Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р icon

Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р
Скачати 152.88 Kb.
НазваПоложення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р
Дата конвертації29.11.2012
Розмір152.88 Kb.
ТипПоложення
1. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/_нструкц_я про Порядок видач_ дозвол_в Держг_промнаглядом.doc
2. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/Положення про Держг_рпромнагляд.doc
3. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/Положення про порядок орган_зац_х державного нагляду за ОП .doc
4. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/Положення про порядок проведення державнох експертизи з ОП.doc
5. /Типов_ Положення/Перел_к нормативно-правових акт_в з ОП на 1 липня 2009 року.doc
6. /Типов_ Положення/Перел_к роб_т з п_двищеною небезпекою.doc
7. /Типов_ Положення/Положення про Державний реєстр нормативно-правових акт_в з ОП.doc
8. /Типов_ Положення/Положення про розробку _нструкц_й з ОП.doc
9. /Типов_ Положення/Порядок опрацювання _ затвердження власником нормативних акт_в про ОП що д_ють на п_дприємств_.doc
10. /Типов_ Положення/Порядок проведення медогляд_в.doc
11. /Типов_ Положення/Порядок розсл_дування НВ, ПЗ в_д 2004р.doc
12. /Типов_ Положення/Типове Положення про навчання та _нструктаж_ з ОП.doc
13. /Типов_ Положення/Типове положення про ком_с_ю з ОП п_дприємства.doc
14. /Типов_ Положення/Типове положення про службу ОП.doc
Про затвердження Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами
Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони кабінет міністрів україни постанова від 23 листопада 2006 р. N 1640 Київ Про затвердження Положення про Державний комітет
Положення про порядок організації державного нагляду за охороно державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 30. 03. 2004 n 92 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 р
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23. 06. 2004 за n 778/9377, наказую
Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р
Положення про розробку інструкцій з охорони праці
Положення Цей нормативний акт підготовлений відповідно до Закону України "Про охорону праці" n 2694-12 І встановлює порядок опрацювання І затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві Загальні питання
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова "суб'єктами господарської діяльності"
Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Положення про службу охорони праці. Нпаоп 00 35 державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 15. 11. 2004 n 255 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р

Про затвердження Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита...

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НАКАЗ

08.06.2004 N 151


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 червня 2004 р.

за N 778/9377


Про затвердження Положення про

Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

Відповідно до підпункту 14 пункту 5 Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року N 29, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці (далі — Положення), що додається.

2. Національному науково-дослідному інституту охорони праці (Лисюк М.О) у термін до 1 липня 2004 року переглянути Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці та привести його у відповідність до цього Положення.

3. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М.В.):

подати цей наказ на Державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

забезпечити ведення Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Загальному відділу (Лавков С.П.) забезпечити в установленому порядку доведення Положення до відома центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці України.

5. Редакції журналу “Охорона праці” (Яковенко М.Г.)

опублікувати Положення у черговому номері журналу.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держнаглядохоронпраці України Мостового В.М.

Голова Комітету С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України

08.06.2004 N 151


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 червня 2004 р.

за N 778/9377


ПОЛОЖЕННЯ

про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

1. Це Положення, розроблене на підставі Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року N 29, регулює порядок ведення Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та встановлює правила кодування нормативно-правових актів з охорони праці (далі — Реєстр НПАОП).

2. Реєстр НПАОП — це банк даних, який складається і ведеться з метою забезпечення єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду цих актів.

Включенню до Реєстру НПАОП підлягають нормативно-правові акти з охорони праці, що затверджуються Держнаглядохоронпраці України, та нормативно-правові акти колишнього СРСР з питань охорони праці, які діють на території України відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 N 1545 “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР”.

Державні, галузеві стандарти з питань охорони праці реєструються у порядку, установленому Держстандартом України. Ці нормативні документи можуть включатися до Реєстру НПАОП із збереженням позначень (шифрів), які їм були надані при реєстрації в Держстандарті України.

3. Рішення про включення нормативно-правових актів з питань охорони праці (далі — НПАОП) до Реєстру НПАОП зазначається в наказі Держнаглядохоронпраці України про затвердження НПАОП.

4. Для включення НПАОП у Реєстр до управління Держнаглядохоронпраці України, на яке покладено ведення Реєстру, подаються:

наказ про затвердження НПАОП;

надруковані два примірники затвердженого НПАОП українською мовою та один — автентичний переклад на російську мову;

оригінали аркушів погодження НПАОП;

наказ про створення редакційної комісії;

протокол засідання редакційної комісії;

магнітна дискета з текстом НПАОП українською та російською мовою.

НПАОП, які мають реєструватися в Міністерстві юстиції України, подаються управлінню Держнаглядохоронпраці України, на яке покладено ведення Реєстру, після цієї реєстрації.

5. Для включення НПАОП до Реєстру НПАОП управління Держнаглядохоронпраці України, на яке покладено ведення Реєстру НПАОП, оформлює реєстраційну картку, що складається відповідно до додатка 1.

Реєстраційна картка підписується посадовою особою Держнаглядохоронпраці України, яка її склала.

6. Після перевірки комплектності поданих документів НПАОП присвоюється відповідне позначення (шифр).

Структура позначення (шифру) містить літерні та цифрові елементи відповідно до схеми, наведеної в додатку 2.

7. Відповідна інформація про затвердження та реєстрацію в Міністерстві юстиції України (у разі такої реєстрації), присвоєння відповідного позначення (шифру), порядковий номер НПАОП у Реєстрі НПАОП заносяться до Журналу обліку нормативно-правових актів з охорони праці, включених до Реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

8. При внесенні змін до НПАОП його позначення не змінюється.

Кожній зміні до НПАОП присвоюється порядковий номер.

9. Якщо НПАОП викладається у новій редакції, у його позначенні змінюється рік затвердження.

10. Дані про затвердження та введення в дію НПАОП оформлюються у вигляді покажчика НПАОП (додаток 3), який затверджується наказом Держнаглядохоронпраці України щокварталу.

Покажчик НПАОП публікується в журналі “Охорона праці” та інших виданнях Держнаглядохоронпраці України.

Заступник начальника

управління нормативно-правового та юридичного забезпечення М.Кубієвич

Додаток 1 до п. 5 Положення


про Державний реєстр

нормативно-правових актів з

питань охорони праці


ФОРМА

реєстраційної картки


Реєстраційна картка


1. _______________________________________________________________

(повна назва нормативно-правового акта

_______________________________________________________________

з охорони праці, далі - НПАОП)


2. _______________________________________________________________

(вид НПАОП)

3. _______________________________________________________________

(галузь застосування)

4. ______________________________________ 5. _____________________

(дата затвердження та номер документа, (дата введення в дію)

яким затверджено НПАОП)

6. _______________________________________________________________

(термін дії у разі його встановлення)

7. _______________________________________________________________

(організація, розробник)

8. _______________________________________________________________

(організації, з якими узгоджено НПАОП)

9. _______________________________________________________________

(дані про реєстрацію в Мін'юсті України,

_______________________________________________________________

дата та реєстраційний номер)


10. ______________________________________________________________

(зміни до НПАОП, у тому числі: номер, розділ,

______________________________________________________________

пункт, дата, ким унесені)


11. ______________________________________________________________

(додаткові дані)

12. ______________________________________________________________

(позначення (шифр) НПАОП)


___________________________________

(посада та підпис особи, яка склала

___________________________________

реєстраційну картку)


Заступник начальника

управління нормативно-правового

та юридичного забезпечення М.Кубієвич


Додаток 2 до п. 6


Положення про Державний

реєстр нормативно-правових

актів з питань охорони праці


Система позначення (кодування) НПАОП


Кодування НПАОП здійснюється з метою систематизації обліку цих документів, створення необхідних умов для ефективного зберігання та використання інформації про ці нормативно-правові акти, зручності їх обробки з використанням персональних електронно-обчислювальних машин.

Структура позначення

НПАОП ХХ.Х- Х.ХХ- ХХ

| | | ---------- порядковий номер у межах даного виду

| | |

| | ------------ вид нормативно-правового акта

| |

| ------------------ вид економічної діяльності згідно з

| таблицею 1

|

-------------------------- скорочена назва НПАОП


Характеристика елементів структури

позначення (шифру)


Порядковий номер у межах виду визначається згідно з даними Реєстру.

Види НПАОП (в уніфікованій формі для однакового застосування)

мають таке цифрове позначення:

правила — 1

переліки — 2

норми — 3

положення — 4

інструкції — 5

порядки — 6

інші — 7

Вид економічної діяльності (група, клас) установлюється відповідно до ДК 009-96 (табл.).

Якщо нормативно-правовий акт поширюється на всі або декілька видів економічної діяльності, зазначається код 0.00.

Таблиця


Коди основних видів економічної

діяльності (відповідно до ДК 009-96)

------------------------------------------------------------------

| Вид економічної діяльності | Код КВЕД |

| |(група, клас) |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Сільське господарство, мисливство | 01.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Рослинництво | 01.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Тваринництво | 01.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Мисливство | 01.5 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Лісове господарство | 02.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Рибне господарство | 05.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Риболовство | 05.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Риборозведення | 05.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування вугілля і торфу | 10.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування й агломерація кам'яного вугілля | 10.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування й агломерація бурого вугілля | 10.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування й агломерація торфу | 10.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування нафти, газу | 11.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування металевих руд | 13.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування залізної руди | 13.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування руд кольорових металів | 13.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування каменю | 14.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування піску та глини | 14.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування мінеральної сировини для хімічної | 14.3 |

| промисловості і виробництва добрив | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування солі | 14.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видобування дорогоцінного і напівдорогоцінного | 14.5 |

| каміння, кварцу, слюди, абразивів, графіту тощо | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Харчова промисловість | 15.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| М'ясна промисловість | 15.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво рибної продукції | 15.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Перероблення овочів та фруктів | 15.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво жирів | 15.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво молочних продуктів | 15.5 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Обробка зерна, виробництво борошна, круп, | 15.6 |

| крохмалю | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво кормів для тварин | 15.7 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво цукру, хлібобулочних і кондитерських| 15.8 |

| виробів, харчових концентратів | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво напоїв (алкогольних і | 15.9 |

| безалкогольних) | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Тютюнова промисловість | 16.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Текстильна промисловість | 17.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Прядіння волокна | 17.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Ткацьке виробництво | 17.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Оброблення тканин | 17.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво виробів з текстилю | 17.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво килимів | 17.5 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво трикотажних та в'язаних тканин | 17.6 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво виробів з трикотажу та в'язаних | 17.7 |

| тканин | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво готового одягу та хутра | 18.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво шкіряного одягу | 18.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво одягу з текстилю | 18.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво хутра і хутряних виробів | 18.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво шкіри та шкіряного взуття | 19.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Обробка шкіри | 19.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво виробів зі шкіри | 19.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво взуття зі шкіри | 19.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Деревообробна промисловість | 20.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Деревообробне лісопильне та стругальне | 20.1 |

| виробництво | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво дерев'яних панелей | 20.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво теслярних та столярних виробів | 20.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво дерев'яної тари | 20.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво паперу та картону | 21.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво паперової маси | 21.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво виробів з паперу та картону | 21.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Видавнича справа | 22.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Поліграфічна діяльність | 22.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво коксу | 23.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Нафтоперероблення | 23.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Хімічне виробництво | 24.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво базової хімічної продукції | 24.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво агрохімічних продуктів | 24.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво лаків та фарб | 24.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Фармацевтичне виробництво | 24.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво мила, парфумерної продукції, | 24.5 |

| очищувальних і полірувальних матеріалів | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво вибухових речовин, клею, желатину, | 24.6 |

| ефірної олії, фотоплівок, реактивів для | |

| фотографії, засобів аудіо і відеозапису | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво штучних і синтетичних волокон | 24.7 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво гумових і пластмасових виробів | 25.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво скла, скляних виробів | 26.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво керамічних виробів | 26.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво керамічної плитки | 26.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво цегли, черепиці | 26.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво цементу, вапна, гіпсу | 26.5 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво виробів з цементу, гіпсу | 26.6 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Оброблення каменю | 26.7 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво абразивів | 26.8 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Чорна металургія | 27.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво труб | 27.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Первинне оброблення сталі | 27.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво кольорових металів | 27.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Металеве лиття | 27.5 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Металообробка | 28.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Зварювання | 28.52 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво машин та устаткування | 29.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво механічного устаткування | 29.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво інших машин загального призначення | 29.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво сільськогосподарських машин | 29.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво верстатів | 29.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво інших машин для окремих галузей | 29.5 |

| промисловості | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво зброї та боєприпасів | 29.6 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво побутових приладів | 29.7 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво канцелярських приладів та | 30.0 |

| електронно-обчислювальних машин | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво електричних машин і апаратури | 31.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво двигунів, генераторів, | 31.2 |

| трансформаторів | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво електророзподільної та контрольної | 31.3 |

| апаратури | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво ізольованого дроту та кабелю | 31.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво акумуляторів, батарей | 31.5 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво освітлювального устаткування | 31.6 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво устаткування для радіо, телебачення | 32.0 |

| та зв'язку | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво медичних приладів та інструментів, | 33.0 |

| точних вимірювальних пристроїв та годинників | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво автомобілів | 34.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Суднобудування | 35.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Будівництво засобів рейкового транспорту | 35.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Будівництво повітряних та космічних літальних | 35.3 |

| апаратів | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво велосипедів і мотоциклів | 35.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво меблів | 36.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Ювелірне виробництво | 36.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво музичних інструментів | 36.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво спортивних товарів | 36.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво ігор та іграшок | 36.5 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Оброблення відходів | 37.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Оброблення відходів металевих | 37.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Оброблення відходів неметалевих | 37.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво та розподілення електричної енергії | 40.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво та розподілення газоподібного палива| 40.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виробництво та розподілення тепла | 40.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Збір, очищення, розподілення води | 41.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Підготовка будівельних ділянок | 45.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Будівництво | 45.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Обладнання будівель | 45.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Завершення будівництва | 45.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Торгівля транспортними виробами та їх ремонт | 50.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Роботи в готелях, ресторанах, їдальнях | 55.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Залізничний транспорт | 60.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Міський та автодорожний транспорт | 60.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Трубопроводний транспорт | 60.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Водний транспорт | 61.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Морський транспорт | 61.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Річковий транспорт | 61.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Авіаційний транспорт | 62.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Оброблення і складування вантажів | 63.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Функціонування транспортної інфраструктури | 63.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Пошта і зв'язок | 64.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки| 72.5 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Дослідження та розробки | 73.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Дослідження та розробки в галузі природничих та | 73.1 |

| технічних наук | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Діяльність у сфері архітектури, будівництва, | 74.2 |

| геології, геодезії, гідрометерології | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Слідча діяльність, забезпечення безпеки | 74.6 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Очищення та прибирання приміщень | 74.7 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Виконання фоторобіт, пакування | 74.8 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Освіта | 80.0 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Початкова загальна освіта | 80.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Середня загальна освіта | 80.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Вища освіта | 80.3 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Навчання дорослих | 80.4 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Охорона здоров'я | 85.1 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Ветеринарна діяльність | 85.2 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Асенізація, прибирання вулиць, оброблення | 90.0 |

| відходів | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Діяльність у сфері культури, спорту, відпочинку | 92.0 |

| і розваг | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Діяльність ботанічних садів, зоопарків, | 92.53 |

| заповідників | |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Діяльність у сфері спорту | 92.6 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Діяльність у сфері відпочинку та розваг | 92.7 |

|-------------------------------------------------+--------------|

| Індивідуальні послуги | 93.0 |

------------------------------------------------------------------


Заступник начальника

управління нормативно-правового

та юридичного забезпечення М.Кубієвич


Додаток 3 до п. 10 Положення


про Державний реєстр

нормативно-правових актів з

питань охорони праці


ФОРМА

інформаційного покажчика НПАОП


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України

08.06.2004 N 151


НПАОП, включені до Державного реєстру

нормативно-правових актів з питань

охорони праці


------------------------------------------------------------------

| Позначення | Назва нормативного акта |Затвердження |

|нормативного | |--------------|

| акта | |Дата, |Органі-|

| | |вид |зація |

| | |доку- | |

| | |мента,| |

| | |N | |

|---------------+---------------------------------+------+-------|

| | Зареєстровано: | | |

| | | | |

| | Дата введення в дію: | | |

| | | | |

| | Замість: | | |

------------------------------------------------------------------


НПАОП, що втратили чинність і виключені з Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

------------------------------------------------------------------

| Вилучені НПАОП | Чинні з цього питання НПАОП |

|----------------------------+-----------------------------------|

|----------------------------+-----------------------------------|

|----------------------------+-----------------------------------|

------------------------------------------------------------------


Заступник начальника

управління нормативно-правового

та юридичного забезпечення М.КубієвичІнфодиск. «Законодавство України»Схожі:

Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р iconПоложення про службу охорони праці Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року n 255 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р за n 1526/10125
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р iconНаказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 01. 07. 2004 року №163 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 р за n 888/9487
Держнаглядохоронпраці України щодо державної реєстрації великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів,...
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р iconПоложення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року n 29 ( 29/2003 ), наказу ю
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» ( 2694-12 ), Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці,...
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р iconДержавний Герб України державний комітет україни з нагляду за охороною праці
Мною
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р iconНаказ №1130 Про затвердження нормативно правових актів щодо проведення зовнішнього Зареєстровано в Міністерстві юстиції незалежного оцінювання України 08 листопада
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного...
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р iconПоложення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року n 29 ( 29/2003 ), наказ у ю: Затвердити Правила безпеки під час навчання в кабінетах
Начальнику управління організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Пономаренку В.І....
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р iconПро затвердження нормативно правових актів щодо проведення зовнішнього Зареєстровано в Міністерстві юстиції незалежного оцінювання України 02.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25. 08. 2004 №1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання...
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
Затверджено Наказом Міністра освіти І науки України. Наказ №407 від 20. 05. 2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
Затверджено Наказом Міністра освіти І науки України. Наказ №407 від 20. 05. 2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р iconПоложення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 04. 99р. №248/3541. І. Призначення вступного інструктажу
Днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці". Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці...
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р iconПро затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи