Перелік робіт з підвищеною небезпекою icon

Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Скачати 105.29 Kb.
НазваПерелік робіт з підвищеною небезпекою
Дата конвертації29.11.2012
Розмір105.29 Kb.
ТипДокументи
1. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/_нструкц_я про Порядок видач_ дозвол_в Держг_промнаглядом.doc
2. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/Положення про Держг_рпромнагляд.doc
3. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/Положення про порядок орган_зац_х державного нагляду за ОП .doc
4. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/Положення про порядок проведення державнох експертизи з ОП.doc
5. /Типов_ Положення/Перел_к нормативно-правових акт_в з ОП на 1 липня 2009 року.doc
6. /Типов_ Положення/Перел_к роб_т з п_двищеною небезпекою.doc
7. /Типов_ Положення/Положення про Державний реєстр нормативно-правових акт_в з ОП.doc
8. /Типов_ Положення/Положення про розробку _нструкц_й з ОП.doc
9. /Типов_ Положення/Порядок опрацювання _ затвердження власником нормативних акт_в про ОП що д_ють на п_дприємств_.doc
10. /Типов_ Положення/Порядок проведення медогляд_в.doc
11. /Типов_ Положення/Порядок розсл_дування НВ, ПЗ в_д 2004р.doc
12. /Типов_ Положення/Типове Положення про навчання та _нструктаж_ з ОП.doc
13. /Типов_ Положення/Типове положення про ком_с_ю з ОП п_дприємства.doc
14. /Типов_ Положення/Типове положення про службу ОП.doc
Про затвердження Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами
Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони кабінет міністрів україни постанова від 23 листопада 2006 р. N 1640 Київ Про затвердження Положення про Державний комітет
Положення про порядок організації державного нагляду за охороно державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 30. 03. 2004 n 92 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 р
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23. 06. 2004 за n 778/9377, наказую
Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р
Положення про розробку інструкцій з охорони праці
Положення Цей нормативний акт підготовлений відповідно до Закону України "Про охорону праці" n 2694-12 І встановлює порядок опрацювання І затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві Загальні питання
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова "суб'єктами господарської діяльності"
Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Положення про службу охорони праці. Нпаоп 00 35 державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 15. 11. 2004 n 255 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 рЗАТВЕДЖЕНО наказ Держнаглядохоронпраці України 26.01.2005 № 15

ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

1. Електрозварювальні, газополум'яні, наплавочні і паяльні роботи. Контроль за зварювальними з'єднаннями.

2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередач.

3. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках.

4. Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.

5. Роботи на повітряних лініях зв'язку, які перетинають лінії електропередач, контактні проводи.

6. Електропрогрів бетону та електророзморожування грунтів.

7. Обслуговування, ремонт та наладка обладнання для плазменно-дугової зварки, різання, напилювання, нанесення покрить та іншого електрозварювального устаткування.

8. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.

9. Виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.

10. Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними речовинами.

11. Роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням вибухонебезпечних виробництв, цехів, дільниць, об'єктів, засобів пожежної сигналізації та систем автоматичного пожежогасіння.

Пожежно-технічне обстеження будинків та висотних споруд. Виїзд особового складу підрозділів пожежної охорони по тривозі.

12. Транспортування балонів, контейнерів, ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення та ремонт.

13. Обслуговування агрегатів і котлів, працюючих на газі і рідкому паливі.

14. Роботи з профілактики і технічного обслуговування газового господарства.

15. Виконання газонебезпечних робіт.

16. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних та газорегуляторних станцій, лінійних частин магістральних газопроводів.

17. Монтаж і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії.

18. Роботи, пов'язані з будівництвом, обслуговуванням і ремонтом газопроводів, газорозподільних пунктів, які використовують природні, нафтові, штучні, змішані і зріджені вуглеводневі гази.

19. Роботи по монтажу та зварюванню підземних та зовнішніх газопроводів, газифікації об'єктів, а також по нанесенню протикорозійного ізоляційного покриття.

20. Підключення до діючого газопроводу новозмонтованих газопроводів.

21. Обслуговування та ремонт газоперекачувальних агрегатів.

22. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.

23. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.

24. Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів.

25. Роботи по видобутку та переробці нафти, газу і конденсату в нафтогазопереробній та хімічній промисловості.

27. Роботи по ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин.

28. Роботи, пов'язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом компресорних та холодильних установок, працюючих на вибухонебезпечних та токсичних газах.

29. Роботи, пов'язані з підготовкою залізничних цистерн, контейнерів, балонів та інших ємностей до зливу-наливу вибухонебезпечних, токсичних та займистих рідин.

30. Роботи, пов'язані з монтажем, експлуатацією та ремонтом магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, аміакопроводів і технологічних трубопроводів.

31. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних газопроводів та комунікацій газових промислів.

32. Роботи по виробництву, зберіганню, використанню та транспортуванню речовин, які відносяться до I та II класу небезпеки.

33. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин, в тому числі радіоактивних.

34. Роботи по монтажу та ремонту обладнання в насосних та компресорних станціях на нафтогазовидобувних та нафтогазопереробних підприємств­вах.

35. Монтаж, ремонт, реконструкція, наладка, експлуатація, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації, здійснення інспекційного контролю обладнання, що містить радіонуклідні джерела.

36. Експлуатація циклотронів, бетатронів, лінійних прискорювачів та інших прискорювальних установок.

37. Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними та радіоактивними речовинами.

38. Роботи по дезактивації, дезинсекції, дератизації та дезинфекції приміщень.

39. Роботи з використанням інертних газів.

40. Роботи, пов'язані з виробництвом скла та скловиробів.

41. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.

42. Нанесення лакофарбувальних покрить, грунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).

43. Обробка деревини та інших речовин антисептичними та вогнезахисними сумішами і речовинами.

44. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв'ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях.

45. Підготовка до знешкодження і обезжирювання установок і деталей чотирьоххлористим вуглецем.

46. Вулканізаційні роботи.

47. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей.

48. Роботи, пов'язані з виробництвом, зберіганням, транспортуванням та застосуванням агрохімікатів, пестицидів, гербіцидів.

49. Гасіння вапна.

50. Обслуговування генераторних ацетиленових установок.

51. Гальванічні роботи, чистка вентиляційних каналів та повітропроводів.

52. Роботи по виробництву феросплавів, агломерату, чавуну, сталі, прокату, труб, вогнетривів, коксу та хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива. Обслуговування устаткування по їх виробництву.

53. Плавильні, заливочні роботи і роботи по термообробці лиття.

54. Роботи з окислюючими речовинами.

55. Комплекс робіт щодо виробництва, переробки, розподілу, зберігання і застосування продуктів розділення повітря, водню, хлору, аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів.

56. Обслуговування станів гарячої і холодної прокатки, турбоформовочних станів та пічного зварювання труб.

57. Роботи, пов'язані з відпалюванням сталі, сплавів і відливок.

58. Гранулювання доменного шлаку.

59. Роботи, пов'язані з вибиванням відливок, титанової губки із застосуванням відбійних молотків.

60. Робота з піскоструминними апаратами.

61. Нанесення бетону, ізоляційних і обмуровочних матеріалів методом набризкування і напилення.

62. Управління, завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, фасувально-пакувальних, просівальних, змішувальних формувальних, затиральних, фільтрувальних, намотувальних, варочних, плавильних, сепараторних, очисних, обрізних, бурових, в'язальних, полірувальних механізмів.

63. Обслуговування вальцювальних, штампувальних, вузлов'язальних і навивальних верстатів та автоматів.

64. Випробування та обслуговування парових і водогрійних котлів, економайзерів, паропроводів, трубопроводів гарячої води, пароперегрівників, теплообмінників, тепломеханічного устаткування, посудин, що працюють під тиском.

65. Підземні роботи на шахтах та рудниках.

66. Підземна геологорозвідка.

67. Сейсморозвідка.

68. Геолого-маркшейдерські роботи.

69. Аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж, боротьба з повінню.

70. Дегазаційні роботи.

71. Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних установок, стволів, компресорних станцій.

72. Утворення і експлуатація відвалів гірничих порід.

73. Обслуговування лампових, лампової апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.

74. Проведення розкривних робіт, виїмка і навантаження корисних копалин при відкритих гірничих роботах.

75. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.

76. Обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар'єрів.

77. Підземні та відкриті гірничі роботи при будівництві, реконструкції і ремонті метрополітенів, підземних споруд спеціального призначення.

78. Роботи на метрополітені в службі руху, рухомого складу, колії, топливних споруд, сигналізації та зв'язку.

79. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.

80. Прокладка, обслуговування та ремонт пульпопроводів.

81. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.

82. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.

83. Штучне заморожування ґрунтів та водозниження.

84. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.

85. Утворення і експлуатація перевантажувальних пунктів кар'єрів.

86. Забивання свай.

87. Цементація та хімічне закріплення ґрунтів та фундаментів.

88. Укладка великогабаритних труб у траншеї.

89. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах.

90. Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій, під водою та на глибині більше 2 метрів.

91. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.

92. Роботи у замкнених просторах (ємностях, боксах, трубопроводах).

93. Водолазні роботи.

94. Роботи по обслуговуванню барокамер.

95. Роботи верхолазні та на висоті.

96. Роботи з підйомних і підвісних колисок і рихтувань на висоті.

97. Монтаж та демонтаж конструкцій і обладнання за допомогою вертольотів.

98. Монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.

99. Обстеження димарів, вентиляційних каналів і дахів при капітальному ремонті будинків та споруд.

100. Роботи по ремонту, фарбуванню, очистці від снігу та пилу дахів будівель при відсутності огорож.

101. Робота на конструкціях мостових, баштових та козлових кранів.

102. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

103. Транспортування негабаритних та важких вантажів на під'їзних коліях будівельних майданчиків.

104. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.

105. Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів, підвісного канатного гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній електропередач.

106. Монтаж, демонтаж та обслуговування компресорного, холодильного обладнання, пресів-розширювачів, ковальсько-пресового устаткування.

107. Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів.

108. Обслуговування і ремонт елементів підвіски автомобілів, гідропідйомників на автомобілях-самоскидах та самоскидних причепах, їх зняття і установка.

109. Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання.

110. Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням.

111. Малярні роботи у відсіках та резервуарах морських та річкових суден, а також очистка та фарбування суден у доках та на причалах.

112. Монтаж і демонтаж головних та допоміжних механізмів в машинному відділенні морських та річкових суден.

113. Роботи, що безпосередньо виконуються при обслуговуванні залізничного транспорту, електротранспорту, рухомого складу.

114. Обслуговування механічних та автоматичних ліній.

115. Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах.

116. Обслуговування верстатів по обробці деревини і металів.

117. Роботи на цукрових заводах по обслуговуванню центрифуг і транспортерів.

118. Проведення робіт в склосах, призначених для різної сільськогосподарської продукції, в вагонах зерновозах.

119. Роботи по обслуговуванню і ремонту аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах по зберіганню і переробці зерна.

120. Роботи по розвантаженню, складанню і зберіганню зернових та олійних культур, висівок, макухи і жротів насипом і в затареному вигляді.

121. Роботи по оксидації обезводнених мастил при виробництві оліфи і лаків.

122. Роботи по обслуговуванню бугаїв-плідників, кнурів і жеребців.

123. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.

124. Лісогосподарські і лісозаготівельні роботи, які виконуються на територіях, забруднених (5 - 10 кі/км2) цезієм 134, 137.

125. Роботи по ліквідації лісових пожеж.

126. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.

127. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.

128. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов'язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об'єктів у важкодосяжних і необжитих районах.

129. Снігомірні, сніголавинні, гляціологічні і скельові роботи: маршрутні снігозйомки у горах; сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодосяжних високогірних районах у період максимальної скельової та лавинної активності.

130. Робота вогневих обслуг з протиградовими виробами, пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції.

131. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.

132. Пожежно-технічне обстеження об'єктів з підвищеною пожежною, вибуховою та радіаційною небезпекою.

133. Робота у випробувальних пожежних лабораторіях, на пожежних полігонах, на смугах психологічної підготовки пожежних та в теплодимокамерах.

134. Робота особового складу пожежних підрозділів на колінчатих підіймачах та на автомеханічних дробинах.

135. Виконання робіт на пожежах по знеструмленню електричних мереж, перекриттю заслінок на нафтогазопроводах, в резервуарних парках автобаз.

135. Гасіння пожеж в трюмах морських та річкових суден.

137. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.

138. Скелелазні роботи.


На підприємствах на основі Переліку, з урахуванням специфіки виробництва, роботодавцем розробляються і затверджуються відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці.


Схожі:

Перелік робіт з підвищеною небезпекою iconПоложення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою державний комітет україни з нагляду за охороною праці нака з 26. 01. 2005 n 15
Наказ від 26. 01. 2005 n 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони...
Перелік робіт з підвищеною небезпекою iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою Відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про охорону праці" 2694-12
Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення подати на державну реєстрацію Міністерству юстиції України Типове положення...
Перелік робіт з підвищеною небезпекою iconНаказ № Про організацію роботи в школі з питань збереження життя і здоров’я учнів
З цією метою на початку навчального року проведено вступні інструктажі з учнями школи та повторні – з працівниками. На контролі проведення...
Перелік робіт з підвищеною небезпекою iconПерелік робіт, поданих на ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2013» Туристсько-краєзнавчий напрям
Перелік робіт, поданих на ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості»
Перелік робіт з підвищеною небезпекою iconГотра Роман Миколайович
Будівництво та проектування в районах з підвищеною сейсмічною активністю(Львів, Україна)
Перелік робіт з підвищеною небезпекою iconЗатвердити Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, що додається
Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі Психофізіологічні показники для професійного добору
Перелік робіт з підвищеною небезпекою iconПерелік робіт Вихідні дані

Перелік робіт з підвищеною небезпекою iconПерелік тем та контрольних робіт для атестації екстернів з

Перелік робіт з підвищеною небезпекою iconЗведений перелік перевірних робіт, які проводяться в 1-4 класах з української мови

Перелік робіт з підвищеною небезпекою iconПерелік виконанних робіт з реконструкції та капітального ремонту дахів житлового фонду м. Чернівців у 2006 році

Перелік робіт з підвищеною небезпекою iconПерелік наукових відділень і секцій Малої академії наук України
Просимо враховувати дані зміни при підготовці та оформленні науково-дослідницьких робіт І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи