Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи
Сторінка1/4
Дата конвертації30.11.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова НРОП начальник відділу освіти

працівників освіти і науки Нікопольської районної

державної адміністрації

____________О.І.Лисов ______________С.В.Фініковський «___»________2012 «____» ____________2012 р.


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Нікопольської районної ради Дніпропетровської області

на 2012-2013 навчальний рік


ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи

протокол № 1 від 30.0 .2012 р.

Голова ради школи Кавалер Ю.В.


ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

протокол № 1 від 30.08.2012 р.

Голова

педагогічної ради Кавалер Ю.В.


М.П


Пояснювальна записка

до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради Дніпропетровської області

на 2012-2013 навчальний рік


І. Загальні засади

Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради Дніпропетровської області здійснює планування своєї діяльності на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, у її складі:

 • початкова школа – 1-4 класи;

 • основна школа – 5-9 класи;

 • старша школа – 10-11 класи.

Робочий навчальний план закладу на 2012-2013 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.05.2012 № 1/9-341 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік”,

для 1-х класів:

за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 р. № 572 (додаток 1), (Додаток 1,3 до робочого навчального плану);

 • для 2-4-х класів:

за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 р. № 682 (додаток 1), (Додаток 2 до робочого навчального плану);

 • для 5-9-х класів:

за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 р. №66 (додаток 1), (Додаток 4 до робочого навчального плану);

 • для 10-11-х класів:

за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. № 834 (додаток 12) (Додаток 5 до робочого навчального плану).

Варіативна частина розроблялася з урахуванням потреб учнів, побажання батьків, фахової підготовки педагогічних кадрів, матеріальної базу кабінетів та рішенням сесії районної ради від 23.07.2010 року № 430-29/У про створення освітнього округу спортивного напряму. Крім цього школа співпрацює з Київським інститутом фізичної культури і спорту. Тому в варіативній частині початкової школи введено урок футболу. В 5-9 класах - факультатив знавець олімпійського спорту.

Згідно з наказом Головного управління освіти і науки, молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації від 19.08.2011 року № 665/0/212-11 »Про створення мережі пілотних шкіл області та надання їм статусу експериментальних навчальних закладів обласного рівня» та роботою в експериментальному полі за темою «Використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості» в варіативній частині навчальних планів введені предмети: для 1-4 класів – шукачі скарбів, для 5 класу - комп’ютерні технології для місцевої спільноти, 6-8 класів – інформатика, 9 класі - комп’ютерні технології і майбутня професія, в 10-11 класах – інформатика та предмет медіа культура.

У 1-9-х класах школи для вивчення регіональної мови – російської - введено години російської мови. В 5-11 класах для розвитку творчих здібностей учнів, впровадження наукової та дослідницької роботи введено заняття з екології, художнього слова, астрономії, географії.

В 10-11 класах в інваріантну складову введено за рахунок варіативної частини години української мови, історії, математики, фізики, хімії, географії для підготовки до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Мова навчання – українська.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

На виконання Державного стандарту освіти робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову.

Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5) викладаються чергуванням предметів по тижням.

Курси за вибором та факультативи викладаються за затвердженими державними та авторськими програмами (додаток 6-7 до робочого навчального плану ).

Поділ класів на групи при вивченні інформатики (2-9,11 класи, Захисту Вітчизни (11 клас) та української і англійської мов в 3 класу, де загальна кількість учнів 29 і робота групи продовженого дня для 1-4-х класів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Поділ на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» здійснюється як при проведенні уроків з фізичної культури і основ здоров’я.

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2012-2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», а саме:

  1. - для учнів ^ 1-4-х класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин;

  2. - для учнів 5-6-х класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин;

- для учнів ^ 7-8-х класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин;

- для учнів 10-х класів по 5 академічних годин на день, але всього не більше 50 годин.

У випускних 4-х, 9-х і 11-х класах проходитиме державна підсумкова атестація учнів у визначені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України терміни та відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію, затвердженого у визначеному законодавством порядку.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Режим роботи закладу:

 • п 'ятиденний навчальний тиждень,

 • одна зміна

 • тривалість уроків 1 кл. – 35 хв, 2-4 кл. – 40 хв, 5-11 кл.- 45 хв, малі перерви – 10 хв, велика перерва – 35 хв, малі перерви – 10 хв;

  1. - лінійка (понеділок), бесіда (четвер), зарядка (вівторок, середа, п’ятниця)

1 урок - 8.30 - 9.15

2 урок - 9.25 - 10.10

3 урок – 10.20 – 11.05

4 урок - 11.40 – 12.25

5 урок - 12.35 - 13.20

6 урок - 13.30- 14.15

7 урок - 14.20 - 15.05


Директор Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Нікопольської районної ради

Дніпропетровської області Ю.В.Кавалер

М.П.


Додаток 6

до робочого навчального плану

^ Перелік програм,

за якими здійснюється вивчення предметів інваріантної складової

робочого навчального плану Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів

в 2012-2013 навчальному році

№ з/п

Класи

Назва предмета


Назва програми

Державна/ авторська

Ким і коли

затверджена, рекомендована

(реквізити: лист, наказ від___ №____)

Кількість годин за програмою

Кількість фактично виділених за робочим навчальним планом

1

1Навчання грамоти

Програми для навчальних загальноосвітніх закладів. «Основа». 2011 р.

Державна

Наказ МОН молоді і спорту від 12.09.2011 р. № 1050

238

238

2

1Математика

Програми для навчальних загальноосвітніх закладів. «Основа». 2011 р.

Державна

Наказ МОН молоді і спорту від 12.09.2011 р. № 1050

136

136

3

1

Природознавство

Програми для навчальних загальноосвітніх закладів. «Основа». 2011 р.

Державна

Наказ МОН молоді і спорту від 12.09.2011 р. № 1050

68

68

4

1

Основи здоров’я

Програми для навчальних загальноосвітніх закладів. «Основа». 2011 р.

Державна

Наказ МОН молоді і спорту від 12.09.2011 р. № 1050

34

34

5

1

Англійська мова

Програми для навчальних загальноосвітніх закладів. «Основа». 2011 р.

Державна

Наказ МОН молоді і спорту від 12.09.2011 р. № 1050

35

35

6

1

Образотворче мистецтво

Програми для навчальних загальноосвітніх закладів. «Основа». 2011 р.

Державна

Наказ МОН молоді і спорту від 12.09.2011 р. № 1050

35

35

7

1

Трудове навчання

Програми для навчальних загальноосвітніх закладів. «Основа». 2011 р.

Державна

Наказ МОН молоді і спорту від 12.09.2011 р. № 1050

35

35

8

1

Фізичне культура

Програми для навчальних загальноосвітніх закладів 1-4 класи.

Державна

Наказ МОН молоді і спорту від 01.07.09 №1/11-7630

105

105

9

2-А-Б

Українська мова

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

140

140

10

2

Математика

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

140

140

11

2

Читання

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

105

105

12

2

Основи здоров’я

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

35

35

13

2

Трудове навчання

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

35

35

14

2

Я і Україна

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

35

35

15

2

Образотворче мистецтво

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

35

35

16

2

Фізичне культура

Програми для навчальна загальноосвітніх закладів 1-4 класи.

Державна

Наказ МОН молоді і спорту від 01.07.2009 №1/11-7630

105

105

17

3

Українська мова

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

121

121

18

3

Математика

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

140

140

19

3

Читання

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

128

128

20

2

Основи здоров’я

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

35

35

21

3

Трудове навчання

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

35

35

22

3

Я і Україна.

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

70

70

23

3

Образотворче мистецтво

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

35

35

24

3

Фізичне культура

Програми для навчальна загальноосвітніх закладів 1-4 класи.

Державна

Наказ МОН молоді і спорту від 01.07.№1/11-7630

105

105

25

4

Українська мова

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

121

121

26

4

Математика

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

140

140

27

4

Читання

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

121

121

28

4

Основи здоров’я

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

35

35

29

4

Трудове навчання

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

35

35

30

4

Я і Україна

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

35

35

31

4

Образотворче мистецтво

Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-4 класи.

«Початкова школа» 2006 р.

Державна

Затверджено МОН України Наказ № 469 від 20.06.2006 р.

35

35

32

4

Фізична культура

Програми для навчальна загальноосвітніх закладів 1-4 класи.

Державна

Наказ МОН молоді і спорту від 01.07.№1/11-7630

105

105

33

5-9

Математика

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.5-12 класи

Математика

Державна

МОН України

Лист №1/11-6611від 23.12.2004

5-140

6-140

7кл.

Алг.-86

Геом..-54

8кл.

Алг.-70

Геом.-70

9кл.

алг.-70 геом.-70

140

140


86

54


70

70


70

70

34

10-11

Математика

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.10-11 класи

Математика

Державна

Наказ МОН України від 28.10.2010 р.

№ 1021

10кл.

алг.- 54

геом..-51

11кл.

алг.- 70

геом.-35


70

70


70

70

35

7-9

Фізика

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. – К.:Ірпінь: Перун, 2005;

Державна

Наказ МОН України Лист від 28.10.2010 р.

№ 1021

7 кл.-35

8-9кл. -70

35

70

36

10-11

Фізика

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 кл. Фізика. Астрономія. (Київ, 2010)

Державна

Наказ МОН України Лист від 28.10.2010 р.

№ 1021

10кл.-105

11 кл. -88

105

88

37

11

Астрономія

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 кл. Астрономія. (Київ, 2010)

Державна

Наказ МОН України

Лист від 28.10.2010 р.

№ 1021

11 кл. -17

17

38

7-9

Біологія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія . 7-11 класи. К.:Ірпінь: Перун, 2005;

Державна

МОН України Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

7-8 кл-70 год

9 кл. -105 год

7-8 кл.-70 год


9 кл. – 105 год

39

10-11

Біологія

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 кл. Біологія . Рівень стандарту Академічний рівень. Профільний рівень. Київ.2010

Державна

Наказ МОН України

Лист від 28.10.2010 р.

№ 1021

52 год

52 год

40

7-9

Хімія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія 7-11 класи. К.:Ірпінь: Перун, 2005;

Державна

МОН України Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

7 кл.-34 год

8-9кл. -70 год

7 кл.-34 год

8-9кл. -70 год

41

10-11

Хімія

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 кл. Хімія Рівень стандарту Академічний рівень. Київ.2010

Державна

Наказ МОН України

Лист від 28.10.2010 р.

№ 1021

35 год

10кл.-70 год

11кл.-35 год

42

5-6

Природознавство

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.:Ірпінь: Перун, 2005;

Державна

МОН України Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

35 год

35 год

43

6-9

Географія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.:Ірпінь: Перун, 2005;

Державна

МОН України Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

6-7кл.-70 год

8-9кл.-52 год

6-7кл.-70 год

8-9кл.-52 год

44

10

Географія

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 кл.. Київ.2010

Державна

Наказ МОН України

Лист від 28.10.2010 р.

№ 1021

87 год

87 год

45

10-11

Екологія

Програма О.Г.Янатьєвої «Основи екологічних зань

Авторська
10кл.-35 год

11кл.-17 год

10кл.-35 год

11кл.-17 год

46

9

Інформатика

Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Авторська (Завадський, Потапов,Дорошенко)

Схвалено МОН України Лист від 07.06.2011 р. № 1.4/18-Г-350

35

35год

47

10-11

Інформатика

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 кл.. Київ.2010

Державна

Наказ МОН України

Лист від 28.10.2010 р.

№ 1021

35 год

35 год

48

5-9

Українська мова

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.5-12 класи

Укр. мова

Державна

МОН України

Лист №1/11-6611від 23.12.2004

5 кл.-122 год

6-7 кл.-105 год

8-9 кл.-70 год

5 кл.-122 год

6-7 кл.-105 год

8-9 кл.-70 год

49

5-9

Українська література

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.5-12 класи

Укр. література

Державна

МОН України

Лист №1/11-6611від 23.12.2004

5-9 кл.-70 год

5-9 кл.-70 год

50

10-11

Укр.

мова

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту

Державна

Наказ МОН України

Лист від 28.10.2010 р.

№ 1021

10-11кл.-70 год

10-11кл.-70 год

51

10-11

Укр.

література

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень

Державна

Наказ МОН України

Лист від 28.10.2010 р.

№ 1021

10-11кл.-70 год

10-11кл.-70 год

52

5-9

Світова література

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.:Ірпінь: Перун, 2005;

Державна

МОН України Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

70 год

70 год

53

10-11

Світова літералі те

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 кл. Рівень стандарту

Державна

Наказ МОН України

Лист від 28.10.2010 р.

№ 10

10кл.-35 год

11 кл.-70 год

10кл.-35 год

11 кл.-70 год

54

2-9

Англійська мова

Іноземні мови. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Державна

МОН України Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

2-4 кл. – 70 год

5 кл.-126 год

6-7 кл.-106 год

8-9 кл.-70 год

2-4 кл. – 70 год

5 кл.-126 год

6-7 кл.-106 год

8-9 кл.-70 год

55

10-11

Англійська мова

Іноземні мови. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Державна

МОН України Лист №122 від 22.02.2008 р.

105 год

105 год

56

5-9

Історія України

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Державна

МОН України Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

5-7 кл.-35 год

8-9 кл.-52 год

5-7 кл.-35 год

8-9 кл.-52 год

57

5-9

Всесвітня історія

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Державна

МОН України Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

35 год

35 год

58

10-11

Історія України Всесвітня історія

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Державна

Наказ МОН України

Лист від 28.10.2010 р.

№ 10

52год/35 год

70 год/35 год

59

9

Правознавство

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Державна

Рекомендовано МОН України Лист від 21.05.2008 р. №1/11-2009

35 год

35 год

60

10

Правознавство

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Рівень стандарту

Державна

Наказ МОН України

Лист від 28.10.2010 р.

№ 10

35 год

35 год

61

5-7

Основи здоров’я

Основи здоров’я

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Державна

МОН України Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

5-7 кл.- 35 год

8-9 кл.- 17 год

5-7 кл.- 35 год

8-9 кл.- 17 год

62

5-7

Образо образо мистецтво

Художньо-естетичний цикл

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Державна

МОН України Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

35 год

35 год

63

5-9

Трудове навчання

Трудове навчання5-9 класи

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Державна

МОН України Лист від 27.08.2010р. №1/11-8205

5-6кл.-35 год

7-8 кл.-70 год.

9кл.-35 год


5-6кл.-35 год

7-8 кл.-70 год.

9кл.-35 год


64

10-11

Технології

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Рівень стандарту

Державна

Наказ МОН України

Лист від 28.10.2010 р.

№ 10

35 год

35 год

65

5-9

Фізична культура

Програми для навчальних загальноосвітніх закладів

Державна

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів № 24 від 14.02.2004 р.та вченою радо ДОІППО від 26.06.2000р.

5-7 кл.-87 год

8-9кл.-105 год

5-7 кл.-87 год

8-9кл.-105 год

66

10-11

Фізична культура

Програми для навчальних загальноосвітніх закладів

Профільний рівень

Державна

Наказ МОН України від 27.08.2010 р. № 834

175 год

175 год

67

10-11

Захист Вітчизни

Програми для навчальних загальноосвітніх закладів

Державна

Наказ МОН України від 27.08.2010 р. № 834

70 год

70 год

68

5-8

Музика

Художньо-естетичний цикл

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Державна

МОН України Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

35 год

35 годДиректор школи Ю.В.Кавалер


М.П.


ПОГОДЖЕНО

Методист районного методичного кабінету відділу освіти __________ П.І.Б

«___» ______2012 року


Додаток 7

до робочого навчального плану

Перелік програм,

за якими здійснюється вивчення предметів варіативної складової

робочого навчального плану в Кам’янській ЗОШ І-ІІІ ступенів

в 2012-2013 навчальному році

№ з/п

Класи

Вид заняття за робочим навчальним планом

(факультатив, спецкурс, курс за вибором, предмет за вибором)

Назва (факультативу, спецкурсу, курсу за вибором, предмета

за вибором)

Назва програми

Державна/ авторська

Ким і коли

затверджена, рекомендована

(реквізити: лист, наказ від___ №____)

Кількість годин за програмою

Кількість фактично виділених за робочим навчальним планом

1


1-4


Курс за вибором

Урок футболу

Футбол у школі

Державна

Рекомендовано МОН України Лист від 04.12.2002 р. № 1/11-4013

34 год

34 год

2

1

Курс за вибором

Риторика

Риторики

Авторська В.Науменко М. Захарійчук

Рекомендовано МОН України Лист №1/11-3861 від 03.06.2009р.

34 год

34 год

3

2-4

Курс за виборомРосійська мова

Російська мова

Авторська

І Ґудзик, І Лапшина

Схвалено МОН України

Лист від 08.06.2010р. №1.4/18-Г-288

34 год

34 год

4

2-4

Курс за вибором

Кроки до інформатики.

Шукачі скарбів

Шукачі скарбів

Авторська О.В.Коршунова

Схвалено МОН України

Протокол № 4 від 06.05.2008 р.

34 год

34 год

5

5-9

Курс за вибором

Російська мова

Російська мова

Авторська Н.Ф.Баландіна

Рекомендовано МОН України

Лист від 23.12.2004 р. №1/11-6611

5-6,8-9 кл.- 34 год

7 кл.-17 год

5-6,8-9 кл.- 34 год

7 кл.-17 год

6

5-6

Факультатив

Основи олімпійських знань

Основи олімпійських знаньдля загальноосвітніх навчальних закладів (5-11 кл.)

Авторська

В.М.Єрмолова

Рекомендовано МОН України

Лист від 20.10.2010 р. №1/11-9716

17 год

17 год

7

5

Факультатив

Комп’ютерні технології для місцевої спільноти

Інтел. Шлях до успіху

Авторська Марк Герман, Шеллі Шот

Схвалено МОН України

Лист від 15.07.2009р. №1.4/18-2821

35 год

35 год

8

6-8

Факультатив

Інформатика

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи

Державна

МОН України Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

35 год

35 год

9

9

Факультатив

Комп’ютерні технології та майбутня професія

Інтел. Шлях до успіху

Авторська Марк Герман, Шеллі Шот

Схвалено МОН України

Лист від 15.07.2009р. №1.4/18-2821

35 год

35 год

10

10

Курси за вибором

Інформатика

Основи комп’ютерної графіки

Авторська Ю.Дорошенко, І.Завадський

Схвалено МОН України Лист від 07.06.2011 р. № 1.4/18-Г-350

35 год

35 год

11

11

Курси за вибором

Інформатика

Основи веб-дизайну

Авторська Ю.Дорошенко, І.Завадський

Схвалено МОН України Лист від 07.06.2011 р. № 1.4/18-Г-350

35 год

35 год

12

8

Факультатив

Художнє слово

Художнє слово

Авторська

К.В.Тараннік-Ткачук

Рекомендовано МОН України


52 год

52 год

13

ЄВУ

Курс за вибором

Європейський вибір України

Програма ЄВУ для загальноосвітніх навчальних закладів

Державна

Затверджено науково–методичною радою ДОІППО 2007 рік

70год

70 год

14

11

Факультатив

Географія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Державна

Наказ МОН України

Лист від 28.10.2010 р.

№ 1021

35 год

35 год

15

8

Факультатив

Екологія

Екологія

Авторська Л.Г. Грідіна
35 год

35 год

16

8-9

Курси за вибором

Креслення

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.Трудове навчання.Креслення

Державна

Затверджено Міністерством освіти і науки» (від 27.08.2010 № 1/11-8205).

35 год

35 год

17

10

Курс за вибором

Медіа культура

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.медіакультура

Авторська Л.А. Найдьонова

Затверджено Націонльною академією наук інститут соціальної та політичної психології НАПН України

35 год

35 год


Директор школи Ю.В.Кавалер

М.П.


ПОГОДЖЕНО

Методист районного методичного кабінету відділу освіти __________ П.І.Б

«___» ______2012 рок

Додаток 1

складений відповідно до додаток 1 до наказу МОНмолодьспорт

від 10.06.2011___ № _572_


Типовий навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання


Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень1

Разом

Мови і літератури

Українська мова

7

7

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова

1

1

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1
1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Сходинки до інформатики

-

-

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура **

3

1

Усього
18+3

18+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2


Риторика

1

1


Урок футболу

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

23
  1   2   3   4Схожі:

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Харківської області», наказу відділу освіти Валківської районної державної адміністрації №110 від 14. 05. 2012 «Про затвердження...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Маниковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2012 2013 навчальний рік
Маниковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2012 2013 навчальний рік
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Борівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області
Борівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи iconПояснювальна записка до навчального плану Криворізької загальноосвітньої школи І ііі ступенів №52 на 2010 2011 навчальний рік
Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом мон україни від 29. 11. 2005р.№682 (додаток 2)
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи iconКам’янська районна Ліга старшокласників «схід»
Президент районної Ліги Чижик Катерина Михайлівна, учениця 10-в класу Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Кам’янської...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі,...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів
Складено на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, з метою впровадження Державного...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи iconНаказ №107 Про підготовку робочого навчального плану на 2013/2014 навчальний рік та режим роботи школи-інтернату
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації проекту робочого навчального плану школи-інтернату на 2013/2014...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу
Ков’язького навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи iconРозпорядження №182 31 серпня 2011 р. Про відзначення з нагоди відкриття загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в Сторожинецькому районі
За сумлінну працю, професійну майстерність, вагомий внесок в будівництво, активну участь в благоустрої території та з нагоди відкриття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи