Програма для студентів спеціальності: 092213 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж icon

Програма для студентів спеціальності: 092213 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Скачати 202.01 Kb.
НазваПрограма для студентів спеціальності: 092213 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Дата конвертації25.11.2012
Розмір202.01 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Директор Вінницького

технічного коледжу

О.С. Домінський

"–––––" –––––––––– 2010 р.


КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Робоча навчальна програма для студентів спеціальності:


5.092213 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”.


Спеці-альність

Кількість годин

Розподіл по семестрах та формах навчання форми контролю

Всього

На уроках

СРС

Семестр ІІ, денна форма навчання

Лекцій

Практ.

Лабор.

СРС

Іспит

ОКР

Конс.

ОК

54

42

12

20

2212+

3Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

суспільних дисциплін

Протокол №____ від ___________2010р.

Голова циклової комісії __________Н. М. Марценюк


2010 рік

Тематичний план

п/п

Розділ та теми навчальної дисципліни

Кількість годин

Всього

Лекцій

Практ.

Сам раб

Дом. зав.

Літ.

1

2

3

4

5

6

7

8
Розділ І. Вступ. Культура - явище соціальне

8


Поняття структура та функції

культури. Етимологія терміна

культура. Генеза культури.
2Консп.

ст. 41-45 Лекція


СРС. Історія розвитку

культурологічної думки.


2

Філософські концепції культури. Основні етапи розвитку світової культури.
2Консп.

ст. 38-41 Лекція


СРС. Концепція українських вчених (Сковорода, Кирило-Мефодіївське братство); Концепція романтичного

народництва. Сучасні культурологічні теорії


2


Розділ ІІ. Розвиток культури та поява перших державних утворень.

12


Культура стародавнього світу.

Антична культура Греції та Риму.
2Консп.

ст. 88-110 Твір мініатюра „Моє вра-ження від культури стародавнього світу” Лекція


Культура стародавнього світу.

Культура Єгипту.2
Консп.

ст. 110-130


Культура Індії та Китаю.
2Культура Середньовіччя. Середньовічна культура Візантії та Західної Європи.

Консп.

ст. 120-145


Культура епохи Відродження.
2Консп.

ст. 178-211, ст. 145-167


Культура Нового часу, культура часів Реформації.2
Консп.

ст. 212-334
1

2

3

4

5

6

7

8
Розділ ІІІ. Історія Укра-їнської культури.

8


Культура і глобальні проблеми сучасності. Криза цивілізації (кін. ХІХ поч. ХХ ст.) її наслідки2
Консп.

ст. 537-560 Лекція


СРС. Середньовічна культура Західної Європи.


2

Культура стародавньої України. Праслов'янська культура скіфської

доби. Культурний розвиток

стародавніх слов’ян.
2Консп.

ст. 334-351, ст. 352-377


Культура скіфів, сарматів, антів, грецької колонізації Північного Причорномор’я.
2Консп.Розділ IV. Культура Київської Русі

4


Формування культури Київської Русі. У творення та поширення християнства на Русі. Київська Русь серед цивілізації світу.
2Консп.

ст. 379-419 Лекція


СРС. Язичницька культура Київської Русі. Київська Русь і Візантія.


2


Розділ V. Староукраїнська культура


6


Формування староукраїнської

культури XІV-XV ст. Роль

староукраїнської культури в

культурному житті Російської імперії XVІІІ-ХІХ ст.
2Консп.

ст. 420-457 Лекція


Формування класичної української культури в кінці ХVІІ- пер. пол. ХІV ст. ст. Творчість І. Мазепи. Розвиток

літератури. Живопис. Вертеп.
2Консп.

ст. 458-501 Лекція


Розкол у релігійно-культурному житті України. Творчість І. Вишенського та М. Смотрицького. Діяльність П. Могили.2
Консп.
1

2

3

4

5

6

7

8
Розділ VІ Епоха культурно -

національного відродження

6


Історичні обставини розвитку

української культури. Заснування Київського університету. Творчість Т. Г. Шевченка і культура

самоствердження української нації.
2Консп.

ст. 502-536 Лекція


Загальні умови розвитку української культури. Розвиток освіти, науки,

літератури, мистецтва, архітектури.2
Консп.

ст. 502-536 Лекція


СРС. Література в У країні у ХІХ - на поч. ХХ ст. Творчість

І. П. Котляревського,

І. Ф. Квітка-Основ’яненко - основоположники праці нової української літератури.

Мистецтво в У країні у ХІХ - на поч. ХХ ст.


2


Розділ VІІ Культурний розвиток України у ХІХ на поч. ХХ ст.

6


Економічний, культурний, та науково-технічний розвиток

України напередодні першої

світової війни, утворення нової Української культури 10-20 р. ХХ ст.
2Консп.

ст. 558-594 Лекція


Суперечності розвитку української культури доби тоталітаризму (30 - 80- ті роки ХХ ст.)2
Консп.

ст. 558-594 Лекція


СРС. Література в Україні 20 - 80-ті роки ХХ ст. (романтизм, модернізм). Творчість М. Хвильового - засновника нової української прози. Театральне мистецтво, драматургія, образотворче мистецтво.


21

2

3

4

5

6

7

8
Розділ VІІІ Сучасна українська культура

6


Відродження та перспективи розвитку культури доби утвердження Незалежності. Боротьба за культурно-мовне відродження.2
Консп.

ст. 595-609 Лекція


Культура особистості2
Контрольна робота2


Зміст занять

Заняття №1

Лекція №1

Тема: Вступ. Поняття, структура та функції культури.

 1. Предмет теорії культури.

 2. Співвідношення теорії культури з іншими науками.

 3. Етимологія терміна "культура". Генеза культури.

 4. Структура культури.

 5. Функції культури.

 6. Тенденції розвитку світової та української культури.


Заняття №2.

Лекція №2

Тема: Філософські концепції культури.

 1. Культура як багатогранне й багатофункціональне суспільно-історичне явище.

 2. Філософські підходи до аналізу культури.

2.1. Богословські (теологічні) концепції.

2.2. Еволюціоністська концепція.

2.3. Концепція циклічного коловороту.

2.4. Антропологічна теорія.

2.5. Соціологічна теорія.

2.6. Марксистська концепція.

2.7. Концепція українських вчених

а) Теорія Г.С. Сковороди;

б) Кирило-Мефодіївського братства.

2.8. Концепція романтичного народництва.

3. Основні етапи розвитку світової культури.

Заняття №3.

Лекція №3.

Тема: Культура Стародавнього світу.

 1. Поняття "Антична культура".

 2. Розвиток культури стародавньої Греції.

 3. Виникнення та розвиток давньоримської культури.

 4. Антична культура стародавньої Індії та Китаю.


Заняття №4.

Практичне заняття №1

Тема: Культура Стародавнього світу.

План заняття:

 1. Виникнення стародавніх цивілізацій у ІV – ІІІ тис. до н.е. (Вавилон, Єгипет,

Ассирія, Урарту)

 1. Антична культура стародавньої Індії.

 2. Розвиток і основні досягнення культури Китаю.

 3. Культура Греції.

4.1. Крито-Мікенська культура.

4.2. Грецька архаїка.

4.3. Період розвитку культури грецької класики.

4.4. Еллістичний період.

5. Виникнення та розвиток давньоримської культури.


Заняття №5.

Лекція №4

Тема: Розвиток культури доби Середньовіччя.

 1. Поняття "середні віки". Хронологічні кордони.

 2. Середньовічна культура Візантії.

 3. Розвиток візантійського мистецтва.

 4. Середньовічне західноєвропейське мистецтво Франції, Німеччини, Італії, Англії та Нідерландів.


Заняття №6.

Лекція №5

Тема: Доба Відродження.

 1. Загальна характеристика доби Ренесансу.

 2. Етапи розвитку культури доби Відродження.

2.1. Ренесанс та Проторенесанс в Італії.

2.2. Раннє Відродження в Італії.

2.3. Високе італійське Відродження.

2.4. Пізнє Відродження в Італії.

3. Особливості Північного Відродження.


Заняття №7.

Практичне заняття №2

Тема: Культура Нового часу. (доба Просвітництва).

План заняття:

 1. Розвиток культури доби Середньовіччя.

 2. Візантійське мистецтво.

 3. Характеристика доби Ренесансу.

 4. Етапи розвитку доби Відродження.

 5. Класицизм як мистецтво героїчної громадянськості.

 6. Стилі доби Просвітництва: рококо, сентименталізм, романтизм, реалізм.

 7. Особливості розвитку мистецтва доби Просвітництва (архітектура, живопис музика)

 8. Зростання ролі літератури в житті суспільства.

Заняття №8.

Практичне заняття №3

Тема: Культура й глобальні проблеми сучасності.

План заняття:

 1. Криза цивілізації (кінець ХІХ поч. ХХ ст.), її наслідки.

 2. Глобальні проблеми сучасності.

 3. Культура особистості.


Заняття №9.

Тема: Розвиток культури стародавньої України.

 1. Зародження і розвиток стародавніх цивілізацій на терені теперішньої України

 2. ІV - ІІІ тис. до н.е.

 3. Розвиток слов'янської культури (готи, гуни, анти).

 4. Трипільська культура. Її особливості.

 5. Розвиток скіфської культури. Релігійні вірування стародавніх слов'ян.


Заняття №10.

Лекція №7.

Тема: Культура скіфів, сарматів, антів.

 1. Грецька колонізація Північного Причорномор’я.

 2. Розвиток та особливості скіфської культури.

Культура сарматів і антів. Особливості.


Заняття №11.

Лекція №7

Тема: Культура Київської Русі

 1. Особливості світорозуміння людини часів Київської Русі.

 2. Мислителі Київської Русі, Книжна справа.

 3. Зародження і розвиток шкільної освіти. Наукові знання.

 4. Софія Київська як художній шедевр.

 5. Розвиток образотворчого мистецтва: іконопис, фреска, мозаїка.

 6. Ткацтво, килимарство та вишивка.

 7. Розвиток театрального мистецтва. Музика. Танок.


Заняття №12.

Практичне заняття №4

Тема: Формування староукраїнської культури ХІV - ХVІІ ст.

План заняття:

 1. Виникнення і розвиток стародавніх цивілізацій в ІV - ІІІ тис. до н.е.

 2. Слов'янська культура (готи, гуни, анти).

 3. Трипільська культура. Її особливості.

 4. Розвиток скіфської культури.

 5. Релігійні вірування стародавніх слов'ян.

 6. Особливості розвитку культури Київської Русі.

 7. Розвиток мистецтва Київської Русі.

 8. Суспільно-політичні та історичні обставини розвитку української культури в Польсько-литовську добу.

 9. Освіта й наука. Діяльність П. Могили. Козацтво як явище історії та культури.

 10. Розвиток мистецтва: архітектура, образотворче мистецтво, декоративне та ужиткове мистецтво, театр, вертеп, іконопис.


Заняття №13.

Практичне заняття №5.

Тема: Формування класичної української культури в кінці ХVІІ-І пол. ХІV ст.

План роботи:

 1. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

 2. Українська барокова архітектура.

 3. Розкол у релігійно-культурному житті України.

 4. Творчість І.Вишенського та М. Смотрицького.

Діяльність П.Могили.


Заняття №14.

Лекція №8.

Тема: Українська культура другої половини ХVІІ- початку ХVІІІ ст.

 1. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

 2. Освіта та її розвиток. Занепад освіти. Розвиток науки та філософії.

 3. Українська бароко ва архітектура. Живопис другої половини ХVІІ - початку ХVІІІ ст.

 4. Внесок Г.С. Сковороди в історію духовної культури українського народу. Розвиток літератури.

 5. Характерні риси культурно-національного відродження та його періодизація.

 6. Розвиток української науки та освіти ХІХ ст.

 7. Культура як умова відродження нації в українській естетичній традиції кінця ХІХ - початку ХХ ст.


Заняття №15, 16.

Практичне заняття №5, №6

Тема: Доба культурно - національного відродження.

План заняття:

 1. Визвольна війна українського народу під керівництвом Б. Хмельницького.

 2. Розвиток освіти й науки другої половини ХVІІ - початку ХVІІІ ст.

 3. Розвиток живопису та барокової архітектури другої половини ХVІІ - початку ХVІІІ ст.

 4. Розвиток літератури; внесок Г.С. Сковороди в історію духовної культури українського народу.

 5. Періодизація доби культурно-національного відродження та її характерні риси.

 6. Розвиток науки та освіти ХІХ ст.

 7. Заснування Київського університету. Роль Т.Г. Шевченка в культурному самоутвердженні нації.

 8. Культура, як умова відродження нації в українській естетичній традиції кінця ХІХ - початку ХХ ст.


Заняття №17.

Лекція №9

Тема: Культурний розвиток України у ХХ столітті.

1. Національно-культурне піднесення 20-х років. Революція 1917 р., її вплив на культурний розвиток України.

2. Політика українізації у 20-ті роки. Боротьба за оновлення української літератури у 20-ті роки.

3. Політика Польщі щодо українців та української культури.

4. Друга світова війна, її вплив на культурне життя України.

5. Соціалістичний реалізм в українському мистецтві 30-70-х р. р. (живопис, музика, архітектура, українська естрада).

6. Післявоєнне оновлення культурного розвитку України.


Заняття №18.

Практичне заняття №7

Тема: Культурний розвиток України у ХХ столітті.

План заняття:

 1. Тенденції національного-культурного піднесення 20-х років. Революція 1917р.

 2. та її вплив на культурний розвиток України цього періоду.

 3. Оновлення української літератури 20-х років. Політика українізації.

 4. Політика Польщі щодо української культури.

 5. Розвиток культури України в період другої світової війни.

 6. Післявоєнний розвиток української культури.Заняття №19.

Практичне заняття №8.

Тема: Відродження та перспективи розвитку української культури доби утвердження державної незалежності.

План заняття:

 1. Самостійність України - шанс на духовне відродження.

 2. Власна національна культура як ланка світового літературного процесу.

 3. Утворення "Руху", його культурна програма.

 4. Боротьба за відродження української мови. Товариство української мови імені Т.Г. Шевченка.

 5. Розвиток національної тематики в літературі, мистецтві, музиці, на початку 90-х років.

 6. Відродження релігійного життя.

 7. Культура особистості.


Заняття №20.

Практичне заняття №9

Тема: Обов'язкова контрольна робота. Розділ "Українська культура"


Заняття № 21.

Залікове заняття.Схожі:

Програма для студентів спеціальності: 092213 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж iconДокументи
1. /Обслуговування комп'ютерних та _нтелектуальних систем _ мереж.rtf
Програма для студентів спеціальності: 092213 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання»
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»
Програма для студентів спеціальності: 092213 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності: 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Програма для студентів спеціальності: 092213 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж iconКарчевський микола віталійович
В роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж 11
Програма для студентів спеціальності: 092213 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж iconПрограма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей)
Для студентів спеціальності (ей) 010104. 36 «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»
Програма для студентів спеціальності: 092213 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж iconУроку прес конференції Тема Основи інформаційної безпеки. Тема уроку: Безпека комп’ютерних систем
Навчальна мета: навчити самостійно виявляти комп’ютерних зловмисників та факти їх вторгнення в систему: навчити орієнтуватися в різноманітті...
Програма для студентів спеціальності: 092213 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Програма для студентів спеціальності: 092213 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж iconЛабораторна робота №1 (модуль 2) Інвентаризація ресурсів комп’ютерних систем
Мета: Навчитися проводити повний аналіз комп’ютерних місць на предмет виявлення можливих «дірок» у безпеці апаратних та програмних...
Програма для студентів спеціальності: 092213 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж iconПрограма та навчально-методичне забезпечення курсу для студентів спеціальності
К 65 Програма та методичне забезпечення курсу "вступ до спеціальності" для студентів спеціальності "Початкове навчання" – Чернігів:...
Програма для студентів спеціальності: 092213 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж iconДержавний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Навчальні цілі. Ознайомлення студентів з основами побудови комп’ютерних мереж, різновидами їх архітектур, адресацією в мережах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи