30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів icon

30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів
Скачати 252.18 Kb.
Назва30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів
Дата конвертації29.11.2013
Розмір252.18 Kb.
ТипДержавний стандарт

30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів


Ропацька Інесса Семенівна,

завідувачка центром практичної психології

і соціальної роботи


Пояснювальна запискаФакультативний курс “ Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету ” розрахований для учнів 10-11 класів (70 годин).


Саме учнівська молодь переживає період активної соціальної взаємодії з оточуючими. Самопізнання, становлення особистості – це умова нормального функціонування індивіда, основа роботи над собою. Подалі в житті їх чекають важливі вчинки та рішення. Але перша причина проблем молоді знаходиться у площині комунікативної компетентності, а точніше некомпетентності.


Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, сучасний учень повинен володіти певними знаннями та уміннями; мати досвід пізнання самого себе, розуміння інших людей, механізмів, законів, що впливають на людські взаємовідносини; творчо використовувати набуті знання і вміння в оточуючій його дійсності, приймати нестандартні рішення, творчо мислити, застосовувати отриману інформацію для індивідуального розвитку, самовдосконалення; вміти ефективно розв’язувати конфлікти, володіти навичками конструктивного спілкування, бути готовим до вибору майбутньої професійної діяльності; вміти розробляти власний життєвий проект тощо.


Державний стандарт базової та полної середньої освіти передбачає упровадження особистісно-зорієнтованих педагогічних технологій зокрема, формування у учнів соціальної, комуникативної, інформаційної, полікультурноі та других видів компетентності.


^ Мета курсу - орієнтація на формування у учнівської молоді навичок ефективного соціального і професійного спілкування на основі обізнаності основних законів психології і методичних прийомів їх реалізації.


^ Програма факультативного курсу передбачає рішення наступних завдань:


 1. Розширення уявлень підлітків про власне «Я», стимулювання інтересу до самопізнання через створення умов для вивчення мотивів поведінки.
 1. Прийняття цінності інших поглядів, навіть якщо вони не збігаються з власними.
 1. Відпрацювання навичок безоцінкових висловлювань шляхом залучення повідомлень до контексту власних почуттів.
 1. Формування партнерської діяльності в діловому спілкуванні, вміння активно слухати, намагатися розуміти людину, а не переконувати її у своїй правоті.
 1. Допомогти учням у формуванні, насамперед, соціальної та комунікативної компетентностей.


Структура програми – лінійна. Програма факультативу складається з трьох розділів.


Розділ 1. Основи психології особистості. Характеризує основні функції свідомості людини. Розглядаються поняття «особистість» «індивідуальність», основні потреби та формування стадій духовного розвитку особистості.


Розділ II. Основи комунікації і конфліктології. Питання другого розділу вміщають в себе психологію спілкування, теорію конфлікту та стратегії поведінки людини у конфликті.

^ Розділ III. Основи ділового етикету. Третій розділ вміщує в собі правила формування ділової жінки, чоловіка, приділяється увага техніці ділових контактів.


У програму увійшли питання, актуальні для випускників загальноосвітніх закладів освіти з різних напрямів сучасної психології: загально, соціальної, конфліктології тощо. Відповідні дані під час вивчення більшості тем програми поєднуються таким чином, що елементарні теоретичні знання учні можуть перевірити експериментально, випробувати їх на практиці. Методика навчання передбачає використання проблемно-діалогічних підходів, як постановка проблемних питань, дискусії, аналіз ситуацій, рольові ігри, мозковий штурм, евристична бесіда, репетиція поведінки, психологічні і ділові ігри. Методичною особливістю викладання факультативу є проблемність навчання, яка може бути досягнута через залучення учнів до обговорення питань як особистісного, так і загального характеру.


^ Програма розрахована на 70 годин.

10 клас - 1 година на тиждень (35 годин);

11 клас – 1 година на тиждень (35 години).

Програма факультативного курсу розрахована на два роки (етапи) роботи з учнями старших класів, проте у тому випадку, коли учні виявляють значне прагнення до власного самопізнання та пізнання психології спілкування, можна проводити заняття і за однорічною програмою (два заняття на тиждень). Автором рекомендовано використовувати факультативний курс «Психологічні основи ділового спілкування» у спільній системі заходів з естетичного, морального та психологічного напрямків навчання та виховання.


Заняття доцільно проводити у групі з 12—15 осіб.

Факультативна програма пройшла апробацію в суспільно-гуманітарній гімназії міста Тореза серед учнів 10-11 класів в 2008-2010 р.р.

За результатами порівняльного аналізу констатуючого і контрольного етапів вивчення психологічної компетентності учнів (до і після впровадження факультативної програми) можна стверджувати про:


 • достатній рівень обізнаності учнівської молоді про власні стосунки з іншими людьми і соціальними групами;
 • сформованість навичок спілкування в життєвих сітуаціях: ділових та побутових з оріентацією на асертивну модель поведінки.


Програма факультативу сприяла:


 • активності учнів у процесі комунікативних взаємин;
 • корекції у учнів небажаних черт характеру та поведінки;
 • обізнаності з основних проблем поведінки, стратегії у конфлікті;
 • формуванню вміння аналізувати результати психологічного тестування.

^ Тематичне планування факультативного курсу “Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету ”

10 клас (35 годин)

№ п\п

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин


Всього

із них:

Теоретичні заняття

Практичні

заняття

1

Основи психології особистості.16

10

6
Вступ

Психологія як наука про індивідуальні якості особистості

1

1
1.1.

Закономірності людської свідомості та підсвідомості. Теорія підсвідомості З.Фрейда.

Психологічний практикум:

аналіз ситуацій


3

2

1

1.2.

Особистість. Індивід. Індивідуальність. Поняття “Я-образ”. Прагнення до вищості. Розвиток особистості .

Психологічний практикум: інтерактивна дискусія «Я-образи»

2

1

1

1.3.

Види емоцій та почуттів.2

2
1.4.

Теорія мотивації і ієрархії потреб людини.

Психологічний практикум:

Евристична бесіда «Ієрархія потреб людини».


2

1

1

1.5.

Структура та особливості типів темпераменту.

Психологічний практикум: діагностування самообстеження типу темпераменту


2

1

1

1.6.

Психологічні особливості особистісних типів акцентуацій

^ Психологічний практикум: діагностування самообстеження типу акцентуації


4

2

2


II


Основи комунікації і конфліктології.


19


11


8

2.1.

Психологічні фактори комунікації. Комунікативні стратегії та комунікативні тактики. Особистісний простір у спілкуванні.


1

1
2.2.

Позиції спілкування за Е.Берном. Его-стани. Форми поведінки, типові для его-станів.


5

3

2

2.3.

“Бар’єри в спілкуванні та їх подолання ” – інтерактивна дискусія.


1
1

2.4

Види поведінки особистості в суспільстві. Пасивна поведінка. Агресивна поведінка.


2

2
2.5.

Асертивна поведінка. Правила та норми асертивної поведінки. Біль о правах людини. Конвенція по правам дитини.

Психологічний практикум:

Психологічна гра «Біль ділової людини»


4

2

2

2.6.

Теорія конфлікту. структура, класифікація та типологія конфліктів .


1

1
2.7.

Конфліктогени – “віруси” випадкових конфліктів. Природа конфліктогенів.


1

1
2.8.

Конфлікти в закладах та організаціях. Джерела виникнення конструктивних та деструктивних конфліктів. Попередження та уникнення конфліктів: основні правила.

Психологічний практикум:

аналіз ситуацій, репетиція конструктивної поведінки.


2

1

1

2.9.

Стратегія поведінки учнів у конфліктній ситуації .

Психологічний практикум:

Визначення стилів поведінки у конфліктних ситуаціях (методики Джонсона-Джонсона, Томаса).


1
1

2.10.

Навчальний семінар «Шкільна медіація – служба рішення конфліктів в освітньому середовищі»


1
1^ Тематичне планування до факультативного курсу

Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету ”

11 клас (35 годин)


№ п\п

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин


Всього

Теоретичні

заняття

Практичні

заняття


3.

Діловий етикет. Основи ділової взаємодії.351718

3.1.

Імідж ділової людини. Закони формування іміджу.


Психологічний практикум: групова робота «Створення колажу».

2

1

1

3.2.

Психологічні фактори спілкування.

Ефекти сприйняття: про що можуть сказати обличчя та голос: “ словник ” рухів тіла, «ефект ореола».

Психологічний практикум: рольова гра «Ділові контакти».


3

2

1

3.3.


Психологічні захисні механізми. Основні захисні стратегії.

Психологічний практикум:

аналіз ситуацій.


2

1

1

3.4.

Техніка ділових контактів: правила та заборони, які забезпечують результативність контактів.

^ Психологічний практикум

Аналіз ситуацій «Правила ефективної бесіди» Рольові ігри.


2

1

1
3.5.

Правила етикету. Візитна картка


1
1

3.6.

Ділова гра “Переговори ”


1
1

3.7.

Теорія прихованого маніпулювання.

Основні технології маніпулювання. Основні мотиви маніпуляцій. Маніпулятивні засоби боротьби в конфлікті.


4

2

2

3.8.

Основи само презентації. Основні правила підготовки до виступу. Техніка виступу.


3213.9.

Мистецтво переконання. Практичні прийоми переконання.


3

2

1

3.10.

Важливий життєвий ресурс. Вісім універсальних порад щодо використання часу.


1

1
3.11.

Професійне самовизначення. Сфери діяльності.

Психологічний практикум: само діагностування за методиками Холланда, карти інтересів, ДДО тощо.


3

2

1

3.12.
^

Техніка пошуку роботи.


2

1

13.13.

Як скласти резюме.

Психологічний практикум «Резюме».


Само презентація .


2

1

1

3.14.
^

Співбесіда з роботодавцем. 15 кроків до впевненості у себе.


Ділова гра «Співбесіда».


2

1

1

3.15.

Дискусія «Сходинки до майбутнього»11

3.16.

Психологічний практикум «Побудова ефективної співпраці ділової людини»


1
1

3.17.

Створення проекту «Карта успіху ділової людини»


1
1

3.18.

Презентація проекту «Карта успіху ділової людини»


1
1^ Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів факультативного курсу

Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету ”

10 клас


№ п\п

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів


1

Основи психології особистості.


Вступ

Психологія як наука про індивідуальні якості особистості

1

Учень пояснює зміст поняття «Психологія». Називає галузі психології. Аналізує особливості вікової періодизації.


1.1.

Закономірності людської свідомості та підсвідомості. Теорія підсвідомості З.Фрейда.3

Характеризує основні функції свідомості людини. Пояснює роль мовлення в функціонуванні людської свідомості. Пояснює поняття підсвідомого. Аналізує прояви підсвідомого. Класифікує та наводить приклади видів підсвідомих проявів: Его, Суперего, его-ідеал. Порівнює між свідомою та підсвідомою регуляцією людини.


1.2.

Особистість. Індивід. Індивідуальність. Поняття “Я-образ”.2

Формулює та характеризує поняття “особистість”, “індивід”, “індивідуальність”. Осмислює та відрізняє когнітивну, оцінювальну, поведінкову складові «Я-концепції». Виносить судження про образи “Я-ідеальний”, “Я-реальний”, творче «Я».


1.3.

Види емоцій та почуттів.


2

Формулює поняття «емоції» та «почуття». Відрізняє емоції від почуттів. Класифікує види емоцій: настрій, афект, стрес і т.інш. Пояснює та порівнює основні функції емоцій: комунікативна, регулятивна, сигнальна, мотиваційна, стимулююча, захисна.


1.4.

Теорія мотивації і ієрархії потреб людини.2

Аналізує формування мотивів, потреб людини. Шляхи підвищення самоповаги, ціннісного відношення до себе, само актуалізації. Осмислює та аналізує піраміду ієрархії потреб А. Маслоу, яка характеризує основні потреби та формування стадій духовного розвитку особистості.


1.5.

Структура та особливості типів темпераменту.2

Формулює та пояснює поняття «темперамент» та його структуру. Називає основні типи темпераменту та їх характерні ознаки у поведінці людини згідно з теоріями І.В.Павлова, К.Юнга, Г.Айзенка.

Характеризує типи темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік. Оцінює позитивні та негативні сторони кожного типу темпераменту. Вміє порівнювати особливості темпераменту людей. Вміє аналізувати результати діагностичного обстеження свого типу темпераменту.


1.6.

Психологічні особливості особистісних типів акцентуацій4

Характеризує загальне уявлення про характер і акцентуацію. Вміє оцінювати актуальність типології за акцентуаціями. Класифікує та приводить приклади акцентуації характеру, типів особистості за Личком, Леонгардом. Вміє аналізувати результати діагностичного само обстеження характеру, типу особистості для подальшого його самовдосконалення.II


Основи комунікації і конфліктології.

2.1.

Психологічні фактори комунікації. Комунікативні стратегії та комунікативні тактики. Особистісний простір у спілкуванні.

1

Визначає поняття «спілкування». Характеризує структуру комунікативності: комунікативна, перцептівна, інтерактнівна. Знає засоби спілкування. Визначає та наводить приклади вербального та невербального спілкування.2.2.

Спілкування як засіб передачі та прийому вербальної та невербальної інформації. Види спілкування: ефективне, неефективне.5

Класифікує та аналізує види та техніки слухання: рефлексивне, нерефлексивне, активне, пасивне. Розрізняє та порівнює рівні спілкування: ефективний та неефективний. Дотримується правил особистісного простору в спілкуванні. Аналізує та використовує результати діагностики для подальшого самовдосконалення комунікативної компетентності.


2.3.


Інтерактивна дискусія

“Бар’єри в спілкуванні та їх подолання ” –


1

Вміє визначити бар’єри спілкування, сутність кожного з видів бар’єрів, що може його спричинити, надає різні засоби подолання. Наводить приклади з життя щодо подолання бар’єрів спілкування.

2.4

Види поведінки особистості в суспільстві. Пасивна поведінка. Агресивна поведінка.


2

Формулює та описує поняття «агресивна», «пасивна» поведінки людини. Порівнює та наводить приклади видів поведінки.

Визначає потенційні можливості та проблеми результатів різних видів поведінки.


2.5.

Асертивна поведінка. Правила та норми асертивної поведінки. Біль о правах людини. Конвенція по правам дитини. Декларація.4


Обгрунтовує головні прийоми асертивної поведінки. Знає та дотримується основних положень, прав людини, Конвенції по правам дитини, Декларації прав людини.


2.6.

Теорія конфлікту. структура, класифікація та типологія конфліктів

1

Описує та наводить приклади конфліктогенів. Формулює закон ескалації. Формулює схему ескалації конфлікту: міжособистісний, між груповий, загально колективний. Класифікує типи конфліктогенів: прагнення до вищості, прояви агресивності, прояви егоїзму, порушення правил і т. інш. Знає та описує формулу конфлікту та правила формулювання конфліктної ситуації. Класифікує типологію конфліктів. Пояснює, порівнює основні типи конфліктів: конструктивні та деструктивні. Виносить судження про джерела ділових конфліктів.2.7.

Конфліктогени – “віруси” випадкових конфліктів. Природа конфліктогенів.


1

Пояснює схему випадкових конфліктів. Аналізує поведінку конфліктних особистостей.


2.8.

Конфлікти в закладах та організаціях. Джерела виникнення конструктивних та деструктивних конфліктів. Попередження та уникнення конфліктів: основні правила.


2

Обґрунтовує свої діяння у розв’язанні конфліктної ситуації. Знає та використовує техніку попередження конфлікту.

2.9.

Стратегія поведінки учнів у конфліктній ситуації.1

Визначає стратегію поведінки людини у конфлікті.

Називає і характеризує стилі поведінки у конфліктних ситуаціях: компроміс, співпраця, конкуренція, пристосування, уникнення.


2.10.

Навчальний семінар «Шкільна медіація – служба рішення конфліктів в освітньому середовищі»


1

Ознайомлений з принципами діяльності шкільної медіації. Вміє на практиці використовувати здобуті знання у вирішенні шкільних конфліктів, як медіатор служби порозуміння.


^ Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів факультативного курсу

Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету ”

11 клас

№ п\п

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів3.

Діловий етикет. Основи ділової взаємодії.

3.1.

Імідж ділової людини. Закони формування іміджу.


2

Характеризує поняття “імідж”, складові іміджу. Знає правила формування іміджу ділового чоловіка, ділової жінки.


3.2.

Психологічні фактори спілкування.

Ефекти сприйняття: про що можуть сказати обличчя та голос: “словник” рухів тіла. Ефекти сприйняття.


3

Роз’яснює ефекти сприйняття. Описує та наводить приклади ефектів сприйняття: жести, міміка, пантоміміка. Оцінює їх значення у діловому спілкуванні. Аналізує та використовує психологічні данні в спілкуванні з оточуючими.


3.3.


Психологічні захисні механізми, основні захисні стратегії.


2

Знає і аналізує психологічні захисні механізми: відхід, блокування, керування, ігнорування та завмирання.

3.4.

Техніка ділових контактів: правила та заборони, які забезпечують результативність контактів.

2

Характеризує основи ділового етикету, класифікує види ділових контактів, та пояснює їх специфіку. Аналізує та оцінює техніку ділових контактів. Класифікує та аналізує конструктивну та деструктивну критику.


3.5.

Правила етики ділових контактів Візитна картка.1

Знає і аналізує основні правила ділових контактів. Знає основні правила оформлення візитної картки, її значення для ділової людини


3.6.

Ділова гра “Переговори ”


1

Використовує знання в психологічному практикумі.


3.7.

Теорія прихованого маніпулювання.

Основні технології маніпулювання. Основні мотиви маніпуляцій. Маніпулятивні засоби боротьби в конфлікті.

4

Формулює термін “маніпуляція”, описує та наводить приклади моделі

прихованого маніпулювання та його етапів: збір інформації, виявлення застосування, атракція, спонукання. Виносить судження про типологію людей-маніпуляторів. Осмислює та аналізує використання людських емоцій: страх, гордість, провина, сором, лестощі, образа і т.інш. Виносить судження про психологічний тиск, психологічні механізми впливу: психологічне зараження, переконання, наслідування і т.інш. Описує та наводить приклади про захист від маніпуляцій та впливу.


3.8.

Основи само презентації. Основні правила підготовки до виступу. Техніка виступу.


3Знає та дотримується правил само презентації. Обґрунтовує та описує техніку виступу. Виявляє та оцінює важливість психологічних факторів у ході виступу.

3.9.

Мистецтво переконання. Практичні прийоми переконання.


3

Формулює та наводить приклади основних правил переконання: правило Гомера, правило Сократа, три правила Паскаля, активні та пасивні правила і т.інш. Обґрунтовує схему переконання. Пояснює ефективні засоби засвоєння прийомів переконання.


3.10.

Важливий життєвий ресурс. Вісім універсальних порад щодо використання часу.


1

Знає правила ефективного використання часу.

3.11.

Професійне самовизначення. Сфери діяльності.

3

Учень знає і аналізує психологічні особливості, співвідносить до типу професій. Вміє діагностувати тип особистості в професійному самовизначенні.


3.12.
^

Техніка пошуку роботи.


2

Знає алгоритм і основні принципи пошуку роботи


3.13.
^

Як скласти резюме. Психологічний практикум «Моє резюме»


2

Знає правила складання резюме. Вміє його складати.


3.15.
^

Співбесіда з роботодавцем. 15 кроків до впевненості у себе


2

Знає етапи підготовки до співбесіди з роботодавцем. Дотримується правил співбесіди: питання під час спібесіди, зовнішній вигляд, уникання декілька речей і т.інш.


3.16.

Дискусія «Сходинки до майбутнього»1

Вміє бачити свої реальні перспективи. Здатний підтримувати позитивну мотивацію, відповідальність за майбутнє.


3.17.

Психологічний практикум (робота в групах) «Побудова ефективної співпраці ділової людини»


1

Учні визначають основи продуктивної співпраці в команді, характеризують стилі взаємин між людьми; Вміють приймати рішення в нестандартних ситуаціях, здатні до взаєморозуміння між членами команди.


3.18.

Створення проекту «Карта успіху ділової людини»


1

Вміють проектувати свої життєві плани, визначають профіль умінь ділової людини.


3.19.

Презентація проекту «Карта успіху ділової людини»


1

Вміють проводити аналіз зробленої роботи.

Використовує навички критичного та творчого мислення в само презентації, захисту своєї думки, позиції.
Література

 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М.: Академический проект, 2003г.- 243 с.

 2. Андреева Г.М. Социальная психология, - М., 1980 – 284с.

 3. Атватер И. Я вас слушаю. - М., 1984. 106 с.

 4. Берн Е., Игры , в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – Из-во Аддис, 2006 г., 247 с.

 5. Григорьева Т.Г., Ленская Л.З. Основы конструктивного общения. Методическое пособие для преподавателя. – Н., 1997 - 209с.

 6. Козлов Н.И. Психология межличностных отношений. - М., 1995 – 70с. Возрастная и педагогическая психология: / Сост. И. В Дубровина и цр. - М.: Академия, 2003г.- 236 с.

 7. Крысько В.Г., Социальная психология. - М.,2002 – 341с.

 8. Ксенчук Е.В, Киянова М.К, “Технология успеха”, Дело, Москва, 1993 5. Курс начинающего волшебника: Технология успеха - 192 с.

 9. Кулаков С.А. Диагностика и психотерапия в средней школе. – СПб.: Речь, 1996г. 341 с.

 10. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. - М.: Академия, 2001г. 234 с.

 11. Майерс Д. Социальная психология: пер. с англ. – СПб, М, Харьков, Минск: Питер, 1999г. – 688с.

 12. Мерлин В.С. Структура личности. Характер, способности, самосознание. Учебное пособие по спецкурсу. – Пермь, 1990. 109 с.

 13. Осипова А.А. Манипуляции в общении: умей сказать «нет!» - Ростов н/Д: Феникс, 2005 г. 221 с.

 14. Рапацевич Е.С., Современный словарь по педагогике. – Мн.: «Современное слово», 2001 г. 928 с.

 15. Пиз А. Язык телодвижений: Пер. с англ. — Н. Новгород: Ай-Кью, 1994.

231 с.

 1. Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой. (Искус­ство менеджера). - Минск, 1996. 368 с.

 2. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. - Минск,1996. 288 с.

 3. Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта. - Минск, 1996. 384 с.

 4. Фрюминг Р., Лаком Ж. Взаимодействие ради результата: Практикум делового общения. М.: Зевс, 2002. – 624с.Схожі:

30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів iconРішення Головного управління освіти І науки лода та місцевих органів влади щодо виконуваних обов′язків, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, державну мову на рівні ділового спілкування та застосування
Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти
30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів icon12. «Психологія спілкування»(факультативний курс для учнів 5-7 класів)
Одним з найважливіших новоутворень в особистості учнів цього віку є потяг до самоствердження, бажання бути визнаним оточуючими. Тому...
30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів icon31. «Психологія» факультативний курс для 10-11 класів
Школа стає місцем відкритого спілкування, соціально-психологічний клімат у закладі сприяє особистісному розвитку вихованців, учнів,...
30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів icon16. «Психологія спілкування» факультативний курс для учнів 8-х класів
Кожна людина зацікавлена в тому, щоб уміти правильно і вдало спілкуватися, оскільки це дає їй можливість встановлювати й підтримувати...
30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів iconЛекція 5 Психологія та етика ділового спілкування
Підсумком спілкування стає взаємний вплив людей один на одного. І діяльність І спілкування варто розглядати як взаємозалежні сторони...
30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів icon6. «Таємниці спілкування» факультативний курс для учнів 3-4 класів
Актуальність проблеми формування культури спілкування учнів визначається підвищеними на сучасному етапі вимогами, які суспільство...
30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів icon25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
Знання, отримані на уроках, часто так і залишаються на рівні інформації, прикладного значення якої учні не розуміють, не вміють її...
30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів iconУрок №1 Тема: Вступ. Роль мови у суспільстві. Риси офіційно-ділового стилю
Повторити стилі української мови. Формувати знання про риси і норми сучасного ділового письма. Розвивати мовлення учнів, вміння послідовно...
30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів icon28. «Я і психологія» факультативний курс для учнів 10-11 класів
Розуміння себе як особистості, усвідомлення своєї значимості у соціальному оточенні, уміння керувати своїм емоційним станом у будь...
30. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів 10-11 класів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів основи християнської етики курс за вибором (факультативний курс)
Добра, Краси, вбачається необхідним вивчення предметів духовно-морального спрямування, складовою яких є спеціальний курс "Основи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи