«Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату icon

«Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату
Скачати 134.36 Kb.
Назва«Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату
Дата конвертації29.11.2013
Розмір134.36 Kb.
ТипПрограма

 1. «Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату


Черноусова Лариса Іванівна

практичний психолог

Миколаївської спеціальної

загальноосвітньої

школи- інтернату

1-ІІІ ступенів №6


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Більшість сучасних першокласників відрізняються різним ступенем соматичних, психосоматичних та невротичних захворювань, які, безумовно, роблять важким процес адаптації дитини до нового соціального статусу. Тому кожній дитині необхідна підтримка й допомога у «входженні в шкільне життя». Займаючись за програмою «Сходинками до школи», діти мають можливість безболісно адаптуватися до нової атмосфери шкільного життя.

Мета програми: створити середовище, яке допоможе кожному вихованцю адаптуватися до нового соціального середовища, сформувати у них готовність до навчання.

Задачі:

 • допомогти дитині в усвідомленні свого «Я» та формуванні позитивного образу «Я»;

 • розвиток довільності поведінки вихованців;

 • розширити знання про навколишнє середовище;

 • пробудити у дитини самостійність, створити можливості для самовираження;

 • надати психологічну допомогу в подоланні страхів, проявів агресії, зменшити рівень тривожності, почуття провини;

 • гармонізувати міжособистісні стосунки в дитячих колективах.

На психологічних заняттях використовуються різні форми активної роботи: рольові ігри, інсценування ситуацій, розігрування епізодів шкільного життя, розповіді дітей, колективні малюнки, бесіди, тілесно-орієнтовані вправи, ігрові вправи на розвиток пізнавальних функцій, особистісних якостей тощо.

Програма «Сходинками до школи» розрахована на 35 годин: 1 заняття щотижня по 30–35 хв.

Програма складається з трьох розділів.

^ Розділ 1. «Про тебе самого» – створення мотивації на пізнання самого себе, розвиток кращого розуміння себе й інших, пробудження самостійності в дитини. Створення можливостей для самовираження, рефлексії.

Кількість годин – 10.

Розділ 2. «Я – школярик» – сприяння шкільної адаптації дітей, формування норм шкільного життя, розвиток навчальної діяльності, пізнавальної сфери (пам’яті, уваги, мислення).

Кількість годин – 15.

Розділ 3. «Королівство внутрішнього світу»

Мета: сприяння інтелектуальному зростанню творчого компонента, здібностей учнів, орієнтування кожного глухого учня на саморозвиток особистості, гармонізацію міжособистісних стосунків у дитячому колективі.

Кількість годин – 9.

Під час апробації програми на базі Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 6 була підтверджена її ефективність. Варто відзначити розвиток компенсаторних здібностей у вихованців з порушеннями слуху, що є передумовою їх соціальної адаптації, уміння долати труднощі, навичок спілкування і міжособистісної взаємодії з однолітками. Робота з дітьми, співпраця з педагогами, спілкування з батьками дозволяють вирішувати проблеми адаптаційного періоду. Вже наприкінці першого семестру спостерігаються прояви самостійності дитини, підвищення самооцінки, гармонізація міжособистісних стосунків у дитячому колективі.

^ Резерв навчального часу – 1 година.


Показники та критерії якості програми

Працюючи за програмою «Сходинками до школи», діти мають успішно адаптуватися вже в перші 3 місяці навчання і виховання в умовах школи-інтернату. Зменшується тривожність і занепокоєння, які домінували в перший місяць навчання. Діти починають розпізнавати свої емоційні стани, співвідносять: емоційний стан – жестове слово – дактильне слово. Вчаться адекватно сприймати емоційні стани інших людей. Вихователі й педагоги вказують на покращення стосунків у дитячих колективах.

Важливим показником успішності програми є те, що діти із задоволенням відвідують психологічні заняття. На заняттях діти активні, панує атмосфера підтримки і дружності.


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Розділ 1. «Про тебе самого»

Мета: створення мотивації на пізнання самого себе, розвиток кращого розуміння себе й інших, пробудження самостійності в дитини. Створення можливостей для самовираження, рефлексії.

^ Кількість годин для вивчення розділу: 10 год.

Заняття 1. «Я і моє тіло»

Вправи, спрямовані на подолання замкненості, пасивності, скутості дітей, а також зняття м’язової напруги вихованців.

^ Ключові поняття: я, моє тіло, частини тіла, дотик, настрій.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: вихованці знайомляться з основами психогігієни, у них формуються навички релаксації і зняття м’язової напруги.


^ Заняття 2. «Я і моя мова»

Ігри і вправи, спрямовані на розвиток усної та жестової мови, міміки, розуміння альтернативності засобів спілкування.

Ключові поняття: усна мова, жестова мова, міміка.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

^ Очікувані результати: вихованці розрізняють усну і жестову мову, пояснюють альтернативні засоби спілкування.


Заняття 3-5. «Я і мої емоції»

Ігри і вправи, спрямовані на ознайомлення з емоціями людини, усвідомлення власних емоцій, а також розпізнавання емоційних реакцій інших людей і розвиток уміння адекватно виражати свої емоції.

^ Ключові поняття: емоції, емоційні прояви.

Кількість годин для вивчення: 3 год.

Очікувані результати: вихованці знають назви емоційних станів, вміють розуміти власні емоцій, розрізняють емоції однолітків і дорослих людей, мають навички адекватно виражати свої емоції.

Заняття 6. «Я і я»

Вправи, спрямовані на розвиток уваги дитини до самої себе, своїх почуттів, переживань.

^ Ключові поняття: бажання, почуття, переживання, можливості.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: вихованці володіють початковими навичками самоаналізу з позиції «позитивно» і «негативно», пояснюють наслідки своїх вчинків.


^ Заняття 7-8. «Я і моя сім’я»

Ігри, спрямовані на усвідомлення відносин усередині сім’ї, формування теплого ставлення до її членів, усвідомлення себе як повноправного, улюбленого члена сім’ї.

^ Ключові поняття: сім’я, члени сім’ї, турбота, любов, взаємодопомога, обов’язки в сім’ї.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: вихованці пояснюють рольові взаємовідносини в сім’ї, аналізують обов’язки в сім’ї.

^ Заняття 9-10. «Я та інші»

Ігри і вправи, спрямовані на розвиток у дітей навичок спільної діяльності, колективізму, розуміння індивідуальних особливостей інших людей, формування уважного, доброзичливого ставлення до людей і один до одного.

^ Ключові поняття: індивідуальні особливості, колективізм, вміння розуміти оточуючих

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: вихованці засвоюють нормативні правила поведінки в соціумі, формують уміння окреслити свої соціальні, поведінкові, життєві позиції, розрізняють відношення до них оточуючих.


^ Розділ 2 «Я – школярик»

Мета: сприяння шкільної адаптації дітей, формування норм шкільного життя, розвиток навчальної діяльності, пізнавальної сфери (пам’яті, уваги, мислення).

^ Кількість годин для вивчення розділу: 15 год.


Заняття 11-12. «Труднощі школяра»

Ігри і вправи, спрямовані на розвиток уміння усвідомлювати свої труднощі, висловлювати їх, подолання страху і тривожності, уміння вирішувати проблеми, долати труднощі.

^ Ключові поняття: труднощі, тривожність, страх, підтримка, розуміння.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: вихованці навчаються долати шкільні труднощі, аналізують своє відношення до школи, дотримуються правил режиму школи.


^ Заняття 13-14. «Я – особистість»

Ігри і вправи, спрямовані на прийняття себе як цілісної особистості.

Ключові поняття: особистість, поведінка, риси характеру

Кількість годин для вивчення: 2 год.

^ Очікувані результати: вихованці розрізняють поняття «поведінка», «особистість», «характер», вміють характеризувати себе.

Заняття 15-17. «Хочу навчатися»

Ігри і вправи, спрямовані на формування інтересу до школи, виховання сумлінності та старанності. Ігри і вправи, спрямовані на активізацію відомостей дітей про їх обов’язки, сприяння зменшенню шкільної тривожності. Ознайомлення учнів із основними правилами гігієни навчальної діяльності, виховання відповідальності щодо обов’язків школяра, пізнавальної мотивації.

^ Ключові поняття: шкільні обов’язки, правила, самооцінка, зміна діяльності, відпочинок, довільність, заохочення.

Кількість годин для вивчення: 3 год.

Очікувані результати: вихованці спостерігають за власною поведінкою, формується довільність поведінки, активізується пізнавальна діяльність, зовнішня мотивація перетворюється на пізнавальну.


^ Заняття 18. «Правила спілкування хлопчиків і дівчаток»

Ігри і вправи, спрямовані на розширення культурного словникового запасу, виховання шанобливого ставлення один до одного, формування навичок культури спілкування.

^ Ключові поняття: словниковий запас, культура спілкування, соціальні ролі хлопчиків та дівчат.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: вихованці розрізняють соціальні ролі, обов’язки хлопців та дівчат, розширюють словниковий запас, збагачують моделі поведінки хлопців та дівчат, дотримуються правил культури спілкування.

^ Заняття 19-21. «Спостережливість і увага»

Ігри і вправи, які допомагають дітям усвідомити необхідність бути спостережливими, розвивають у дітей спостережливість, увагу й уважність.

^ Ключові поняття: спостережливість, увага, уважність.

Кількість годин для вивчення: 3 год.

Очікувані результати: у вихованців розвиваються властивості уваги (концентрація, об’єм, розподіл) та спостережливість, уважність. Вміють аналізувати розвиток даних пізнавальних здібностей.


^ Заняття 22-23. «Я і пам’ять»

Ігрові методики, спрямовані на розвиток зорової, кінестетичної, жестової пам’яті.

Ключові поняття: зорова, кінестетична, жестова пам’ять.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

^ Очікувані результати: вихованці розуміють важливість пам’яті для успішного навчання. У них розвиваються показники зорової, кінестетичної, жестової пам’яті.


^ Заняття 24-25. «Я і мій розум»

Ігрові методики, спрямовані пробудити в дитині пізнавальний інтерес, розвиток мисленнєвих операцій.

Ключові поняття: розум, мислення.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

^ Очікувані результати: у вихованців розвиваються мисленнєві операції (аналіз, синтез, узагальнення, класифікація). Вміють пояснити поняття «розум».


Розділ 3 «Королівство внутрішнього світу»

Мета: сприяння інтелектуальному зростанню творчого компонента, здібностей учнів, орієнтування кожного глухого учня на саморозвиток особистості, гармонізацію міжособистісних стосунків у дитячому колективі.

^ Кількість годин для вивчення розділу: 9 год.


Заняття 26-27. «Я і мої здібності та можливості»

Ігрові методики, спрямовані на формування пізнавального інтересу, прагнення до успіху, оцінювання своїх здібностей та можливостей.

^ Ключові поняття: здібності, можливості, самооцінка.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: у вихованців формується пізнавальний інтерес, прагнення до успіху. Вони вміють аналізувати свої здібності та можливості.

^ Заняття 28-30. «Я – єдиний і неповторний»

Ігрові методики, спрямовані на формування усвідомлення дитиною своєї унікальності і неповторності, виховання впевненості.

^ Ключові поняття: унікальність, неповторність, впевненість, власні сили.

Кількість годин для вивчення: 3 год.

Очікувані результати: вихованці наводять приклади унікальності та неповторності відомих персонажів (з казок, мультфільмів та іграшок) та відомих їм людей. Розвивається впевненість у собі.


^ Заняття 31-32. «Я і мої бажання»

Ігрові методики, спрямовані на формування усвідомлення своїх бажань і потреб, визначення можливостей.

Ключові поняття: бажання, потреби, можливості.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

^ Очікувані результати: вихованці описують та аналізують свої бажання, потреби та можливості щодо їх реалізації.


Заняття 33-34. Підсумкове заняття «Перші перемоги»

Узагальнення досягнень учнів, виховання цілеспрямованості та колективізму.

^ Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: вихованці описують знання та демонструють свої досягнення, які вони отримали під час курсу.


^ Навчально-тематичний план

(34 години, 1 година – резерв навчального часу)

заняття

Тема

Кількість годин

Форма проведення занять

Розділ 1. Про тебе самого

1.

Я і моє тіло

1

Практичне заняття

2.

Я і моя мова

1

Практичне заняття

3-5.

Я і мої емоції

3

Практичне заняття

6.

Я і я

1

Практичне заняття

7-8.

Я і моя сім’я

2

Практичне заняття

9-10.

Я та інші

2

Практичне заняття

Усього:

10

Розділ 2. Я – школярик

11-12.

Труднощі школяра

2

Практичне заняття

13-14

Я – особистість

2

Практичне заняття

15-17

Хочу навчатися

3

Практичне заняття

18

Правила спілкування хлопчиків і дівчаток

1

Практичне заняття

19-21

Спостережливість і увага

3

Практичне заняття

22-23

Я і пам’ять

2

Практичне заняття

24-25

Я і мій розум

2

Практичне заняття

Усього:

15

Розділ 3. Королівство Внутрішнього Світу

26-27

Я і мої здібності та можливості

2

Практичне заняття

28-30

Я – єдиний і неповторний

3

Практичне заняття

31-32

Я і мої бажання

2

Практичне заняття

33-34

Підсумкове заняття «Перші перемоги»

2

Практичне заняття

Усього:

9ЛІТЕРАТУРА


 1. Колесник І. П. Соціалізація особистості глухого школяра / І.П. Колесник. – К.: Мальва-ОСО, 1994.

 2. Рахманов В.М. Медико-соціальні аспекти виховання та навчання дітей з вадами слуху / В. М. Рахманов. – X., Основа, 90 с.

 3. Психология глухих детей / Под ред. И. М. Соловьева и др. – М., 1971.

 4. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі / Вип. 7. – К.: Науковий світ – 2006.

 5. Педагогічна допомога родині у вихованні дітей з особливими потребами. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: наук. методич. збір. / І. Єрмаков [кер. автор. кол. і наук. ред.] та ін. – К.: Контекст, 2000. – С. 266-267.

 6. Развитие способностей у глухих детей в процессе обучения / под ред. Т. В. Розановой. – М.: Педагогика,1991.

 7. Оржеховська В. М. Посібник з самовиховання / В. М. Оржеховська, Т. В. Хілько, С. В. Кириленко. – К.,1996.Схожі:

«Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату icon«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату

«Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату icon10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату
Запалити в душах дітей свічку моральності – одне з головних завдань кожного психолога, особливо це необхідно зробити в підлітковому...
«Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату iconПрограма факультативу для учнів 7 8-х класів спеціальної школи-інтернату
«Основи психології» (програма факультативу) для учнів 7 – 8-х класів спеціальної школи-інтернату
«Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату iconУкраїнська мова 4 клас
Кобєлєва Л. Ф., учителька початкових класів Донецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2 для дітей з вадами розумового...
«Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату iconМатематика 2 клас
Юр'єва Юлія Миколаївна, учителька початкових класів Донецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2 для дітей з вадами...
«Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату iconМатематика 4 клас
Горелкіна Світлана Василівна, учителька початкових класів Донецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2 для дітей з...
«Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату iconНаказ № Про персональну відповідальність за збереження життя і здоров’я вихованців
Уставу школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Донецької допоміжної загальноосвітньої школи-інтернату...
«Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату iconПрограма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату
«Етика і психологія сімейного життя» програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату
«Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату iconМатематика 7 клас
Дроваль Альбіна Олександрівна, учителька математики Донецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2 для дітей з вадами...
«Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату iconМатематика 8 клас
Мороховець Євгенія Іванівна, учителька математики Донецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2 для дітей з вадами розумового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи