Закон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти чинний. Державний стандарт початкової освіти 2012. Національна доктрина розвитку освіти icon

Закон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти чинний. Державний стандарт початкової освіти 2012. Національна доктрина розвитку освіти
Скачати 262.05 Kb.
НазваЗакон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти чинний. Державний стандарт початкової освіти 2012. Національна доктрина розвитку освіти
Дата конвертації13.09.2013
Розмір262.05 Kb.
ТипЗакон

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 05.04.2006р. № 264


ПЕРЕЛІК

НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ГЕОГРАФІЇ


І. Загальна нормативно-правова база:


1. Закон України Про освіту.

2. Закон України Про загальну середню освіту.

3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти –

чинний.

4. Державний стандарт початкової освіти - 2012.

5. Національна доктрина розвитку освіти.

6. Державна програма Вчитель.

7. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників

державних навчально-виховних заходів України.

8. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного

процесу у ЗНЗ України.

9. Про використання мобільних телефонів під час навчального

процесу.


ІІ. Документація кабінету:


1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних

закладів.

2. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки

заземлення кабінету географії.

3. АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті географії у

поточному році.

4. Базовий перелік засобів навчання та обладнання кабінету

географії .

5. Інвентарна книга кабінету географії.

6. Банк інноваційної діяльності .

7. Паспорт кабінету географії.

8. Графік роботи кабінету географії.

9. План роботи кабінету географії на поточний рік.

10.Перспективний план кабінету географії на 3-5 років.

11.Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом

географії.

12.Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-

математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів –

(Інструктивно-методичні матеріали).

13.Про затвердження Типових переліків навчально-наочних

посібників, технічних засобів навчання та обладнання

загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів.


ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги:


1. Державні санітарні правила і норми влаштування кабінетів –

ДСанПіН 5.5.2.008-01

2. Вимоги до обладнання кабінету географії – рекомендації.

3. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів –

^ ДНАОП 0.00-1.21-98

4. Правила користування електричною енергією.


ІV. Техніка безпеки та охорона праці:


1. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-0523.

2. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.

3. Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті географії.

4. Акт про нещасний випадок з учнем у кабінеті географії.

5. Журнал реєстрації нещасних випадків у кабінеті географії.

6. Правила пожежної безпеки для закладів у кабінеті географії.

7. Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки.

8. Посадова інструкція вчителя.

9. Посадова інструкція завідуючого кабінетом географії.

10.Посадова інструкція лаборанта.

11.Посадова інструкція-керівник гуртка.

12.Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя.

13.Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) загальноосвітніх навчальних закладів.

14.Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті географії.

15.Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів.

16.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті географії.

17.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті географії.

18.Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті географії.

19. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті географії.

20. Інструкція користування вогнегасником.

21. Інструкція з електробезпеки у кабінеті географії.

22. Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті географії.

23. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

24. Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсії з географії.

25. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті географії.

26. Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті географії.

27. Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі.

28.Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті географії.

32.Порядок дій при виникненні пожежі у кабінеті географії.

33.План евакуації у випадку аварійних ситуацій у кабінеті географії.

35.Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті.

36.Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці.

37.Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів у кабінеті географії.


V. Навчально-методичне забезпечення кабінету:

1. Методичні рекомендації щодо вивчення географії на 2012/2013 н. р.

2. Перелік посібників з географії, економіки, на 2012/2013 н. р.

3. Програми з географії.

4. Календарне планування з географії 6-11 класи.

5. Поурочні плани-конспекти з географії (окремі зразки.).

6. Підручники з географії ..

7. Посібники з географії (окремі зразки).

8. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень.

9. Критерії оцінювання навчальних досягнень з географії.

10. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів.

11. Про подолання проявів бюрократизму в освіті.

12. Інструкція з ведення класного журналу.

13. Науково-методичні і науково-популярні журнали з географії.

14. Матеріали педагогічного досвіду з географії (окремі зразки).

15. Розробки уроків та позаурочних заходів з географії (окремі зразки).

16. Інструкції до практичних та лабораторних робіт з географії.

17. Тематична картотека засобів навчання і навчального обладнання з географії.

18. Роздатковий матеріал.

19.Матеріали до атестації.

20.Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці.


Стенди постійної експозиції:

• Державна символіка

• Портрети видатних вчених галузі

• Правила поведінки учнів у кабінеті

• Розклад роботи кабінету

• Правила безпеки життєдіяльності

• Правила протипожежної безпеки

• Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки

• Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)


^ Стенди змінної експозиції:

• Матеріали до тем, що вивчаються

• Матеріали про вчених

• Матеріали про новітні розробки у галузі

• Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів

• Кращі роботи учнів

• (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)

20. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651).

21. НАКАЗ-17.05.2005 N 297-Про подолання проявів бюрократизму в освіті.

22. MON_496_08-Інструкція з ведення класного журналу.


VІ. Контроль

1. Атестаційний лист навчального кабінету географії.


^ ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ГЕОГРАФІЇ


- Природне і штучне освітлення кабінету повинне бути забезпечено відповідно до СНіП-23-05-95.

- В приміщенні повинне бути лівобічне освітлення.

- Вікна кабінету повинні бути обладнані регульованими сонцезахисними пристроями типу жалюзі, тканинними

шторами світлих тонів, що поєднуються з кольором стін і меблів.

- Якнайменший рівень освітленості робочих місць для вчителя і для тих, що навчаються при штучному освітленні повинен

бути не менше 300 лк, на класній дошці - 500 лк.

- Забарвлення приміщення залежно від орієнтації повинна бути виконано в теплих або холодних тонах слабої насиченості.

Приміщення, розташовані на південь, офарблюють в холодні тони (гамма голубого, сірого, зеленого кольору), а на північ - в

теплі тони (гамма жовтого, рожевого кольорів). Не рекомендується забарвлення в білий, темний і контрастні кольори (коричневий,

яскраво-синій, ліловий, чорний, червоний, малиновий).

- Підлоги повинні бути без щілин і мати покриття дощате, паркетне або лінолеум на утепленій основі.

- Віконні рами і двері фарбують в білий колір.

- Вологість повітря повинна бути в межах 40-60 %.

- Природна вентиляція повинна здійснюватися за допомогою фрамуг або кватирок, що мають площу не менше 1/50 площу

підлоги і забезпечуючих триразовий обмін повітря. Фрамуги і кватирки повинні бути забезпечений зручними для закриття і відкриття пристосуваннями.


^ Вимоги до меблів :

- Конструкція меблів і пристосувань повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам, відповідати антропометричним

особливостям вчителя і що навчаються, враховувати специфіку їх праці.

- Для організації робочого місця вчителя необхідні меблі і пристосування, що відповідають особливостям оперативної

діяльності вчителя географії, в основі якій - робота у стінної карти, класної дошки демонстрація натуральних і об'ємних засобів навчання, екранно-звукових засобів навчання.

- Меблі для організації робочого місця вчителя включають демонстраційний стіл (по ГОСТ 18607-93) верхня площина якої може встановлюватися на необхідній висоті; робочий стіл із стільцем, за яким вчитель працює сидячи, класну дошку з пристосуванням для закріплення карт, екран.

- Меблі для організації робочого місця учня включають двомісний стіл на дерев'яній або металевій основі з горизонтальною робочою поверхнею (по ГОСТ 11015-93) в комплекті із стільцями з профільованими поперековими і попереково-підлопатковими спинками (по ГОСТ 11016-93).

- Столи і стільці повинні підбиратися відповідно до зростання навчається різних ростових груп (N4,5,6).

- Для забезпечення збереження навчального обладнання, можливості швидкого пошуку необхідного засобу навчання і поверненні на місце зберігання після використовування в кабінеті повинна бути комбінована секційна шафа що складається з різної кількості секцій залежно від площі кабінету (по ГОСТ 18666-95):- нижня (з цоколем) з глухими дверцятами.


^ Вимоги до оснащення кабінету географії апаратурою і пристосуваннями:

- Для широкого використовування екранно-звукових засобів навчання в кабінеті необхідний комплект проекційної апаратури.Для

використовування відеозаписів в кабінеті повинна бути відеоапаратура. Для включення в урок географії звукових фрагментів - записів музики країн, голосів тварин і т.д., що вивчаються, доцільно

мати звукову апаратуру.Кабінет географії, як правило, повинен мати свій в розпорядженні діапроектор універсальний, графопроектором, комп’ютером. В сумісному користуванні з іншими кабінетами можуть бути епіпроектор, телевізор, відеомагнітофон, електрофон або магнітофон.

- В кабінеті необхідно передбачити раціональне розміщення проекційної апаратури. Для цього виділяють наступні зони

її розміщення:

+ біля задньої стіни (діапроектор з довгофокусным об'єктивом для демонстрації діафільмів);

+ всередині кабінету (діапроектор з короткофокусним об'єктивом для демонстрації діафільмів, діапроектор для демонстрації

діапозитивів, эпипроектор);

+ в зоні робочого місця вчителя (графопроектор, телевізор, відеомагнітофон) .


^ Вимоги до приміщень кабінету

- Площа кабінету повинна дозволяти розставити в ньому меблі з дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

Учнівські столи повинні бути встановлений, як правило, в три ряди. Допускається дворядна і однорядна розстановка столів. Відстань між столами у ряді 0,6 м, між рядами столів не менше 0,6 м, між рядами столів і подовжніми стінами О,5-0,7 м, від перших столів до передньої стіни близько 2,6-2,7 м найбільша віддаленість останнього місця навчаються від класної дошки - 8,6 м.

- На передній стіні лабораторії повинна бути розміщений класна дошка і частина постійної експозиції (довідкові таблиці).

- На відстані не менше 1,0 м від класної дошки (на подіумі) повинен стояти демонстраційний стіл.

- Уздовж задньої стіни повинна бути встановлений комбінована секційна шафа для зберігання навчального обладнання.

- Бічна стіна (протилежна вікнам) використовується для постійної і тимчасової експозиций.

- Лаборантське приміщення призначено для підготовки до занять, підбору карт, таблиць і для зберігання навчального обладнання.


^ Вимоги до оснащення кабінету навчальним обладнанням:

. Організація кабінету географії передбачає оснащення його повним комплектом навчального обладнання відповідно до

діючого переліку:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 05.04.2006р. № 264


Типовий перелік

навчального обладнання для кабінетів географії]

загальноосвітніх навчальних закладів


Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів географії загальноосвітніх навчальних закладів

^ Об'єкти натуральні
Колекції
Гірські породи та мінерали

3 наб.

Корисні копалини

3 наб.

Кам'яне вугілля та продукти його переробки

3 наб.

Торф та продукти його переробки

3 наб.

Залізна руда та продукти її переробки

3 наб.

Мідна руда та продукти її переробки

3 наб.

Граніт та його складові частини

3 наб.

Пісок, глина та продукти їх переробки

3 наб.

Типи ґрунтів

3 наб.

Органічні та мінеральні добрива

3 ваб.

Гербарії
Основні групи рослин

3 компл.

Нижчі рослини: водорості, лишайники, мохи, папороті

3 компл.

Вищі рослини: голонасінні, покритонасінні

3 компл.

Листяні дерева та кущі

3 компл.

Хвойні дерева та кущі

3 компл.

Рослини природних зон України і світу

3 компл.

Дикорослі рослини

3 компл.

Культурні рослини

3 компл.

Лікарські рослини

3 компл.

МОДЕЛІ
Глобус фізичний ГФ Ш 320 мм

15 шт.

Глобус фізичний ГФ Ш 420 мм

1 шт.

Глобус політичний ГП Ш 420 мм

1 шт.

Глобус політичний ГП ПІ 320 мм

15 шт.

Глобус політичний ГП ПІ І20 мм

1 шт.

Форми поверхні суті:

1 компл.

– будова вулкана
– горб із горизонталями
– порівняння рівнин за висотою вад рівнем океану
– профіль дна Світового океану
– сталагміти
– сталактити
– водоспад
– льодовик
– артезіанський колодязь
^ ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ

Демонстраційні

Прилади для вимірювання опадів (дощомір, снігомір)

1 шт.

Анемометр чашковий

1 шт.

Снігомірна рейка

1 шт.

Термометр зовнішній ТЗ-4

1 шт.

Термометр кімнатний

1 шт.

Термометр метеорологічний максимальний ТМ-1 № 1

1 шт.

Термометр метеорологічний мінімальний ТМ-2 N° 4

1шт.

Термометр колінний

1 шт.

Термограф

1 шт.

Гідрограф

1 шт.

Барограф

1 шт.

Гігрометр


1 шт.

Флюгер1 шт.

Гномон

1 шт.

Телурій

1 шт.

Компас1 шт.

Барометр-анероїд БА-52

1 шт.

Психрометр

1 шт.

Лабораторні

Секундомір

15 шт.

Астролябія

3 шт.

Далекомір

15 шт.

Компас шкільний

30 шт.

Прилади та інструменти топографічні

5 компл.

Лінійка нарізна

15 шт.

Нівелір шкільний

2 шт.

Рулетка 10 м

5 шт.

Кутомір шкільний

2 шт.

Штативи для астролябій і мензул

15 шт.

Циркуль мірний (крон)

15 шт.

Циркуль землемірний

5 шт.

Лупа ручна

15 шт.

Планшет для плану місцевості

15 шт.

Друковані

Карти стінні

Політична карта світу
Фізична карта світу

1 шт.

Західна півкуля. Східна півкуля

1 шт.

Будова земної кори

1 шт.

Географічні пояси та природні зони світу

1 шт.

Кліматичні пояси та області світу

1 шт.

Кліматична карта світу

1 шт.

Тектонічна карта та корисні копалини світу

1 шт.

Карта океанів

1 шт.

Густота населення світу

1 шт.

Народи світу

1 шт.

Світ. Енергетика

1 шт.

Світ. Машинобудування

1 шт.

Світ. Хімічна промисловість

1 шт.

Світ. Сільське господарство (рослинництво)

1 шт.

Світ. Сільське господарство (тваринництво)

1 шт.

Світ. Транспорт

1 шт.

Африка (фізична)

1 шт.

Африка (кліматична)

1 шт.

Африка (природні зони)

1 шт.

Африка (політична)

1 шт.

Африка (економічна)

1 шт.

Південна Америка (політична)

1 шт.

Південна Америка (фізична)

1 шт.

Південна Америка (кліматична)

1 шт.

Південна Америка (природні зони)

1 шт.

Південна Америка (економічна)

1 шт.

Північна Америка (фізична)

1 шт.

Північна Америка (політична)

1 шт.

Північна Америка (економічна)

1 шт.

Північна Америка (кліматична)

1 шт.

Північна Америка (природні зови)

1 шт.

Євразія (фізична)

1 шт.

Євразія (політична)

1 шт.

Євразія (кліматична) .

1 шт.

Євразія (природні зони)

1 шт.

Євразія (економічна)

1 шт.

Австралія (фізична)

1 шт.

Австралія (політична)

1 шт.

Австралія (кліматична)

1 шт.

Австралія (природні зони)

1 шт.

Австралія (економічна)

1 шт.

Європа (політична)

1 шт.

Європа (економічна)

1 шт.

Україна. Політико-адміністративна карта

1 шт.

Україна. Фізична карта

1 шт.

Україна. Тектонічна карта

1 шт.

Україна. Геологічна карта

1 шт.

Україна. Корисні копалини

1 шт.

Україна. Економічна карта

1 шт.

Україна. Екологічна ситуація

1 шт.

Україна. Кліматична карта

1 шт.

Україна. Рослинний та тваринний світ

1 шт.

Україна. Легка промисловість

1 шт.

Україна. Промисловість будівельних матеріалів

1 шт.

Україна. Охорона природи

1 шт.

Україна. Паливно-енергетична промисловість

1 шт.

Україна. Транспорт

1 шт.

Україна. Ландшафти

1 шт.

Україна. Промисловість

1 шт.

Україна. Населення

1 шт.

Україна. Ґрунти

1 шт.

Україна. Сільське господарство (рослинництво)

1 шт.

Україна. Сільське господарство (тваринництво)

1 шт.

Україна. Природні води

1 шт.

Україна. Хімічна, нафто-хімічна та хіміко-фарм. Промисловість

1 шт.

Україна. Металургія

1 шт.

Україна. Машинобудування

1 шт.

Україна. Господарство

1 шт.

Україна. Виробництво непродовольчих товарів народного спожи­вання

1 шт.

Україна. Харчова промисловість

1 шт.

Карта своєї області та району (фізична)

1 шт.

Карта своєї області та району (економічна)

1 шт.

Топографічна карта

1 шт.

США (комплексна карта)

1 шт.

Японія (комплексна карта)

1 шт.

ФРН (комплексна карта)

1 шт.

Роль зовнішніх сил у формуванні рельєфу Землі

1 шт.

Схема утворення магматичних порід

1 шт.

Схема утворення осадових гірських порід

1 шт.

Схема утворення метаморфічних гірських порід

1 шт.

Тектонічна будова території України

1 шт.

Геологічна будова території України

1 шт.

Фізико-географічне районування України

1 шт.

Галузева структура господарства України

1 шт.

Соціальна і виробнича інфраструктура

1 шт.

Територіальна структура господарства

1 шт.

Структура рослинництва

1 шт.

Структура тваринництва

1 шт.

Зональна спеціалізація сільського господарства України

1 шт.

Зростання кількості людей на Землі

1шт.

Території формування рас

1 шт.

Зовнішньоекономічні зв'язки України

1 шт.

ЕКРАННО-ЗВУКОВІ
^ Комп'ютерні програми навчального призначення
Атлас карт з курсу «Географія України»1 шт.

Атлас карт з курсу «Географія материків»

1 шт.

Атлас карт з курсу «Загальна географія»

1 шт.

Атлас карт з курсу «Економічна та соціальна географія світу»

1 шт.

План місцевості

1 шт.

Картографічні проекції

1 шт.

Географічна оболонка

1 шт.

Атмосфера Землі та її охорона

1 шт.

Повітряні маси та їх рух

1 шт.

Вивітрювання

1 шт.

Формування земної кори

1 шт.

Формування поверхні суші

1 шт.

Тектонічна будова земної кори

1 шт.

Рухи земної кори (літосфера)

1 шт.

Гейзери та гарячі джерела

1 шт.

Геоморфологічна будова і розвиток різноманітних форм рельєфу

1 шт.

Висотна поясність

1 шт.

Формування родовищ корисних копалин

1 шт.

Несприятливі екзогенні й ендогенні процеси

1 шт.

Процес ґрунтоутворення

1 шт.

Формування поверхневих вод (річкова долина, тераси, басейн тощо)

1 шт.

Підземні води та їх формування

1 шт.

Природно-історичні процеси розподілу суходолу і моря

1 шт.

Розвиток і зміна ландшафтів

1 шт.

Рослинний і тваринний світ материків

1 шт.

^ ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Персональний комп'ютер учителя (ПКВ)

1 шт.

Персональний комп'ютер учня (ПКУ)

3 шт.

Мультимедійний проектор

1 шт.

Дошка аудиторна

1 шт.

Телевізор

1 шт.

Кодоскоп

1 шт.

Кріплення для карт

1 компл.

Меблі для кабінету географії

1 компл.


- Допускається оснащувати кабінет засобами навчання, виготовленими в порядку самоустаткування вчителем, учнями, батьками.

- В кабінеті географії повинен бути повний комплект навчальних книг для курсу географії за програмою даного типу навчального закладу.

- В кабінеті необхідно передбачити достатній комплект методичної літератури для вчителя, включаючий методичний журнал

«Географія в школі», спеціальну методичну літературу, програми навчання географії в даному навчальному закладі довідкову літературу, освітній стандарт по географії, .

- В кабінеті повинні бути картотеки довідкової літератури, методичної літератури для вчителя, для тих, що навчаються, тематична картотека, що містить індивідуальні, групові завдання для учнів, прикладне програмне забезпечення.

- кабінеті повинна бути інвентарна книга з переліком в ній наявного обладнання,меблів, пристосувань з вказівкою їх інвентарного номера.

- Швидкий пошук потрібної карти, підготовка її до демонстрації і повернення в картохранилище повинна забезпечити

система зберігання карт. Організація раціонального зберігання карт може бути різною. Карти можуть бути закріплений на рейки

і зберігатися згорнутими і підвішеними у вертикальному положенні за допомогою спеціальних гачків на горизонтальних штангах

картохранилища.

- Кожній карті повинен бути привласнений номер, під яким її поміщають у відповідний розділ сховища

і заносять в картотеку.

- Натуральні об'єкти - гербарії, колекції - щоб уникнути вицвітання від сонячного проміння повинні зберігатися

в закритих коробках в глухих секціях шафи. Допускається їх тимчасове експонування в засклених секціях.Діапозитиви і діафільми

бережуть у фабричних коробочках. Укладання для діафільмів повинне мати осередки, відповідні діаметру коробочок діафільмів.

На кришці коробочки і на дні осередку проставляють номер діафільма, під яким його заносять в картотеку. На зовнішній стороні

укладання указують клас (курс, роздягнув програми).Укладка для діапозитивів повинна бути скринькою з перегородками. Порядок

нумерації серій діапозитивів той же, що і діафільмів.Транспаранти для графопроектора бережуть у фабричній упаковці в поліетиленових

пакетах.

- На внутрішній стороні дверей глухої секції шафи або на бічній стінці, якщо секція засклена, укріплюють список

що зберігаються в ній екранно-звукових засобів.


^ Вимоги до організації метеостанції:

- Важливою складовою частиною кабінету географії повинна бути метеостанція (метеоплощадка).

- Метеостанція повинна давати можливість познайомити тих, що навчаються з основними стандартними метеорологічними приладами, з методикою і технікою спостережень і обробки їх результатів.

- Шкільна метеостанція повинна забезпечити проведення спостережень, практичних робіт, передбачених навчальною програмою з природознавства, географії і біології, організувати систематичні спостереження за погодою, сезонними явищами в навколишній природі, а також вивчення мікроклімату пришкільної ділянки.

- Для метеоплощадки необхідна площа розміром 30 кв.м. Поблизу майданчика не повинне бути будов, дерев, ярів, водних поверхонь. Відстань від краю майданчика до споруд або високих дерев повинна не менше за десятиразову висоту цих об'єктів. Метеоплощадку

орієнтують так, щоб вхід знаходився з північної сторони.

- Для метеоплощадки роблять огорожу з дроту на стовпчиках заввишки 1,5 м. Огорожа з штакетника і бетонних стовпчиків

небажана, оскільки впливатиме на свідчення приладів. Для проведення спостережень прокладають доріжки шириною 40-50 см. Метеоплощадку засівають травою, яку регулярно скошують до висоти 20 см.

- Спостереження на метеоплощадке проводять щодня о 8 год. ранку. На метеоплощадці спостерігають за температурою повітря по мінімальному і максимальному термометрах. Кількість випавших опадів заміряють за допомогою осадкоміра. Восени і взимку визначають ступінь покриття і характер залягання сніжного покриву. Весною і восени щодня визначають температуру на поверхні грунту. В щоденниках спостережень заносять спостережувані за добу атмосферні явища: дощ, сніг, град, вітер завірюха, іній, роса.


Вимоги до оформлення інтер'єру кабінету :

- При оформленні кабінету слід уникати прикрашення.

- Всі елементи оформлення повинні використовуватися в навчальному

процесі.

- Інтер'єр кабінету не повинен бути переобтяжений.Схожі:

Закон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти чинний. Державний стандарт початкової освіти 2012. Національна доктрина розвитку освіти iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти чинний. Державний стандарт початкової освіти 2012. Національна доктрина розвитку освіти iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти чинний. Державний стандарт початкової освіти 2012. Національна доктрина розвитку освіти iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти чинний. Державний стандарт початкової освіти 2012. Національна доктрина розвитку освіти iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Державна програма Вчитель Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти чинний. Державний стандарт початкової освіти 2012. Національна доктрина розвитку освіти iconЗакон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Національна доктрина розвитку освіти. Державна програма Вчитель. Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти чинний. Державний стандарт початкової освіти 2012. Національна доктрина розвитку освіти iconРекомендації Сєвєродонецького методичного центру
України «Про загальну середню освіту» говориться: «Державний стандарт загальної середньої освіти – це зведення норм і положень, що...
Закон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти чинний. Державний стандарт початкової освіти 2012. Національна доктрина розвитку освіти iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти чинний. Державний стандарт початкової освіти 2012. Національна доктрина розвитку освіти iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти чинний. Державний стандарт початкової освіти 2012. Національна доктрина розвитку освіти iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти чинний. Державний стандарт початкової освіти 2012. Національна доктрина розвитку освіти iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи