Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з фізики в усній формі. 9 клас icon

Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з фізики в усній формі. 9 клас
Скачати 60.13 Kb.
НазваПерелік питань для проведення державної підсумкової атестації з фізики в усній формі. 9 клас
Дата конвертації29.11.2012
Розмір60.13 Kb.
ТипДокументи
1. /ДПА 9 клас/1-9_184.doc
2. /ДПА 9 клас/fizuka.doc
3. /ДПА 9 клас/himiiy.doc
4. /ДПА 9 клас/hud_kultura.doc
5. /ДПА 9 клас/informatuka.doc
6. /ДПА 9 клас/istoriya_ua.doc
7. /ДПА 9 клас/literatura.doc
8. /ДПА 9 клас/pravo.doc
9. /ДПА 9 клас/svitova_literatura.doc
10. /ДПА 9 клас/ua_literatura.doc
11. /ДПА 9 клас/vsesvitnya_istoriya.doc
Щодо переліків питань для проведення державної підсумкової атестації в усній формі у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з фізики в усній формі. 9 клас
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з хімії в усній формі. 9 клас Теоретичні питання
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з художньої культури в усній формі. 9 клас
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з інформатики в усній формі. 9 клас
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з історії України в усній формі. 9 клас
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з інтегрованого курсу «Література» (російська та світова) в усній формі. 9 клас
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з правознавства (практичний курс) в усній формі. 9 клас
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації зі світової літератури в усній формі. 9 клас
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з української літератури в усній формі. 9 клас
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з всесвітньої історії в усній формі. 9 клас

Перелік питань

для проведення державної підсумкової атестації з фізики

в усній формі. 9 класТеоретичні питання

 1. Обґрунтуйте роль фізики у повсякденному житті та у розвитку техніки. Розкажіть про внесок українських учених у розвиток фізики. Охарактеризуйте методи дослідження фізичних явищ. Наведіть узагальнені плани характеристики фізичного явища, фізичної величини, закону.

 2. Розкрийте суть понять «механічний рух» і «відносність руху». Охарактеризуйте прямолінійний рівномірний рух. Дайте означення середньої швидкості нерівномірного руху. Зобразіть і прокоментуйте графіки рівномірного та нерівномірного руху.

 3. Охарактеризуйте рівномірний рух тіла по колу. Розкрийте поняття «лінійна швидкість рівномірного руху по колу», «період обертання» та «обертова частота».

 4. Охарактеризуйте взаємодію тіл. Розкрийте поняття «маса» та «сила». Поясність, що таке додавання сил. Дайте визначення рівнодійної сили.

 5. Наведіть приклади гравітаційної взаємодії тіл. Порівняйте поняття «сила тяжіння» та «вага тіла». Розкрийте зміст поняття «невагомість».

 6. Дайте характеристику силам пружності. Розкрийте сутність закону Гука. Охарактеризуйте сили тертя. Наведіть приклади використання сил пружності та тертя в природі й техніці.

 7. Порівняйте поняття «тиск» і «сила тиску». Дайте визначення закону Паскаля та наведіть приклади його використання в природі та техніці. Розкрийте зміст поняття «атмосферний тиск». Поясність, як визначається тиск рідини на дно і стінки посудини.

 8. Дайте характеристику силі Архімеда. Поясність умову плавання тіл та наведіть приклади її використання в судноплавстві та повітроплаванні.

 9. Розкрийте суть понять «кінетична» та «потенціальна» енергія. Наведіть та поясніть приклади перетворення одного виду механічної енергії на інший. Розкрийте сутність закону збереження енергії в механічних процесах.

 10. Охарактеризуйте коливальний рух. Наведіть приклади видів коливань. Розкрийте зміст понять «амплітуда», «період» і «частота коливань». Дайте характеристику видам маятників.

 11. Дайте визначення внутрішньої енергії та поясніть способи її зміни. Назвіть види теплопередачі та наведіть приклади їх використання в природі й техніці. Розкрийте суть понять «кількість теплоти» та «питома теплоємність речовини».

 12. Охарактеризуйте процеси плавлення й кристалізації тіл. Розкрийте зміст поняття «питома теплота плавлення». Зобразіть та прокоментуйте графічну інтерпретацію процесів плавлення та кристалізації.

 13. Порівняйте процеси випаровування та конденсації. Поясніть, як здійснюється процес кипіння рідин. Розкрийте зміст поняття «питома теплота пароутворення». Наведіть приклади процесів пароутворення в природі та побуті.

 14. Розкрийте сутність закону збереження енергії в теплових і механічних процесах. Поясніть принцип дії теплових двигунів. Розкрийте зміст поняття «коефіцієнт корисної дії». Обґрунтуйте роль теплових двигунів у життєдіяльності людини та виробництві; екологічні проблеми, пов'язані з використанням теплових двигунів.

 15. Назвіть види електричних зарядів, наведіть приклади їхньої взаємодії. Поясність, як здійснюється електризація тіл. Охарактеризуйте сутність законів збереження електричного заряду та Кулона. Розкрийте суть поняття «електричне поле».

 16. Розкрийте суть поняття «електричний струм» та наведіть приклади дії електричного струму. Поясніть умови виникнення та існування електричного струму. Порівняйте природу електричного струму в різних середовищах. Розкрийте суть понять «сила струму» та «напруга», поясніть, як здійснюються їх вимірювання.

 17. Розкрийте сутність закону Ома для ділянки електричного кола. Розкрийте суть понять «електричний опір» та «питомий опір провідника». Поясніть, яка залежність опору провідника від температури. Наведіть приклади використання реостатів.

 18. Дайте визначення понять «робота» й «потужність електричного струму». Розкрийте сутність закону Джоуля–Ленца. Наведіть приклади використання теплової дії електричного струму в техніці.

 19. Дайте характеристику магнітного поля. Назвіть види магнітів, наведіть приклади їхньої взаємодії та практичного за­стосування. Охарактеризуйте магнітне поле провідника та котушки зі струмом. Поясніть, у чому полягає дія магнітного поля на провідник зі струмом.

 20. Наведіть приклади оптичних явищ у природі та використання їх в техніці. Поясніть різницю між поняттями «світловий промінь» та «пучок світла». Розкрийте сутність законів прямолінійного поширення світла та відбивання світла. Здійсніть побудову зображення, що дає плоске дзеркало, та дайте його характеристику.

 21. Дайте характеристику лінз. Розкрийте суть понять «оптична сила» та «фокусна відстань лінзи». Поясніть формулу тонкої лінзи. Здійсніть побудову зображень, що дає тонка лінза, і охарактеризуйте їх. Охарактеризуйте вади зору та їх способи корекції.

 22. Поясніть суть понять «атом» і «атомне ядро». Опишіть досліди Йоффе-Міллікена та Резерфорда. Охарактеризуйте ядерну модель атома. Розкрийте зміст поняття «йон».

 23. Розкрийте суть поняття «радіоактивність». Назвіть види радіоактивного випромінювання. Поясніть, у чому полягає йонізуюча дія радіоактивного випромінювання та який його вплив на живі організми. Наведіть приклади ядерних реакцій.

Практична частина

 1. Виконайте експериментальне завдання. Вимірювання лiнiйних розмірів, площі поверхні, об’єму фізичних тіл та визначення інструментальної похибки вимірювальних приладів.

 2. Виконайте лабораторну роботу Визначення густини твердих тіл і рідин.

 3. Виконайте експериментальне завдання. Визначення характеристик рівномірного руху тіла по колу (період обертання, обертова частота, лінійна швидкість)

 4. Виконайте експериментальне завдання. Вимірювання жорсткості пружини.

 5. Виконайте лабораторну роботу. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

 6. Виконайте лабораторну роботу. З'ясування умови плавання тіл.

 7. Виконайте лабораторну роботу. Визначення густини тіла гідростатичним методом.

 8. Виконайте лабораторну роботу. З’ясування умов рівноваги важеля.

 9. Виконайте лабораторну роботу. Визначення центра тяжіння пласких пластин.

 10. Виконайте експериментальне завдання. Визначення коефіцієнта корисної дії простого механізму.

 11. Виконайте лабораторну роботу. Дослідження коливань тіла, підвішеного на нитці.

 12. Виконайте лабораторну роботу. Визначення питомої теплоємності речовини.

 13. Виконайте лабораторну роботу. Вивчення теплового балансу під час змішування води різної температури.

 14. Виконайте лабораторну роботу. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра.

 15. Виконайте експериментальне завдання. Визначення питомого опору провідника.

 16. Виконайте лабораторну роботу. Дослідження залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу.

 17. Виконайте лабораторну роботу. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.

 18. Виконайте лабораторну роботу. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

 19. Виконайте лабораторну роботу. Визначення роботи та потужності споживача електричного струму.

 20. Виконайте лабораторну роботу. Складання найпростішого електромагніту та випробування його дії.

 21. Виконайте лабораторну роботу. Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.

 22. Виконайте експериментальне завдання. Одержання зображень за допомогою збиральної лінзи, визначення характеристик зображень.

 23. Виконайте лабораторну роботу. Визначення фокусної відстані та оптичної сили збиральної лінзи.


Крім того пропонується розв’язати задачі на:

 • відносність механічного руху;

 • рівномірний рух по колу;

 • застосування закону Гука;

 • застосування закону Архімеда;

 • застосування умови плавання тіл;

 • розрахунок механічної роботи і потужності;

 • застосування поняття «коефіцієнт корисної дії»;

 • розрахунок механічної енергії;

 • застосування закону збереження енергії;

 • механічні коливання;

 • застосування рівняння теплового балансу;

 • застосування закону Кулона;

 • застосування закону Ома;

 • розрахунок повного опору послідовного і паралельного з’єднання провідників;

 • розрахунок роботи і потужності електричного струму;

 • застосування закону Джоуля-Ленца;

 • розрахунок кількості речовини, що виділяється під час електролізу;

 • відбиття світла від плоского дзеркала;

 • застосування законів заломлення світла;

 • побудову ходу променів у лінзах;

 • період піврозпаду речовини;

 • рівняння ядерних реакцій.Схожі:

Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з фізики в усній формі. 9 клас iconПерелік питань для проведення державної підсумкової атестації з історії України в усній формі. 9 клас
Розкрийте значення трипільської археологічної культури для утвердженні відтворювального господарства на землях України
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з фізики в усній формі. 9 клас iconПерелік білетів для проведення державної підсумкової атестації з української літератури у 2012/2013 навчальному році в усній формі. 9 клас
Увага! Державна підсумкова атестація в основній школі проводиться у відповідності до листа монмолодьспорту №1/9-92 від 08. 02. 13...
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з фізики в усній формі. 9 клас iconБілети дпа 2012. 9 клас. Інформатика (усна форма) Перелік білетів для проведення державної підсумкової атестації з інформатики у 2011/2012 навчальному році в усній формі. 9 клас
У 2012 році Державна підсумкова атестація в основній школі проводиться у відповідності до Листа монмолодьспорту №1/9-61 від 27 січня...
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з фізики в усній формі. 9 клас iconПерелік білетів для проведення державної підсумкової атестації з української літератури у 2012/2013 навчальному році в усній формі. 9 клас
Охарактеризуйте образ повсталого народу в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки». Прочитайте напам’ять уривок із поеми
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з фізики в усній формі. 9 клас iconЩодо переліків питань для проведення державної підсумкової атестації в усній формі у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з фізики в усній формі. 9 клас iconПерелік збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів
«Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г. Т., Новосьолова В. І., Ярмолюк...
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з фізики в усній формі. 9 клас iconПерелік збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів
«Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г. Т., Новосьолова В. І., Ярмолюк...
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з фізики в усній формі. 9 клас iconПерелік збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів
«Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас» (укл. Мацько Л. І., Христенок В. Ф., Сидоренко...
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з фізики в усній формі. 9 клас iconПерелік збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою...
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з фізики в усній формі. 9 клас iconПерелік збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою...
Перелік питань для проведення державної підсумкової атестації з фізики в усній формі. 9 клас iconМатематики в основній школі (9 клас) буде проводитись 28 травня (вівторок) у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії за навчальним посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас»
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас» (авт. Глобін О. І., Єргіна О. В., Сидоренко П. Б., Комаренко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи