Створення умов для самоосвітньої дільності педагогічних працівників у міжкурсовий період катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний icon

Створення умов для самоосвітньої дільності педагогічних працівників у міжкурсовий період катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний
Скачати 159.12 Kb.
НазваСтворення умов для самоосвітньої дільності педагогічних працівників у міжкурсовий період катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний
Дата конвертації01.12.2012
Розмір159.12 Kb.
ТипДокументиСТВОРЕННЯ УМОВ

ДЛЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЛЬНОСТІ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД


Катеринопільська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Районний методичний кабінет


СТВОРЕННЯ УМОВ

ДЛЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЛЬНОСТІ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД


Катеринопіль

2011


Розділ виставки: Інноваційні підходи до управління сучасною школою.


Автор: Череватюк Василь Михайлович, завідуючий районним методичним кабінетом відділу освіти Катеринопільської районної державної адміністрації


Вимоги професійної компетентності потребують вагомого поповнення змісту освітньої діяльності педагогічного працівника. Сьогодні школа досить гостро відчуває потребу в компетентних, професійних, творчопрацюючих, високоморальних вчителях. Індивідуальна   науково-пошукова, методична, психологічна робота набуває все більш і більш зростаючої ролі творчої особистості вчителя. Застосування інноваційних освітянських ідей, здатність постійно навчатися, вдосконалюватися, бути у постійному творчому пошуку - такий портрет сучасного вчителя. Такі якості приходять з часом у клопіткій щоденний учительській праці. Як же раціонально та високоефективно організувати самоосвітню діяльність вчителя ? З чого почати ?

Методичний посібник розрахований на працівників методичних служб усіх рівнів.


^ Схвалено до друку районною радою методичного кабінету.

Пртокол № 3 від 21.03.2011 року


Учитель повинен більше працювати не на уроці, а готуючись до нього.

В.О.Сухомлинський

ВСТУП

В нормативно-правових докуметах розвитку системи освіти в Україні визначені завдання реформування освіти , де на одне з перших місць ставиться завдання якісно покращити змістовну організацію безперервного навчання педагогічних працівників у міжкурсовий період.

Сучасна школа хоче мати сьогодні такого вчителя, який володіє високими професійними компетентностями, який послідовно і безперервно вдосконалює зміст і форми своєї професійної майстерності, який вміє реально бачити, оцінювати та творчо працювати у сьогоденному педагогічному середовищі, який являється прикладом високої духовної та педагогічної культури. Ці завдання успішно, високоефективно вирішаться тільки тоді, коли вчитель буде систематично та якісно самостійно працювати над собою, над професійним вдосконаленням своєї педагогічної майстерності впродовж усієї його освітянської діяльності. Адже, за словами К.Д.Ушинського, «…вчитель живе до тих пір, поки він вчиться, коли він перестає вчиться, у ньому вмирає учитель», а В.Сухомлинський писав, що вчитель повинен знати в десять, двадцять разів більше, ніж буде викладено на уроці. Тільки за такої умови педагог зможе пробудити інтерес до пізнання, жадобу знань в учнів. Самоосвітня діяльність являється самою високоефективною формою розвитку професійної компетентності, яка передбачає наступність, послідовність післядипломної освіти вчителя.

При здійсненні самоосвітньої роботи вчителя мова не повинна йти про відтворення знань, отриманих ним під час навчання у вищому навчальному закладі. Самоосвітна діяльність вчителя – це певна система дослідницьких, експерементальних заходів спрямованих на використання як традиційних, так і нових форм роботи, розроблення і впровадження власних підходів до навчання й виховання учнів. Вчитель має реальну можливість сьогодні стати справжнім творцем навчального процесу - апробувати та реалізувати власні педагогічні ідеї. Самоосвітня робота- це моральний обов’язок кожного вчителя.

Вимоги професійної компетентності потребують вагомого поповнення змісту освітньої діяльності педагогічного працівника. Сьогодні школа досить гостро відчуває потребу в компетентних, професійних, творчопрацюючих, високоморальних вчителях. Індивідуальна   науково-пошукова, методична, психологічна робота набуває все більш і більш зростаючої ролі творчої особистості вчителя. Застосування інноваційних освітянських ідей, здатність постійно навчатися, вдосконалюватися, бути у постійному творчому пошуку – такий портрет сучасного вчителя. Такі якості приходять з часом у клопоткій щоденний учительській праці. Як же раціонально спланувати самоосвітню діяльність, щоб мати дійсно високої ефективності результат ? З чого почати ? І тут доцільно зауважити , що саме визначне місце у системі організації самостійної роботи вчителя у міжкурсовий період належить методичній роботі, яка являється цілісною системою організаційного та науково-методичного забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період і являється невід’ємною складовою методичної підтримки управління навчально-виховним процесом.

Адміністрації загальноосвітнього навчального закладу слід вирішити питання зростання педагогічної майстерності так, щоб самоосвітня діяльність учителів не нав’язувалася зверхньо, не була штучно створеною, надуманою, а на­впаки, викликала чинник необхідності в отриманні самодопомоги, в вираженні власного самостановлення, самоствердження,самовираження, допомагала вчителю логічно і послідовно вдосконалюва­ти як особистісну, так і професій­ну компетентність.

Зміст самоосвітньої діяльності вчителя залежить від рівня його фахових знань, науково-теоретичної та методичної підготовки, психологічної ерудиції, від ступеня рівня його відповідальності за виконнаня посадових обов’язків, від рівня визначення ним індивідуальної проблемної освітянської ситуації, від навичок самостійного оволодіння знаннями, від вибо­ру форм і методів вирішення науково-методичної проблеми, від змісту мотивації власного вдосконалення, яка включає в себе бажання вчителя прагнення до постійного самовдосконалення, самозростання, самореалізації з кінцевою метою – удосконалення своєї професійної майстерності.

При виконанні самоосвітньої роботи вчителю необхідно буде самостійно вибирати форми самоосвітньої діяльності, здійснювати планування роботи, удосконалювати самоаналіз, самоконтроль за своєю діяльністю, навички самостійного оволодіння знаннями.

Самоосвітня діяльність відбувається через наступні етапи:

.^ Діагностичний етап

Адміністрація загальноосвітнього навчального закладу зобов’язана відіграти саму суттеву, саму вирішальну роль під час організації, планування, здійснення контролю за самоосвітньою діяльностю вчителя. З метою отримання вчителем повноцінних методичних рекомендацій з організації самоосвітньої діяльності дирекції школи слід підготовити та довести у квітні - травні до відома вчителя достовірну інформацію про його діяльність протягом 1-2 минулих навчальних років в якій необхідно виконати узагальнений аналіз: відвіданих у нього уроків, контрольних зрізів знань учнів, участі у методичних заходах школи, району, області (методичні об’єднання, семінари, творчі групи, конкурс “Вчитель року», виставка педагогічних інновацій «Освіта Черкащини» тощо), анкетних відгуків методичниго об’єднання, педради, учнів, батьків про професіональну діяльність вчителя. Відповідно до, наприклад, «Паспорта педагогічного працівника» (див. додаток) вчителю необхідно представити об’єктивний самооаналіз про свою педагогічну діяльність. Адміністрація школи та вчитель, проаналізувавши інформацію про діяльність вчителя, виконавши відповідні висновки з аналізу та самоаналізу про стан творчої діяльності вчителя рекомендують йому пройти методико-психолого-педагогічне діагностування з метою виявлення у нього певних затруднень, проблем з освітянських питань. Якісне діагностування з педагогічної, методичної, психологічної ерудиції вчителя та спонукання до об’єктивного самоаналізу та самооцінки особистісних можливостей, результативності професійної діяльності – основна умова ефективної самоосвіти. Діагностування вчителів з основних освітянських проблем рекомендується проводити щорічно у квітні – травні місяці, на основі якого відбувається планування всієї діяльності педагогчного колективу з урахуванням потреб усіх вчителів. Зміст «Діагностичної анкети мето­дичної підготовки вчителів» містить у собі питання діагностики педагогічних, фахових, психологічних, організаторських, конструктивних здібностей, властивостей вчителя.

При заповненні діагностичної анкети вчитель визна­чається за чотирма позиціями: я на достатньому рівні володію питанням, я хочу ознайомитися з питання грунтовніше, мені потрібна допомога, я охоче поділюся досвідом з відповідного проблемного питання.

^ Організаційний етап

Творча група вчителів із самоосвітньої роботи, до складу якого входить і заступник директора школи з навчально - виховної роботи, вивчає результати діагностування вчителя, визначає сильні сторони та проблемні питання вчителя, рекомендує йому літературу з педагогіки, психології, методики вивчення навчального предмета, пропонує адреси передового педагогічного досвіду з виявлених проблемних питань, радить відвідати уроки у вчителів , які в анкеті зазначили «Можу з цього питання поділитися досвідом», пропонує вчителю допомогу у розробці плану самоосвітнього вирішення про­блемного питання, рекомендує у порядок денний засідань методичних об’єднань, педагогічної ради внести на розгляд актуальні проблемні питання, виявлені під час діагностування вчителів.

Під час планування самоосвітньої діяльності вчитель самостійно обирає форми , методиди та засоби здійснення самоосвітньої діяльності. На практиці існує індивідуальна (самостійне знаходження, опрацювання, синтезування інформаційних джерел існуючої проблеми),групова, колективна (участь у шкільних, районних, обласних методичних, педагогічних, психологічних заходах, форумах тощо) форма самоосвітньої роботи. Ці форми повинні між собою оптимальним чином поєднуватися.
Ефективність самоосвітньої діяльності в значній мірі залежить від вміло спланованого плану самоосвітньої роботи, який повинен визначити перспективу творчого зростання вчителя, підвищення його професійної компетентності. У плані необхідно логічно правильно визначити основні та перехідні (проміжні) цілі вирішення проблеми, раціонально розподілити час для опрацювання відповідних джерел інформації з певного проблемного питання, оприділити форми та місце опрацювання матеріалів проблеми. План роботи включає в себе вивчення наукової, ме­тодичної та навчальної літе­ратури, участь у групових та колективних формах методичної роботі, вивчення прогресивного педагогічного досвіду з відповідної проблеми,сучасними іннова­ційними технологіями навчання та виховання, з послідуючим впровадженням їх елементів у свою практичну діяльність, теоретичну розробку і прак­тичну апробацію власних напрацювань, підведення підсумків роботи над проблемою, видавничу діяльність.

^ Практичний етап

На даному етапі вчитель оптимально вміло організовує самоосвітню діяльность через пошук відповідей на самоосвітні проблемні питання шляхом вмілої роботи з різновидами джерел інформації для поповнення свого самоосвітнього банку новими науковими розробками, дослідженннями, рекомендаціями, сучасними інноваційними технологіями навчання та виховання тощо.

Після грунтовного вивчення та аналізу бази інформації вчитель її систематизує, узагальнює. Шляхом творчого пошуку, експерементує, досліджує, узагальнює, систематизує, апробує на результативність і, після отримання якіснопозитивного результату, впроваджує у практику самі оптимальні, на його погляд, науково-методичні ідеї, напрацювання, спрямовані на удосконалення своєї професійної діяльності та покращення якості навчально-виховного процесу. Проводить власний моніторинг професійного зростання, узагальнює досвід роботи за результатами роботи над самоосвітньою проблемною темою, бере активну участь у різноманітних формах методичної роботи, визначає нові науково-методичних проблеми та напрямки самоосвітньої діяльності.

^ Контрольний етап

Адміністрація навчального закладу тримає на контролі, проводить моніторингові дослідження, вивчає, узагальнює, доводить до відома педагогічного колективу результати підвищення рівня професійної підготовки вчителя, рівня покращення професійної компетентності, рівня організації та проведення навчально-виховного процесу, найкращим показником якого являються показники навчальних досягнень якості знань, умінь та навичок учнів, підвищення вихованості учнів, пропонує вчителю різні форми висвітлення його власного досвіду роботи.


Додаток


^ Паспорт

педагогічного працівника


Загальноосвітній навчавльний заклад_____________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________

Посада ______________________________________________________________

Дата народження _____________________________ Телефон____________________________

Освіта: ______________________________________

Навчальний заклад, рік закінчення___________________________________________________________

Факультет ___________________________ Спеціальність _______________________________


Стаж: педагогічний

Рік атестації
Стаж

^ Кваліфікаційна категорія

Рік
Категорія

^ Курсова перепідготовка

Рік
Назва курсів

Атестація

Рік
Результат


^ Нагородження, відзнаки

Рік

Назва

Підстава
^ Районні методичні об’єднання, семінари (виступи, проведення)

Дата

Тема

К-ть учасників
^ Обласні методичні об’єднання, семінари (виступи, проведення)

Дата

Тема

К-ть учасників
^ Участь у конкурсах

Рік

Назва

Результат
^ Виставка «Освіта Черкащини»

Рік

Назва роботи

Результат
^ Видавнича діяльність (друк у фахових виданнях, підготовка рекомендацій, посібників за

міжатестаційний період)

Рік

Назва


^ Мала академія наук

Рік

Районний конкурс-захист

Обласний конкурс-захист

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

^ Предметні олімпіади

Рік

Районні олімпіади

Обласні олімпіади

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

І місце

ІІ місце

ІІІ місце
^ Конкурс української мови ім.П.Яцика

Рік

Районні олімпіади

Обласні олімпіади

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

І місце

ІІ місце

ІІІ місце
^ Вивчення, впровадження прогресивного педагогічного досвіду

Рік

Тема досвіду

Представлення результатів

(дата, форма, місце)

^ Вивчення, узагальнення, впровадження власного педагогічного досвіду

Рік

Ким вивчений (вивчається) досвід роботи вчителя у загальноосвітньому навчальному закладі

Форми представлення результатів вивченого досвіду
^ Підписка фахових видань

Рік

Назва видання


Тема самоосвіти

Рік

Тема

Результат

Директор загальноосвітнього навчального закладу (Підпис)Схожі:

Створення умов для самоосвітньої дільності педагогічних працівників у міжкурсовий період катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Виступ начальника відділу освіти Мовчан Т. Ю. на серпневій конференції педагогічних працівників Катеринопільського району
Пріоритети та перспективи розвитку системи дошкільної освіти визначені Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної...
Створення умов для самоосвітньої дільності педагогічних працівників у міжкурсовий період катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний iconКатеринопільська районна державна адміністрація відділ освіти
Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації...
Створення умов для самоосвітньої дільності педагогічних працівників у міжкурсовий період катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Виступ начальника відділу освіти Мовчан Т. Ю. на серпневій конференції педагогічних працівників Катеринопільського району
Вітаємо Вас із початком нового навчального року. Кожен із вас з великою відповідальністю виконує найважливішу справу – засіває дитячі...
Створення умов для самоосвітньої дільності педагогічних працівників у міжкурсовий період катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний iconУкраїна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області відділ освіти
Відділ освіти просить довести інформацію про Арт-проект «Намалюй свято» до педагогічних працівників навчальних закладів та забезпечити...
Створення умов для самоосвітньої дільності педагогічних працівників у міжкурсовий період катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний iconУкраїна хорольська районна державна адміністрація полтавської області відділ освіти районний методичний кабінет
Районний методичний кабінет направляє лист видавництва „Світич“ від 27. 04. 2012 №74 про створення нового видання, призначеного для...
Створення умов для самоосвітньої дільності педагогічних працівників у міжкурсовий період катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний iconКатеринопільська районна державна адміністрація відділ освіти
...
Створення умов для самоосвітньої дільності педагогічних працівників у міжкурсовий період катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний iconУкраїна хорольська районна державна адміністрація полтавської області відділ освіти
Відділ освіти районної державної адміністрації надсилає районний план заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми...
Створення умов для самоосвітньої дільності педагогічних працівників у міжкурсовий період катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний iconУкраїна острозька районна державна адміністрація відділ освіти
Острозька районна державна адміністрація відділ освіти вул. Татарська, 92, м. Острог, 35800, тел./факс (03654) 2-22-92, e-mail
Створення умов для самоосвітньої дільності педагогічних працівників у міжкурсовий період катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний iconУкраїна дворічанська районна державна адміністрація харківської області
Відділ освіти надсилає для використання в роботі лист квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 24. 10. 12 №1490 «Про проведення...
Створення умов для самоосвітньої дільності педагогічних працівників у міжкурсовий період катеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний iconБорівська районна державна адміністрація харківської області відділ освіти наказ
Про створення безпечних умов під час проведення святкових заходів з нагоди випуску учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи