Наказ №39 Про виконання навчальних планів та програм в закладах освіти міста Ізюму за І семестр 2012-2013 навчального року Згідно з річним планом роботи відділу освіти в січні 2013 року було icon

Наказ №39 Про виконання навчальних планів та програм в закладах освіти міста Ізюму за І семестр 2012-2013 навчального року Згідно з річним планом роботи відділу освіти в січні 2013 року було
Скачати 77.57 Kb.
НазваНаказ №39 Про виконання навчальних планів та програм в закладах освіти міста Ізюму за І семестр 2012-2013 навчального року Згідно з річним планом роботи відділу освіти в січні 2013 року було
Дата конвертації13.09.2013
Розмір77.57 Kb.
ТипНаказ

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ


Н А К А З


25.01.2013 № 39


Про виконання навчальних планів

та програм в закладах освіти міста Ізюму

за І семестр 2012-2013 навчального року


Згідно з річним планом роботи відділу освіти в січні 2013 року було

проаналізовано стан виконання навчальних планів та програм в загальноосвітніх навчальних закладах міста Ізюму за І семестр 2012/2013 навчального року.

У ході перевірки встановлено, що протягом грудня адміністрації

загальноосвітніх навчальних закладів міста здійснили перевірку виконання

навчальних програм та планів в 1-11х класах шляхом співбесід з вчителями, звірки записів у класних журналах з календарним плануванням, із зошитами учнів для контрольних та лабораторних робіт. За результатами даної перевірки по навчальним закладам було видано відповідні накази «Про виконання навчальних планів та програм за І семестр 2012/2013 навчального року» або питання щодо виконання навчальних планів та програм за І семестр 2012/2013 навчального року було заслухане на нарадах при директору.

За результатами аналізу встановлено, що робочі навчальні плани на 2012/2013 навчальний рік затверджені і погоджені відповідно до нормативних вимог Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації та відділом освіти Ізюмської міської ради.

Назви навчальних предметів відповідають Типовим навчальним планам.

Кількість годин предметів інваріантної складової – обов’язковий мінімум знань, який гарантується державою кожному громадянину, відповідно до Конституції України не зменшено в жодному загальноосвітньому навчальному закладі.

Години варіативної складової розподілені на додаткові години предметів інваріантної складової, спецкурси, курси за вибором з урахуванням необхідності виконання державних навчальних програм, профільного навчання відповідно до побажань учнів, їх батьків. Ці години введені до робочих навчальних планів у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення школи.

Предмети варіативної складової робочих навчальних планів фінансуються на 100% за рахунок бюджетних коштів.

Години фізичної культури не враховані при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Факультативи, індивідуальні заняття, заплановані за рахунок годин варіативної складової, не входять у межі гранично допустимого навчального навантаження.

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня не перевищує кількість годин, передбачених чинними державними санітарними правилами і нормами.

Індивідуальна форма навчання організована відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Індивідуальні навчальні плани складено на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Освітній рівень учнів, які навчаються за індивідуальною формою, відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Державному стандарту початкової загальної освіти.

Викладання предметів інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів здійснювалося відповідно до державних навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Кількість обов’язкового мінімуму контрольних, лабораторних, практичних робіт, кількість уроків зв’язного мовлення, уроків позакласного читання, усних та письмових переказів, усних та письмових творів, диктантів, мовних тем відповідає навчальним програмам.

Уроки вчителів, що хворіли, проходили курси підвищення кваліфікації, по можливості, заміняли вчителі відповідної спеціалізації.

Характерним недолікам щодо виконання навчальних програм у І семестрі 2011/2012 навчального року є розбіжність на 1-2 уроки між запланованою кількістю і фактично проведеною через недостатній рівень організації заміни уроків адміністраціями шкіл вчителів, що хворіли та проходили курси підвищення кваліфікації

Повністю виконали навчальні плани та програми за І семестр 2012/2013 навчального року (загальна кількість уроків, обов’язкові письмові контрольні роботи) Ізюмська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 та Ізюмська ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 5.

Разом з тим має місце незначна розбіжність (в межах одного навчального тижня) планових і фактично проведених уроків в Ізюмській гімназії №1 та №3, Ізюмських ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 4, 6, 10, 11, 12.

Так, у Ізюмській гімназії № 1 характерними недоліком щодо виконання

навчальних програм у І семестрі є розбіжність на 2-3 уроки між запланованою кількістю та фактично проведеною через недостатній рівень

організації заміни уроків адміністрацією гімназії вчителів, що хворіли та проходили курси підвищення кваліфікації. А саме, вчителем української мови Приходою Т.Д. не вичитана програма з української мови в 6-Б класі - 3 години,

8-А, 9-х класах - 2 години, з української літератури в 6-Б, 8-А, 9-х, 10-А класах - 2 години; вчителем української мови та літератури Вербою В.В. з української літератури в 6-А класі - 2 години, 7-х класах - З години, 8-х класах - 2 години; вчителем російської мови Мідіною Т.В. з російської мови в 6-А класі - З години; вчителем англійської мови Антощук О.О. з англійської мови в 5-Б класі - 4 години, 6-х класах - 4 години, 7-Б клас - З години, 8-Б клас - 3 години; вчителем історії Запорожченко Л.Р. з історії України в 6-х класах – 2 години, 9-х класах - 4 години, 10-х класах - 5 годин, з всесвітньої історії в 9-х та 10-х класах – 4 години, з правознавства в 9-х класах - 2 години, з економіки в

11- А класі - 4 години; вчителем фізики в 8-х, 9-х класах - 2 години, 10-А класі - 5 годин, 10 – Б класі - 3 години, в 11-А класі -3 години; вчителем біології Португаловою В.Г. з біології в 8-х класах - 2 години, 9-Б клас - 5 години,10-Б класі - 6 годин; вчителем трудового навчання Логвін Т.В. з трудового навчання 5-х, 7-х, 8-х класах - по 2 години, з основ здоров’я - 2 години; вчителем образотворчого мистецтва та художньої культури Чугаєм А.І. з образотворчого мистецтва в 5-х, 6-х,7-х, 8-х по 2 години, з художньої культури в 9-х класах - 2 годин.

У Ізюмській гімназії № 3 у 6-Б класі та 10-х класах програма з української літератури виконана повністю за змістом, але розбіжність фактичної кількості проведених уроків із календарним плануванням складає 1-2 години у зв’язку з хворобою вчителя Корсун А.А. та неможливістю виконати відповідну заміну всіх годин учителя в цих класах. У 5-11-х класах із світової літератури розбіжність фактичної кількості проведених уроків із календарним плануванням складає 2-3 години в зв’язку з хворобою вчителя та неможливістю виконати відповідну заміну всіх годин учителя в цих класах. Тому програма була виконана за рахунок ущільнення навчального матеріалу. З англійської мови (5-А та 8-А класи), німецької мови (6-Б та 8-А класи) розбіжність фактичної кількості проведених уроків із календарним плануванням складає 1-2 години в зв’язку з хворобою вчителя англійської мови та неможливістю виконати відповідну заміну всіх годин учителя в цих класах. З математики розбіжність фактичної кількості проведених уроків із

календарним плануванням складає у 5-х класах 4-5 годин, у 6-А класі – 6 годин, у 6-В класі – 9 годин, що пов’язано із хворобою вчителів, які викладають у вищевказаних класах і неможливістю виконати відповідну заміну всіх годин учителів в цих класах. Тому, програма з математики в цих класах була виконана за рахунок ущільнення навчального матеріалу. З географії, економіки, історії, правознавства «Харківщинознавства», образотворчого мистецтва, художньої культури розбіжність фактичної кількості проведених уроків із календарним плануванням складає 1-2 години.

У Ізюмській ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 розбіжність фактичної кількості проведених

уроків із календарним плануванням більшості навчальних предметів інваріативної складової робочого навчального плану складає 1-3 години в зв’язку з неможливістю виконати відповідну заміну всіх годин учителів, що були відсутні з поважних причин.

У Ізюмській ЗОШ І-ІІІ ст. №6 в наявності розбіжність фактичної кількості

проведених уроків із календарним плануванням виявлена тільки з навчальних

предметів, з яких у школі працює тільки один фахівець, як то з музичного мистецтва. Програму з даного навчального предмету було виконано за рахунок ущільнення матеріалу.

У Ізюмській ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 навчальна програма з української мови у 6-А, 6-Б та 7-А класах в зв’язку з відсутністю вчителя по хворобі і неможливістю заміни уроків за профілем була виконана за рахунок ущільнення навчального матеріалу.

Так, у Ізюмській ЗОШ № 11 перевірка стану виконання навчальних програм з української мови та літератури, російської мови та світової літератури в 5-11-х класах виявила, що за І семестр вчителі Афанасьєва Н.Д. Петришко Н.М., не виконали програму у зв’язку з перебуванням на лікарняному листі та у щорічній основній відпустці. Вчителі не провели заплановану кількість уроків, але програму виконали за рахунок ущільнення матеріалу. Навчальну програму з викладання предметів суспільно - історичного циклу у 5-х, 9-х, 10-11-х класах вчителем історії Смілаш Т.Г. було виконано шляхом проведення додаткових уроків за окремим планом та частково за рахунок ущільнення навчального матеріалу. Англійська мова вивчалась відповідно до програм. Усі уроки проводилися згідно з плануванням. Учитель Гузенко допустила відставання на 1-2 уроки у молодших, 7-х та 10-А класах у зв’язку з перебуванням на лікарняному листі. Стан дотримання держаних вимог до змісту, виконання навчальних програм з предметів прикладного і природничого циклів (математики, фізики, геогрфії, біології, хімії) виконано не всіма вчителями школи. Через ряд причин , а саме перебування на лікарняному листі, не виконали навчальні програми на 1-3 години вчителі Кравченко В.І., Лівнова О.Ю., Мазур А.М.. Вчителі фізичної культури Пивовар О.М., Дуднік А.А. не виконали навчальну програму за І семестр на 1-3 години.

У Ізюмській ЗОШ І-ІІІ ст.. № 12 був ущільнений навчальний матеріал з причини відсутності учителів в зв’язку з хворобою або перебуванням на курсах підвищення кваліфікації чи у навчальній відпустці, з яких розбіжність фактичної кількості проведених уроків із календарним плануванням складає від 2 до 4 години з наступних предметів: історія 6-А. 6-Б класи, основи здоров’я 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 7-В, 9-А, 9-Б класи, економіка 11-А,

11-Б класи, географія 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б , 7-В, 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б класи, природознавство 6-А, 6-Б класи, алгебра та геометрія 7- 9 класи, фізика, 8-А, 8-Б та 10-А класи, інформатика 10-А та 11- Б класи, фізична культура 6 –Б,

7-Б, 7-В, 8-А, 8-Б класи.


На підставі вищезазначеного,


НАКАЗУЮ:


 1. Вважати виконаними, в цілому, навчальні плани і навчальні програми у загальноосвітніх навчальних закладах району за І семестр 2012/2013 навчального року.
 1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
  1. Посилити контроль за складанням та виконанням календарно-тематичних планів, дотриманням вимог до змісту навчальних програм і виконанню практичного мінімуму. Не допускати перевантаження учнів.

Постійно

  1. Взяти під персональний контроль організацію якісного заміщення уроків під час відсутності основного працівника.

Постійно

  1. Ввести в план роботи закладу на 2012/2013 навчальний рік розгляд питання виконання навчальних планів та програм на нарадах при директору з виданням відповідного наказу.

Термін: до 01.07.2012

  1. Розглядати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності тих вчителів, хто безвідповідально ставиться до питання виконання навчальних програм.

Постійно

  1. Вжити заходів щодо ліквідації розбіжності у запланованій і фактично проведеній кількості уроків, викликаною хворобою та навчанням учителів на курсах підвищення кваліфікації.

До 24.05.2013

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Мартинова В.О.Начальник відділу освіти Ю.І.Жувако


Мартинов, 2-21-14Схожі:

Наказ №39 Про виконання навчальних планів та програм в закладах освіти міста Ізюму за І семестр 2012-2013 навчального року Згідно з річним планом роботи відділу освіти в січні 2013 року було iconНаказ №51 Про виконання навчальних планів та програм в закладах освіти району за І семестр 2011-2012 навчального року
Згідно з річним планом роботи відділу освіти в січні 2012 року було проаналізовано стан виконання навчальних планів та програм в...
Наказ №39 Про виконання навчальних планів та програм в закладах освіти міста Ізюму за І семестр 2012-2013 навчального року Згідно з річним планом роботи відділу освіти в січні 2013 року було iconНаказ №46 Про виконання навчальних планів та програм у закладах освіти району у І семестрі 2012-2013 навчального року
Згідно з рекомендаціями працівників квнз «Харківська академія неперервної освіти» районним методичним кабінетом у січні 2013 року...
Наказ №39 Про виконання навчальних планів та програм в закладах освіти міста Ізюму за І семестр 2012-2013 навчального року Згідно з річним планом роботи відділу освіти в січні 2013 року було iconНаказ №143 Про стан викладання спецкурсу «Харківщинознавство» у загальноосвітніх навчальних закладах району
Згідно з річним планом роботи відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації, районного методичного кабінету дане питання...
Наказ №39 Про виконання навчальних планів та програм в закладах освіти міста Ізюму за І семестр 2012-2013 навчального року Згідно з річним планом роботи відділу освіти в січні 2013 року було iconНаказ №306 Про підсумки роботи закладів освіти району з питань організації навчання учнів за індивідуальною формою в 2010-2011 н р
Згідно з річним планом роботи відділу освіти протягом 2010-2011 навчального року було здійснено перевірку стану організації індивідуального...
Наказ №39 Про виконання навчальних планів та програм в закладах освіти міста Ізюму за І семестр 2012-2013 навчального року Згідно з річним планом роботи відділу освіти в січні 2013 року було iconНаказ №2 /1 Про підсумки виховної роботи в I семестрі 2011-2012 н р. в загальноосвітніх закладах району
Концепції виховання дітей та учнівської молоді у національній системі освіти, державних та регіональних програм за різними напрямками....
Наказ №39 Про виконання навчальних планів та програм в закладах освіти міста Ізюму за І семестр 2012-2013 навчального року Згідно з річним планом роботи відділу освіти в січні 2013 року було iconНаказ №265 Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік
Міністерства освіти і науки України від 23. 05. 2012 р. №1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру...
Наказ №39 Про виконання навчальних планів та програм в закладах освіти міста Ізюму за І семестр 2012-2013 навчального року Згідно з річним планом роботи відділу освіти в січні 2013 року було iconНаказ №275 Про виконання навчальних планів І програм у І семестрі 2011-2012 навчального року
Навчальний процес у школі організований відповідно до робочого навчального плану школи. Згідно нього навчання у І семестрі повинно...
Наказ №39 Про виконання навчальних планів та програм в закладах освіти міста Ізюму за І семестр 2012-2013 навчального року Згідно з річним планом роботи відділу освіти в січні 2013 року було iconНаказ №101 Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Ізюму
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної середньої освіти
Наказ №39 Про виконання навчальних планів та програм в закладах освіти міста Ізюму за І семестр 2012-2013 навчального року Згідно з річним планом роботи відділу освіти в січні 2013 року було iconНаказ №26 Про виконання рішень колегії відділу освіти від 01. 02. 2013 року
На виконання рішення колегії відділу освіти від 01. 02. 2013 року, протокол №1, з метою виконання плану роботи відділу освіти та...
Наказ №39 Про виконання навчальних планів та програм в закладах освіти міста Ізюму за І семестр 2012-2013 навчального року Згідно з річним планом роботи відділу освіти в січні 2013 року було iconПідсумки роботи методичного об’єднання вчителів фізики за І семестр 2012-2013 навчального року
Програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки, молоді і спорту України, Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи