Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (теоретичний тур, Рівне 2008) 8 клас 1 icon

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (теоретичний тур, Рівне 2008) 8 клас 1
Скачати 52.03 Kb.
НазваЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (теоретичний тур, Рівне 2008) 8 клас 1
Дата конвертації13.09.2013
Розмір52.03 Kb.
ТипДокументи

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

(теоретичний тур, Рівне 2008)

8 клас

1. На столі лежить куб з пластиліну. Коли зверху на нього поклали мідний куб, ребро якого в 3 рази більше за ребро пластилінового, пластилін розплющився і площа його контакту зі столом збільшилася вдвічі. При цьому тиск на стіл став рівним 14502 Па. Який тиск чинив спочатку на стіл пластиліновий куб і якою була його початкова висота? Густина пластиліну 1400 кг/м3.

2. У теплоізольовану циліндричну посудину помістили шматок льоду масою M при t = 0 0С і міцно прикріпили до дна. Потім залили цей лід водою такою ж маси. Вода повністю покрила лід і досягла рівня = 20 см. Визначте початкову температуру води, якщо після встановлення теплової рівноваги рівень води в посудині опустився на = 0,4 см.

3. В калориметр з холодною водою вкидають золоту та срібну обручки, які знаходилися в окропі. Спочатку вкидають одну, а після встановлення теплової рівноваги її виймають і вкидають іншу. Порівняйте кінцеві температури в калориметрі у випадках, коли спочатку вкидали золоту, а потім срібну обручки і навпаки. Відповідь обґрунтуйте математично.

4. Два автомобілі, рухаються по прямій з однаковими швидкостями на відстані l один від одного і долають ділянку «поганої» дороги, де їх швидкість зменшується втричі. На яку мінімальну відстань наблизяться автомобілі?

5. Уламок античної мармурової скульптури об’ємом 0,2 м3 рівномірно піднімають з водоймища, глибина якого 2 м. Яка мінімальна потужність механізму, якщо підйом здійснювався протягом 40 с?


^ Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

(теоретичний тур, Рівне 2008)

9 клас

1. Оптична система складається з двох співвісних лінз, одна з яких – розсіювальна з фокусною відстанню f1, а інша – збірна з фокусною відстанню f2. Паралельний пучок світла, який падає уздовж оптичної осі на розсіювальну лінзу, залишається паралельним і після виходу з системи. Знайти відстань між лінзами і відношення діаметрів пучків світла на вході і виході з системи.

2. По прямолінійній дорозі рухається вершник. На відстані 50 м від нього перпендикулярно дорозі знаходиться інший вершник, який хоче накинути лассо на першого. В якому напрямку він повинен рухатись, щоб якнайшвидше це зробити і знайдіть цей час, якщо довжина лассо
10 м, його швидкість 10 м/с? Швидкість руху вершників 5 м/с.

3. Юний фізик зібрав схему з трьох однакових резисторів, підключив її до джерела постійної напруги (яке можна вважати ідеальним). Вимірюючи вольтметром напругу між точками А і D, а потім між точками А і B він одержав результати: U1 = 3 В і U2 = 0.9 В відповідно. Тоді юний фізик з'єднав точки А і С провідником (опором якого можна нехтувати) і виміряв напругу між точками B і D. Які покази зафіксував вольтметр?4. Однорідну гнучку нерозтяжну мотузку маси m і довжини L витягують на гладеньку гору висоти h, профіль якої показаний на малюнку, під дією постійної горизонтально напрямленої сили F. Визначте миттєве прискорення мотузки.

5. Штучний супутник запущений в площині земного екватора так, що весь час знаходиться над однією точкою Землі. Знайти радіус колової орбіти супутника. Радіус Землі вважати рівним 6400 км.


^ Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

(теоретичний тур, Рівне 2008)

10 клас

1. При напрузі 220 В кип’ятильник нагріває воду від 900С до 92 0С за 10с. Коли напруга зменшилася на 20 %, час нагрівання зріс до 20 с. При якій напрузі кип’ятильник не зможе нагріти воду до 92 0С?

2. Під час нагрівання твердого тіла його розміри збільшуються за законом . Вантаж якої максимальної маси може підняти вертикально розміщений залізний стержень з площею поперечного перерізу 10 см2 під час його нагрівання на 10 К?3. Плита маси m утримується на місці в горизонтальному положенні N струменями рідини густини , що б'ють вертикально вгору. Площа кожного отвору шланга S. Швидкість рідини на виході з отворів 0. На якій висоті від шланга утримується плита, якщо, досягнувши плити, рідина розлітається в горизонтальній площині?

4. Суцільний однорідний циліндр радіуса R і довжини L лежить на дні посудини у формі паралелепіпеда довжиною трохи більшою L, шириною трохи більшою 2R. Посудина заповнена рідиною, так що вона повністю покриває циліндр. Густина матеріалу циліндра , густина рідини 0. Яку мінімальну роботу необхідно виконати, щоб вийняти циліндр з рідини?

5. Компресор засмоктує з атмосфери щосекунди 3 л повітря, яке подається в балон місткістю 45 л. Через скільки часу тиск у балоні перевищуватиме атмосферний у 9 разів? Початковий тиск у балоні дорівнює атмосферному.


^ Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

(теоретичний тур, Рівне 2008)

11 клас

1. В камері прискорювача по колу радіуса R рухається дуже тонкий пучок протонів. Величина струму в початковий момент І0, загальна кількість частинок в камері n. Магнітний потік через незмінну орбіту пучка змінюється рівномірно зі швидкістю (Ф=t). Якою стане сила струму після того, як частинки зроблять один оберт? Швидкість частинок залишається набагато меншою за швидкість світла.

2. В проміжку між нескінчено довгими зарядженими пластинами створені однорідне електростатичне поле з напруженістю 4,8 В/м та однорідне магнітне поле з індукцією 0,8 Тл, напрямленими так, як показано на малюнку. Вздовж осьової лінії так, як показано на малюнку між пластинами влітають послідовно десять однакових додатньо заряджених частинок зі швидкостями 1 м/с, 2 м/с,… 10 м/с відповідно. Визначте, скільки частин попаде на кожну з пластин.

3. У закритому з обох кінців циліндрі, заповненому ідеальним газом, знаходиться поршень маси m і площею S. В стані рівноваги поршень ділить циліндр на дві рівні частини, кожна об'ємом V0. Тиск газу p0. Поршень трошки змістили з положення рівноваги і відпустили. Знайти частоту коливань, вважаючи процес в газі ізотермічним, коливання малими, тертям нехтувати.

4. На гладкій горизонтальній поверхні розташована посудина у формі паралелепіпеда завдовжки . Частина посудини заповнена льодом, який прикріплений до стінок посудини. Інша така ж за об'ємом частина посудини заповнена водою. Висота льоду і рівень води співпадають. На скільки і в яку сторону зміститься посудина, коли весь лід розтане? Густина води 0, густина льоду 1. Вода з посудини не виливається, масою посудини знехтувати.

5. Свинцева дротина діаметром d = 0,30 мм плавиться при пропусканні через неї струму i = 1,8 А, а дротина діаметром D = 0,60 мм – при струмові I = 5,0 А. При якому струмові розірве коло запобіжник, складений з двох свинцевих дротин вказаних діаметрів, сполучених паралельно? А з двадцяти тонких і однієї товстої, з’єднаних паралельно? Довжини дротин вважати однаковими.Схожі:

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (теоретичний тур, Рівне 2008) 8 клас 1 iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (експериментальний тур, Рівне 2008)
Обладнання: досліджуваний дріт, джерело струму, амперметр, вольтметр, з’єднувальні провідники, мірна стрічка, ручка
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (теоретичний тур, Рівне 2008) 8 клас 1 iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики Теоретичний тур (04. 01. 2011 р.)
Рівне на автобусах. Автобуси їхали з швидкістю 1 = 70 км/год. Пішов дощ, і водії знизили швидкість до 2 = 50 км/год. Коли дощ закінчився,...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (теоретичний тур, Рівне 2008) 8 клас 1 iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики Теоретичний тур. 9 клас Київ, 2010 р
Після цих операцій температура води в першій посудині стала рівною t1 = 590 C. Скільки води переливали з першої посудини в другу...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (теоретичний тур, Рівне 2008) 8 клас 1 icon10-11 клас 2 тур (теоретичний)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (теоретичний тур, Рівне 2008) 8 клас 1 iconЗавдання ІІІ етапу 51-ї Всеукраїнської хімічної олімпіади 02. 2014 р., м. Київ) Теоретичний тур. 9 клас
При розв’язуванні всіх задач використовуйте цілочисельні значення відносних атомних мас елементів
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (теоретичний тур, Рівне 2008) 8 клас 1 icon2008-2009 н р. Теоретичний тур "Число" (Number) 30 балів Умова
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (Волинська область)
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (теоретичний тур, Рівне 2008) 8 клас 1 iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2013, теоретичний тур) 8 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (теоретичний тур, Рівне 2008) 8 клас 1 iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2013, теоретичний тур) 9 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (теоретичний тур, Рівне 2008) 8 клас 1 iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2012, теоретичний тур) 8 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (теоретичний тур, Рівне 2008) 8 клас 1 iconНа участь команди м. Прилуки у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики у 2013 році
За рішенням оргкомітету І журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади на ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики направляються такі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи