути без перекосів і бічних викривлень, тріщин, задирок і відколів. Палиці повинні бути легкими, міцними і зручними, мати петлі для захвату руками, вістря для упору й обмежувальне кільце.

4.15. Металеві конструкції, які прикріплюють обладнання на спортивних майданчиках (волейбольні сітки, баскетбольні щити, гандбольні, футбольні ворота тощо), мають бути жорстко закріплені і не повинні мати пристроїв, небезпечних для гравців.


5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні (далі - правила спортивних змагань), що містять вимоги до учасників змагань, відповідних спортивних споруд, спеціального обладнання та інвентарю, відповідно до Закону України „Про фізичну культуру і спорт” розроблюються всеукраїнською спортивною федерацією з виду спорту з урахуванням правил спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.


5.1. Вимоги безпеки під час проведення занять із гімнастики

5.1.1. Гімнастичний зал має бути підготовлений відповідно до вимог навчальної програми.

5.1.2. Обладнання необхідно розміщувати так, щоб навколо кожного гімнастичного приладу була безпечна зона відповідно до вимог чинних нормативних актів проведення змагань зі спортивної гімнастики.

5.1.3. Перед кожним заняттям потрібно перевіряти стан приладів (снарядів):

міцність кріплення;

міцність розтяжок та ланцюгів;

кріплення канатів, жердин, гімнастичних стінок тощо.

5.1.4. Для запобігання травматизму під час занять з гімнастики слід дотримуватись таких вимог:

виконувати гімнастичні вправи на приладах тільки в присутності вчителя або тренера;

укладати гімнастичні мати таким чином, щоб їх поверхня була рівною;

перевозити важкі гімнастичні прилади за допомогою спеціальних візків і пристроїв;

виконувати складні елементи і вправи під наглядом учителя або тренера, застосовуючи методи і способи страхування відповідно до вправи;

змінюючи висоту брусів, обидва кінці жердини піднімати одночасно;

висовувати ніжки в стрибкових снарядах по черзі з кожного боку, піднявши прилад.

для змащення рук треба використовувати магнезію, яка зберігається в спеціальних ящиках, що виключає розпилювання.

5.1.5. Під час виконання учнями гімнастичних вправ поточним способом (один за одним) слід дотримуватись необхідних інтервалів.


5.2. Вимоги безпеки під час проведення занять із легкої атлетики

5.2.1. У разі прохолодної погоди розминку необхідно проводити з урахуванням стану підготовленості учнів та кліматичних умов – зменшити інтенсивність навантажень та паузи між виконаннями вправ.

5.2.2. Взуття учнів має бути на підошві, що унеможливлює ковзання; воно повинно щільно облягати ногу і не заважати кровообігу. На підошві спортивного взуття дозволяється мати шипи.

5.2.3. Вправи з метання дозволяється виконувати тільки за командою вчителя. Кидки снарядів слід виконувати в напрямку розміченого сектору. Зустрічні кидки та кидки у напрямку бігової доріжки не дозволяються.

Перебуваючи поблизу зони метання, не можна повертатися спиною до напряму польоту об’єкта метання.

5.2.4. При виконанні вправ фронтальним методом учні повинні розташовуватися в одну шеренгу на відстані не менше як 2 м один від одного.

Під час поточного виконання вправ з метання учні, які мають взяти снаряди в секторі, повинні переміщуватися за вчителем безпечним маршрутом (як правило, з лівої сторони на безпечній відстані від сектору).

5.2.5. Брати снаряди в руки, іти за снарядами можна тільки з дозволу вчителя. Не дозволяється виконувати довільні кидання, залишати без нагляду спортивний інвентар для метання, зокрема інвентар, який не використовується в даний час.

5.2.6. Назад до кола або місця метання спортивний снаряд слід переносити, ні в якому разі не кидати. Спис необхідно переносити тільки у вертикальному положенні. Зберігати і переносити спортивний інвентар для метання треба в спеціальних укладках або ящиках.


5.3. Вимоги безпеки під час проведення занять

із лижної підготовки і ковзанярського спорту


5.3.1. Під час проведення занять із зимових видів спорту вчитель повинен ураховувати тривалість та інтенсивність виконання вправ на відкритому повітрі, кількість повторень та інтервали відпочинку. Не слід використовувати матеріал для пояснення уроку, що вимагає тривалого пояснення, якщо урок проводиться при вітряній погоді та низькій температурі.

5.3.2. Одяг для занять на лижах або ковзанах має відповідати погодним умовам, бути легким, теплим, не заважати рухам.

5.3.3. Уроки з лижної підготовки треба проводити в тиху погоду або при слабкому вітрі.

Температурні норми, за яких можна проводити заняття

із зимових видів спорту


Вік учнів

Температура повітря та сила вітру


Без вітру


Вітер до 5 м/с


Вітер 6-10 м/с

Сильний

штормовий вітер

12-13 років

-12 о С

-8 о С

-5 о С

Заняття не проводяться

14-15 років

-15 о С

-12 о С

-8 о С

16-17 років

-16 о С

-15 о С

-10 о С

5.3.4. Перед кожним уроком учитель повинен перевіряти стан лижні або траси.

5.3.5. Кріплення лиж до взуття має бути зручним для користування, міцним, надійним і відрегульованим так, щоб можна було без сторонньої допомоги прикріпити лижі до черевиків.

5.3.6. Лижні палиці мають відповідати зросту учня.

5.3.7. Перед виходом з бази до місця занять учитель повинен пояснити учням правила переміщення з лижами: рух у строю з лижами тощо. Під час переміщення до місця занять і назад повинні бути спеціально призначені учні, які ведуть і замикають колону. Групу учнів дозволяється вести з лижами тільки по тротуару або лівому узбіччю дороги не більше ніж у два ряди. Попереду й позаду колони мають бути супроводжуючі. Вони повинні мати вдень червоні прапорці, а з настанням темряви і в тумані - запалені ліхтарі: попереду - білого кольору, позаду - червоного.

5.3.8. Спускатися з гір треба за сигналом учителя, строго за чергою.

5.3.9. Під час пересування на лижах дистанцією потрібно дотримуватися інтервалу 3-4 м, при спусках – не менше як 30 м, не виставляти вперед лижні палки. При потребі у швидкій зупинці необхідно, присідаючи, падати на бік, обов’язково тримаючи при цьому палки позаду. Не дозволяється пересікати лижню, якою пересуваються інші лижники, що спускаються зі схилу.

5.3.10. Під час руху по ковзанярській доріжці учням не дозволяється різко зупинятися, а також відпочивати, стоячи на біговій доріжці, щоб не створювати умови для травмування інших.

5.3.11. Під час навчання на льоду потрібно використовувати бар’єри, поручні, а також страхувати кожного, хто виконує перші самостійні рухи.

У тих випадках, коли на одній ковзанці поєднується масове катання з навчальним процесом, необхідно відгородити бігову доріжку канатами, залишивши для масового ковзання зовнішню велику доріжку.

5.3.12. Майданчики для ковзання можна створювати на природних водоймищах, товщина льоду при цьому не повинна бути меншою за 0,25 м.

5.3.13. У разі морозної погоди необхідно доручати учням стежити один за одним і повідомляти вчителеві про перші ознаки обморожування.

5.3.14. При погіршенні самопочуття учня необхідно його відправити на базу тільки в супроводі дорослого або старшого за віком товариша.

5.3.15. При пошкодженні лижного чи ковзанярського спорядження необхідно попередити вчителя і отримати дозвіл на повернення до класу.


5.4. Вимоги безпеки під час занять з плавання


5.4.1. Допуск учнів у воду (видача пропусків у басейн) проводиться в присутності тільки того вчителя, прізвище якого зазначено в розкладі. Будь-яка заміна одного вчителя іншим проводиться лише з дозволу керівника навчального закладу. Заняття з навчання плавання проводять тренери. Учителі фізичної культури в цьому разі виконують функцію помічника тренера і беруть участь у процесі навчання та організації заняття.

Для участі в навчанні з плавання в басейні учні повинні мати медичну довідку про стан здоров’я для допуску до занять у басейні.

5.4.2. Склад груп для навчання плаванню у відкритих водоймищах – 8-10 осіб, у штучних басейнах група не повинна перевищувати 10-12 осіб на одного тренера.

5.4.3. Заняття з тими учнями, хто не вміє плавати, слід проводити на мілкому місці. Усі вправи, а також перші спроби самостійного плавання треба виконувати в напрямку берега чи мілкого місця.

5.4.4. Місце для занять з плавання, устаткування та інвентар тренер повинен перевірити до початку заняття.

5.4.5. Проводити заняття в природних водоймищах дозволяється тільки в спеціально відведених і обладнаних місцях, які відповідають вимогам санітарного законодавства і Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за № 95/6383. Обладнання таких місць для купання (навчання з плавання) повинні бути до початку занять узгоджені з відповідними санітарно-епідеміологічними службами, які здійснюють санітарний нагляд за цими водоймищами.

Вибираючи місце для навчання в природних водоймищах, треба дотримуватися таких вимог:

природне дно водоймища в місці, виділеному для купання, повинне бути рівним або дрібногальковим і очищеним від корчів, каміння, водоростей та інших предметів, що можуть бути небезпечними для дітей;

глибина води в них має бути не більшою ніж 1,2 м;

швидкість течії (руху) води - не більша за 0,3 м/с;

місця купання повинні бути огороджені на суші та у воді;

огорожа по периметру акваторії виконується за допомогою канату із закріпленими на ньому прапорцями на поплавцях (пінопластові, дерев’яні, коркові пластини) з таким розрахунком, щоб вони були помітні із суден, які проходять водоймищем;

оптимальні кліматичні умови: безвітряна сонячна погода з температурою повітря 22-24о С і води не нижче 20о С;

під час проведення занять треба мати рятувальні засоби (рятувальні круги, мотузки, жердини, у необхідних випадках рятувальні човни тощо);

присутність медичного працівника з препаратами для надання першої медичної допомоги.

5.4.6. У разі наявності факторів, які заважають проведенню занять з плавання, учитель повинен вжити заходів щодо їх усунення, а в разі неможливості зробити це - відмінити заняття.

5.4.7. Під час проведення занять з плавання у закритому або відкритому штучному басейні слід дотримуватись таких вимог:

глибока частина басейну повинна бути: для дітей 6-11 років - не більше як 0,8 м, дітей 11-16 років - не більше як 1,05 м, у мілкій частині басейну глибина відповідно складає 0,5 м і 0,8 м;

температура води у басейні - 23-280С;

під час навчання з плавання необхідно забезпечити на одного учня не менше як 4 м2 поверхні води;

загальна освітленість горизонтальної поверхні води:

у закритих басейнах - не менше як 150 лк, у відкритих басейнах - не менше як 100 лк;

бактеріологічний контроль води в басейні слід проводити не менше як 2 рази на місяць при безперервному обеззаражуванні;

постійна концентрація у воді залишкового хлору відповідно до СП 1567-76 “Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту” має становити 0,3 - 0,5 мг/л, аналіз води на залишковий хлор слід проводити 2 рази на день: до роботи і в кінці зміни;

спуск води з басейну необхідно проводити не рідше одного разу на місяць;

оптимальна температура повітря - на 1-2 градуси вища температури води у басейні.

Усі роботи з обслуговування споруд та обладнання басейну проводить технічний персонал, призначений керівником навчального закладу або керівником басейну.


5.5. Вимоги безпеки під час занять із спортивних ігор

(футбол, волейбол, баскетбол, гандбол).

5.5.1. Під час занять, тренування учні мають виконувати вказівки вчителя, тренера, дотримуватись послідовності проведення занять - поступово давати навантаження на м’язи з метою запобігання травматизму.

5.5.2. Перед початком гри слід відпрацювати техніку: удари і ловіння м’яча, правильну стійку і падіння під час приймання м’яча, персональний захист.

5.5.3. Одяг учнів, які займаються спортивними іграми, має бути легкий, не утруднювати рухів, взуття у гравців - баскетболістів, волейболістів, гандболістів - на гнучкій підошві типу кедів, кросівок, у футболістів - на жорсткій підошві.

Гравцям не слід носити на собі будь-які предмети, небезпечні для себе та інших гравців (ланцюжки, браслети, амулети тощо).

Під час проведення занять на відкритому повітрі при сонячній спекотній погоді учням необхідно мати легкі головні убори, по периметру поля для ігрових видів спорту слід установлювати пляшки з водою.

5.5.4. Учням, які грають у футбол, слід мати індивідуальні захисні пристрої: наколінники, захисні щитки під гетри; воротарям - рукавички.

5.5.5. Вага, розміри і якість м’ячів, які використовують у спортивних іграх, відповідно до правил проведення змагань з окремих видів повинні відповідати стандартам з видів спорту згідно з віком та статтю учасників занять.


6. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ

6.1. Керівник навчального закладу:

забезпечує умови для проведення занять з фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-оздоровчих заходів;

організовує один раз на три роки навчання учителів фізичної культури з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за № 806/12680;

відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці організовує проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу навчального закладу;

відповідає за оснащення навчального закладу спортивним інвентарем і обладнанням, за ефективне використання спортивних споруд.

6.2. Учитель фізичної культури або особа, яка проводить заняття з фізичної культури і спорту:

відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці: забезпечує проведення навчально-виховного процесу,

проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями;

стежить за справністю, надійністю установлення та закріплення обладнання, організовує і своєчасно проводить випробування спортивного інвентарю;

забезпечує на заняттях з фізичної культури і спорту додержання санітарно-гігієнічних вимог і заходів, що запобігають спортивним травмам і нещасним випадкам;

навчає учнів безпечних прийомів виконання фізичних вправ і стежить за виконанням учнями вимог безпеки з використанням принципів доступності та послідовності навчання, у разі потреби забезпечує страховку;

за результатами медичних оглядів визначає функціональні можливості кожного учня, веде систематичний облік фізичної підготовленості учнів; використовує методи, прийоми і форми організації, що відповідають сучасним вимогам теорії і методики фізичного виховання учнів;

формує в учнів поряд з руховими навичками, уміннями і розвитком рухових якостей знання про гігієну занять фізичними вправами, надання першої долікарської допомоги, використання засобів, що сприяють підтриманню працездатності організму;

визначає ступінь утоми учнів під час фізичного навантаження, при поганому самопочутті учня не допускає його до занять і направляє до медичного працівника навчального закладу;

надає першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, у разі необхідності після надання першої долікарської допомоги направляє потерпілого до територіальної лікувально-профілактичної установи;

повідомляє керівника навчального закладу про кожний нещасний випадок під час проведення занять з фізкультури і спорту.

6.3. Відповідальність за стан електрообладнання, вентиляції, водопровідної та каналізаційної мереж і сантехнічних пристроїв у спортивних спорудах навчальних закладів несуть особи, призначені наказом керівника навчального закладу.

6.4. Рішення про неможливість проведення спортивних заходів на відкритому повітрі в зв’язку з несприятливими метеорологічними умовами виносять учителі фізичної культури, тренери, організатори змагань тощо. У разі неможливості проведення таких занять на відкритому повітрі, вони проводяться в приміщенні навчального закладу.

7. НАДАННЯ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

ПОТЕРПІЛОМУ І ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ

Й ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ З УЧНЯМИ

7.1. Першу долікарську допомогу потерпілому може надати будь-який член педагогічного колективу, який відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці пройшов навчання щодо правил надання першої допомоги при характерних пошкодженнях.

7.2. Під час надання першої долікарської допомоги слід використовувати всі наявні препарати, ліки, інструменти та інші засоби.

7.3. Після надання першої долікарської допомоги слід направити потерпілого до медичного працівника навчального закладу. У разі потреби після надання першої долікарської допомоги необхідно викликати невідкладну медичну допомогу або направити потерпілого до територіальної лікувально-профілактичної установи.

7.4. Розслідування й облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу проводяться відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 31.08.2001 № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1093/6284.


Директор департаменту

загальної середньої та дошкільної освіти

Міністерства освіти і науки України О.В.Єресько

Додаток 1

до пункту 2.11 Правил безпеки під час

проведення занять з фізичної культури

і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах


ПЕРЕЛІК

медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь для аптечки спортивного залу

загальноосвітнього навчального закладу


1. Бинт марлевий медичний стерильний 10 м х 5 см - 2 уп.

2. Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 5 см - 2 уп.

2. Серветки марлеві медичні стерильні - 2 уп.

3. Вата медична гігроскопічна стерильна 100 г - 1 уп.

4. Йоду розчин спиртовий 5% 20 мл - - 1 фл.

5. Борної кислоти розчин спиртовий

2% (3%) 10 (20) мл - 1 фл.

6. Брильянтового зеленого

розчин спиртовий 1 % 15 (20) мл - 1 фл.

7. Перекису водню розчин 3% 25 (40) мл - 1 фл.

8. Аміаку розчин 10 % 40 мл - 1 фл.

9. Валідол 0,06 № 10, таблетки - 1 уп.

10. Вазелін мазь 20 (25) г - 1 уп.

11. Лейкопластир 0,05 х 5 (м) - 1 шт.

12. Пластир бактерицидний 2,3х7,2 см - 5 шт.

13. Джгут кровоспинний гумовий -1 шт.

14. Ножиці медичні - 1 шт.

13. Пінцет - 1 шт.


Комплектування аптечки і складання інструкції з надання першої долікарської допомоги здійснює вчитель фізичної культури за узгодженням з медичним працівником навчального закладу.

Контроль за станом аптечки здійснює медичний працівник навчального закладу.


Додаток 2

до пункту 2.11 Правил безпеки під час

проведення занять з фізичної культури

і спорту в загальноосвітніх

навчальних закладах


ПРАВИЛА НАДАННЯ ПЕРШОЇ (ДОЛІКАРСЬКОЇ) ДОПОМОГИ

Під час проведення занять з фізичної культури і спорту на уроках у спортивних залах, на відкритих майданчиках, у спортивних секціях, гуртках, під час змагань та інших фізкультурно-оздоровчих заходів внаслідок необережного поводження з спортивними приладами, при рухливих іграх можливі травми, пошкодження. У всіх випадках травм або пошкоджень необхідно звернутися до лікувальної установи. Надання першої долікарської допомоги потерпілому дозволить полегшити стан і зменшити термін післятравмового періоду реабілітації.

Удари, розтяги

Внаслідок удару об твердий предмет або падіння можуть пошкодитись м’які тканини, розтягнутися зв’язки. Це проявляється у вигляді припухлості, синця у місці удару.

Щоб надати першу допомогу, треба створити спокій пошкодженій ділянці й покласти на неї 3-4 рази холод (щоразу на 1 годину з інтервалами 15-20 хв.).

У разі удару носа, що супроводжується кровотечею, не дозволяється сякатися. Голову слід нахилити вперед, затиснувши крила носа пальцями на 10-15 хв.

За умови удару голови треба забезпечити спокій. Під час транспортування постраждалого слід покласти на спину, підклавши під голову подушку або м’яку тканину. Не можна дозволяти учневі з такою травмою самостійно йти в лікарню.

Переломи, вивихи

Основними ознаками перелому є різкий біль, що посилюється при спробі рухатися, припухлість, що поступово збільшується у місці пошкодження, деформація. Діагноз перелому може встановити тільки лікар.

У разі вивиху відбувається зміщення з’єднаних кісток.

Якщо є підозра на вивих, перелом, підвивих, розтягнення зв’язок, не можна пробувати вправляти, тягти за пошкоджене місце. Необхідно створити максимальний спокій, нерухомість пошкодженої частини тіла за допомогою транспортної шини - твердого матеріалу, обгорнутого в м’яку тканину. Шину треба прибинтувати так, щоб вона захоплювала суглоби нижче і вище від місця пошкодження. У разі перелому кісток гомілки укладають дві шини із зовнішнього і внутрішнього боків ноги від стопи до верхньої третини стегна.

У разі перелому стегна одну шину розміщують уздовж зовнішнього боку від пахвової западини пошкодженого боку до стопи, а другу - уздовж внутрішнього боку від паху до стопи. Шини туго прибинтовують до ноги бинтами або рушниками в 3-4 місцях. Стопу фіксують тугою пов’язкою.

У разі перелому руки, ключиці або вивиху кісток у плечовому або ліктьовому суглобі руку притискують до тулуба, закріплюють пов’язкою.

Утоплення

Витягши потерпілого з води, необхідно швидко очистити йому порожнину рота і витягти язик, щоб він не западав у горлянку. Ставши на праве коліно, покласти потерпілого вниз обличчям на ліве стегно, упираючись ним у нижню частину грудної клітки. У ділянці нижніх ребер натиснути на спину, щоб звільнити від води та інших предметів дихальні шляхи. Потім покласти потерпілого на спину, щоб голова була відкинута назад, на тверду поверхню і почати штучне дихання способом “з рота в рот”. Разом із штучним диханням здійснюють непрямий масаж серця та нагрівання розтиранням тіла.

Обмороження

Ознаки обмороження - оніміння пошкодженої частини тіла, збліднення, а потім посиніння шкіри і набряклість. Біль на початку не відчувається, але при відігріванні обмороженої ділянки з’являється різкий біль.

Для надання першої допомоги треба внести потерпілого в тепле приміщення, розчином борної кислоти спиртовим розтерти побілілі місця до появи чутливості шкіри, а потім накласти пов’язку з вазеліном. Потерпілого необхідно напоїти гарячим чаєм.

Якщо шкіра в місці обмороження набрякла і набула червоно-синюшного відтінку, розтирати його не можна. Необхідно протерти тим самим розчином і накласти суху стерильну пов’язку.

Поранення

Під час надання першої допомоги у разі поранення необхідно зупинити кровотечу, накласти стерильну пов’язку і доставити потерпілого до лікаря.

Той, хто надає допомогу при пораненні, повинен з милом помити руки, а якщо це неможливо - намазати пальці розчином йоду спиртовим 5%-ним. Доторкуватися до рани навіть вимитими руками не дозволяється. Не дозволяється обмивати рану водою.

При незначних порізах рану обробляють розчином перекису водню 3%-ним, розчином йоду спиртовим 5%-ним і накладають марлеву пов’язку, яка захищає рану від мікробів і сприяє швидкому зсіданню крові.

При пораненні склом або іншим предметом рану промивають великою кількістю дистильованої води або тампоном, змоченим розчином борної кислоти спиртовим або розчином перекису водню; виймають осколки скла за допомогою пінцету і знову промивають рану розчином борної кислоти спиртовим або розчином перекису водню. Якщо рана забруднена, бруд видаляється тільки навкруги, але ні в якому разі не з глибинних шарів рани. Шкіру навколо рани обробляють розчином йоду або розчином брильянтового зеленого, перев’язують і звертаються в медпункт.

У разі кровотечі у вигляді крапель або рівної струмини під тиском судину, яка кровоточить, потрібно притиснути до кістки вище від місця поранення, а якщо це кровотеча на руці або нозі, то після цього максимально зігнути кінцівку в суглобі та забинтувати його в такому положенні. Потім накладають джгут на 5-10 см вище від рани, під джгут необхідно підкласти тканину або марлевупов’язку, а також записку про час його накладання. Джгут не можна залишати на кінцівці довше ніж 1,5 год.Схожі:

Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять iconІнструкція № з пожежної безпеки життєдіяльності під час проведення занять
Пожежна безпека учнів під час занять предмета «Захист Вітчизни» забезпечується чіткою організацією, точним дотриманням встановлених...
Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять iconПравил а безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці
Вимоги безпеки під час проведення занять з біології 7
Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять iconІнструкція № з безпеки життєдіяльності під час проведення занять з вогневої підготовки
Безпека учнів під час занять з вогневої підготовки забезпечується чіткою організацією, точним дотриманням курсу стрільб, встановлених...
Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять iconПро затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах
Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", з метою поліпшення здоров'я...
Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять iconПлан графік внутрішкільного контролю за станом безпеки життєдіяльності та охорони праці
Дотримання правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту у загальноосвітніх закладах
Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять iconІнструктаж з безпеки життєдіяльності під час проведення занять з основ цивільного захисту
...
Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять iconІнструктаж з безпеки життєдіяльності під час проведення навчально-польових занять
Безпека учнів під час проведення навчально-польових занять, змагань, ігор забезпечуються чіткою організацією, суворим і неухильним...
Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять iconПравила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці
Вимоги безпеки під час проведення занять з біології 6
Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять iconІнструкція № з безпеки життєдіяльності під час проведення занять з рукопашного бою
Безпека учнів під час занять з рукопашного бою забезпечується чіткою організацією, постійним, суворим і неухильним дотриманням вимог...
Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять iconПро затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах
Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", з метою поліпшення здоров'я...
Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять iconНаказ №190 Про посилення безпеки під час занять та заходів з фізичної культури і спорту в закладах освіти району
«Про посилення безпеки під час занять та заходів з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах», з метою поліпшення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи