Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України icon

Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Скачати 77.95 Kb.
НазваПоложення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Дата конвертації29.11.2012
Розмір77.95 Kb.
ТипПоложення
1. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/_нструкц_я про Порядок видач_ дозвол_в Держг_промнаглядом.doc
2. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/Положення про Держг_рпромнагляд.doc
3. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/Положення про порядок орган_зац_х державного нагляду за ОП .doc
4. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/Положення про порядок проведення державнох експертизи з ОП.doc
5. /Типов_ Положення/Перел_к нормативно-правових акт_в з ОП на 1 липня 2009 року.doc
6. /Типов_ Положення/Перел_к роб_т з п_двищеною небезпекою.doc
7. /Типов_ Положення/Положення про Державний реєстр нормативно-правових акт_в з ОП.doc
8. /Типов_ Положення/Положення про розробку _нструкц_й з ОП.doc
9. /Типов_ Положення/Порядок опрацювання _ затвердження власником нормативних акт_в про ОП що д_ють на п_дприємств_.doc
10. /Типов_ Положення/Порядок проведення медогляд_в.doc
11. /Типов_ Положення/Порядок розсл_дування НВ, ПЗ в_д 2004р.doc
12. /Типов_ Положення/Типове Положення про навчання та _нструктаж_ з ОП.doc
13. /Типов_ Положення/Типове положення про ком_с_ю з ОП п_дприємства.doc
14. /Типов_ Положення/Типове положення про службу ОП.doc
Про затвердження Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами
Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони кабінет міністрів україни постанова від 23 листопада 2006 р. N 1640 Київ Про затвердження Положення про Державний комітет
Положення про порядок організації державного нагляду за охороно державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 30. 03. 2004 n 92 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 р
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23. 06. 2004 за n 778/9377, наказую
Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р
Положення про розробку інструкцій з охорони праці
Положення Цей нормативний акт підготовлений відповідно до Закону України "Про охорону праці" n 2694-12 І встановлює порядок опрацювання І затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві Загальні питання
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова "суб'єктами господарської діяльності"
Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Положення про службу охорони праці. Нпаоп 00 35 державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 15. 11. 2004 n 255 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р

Про затвердження Типового положення про комісію з питань охорони праці підприємс...

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

21.03.2007 N 55


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 квітня 2007 р.

за N 311/13578


Про затвердження Типового

положення про комісію з питань

охорони праці підприємства


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету України з промислової безпеки, охорони

праці та гірничого нагляду

N 216 ( z1252-07 ) від 25.09.2007 )


Відповідно до статті 28 Закону України “Про охорону праці”, Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства (далі — Типове положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 03.08.93 N 72 “Про Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.09.93 за N 141, із змінами.

3. Управлінню нормативно-правого та юридичного забезпечення (Прохоров В.В.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, внести відповідні зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити Типове положення на веб-сайті Держгірпромнагляду.

4. Редакції журналу “Охорона праці” (Яковенко М.Г.)

опублікувати наказ у черговому номері журналу.

5. Відділу персоналу, діловодства та спецроботи (Кравець В.Ю.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Держгірпромнагляду.

6. Начальникам управлінь і відділів Держгірпромнагляду, територіальних управлінь та інспекцій, експертно-технічних центрів, державним інспекторам Держгірпромнагляду забезпечити постійний контроль за дотриманням вимог Типового положення.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держгірпромнагляду Суслова Г.М.

Голова Державного комітету

України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду С.О.Сторчак

 

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва  А.Дашкевич


Перший заступник Міністра,

Головний державний

санітарний лікар України  С.П.Бережнов


Заступник Голови

Державного комітету

ядерного регулювання України  С.Г.Божко


Заступник Голови Федерації

профспілок України  С.Я.Українець


Заступник Міністра з питань

надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи  В.О.Романченко


Директор виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та  професійних захворювань України  Ю.Є.Мельников


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з промислової

безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду

21.03.2007 N 55


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 квітня 2007 р.

за N 311/13578


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань

охорони праці підприємства


1. Загальні положення


1.1. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства (далі — Типове положення) поширюється на підприємства, установи, організації (далі — підприємства) будь-якої форми власності та виду діяльності.

1.2. Типове положення визначає основні завдання, права та організацію діяльності Комісії з питань охорони праці підприємства (далі — Комісія), яка може бути створена за рішенням трудового колективу відповідно до статті 16 Закону України “Про охорону праці”.

1.3. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом. Метою створення Комісії на підприємстві є забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

1.4. Рішення про доцільність створення Комісії, її кількісний та персональний склад приймається трудовим колективом на загальних зборах (конференції) за поданням роботодавця і професійної спілки. На підставі цього Типового положення за участі представників кожної сторони розробляється Положення про комісію з питань охорони праці підприємства, яке затверджується ухвалою загальних зборів (конференції) трудового колективу.

1.5. Комісія формується на засадах рівного представництва осіб від роботодавця (спеціалісти з безпеки, гігієни праці та інших служб підприємства) та професійної спілки, а у разі її відсутності — уповноважених найманими працівниками осіб.

1.6. Комісія у своїй діяльності керується Кодексом законів про працю України, Законами України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, нормативно-правовими актами з охорони праці та цим Типовим положенням.

1.7. Комісія діє на принципах взаємної поваги, довіри, рівноправності, відповідальності сторін за виконання ухвалених рішень і досягнутих домовленостей та обов’язкового додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Завдання і права Комісії


2.1. Основними завданнями Комісії є:

захист законних прав та інтересів працівників у галузі охорони праці;

підготовка на основі аналізу стану безпеки та умов праці на виробництві рекомендацій роботодавцю та працівникам щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, практичної реалізації принципів державної політики в галузі охорони праці на підприємстві;

узгодження через двосторонні консультації позицій сторін у вирішенні практичних питань у галузі охорони праці для забезпечення поєднання інтересів роботодавця та трудового колективу, кожного працівника, запобігання конфліктним ситуаціям на підприємстві;

вироблення пропозицій щодо включення до колективного договору найбільш важливих питань з охорони праці, визначення достатніх асигнувань на Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці та ефективний контроль за цільовим витрачанням цих коштів; (Абзац п’ятий пункту 2.1 в редакції Наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 216 від 25.09.2007)

захист прав та інтересів потерпілих працівників під час розгляду питань щодо призначення їм страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; надання додаткових пільг і компенсацій згідно з положеннями колективного договору за рахунок роботодавця. (Пункт 2.1 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 216 від 25.09.2007)

2.2. Комісія має право:

звертатись до роботодавця, трудового колективу, профспілкового комітету або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу, відповідних служб підприємства з пропозиціями щодо регулювання відносин у сфері охорони праці;

створювати робочі групи з числа членів Комісії для розробки узгоджених рішень з питань охорони праці із залученням спеціалістів різних служб підприємства, фахівців експертних організацій, служб охорони праці органів виконавчої влади, страхових експертів, технічних інспекторів праці профспілок (на договірних засадах між роботодавцем та відповідною організацією); одержувати від працівників, керівників структурних підрозділів і служб підприємства та профспілкового комітету інформацію та мати доступ до документації, що є необхідною для виконання завдань, передбачених цим Типовим положенням;

здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з охорони праці безпосередньо на робочих місцях, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою та використанням санітарно-побутових приміщень тощо;

ознайомлюватися з будь-якими матеріалами з охорони праці, аналізувати стан умов і безпеки праці на підприємстві, виконання відповідних програм і колективних договорів;

вільного доступу на всі дільниці підприємства і обговорення з працівниками питань охорони праці;

відповідно до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 N 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 за N 715/13982, приймати рішення про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому (але не більше ніж на 50%), якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я працівника настало не тільки з вини роботодавця, а й унаслідок порушення потерпілим нормативно-правових актів з охорони праці. (Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 216 від 25.09.2007)

3. Організація роботи Комісії


3.1. Комісію очолює голова, який обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу. На засіданні Комісії обирається заступник голови та секретар Комісії.

Не допускається обирати головою Комісії роботодавця.

На посаду секретаря може бути обраний працівник служби охорони праці.

3.2. Члени Комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах. У разі залучення до окремих перевірок вони можуть увільнятись від основної роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку.

3.3. Комісія здійснює свою діяльність на основі планів, що розробляються на певний період (квартал, півріччя, рік) і затверджуються головою Комісії.

3.4. Комісія проводить засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

3.5. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів від кожної сторони. (Абзац перший пункту 3.5 в редакції Наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 216 від 25.09.2007)

Якщо під час голосування кількість голосів “за” та “проти” однакова, голова Комісії має право вирішального голосу.

3.6. Рішення Комісії оформлюється протоколом і має рекомендаційний характер.

У випадку незгоди роботодавця з рішенням Комісії він повинен надати протягом 5 днів з дня одержання зазначеного рішення письмове аргументоване пояснення.

3.7. Комісія раз на рік звітує про виконану роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

3.8. Загальні збори (конференція) трудового колективу мають право вносити зміни до складу Комісії;

розпустити Комісію у випадку визнання її діяльності незадовільною та провести нові вибори.

Начальник управління

нормативно-правового та юридичного забезпечення В.В.ПрохоровІнфодиск. «Законодавство України»Схожі:

Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПоложення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2006 n 1640, наказую
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПоложення про службу охорони праці Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року n 255 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р за n 1526/10125
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПоложення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 04. 99р. №248/3541. І. Призначення вступного інструктажу
Днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці". Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці...
Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПоложення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу наказ міністерства освіти І науки України від 20 жовтня 2005 р. №609 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про затвердження Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу
Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №308/519 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р за №1209/11489 Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення
Видавник: Міністерство охорони здоров\'я України, Міністерство праці та соціальної політики України
Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження від 08. 11. 2011 р. №46-р м. Чернівці Про призначення відповідальної особи та затвердження інструкцій з охорони праці в Садгірській
України "Про охорону праці", на підставі Положення про розробку інструкції з охорони праці, затвердженого Наказом Комітету по нагляду...
Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України "Про охорону праці"
Про освіту ( 1060-12 ), Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента
Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №65 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р за n 293/17588 Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) наказ у ю: Затвердити Правила охорони праці під час експлуата
Затвердити Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, що додаються
Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПоложення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою державний комітет україни з нагляду за охороною праці нака з 26. 01. 2005 n 15
Наказ від 26. 01. 2005 n 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони...
Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів Відповідно до Закону України "Про охорону праці"
Державний комiтет україни з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду
Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення конкурсу дитячого малюнку " Охорона праці очима дітей" з
Міністра економічного розвитку і торгівлі України А. Клюєва від 10. 01. 2012 р.№375/1/1-12 повідомляємо, що протягом січня-травня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи