Розділ 1 загальні правила глава 7 заземлення І захисні заходи електробезпеки icon

Розділ 1 загальні правила глава 7 заземлення І захисні заходи електробезпеки
НазваРозділ 1 загальні правила глава 7 заземлення І захисні заходи електробезпеки
Сторінка1/6
Дата конвертації29.11.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
1. /Правила, _нструкц_х з електробезпеки/Elektrobezpeka.doc
2. /Правила, _нструкц_х з електробезпеки/ПУЕ розд_л 1.7.doc
3. /Правила, _нструкц_х з електробезпеки/Правила безпечнох експлуатац_х електроустановок ПБЕЕ.doc
4. /Правила, _нструкц_х з електробезпеки/Правила будови електроустановок ПБЕ.doc
5. /Правила, _нструкц_х з електробезпеки/Правила захисту в_д статичнох електрики.doc
6. /Правила, _нструкц_х з електробезпеки/Правила користування електричною енерг_єю.doc
7. /Правила, _нструкц_х з електробезпеки/Правила техн_чнох експлуатац_х електроустановок споживач_в.doc
Електробезпека електротравматизм та дія електричного струму на організм людини
Розділ 1 загальні правила глава 7 заземлення І захисні заходи електробезпеки
Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 6 жовтня 1997 р. №257 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 р за №11/2451
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок державний нормативний акт про охорону праці затверджено
Правила захисту вiд статичної електрики київ Передмова Розробленi
Постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року №28
Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року №258

Розділ 1

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

ГЛАВА 1.7

ЗАЗЕМЛЕННЯ І ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ


Чинний з першого січня 2007 р.


ЗМІСТ

1.7.1-1.7.2

1.7.3-1.7.53

1.7.54-1.7.67

1.7.68-1.7.70

1.7.71-1.7.76

1.7.77-1.7.90

1.7.91-1.7.96

1.7.97

1.7.98-1.7.102

1.7.103-1.7.111

1.7.112-1.7.114

1.7.115-1.7.119

1.7.120-1.7.125

1.7.126-1.7.130

1.7.131-1.7.144

1.7.145-1.7.147

1.7.148-1.7.150

1.7.151-1.7.159

1.7.160-1.7.167

1.7.168-1.7.184 Сфера застосування 8

Терміни та визначення понять 9

Загальні вимоги 19

Заходи захисту із застосуванням систем БННН, ЗННН

і ФННН 23

Заходи захисту від прямого дотику 25

Заходи захисту в разі непрямого дотику 27

Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1 кВ

в електричних мережах з глухозаземленою нейтраллю 35

Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до

1 кВ в електричних мережах з ізольованою нейтраллю 36

Заземлювальні пристрої електроустановок напругою понад

1 кВ в електричних мережах з ізольованою, компенсованою

або (і) заземленою через резистор нейтраллю 37

Заземлювальні пристрої електроустановок напругою понад

1 кВ в електричних мережах з глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю 40

Заземлювальні пристрої в місцевостях з великим питомим

опором землі45

Заземлювачі45

Заземлювальні провідники 48

Головна заземлювальна шина (ГЗШ)50

Захисні провідники (РЕ-провідники)51

PEN-провідники 57

Провідники системи зрівнювання потенціалів 57

З'єднання і приєднання захисних провідників 58

Переносні електроприймачі60

Пересувні електроустановки 61

Сфера застосування

1.7.1 Ця глава Правил поширюється на електроустановки змінного і постійного струму, призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передавання та розподілу електроенергії, які проектуються, будуються або реконструюються, і містить загальні вимоги до їх електробезпеки як у нормальному режимі роботи електроустановок, так і в разі пошкодження ізоляції. Вимоги цієї глави можуть також застосовуватися до діючих електроустановок з метою підвищення їх електробезпеки.

Заходи електробезпеки в електроустановках напругою до 1 кВ будинків і споруд (житлових, адміністративно-побутових, громадських, цехових тощо) регламентуються ДБН В.2.5-27-2006 та іншими чинними в Україні нормативними документами.

1.7.2 Щодо заходів електробезпеки електроустановки поділяють на:

- електроустановки напругою до 1 кВ в електричних мережах із глухозаземленою нейтраллю;

- електроустановки напругою до 1 кВ в електричних мережах з ізольованою нейтраллю;

- електроустановки напругою понад 1 кВ в електричних мережах з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю;

- електроустановки напругою понад 1 кВ в електричних мережах із глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю.

Примітка. Вимоги цієї глави до електроустановок напругою до 1 кВ стосуються також електроустановок напругою до 1,5 кВ постійного та випрямленого струму, змінна складова якого не перевищує 10 % діючого значення.

Терміни та визначення понять

1.7.3 Електробезпека – відсутність загрози з боку електроустановки життю, здоров'ю та майну людей, тваринам, рослинам і довкіллю, яка перевищує допустимий ризик.

1.7.4 Електрична мережа з ефективно заземленою нейтраллю – трифазна електрична мережа напругою понад 1 кВ, в якій коефіцієнт замикання на землю – не перевищує 1,4.

Коефіцієнт замикання на землю у трифазній мережі відношення різниці потенціалів між неушкодженою фазою і землею в точці замикання на землю другої або двох інших фаз до різниці потенціалів між фазою і землею в цій точці до замикання.

1.7.5 Глухозаземлена нейтраль – нейтраль генератора або трансформатора, приєднана до заземлювального пристрою безпосередньо або через малий опір (наприклад, через трансформатори струму). Глухозаземленим може бути також вивід джерела однофазного струму або полюс джерела постійного струму у двопровідних мережах, а також середня точка джерела в трипровідних мережах змінного і постійного струму.

Середня точка – спільна точка між двома симетричними елементами кола, протилежні кінці яких приєднано до різних лінійних провідників того ж самого кола.

Лінійний (фазний) провідник – провідник, який у нормальному режимі роботи електроустановки знаходиться під напругою і використовується для передавання і розподілу електричної енергії, але не є провідником середньої точки або нейтральним провідником.

1.7.6 Ізольована нейтраль – нейтраль генератора або трансформатора, не приєднана до заземлювального пристрою або приєднана до нього через великий опір приладів сигналізації, вимірювання та інших подібних до них пристроїв, наявність яких практично не впливає на струм замикання на землю.

Компенсована нейтраль – нейтраль генератора або трансформатора, приєднана до заземлювального пристрою через дугогасні реактори для компенсації ємнісного струму в мережі під час однофазних замикань на землю.

Заземлена через резистор нейтраль – нейтраль генератора або трансформатора в мережі з ізольованою або компенсованою нейтраллю, приєднана до заземлювального пристрою через резистор, наприклад, для захисту мережі від перенапруг або (і) виконання селективного захисту в разі замикання на землю, що призводить до збільшення струму замикання.

1.7.7 Провідна частина – будь-яка частина, яка має властивість проводити електричний струм.

1.7.8Провідник – провідна частина, призначена для проведення електричного струму певного значення.

1.7.9Струмовідна частина – провідник або провідна частина, що перебуває в процесі її нормальної роботи під напругою, включаючи нейтральний провідник, але не PEN-провідник.

1.7.10 Відкрита провідна частина – провідна частина електроустановки, доступна для дотику, яка в процесі роботи не перебуває під робочою напругою, але може опинитися під напругою в разі пошкодження ізоляції струмовідних частин (наприклад, корпуси електрообладнання тощо).

1.7.11 Стороння провідна частина –провідна частина, яка не є частиною електроустановки, здатна виносити електричний потенціал, як правило, електричний потенціал локальної землі (наприклад, рейки під'їзних колій, будівельні металоконструкції, металеві труби і оболонки комунікацій тощо).

1.7.12Прямий дотик – електричний контакт людей або тварин зі струмовідними частинами, що перебувають під напругою, або наближення до них на небезпечну відстань.

Електричний контакт – стан двох або більше провідних частин, які дотикаються одна до одної випадково або навмисно і утворюють єдину безперервну провідну частину.

1.7.13 Непрямий дотик – електричний контакт людей або тварин з відкритою провідною частиною, яка опинилася під напругою внаслідок пошкодження ізоляції.

1.7.14 Захист від прямого дотику – захист, який запобігає ураженню електричним струмом за відсутності пошкодження ізоляції провідників.

1.7.15Захист у разі непрямого дотику –захист, який запобігає ураженню електричним струмом у випадку одиничного пошкодження.

1.7.16 Заземлювач – провідна частина (провідник) або сукупність з'єднаних між собою провідних частин (провідників), які перебувають в електричному контакті із землею безпосередньо або через проміжне провідне середовище, наприклад, бетон.

1.7.17 Штучний заземлювач – заземлювач, який спеціально виконують з метою заземлення.

1.7.18 Природний заземлювач – провідна частина, яка крім своїх безпосередніх функцій одночасно може виконувати функції заземлювача (наприклад, арматура фундаментів та інженерних комунікацій будівель і споруд, підземна частина металевих і залізобетонних опор ПЛ тощо).

1.7.19 Електрично незалежні заземлювачі –заземлювачі, розташовані на такій відстані один від одного, що максимально можливий струм, який може стікати в землю по одному з них, суттєво не впливає на електричний потенціал інших.

1.7.20 Заземлювальний провідник – провідник, який з'єднує заземлювач з визначеною точкою системи або електроустановки чи обладнання.

1.7.21Заземлювальний пристрій – сукупність електрично з'єднаних між собою заземлювача і заземлювальних провідників, включаючи елементи їх з'єднання.

1.7.22 Заземлення – виконання електричного з'єднання між визначеною точкою системи або установки або обладнання і локальною землею (див. 1.7.31).

Примітка. З'єднання з локальною землею може бути навмисним, ненавмисним і випадковим, а також постійним або тимчасовим.

Захисне заземлення – заземлення точки чи точок системи, установки або обладнання з метою забезпечення електробезпеки.

Термін «заземлення», прийнятий у главі, слід розуміти як «захисне заземлення».

Функціональне (робоче) заземлення – заземлення точки чи точок системи, установки або обладнання з метою, що не пов'язана з електробезпекою (наприклад, для забезпечення електромагнітної сумісності).

1.7.23Захисний провідник – провідник, призначений для забезпечення електробезпеки.

Захисний заземлювальний провідник – заземлювальний провідник, призначений для захисного заземлення.

Провідник системи зрівнювання потенціалів –захисний провідник, призначений для захисного зрівнювання потенціалів.

PE-провідник (PEвід англ. «protectiveearthing» – захисне заземлення) – захисний провідник в електроустановках напругою до

1 кВ, призначений для захисту від ураження електричним струмом.

1.7.24Нейтральний провідник(N-провідник) –провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, електрично з'єднаний з нейтральною точкою джерела живлення, що використовується для розподілення електричної енергії.

Нейтральна точка – спільна точка з'єднаної в зірку багатофазної системи або заземлена точка однофазної системи.

Провідник середньої точки (М-провідник) –провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, який електрично з'єднаний з середньою точкою джерела живлення і використовується для розподілення електричної енергії.

1.7.25PEN-провідник – провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, який поєднує в собі функції – захисного (РЕ-) і нейтрального (N-) провідників.

Примітка. Терміни «нейтральний» і «захисний» провідники в системі TNє синонімами відповідних термінів «нульовий робочий» і «нульовий захисний» провідники, які були в попередніх редакціях ПУЕ, і не відповідають термінам міжнародних стандартів.

1.7.26Тип заземлення системи – показник, який характеризує влаштування нейтрального провідника (N-провідника) або провідника середньої точки (М-провідника) і з'єднання з землею струмовідних частин джерела живлення та відкритих провідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ.

Відповідно до ГОСТ 30331.2 прийнято такі позначення типу заземлення системи:

система TN – система, в якій мережа живлення має глухе заземлення однієї точки струмовідних частин джерела живлення, а електроприймачі і відкриті провідні частини електроустановки приєднуються до цієї точки за допомогою відповідно N- або М- і захисного РЕ-провідників;

система TN-S – система TN, в якій N- або М- іPE-провідники розділено по всій мережі;

система TN-C – система TN, в якій N- або М- і РЕ-провідники поєднано в одному PEN-провіднику по всій мережі;

система TN-C-S – система TN, в якій N- або М- і РЕ-провідники поєднано в одному провіднику в частині мережі, починаючи від джерела живлення;

система ТТ – система, одну точку струмовідних частин джерела живлення якої заземлено, а відкриті провідні частини електроустановки приєднано до РЕ-провідника, з'єднаного із заземлювачем, електрично незалежним від заземлювача, до якого приєднано точку струмовідних частин джерела живлення;

система IT – система, в якій мережу живлення ізольовано від землі чи заземлено через прилади або (і) пристрої, що мають великий опір, а відкриті провідні частини електроустановки приєднано до заземленого РЕ-провідника.

На рисунках 1.7.1 і 1.7.2 подано приклади виконання систем TN, ТТ та ITвідповідно в трифазних електроустановках змінного струму та в електроустановках постійного струму, де прийнято такі умовні позначення: – N-провідник (M-провідник);

– PEN-провідник;

– захисний провідник (РE-провідник).


Для систем ТТ і ITподано можливі варіанти приєднання

РЕ-провідників до заземлювального пристрою.

Літерні позначення типу заземлення системи означають:

перша літера – характер заземлення джерела живлення:

Т(від лат. «terra» – земля) – безпосереднє приєднання однієї точки струмовідних частин джерела живлення до заземлювального пристрою. У трифазних мережах такою точкою, як правило, є нейтраль джерела живлення (якщо нейтраль недоступна, то заземлюють фазний провідник), у трипровідних мережах однофазного струму і постійного струму – середня точка, а у двопровідних мережах – один з виводів джерела однофазного струму або один з полюсів джерела постійного струму;

І (від англ. «isolated» – ізольований) – усі струмовідні частини джерела живлення ізольовано від землі або одну точку заземлено через великий опір (наприклад, через опір приладів контролю ізоляції);

друга літера – характер заземлення відкритих провідних частин електроустановки:

N(від англ. «neutral» – нейтраль) – безпосередній зв'язок відкритих провідних частин електроустановки з точкою заземлення джерела живлення;

Т – безпосередній зв'язок відкритих провідних частин із землею незалежно від характеру зв'язку джерела живлення із землею.

Наступні літери в системі TN позначають влаштування нейтрального N і захисного PE-провідників:

S(від англ. «separate» – розділяти) – функції N- і PE-провідників виконують окремі провідники;

С (від англ. «combine» – об'єднувати) – функції N- і РE-провідників виконує один PEN-провідник.

ДЖ – джерело живлення; L1, L2, L3 – лінійні (фазні) провідники;

1 – заземлювач джерела живлення; 2 – відкриті провідні частини; 3 – заземлювач відкритих провідних частин; 4 – захисний заземлювальний провідник (заземлення системи позначено потовщеними лініями)

Рисунок 1.7.1 – Схеми виконання систем TN-S, TN-C, TN-C-S, ТТ і IT в електроустановках трифазного струму

ДЖ – джерело живлення; L+, L – лінійні провідники; М – провідник середньої точки; 1 – 1 – заземлювач лінійного провідника;

1 – 2 – заземлювач провідника середньої точки; 2 – відкриті провідні частини; 3 – заземлювач відкритих провідних частин; 4 – захисний заземлювальний провідник (заземлення системи позначено потовщеними лініями)

Рисунок 1.7.2 – Схеми виконання систем TN-S, TN-C, TN-C-S, ТТ і IT в електроустановках постійного струму

1.7.27Замикання на землю – виникнення випадкового провідного кола між провідником, який перебуває під напругою, і землею (заземлювальним пристроєм) безпосередньо або через проміжні провідні частини (пошкоджену ізоляцію, будівельні конструкції, рослини тощо).

1.7.28 Струм замикання на землю – струм, який проходить у землю через місце замикання.

1.7.29Струм витоку – небажаний струм, який стікає зі струмовідних частин у землю або неізольовані від землі провідні частини у разі відсутності пошкоджень в електричному колі.

1.7.30Зона нульового потенціалу (відносна земля) –провідна частина землі, яка перебуває за межею зони впливу будь-якого заземлювального пристрою, електричний потенціал якої умовно прийнято за нульовий.

1.7.31 Зона розтікання (локальна земля) –частина землі, яка перебуває в електричному контакті із заземлювачем і електричний потенціал якої не обов'язково дорівнює нулю.

Термін «земля», який використовується у главі, слід розуміти, як «земля в зоні розтікання».

1.7.32 Напруга на заземлювальному пристрої –напруга, яка виникає в разі стікання струму із заземлювача в землю між точкою введення струму в заземлювач і зоною нульового потенціалу.

1.7.33Опір заземлювального пристрою (заземлювача) –відношення напруги на заземлювальному пристрої (заземлювачі) до струму, який стікає із заземлювача в землю.

1.7.34Напруга дотику – напруга, яка виникає на тілі людини або тварини в разі одночасного дотику до двох провідних частин.

1.7.35 Напруга кроку – напруга між двома точками на поверхні локальної землі, розташованих на відстані 1 м одна від одної, що відповідає довжині великого кроку людини.

1.7.36 Еквівалентний питомий опір землі з неоднорідною структурою – електричний питомий опір землі з однорідною структурою, в якій опір заземлювального пристрою має те ж саме значення, що й у землі з неоднорідною структурою.

Термін «питомий опір», який використовують у главі для землі з неоднорідною структурою, слід розуміти як «еквівалентний питомий опір».

1.7.37Захисне вирівнювання потенціалів – зниження напруги дотику і (або) напруги кроку шляхом укладання в землю чи в провідну підлогу або на їх поверхні провідних частин, приєднаних до заземлювального пристрою, або шляхом застосування спеціального покриття землі (підлоги).

Термін «вирівнювання потенціалів», який використовують у главі, треба розуміти як «захисне вирівнювання потенціалів».

1.7.38Захисне зрівнювання потенціалів – досягнення рівності потенціалів провідних частин шляхом електричного з'єднання їх між собою.

Термін «зрівнювання потенціалів», який використовують у главі, треба розуміти як «захисне зрівнювання потенціалів».

1.7.39 Головна заземлювальна шина (ГЗШ) – затискач, або збірна шина, які єчастиною заземлювального пристрою електроустановки напругою до 1 кВ і дають змогу виконувати електричні з'єднання визначеної кількості провідників з метою заземлення і зрівнювання потенціалів.

1.7.40 Надструм – струм, значення якого перевищує найбільше робоче (розрахункове) значення струму електричного кола.

1.7.41 Електричне коло – сукупність провідних частин, через які може протікати електричний струм у нормальному або аварійному режимі роботи електроустановки.

Термін «коло», який використовують у главі, слід розуміти як «електричне коло».

Примітка. У поняттях, які стосуються захисту від надструмів, термін позначає ту частину електроустановки, яку захищено від надструму одним або кількома захисними пристроями.

1.7.42Захисне автоматичне вимикання живлення –автоматичне розмикання одного або кількох лінійних провідників і, у разі потреби, нейтрального провідника, яке виконується з метою електробезпеки.

Термін «автоматичне вимикання живлення», який використовують у главі, треба розуміти як «захисне автоматичне вимикання живлення».

ПЗВ – пристрій захисного автоматичного вимикання живлення, який реагує на диференційний струм.

Примітка. Диференційний струм – це векторна сума струмів, які проходять через пристрій.

1.7.43 Основна ізоляція – ізоляція струмовідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ, яка забезпечує захист від прямого дотику.

1.7.44 Додаткова ізоляція – самостійна ізоляція, передбачена як додаткова до основної ізоляції в електроустановках напругою до 1 кВ і призначена для забезпечення захисту від ураження електричним струмом у разі пошкодження основної ізоляції.

1.7.45 Подвійна ізоляція – ізоляція в електроустановках напругою до 1 кВ, яка складається з основної і додаткової ізоляції.

1.7.46Посилена ізоляція – єдина система ізоляції струмовідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ, яка забезпечує такий же ступінь захисту від ураження електричним струмом, як і подвійна ізоляція.

1.7.47 Захисний (електричний) екран – провідний екран, що застосовується для відділення одного електричного кола та (або) провідників від небезпечних струмовідних частин.

1.7.48Захисне (електричне) відділення (електричний поділ кіл) – відділення одного електричного кола від іншого в електроустановках напругою до 1 кВ за допомогою подвійної ізоляції або основної ізоляції та захисного екрана або посиленої ізоляції.

1.7.49 Розділовий трансформатор – трансформатор, вторинні обмотки якого відділено від первинної обмотки та оболонки за допомогою захисного електричного поділу кіл.

1.7.50 Безпечний розділовий трансформатор –розділовий трансформатор, призначений для живлення кіл наднизької напруги.

1.7.51Наднизька (мала) напруга – напруга між будь-якими провідниками або будь-яким провідником і землею, яка не перевищує

50 В для змінного струму і 120 В для постійного.

Система БННН (англ. еквівалент «SELVsystem») – система безпечної наднизької напруги, в якій струмовідні частини системи БННН електрично відділено від усіх інших кіл вищої напруги за допомогою захисного електричного поділу кіл.

Система ЗННН (англ. еквівалент «PELVsystem») – система захисної наднизької напруги, це система БННН у разі заземлення її кола.

Система ФННН (англ. еквівалент «FELVsystem») – система функціональної наднизької напруги, в якій за умовами експлуатації для живлення електроприймачів використовують наднизьку напругу і при цьому вимоги, що стосуються систем БННН і ЗННН, не можуть бути виконані або в їх застосуванні немає потреби, а для захисту від ураження електричним струмом у колі наднизької напруги використовують додаткові заходи захисту, такі як огорожі або ізоляція, яка відповідає ізоляції первинного кола, та автоматичне вимикання живлення.

1.7.52Бар'єр – частина, яка запобігає ненавмисному прямому дотику, але не перешкоджає навмисному прямому дотику.
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Розділ 1 загальні правила глава 7 заземлення І захисні заходи електробезпеки iconПравила поводження з електрообладнанням на даному робочому місці. Правила підготовки до праці (перевірка справності інструменту, пускових приладів, заземлення та інших видів захисту)
Загальні відомості про навчального процес, про обладнання для нього (конкретно для кожного про­цесу)
Розділ 1 загальні правила глава 7 заземлення І захисні заходи електробезпеки iconРозділ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) глава загальні положення
Цей розділ визначає порядок адміністрування податків та зборів, визначених у розділі І цього Кодексу, а також порядок контролю за...
Розділ 1 загальні правила глава 7 заземлення І захисні заходи електробезпеки iconКодекс україни розділ I. Загальні положення Глава Кримінальне процесуальне законодавство України
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством
Розділ 1 загальні правила глава 7 заземлення І захисні заходи електробезпеки iconРозділ I нотаріат в україні глава загальні положення стаття 1
Поняття нотаріату. Органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії Нотаріат в Україні це система органів і посадових осіб,...
Розділ 1 загальні правила глава 7 заземлення І захисні заходи електробезпеки iconПравил а благоустрою та санітарного утримання м. Знам’янка, селищ Знам’янка та Водяне Глава І. Загальні положення
України”, від 30 березня 1994 року №198 “Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила...
Розділ 1 загальні правила глава 7 заземлення І захисні заходи електробезпеки iconКодекс цивільного захисту україни розділ I загальна частина глава Загальні положення Стаття 1
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб...
Розділ 1 загальні правила глава 7 заземлення І захисні заходи електробезпеки iconПоложення (норми) проекту акта Закон України "Про стандартизацію" Розділ I загальні положення розділ I загальні положення стаття Основні терміни та їх визначення
Цей термін охоплює такі поняття як "стандарт", "кодекс усталеної практики" та "технічні умови"
Розділ 1 загальні правила глава 7 заземлення І захисні заходи електробезпеки iconТека «Портфоліо учителя» складається з 6-ти розділів: Перший розділ «Загальні відомості про вчителя»
Перший розділ «Загальні відомості про вчителя» містить один бланк про основні данні вчителя. Усе інше у цей розділ треба покласти,...
Розділ 1 загальні правила глава 7 заземлення І захисні заходи електробезпеки iconДокументи
1. /Технология_приборостроения/Введение.doc
2. /Технология_приборостроения/Глава...

Розділ 1 загальні правила глава 7 заземлення І захисні заходи електробезпеки iconРозділ V. Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту. Глава 15. Загальні положення. Стаття 110. Засоби та способи переміщення товарів
Теоретичне питання Переміщення транспортних засобів через митний кордон України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи