Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається icon

Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається
Скачати 65.99 Kb.
НазваПоложення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається
Дата конвертації29.11.2012
Розмір65.99 Kb.
ТипПоложення
1. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/_нструкц_я про Порядок видач_ дозвол_в Держг_промнаглядом.doc
2. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/Положення про Держг_рпромнагляд.doc
3. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/Положення про порядок орган_зац_х державного нагляду за ОП .doc
4. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/Положення про порядок проведення державнох експертизи з ОП.doc
5. /Типов_ Положення/Перел_к нормативно-правових акт_в з ОП на 1 липня 2009 року.doc
6. /Типов_ Положення/Перел_к роб_т з п_двищеною небезпекою.doc
7. /Типов_ Положення/Положення про Державний реєстр нормативно-правових акт_в з ОП.doc
8. /Типов_ Положення/Положення про розробку _нструкц_й з ОП.doc
9. /Типов_ Положення/Порядок опрацювання _ затвердження власником нормативних акт_в про ОП що д_ють на п_дприємств_.doc
10. /Типов_ Положення/Порядок проведення медогляд_в.doc
11. /Типов_ Положення/Порядок розсл_дування НВ, ПЗ в_д 2004р.doc
12. /Типов_ Положення/Типове Положення про навчання та _нструктаж_ з ОП.doc
13. /Типов_ Положення/Типове положення про ком_с_ю з ОП п_дприємства.doc
14. /Типов_ Положення/Типове положення про службу ОП.doc
Про затвердження Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами
Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони кабінет міністрів україни постанова від 23 листопада 2006 р. N 1640 Київ Про затвердження Положення про Державний комітет
Положення про порядок організації державного нагляду за охороно державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 30. 03. 2004 n 92 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 р
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23. 06. 2004 за n 778/9377, наказую
Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р
Положення про розробку інструкцій з охорони праці
Положення Цей нормативний акт підготовлений відповідно до Закону України "Про охорону праці" n 2694-12 І встановлює порядок опрацювання І затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві Загальні питання
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова "суб'єктами господарської діяльності"
Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Положення про службу охорони праці. Нпаоп 00 35 державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 15. 11. 2004 n 255 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р

Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації н...

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 червня 1994 р. N 431

Київ


Про порядок проведення державної

експертизи (перевірки) проектної

документації на будівництво та

реконструкцію виробничих об'єктів

і виготовлення засобів виробництва

на відповідність їх нормативним

актам про охорону праці


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99

N 234 ( 234-2006-п ) від 01.03.2006 )


Відповідно до статті 24 Закону України “Про охорону праці” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається.

Міністерствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади, Урядові Криму, місцевим державним адміністраціям забезпечити виконання вимог цього Положення.

2. Державному комітетові по нагляду за охороною праці за погодженням з Міністерством у справах будівництва і архітектури та відповідними органами державного нагляду Міністерства охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету з ядерної та радіаційної безпеки затвердити до 1 жовтня 1994 р. Методику проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці.

Прем’єр-міністр України В.МАСОЛ

Міністр

Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Інд.42

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 червня 1994 р. N 431


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення державної експертизи (перевірки)

проектної документації на будівництво та реконструкцію

виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва

на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

( У тексті Положення та додатку до нього слова

"Держнаглядохоронпраці” та “Державний комітет України по нагляду за охороною праці” замінено відповідно словами “Держпромгірнагляд” та “Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду” у відповідному відмінку згідно

з Постановою КМ N 234 ( 234-2006-п ) від 01.03.2006 )


1. Це Положення визначає порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів, впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту на відповідність їх нормативним актам про охорону праці (далі експертиза проектної документації з питань охорони праці).

2. Основними завданнями експертизи проектної документації з питань охорони праці є:

визначення достатності та якості проектних рішень щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці;

виявлення відхилень від вимог нормативних актів про охорону праці.

3. Експертиза проектної документації з питань охорони праці провадиться в обов’язковому порядку щодо всіх проектів на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва незалежно від форм власності та джерел фінансування.

Експертиза проектної документації з питань охорони праці на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів є складовою частиною комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва. (Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 57 від 18.01.99)

4. Експертизу проектної документації з питань охорони праці проводять експертно-технічні центри Держпромгірнагляду з урахуванням висновків органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби МОЗ, органів державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС, Держатомнагляду (на підконтрольних об’єктах).

(Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 57 від 18.01.99)

5. Для одержання експертного висновку на відповідність проектної документації з питань охорони праці власник проекту або уповноважений ним орган укладає договір щодо проектів:

на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) — з відповідною службою Укрінвестекспертизи, яка залучає на договірних засадах експертно-технічні центри Держпромгірнагляду;

на впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва, колективного та індивідуального захисту — безпосередньо з експертно-технічними центрами Держпромгірнагляду з поданням заяви і загальної пояснювальної записки до проекту.

(Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 57 від 18.01.99)

6. Вартість робіт, пов’язаних з проведенням експертизи проектної документації з питань охорони праці крім пов’язаних з будівництвом (реконструкцією, технічним переоснащенням) визначається згідно з тарифами, затвердженими Держпромгірнаглядом за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном. Сума оплати надходить за рахунок органу, що здійснює експертизу.

(Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 57 від 18.01.99)

Вартість робіт, пов’язаних з проведенням експертизи проектної документації з питань охорони праці на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення), визначається згідно з Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1308. (Пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 57 від 18.01.99)

7. Термін проведення експертизи проектної документації з питань охорони праці, як правило, не повинен перевищувати 30 календарних днів. (Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 57 від 18.01.99)

8. Експертиза проектної документації з питань охорони праці проводиться згідно з Методикою проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці.

9. За результатами експертизи проектної документації з питань охорони праці оформляється експертний висновок за формою, що додається.

10. У разі незгоди з експертним висновком власник або уповноважений ним орган може оскаржити його в місячний термін до Держпромгірнагляду.

11. Власник або уповноважений ним орган, який почав будівництво (реконструкцію) виробничих об’єктів або виготовлення засобів виробництва безпозитивного експертного висновку несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Додаток N 1


до Положення про порядок проведення державної

експертизи (перевірки) проектної документації

на будівництво та реконструкцію виробничих

об'єктів і виготовлення засобів виробництва

на відповідність їх нормативним актам про

охорону праці


Герб України


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

_________________________________________________________________

(найменування територіального органу)


ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК N

про відповідність проектної документації нормативним актам з питань охорони праці

м.____________ "___"_______________199__р.


_________________________________________________________________

(назва проекту, адреса місця будівництва та реконструкції

_________________________________________________________________

виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва)

який опрацьовано ________________________________________________

(назва проектної організації, її адреса)

Проект подано ___________________________________________________

(власник, який подав на експертизу)


Експертний висновок зроблено згідно з договором від

"___"___________________199__р. N _______________________________

з таких документів: _____________________________________________


I. Загальна характеристика виробничого об’єкту

_________________________________________________________________

(зазначається призначення об’єкта, його потужність, основні

_________________________________________________________________

технічні рішення, методи (стадії) одержання продукту,

_________________________________________________________________

відходи виробництва, їх очистка, утилізація)


II. Оцінка проектних рішень з питань охорони праці

Під час перевірки поданих матеріалів фахівцями ______________

_________________________________________________________________

(найменування органу Держпромгірнагляду, а також

_________________________________________________________________

залучених організацій, прізвища та ініціали фахівців)


виявлено такі порушення нормативних актів з питань охорони праці:

_________________________________________________________________

(частина проекту, номер креслення, назва нормативного акта

_________________________________________________________________

і номер пункту, які порушені)


III. Загальний висновок з проекту


На підставі вивчення поданих матеріалів _____________________

_________________________________________________________________

(назва органу Держпромгірнагляду)


вважає, що проектна документація ________________________________

_________________________________________________________________

(назва проекту)

_______________________________________ вимогам нормативних актів

(відповідає чи не відповідає)


з питань охорони праці.

Будівництво та реконструкція виробничих об’єктів і

виготовлення засобів виробництва _________________________________

(дозволяється, забороняється,

_________________________________________________________________

або може бути розпочато за умови виконання таких заходів -

_________________________________________________________________

зазначити необхідне)


Посада керівника органу

Держпромгірнагляду ______________ _________________

(підпис) (прізвище та

ініціали)


МПІнфодиск. «Законодавство України»Схожі:

Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону праці»
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,...
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається icon2 Забезпечують будівництво чи реконструкцію об’єктів
Про заходи щодо підтримки суб’єктів господарювання, які здійснюють будівництво, реконструкцію об’єктів, призначених для розміщення...
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається iconНаціональний стандарт україни система проектної документації для будівництва нормоконтроль проектної документації дсту б а 4-35: 2008
Цей стандарт визначає завдання нормоконтролю і установлює зміст і порядок його проведення суб'єктами господарської діяльності, які...
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою Відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про охорону праці" 2694-12
Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення подати на державну реєстрацію Міністерству юстиції України Типове положення...
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається iconНадання висновку про погодження проектної документації
Мета послуги – встановити відповідність проектної документації будівельним нормам і правилам, вимогам розпорядчих документів
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається iconПоложення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (підприємство, організація, установа) журнал
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається iconНачальнику управління охорони історичного середовища
Проект про відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам (копія, завірена...
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,...
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи