Положення про Турнір Юних Фізиків (тюф) icon

Положення про Турнір Юних Фізиків (тюф)
Скачати 126.19 Kb.
НазваПоложення про Турнір Юних Фізиків (тюф)
Дата конвертації25.11.2012
Розмір126.19 Kb.
ТипПоложення

ПРАВИЛА ОБЛАСНОГО ТУРНІРУ ЮНИХ ФІЗИКІВ.

Загальні положення про Турнір Юних Фізиків (ТЮФ)

ТЮФ являє собою командне змагання школярів зі здібностей вирішувати фізичні експериментальні задачі, задачі-дослідження, подавати рішення в переконливій формі та захищати їх в науковій дискусії – фізичних боях (фізбоях).

Задачі ТЮФ

Список задач формується Організаційним Комітетом (ОК).

Учасники туніру

У турнірі беруть участь команди переможці ТЮФ районного рівня.

Склад команди та вік учасників

У ТЮФ бере участь команда, що складається з трьох-чотирьох учнів середніх чи середніх спеціальних навчальних закладів. Персональний склад команди не може змінюватися протягом усього турніру. Команду очолює капітан, який є офіційним представником команди під час проведення фізбоїв.

Команду супроводжує один керівник.

^ Склад журі

Журі формується ОК ТЮФ. До його складу входять незалежні представники та за необхідності керівники команд. Незалежні члени журі розподіляються на групи ОК ТЮФ. Керівники команд не можуть бути членами журі в тих групах, де грають їх команди, і розподіляються по групах за схемою, що надається ОК ТЮФ.

^ Заходи, які проводятья у рамках ТЮФ

Турнір проводиться у строки, затверджені ОК ТЮФ. Команди беруть участь у наукових дискусіях – фізбоях. Під час турніру проводяться:

a) не менше ніж три відбіркових бої;

б) півфінальні бої

в) фінальний фізбій.

^ Правила фізбоїв

У фізбої беруть участь 3 (4) команди (залежно від загальної кількості команд); фізбій проводиться у 3 (4) дії. У кожній дії команда виступає в одній із трьох (чотирьох) ролей: Доповідач(Д), Опонент(О) і Рецензент(Р) (Спостерігач(С)). У наступних діях фізбою команди міняються ролями відповідно до рольової схеми фізбою:

Упродовж фізбою члени команди не можуть консультуватися з жодною людиною, яка не є членом команди. Перед початком фізбою відбувається представлення журі та команд. Ролі між командами розподіляються за результатами конкурсу капітанів чи жеребкування (на розсуд ведучого).


Трикомандний фізбій

Команда

Дія

1

2

3

1

Д

Р

О

2

О

Д

Р

3

Р

О

Д
Чотирикомандний фізбій

Команда

Дія

1

2

3

4

1

Д

С

Р

О

2

О

Д

С

Р

3

Р

О

Д

С

4

С

Р

О

Д

Опонент пропонує Доповідачу задачу для розв’язування, доповідач приймає чи відхиляє виклик

до 2 хвПідготовка до доповіді

до 3 хвДоповідь

7 хвУточнюючі запитання Опонента до Доповідача і відповіді Доповідача

2 хвПідготовка до опонування

2 хвОпонування

4 хвПолеміка Доповідач - Опонент

3 хвУточнюючі запитання Рецензента до Доповідача й Опонента, відповіді Доповідача й Опонента

2 хвРецензування

2 хвПолеміка Доповідач - Опонент - Рецензент

5 хвЗагальна полеміка команд

4 хвЗаключне слово доповідача

2 хвЗапитання журі

3 хвВиставлення оцінок

1 хвСлово журі

3 хвЗагальний час

45 хвВиступ команд під час фізбою

Доповідач (один член команди) викладає суть рішення задачі, акцентуючи увагу слухачів на основних фізичних ідеях і висновках. При цьому бажано використовувати заздалегідь заготовлені малюнки, плакати, слайди, фотографії, а також демонструвати досліди, якщо задача експериментальна.

Опонент (один член команди) висловлює критичні зауваження по доповіді, пояснює позитивні сторони представленої доповіді, виявляє недоліки та помилки. Виступ опонента не слід зводити до викладу власного рішення задачі і демонстрації власних експериментальних установок, що підтверджують чи спростовують результати Доповідача (можлива лише демонстрація явища, яке потрібно описати в цій задачі. Для такої демонстрації експериментальна установка має бути проста і зрозуміла без додаткових пояснень. При цьому Опонентові слід утримуватися від коментарів, не пов’язаних з доповіддю).

Рецензент (один член команди) дає коротку оцінку виступам Доповідача й Опонента.

Сторона, яка задає запитання (п. 4, 8 регламенту), може ставити уточнюючі запитання, що стосуються тільки прослуханого виступу. Запитання може задавати будь-який член відповідної команди. Відповідає на запитання Доповідач або член його команди (з дозволу ведучого).

У полеміці обговорюється розв’язок Доповідача. При цьому потрібно враховувати, що полеміка повинна стосуватись рішення, представленого Доповідачем, і неперетворюватись у розповідь про результати, отримані Опонентом чи Рецензентом.

^ Обмеження на кількість виступів

Кожний учасник команди протягом одного фізбою може виступати не більше одного разу (тобто бути чи Доповідачем, чи Опонентом, чи Рецензентом) (уточнюючі запитання і відповіді на них, а також участь у полеміці виступом не вважаються).

^ Ведучий фізбою

Завданням ведучого є створення умов для нормального проведення фізбою.

Обов’язки ведучого:

1. Стежити за дотриманням регламенту.

2. Створювати умови для нормальної роботи журі (тобто стежити за поведінкою команд, оголошувати умови задач, оцінки журі, тощо).

3. Стежити за характером запитань, що ставляться, і за тим, щоб вони не повторювалися.

4. Стежити за дискусією і припиняти її, коли вона стає неконструктивною.

5. Стежити за характером запитань журі – вони мають бути тільки уточнюючого змісту;

6. Визначити спосіб початкового розподілу ролей (жеребкування, конкурс капітанів тощо).

7. Стежити за тим, щоб поруч з командами не було осіб, які не є учасниками команд.

До обов’язків ведучого не входить

1. Перевіряти правильність висловлень учасників.

2. Пояснювати оцінки членів журі.

3. Відповідати на які-небудь спірні запитання, що не стосуються прав та обов’язків ведучого.

Ведучий має право:

1. Зупиняти учасника, що порушує регламент ТЮФу.

2. Знімати запитання, що повторюються (і запитання членів журі, не уточнюючого змісту).

3. Припиняти дискусію, коли вона стає неконструктивною.

4. Відсторонити команду від бою, якщо вона регулярно порушує правила ТЮФу чи своєю поведінкою заважає проведенню бою (за згодою членів журі).

5. У разі потреби надавати додатковий час до 1 хв. для доповіді та опонування; і ще 1 хв. може бути додана за згодою членів журі.

6. Давати слово керівникам команд чи глядачам (тільки після виставлення оцінок).

Ведучий не має права:

1. Порушувати регламент (за винятком п. 5, 6 попереднього розділу);

2. Перебивати учасників до закінчення часу, відведеного на їхній виступ;

3. Довільно коментувати виступи і висловлювати свою думку;

4. Порушувати правила ТЮФу;

5. Ставити запитання, що носять характер підказки.

Права та обов’язки ведучого визначаються правилами ТЮФу і не можуть змінюватися під час нього.
^
Оцінка виступів команд

Після кожної дії журі виставляє учасникам команд оцінки за 10-бальною шкалою з урахуванням усіх виступів членів команд: доповідь, опонування, рецензування, запитання і відповіді на них, участь у полеміці. Якщо в журі 5 осіб, то під час підрахунку балів відкидається одна нижча оцінка; якщо в журі 6 осіб, то відкидаються одна вища й одна нижча оцінка. Члени журі, які поставили ці оцінки, повинні обґрунтувати їх. Таким чином в залік іде 4 оцінки. Після цього секретар фізбою знаходить середню оцінку учасника, заокруглену до сотої і переводить у бали з різними коефіцієнтами для Доповідача, Опонента і Рецензента за наступною схемою:

Доповідач

Опонент

Рецензент

Коефіцієнт

3,0 або меньше

2,0

1,0


Наприклад, середній бал доповідача команди A становить 8,75, середній бал опонента - 7,25, середній бал рецензента - 8,5. Тоді за цей бій команда отримає 8,75 *3,0 + 7,25 * 2,0 + 8,5 * 1,0= 49,25. Отже SP=49,25

^ Відбіркові фізбої

Під час відбіркових боїв будь-які дві команди зустрічаються одна з одною не більше, ніж один раз, відповідно до схеми, обумовленої журі. Порядкові номери команд у схемах визначаються жеребкуванням.

^ Правила виклику на доповідь

1. Усі задачі, представлені в рамках одного фізбою, мають бути різні.

2. Опонент може викликати команду на будь-яку задачу у ході відбіркових фізбоїв, крім тієї, котра:

а) виключена Оргкомітетом;

б) вже доповідалася командою раніше (під час попередніх боїв);

в) вже опонувалась командою, яка доповідає раніше;

г) вже опонована командою, яка опонує раніше;

д) вже доповідалась командою, яка опонує раніше.

Якщо такий виклик неможливий, послідовно виключаються заборони: д), г), в), б).

Під час фізбоїв Доповідач може оголосити одну вічну відмову на певну задачу на всі ігри і на кожній грі–одну тактичну (без штрафних санкцій) відмову на задачу. Якщо в сумі відмовлень виходить більше двох, то кожне наступне відмовлення зменшує коефіц ієнт Доповідача на 0,2.

^ Залікові параметри

SPj (сума балів) – сума усереднених балів команди, що займає j місце в цьому бої, помножена на відповідні коефіцієнти і заокруглена до однієї сотої (дивю приклад).

Рейтинґ R означає наскільки вдалим був виступ команди в цьому фізбою.
Rj – рейтинґ команди, що зайняла j місце, визначаємо за допомогою наступної таблиці.^

Місце команди у фізбої


1

2, 3 чи 4
SPjSP1-1

2
SP21-1

3 чи 4
SPjSP2-1

3 чи 4
SPj2-1

SPj51

5

5

4

4

3

51>SPj36

4

4

3

3

2

36>SPj21

3

3

2

2

1

21> SPj

2

2

1

1

0


Це правило застосовується для знаходження рейтинґу в усіх відбіркових фізбоях.

TSP – загальна сума балів, що дорівнює сумі SPj.

ТR – загальний рейтинґ – сума рейтинґів команди за всі попередні відбіркові фізбої.


^ Півфінальний фізбій

Умови участі у півфіналі

За рішенням журі дев’ять команд, що одержали найвищий рейтинґ (ТR) у відбіркових фізбоях, беруть участь у півфіналі. Якщо команди, що зайняли 9-10 місця, набрали однаковий рейтинґ, у півфінал виходить та, що набрала більшу кількість балів (з точністю до 0,01).

Півфінал проводиться на другий день турніру. Він складається з трьох фізбоїв. У першому беруть участь команди, які за підсумками відбіркових фізбоїв посіли 1,5 та 9 місця. У другому - команди, які посіли 2,6 та 7 місця. У третьому – команди, які посіли 3,4 та 8 місця. У фінал виходить переможець кожного півфінального фізбою і команда, що посіла друге місце і має серед цих команд більший рейтинг (за однакового рейтингу враховується кількість балів). У півфінальних фізбоях правила виклику на доповідь є продовженням відбіркових боїв.


^ Фінальний фізбій

Фінал - це чотирикомандний фізбій. Ролі розподіляються між командами за результатами жеребкування. У фіналі використовують задачі, які сформовані ОК спеціально для фіналу. У фіналі буде використано 6 задач, які згідно сформованого учасниками турніру рейтингу мають найбільшу кількість балів. Під час фінального фізбою Доповідач може відхилити виклик без штрафних санкцій лише один раз. При кожній наступній відмові коефіцієнт, на який множиться бал доповідача, зменшується на 0,2

.

^ Переможці турніру

Особиста першість

Переможець в особистій першості визначається за індивідуальним рейтингом IR. Рейтинґові бали зараховуються лише за виступ члена команди в ролі Доповідача чи Опонента. Рейтинґові бали надаються за виступи у відбіркових, півфінальному і фінальному боях.

Апеляція

У випадку, якщо команда не задоволена результатами бою, роботою ведучого, роботою журі вона має право подати апеляцію в Оргкомітет ТЮФ. Апеляція подається ОК ТЮФ капітаном команди (і тільки ним) протягом години після бою. Апеляція повинна містити в собі:

a) виклад факту порушення;

б) посилання на ті пункти даних правил, що порушив цей факт;

в) посилання на те, що інша команда (чи обидві) теж відзначили факт порушення (можливе посилання на ведучого).

У цьому випадку апеляція буде розглянута ОК ТЮФ.

Претензії не будуть задоволені, якщо:

a) порушення не виходить за рамки даних правил;

б) журі й інші учасники бою не знаходять порушення;

в) наявність чи відсутність факту порушення жодним чином не змінює результатів бою.

У випадку справедливості апеляції спосіб її задоволення виробляється ОК ТЮФ на спільному засіданні з журі.Схожі:

Положення про Турнір Юних Фізиків (тюф) iconНаказ №554-осн Про підсумки V міського турніру юних фізиків
Нвк №2 «Школа-ліцей» було проведено V міський турнір юних фізиків відбірковий етап ІІІ обласного турніру, в якому взяли участь команди...
Положення про Турнір Юних Фізиків (тюф) iconНаказ №02 Про підсумки міського турніру юних фізиків винахідників
Центрально-Міського ліцею відбувся міський турнір фізиків-винахідників за темою «Видатний вчений-енциклопедист М. В. Ломоносов»
Положення про Турнір Юних Фізиків (тюф) iconПоложення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі тюм або турнір)
Загальні положення про ІІ обласний відкритий турнір юних математиків (надалі — тюм або турнір)
Положення про Турнір Юних Фізиків (тюф) iconДодаток 1 до листа моіппо від " " № положення про всеукраїнський турнір юних правознавців
Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 р. №305. Правила турніру юних правознавців розробляються й затверджуються Організаційним...
Положення про Турнір Юних Фізиків (тюф) iconПоложення про турнір юних інтелектуалів «Знай українське!»
В. Стефаника оцінювання якості освіти І. Цепенда Б. Томенчук «19» березня 2013 р. «19» березня 2013 р
Положення про Турнір Юних Фізиків (тюф) iconПро проведення обласних етапів Всеукраїнських турнірів юних правознавців, біологів, хіміків, географів, фізиків у 2013-2014 навчальному році
Про проведення обласних етапів Всеукраїнських турнірів юних правознавців, біологів, хіміків, географів, фізиків у 2013–2014 навчальному...
Положення про Турнір Юних Фізиків (тюф) iconПро проведення обласних етапів Всеукраїнських турнірів юних правознавців, біологів, хіміків, географів, фізиків у 2012-2013 навчальному році
Про проведення обласних етапів Всеукраїнських турнірів юних правознавців, біологів, хіміків, географів, фізиків у 2012–2013 навчальному...
Положення про Турнір Юних Фізиків (тюф) iconДодаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист»
Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист» у системі післядипломної...
Положення про Турнір Юних Фізиків (тюф) iconПравила всеукраїнського турніру юних економістів
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри та конкурси. Турнір — це змагання школярів у формі рольової гри, що сприяє...
Положення про Турнір Юних Фізиків (тюф) iconПоложення про турнір юних інформатиків
Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2006 року №479 Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2006/2007...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи