Тема: Множення десяткових дробів. Мета icon

Тема: Множення десяткових дробів. Мета
Скачати 152.73 Kb.
НазваТема: Множення десяткових дробів. Мета
Дата конвертації30.11.2012
Розмір152.73 Kb.
ТипПовідомлення

Тема: Множення десяткових дробів.

Мета: удосконалити і закріпити знання учнів про додавання і віднімання десяткових дробів, виконати аналіз над помилками, сформувати вміння використовувати знання при розв’язуванні вправ, ввести учням поняття множення десяткових дробів, розвинути логічне мислення учнів, пам’ять, увагу; виховати старанність, уважність, інтерес до математики

Тип уроку: пояснення нового матеріалу.

Хід уроку.

  1. Організаційна частина.

II. Аналіз контрольної роботи.

Повідомлення статистичних даних.

Учні, які виконали роботу без помилок, одержують індивіду­альні завдання високого рівня.

Учитель аналізує помилки, які були допущені у контрольній
роботі, і пропонує учням розв'язати аналогічні вправи з інших варіантів.

^ III. Актуалізація опорних знань учнів.

1) Обчисліть усно: 25*4*3; 125*5*8; 49*2*5; 203*2,

2) Як коротше записати суму 5+5+5+5+5+5?

3) Записати у вигляді суми добуток b*1; а*4.

^ IV. Обґрунтування практичного значення множення десяткових дробів.

Якщо довжина прямокутника 1,3 дм, а ширина 0,6 дм, то його площа знаходиться множенням довжини на ширину: 1,2*0,6. Виникає питання, як перемножити ці дроби?

Зауваження. На перших уроках слід всю увагу зосередити на тому, щоб учні свідомо й бездоганно засвоїли техніку множення десяткових дробів на письмі.

Нехай потрібно знайти площу прямокутника, довжина якого дорівнює 1,2 дм, а ширина — 0,8 дм. Щоб знайти площу прямокутника, треба перемножити числа 1.2 і 0,8. Множити такі числа ви ще не вмієте, тому виразимо довжину і ширину прямокутника в таких одиницях, щоб одержати натуральні числа. Запишемо їх у сантиметрах: 1,2дм=12см; 0,8дм = 8см. Площа прямокутника дорівнює 12см *8см = 96см2. Знаючи, що 1 дм2= 100см2, матимемо:

1 см 2=дм2 ; 96см2 =дм2=0,96дм2

Отже. 1,2*0,8 = 0,96.

Зверни увагу, що для знаходження результату ми спочатку пере­множили натуральні числа 12 та 8 і дістали 96. Потім, щоб дістати число 0,96, у числі 96 відокремили комою справа два десяткові знаки. Саме сті­льки знаків стоїть після коми в обох множниках разом.

Щоб перемножити два десяткові дроби, треба:

  1. незважаючи на коми, виконати множення цих чисел як натуральних;

  2. у добутку відокремити справа комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множ­ники разом.

Якщо в добутку буде менше цифр, ніж треба відокремити ко­мою, то спереду дописують потрібну кількість нулів. Наприклад: 0,24 • 0,03 = 0,0072. Перемноживши числа 24 і 3, дістали 72. Згідно з правилом множення десяткових дробів, у добутку треба відокремити справа комою 4 десяткові знаки. Оскільки в добутку 2 цифри, то спе­реду дописуємо ще два нулі як десяткові знаки і один нуль, що по­значає нуль цілих.

За цим самим правилом множимо і десятковий дріб на натуральне число, наприклад:

Перемноживши числа 57 і 28, відокремлюємо справа комою 2 десяткові знаки.

Для множення десяткових дробів справджуються всі вивчені ра­ніше властивості множення:

  • переставна властивість: ав= ва;

  • сполучна властивість: (ab)c = а(вс)

  • розподільна властивість: (а + в)с = ас + bс; (a - b)c = ac- bс.

Учні відпо­відають на запитання:

а) Чому добуток 1,2 дм *0,8 дм дорівнює 0,96 дм2?

б) Чому добуток 1,8 м*0,63 м дорівнює 1,134 м2 ?

в) Чому добуток 0,57 м*3 м дорівнює 1,71 м2 ?

^ V. Осмислення правила множення десяткового дробу на натуральне число.

1. Усне розв'язування завдання № 876, 877.

2. Колективне розв'язування із записом на дошці №878

а)3,5+3,5+3,5+3,5+3,5=3,5*5=17,5.

б) 102,25+102,25+102,25=102,25 *3=306,25.

3. Коментоване розв'язування завдання № 883, 885

^ VI. Підсумок уроку

  • Сформулювати, своїми словами, правило множення десяткових дробів,

  • Перемножити: 1,2*2=…., 2,3*2=…, 4,2*2=….

VIІ. Домашнє завдання.

Опрацювати п.31, вивчити правила, розв’язати вправи № 879, 881

.


^ Тема: Множення десяткових дробів на розрядну одиницю.

Мета: Закріпити учнями поняття множення десяткових дробів, відпрацювати навички виконання множення десяткових дробів, сформувати поняття множення десяткових дробів на 10, 100 і 1000, розвинути логічне мислення, пам’ять, уяву учнів, виховати старанність, охайність

Тип уроку: пояснення нового матеріалу.

Обладнання: таблиця.

Хід уроку.

^ I. Організаційна частина. ( перевіряю готовність учнів до уроку)

IІ. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами. Далі по черзі один читає розв'язання вправи, решта перевіряє це розв'язання в зошиті сусіда. Той, в чиєму зошиті виявлено помилку, виходить до дошки (з книжкою) і пояснює, як він розв'язував. З'ясовується помилки. Повторюється відповідний теоретичний матеріал.

III. Актуалізація опорних знань. Ставляться завдання.

1. Знайдіть добуток:

а) 47*10; 6)53*100; в) 61*1000; г) 353*100.

2. Виразіть у сантиметрах:

а) 3 м; б) 3,4 дм; в) 3,5 м; г) 3,4 км.

3. Порівняйте величини:

а) 0,4 і 0,400; б) 0,79 м і 79 см; в) 0,65 ц і 65 кг.

^ IV. Вивчення нового матеріалу.

Помножимо десятковий дріб 3,761 на 10. За правилом множення десяткових дробів перемножимо числа 3761 і 10, одержимо 37610. У знайденому добутку відокремимо справа комою 3 десяткові знаки, матимемо 37,610 або 37,61.

Отже, 3,761 • 10 = 37,61. Аналогічно, помноживши десятковий дріб 3,761 на 100, одер­жимо 3,761 • 100 = 376,100 = 376,1

Порівняємо одержані числа 37,61 і 376,1 з даним числом 3,761. Бачимо, що при множенні десяткового дробу на 10 кому в ньому перенесли праворуч на одну цифру, а при множенні на 100 — на 2 цифри. Узагальнюючи аналогічні приклади, прийдемо до такого висновку.

^ Щоб помножити десятковий дріб на 10,100, 1000 і т. д., треба перенести в ньому кому праворуч на одну, дві, три і т. д. цифри.

Помножимо десятковий дріб 16,5 на 0,1. За правилом множення десяткових дробів перемножимо числа 165 та 1 і в добутку відокре­мимо справа 2 десяткові знаки. Дістанемо:16,5*0,1 = 1,65.

При множенні дробу 16,5 на 0,01 маємо: 16,5*0,01=0,165.

Узагальнюючи аналогічні приклади, прийдемо до такого висновку. ^ Щоб помножити десятковий дріб на 0,1, 0,01, 0,001 і т. д., треба перенести в ньому кому ліворуч на одну, дві, три і т. д. цифри.

Ти знаєш, що для збільшення числа в 10, 100, 1000 і т.д. разів його треба помножити на 10, 100, 1000 і т. д. Отже, правило множен­ня на 10,100, 1000 і т. д. є правилом збільшення числа в 10, 100,1000 і т. д. разів.

Учні відповідають на запитання:

а)Як збільшити десятковий дріб 1.423 у 10, 100, 1000 і т.д. разів?

^ V. Закріплення нового матеріалу.

1. Усне розв'язування завдань: № 885, 897.

2. Колективне розв'язування завдання № 901, 899 із записом у зошитах.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання.

Повторити п.31, розв’язати вправи № 896, 900, 898.


Тема: Десятковий дріб як частка двох натуральних чисел. Наближена частка.

Мета: Формування поняття ділення десяткових дробів, розвивати логічне мислення учнів.

Тип уроку: пояснення нового матеріалу.

Обладнання: таблиця.

Хід уроку.

^ I. Організаційна частина. ( перевіряю готовність учнів до уроку)

IІ. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами. Далі по черзі один читає розв'язання вправи, решта перевіряє це розв'язання в зошиті сусіда. Той, в чиєму зошиті виявлено помилку, виходить до дошки (з книжкою) і пояснює, як він розв'язував. З'ясовується природа помилки. Повторюється відповідний теоретичний матеріал.

^ III. Пояснення нового матеріалу.

Розглянемо випадки, коли натуральне число ділять на друге натуральне число. Поясни, як міркували, виконуючи ділення:

12 кг : 5 = 12 000 г : 5 = 2400 г = 2,400 кг = 2.4 кг;

11 м : 5=11О дм : 5 = 22 дм =2,2 м ;

14 м : 4 = 140 дм : 4 = 35 дм = 3,5 м;

3 м : 4 = 300 см : 4 = 75 см = 0,75 м ;

3 м : 5 = 3О дм : 5= 6 дм = 0,6 м .

Це ділення можна виконати й інакше.

Пояснення. Поділимо 12 на 5, у частці дістанемо 2 і 2 в остачі. Остачу 2 запишемо у десятих, дістанемо . Ділимо десяті частини на 5, у частці дістанемо 4 десятих. В усіх розглянутих прикладах ділення на певному етапі завершувалося, тобто діставали точну частку. Проте точну частку завжди можна дістати, як би довго ми не продовж Ось декілька таких прикладів.

25 кг : 3 = 25 000 г : 3 = 8333,33... г = 8.333... кг

5 м : 3 = 500 см : 3 = 166,6... см = 1,66... м

14 м : 3 = 1400 см : 3 = 466,6... см = 4,66. . м

Ці завдання можна виконати й інакше. Пояснення. Ділимо 25 на 3. У частці дістанемо 8, а в остачі 1. Остачу 1 роздробляємо у десяті і ділимо на 3, дістаємо 3 десятих і остачу 0,1. Цю остачу роздробляємо в соті 0,10. Ділимо 10 на 3, дістаємо 3 сотих і 1. Далі легко помітити, що цифра 3 повторюється нескінченно.

У таких випадках ділення припиняють і обмежуються кількома першими цифрами частки, відповідно округливши його. Розкажи, як виконано ділення 14:3; як у частці дістали 4 цілих; як у частці дістали 6 десятих; як у частці дістали 6 сотих; як у частці дістали 6 тисячних, і т.д.

Як бачимо, частка від ділення двох натуральних чисел може бути скінченною і нескінченною. Тому десяткові дроби можуть бути скінченними і нескінченними.

Прикладом нескінченних десяткових дробів є дроби: 8,3333..., 1,666... та ін. Їх записують ще так: 8,(3); 1,(6) і говорять 8 цілих і 6 у періоді; 1 ціла і 6 у періоді.

^ IV. Закріплення нового матеріалу.

Колективне розв'язування завдання № 789, 790, 792, 794, 796, 798, 800,807, 812, 815 (Возняк. Литвиненко) із записом у зошитах.

V. Домашнє завдання.

Вивчити п.5.9, 5.8 (Возняк. Литвиненко) розв’язати вправи № 793,795, 817/814,797,799,801.


Тема: Ділення десяткових дробів на натуральне число.

Мета: Формування поняття ділення десяткових дробів на натуральне число, розвивати логічне мислення учнів.

Тип уроку: пояснення нового матеріалу.

Обладнання: таблиця.

Хід уроку.

^ I. Організаційна частина. ( перевіряю готовність учнів до уроку)

IІ. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами. Далі по черзі один читає розв'язання вправи, решта перевіряє це розв'язання в зошиті сусіда. Той, в чиєму зошиті виявлено помилку, виходить до дошки (з книжкою) і пояснює, як він розв'язував. З'ясовується природа помилки. Повторюється відповідний теоретичний матеріал.

^ III. Пояснення нового матеріалу.

Нехай стрічку завдовжки 9,6 дм треба розрізати на три рівні час­тини. Знаючи, що 9,6 дм = 9 дм 6 см, знайдемо третину:9 дм 6 см : 3 = 3 дм 2 см.

Отже, кожна частина стрічки по­винна мати довжину 3 дм 2 см, або 3,2 дм. Тому 9,6 : 3 = 3,2, або

Щоб знайти частку, цілу частину числа 9,6 (число 9) поділили на 3, поставили кому, а потім поділили на 3 число десятих.

Якби стрічка мала довжину 10,5 дм, то частку шукали б так:

10 дм 5 см : 3 = 9 дм 15 см : 3 = 3 дм 5 см, або так: При діленні 10 на 3 дістали в частці 3, а в остачі 1. Оскільки 1 =10/10, а число 10,5 має ще 5/10, то разом дістали 15/10. Поділивши 15 десятих на 3, дістали 5 десятих.• Отже, ділення десяткового дробу на натуральне число виконується так само, як ділення натураль­них чисел, тільки, закінчивши ділення цілої частини числа, треба в частці поставити кому.

Ділимо 3 на 4, дістаємо в частці 0 цілих, в остачі 3. Перетворюємо 3 цілих у десяті, дістаємо 3О десятих, діли­мо на 4, маємо в частці 7 десятих, а в остачі 2 десятих. Перетворюємо 2 десятих у соті, дістаємо 20 сотих, ділимо на 4, маємо в частці 5 сотих, в остачі нуль. Отже, 3:4 = 0,75.

^ IV. Закріплення нового матеріалу.

Колективне розв'язування завдання № 1102,1103 (усно); 1105, 1107, 1111, 1120, 1123, 1118.

V. Домашнє завдання.

Вивчити п.32, розв’язати вправи № 930, 933 (А.Г. Мерзляк та інші)


^ Тема: Ділення на десятковий дріб.

Мета: Формування поняття ділення десяткового дробу на десятковий, розвивати логічне мислення учнів.

Тип уроку: пояснення нового матеріалу.

Обладнання: таблиця.

Хід уроку.

^ I. Організаційна частина. ( перевіряю готовність учнів до уроку)

IІ. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами. Далі по черзі один читає розв'язання вправи, решта перевіряє це розв'язання в зошиті сусіда. Той, в чиєму зошиті виявлено помилку, виходить до дошки (з книжкою) і пояснює, як він розв'язував. З'ясовується природа помилки. Повторюється відповідний теоретичний матеріал.

^ III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Розв'язування вправ №819, 820.

Розкажи, як у наведених записах виконано ділення, і перевір результати множенням: а) 0,12 м:0,4 м=12 см :40 см = ?

Розкажи, як виконане ділення: як дістали у частці 0 цілих; як дістали у частці 3 десятих?

б) 23,45 м :5 м = 23458 см :500 см = ?

Розкажи, як виконане ділення: як дістали у частці 4 цілих; як дістали у частці 6 десятих; як дістали у частці 9 сотих?

в) 2135:500; г) 115,024:8; д) 25,56:71.

2. Виконання ділення: а) 3:5; 6)33:4; в) 25:3.

III. Пояснення нового матеріалу.

Частка від ділення числа 44 на число 11 дорівнює 4: 44:11 =4. Помножимо ділене й дільник на 2, дістанемо 88 і 22; знайдемо частку цих чисел: 88 : 22 = 4. Помножимо ділене й дільник на 10, дістанемо числа 440 і 1 10; знайдемо частку цих чисел: 440 : 110 = 4.

Отже, якщо ділене й дільник помножити на одне й те саме на­туральне число, то частка не зміниться. Ця властивість частки справджується і для десяткових дробів. Нехай треба поділити число 36,61 на число 0,7. Ти вже знаєш, як ділити десятковий дріб на натуральне число. Помножимо ділене й дільник на таке число, щоб у дільнику дістати натуральне число. У даному при­кладі ділене й дільник треба помножити на 10, тоді діс­танемо числа 366, 1 і 7. Тепер поділимо десятковий дріб 366,1 на натуральне число 7. Нехай треба поділити число 25,662 на число

5,46. Помножимо ділене й дільник на таке число, щоб у дільнику дістати натуральне число. У даному при­кладі ділене й дільник треба помножити на 100, тоді дістанемо числа 2566,2 і 546. Поділимо десятковий дріб на натуральне число.

Очевидно, що при множенні діленого й дільника на 10,100, ІООО і т. д. в діленому й дільнику переносимо кому вправо на однакову кі­лькість десяткових знаків.

• Отже, щo6 поділити число на десятковий дріб, потрі­бно в діленому й дільнику перенести кому вправо на стільки десяткових знаків, скільки їх є в дільнику, а потім виконати ділення на натуральне число.

^ IV. Закріплення нового матеріалу.

Усне розв'язування завдання № 1135.

Колективне розв'язування завдання № 1136, 1138, 1140,1144.

  1. а) 4,96 : 10 + 35,8 : 2,5 + 0,0042; б) (16,97 + 24,84) • (35,55 : 4,5);

в) (0,6+ 0,36): (0,6-0,36).

^ V. Домашнє завдання.

Вивчити п.5.8 розв’язати вправи № 1137,1139.


Тема: Ділення на десятковий дріб.

Мета: Закріпити поняття ділення десяткового дробу на десятковий, розвивати логічне мислення учнів.

Тип уроку: розв’язування задач і вправ.

Обладнання: картки.

Хід уроку.

^ I. Організаційна частина. ( перевіряю готовність учнів до уроку)

IІ. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами. Далі по черзі один читає розв'язання вправи, решта перевіряє це розв'язання в зошиті сусіда. Той, в чиєму зошиті виявлено помилку, виходить до дошки (з книжкою) і пояснює, як він розв'язував. З'ясовується природа помилки. Повторюється відповідний теоретичний матеріал.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

Математичний диктант:

1. Виконайте ділення: 10,5 (20,5) на 0,5.

2. Знайдіть частку від ділення: 0,51:1,7 (0,54:1,8)

3. Знайдіть значення виразу: 3:0,04 (5:0,02)

4. Запишіть і розв'яжіть рівняння:

0,3х=1,38. (0,05х=2,25).

5.У скільки разів частка 4,8:0,5 (7,6:0,2) більша або менша від частки

4,8:5 (7,6:2).

(Зошити збираються на перевірку).

^ IV. Розв'язування задач і вправ.

1. Гра "Наш словник". Слова зашифровані рівняннями.

1)12,1:х = 1,1; 2)7,5:у = 2,5; 3)3,2:м= 1,6; 4)р:2,5 = 4; 5)3,6:с = 0,9; 6)d:0,5 =10; 7)9,6:х=1,2; 8)у:0,07=100; 9)4,8:х=0,4; 10)8,4:у=1,4; 11)7,2:х=0,6.

Дати означення зашифрованих слів.

2. Колективне розв'язування завдань № 1148, 1149, 1152.

3. Знаходження частки усно, якщо дільник дорівнює 0,5.

413,217:0,5.

Далі вчитель доводить до усвідомлення учнів, що цю частку можна швидко обчислити усно. Для цього досить ділене 413,217 збільшити у два рази.

Звертаємо увагу на те, що поділити на 0,5 — це все одно, що поділити його на 1/2. Але поділити 413,217 на 1/2 — це значить знайти число за його частиною, тобто знайти число, коли відомо, що половина його становить 413,217. Отже, шукане число повинно бути у два рази більше від 413,217.

4. Знаходження частки, якщо дільник дорівнює 0,25.

7,12:0,25=7,12: =7,12: =7,12*4=28,48

Вправи, які учні розв'язують усно: а) 3,21:0,25; б) 107,21:0,25;

в) 2,113:0,25; г) 209,06:0,25.

5. Знаходження частки, якщо дільник дорівнює 0,125.

7:0,125=7:=7:=7*8 = 56.

Вправи, які учні розв'язують усно: 2,1:0,125; 3,07:0,125; 6,11:0,125; 109,03:0,125.

Зауваження. Поступово проміжні етапи запису пропускаються й запи­сується відразу результат. Наприклад, 7,09:0,125=7,09 8=56,72.

^ V. Домашнє завдання.

Повторити п.5.8 (Янченко) розв’язати вправи № 1141, 1145,1150. Підготуватись до самостійної роботи.

Тема: Ділення на десятковий дріб. Самостійна робота.

Мета: Закріпити поняття ділення десяткового дробу на десятковий, розвивати логічне мислення учнів, і їх самостійність. Набуття навичок і вмінь виконання дії ділення.

Тип уроку: розв’язування задач і вправ.

Обладнання: картки.

Хід уроку.

^ I. Організаційна частина. ( перевіряю готовність учнів до уроку)

IІ. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами. Далі по черзі один читає розв'язання вправи, решта перевіряє це розв'язання в зошиті сусіда. Той, в чиєму зошиті виявлено помилку, виходить до дошки (з книжкою) і пояснює, як він розв'язував. З'ясовується природа помилки. Повторюється відповідний теоретичний матеріал.

^ III. Розв'язування задач і вправ.

1.Постав у порожніх клітинках числа так, щоб добуток усіх чисел кожної вертикалі, горизонталі і діагоналі становив для першого квадрата 64, для другого – 8 і встанови залежність між ними.


а

b

2

0.25

c

64

d

l

k
1) 0,25* c*64=64; 16c=64; c=64:16; c=4;

2) 2*64*k=64; 128k=64; k=64:128; k=0,5;

3) a*4*0,5=64; 2a=64; a=64:2; a=32;

4) 32*b*2=64; 64b=64; b=64:64; b=1;

5) 32*0,125*d=64; 8d=64; d=64:8; d=8;

6)8*l*0,5=64; 4l=64; l=64:4; l=16.

2.Колективне розв'язування рівнянь :а) 19*х-0,18=19,01; б) 2,27-2*х=0,09.

Зразок оформлення розв'язання.

15*х+15*3,5=105; 15*(х+3,5)=105; х+3,5=105:15; х+3,5=7; х=7-3,5; х=3,5

^ IV. Самостійна робота.

I-варіант.

1. Обчисли зручним способом.

а) 8,032 * 3,7 + 8,032 * 6,3; б) 0,25 * 4,784 * 0,4;

2. Розв’яжи рівняння:

а) 0,358 * х =35,8; б) (4х-7) –18= 27; в) (х-3) : 1,6= 9,6.

3. Знайди наближену частку і округли:

а) 130 кг : 30 до десятих кг; б) 29 м : 3 до сотих м;

в) 23 т : 6 до тисячних т.

4.Довжина прямокутника дорівнює 12,5 м, ширина становить 0,9 довжини. Знайди периметр і площу прямокутника.

5.Виконай ділення і перевір відповідь множенням:

а) 1,992 : 1,245; б) 2,052 : 0,45; в) 4,844 : 0,056.

6. Швейна майстерня одержала 224 м шерстяної тканини. З неї пошила 70 однакових костюмів. Скільки тканини витрачається на один костюм?

II-варіант.

1. Обчисли зручним способом.

а) 34,03 * 0,68 + 0,32 * 34,03; б) 8 * 0,349 * 0,125;

2. Розв’яжи рівняння:

а) 1,249 * х = 12,49; б) 43-(4х-5)= 27; в) (х+4) : 1,4= 7.

3. Знайди наближену частку і округли:

а) 80 грн : 3 до сотих грн; б) 128 кг : 6 до десятих кг;

в) 77 т : 6 до тисячних т.

4.Довжина прямокутника дорівнює 12,5 м, ширина становить 0,4 довжини. Знайди периметр і площу прямокутника.

5.Виконай ділення і перевір відповідь множенням:

а) 5,542 : 0,652; б) 2,304 : 0,9; в) 4,515 : 0,07.

6. Швейна майстерня одержала 189 м шерстяної тканини. З неї пошила 70 однакових костюмів. Скільки тканини витрачається на один костюм?

V. Домашнє завдання.

Повторити п.5.8 (Янченко), учні обмінюються варіантами завдань і розв’язують їх вдруге.Схожі:

Тема: Множення десяткових дробів. Мета iconТема: Додавання і віднімання десяткових дробів
Мета: Введення правила додавання і віднімання десяткових дробів; формування в учнів навичок виконання додавання та віднімання десяткових...
Тема: Множення десяткових дробів. Мета iconУрок на тему: Тема: Округлення десяткових дробів
Мета: Ознайомлення учнів з правилом округлення десяткових дробів; формування вміння порівнювати округлювати дроби; розвиток логічного...
Тема: Множення десяткових дробів. Мета iconТема: Додавання і віднімання десяткових дробів
Мета: Формування в учнів навичок обчислень за допомогою дій додавання і віднімання десяткових дробів на основі використання законів...
Тема: Множення десяткових дробів. Мета iconУрок математики в 6 класі
Мета уроку: закріпити навички та вміння учнів, виконувати множення звичаних дробів та розв’язувати задачі на множення звичайних дробів;...
Тема: Множення десяткових дробів. Мета iconТема: Додавання і віднімання десяткових дробів. Самостійна робота
Мета: Систематизація і поглиблення знань учнів; розвиток їх логічного мислення; діагностика якості засвоєння матеріалу
Тема: Множення десяткових дробів. Мета iconУрок у 5 класі з математики на тему: «Властивості додавання і віднімання десяткових дробів»
Систематизувати знання учнів про переставну і сполучну властивості додавання і властивості віднімання десяткових дробів
Тема: Множення десяткових дробів. Мета iconУрок №1 Тема: Множення. Переставна властивість множення
Мета: Узагальнити і систематизувати знання учнів про зміст дії множення натуральних чисел, про переставну властивість множення; властивості...
Тема: Множення десяткових дробів. Мета iconУрок на тему: Тема: Десятковий дріб. Читання запис десяткового дробу
Мета: Введення поняття десяткового дробу, формування навичок читання і запису десяткових дробів
Тема: Множення десяткових дробів. Мета iconУрок №1 Тема. Множення. Переставна властивість множення
Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про зміст дії мно­ження натуральних чисел, про переставну властивість множення;...
Тема: Множення десяткових дробів. Мета iconМноження і ділення звичайних дробів 6-б клас 2010-2011 н р
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи