Уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічної інформації icon

Уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічної інформації
Скачати 112.99 Kb.
НазваУроку: Поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічної інформації
Дата конвертації30.11.2012
Розмір112.99 Kb.
ТипУрок

Тема уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічної інформації


Мета: сформувати поняття про растрові та векторні зображення, ввести поняття колірної системи, розглянути властивості векторних і растрових зображень, можливості редакторів векторної та растрової графіки; властивості поширених форматів графічних файлів, призначення та різновиди засобів обробки графічних даних; сформувати вміння використовувати спеціалізовані програмні засоби для перегляду зображень; розвинути пам'ять, уяву, мислення; виховати наполегливість, охайність, увагу, любов до інформатики.

^ Тип уроку: формування знань і вдосконалення вмінь та навичок

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному класі.

^ Хід уроку

І. Організаційний етап. Мотивація навчальної діяльності.

Комп’ютерна графіка поступово перетворюється в новий вид мистецтва. Спеціалізовані програмні засоби дозволяють практично будь-якій людині створювати, редагувати, перетворювати графічні зображення.

Для роботи з графічною інформацією розроблене відповідне програмне забезпечення: засоби перегляду, графічні редактори, фоторедактори та інші.

Спробуємо розібратись в цих поняттях більш детально.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Постановка проблемного питання

 • Чим відрізняється комп’ютерна графіка від звичайної?

Під терміном «графіка» звичайно розуміють візуальне (те, що сприймається зором) зображення будь-яких реальних або уявних об’єктів. Чи малює художник пейзаж, чи виконує конструктор креслення, чи малює дитина на асфальті – усе це процеси створення графіки. Особливе місце в роботі із зображеннями посідає комп’ютерна графіка.

Комп’ютерна графіка – це графіка, яка обробляється й відображається засобами обчислювальної техніки. Для відображення графіки використовують монітор, принтер, плотер тощо.

Для будь-якої графіки можна виділити процеси її створення і візуалізації. У разі традиційної графіки (декоративного розпису, ескізів, креслень тощо) ці процеси збігаються у часі. Справді, художник або кресляр відразу бачить результати своєї праці, Інша ситуація в ком­п'ютерній графіці. Створені зображення можуть зберігатися невизначений час у вигляді файлів на носіях. Візуалізуються вони тоді, коли дані із файлів надходять на пристрої виведення: монітор або принтер.

Дані про зображення зберігаються у графічних файлах. Спосіб організації графічних файлів називається графічним форматом. Формати графічних файлів розглянемо пізніше, а поки що зупини­мося на способах подання зображень.

Растрові зображення

Нагадаємо, що для відтворення зображення на пристрої виведен­ня зображення розбивається на точки — пікселі. Наочним прикла­дом цього є формування зображення на екрані монітора. Пікселі впо­рядковані по рядках, а набір рядків утворює растр. За аналогією із формуванням зображення на екрані монітора будь-яке зображення, побудоване на основі растра, називають растровим.

Растрове зображення — це набір пікселів, тобто кольорових то­чок, розташованих на правильній сітці.

Ви можете будь-який малюнок на папері розкреслити вертикальними і горизонтальними лініями так, щоб утворилася правильна сітка з квадратними комірками. Заповніть кожну комірку однорідним кольором, що найбільше підходить для цієї частини малюнка. У результаті ви отримаєте растровий малюнок.

Важливою характеристикою растра є його роздільна здатність, тобто кількість пікселів на одиницю довжини. Значення роздільної здатності звичайно записується в одиницях dрі. Роздільна здатність екранного зображення звичайно становить 72 або 96 dрі, відбитка лазерного принтера — 600 dрі.

Джерелом растрових даних є також спеціальні пристрої введен­ня: сканери, відеокамери, цифрові фотоапарати.

Растрові зображення, призначені для високоякісного друку, мають дуже великий обсяг. Щоб уникнути проблеми великих графічних файлів, часто використовують інший спосіб подання зображень - векторний.

Векторні зображення

Ідея векторного зображення полягає в описі елементів зображен­ня за допомогою математичних формул. Для цього зображення роз­кладається на прості об'єкти — примітиви. Основні графічні при­мітиви: лінії, еліпси, кола, многокутники, зірки тощо.

Примітиви створюються на основі ключових точок, що визнача­ються у вигляді набору чисел. Програма відтворює зображення шля­хом з'єднання ключових точок.

Для опису різних геометричних фігур потрібні ключові точки різних типів. На векторні об'єкти розкладаються не тільки геомет­ричні фігури й різні малюнки, а й текст.

 • Чому цей тип зображень називають векторним?

 • Що називається вектором у математиці? (Вектор — це відрізок прямої, що має довжину і напрямок.)

У комп'ютерній графіці термін «вектор» має дещо інший зміст. Він означає частину лінії (сегмент), що задається ключовими точка­ми. Отже, файли векторних зображень містять не піксельні значен­ня, а математичні описи елементів зображень. За цими описами відбувається візуалізація зображень у пристроях виведення.

Тривимірна графіка -

Останнім часом все більшої популярності Набуває тривимірна графіка (3D-графіка), що вивчає прийоми й методи створення об'ємних моделей об'єктів, які максимально наближені до реальних. Основним завданням цього виду графіки є створення не плоского зображення об'єкта, а його об'ємної моделі, яку можна обертати й розглядати з усіх боків.

Для створення об'ємних зображень використовують різні гра­фічні примітиви (паралелепіпед, куб, кулю, конус та інші) і гладкі (сплайнові) поверхні. За їх допомогою спочатку створюють, каркас об'єкта, потім його поверхню покривають матеріалами, візуально схожими на реальні. Далі задають освітлення, гравітацію, власти­вості атмосфери та інші параметри простору, в якому він знаходить­ся. Для об'єктів, що рухаються, вказують траєкторію його руху, швидкість тощо.

Тривимірна графіка широко використовується в інженерному проектуванні, комп'ютерному моделюванні фізичних об'єктів І про­цесів, в мультиплікації, кінематографії та комп'ютерних іграх.

Фрактальна графіка

Фрактал (лат. fractus — складений із фрагментів) — це зобра­ження, яке складається з подібних між собою елементів.

Побудова фрактального малюнка може відбуватися за деяким алгоритмом або шляхом автоматичної генерації зображень за допо­могою обчислень за певними формулами. Зміна в алгоритмах або значень коефіцієнтів у формулах призводить до модифікації зображення.

Фрактальну графіку часто використовують для графічного представлення даних під час моделювання деяких процесів, для автома­тичної генерації абстрактних зображень, у розважальних програмах

Формати графічних файлів

Розмір графічного файла залежить від формату, обраного для збереження зображення. Існує декілька категорій форматів графічних файлів.

Растрові формати. Це формати, які використовуються для збереження растрових зображень. Вони найбільш придатні для запису графічних даних, які отримані з пристроїв уведення. Найпоширеніші растрові формати: ВМР, І РСХ, ТІFF, GIF, JPG, РNG.

Векторні формати. Корисні для збереження лінійних елементів (прямих, кривих, многокутників), різних геометричних фігур, тексту. Прикладами найбільш поширених векторних форматів є СDR, DXF.

Метафайлові формати. Відмінність цього формату від поперед­ніх полягає в тому, що він може зберігати як растрові, так і векторні дані Метафайли звичайно використовуються для перенесення зобра­жень між різними додатками й комп'ютерними платформами. Популярними метафайловими форматами є WPG,CGM.

Програмні засоби для роботи з графічними зображеннями

Office Picture Manager у складі пакета Microsoft Office.

Ця програма забезпечує засоби для керування, редагування й спільного використання малюнків. Користувачі можуть переглядати всі малюнки форматів JPG, РNG, ТІFF, GIF. Засіб пошуку малюнків дозволяє знайти малюнки, використовуючи автоматичний пошук. Програма дозволяє змінювати вигляд малюнків, коректуючи , яскравість, контрастність, колір, проводити обрізку, повертати і та відображати малюнок, виправляти ефект «красних глаз». Змінений малюнок можна зберегти під іншим іменем та в іншому місці.


Програма перегляду зображень і факсів

Програма перегляду зображень і факсів містить кнопки, які виконують наступні дії:

 • перехід до попереднього зображення,

 • перехід до наступного зображення,

 • підганяє розмір зображення до вікна програми,

 • відображає зображення в реальному масштабі,

 • показує зображення з поточної папки в режимі слайд-шоу,

 • вдвоє збільшує розмір зображення,

 • вдвоє зменшує розмір зображення,

 • повертає зображення на 90 градусів за годинниковою стрілкою,

 • повертає зображення на 90 градусів проти годинникової стрілки,

 • видаляє поточне зображення,

 • друкує поточне зображення, копіює файл зображення в інше місце,

 • відображає зміст довідки.Графічні редактори

Графічний редактор – це прикладна програма, призначена для створення й обробки графічних зображень на комп’ютері.

Графічний редактор дозволяє створені зображення записувати у файл, а також посилати зображення на пристрій виведення. Для роботи з растровими (точковими) зображеннями існують растрові редактори (Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, Microsoft Paint), а для роботи з векторними зображеннями – векторні редактори (Corel-DRAW, Adobe Mustrator, Xara)
^ IV. Закріплення вивченого теоретичного матеріалу

Перегляд презентації «Комп’ютерна графіка»

Бесіда за питаннями

 1. Що розуміють під комп'ютерною графікою?

 2. Що таке графічний формат?

 3. Які графічні формати вам відомі?

 4. Назвіть характеристики растрового зображення.

 5. Як оцінити обсяг графічних даних у растровому зображенні?

 6. Який принцип подання зображення у векторних файлах?

 7. Назвіть типи графічних редакторів.

 8. Назвіть відомі вам графічні редактори.

^ V. Практичне завдання

Використовуючи програми для перегляду графічних зображень, переглянути графічні файли запропоновану вчителем. На основі власних спостережень заповнити таблицю

^ Вид графіки

переваги

Недоліки

Растрова

* реалістичність зображень;

* природність кольорів;

* можливість одержання зображень за допомогою спеціальних пристроїв

* великий обсяг даних;

* пікселізація зображення при збільшенні масштабу перегляду або збільшенні розміру зображення;

* складність редагування окремих елементів зображення

Векторна

* невеликі за розміром файли зображень;

* збереження якості при масштабуванні;

* легкість модифікації зображень

* схематичність зображення;

* неприродність кольорів при відтворенні реальних об'єктів

Фрактальна

* малі обсяги даних;

* простота модифікації зображень;

* можливість деталізації зображення.

* абстрактність зображень;

* необхідність використання досить складних математичних понять і формул

Тривимірна

* об’ємність зображення;

* можливість моделювання реальних об’єктів.

* складність створення і редагування;

* підвищення вимоги до апаратної складової комп’ютера.


VІ. Домашнє завдання
Опрацювати параграф підручника. Підготувати повідомлення за темою «Методи стиснення даних у графічних файлах»Схожі:

Уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічної інформації iconПрограма курсу за вибором " основи комп’ютерної графіки"
Фундаментальне значення комп’ютерно-графічної підготовки в епоху масової інформатизації суспільства загалом і освіти зокрема вже...
Уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічної інформації iconРеферат На тему: «Опрацювання графічної інформації»
Визначним досягненням людства в останні десятиріччя є швидкий розвиток електроніки, обчислювальної техніки та створення на їхній...
Уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічної інформації iconРеферат На тему: «Опрацювання графічної інформації»
Визначним досягненням людства в останні десятиріччя є швидкий розвиток електроніки, обчислювальної техніки та створення на їхній...
Уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічної інформації iconПрограма курсу за вибором " основи комп’ютерної графіки" для основної школи Автори: Ю. О. Дорошенко > І. О. Завадський Пояснювальна записка
Фундаментальне значення комп’ютерно-графічної підготовки в епоху масової інформатизації суспільства загалом і освіти зокрема вже...
Уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічної інформації iconПитання по курсу "Системи та технології комп'ютерної графіки"
Людина отримує понад 80% через зоровий канал. Можуть бути виділено наступні види візуальної зорової інформації
Уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічної інформації iconКонкурс з веб-дизайну та комп'ютерної графіки серед студентів та учнів
Національним технічним університетом спільно із Вінницьким обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників та...
Уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічної інформації iconПро проведення ІХ міжнародного відкритого конкурсу із Web-дизайну та комп’ютерної графіки серед учнів та студентів
Вінницький національний технічний університет запрошує учнів Харківської області взяти участь у ІХ міжнародному відкритому конкурсі...
Уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічної інформації iconТема. Системи опрацювання комп'ютерних презентацій
Навчальна. Ввести поняття комп’ютерної презентації, галузі та мета використання. Формувати інформатичну компетентність учнів
Уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічної інформації iconНаказ №88 Про проведення районного етапу обласного дистанційного фестивалю з комп’ютерної графіки та анімації серед учнів 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Зачепилівського району у 2012 році
«Про проведення обласного дистанційного фестивалю з комп’ютерної графіки та анімації серед учнів 7-11 класів загальноосвітніх закладів...
Уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічної інформації iconНаказ №22 Про проведення дистанційного фестивалю з комп’ютерної графіки та анімації серед учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Дворічанського району
Харківському обласному управлінні юстиції 28. 10. 04 за №98/794, з метою виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей, підвищення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи