Програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату icon

Програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату
Скачати 300.38 Kb.
НазваПрограма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату
Дата конвертації29.11.2013
Розмір300.38 Kb.
ТипПрограма


22. «Етика і психологія сімейного життя» програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату


Черноусова Лариса Іванівна,

практичний психолог

Миколаївської спеціальної

загальноосвітньої школи-інтернату

I – III ступенів № 6


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Криза інституту сім’ї в наш час є очевидною. Актуальність осмислення психології сімейних відносин у юнацькому віці має велике значення в плані досягнення благополуччя і стабільності майбутнього сімейного життя. Багатофункціональні соціальні ролі чоловіка та дружини, батька і матері, господаря й господині потребують сукупності навичок, широкого кола знань.

Проблема обізнаності учнівської молоді з питань етики і психології сімейного життя, психосексуального розвитку та культури міжстатевих відносин є однією з основних у старшому шкільному віці.

Курс «Етика і психологія сімейного життя» забезпечує системне засвоєння старшокласниками бажаних моделей сімейних відносин. Навчання може реалізуватися в процесі дворічного вивчення курсу, розрахованого на 68 годин: 9 клас – 1 година на тиждень (34 години на рік), 10 клас – 1 година на тиждень (34 години на рік).

Мета програми: сприяння засвоєнню певної суми знань у старшокласників про психологію та соціологію шлюбу й сім’ї.

Задачі:

 1. підвищення відповідальності молоді перед шлюбом і сімейним життям.

 2. формування в юнаків та дівчат високого рівня етико-психологічної культури.

 3. підвищення соціальної престижності ролі батьківства та материнства.

 4. формування психологічної готовності юнаків і дівчат до шлюбу.

 5. опанування учнями навичок самоаналізу й само розуміння, розуміння почуттів і мотивів поведінки оточуючих, уміння робити вибір і брати на себе відповідальність.

 6. засвоєння учнями навичок конструктивного спілкування.

 7. посилення антиалкогольної, анти тютюнової та антинаркотичної пропаганди.

 8. висвітлення питань ведення домашнього господарства, організація бюджету сім’ї.

До кожної теми дібрані практичні заняття: діагностика, вправи, завдання, рольові ігри тощо. Це допомагає поліпшити засвоєння матеріалу та сформувати відповідні вміння та навички.

Програма факультативу для учнів 9-х класів складається з двох розділів:

Розділ 1. «Шляхом саморозвитку особистості»

Мета: поглибити суть поняття особистості шляхом самопізнання, самовизначення, саморозвитку і самореалізації, спонукати учнів до вірного особистісного вибору в житті.

Кількість годин для вивчення розділу: 18 год.


^ Розділ 2. «Особливості міжособистісних стосунків юнаків та дівчат»

Мета: формувати в учнів соціально-психологічних, зокрема комунікативних навичок, необхідних для розвитку особистості та для успішної адаптації в суспільстві, оволодіння навичками асертивної поведінки, вміння чинити опір тиску, протистояти маніпулюванню.

Кількість годин для вивчення розділу: 16 год.


Програма факультативу для учнів 10-х класів складається з трьох розділів:

Розділ 1. «Основи сімейних відносин»

Мета: ознайомити учнів з характерними ознаками сучасної сім'ї, сформувати уявлення про важливу роль сім'ї в суспільстві, створити умови для визначення життєвих пріоритетів, збереження сімейних традицій, закласти відповідальне ставлення до подружнього життя, розвивати соціально-психологічні компетенції.

Кількість годин для вивчення розділу: 16 год.

^ Розділ 2. «Психологія інтимних стосунків»

Мета: сприяти підготовці юнаків та дівчат до вступу в шлюб, до майбутнього подружжя, здійснювати гігієнічне та статеве виховання в нерозривному зв'язку з моральним, формувати вміння і навички здорового способу життя як комплексу фізіологічних, соціальних, психологічних аспектів поведінки.

Кількість годин для вивчення розділу: 7 год.


^ Розділ 3. «Він та вона у відповідальному батьківстві «

Мета: познайомити учнів з соціальними ролями дружини і чоловіка в реалізації репродуктивної та виховної функцій сім'ї, сприяти відреагуванню переживань, пов'язаних із власним дитинством, укріпленню позитивної мотивації народження бажаних дітей у шлюбі.

Кількість годин для вивчення розділу: 11 год.


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Для учнів 9-х класів

Розділ 1. «Шляхом саморозвитку особистості»

Мета: поглибити суть поняття особистості шляхом самопізнання, самовизначення, саморозвитку і самореалізації, спонукати учнів до вірного особистісного вибору в житті.

^ Кількість годин для вивчення розділу: 18 год.


Заняття 1. «Вступ. Психологія як наука про індивідуальні якості особистості»

Відеопрезентація «Цікава психологія», бесіда «Символ психології», виготовлення символу психології власноруч, релаксаційні вправи.

^ Ключові поняття: психологія, галузі психології, символ психології, вікова періодизація.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні пояснюють зміст поняття психологія, називають галузі психології: загальна, соціальна, педагогічна, інженерна, юридична, медична та інші, аналізують особливості вікової періодизації, характеризують особливості кожного вікового етапу розвитку особистості.


^ Заняття 2. «Особливості психології юнацького віку»

Бесіда «Новоутворення юнацького віку», диспут , відеопрезентація «Юнацтво: труднощі та радощі».

^ Ключові поняття: юність - завершальний етап особистості, формування особистості, статеве дозрівання, власне «Я», рефлексія, індивідуальність.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні визначають особливості розвитку юнацького віку, наводять приклади типових проявів цих особливостей у дотриманні дисципліни, спілкуванні, активності, розвитку мови, діяльності.

^ Заняття 3-4. «Особистість»

Робота зі схемою «Особистість», вірш «Така безвихідь і така печаль», анкета-завдання «Захист вибору життєвого шляху», аутотренінг.

^ Ключові поняття: особистість, життєві навички, самостійність, самовизначення, саморозвиток, самореалізація.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні розкривають суть поняття «особистість», замислюються над шляхами самопізнання, самовизначення, самореалізації особистості, у них формується мотивація на вірний особистісний вибір в житті.


^ Заняття 5-6. «Самооцінка»

Тематична інформація, вправа «Шкала самооцінки», методика особистісного диференціала, малюнок «Автопортрет».

Ключові поняття: самооцінка, «Я - реальний», «Я очима інших», «Я - ідеальний», перелік 21 риси особистості, завищена, занижена, адекватна самооцінки.

^ Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні поглиблюють знання про самооцінку та їх види, усвідомлюють вплив самооцінки на процес спілкування, визначають свою самооцінку, корегують її, знижуючи залежність самооцінки від думки інших людей.


^ Заняття 7. «Емоційне самопочуття людини»

Відеопрезентація «Емоції. Почуття. Настрій», вправи «Кольори емоцій», «Засоби позитивного прояву почуттів», «Покажи емоції», моделювання ситуацій.

^ Ключові поняття: емоції, емоційні стани, стресові стани, почуття, настрій, саморегулювання, виховання почуттів.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: усвідомлення й прийняття учнями власних емоційних станів, їх корегування, розвиток мотивації до самовдосконалення, саморегуляції, емоційних станів.


^ Заняття 8-9. «Темперамент. Взаємодія різних типів темпераменту у спілкуванні»

Міні-лекція «Темперамент - основа характеру», відеопрезентація характеристики типів темпераменту, тест А. Бєлова «Формула темпераменту», бесіда «Сумісність типів темпераменту».

^ Ключові поняття: темперамент, типи темпераменту, характерні ознаки, сумісність типів темпераменту.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні поглиблюють знання за темою, аналізують особливості власного темпераменту, усвідомлюють можливість корекції певних його проявів.


^ Заняття 10-11. «Як виховати щасливий характер?»

Аукціон «Риси характеру», вправа «Риба для роздумів», створення пам'ятки «Як виховати щасливий характер».

^ Ключові поняття: характер, риси характеру, акцентуйованість характеру, виявлення характеру через вчинки, самовиховання.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні описують вияви свого характеру та обгрунтовують вчинками, формують адекватне ставлення до своїх вчинків, розвивають мотивацію до самовиховання.


^ Заняття 12-13. «Від самопізнання до самореалізації»

Тематична інформація, вправи «Хто я є?», «Чотири «Я», «Рольові моделі», «Мої найкращі риси», «Моя декларація самоцінності», обговорення психологічного тесту «Пізнай своє «Я».

^ Ключові поняття: самопізнання, самоприйняття, самореалізація, чотири Я: фізичне, емоційне, інтелектуальне, соціальне.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні усвідомлюють свою унікальність, індивідуальність, самоцінність як особистості, розвивають вміння презентувати себе перед аудиторією, усвідомлюють цілісність свого Я, формують впевнену та відповідальну поведінку.


^ Заняття 14-17. «Від можливостей до здійснення мети. Цілеспрямована поведінка»

Тематична інформація, диспут «Чи потрібно ставити мету в житті?», анкетування «Моя життєва мета», вправи «Зигзаг», «Що я вмію», «Ким хочу бути».

^ Ключові поняття: можливості, задатки, здібності, ціль, мета, цілеспрямована поведінка, саморегуляція, «Я - концепція».

Кількість годин для вивчення: 4 год.

Очікувані результати: учні навчаються визначати мету, формують навички розробки стратегії дій для досягнення мети, розвивають вміння враховувати рівень особистісних домагань, адекватне розуміння досягнутих результатів своєї діяльності, підвищують здатність до самоконтролю і самоорганізації, вивчають прийоми саморелаксації, відпрацьовують нові способи поведінки, що спираються на «Я - концепцію».


^ Заняття 18. Підсумкове заняття. «Шляхом саморозвитку особистості»

Урок-тренінг «Мої орієнтири внутрішнього зростання».

Ключові поняття: ключові поняття тем розділу

Кількість годин для вивчення: 1 год.

^ Очікувані результати: учні інтегрують набутий досвід, ознайомлюються зі списком особистих прав, розроблених К. Заслоффом.

Розділ 2. «Особливості міжособистісних стосунків юнаків та дівчат»

Мета: формувати в учнів соціально-психологічних, зокрема комунікативних навичок, необхідних для розвитку особистості та для успішної адаптації в суспільстві, оволодіння навичками асертивної поведінки, вміння чинити опір тиску, протистояти маніпулюванню.

^ Кількість годин для вивчення розділу: 16 год.


Заняття 19-20. «Психологічні особливості хлопців і дівчат»

Відеопрезентація за темою, мозковий штурм «Він. Вона», вправа «Два світи в одному».

^ Ключові поняття: власне «Я», рефлексія, індивідуальність, самоставлення.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні доповнюють та поглиблюють знання про гендерну соціалізацію дитини, усвідомлюють соціально-психологічні чинники розвитку дитини, долають стереотипи щодо чоловічих та жіночих інтересів, цінностей, уподобань, предметних атрибутів тощо.


^ Заняття 21-22. «Юнаки очима дівчат, дівчата очима юнаків»

Групова робота: юнаки створюють узагальнений портрет дівчат, дівчата - юнаків, обговорення результатів роботи, диспут «Чи справді чоловіча стать є сильною, а жіноча - слабкою?».

^ Ключові поняття: юнаки, дівчата, сильні і слабкі сторони, рівні, різні.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні диференціюють статеві особливості, характеризують сильні та слабкі сторони своєї та протилежної статі, формують принципи побудови стосунків між юнаками та дівчатами.


^ Заняття 23-24. «Сприйняття, взаєморозуміння, дружба»

Бесіда з елементами диспуту, вправа «Дошка оголошень», самодіагностика «Який я у спілкуванні з друзями».

^ Ключові поняття: почуття, сприйняття, дружба, взаєморозуміння, повага.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні поглиблюють знання про значення і функції дружби, наводять приклади дружніх стосунків між юнаками та дівчатами, порівнюють почуття симпатії, закоханості і дружби, розвивають навички стриманості у процесі комунікації.


^ Заняття 25. «Узагальнений портрет сучасних ідеальних хлопця та дівчини»

Створення двома групами (хлопці та дівчата) «Портретів сучасних ідеальних хлопців та дівчат», порівняння чотирьох портретів.

^ Ключові поняття: сучасний ідеальний хлопець, сучасна ідеальна дівчина.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: формування мотивації хлопців та дівчат, спрямованої на самовдосконалення, розвиток комунікативних навичок, відповідальної поведінки.


^ Заняття 26-27. «Чоловічий і жіночий світ: спільне та відмінне»

Мозковий штурм за темою , вправи «ИКНІЖ - ИКІВОЛОЧ», «Правда та міфи в оцінці чоловіків та жінок», виготовлення колажу «Дівчинка - лідерка, юнак - лідер».

^ Ключові поняття: чоловічий світ, жіночий світ, стереотипи, самовизначення.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні аналізують еталони чоловічості та жіночості, усвідомлюють власні позиції в особистісному, професійному становленні статі, характеризують психологічні особливості жіночого та чоловічого світів, самовизначаються у рамках власного світу.


^ Заняття 28-29. «Симпатія. Закоханість. Перше кохання»

Тематична інформація, вправа «Незакінчені речення» , мозковий штурм «Чого не можна робити, коли відносини закінчилися», перегляд тематичної психологічної анімації, вправа «Ліки від нещасного кохання», виготовлення символу кохання (прийом педагогічної АРТ-терапії).

^ Ключові поняття: симпатія, закоханість, перше кохання, людські цінності.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні висловлюють свої уявлення про закоханість і кохання, усвідомлюють різницю між поняттями, розвивають емпатію, гідність.


^ Заняття 30-31. «Асертивність як оптимальна стратегія міжособистісної поведінки.»

Гра «Мандрівка станціями «Пасивність - Грубість - Асертивність», асоціативний кущ «Асертивність», вправи «Техніки асертивної поведінки», «Гра в тумані», «Асертивна відмова», «Асертивне прохання».

^ Ключові поняття: асертивність, утвердження, впевненість, самосвідомість, свідомий вибір.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні ознайомлюються з поняттям «асертивність» та складовими асертивної поведінки, розвивають навички відстоювати свою думку, не принижуючи інших, удосконалюють навички спілкування, самоконтролю.

^ Заняття 32-33. «Ознаки насильства в стосунках, вироблення алгоритму впевненої поведінки»

Міні-лекція «Не дай собою маніпулювати», бесіда «Чи дотримуєтесь таких правил безпеки?», психологічні поради «Придивіться уважно до ваших друзів та знайомих», вправа «Види та ознаки насильства», моделювання ситуацій з використанням впевненого типу реагування.

^ Ключові поняття: спостережливість, насильство, маніпулювання, протидія, відмова, впевненість, власні інтереси, здоров'я, життя.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні продовжують оволодівати навичками асертивної поведінки, характеризують її переваги, розвивають навички самостійного прийняття рішень, вміння чинити опір тиску.


^ Заняття 34. Підсумковий урок

Гра-практикум «Паритету - бути!»

Ключові поняття: паритет, гендер.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

^ Очікувані результати: учні узагальнюють знання за темами, актуалізують ключові поняття, формують власний підхід до проблем гендерної рівності, досліджують взаємини статей у суспільстві, школі, класі, набувають досвіду створення соціальних проектів, розвивають вміння аналізувати, оцінювати, робити висновки, формують соціальні компетенції.


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Для учнів 10-го класу

Розділ 1. «Основи сімейних відносин»

Мета: ознайомити учнів з характерними ознаками сучасної сім'ї, сформувати уявлення про важливу роль сім'ї в суспільстві, створити умови для визначення життєвих пріоритетів, збереження сімейних традицій, закласти відповідальне ставлення до подружнього життя, розвивати соціально-психологічні компетенції.

^ Кількість годин для вивчення розділу: 16 год.


Заняття 1. «Шлюб. Причини укладення шлюбу. Готовність до шлюбу»

Тематична інформація «Мотиви укладання шлюбу», робота в групах «7 мотивів», вправи «Асоціації», «Групове малювання».

^ Ключові поняття: психологія сімейного життя, кохання, теорія А. Маслоу, здатність кохати, шлюб, фактори стабільного шлюбу.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні розрізняють поняття «шлюб» і «сім'я», усвідомлюють необхідність пізнання себе та партнера при бажанні створити сім'ю, розуміють недосконалість одних мотивів укладання шлюбу і переваги інших; розвивають відповідальне ставлення до свого вибору.

^ Заняття 2. «Сім'я. Функції сім'ї»

Тематична інформація, відеопрезентація, мозковий штурм «Для чого сучасній людині потрібна сім'я», вправа «Фотошоп», гра «Асоціації».

^ Ключові поняття: шлюб, сім'я, функції сім'ї, сімейні ролі.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні ознайомлюються з функціями сім'ї, особливостями шлюбно-сімейних стосунків; аналізують роль дружини і чоловіка у виконанні функцій сім'ї, оволодівають соціальними навичками.

^ Заняття 3. «Правові питання шлюбу та сім'ї. Порядок і умови укладання шлюбу»

Тематична інформація «Правові умови вступу в шлюб», мозковий штурм «Зміни в законі», вправа «Сімейний кодекс».

^ Ключові поняття: законодавство, шлюбний вік, умови вступу в шлюб, реєстрація, психічне здоров'я, моногамія.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні ознайомлюються з головними умовами вступу в шлюб, аналізують їх, наводять приклади, формують навички відповідального ставлення до свого майбутнього.


^ Заняття 4. «Особисті права та обов'язки подружжя»

Тематична інформація, анкета «Ролі чоловіка і дружини в сім'ї», вправа «Права та обов'язки подружжя: за і проти».

^ Ключові поняття: особисті права, обов'язки подружжя.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні усвідомлюють права та обов'язки подружжя, збагачують знання про традиційну та партнерську сім'ю, висловлюють свої думки стосовно прав і обов'язків подружжя.


^ Заняття 5. «Психологічні проблеми молодої сім'ї»

Мозковий штурм «Проблеми молодої сім'ї», моделювання ситуацій, перегляд тематичного мультфільму для дорослих.

^ Ключові поняття: економічні, соціальні, психологічні проблеми молодої сім'ї, незадоволення потреб, сім типів порушення поведінки.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні усвідомлюють наявність проблем молодої сім'ї, ознайомлюються з їх причинами і наслідками, розуміють необхідність своєчасного вирішення проблем, опановують навички асертивної поведінки, розвивають толерантність і відповідальність.

^ Заняття 6. «Психологічний клімат сім'ї. Правила щасливого шлюбу»

Бесіда «Психологічний клімат сім'ї», міні-лекція «Міжособистісна сумісність», вправи «Сіамські близнюки», «Малюнок удвох», складання пам'ятки «Правила щасливого шлюбу».

^ Ключові поняття: міжособистісна сумісність, чинники, що впливають на психологічний клімат сім'ї.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні ознайомлюються з тематичними поняттями, усвідомлюють, що кожна родина індивідуальна, розвивають комунікативні навички, розширюють соціальний досвід та культуру спілкування.


^ Заняття 7. «Типи сімей»

Міні-лекція «Типи сімей», бесіда «Стилі батьківської поведінки», сюжетно-рольові ігри.

Ключові поняття: типи сімей, стилі батьківської поведінки (авторитетний, авторитарний, ліберальний, індиферентний), цілі та завдання сімейного виховання.

^ Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні визначають типи сімей, стилі поведінки батьків у вихованні дітей, аналізують окремі типи сімей, наводять приклади з життя оточуючих, обирають сприятливі стилі батьківської поведінки.


^ Заняття 8-9. «Сімейні конфлікти. Стилі розв'язання конфліктів»

Бесіда «Сімейні конфлікти», міні-лекція «Стилі розв'язання конфліктів», моделювання конфліктних ситуацій та їх вирішення, мозковий штурм «Основні принципи спільного подружнього життя».

^ Ключові поняття: конфлікт, подружні (сімейні) конфлікти, причини конфліктів, стилі розв'язання конфліктів, класифікація конфліктів.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні ознайомлюються з причинами сімейних конфліктів, характеризують типові моделі поведінки подружжя в внутрішньосімейних конфліктах, розвивають вміння порівнювати та робити висновки, розширюють навички життєвої компетентності.


^ Заняття 10-11. «Підводні камені сімейного життя (ревнощі, зрада, насильство)»

Бесіда, диспут відеоматеріали, моделювання ситуацій, вправа «Визначення типів насильства», мозковий штурм «Як попередити домашнє насильство».

^ Ключові поняття: ревнощі, зрада, насильство, види насильства, жертва, кривдник, самозахист, впевнена поведінка.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні ознайомлюються з термінологією заняття, формують уявлення про можливі проблеми міжособистісних стосунків в родині, розвивають навички аналізу та порівняння, усвідомлюють, що домашнє насильство є злочином, розвивають саморегуляцію, самоконтроль, вміння захистити себе.


^ Заняття 12. «Спільне життя з батьками»

Міні-лекція з теми, мозковий штурм «Спільне життя з батьками: за і проти», вправи «Система цінностей різних поколінь», «День народження», «Знайди свою територію».

^ Ключові поняття: взаєморозуміння поколінь у родині, терпіння, повага, поступки, компроміс.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні аналізують варіанти спільного з батьками та самостійного проживання, ведення господарства та умов взаємодії, усвідомлюють необхідність розвитку соціальних навичок.


^ Заняття 13. «Домашній бюджет. Господарські відносини»

Тематична інформація «Домашній бюджет», практична вправа в парах «Сімейний бюджет», вправа «Хто в домі хазяїн».

^ Ключові поняття: сімейний бюджет, господарство, господар, економія, бережливість, вміння домовлятися.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні ознайомлюються з поняттями теми, в практичній діяльності опановують навички розподілу сімейного доходу, розвивають комунікативні навички, набувають соціального досвіду.


^ Заняття 14. «Розлучення та його наслідки»

Мозковий штурм «Причини зради», «Причини розлучення», бесіда «Наслідки розлучення», вправа «Як уникнути підводних каменів», моделювання ситуацій.

^ Ключові поняття: мотиви, причини зради та розлучення, їх наслідки, емоційне розлучення, юридичне розлучення, втрата довіри, відчуження, сім помилок, які руйнують сім'ю.

^ Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: ознайомлення з ключовими поняттями теми, усвідомлення особистої відповідальності як провідного комплексу сімейного життя.


^ Заняття 15-16. «Практикум із сімейного спілкування»

Урок-практикум «Я+Я= Сім'я»

Ключові поняття: поняття розділу.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

^ Очікувані результати: вміють отримувати необхідну інформацію про себе, мають усвідомлене бажання планувати сім'ю, володіють навичками взаємодії у партнерських стосунках, удосконалюють морально-етичні риси особистості.

^ Розділ 2. «Психологія інтимних стосунків»

Мета: сприяти підготовці юнаків та дівчат до вступу в шлюб, до майбутнього подружжя, здійснювати гігієнічне та статеве виховання в нерозривному зв'язку з моральним, формувати вміння і навички здорового способу життя як комплексу фізіологічних, соціальних, психологічних аспектів поведінки.

^ Кількість годин для вивчення розділу: 7 год.


Заняття 17-19. «Психофізіологічна характеристика статевого життя. Статева відповідальність. Наслідки дошлюбного статевого життя»

Тематична інформація, диспут, рольова гра «Заблоковані функції», мультфільм «Коли дівчина дорослішає» (частина 2, 4).

^ Ключові поняття: стать, статеві відносини, статева відповідальність, інстинкт близькості, репродуктивна функція сім'ї.

Кількість годин для вивчення: 3 год.

Очікувані результати: учні усвідомлюють особливості психофізіологічного розвитку і враховують їх у стосунках з протилежною статтю, знайомляться з особливостями взаємодії подружжя у реалізації функцій сім'ї, зокрема репродуктивної, роблять висновки стосовно негативних наслідків дошлюбного статевого життя, формують відповідальну поведінку.


^ Заняття 20. «Планування сім'ї»

Міні-лекція «Планування сім'ї», вправа «Будівництво», перегляд і обговорення тематичних відеоматеріалу, мультфільму «Коли дівчина дорослішає» (частина 3. 4).

^ Ключові поняття: планування сім'ї, засоби контрацепції, аборт, небажана дитина, безплідність, хвороби, життєві трагедії.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні усвідомлюють головну мету планування сім'ї – народження тільки бажаних дітей і максимальну турботу про їх здоров'я і здоров'я батьків, характеризують позитивні та негативні приклади з життя оточуючих, роблять висновки, розвивають відповідальне ставлення до шлюбу та сімейних відносин.


^ Заняття 21. «Ризикована поведінка. Формування безпечної поведінки»

Мозковий штурм «Що таке ризикована поведінка», перегляд відеоматеріалів, їх обговорення, міні-лекція «Формування безпечної поведінки», моделювання ситуацій, прийоми педагогічної арт-терапії, інтерактивні вправи.

^ Ключові поняття: ризикована поведінка, СНІД, ВІЛ-інфікування, ІПСШ, безпечна поведінка.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні поглиблюють знання з теми, усвідомлюють взаємозв'язок між вживанням наркотиків, алкоголю, незахищеними статевими відносинами й ризиком ВІЛ-інфікування та ІПСШ, роблять висновки про необхідність формування безпечної поведінки, вибирають здоровий спосіб життя.


^ Заняття 22. «Чоловічі та жіночі безпліддя. Прийомні діти»

Виступ лікаря, соціального педагога за темою, бесіда «Прийомні діти та безплідні - зустріч самотностей «.

^ Ключові поняття: чоловічі та жіночі безпліддя, прийомні діти, прийняття рішення, відповідальне ставлення.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні ознайомлюються з причинами безпліддя, сучасними можливостями медицини, можливостями усиновлення як альтернативного рішення на користь повної сім'ї.

^ Заняття 23. Підсумковий урок

Інтерактивне заняття «Уявлення про мою майбутню сім'ю», вправи «Збудуй дім, посади дерево, сплануй сім'ю», «Майбутня сім'я в колективному малюнку».

^ Ключові поняття: ключові поняття розділу.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні розкривають значення родини у житті людини, висловлюють судження про свою майбутню родину, її цінності.


^ Розділ 3. «Він та вона у відповідальному батьківстві «

Мета: познайомити учнів з соціальними ролями дружини і чоловіка в реалізації репродуктивної та виховної функцій сім'ї, сприяти відреагуванню переживань, пов'язаних із власним дитинством, укріпленню позитивної мотивації народження бажаних дітей у шлюбі.

^ Кількість годин для вивчення розділу: 11 год.


Заняття 24-25. «Я - майбутній тато, я - майбутня мати»

Вправа «Я - майбутній тато, я - майбутня мати», інтерактивна гра «Валізи для найкращого тата та найкращої мами», вправа світ мама і татусів, мозковий штурм «Взаємні права та обов'язки батьків і дітей».

^ Ключові поняття: сім'я, бажана дитина, батьківство, відповідальність батьків, любов, турбота, обов'язки батьків.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні усвідомлюють важливу роль, яку діти відіграють для своїх батька і матері, у них утверджується позитивна мотивація народження бажаної дитини у шлюбі, формується самостійна впевнена поведінка.


^ Заняття 26-27. «Психологічна готовність чоловіка та жінки до народження дитини. Дев’ять дивовижних місяців»

Міні-лекція за темою, відеофільм «9 дивовижних місяців», сюжетно-рольова гра 266 днів спілкування, вправа для майбутнього тата.

^ Ключові поняття: вагітність, перебудова організму, спілкування майбутніх батьків з дитиною, народження.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні ознайомлюються з фізіологічними та психологічними особливостями періоду вагітності, необхідністю підтримки чоловіка та рідних, наводять приклади з життя оточуючих, роблять висновки щодо відповідального ставлення до планування сім'ї.


^ Заняття 28-29. «Народження дитини. Психологічні новоутворення сімейних стосунках»

Тематична інформація, відеофільм з теми, рольова гра «Маленьке диво».

^ Ключові поняття: психологічні новоутворення в сім'ї, після народження дитини.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні усвідомлюють обов'язки батьківства, ступень відповідальності, батьківські обов'язки, формулюють свої очікування та свою ідеальну позицію щодо батьківства.


^ Заняття 30-32. «Виховання дитини. Родинні традиції»

Лекція «виховання дитини. Врахування вікових та психологічних особливостей», мозковий штурм «Виховні позиції батька та матері», вправи «Спогади про дитинство», «Зрозумій почуття малої дитини», «Лист любій дитині», бесіда «Типи мам. Типи татусів».

^ Ключові поняття: родина, спілкування, прийняття, емпатія, типи сімейних взаємин, опіка, співпраця, стилі сімейного виховання, методи і прийоми виховання.

^ Кількість годин для вивчення: 3 год.

Очікувані результати: учні ознайомлюються і опрацьовують матеріали з теми. аналізують стилі сімейного виховання, порівнюють їх з власним досвідом, вибирають оптимальний стиль, усвідомлюють значення виховання в становленні і гармонізації особистості.


^ Заняття 33-34. Підсумковий урок. «Вартості сімейного життя»

Урок-гра, вправи «Символ сімейного життя», «Вибір у твоєму житті», «Лінія життя», «Аукціон вартостей сімейного життя».

^ Ключові поняття: ключові поняття розділу.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні інтегрують набуті знання, уміння і навички, навчаються приймати рішення, аналізувати їх з позицій доцільності, формують усвідомлення активної позиції в реалізації своїх життєвих планів, можливостей і ресурсів у конструктивному опануванні майбутнього життя.


^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Для учнів 9-х класів

(35 годин, 1 година – резерв навчального часу)

заняття

Тема

Кількість годин

Форма проведення занять

^ Розділ 1. Шляхом саморозвитку особистості

1.

Вступ. Психологія як наука про індивідуальні якості особистості

1

Урок-занурення

2.

Особливості психології юнацького віку

1

Урок-розвивальне

3-4.

Особистість

2

Урок-розвивальне

5-6.

Самооцінка

2

Урок-дослідження

7.

Емоційне самопочуття людини

1

Практичне заняття

8-9.

Темперамент. Взаємодія різних типів темпераменту у спілкуванні

2

Інтегрований урок

10-11.

Як виховати щасливий характер

1

Урок-диспут

12-13.

Від самопізнання до самореалізації

1

Практичне заняття

14-17.

Від можливостей до здійснення мети. Цілеспрямована поведінка

4

Тренінг

18.

Підсумкове заняття. «Шляхом саморозвитку особистості»

1

Практичне заняття

Усього:

18

Розділ 2. Особливості міжособистісних стосунків юнаків та дівчат

19-20.

Психологічні особливості хлопців і дівчат

2

Урок-ознайомлення

21-22.

Юнаки очима дівчат, дівчата – очима юнаків

2

Практичне заняття

23-24.

Сприйняття, взаєморозуміння, дружба

2

Розвивальний урок

25.

Узагальнений портрет сучасний ідеальних хлопця та дівчини

1

Урок-галерея

26-27.

Чоловічий і жіночій світи: спільне та відмінні

2

Урок-диспут

28-29.

Симпатія. Закоханість. Перше кохання

2

Урок-роздум

30-31

Асертивність як оптимальна стратегія міжособистісної поведінки

2

Урок-моделювання ситуацій

32-33.

Ознаки насильства в стосунках, вироблення алгоритму впевненої поведінки

2

Практичне заняття

34.

Підсумковий урок «Перші кроки у дорослість»

1

Тренінг

Усього:

16^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Для учнів 10-х класів

(35 годин, 1 година – резерв навчального часу)

заняття

Тема

Кількість годин

Форма проведення занять

Розділ 1. Основи сімейних відносин

1.

Шлюб. Причини укладання шлюбу. Готовність до шлюбу

1

Урок-диспут

2.

Сім’я. Функції сім’ї


1

Мозковий штурм

3.

Правові питання шлюбу та сім’ї. Порядок і умови укладання шлюбу

1

Інтегрований урок

4.

Особисті права та обов’язки подружжя

1

Інтегрований урок

5.

Психологічні проблеми молодої сім’ї

1

Розвивальне заняття

6.

Психологічний клімат сім'ї. Правила щасливого шлюбу

1

Розвивальне заняття

7.

Типи сімей

1

Розвивальне заняття з елементами моделювання

8-9.

Сімейні конфлікти, стилі розв’язання конфліктів

2

Розвивальне заняття з елементами моделювання

10-11.

Підводні камені сімейного життя (ревнощі, зрада, насильство)

2

Розвивальне заняття

12.

Спільне життя з батьками

1

Урок-диспут

13.

Домашній бюджет. Господарські відносини

1

Практичне заняття

14.

Розлучення та його наслідки

1

Розвивальне заняття

15-16.

Підсумкове заняття «Я+Я= Сім’я»

2

Тренінг

Усього:

16

Розділ 2. Психологія інтимних стосунків

17-19.

Психофізіологічна характеристика статевого життя людини. Статева відповідальність. Наслідки дошлюбного статевого життя

3

Інтегрований урок

20.

Планування сім'ї

1

Розвивальне заняття

21.

Ризикована поведінка. Формування безпечної поведінки

1

Практичне заняття

22.

Чоловіче та жіноче безпліддя. Прийомні діти

1

Розвивальне заняття

23.

Підсумковий урок «Уявлення про доросле життя»

1

Урок-роздум

Усього:

7

Розділ 3. Він та вона у відповідальному батьківстві

24-25.

Я – майбутній тато, я – майбутня мати

2

Мозковий штурм

26-27.

Психологічна готовність чоловіка та жінки до народження дитини. Дев’ять дивовижних місяців

2

Розвивальне заняття

28-29.

Народження дитини. Психологічні новоутворення в сімейних стосунках

2

Розвивальне заняття

30-32.

Виховання дитини. Родинні традиції у вихованні

3

Розвивальне заняття

33-34

Вартості сімейного життя

2

Тренінг

Усього:

11ЛІТЕРАТУРА 1. Баранова Н. П. Тренінги для вчителів із педагогічної майстерності. – Х. : Основа, 2009.

 2. Бондарчук О. І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. – К., 2001.

 3. Вертиховская М. И., Гальпер Д. Г., Ковалев С. А. Преподавание этики и психологии семейной жизни в школе: Из опыта работы / Сост. А. С. Красовский. – Минск, 1990.

 4. Колесник І. П. Соціалізація особистості глухого школяра / І.П. Колесник. – К.: Мальва-ОСО, 1994.

 5. Рахманов В.М. Медико-соціальні аспекти виховання та навчання дітей з вадами слуху / В.М. Рахманов. – X., Основа, 90 с.

 6. Психология глухих детей / Под ред. И. М. Соловьева и др. – М., 1971.

 7. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі / Вип. 7. – К.: Науковий світ – 2006.

 8. Педагогічна допомога родині у вихованні дітей з особливими потребами. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: наук. методич. збір. / І. Єрмаков [кер. автор. кол. і наук. ред.] та ін. – К.: Контекст, 2000. – С. 266-267.

 9. Развитие способностей у глухих детей в процессе обучения / под ред. Т. В. Розановой. – М.: Педагогика,1991.

 10. Оржеховська В.М. Посібник з самовиховання / В. М. Оржеховська, Т. В. Хілько, С. В.Кириленко. – К.,1996.

 11. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: наук.-метод. посіб. / За ред. І.Г.Єрмакова. − Запоріжжя: Центріон, 2005. − 640 с.

Схожі:

Програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату iconПрограма факультативу для учнів 7 8-х класів спеціальної школи-інтернату
«Основи психології» (програма факультативу) для учнів 7 – 8-х класів спеціальної школи-інтернату
Програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату iconПрограма факультативного курсу
України у ХХІ столітті (проект), де викладено, що “система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей І молоді, формування...
Програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови» для 10 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
...
Програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату icon«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату

Програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату iconПрограма факультативного курсу
...
Програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату iconПрограма факультативного курсу для 10 (11) класу
Укладач: Олена Оперчук, методист лабораторії методики навчання української мови Київського міського педагогічного університету імені...
Програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату iconПрограма факультативного курсу " українська лексикографія" для учнів 9 класу
Незважаючи на стрімкий розвиток мережі Інтернет, життя і професійну діяльність сучасної людини неможливо уявити без використання...
Програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату icon«Сходинками до школи» факультативний курс для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату

Програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату iconПрограма Факультативного курсу
Програма факультативних занять є частиною безперервного екологічного виховання учнів у середніх школах
Програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату iconСоціальна адаптація учнів з вадами розвитку. Компетентність випускника
Шилова Н. В., заступник директора з навчальної роботи Донецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2 для дітей з вадами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи